Käpy- ja siementuhot: apua tuleville kuusen siemenviljelysten siemensadoille - Tiina Ylioja, Luke

Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke)
© Luonnonvarakeskus
Tiina Ylioja
Metsätaimitarhapäivät 16.1.2019 Jyväskylä
Käpy- ja siementuhot:
apua tuleville kuusen
siemenviljelysten siemensadoille
© Luonnonvarakeskus
Miksi kuusen jalostetun siemenen tuotanto ei ole
tasaista/riittävää: kuusi ei ole mänty
• Tatu Hokkanen, Luke, vuotuiset käpyhavainnot
metsiköissä (Linden ym. 2011, Oikos)
© Luonnonvarakeskus
• Mänty oli pitkään tärkein
havupuu. Männyllä
siemenviljelyksiä on 102 kpl
(lakkautettu 100 kpl).
• Kuusella 29 kpl (lakkautettu
3 kpl).
• 1980-1990 -luvuilla kuusen
siemenviljelyksiä ei
Suomessa perustettu,
Ruotsissa perustettiin
(Himanen, K. 2016 .
Metsätieteen aikakauskirja 3–
4/2016)
Miksi kuusen jalostetun siemenen tuotanto ei ole
tasaista/riittävää: siemenviljelyksien perustaminen
3 18.1.2019
© Luonnonvarakeskus
Miksi kuusen jalostetun siemenen tuotanto ei ole
riittävää: metsänjalostuksen tavoite
• Siemenviljelykselle pluspuut on vartettu eri puolella Suomea
kasvavista valituista (ja testatuista) puista: metsänjalostuksessa
keskitytään tilavuuskasvuun ja rungon laatuun, mutta ei siemen tai
siitepölyn tuotantoon -> siemenviljelyksillä on kuusiklooneja, jotka
eivät kuki/tuota siitepölyä.
4 18.1.2019
© Luonnonvarakeskus
Miksi kuusen jalostetun siemenen tuotanto ei ole
riittävää
• Siementenviljely eli käpyjen kasvatus ei ole perinteistä
metsänhoitoa! Se on lähempänä hedelmäntuotantoa. Vartteiden ei
kuulu kasvaa vaan tuottaa hedelmää!
• Kuuselle mäntyä vakavammat tuho-ongelmat:
kasvinsuojeluaineiden käyttö on vaikeampaa korkeilla vartteilla
(korkeus 10 m – 20 m) kuin esim. taimitarhalla.
• Vartteilla kasvinsuojeluainekokeiden toteutus työlästä ja ei voida
toteuttaa joka vuosi (vrt. metsätaimitarhat).
– Kasvinsuojeluainevalikoima rajoitettu:
• Turex 50 WP hyväksytty siementuotantoon käpykoisan
torjuntaan
• Metsätaimitarha tai omenatarhat ovat vieressä, siemenviljelijällä
viljelykset ”levällään” ympäri Suomen -> torjuntakaluston siirtely,
torjunnan onnistunut ajoitus vaikeaa.
5 18.1.2019
6 18.1.2019
Kevät Sy
Käpykoisa Dioryctria abietella
Turex -
torjunta
© Luonnonvarakeskus
Toimenpiteet sv428 Taavetti
Pölytyksen tehotus 29.5.2017 Turex 50 WP –ruiskutus 30.5.2017
7 18.1.2019
© Luonnonvarakeskus
Toinen Turex –ruiskutus 5.6.2017
8 18.1.2019
9 18.1.2019
Käpykoisa:
KEVÄT
TALVI
KESÄ
SYKSY
Aikuiset
lentävät
kesäkuussa
Talvehtivat
toukkina/koteloina
Kävyttömänä
vuonna
toukat elävät
mm. männyn
versoissa.
New insecticides to replace dimethoate in BC
• Ward Strong, Ministry of Forests, Lands and Natural Resource
Operations,Kalamalka Forestry Centre, Vernon, BC
10 18.1.2019
CANADIAN FOREST GENETICS ASSOCIATION
Tree Seed Working Group NEWS BULLETIN No. 63 June 2016
© Luonnonvarakeskus
Käpykoisan torjuntakoe
• Tavoitteena oli selvittää spinetoramin tehokkuutta käpykoisan
torjunnassa.
