Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen Pasi

43 visualizaciones

Publicado el

Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen Pasi

Publicado en: Ciencias
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät, Elonkierron juhlaseminaari, Rikkonen Pasi

 1. 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus Pasi Rikkonen, Johtava tutkija, KTT, MMM (agr.) Ohjelmapäällikkö, Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa (BioSociety) Tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmät Elonkierron 20-vuotisjuhlaseminaari 15.8.2018
 2. 2. © Luonnonvarakeskus Esityksen sisältö: 1. Keskeisiä kysymyksiä ruoantuotannon tulevaisuuksille 2. Neljä vaihtoehtoista skenaariota 3. Johtopäätöksiä ja varautumistarpeita Esitys perustuu EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus (CAP2020) -hankkeeseen (Makera) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-457-1 2 16.8.2018
 3. 3. © Luonnonvarakeskus Keskeisiä kysymyksiä jotka muovaavat ruoantuotantoa seuraavien 30 vuoden aikana 1. Maatalous joutuu sopeutumaan ja ennakoimaan, miten ilmastonmuutoksen hillinnässä saavutetaan tuloksia 2. 30 vuoden aikana tulee monta myrskyä tasapainoilussa ympäristö- ja ruokaturvatavoitteiden, globaalien markkinoiden ja kansainvälisten sopimusten ristipaineissa – Veturialueet muuttuvat, EU:n kohtalo? 3. Täysin uudenlaisia ratkaisuja (mm. keinoliha, hyönteisruoka) haetaan ruoantuotannossa jatkuvasti. Kasvaessaan ne vaikuttavat myös perusmaatalouden rooliin yhteiskunnassa. 4. Globaalit etäisyydet edelleen pienenevät ja ihmisten/tavaroiden/palveluiden liikkuvuus kasvaa, niin hallittu kuin hallitsematon – Työ, ruokaturva, kaupungistuminen jne. 5. Yhteiskunnan energiamuutos fossiilisesta uusiutuvaan toteutuu vahvasti hajautettuun suuntaan 3
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Skenaariotarkastelun toteuttaminen kolmella vaiheella 4 16.8.2018Teppo Tutkija 2. Skenaarioiden kuvaukset ja ääritulemat 1. Muutosvoimat, muutokset ja trendit 3. Tulevaisuustaulukointi ja skenaariokohtaiset vaikutukset
 5. 5. © Luonnonvarakeskus Maa- ja elintarviketalouden toimintaympäristö Kansallinen politiikka -liikkumavara -kohdentaminen EU-politiikka -CAP reformit -CAP budjetti -ilmasto- ja energiapolitiikka Globaali- muutokset -markkinat -ilmasto -energia Ympäristö -vesiensuojelu -maaperä -maisema -luonnon monimuotoisuusYrittäjä -ikärakenne -osaaminen -jaksaminen -kannattavuus Yritysrakenne -yrityskoko -investoinnit -tuottavuus -erikoistuminen -monialaisuus -jalostus Elintarvike- markkinat -kilpailupolitiikka -hintakehitys -kuluttajat -luomu, lähiruoka, standardit Teknologia -autom.tuotanto teknologia -biotekniikka -energiaratkaisut -uudet tuotanto- järjestelmät Suomen maatalous Political Economic Social Technological Environmental
 6. 6. © Luonnonvarakeskus Keskeiset politiikkakysymykset skenaarioissa 1. Maatalouden rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä 2. Maatalous globaalien markkinoiden ja kansainvälisten sopimusten keskiössä 3. Suomen elintarvikeketjun vientimahdollisuudet 4. Maatalouden energiamuutos yritysnäkökulmasta ja ilmasto- ja energiapoliittisessa ohjauksessa Tausta-aineistona laajasti ajankohtaisia kansallisen ja EU-tason tulevaisuuden ennakoinnin, maatalouden ja ilmasto- ja energiatematiikan strategiaraportteja sekä tutkimusraportteja 6 16.8.2018Teppo Tutkija
