Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Publicidad

Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa

  1. • Nurmen 2. sato VL:lla 700-800 kg ka/ha parempi kuin V+LL ja LL. Lietteiden välillä ei eroja. • V. 2021 nurmen 1. sato V+LL 5,8 tn sekä LL ja VL 5,5 tn ka/ha, mutta ero ei ollut merkitsevä. • Nurmen 2. sadon D-arvo oli lietteillä korkeampi kuin VL:lla • Peltokokeessa V+LL kasvusto oli toisella tilalla korkeinta, mutta ei toisella (15 mittausta/lohko). • Kuivuusjaksot saattoivat vaikuttaa tuloksiin ja typpi- inhibiittoria tulisi testata myös sateisissa oloissa. Tausta: Vizura -typpi-inhibiittorin tavoite on hidastaa naudan lietelannan typen huuhtoutumista. Tuotetta testattiin OrVo- hankkeessa Luke Maaningalla ja peltokokeissa maatiloilla. Koe: Lohkoittain satunnaistetut ruutukokeet (n=4) 2020–2021 a) Ohra; Vizura+liete (V+LL) ja liete (LL) 90 kg Nliuk/ha b) Nurmi; V+LL ja LL, kontrollina väkilannoite (VL). Typpitaso 100+100+0 kg Nliuk/ha, josta lietteenä 2. sadolle v. 2020 45 ja v. 2021 72 kg Nliuk sekä syksyllä 2021 25 kg Nliuk/ha. Lisäksi peltokoe (n=1) kahdella tilalla nurmen 2. sadolle v. 2021; V+LL, LL ja lannoittamaton. Tulokset: • Ohran keskisato 2020 ja 2021 oli 4 tn ja 2,8 tn/ha. Tsp V+LL (40 g) hieman korkeampi kuin LL (39 g) Arja Mustonen¹, Henna Hyttinen², Maarit Termonen¹, Hanna Mäkinen³ ja Kirsi Järvenranta¹ ¹Luonnonvarakeskus, ²Savonia-ammattikorkeakoulu, ³BASF Oy Typpi-inhibiittori naudanlietteessä – koetuloksia kuivissa kasvuoloissa Maataloustieteen Päivät 14.-15.6.2022, Helsinki etunimi.sukunimi@luke.fi 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 V+LL LL V+LL LL tn/ha Ohrasato (15 % kosteus) 2021 2020
Publicidad