• 205 vartetta ruiskutettiin reppuruiskulla (Suonenjoen
testiruisku Osku) käyttäen Dow Agro Sciencen toimittamaa
jauhemaista koe-erää, joka sisälsi spinetoramia 25 g/kg
• Suositeltu pitoisuus B.C.:ssä 420 g/ha (105 g of a.i.)
liuotettuna 1000 l vettä -> 1x ja 2x pitoisuus testissä.
• Tehoaine hyväksytty EU:ssa 2014
• Ei systeeminen: altistus kävyn pinnalla
• Ei hyväksyntää Suomessa, spinosadi (esim. Conserve)
samankaltainen.
11 18.1.2019
© Luonnonvarakeskus
Ruiskutuskokeen käsittelyt
sv 428 Taavetti
100 150 200
80100120140160180200
x-koordinaatti, m
y-koordinaatti,m
12 18.1.2019
Kontrolli
Delegate 420 g/ha x2
Delegate 840 g/ha x2
Delegate 840 g/ha x1
Turex 30.5.2017 Turex 30.5. & 5.6.2017
Delegate ruiskutukset: 7.7. ja 20.7.2018
© Luonnonvarakeskus
Ruiskutusten ajankohta:
feromoniansat
© Luonnonvarakeskus
Lopputulos: käpykoisaa voidaan torjua ja käyttää
feromoniansoja torjunnan ajoitukseen
14 18.1.2019
Kuusenkäpykääriäinen
15 18.1.2019
Kuvat: Sakari Pönniö, Eeva Vaahtera ja Tiina Ylioja
16 18.1.2019
Kevät Sy
Cydia
Kuusenkäpykääriäinen Cydia strobilella
Piirrokset: Eeva Vaahtera
Testissä kaksi omenakääriäisen (Cydia
pomonella) munien torjuntaan soveltuvaa
insektisidiä: 2014 & 2017
• Steward 30 WG indoxacarb (oxadiazine)
– Pintavaikutteinen, ei-systeeminen
• Calypso SC 480 tiaklopridi (neonikotenoidi)
– Sekä pintavaikutteinen että systeeminen
vesiruiskutus, 9 vartetta, 2x
Steward 30 WG, pitoisuus 0,05 %, 9 vartetta, 2x
Calypso SC 480, pitoisuus 0,06 %, 9 vartetta, 2x
17 18.1.2019
Kasvinsuojeluainekoe 2017, sv 412:
Ansasaaliit ja ruiskutusajankohta
18 18.1.2019
1 2 3?
1
Feromoniansat asennettiin 20.5.2017
Kasvinsuojeluainekoe, sv 412 Puula:
Käpykääriäinen 2017, ruiskutukset 6.6. ja 8.6.
19 18.1.2019
Kasvinsuojeluainekoe sv412 Puula 2017:
Kuusenkäpykääriäisen toukkamäärät koekävyissä
20 18.1.2019
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
vesi Steward Calypso
Toukkia / käpy, kpl
Mediaani=3
n = 176
Mediaani=2
n = 158
Mediaani=1
n = 183
© Luonnonvarakeskus
Entä sitten… 2019
• Luvassa kuusen kukintavuosi lämpimän kesän jälkeen
• Kuusen siemenviljelyksillä päästään jälleen tekemään
kasvinsuojeluainetestausta
• Käpykoisa: Conserve, Karate Zeon, ?
• Kuusenkäpykääriäinen: spinetorami, Steward, Conserve
• Kuusentuomiruoste: Amistar, ehkä?
• MESIKE-projekti 2018-2019
– Kasvinsuojeluainekokeita suunnitellaan parhaillaan
– Tuloksia esitellään toivottavasti vuonna 2020
metsätaimitarhapäivillä
• Haasteena minor use –hyväksyntään sopivien aineiden
löytyminen, täytyisi olla jo johonkin muuhun tarkoitukseen
hyväksyntä Suomessa, esim. lambda-syhalotriini, eli Karate
Zeon.
21 18.1.2019
Koejärjestelyä sumuruiskulla
Sv 403
Sv 428
Sv412 Puula
Sv ?
Puula sv 412 (A, B ja C) lohkot, jotka muodostavat 3
toistoa kokeeseen.