 7. 7. © Luonnonvarakeskus Vapautuvat markkinat, markkinaehtoisuuden lisääntyminen Julkinen ohjaus ja julkinen rahoitus vahvaa Suomen maa- ja elintarviketalouden kilpailukyky vahvistuu Suomen maa- ja elintarviketalouden kilpailukyky heikkenee Julkinen vs. markkinat Maa- ja elintarviketalouden skenaariot vuoteen 2030 4. Maatalous muuttuvan kauppapolitiikan puristuksessa -skenaario 5. Arktisuuden brändäys viennin veturina -skenaario 2. Maatalous hillintätalkoisiin -skenaario 3. Energiamuutos maataloudessa -skenaario SKENAARIO 5 1. BAU nykyiseeen suuntaan -skenaario - Eloperäiset maat (raivaus, monivuotiset kasvit, muut viljelyvaihtoehdot) - Päästövähennyksiä tuottavaa teknologiaa + biokaasun lisääminen - Kulutus kasvispainotteisemmaksi - Uusiutuvaa ja hajautettua laajasti (mm. hybridijärjestelmät) - Maatalouden biomassan suurempi valjastaminen energiantuotantoon - Tukipolitiikan uudelleensuuntaus hajautetumman ja pienimuotoisen energiatuotannon lisäämiseksi (mm. tarjouskilpailumalli) - Niukkuus maatalousmaasta johtaa kansainvälisiin konflikteihin - Protektionismia sekä kahdenvälisiä liittoumia - EU joutuu tekemään sopimuksia maatalouden kustannuksella - Ilmasto-olosuhteet aiheuttavat vaihteluita tuotantomääriin ja hintoihin - ’Arktisen’ tuotteen lisäarvotekijät onnistutaan hinnoittelemaan - Erilaistetut, korkean lisäarvon tuotteet, onnistunut markkinointi - Globaalit tuotanto- ja tuotestandardit edesauttavat - Venäjän markkinoiden palautuminen
 8. 8. © Luonnonvarakeskus Niche Regime/ Vallitseva toimintajärjestelmä Landscape (toimintamaisema) Sovellettu: Foxon et al. 2010, Geels 2011, Wessberg ym. 2016 2030 - 2040 2018 Ilmastonmuutos Niukkuus luonnonvaroissa Kiertotalous Kaupan vapautuminenTaloustaantuma Fossiilisesta uusiutuvaan Biokaasu, hybridijärjestelmät, GM-tekniikka, digitaalisuus MEGATRENDIT UUDET TEKNOLOGIAT KOKEILUT YLLÄTTÄVÄT ASIAT HEIKOT SIGNAALIT Luonnononnettomuudet, sään ääri-ilmiöt sodat, terrorismi Toivottavatulevaisuudentila Maatalous hillintätalkoisiin Automaatioteknologia, digitalisoituminen Väestönkasvu, ikärakenne Maatalous muuttuvan kauppapolitiikan puristuksessa Nykyiseen suuntaan Arktisuuden brändäys viennin veturina Energiamuutos maataloudessa Kasvispainotteisuus Rakennekehitys, tila- ja tilusrakenne Viljelytekniikat, vallitseva teknologia Infrastruktuuri Maataloustuotteiden markkinat Maatalousympäristön tila, peltojen kasvukunto Ohjaava lainsäädäntö Ohjaavat politiikat: Ilmasto- ja energiatavoitteet, maatalous- ja maaseutu, alue-, elinkeinopolitiikka Kuluttajakäyttäytyminen, arvot jne. Uudet kasvit, Kaupunkiviljely, hyönteistalous, keinoruoka
 9. 9. © Luonnonvarakeskus9 Ruokajärjestelmät ovat monipuolistuneet 2040 • peltoon perustuva tuotanto, urbaani tuotanto, 3D, keinoliha, hyönteisproteiini • paikallisuus, luomu, kestävyys
 10. 10. © Luonnonvarakeskus Mahdollisia polkuja ruoantuotannossa aikavälillä 2020–2040 • Ruokajärjestelmät ovat monipuolistuneet – Useita rinnakkaisia ruokajärjestelmiä • Suuri vaikuttava tekijä on ihmisten ajatusmaailman muutos ja sen näkyminen ruokavaliossa. – Kasvis- ja kalapainotteinen ruokavalio yleistyy 2020-luvulle tultaessa – Lihasta on tullut ylellisyystuote, jota syödään harvemmin. – Vähäpäästöisten tuotteiden kulutus kasvaa niiden halventuessa (+politiikkaohjauksen vaikutuksesta). • Kulutuksessa korostuu – paikallisuus, tuottajan ja kuluttajan vuorovaikutus, sopimuksellisuus tuotantoperiaatteista (luomu, paikallisuuteen perustava ruoka jne.) – osalla taas helppo saatavuus, hinta jne. • Ilmastonmuutoksen hillintä keskiössä – Suurin osa päästövähennyksistä on saatu eloperäisten maiden viljelykäyttöön puuttumisella ja ohjauksella • Ruoan jakelukanavat ovat monipuolistuneet, ostoalustana verkkopalvelut ja toimitusketjut robotiikalla 10
 11. 11. © Luonnonvarakeskus Kiitos! 16.8.201811 Lisää lukemista? https://www.luke.fi/julkaisut/

×