Publicidad

Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ja satovuosina

Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke)
29 de Jun de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ja satovuosina(18)

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Publicidad

Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ja satovuosina

 1. 1 Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ja satovuosina Maarit Termonen 1, Arja Mustonen 1, Katja Alhonoja 2, Kirsi Järvenranta 1 ja Mari Räty 1 1) Luke 2) Gasum Oy Maataloustieteen Päivät, 14.6.2022 Helsinki MÄNTÄN ENERGIA OY 14.6.2022
 2. Sisältö • Kenttäkokeen toteutus • Tuotteiden ravinnesisällöt • Satotulokset, typpilannoitusvaikutus • Muut ravinteet (K, P, S) • Hiilisyöte ja maan C • Käyttöön liittyviä haasteita • Yhteenveto 14.6.2022 Kuva: Juliana Roivainen, Luke
 3. 3 Kenttäkoe Maaningalla v. 2020–2021 14.6.2022 • Testattiin Gasum Oy:n orgaanisten lannoitteiden sekä Luke Maaningan naudanlietepohjaisen käsittely- jäännöksen lannoitusarvoa ja hiilisyötettä verrattuna mineraalilannoitukseen. • Maalaji karkea hieta, pH 6,0, orgaanisen aineksen osuus 3,1 % (multava), P tyydyttävä, reservi-K hyvä, S välttävä • Vuonna 2020 puitu ohra • Vuonna 2021 nurmi, kaksi satoa Kuva: Arja Mustonen, Luke
 4. 4 Käytetyt tuotteet 14.6.2022 Kuvat: Arja Mustonen ja Juliana Roivainen, Luke Vehmaan typpipitoinen konsentraatti 2 v. Luke Maaningan käs.jäännös 2 v. Turun konsentraatti 2020 – ei kuvaa, koostumus venyvä, kiisselimäinen, sis. puhdistamolietettä (ei sallittu nurmivuosina) Honkajoen käsittelyjäännös 2021
 5. 5 Koejäsenet 14.6.2022 Vuonna 2020 (ohra): • Mineraalilannoitus 0 N • Mineraalilannoitus 80 N • Gasum Turku • Gasum Vehmaa • Luke käsittelyjäännös Mineraalilannoituskoejäsenet saivat K- ja P-lannoituksen. Vuonna 2021 (nurmi, 2 satoa): • Mineraalilannoitus 0 N + 0 N • Mineraalilannoitus 80 N + 80 N • Mineraalilannoitus 100 N + 100 N • (Gasum Honkajoki + 30 N) + 80 N • (Gasum Vehmaa + 30 N) + 80 N • (Luke käs.jäännös + 30 N) + 80 N Ensimmäisessä sadossa orgaaniset lannoitteet saivat mineraalityppi- täydennyksen ja toinen sato pelkästään mineraalilannoituksen.
 6. 6 Levitystekniikka 14.6.2022 • Ohralle tuotteet levitettiin kastelukannulla ja äestettiin välittömästi. Ravinteita ei täydennetty mineraalilannoittein. Turun konsentraattiin täytyi sekoittaa vettä (15 %), jotta levitys onnistui. • Nurmen ensimmäiselle sadolle annettiin ensin 30 kg N/ha mineraalilannoitteena. Tuotteet levitettiin letkulevitystä simuloiden riviväleihin, kun nurmi oli jo hyvässä kasvussa. Levitykseen valittiin pilvinen ja viileä päivä. Sijoituslevitystä ei käytetty, jotta vantaat eivät vahingoittaisi vastaperustunutta nurmea. • Toinen sato sai mineraalilannoituksen. • Satotulokset osoittavat, että ammoniakin haihduntaa onnistuttiin välttämään hyvin. Kuva: Juliana Roivainen, Luke
 7. 7 Levitysmäärät ja ravinnesisällöt 14.6.2022 • Gasumin tuotteiden tarvittavat levitysmäärät matalia – käytännössä ei voi levittää tavanomaisella lietteenlevityskalustolla • Luken naudanlietepohjaisen käsittelyjäännöksen ravinnepitoisuudet vastaavat naudan lietettä Levitysmäärä Kok-N Liuk-N P K S C t/ha 2020 Turku 10,2 116 591 12 52 5 444 Vehmaa 4,8 117 103 10 22 24 60 Luke 36,4 109 69 21 154 6 619 2021 1. sato Honkajoki + SS 15,9 124 103 8 23 9 129 Vehmaa + SS 3,7 119 111 8 19 51 901 Luke + SS 36,8 151 111 19 123 13 670 kg/ha SS = YaraBela Suomensalpietari 111 kg ha -1 (30 kg N; 1,1 kg K; 4,4 kg S) 1 Analyysituloksissa suurta vaihtelua, joten tulos suuntaa antava.
 8. 8 Ohrasadoissa typpimääristä johtuvaa vaihtelua 14.6.2022 Liukoisen typen määrä suluissa. *Turun tuotteen typpipitoisuuden määritys oli haastavaa, joten määrä ei ole tarkka. Virhepalkki = keskiarvon keskivirhe. • Ohralla liukoisen typen toteutuneet levitysmäärät vaihtelivat, minkä vuoksi tulosten tulkinta haastavampaa • Jos satoja verrataan vastaavaan mineraalityppimäärään, Vehmaa tuotti mineraalitypen veroisen sadon. Turku ja Luke tuottivat n. 90 % tästä, mikä sekin on hyvä tulos. • Satotaso oli hyvin epätasaisesta sateen jakautumisesta huolimatta kohtalainen.