Sumuruiskulla jättäen käsittelemättömät kontrollialueet
kullekin lohkolle
Mittarina käpy ja siemensaanto käsitellyiltä/kontrollialoilta!
Kiitos!
Ward Strong
Leena Aarnio
Martti Udd
Auli Immonen
Pekka Helenius
Eeva Vaahtera (piirrokset)
Katri Himanen
Kasvinsuojeluainekoe kuusenkäpykääriäistä
vastaan, sv 403 Suhola, 2014
24 18.1.2019
1st spraying
Concentration
% n
Proportion of
infested
cones
Mean no. of
larva per
cone
1 = no spraying na 57 0.82 2.07
2 = Steward 1 0.025 56 0.75 1.95
3 = Steward 2 0.050 59 0.78 1.34
4 = Calypso 1 0.030 58 0.74 1.41
5 = Calypso 2 0.060 53 0.68 1.23
2nd spraying
1 = water 0.000 49 0.84 1.92
2 = Steward 1 0.025 50 0.84 2.02
3 = Steward 2 0.050 50 0.84 2.32
4 = Calypso 1 0.030 50 0.82 1.54
5 = Calypso 2 0.060 48 0.69 1.44
© Luonnonvarakeskus
Tarkemmin tutkitut ”tuhoisat” näytekävyt
• Kaikki huonokuntoiset kävyt kerättiin koevartteista, yht. 1254
kpl
• 70% tutkituista kävyistä esiintyi kuusenkäpykääriäinen, Cydia
strobilella
• 9% tutkituista kävyistä esiintyi kuusenkäpykärpänen,
Strobilomyia anthracina
25 18.1.2019
Käpyjä kpl Osuus
Tuomiruosteisia 219 17 %
            joissa koisa 142 11 % 65 %
            joissa vain ruoste 77 6 %
Koisan vioittamia 809 65 %
           joissa vain koisa 171 14 % 21 %
1 de 25

Recomendados

Turvesuonpohjan metsitys 15. 16.9.2020 kuusamo ja rovaniemi por
Turvesuonpohjan metsitys 15. 16.9.2020 kuusamo ja rovaniemiTurvesuonpohjan metsitys 15. 16.9.2020 kuusamo ja rovaniemi
Turvesuonpohjan metsitys 15. 16.9.2020 kuusamo ja rovaniemiSuomen metsäkeskus
195 vistas18 diapositivas
Nurmipalkokasvit, nurmen kolmas niitto ja maissisäilörehu - Auvo Sairanen, Luke por
Nurmipalkokasvit, nurmen kolmas niitto ja maissisäilörehu - Auvo Sairanen, LukeNurmipalkokasvit, nurmen kolmas niitto ja maissisäilörehu - Auvo Sairanen, Luke
Nurmipalkokasvit, nurmen kolmas niitto ja maissisäilörehu - Auvo Sairanen, LukeNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
572 vistas25 diapositivas
Peltoheittojen ja suonpohjien metsitys kuortane2019 por
Peltoheittojen ja suonpohjien metsitys kuortane2019Peltoheittojen ja suonpohjien metsitys kuortane2019
Peltoheittojen ja suonpohjien metsitys kuortane2019Suomen metsäkeskus
164 vistas48 diapositivas
Turvetuotannosta vapautuneen suonpohjan metsitys por
Turvetuotannosta vapautuneen suonpohjan metsitysTurvetuotannosta vapautuneen suonpohjan metsitys
Turvetuotannosta vapautuneen suonpohjan metsitysSuomen metsäkeskus
265 vistas33 diapositivas
Pauliina Louhi & Panu Orell. Uusia vaihtoehtoja vaelluskalojen seurantaan por
Pauliina Louhi & Panu Orell. Uusia vaihtoehtoja vaelluskalojen seurantaanPauliina Louhi & Panu Orell. Uusia vaihtoehtoja vaelluskalojen seurantaan
Pauliina Louhi & Panu Orell. Uusia vaihtoehtoja vaelluskalojen seurantaanMaa- ja metsätalousministeriö
56 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Lannoituksen toteutus 2019 por
Lannoituksen toteutus 2019Lannoituksen toteutus 2019
Lannoituksen toteutus 2019Suomen metsäkeskus
58 vistas5 diapositivas
Turvemaiden ojitusalueiden uudistaminen ja kasvatus vesiensuojelun näkökulmasta por
Turvemaiden ojitusalueiden uudistaminen ja kasvatus vesiensuojelun näkökulmastaTurvemaiden ojitusalueiden uudistaminen ja kasvatus vesiensuojelun näkökulmasta
Turvemaiden ojitusalueiden uudistaminen ja kasvatus vesiensuojelun näkökulmastaSuomen metsäkeskus
328 vistas53 diapositivas
Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast... por
Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...
