Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

LULUCF-paneelin kooste 6.6.2019

57 visualizaciones

Publicado el

Paneelikeskustelu Metsät Suomen ilmastopolitiikassa 2021–2030, panelistit: Hanna Aho (Fingo), Seita Romppanen (UEF), Anu Korosuo (IIASA), Antti Asikainen (Luke), Ahti Fagerblom (Metsäteollisuus ry), Jaana Kaipainen (MMM)

Publicado en: Medio ambiente
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

LULUCF-paneelin kooste 6.6.2019

 1. 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus PANEELIKESKUSTELU: Metsät Suomen ilmastopolitiikassa 2021–2030 1 7.6.2019
 2. 2. © Luonnonvarakeskus2 7.6.2019 Panelistit: Hanna Aho (Fingo) Seita Romppanen (UEF) Anu Korosuo (IIASA) Antti Asikainen (Luke) Ahti Fagerblom (Metsäteollisuus ry) Jaana Kaipainen (MMM) Paneelin puheenjohtaja: Aleksi Lehtonen (Luke)
 3. 3. Metsien vertailutason yksikkö on CO2ekv. ei m3. Anu Korosuo Ecosystem Services and Management Program korosuo@iiasa.ac.at Vertailutasoa laskettaessa on olennaista että hakkuut on määritetty oikein, jotta saadaan luotettava lähtötaso metsänhoidon ilmastovaikutusten arviointiin. Metsien ilmastohyödyt tulevat kuitenkin puiden kasvun ja viisaan puunkäytön yhteispelinä – eri vaihtoehtojen kokonaisvaltaista tarkastelua tarvitaan lisää.
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Metsien hoito ja käyttö Maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden (vaikutusten) lisäksi on sovitettava yhteen myös toimia ja niiden ohjauskeinoja Turve- vs. kivennäis maat
 5. 5. 5 Luonnon ekosystemien resilienssiä tarvitaan 1,5 asteen polku vaatii metsäkadon pysäyttämistä, metsien hakkuiden rajoittamista, luonnon metsien laajenemista, kosteikkojen ennallistamista, kestävämpää maataloutta ja ylikulutuksen rajoittamista Lähde: CLARA report
 6. 6. EU:lla ja markkinoilla kovat odotukset puunjalostukselle Komission 2050 ilmastovisio • Fossiilit alas, myös teollisuudessa • Puuraaka-aineesta ratkaisuja (kuitu, tekstiili, komposiitti, biomuovit, energia, puurakentaminen) • Uusiutuva energia / energiatehokkuus • Kiertotalous, sähköistyminen, BECCS • Metsävarojen kasvatus & vahvat nielut 6 Metsäteollisuus Teollisuudenala, jonka raaka- ainepohja on joka vuosi suurempi kuin edellisenä vuonna - melko ainutlaatuista! Miltä maailma näyttää? • Puujalosteiden markkinoille arvioitu noin 200 miljardin euron kasvu  2030 • Samalla Suomen puuvarat jatkavat kasvuaan, kuten jo 50 vuotta • Pitkä- ja lyhytikäisiä tuotteita – Sellaisia kuin niiden halutaan olevan • Kukaan ei voi tietää minkä kokoinen nielu on vuonna 2030, 2035 tai 2040
 7. 7. © Luonnonvarakeskus7 7.6.2019
 8. 8. UEF // University of Eastern Finland Metsät Suomen ilmastopolitiikassa 2021–2030 • LULUCF asetus antaa jäsenvaltioille tilaa rakentaa maankäyttösektori sekä erityisesti metsänielut osaksi kansallista ilmastopolitiikkaa kansalliset näkökohdat huomioiden; samalla asetuksen ydinvelvoitteet ja ilmastotavoitteet (nyt ja tulevaisuudessa) ohjaavat keskeisellä tavalla jäsenvaltioiden harkintaa sekä asetuksen toimeenpanoa • Vertailutaso on yksityiskohta LULUCF asetuksen monimutkaisessa oikeudellisessa kokonaisuudessa, mutta sillä on tärkeä tehtävä metsänielujen roolin muodostamisessa osana laajaa ilmastotoimien kokonaisuutta Metsät ilmastopolitiikassa 2021–2030? • Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian tämän jälkeen • Millaisin välinein tavoitteisiin pyritään? Mitä suunnitelmat edellyttävät oikeudelta ja sääntelyltä? Mikä on sääntelyn tehtävä osana ohjauskeinojen kokonaisuutta, kun hiilineutraalisuutta tavoitellaan tai kannustetaan/pyritään vahvistamaan metsänieluja?
 9. 9. © Luonnonvarakeskus Kysymyksiä panelisteille 9 7.6.2019
 10. 10. © Luonnonvarakeskus Metsien vertailutason asettamisen jälkeen sekä metsien hiilinieluilla että peltojen päästöillä on merkitystä Suomen päästövähennyssitoumusten täyttämisessä. Kannattaako Suomen ottaa ensisijaiseksi tavoitteeksi i) peltomaiden päästöjen vähentäminen, ii) hiilinielujen kasvattaminen vai iii) hiilinielujen ostaminen muista jäsenmaista? 10 7.6.2019
 11. 11. © Luonnonvarakeskus Jos turvaudutaan hiilinielujen hankkimiseen muista jäsenmaista niin kriittistä on nieluestimaattien luotettavuus. Miten asetus ja vertailutasojen asettaminen EU jäsenmaille vaikuttaa kasvihuonekaasuinventaarioihin? Miten jäsenmaat voivat parantaa inventaarioiden luotettavuutta? 11 7.6.2019
 12. 12. © Luonnonvarakeskus Vapaaehtoisten hiilinielumarkkinoiden kehittämiselle on parhaillaan kova kiinnostus. Mitä se voi ratkaista? 12 7.6.2019
 13. 13. © Luonnonvarakeskus Millainen on Suomen ja metsien tilanne 2030 ja mitä tapahtuu LULUCF asetuksen jälkeen? 13 7.6.2019
 14. 14. © Luonnonvarakeskus Jos EU:ssa vähennetään hakkuita niin hakkuut lisääntyvät muissa maissa, totta vai tarua ? 14 7.6.2019

×