 9. 9 Nurmella orgaaniset lannoitteet olivat mineraalilannoitteiden veroisia 14.6.2022 Annetun liukoisen typen määrä (1 + 2 sato) ilmoitettu suluissa. Virhepalkki = kokonaissadon keskiarvon keskivirhe. • 1. sadossa kaikki orgaaniset tuotteet olivat mineraalilannoitteiden veroisia, Honkajoki lähes merkitsevästi jopa parempi. Tätä selittää edellisen kesän ei- liukoisen typen mineralisaatio, jota oli paljon etenkin Turun konsentraatissa, jonka tilalle Honkajoki vaihdettiin, sekä ammoniakin haihdunnan minimoinnin onnistuminen. • Toisessa sadossa orgaaniset lannoitteet saivat 20 kg vähemmän mineraalityppeä kuin min-N kontrolli 100 N, eikä niiden sato jäänyt tilastollisesti merkitsevästi matalammaksi.
 10. 10 Muut ravinteet 14.6.2022 • NPKS-suhteet voivat poiketa huomattavasti karjanlannasta – myös muiden ravinteiden kuin typen riittävyys huomioitava! • Näissä tuotteissa selvästi vähemmän fosforia suhteessa typpeen kuin karjanlannassa → fosfori ei ala rajoittaa levitysmäärää niin nopeasti (usein tilanne voi olla toinen!). Koealueella maan P-luokka tyydyttävä. • Karjanlantaa huomattavasti matalampi kaliumpitoisuus ei ollut ongelma koealueella, jossa runsaasti reservikaliumia. • Vehmaan sisältämä helppoliukoinen rikki näkyi S-pitoisuuden nousuna ohran jyvissä, nurmen molemmissa sadoissa sekä maan muokkauskerroksessa molempina vuosina. Pitoisuudet eivät kuitenkaan nousseet haitallisen korkeiksi ruokinnan kannalta (max 2,3 g/kg ka).
 11. 11 Hiilisyöte ja maan C-pitoisuus 14.6.2022 • Orgaanisilla lannoitteilla on myös muita kuin lannoitusvaikutuksia! • Maan pintakerroksessa (0–10 cm) oli hiiltä keskimäärin 20,6 tn/ha vuonna 2020 ja 23,1 tn/ha vuonna 2021. • Orgaanisissa tuotteissa annetut lisäystasot vaihtelivat 0,06–0,67 tn/ha/v (+0,3–3 %). • Lisäykset eivät näkyneet näin lyhyellä aikavälillä maan hiilipitoisuudessa, mikä oli odotettua. 0–20 cm 0–10 cm 0–20 cm 0–10 cm Koejäsen C C C C % tn/ha % tn/ha 0 N 1,7 1,9 80 N 1,6 20,6 1,9 23,5 100 N 1,9 Gasum Turku/Honkajoki 1,7 21,5 1,8 23,0 Gasum Vehmaa 1,7 1,8 Luke käs.jäännös 1,7 19,8 1,8 22,9 Keskiarvo 1,7 20,6 1,9 23,1 Keskiarvon keskivirhe 0,14 1,63 0,18 2,22 Merkitsevyys ns ns ns ns Syksy 2020 Syksy 2021
 12. 12 Orgaanisiin lannoitteisiin liittyviä haasteita 14.6.2022 • Levitys vaikeaa/mahdotonta – pienet määrät, juoksevuusongelmat • ka-% ei suoraan kerro tästä (Vehmaan ka-% 16 %) • Sekoittaminen lantaan/vähätyppisempään orgaaniseen lannoitevalmisteeseen → voi johtaa muihin ongelmiin • Typpianalytiikka – kuinka paljon levitettävässä erässä on kasveille käyttökelpoista typpeä? • Erot laboratorioiden välillä & tuotteen eräkohtainen vaihtelu. • Puhdistamolietteisiin liittyvät rajoitteet • Nurmilla sallittu, jos alle 10 % raaka-aineesta • Saatavuus ja logistiikka, varastointi tiloilla • Volyymit eivät riitä typpikriisin ratkaisuun • Typpihävikit (haihdunta, huuhtoumat) • Alentavat satoa ja typen hyväksikäyttötehokkuutta • Hyvä juoksevuus ja imeytyvyys voi olla etu karjanlantaan verrattuna Kuva: Juliana Roivainen, Luke
 13. 13 Yhteenveto 14.6.2022 • Tässä kokeessa kaikki testatut orgaaniset lannoitteet toimivat erinomaisesti typpilannoitteena • Olosuhteet olivat suotuisat ja levitystekniikat hyvin valittu • Aina ei voida odottaa yhtä hyvää onnistumista • Typen lisäksi huomioitava myös ainakin P, K ja S. Kasvuston kivennäisanalyysit ovat suositeltavia ravinteiden riittävyyden seurannassa. • Orgaanisissa lannoitteissa on potentiaalia, mutta käytännön haasteita riittää vielä ratkottavaksi • Kokeen tuloksista on kirjoitettu ns. pitkä teksti Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote –sarjaan. Kuva: Juliana Roivainen, Luke
 14. Kiitos!
Publicidad