Nautakarjatalouden ravinnekierto ja ympäristövaikutukset – kriittinen tarkast...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
1.5K vistas22 diapositivas
Ekoprodukternas potential Silvan por
Ekoprodukternas potential SilvanEkoprodukternas potential Silvan
Ekoprodukternas potential SilvanSuomen metsäkeskus
122 vistas34 diapositivas
Hevosen lannan ravinteiden kierrätys ja huuhtoutuminen – tuloksia HorseManure... por
Hevosen lannan ravinteiden kierrätys ja huuhtoutuminen – tuloksia HorseManure...Hevosen lannan ravinteiden kierrätys ja huuhtoutuminen – tuloksia HorseManure...
Hevosen lannan ravinteiden kierrätys ja huuhtoutuminen – tuloksia HorseManure...MTT_Agrifood_Research_Finland
1K vistas31 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Turvemaiden ojitusalueiden uudistaminen ja kasvatus vesiensuojelun näkökulmasta por Suomen metsäkeskus
Turvemaiden ojitusalueiden uudistaminen ja kasvatus vesiensuojelun näkökulmastaTurvemaiden ojitusalueiden uudistaminen ja kasvatus vesiensuojelun näkökulmasta
Turvemaiden ojitusalueiden uudistaminen ja kasvatus vesiensuojelun näkökulmasta
Suomen metsäkeskus328 vistas
Miten jatkuva kasvatus onnistuu ja kannattaa sauli valkonen luke por Suomen metsäkeskus
Miten jatkuva kasvatus onnistuu ja kannattaa sauli valkonen lukeMiten jatkuva kasvatus onnistuu ja kannattaa sauli valkonen luke
Miten jatkuva kasvatus onnistuu ja kannattaa sauli valkonen luke
Suomen metsäkeskus217 vistas
Alueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskus por Suomen metsäkeskus
Alueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskusAlueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskus
Alueellisen metsaohjelman tilanne tuomo mikkonen metsakeskus
Järvikunnostusta käytännössä: Case Hannusjärvi - Jarmo Lehtelä, Hannusjärven ... por Espoon ympäristökeskus
Järvikunnostusta käytännössä: Case Hannusjärvi - Jarmo Lehtelä, Hannusjärven ...Järvikunnostusta käytännössä: Case Hannusjärvi - Jarmo Lehtelä, Hannusjärven ...
Järvikunnostusta käytännössä: Case Hannusjärvi - Jarmo Lehtelä, Hannusjärven ...

Similar a Käpy- ja siementuhot: apua tuleville kuusen siemenviljelysten siemensadoille - Tiina Ylioja, Luke

Suon yskänrohdos kihokin kosteikkoviljelyllä lisäarvoa ojitettujen soiden kes... por
Suon yskänrohdos kihokin kosteikkoviljelyllä lisäarvoa ojitettujen soiden kes...Suon yskänrohdos kihokin kosteikkoviljelyllä lisäarvoa ojitettujen soiden kes...
Suon yskänrohdos kihokin kosteikkoviljelyllä lisäarvoa ojitettujen soiden kes...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
378 vistas18 diapositivas
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet por
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudetKeruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudetSuomen metsäkeskus
346 vistas18 diapositivas
Kuusenkerkasta lisatuloa por
Kuusenkerkasta lisatuloaKuusenkerkasta lisatuloa
Kuusenkerkasta lisatuloaSuomen metsäkeskus
270 vistas17 diapositivas
Varkauden kiertovesitekniikkaan perustuva kirjolohikasvattamo Kai Arvonen por
Varkauden kiertovesitekniikkaan perustuva kirjolohikasvattamo Kai ArvonenVarkauden kiertovesitekniikkaan perustuva kirjolohikasvattamo Kai Arvonen
Varkauden kiertovesitekniikkaan perustuva kirjolohikasvattamo Kai ArvonenMaa- ja metsätalousministeriö
269 vistas8 diapositivas
Luonnontuotteet ja metsätalous por
Luonnontuotteet ja metsätalousLuonnontuotteet ja metsätalous
Luonnontuotteet ja metsätalousSuomen metsäkeskus
29 vistas21 diapositivas

Similar a Käpy- ja siementuhot: apua tuleville kuusen siemenviljelysten siemensadoille - Tiina Ylioja, Luke(20)

Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet por Suomen metsäkeskus
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudetKeruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet
Keruuta ja viljelyä metsässä - metsien uudet tuotantomahdollisuudet
Suomen metsäkeskus346 vistas
Luomukeruukyselyn tulokset keski suomi ja keski-pohjanmaa por Suomen metsäkeskus
Luomukeruukyselyn tulokset keski suomi ja keski-pohjanmaaLuomukeruukyselyn tulokset keski suomi ja keski-pohjanmaa
Luomukeruukyselyn tulokset keski suomi ja keski-pohjanmaa
Korjuujalki ja sen merkitys suometsien puunkorjuussa por Suomen metsäkeskus
Korjuujalki ja sen merkitys suometsien puunkorjuussaKorjuujalki ja sen merkitys suometsien puunkorjuussa
Korjuujalki ja sen merkitys suometsien puunkorjuussa
Suomen metsäkeskus171 vistas
Jaana Sorvali: Sidosryhmien tunnistamat sopeutumistarpeet por TAPIO
Jaana Sorvali: Sidosryhmien tunnistamat sopeutumistarpeetJaana Sorvali: Sidosryhmien tunnistamat sopeutumistarpeet
Jaana Sorvali: Sidosryhmien tunnistamat sopeutumistarpeet
TAPIO112 vistas
Puhutaan metsästä Mikkeli: Investointeja luvassa - riittävätkö Itä-Suomen puut? por Suomen metsäkeskus
Puhutaan metsästä Mikkeli: Investointeja luvassa - riittävätkö Itä-Suomen puut?Puhutaan metsästä Mikkeli: Investointeja luvassa - riittävätkö Itä-Suomen puut?
Puhutaan metsästä Mikkeli: Investointeja luvassa - riittävätkö Itä-Suomen puut?
Suomen metsäkeskus106 vistas
Hytönen Jyrki, Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi? por Suomen metsäkeskus
Hytönen Jyrki, Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi?Hytönen Jyrki, Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi?
Hytönen Jyrki, Turvesuonpohja metsittämällä hiilinieluksi?
Suomen metsäkeskus134 vistas

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ... por
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
47 vistas14 diapositivas
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla por
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaNatural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
20 vistas1 diapositiva
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa... por
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
14 vistas1 diapositiva
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas... por
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...
Terästysrehu - aikaisin korjattu ensimmäinen sato vastapoikineiden energiatas...Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
12 vistas1 diapositiva

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Käpy- ja siementuhot: apua tuleville kuusen siemenviljelysten siemensadoille - Tiina Ylioja, Luke

 • 1. © Luonnonvarakeskus Tiina Ylioja Metsätaimitarhapäivät 16.1.2019 Jyväskylä Käpy- ja siementuhot: apua tuleville kuusen siemenviljelysten siemensadoille
 • 2. © Luonnonvarakeskus Miksi kuusen jalostetun siemenen tuotanto ei ole tasaista/riittävää: kuusi ei ole mänty • Tatu Hokkanen, Luke, vuotuiset käpyhavainnot metsiköissä (Linden ym. 2011, Oikos)
 • 3. © Luonnonvarakeskus • Mänty oli pitkään tärkein havupuu. Männyllä siemenviljelyksiä on 102 kpl (lakkautettu 100 kpl). • Kuusella 29 kpl (lakkautettu 3 kpl). • 1980-1990 -luvuilla kuusen siemenviljelyksiä ei Suomessa perustettu, Ruotsissa perustettiin (Himanen, K. 2016 . Metsätieteen aikakauskirja 3– 4/2016) Miksi kuusen jalostetun siemenen tuotanto ei ole tasaista/riittävää: siemenviljelyksien perustaminen 3 18.1.2019
 • 4. © Luonnonvarakeskus Miksi kuusen jalostetun siemenen tuotanto ei ole riittävää: metsänjalostuksen tavoite • Siemenviljelykselle pluspuut on vartettu eri puolella Suomea kasvavista valituista (ja testatuista) puista: metsänjalostuksessa keskitytään tilavuuskasvuun ja rungon laatuun, mutta ei siemen tai siitepölyn tuotantoon -> siemenviljelyksillä on kuusiklooneja, jotka eivät kuki/tuota siitepölyä. 4 18.1.2019
 • 5. © Luonnonvarakeskus Miksi kuusen jalostetun siemenen tuotanto ei ole riittävää • Siementenviljely eli käpyjen kasvatus ei ole perinteistä metsänhoitoa! Se on lähempänä hedelmäntuotantoa. Vartteiden ei kuulu kasvaa vaan tuottaa hedelmää! • Kuuselle mäntyä vakavammat tuho-ongelmat: kasvinsuojeluaineiden käyttö on vaikeampaa korkeilla vartteilla (korkeus 10 m – 20 m) kuin esim. taimitarhalla. • Vartteilla kasvinsuojeluainekokeiden toteutus työlästä ja ei voida toteuttaa joka vuosi (vrt. metsätaimitarhat). – Kasvinsuojeluainevalikoima rajoitettu: • Turex 50 WP hyväksytty siementuotantoon käpykoisan torjuntaan • Metsätaimitarha tai omenatarhat ovat vieressä, siemenviljelijällä viljelykset ”levällään” ympäri Suomen -> torjuntakaluston siirtely, torjunnan onnistunut ajoitus vaikeaa. 5 18.1.2019
 • 6. 6 18.1.2019 Kevät Sy Käpykoisa Dioryctria abietella Turex - torjunta
 • 7. © Luonnonvarakeskus Toimenpiteet sv428 Taavetti Pölytyksen tehotus 29.5.2017 Turex 50 WP –ruiskutus 30.5.2017 7 18.1.2019
 • 8. © Luonnonvarakeskus Toinen Turex –ruiskutus 5.6.2017 8 18.1.2019
 • 10. New insecticides to replace dimethoate in BC • Ward Strong, Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations,Kalamalka Forestry Centre, Vernon, BC 10 18.1.2019 CANADIAN FOREST GENETICS ASSOCIATION Tree Seed Working Group NEWS BULLETIN No. 63 June 2016
 • 11. © Luonnonvarakeskus Käpykoisan torjuntakoe • Tavoitteena oli selvittää spinetoramin tehokkuutta käpykoisan torjunnassa. • 205 vartetta ruiskutettiin reppuruiskulla (Suonenjoen testiruisku Osku) käyttäen Dow Agro Sciencen toimittamaa jauhemaista koe-erää, joka sisälsi spinetoramia 25 g/kg • Suositeltu pitoisuus B.C.:ssä 420 g/ha (105 g of a.i.) liuotettuna 1000 l vettä -> 1x ja 2x pitoisuus testissä. • Tehoaine hyväksytty EU:ssa 2014 • Ei systeeminen: altistus kävyn pinnalla • Ei hyväksyntää Suomessa, spinosadi (esim. Conserve) samankaltainen. 11 18.1.2019
 • 12. © Luonnonvarakeskus Ruiskutuskokeen käsittelyt sv 428 Taavetti 100 150 200 80100120140160180200 x-koordinaatti, m y-koordinaatti,m 12 18.1.2019 Kontrolli Delegate 420 g/ha x2 Delegate 840 g/ha x2 Delegate 840 g/ha x1 Turex 30.5.2017 Turex 30.5. & 5.6.2017 Delegate ruiskutukset: 7.7. ja 20.7.2018
 • 14. © Luonnonvarakeskus Lopputulos: käpykoisaa voidaan torjua ja käyttää feromoniansoja torjunnan ajoitukseen 14 18.1.2019
 • 15. Kuusenkäpykääriäinen 15 18.1.2019 Kuvat: Sakari Pönniö, Eeva Vaahtera ja Tiina Ylioja
 • 16. 16 18.1.2019 Kevät Sy Cydia Kuusenkäpykääriäinen Cydia strobilella Piirrokset: Eeva Vaahtera
 • 17. Testissä kaksi omenakääriäisen (Cydia pomonella) munien torjuntaan soveltuvaa insektisidiä: 2014 & 2017 • Steward 30 WG indoxacarb (oxadiazine) – Pintavaikutteinen, ei-systeeminen • Calypso SC 480 tiaklopridi (neonikotenoidi) – Sekä pintavaikutteinen että systeeminen vesiruiskutus, 9 vartetta, 2x Steward 30 WG, pitoisuus 0,05 %, 9 vartetta, 2x Calypso SC 480, pitoisuus 0,06 %, 9 vartetta, 2x 17 18.1.2019
 • 18. Kasvinsuojeluainekoe 2017, sv 412: Ansasaaliit ja ruiskutusajankohta 18 18.1.2019 1 2 3? 1 Feromoniansat asennettiin 20.5.2017
 • 19. Kasvinsuojeluainekoe, sv 412 Puula: Käpykääriäinen 2017, ruiskutukset 6.6. ja 8.6. 19 18.1.2019
 • 20. Kasvinsuojeluainekoe sv412 Puula 2017: Kuusenkäpykääriäisen toukkamäärät koekävyissä 20 18.1.2019 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 vesi Steward Calypso Toukkia / käpy, kpl Mediaani=3 n = 176 Mediaani=2 n = 158 Mediaani=1 n = 183
 • 21. © Luonnonvarakeskus Entä sitten… 2019 • Luvassa kuusen kukintavuosi lämpimän kesän jälkeen • Kuusen siemenviljelyksillä päästään jälleen tekemään kasvinsuojeluainetestausta • Käpykoisa: Conserve, Karate Zeon, ? • Kuusenkäpykääriäinen: spinetorami, Steward, Conserve • Kuusentuomiruoste: Amistar, ehkä? • MESIKE-projekti 2018-2019 – Kasvinsuojeluainekokeita suunnitellaan parhaillaan – Tuloksia esitellään toivottavasti vuonna 2020 metsätaimitarhapäivillä • Haasteena minor use –hyväksyntään sopivien aineiden löytyminen, täytyisi olla jo johonkin muuhun tarkoitukseen hyväksyntä Suomessa, esim. lambda-syhalotriini, eli Karate Zeon. 21 18.1.2019
 • 22. Koejärjestelyä sumuruiskulla Sv 403 Sv 428 Sv412 Puula Sv ? Puula sv 412 (A, B ja C) lohkot, jotka muodostavat 3 toistoa kokeeseen. Sumuruiskulla jättäen käsittelemättömät kontrollialueet kullekin lohkolle Mittarina käpy ja siemensaanto käsitellyiltä/kontrollialoilta!
 • 23. Kiitos! Ward Strong Leena Aarnio Martti Udd Auli Immonen Pekka Helenius Eeva Vaahtera (piirrokset) Katri Himanen
 • 24. Kasvinsuojeluainekoe kuusenkäpykääriäistä vastaan, sv 403 Suhola, 2014 24 18.1.2019 1st spraying Concentration % n Proportion of infested cones Mean no. of larva per cone 1 = no spraying na 57 0.82 2.07 2 = Steward 1 0.025 56 0.75 1.95 3 = Steward 2 0.050 59 0.78 1.34 4 = Calypso 1 0.030 58 0.74 1.41 5 = Calypso 2 0.060 53 0.68 1.23 2nd spraying 1 = water 0.000 49 0.84 1.92 2 = Steward 1 0.025 50 0.84 2.02 3 = Steward 2 0.050 50 0.84 2.32 4 = Calypso 1 0.030 50 0.82 1.54 5 = Calypso 2 0.060 48 0.69 1.44
 • 25. © Luonnonvarakeskus Tarkemmin tutkitut ”tuhoisat” näytekävyt • Kaikki huonokuntoiset kävyt kerättiin koevartteista, yht. 1254 kpl • 70% tutkituista kävyistä esiintyi kuusenkäpykääriäinen, Cydia strobilella • 9% tutkituista kävyistä esiintyi kuusenkäpykärpänen, Strobilomyia anthracina 25 18.1.2019 Käpyjä kpl Osuus Tuomiruosteisia 219 17 %             joissa koisa 142 11 % 65 %             joissa vain ruoste 77 6 % Koisan vioittamia 809 65 %            joissa vain koisa 171 14 % 21 %