Publicidad

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc

23 de Mar de 2023
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Publicidad
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Publicidad
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Publicidad
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Publicidad
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Publicidad
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Publicidad
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Publicidad
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Publicidad
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Publicidad
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc
Próximo SlideShare
Công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ...Công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ...
Cargando en ... 3
1 de 79
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc(20)

Más de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói Liên hệ Zalo/Tele: 0917.193.864(20)

Publicidad

Último(20)

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang.doc

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG PHÂN HIỆU KHÔNG CHÍNH QUI  B BÁ ÁO O C CÁ ÁO O K KẾ ẾT T Q QU UẢ Ả T TH HỰ ỰC C T TẬ ẬP P T TỐ ỐT T N NG GH HI IỆ ỆP P THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM NGHIỆP KIÊN GIANG (KIFACO) K GVHD : ThS. Nguyễn Thanh Hùng SVTH : Tăng Chí Bảo MSSV : 0740412004 LỚP : KTVB2–K1 NGÀNH : Kế toán
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành đề tài này, em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong Khoa Kế toán Trường đại học Bình Dương đã truyền đạt những kiến thức quý báu, rèn luyện cho em về đạo đức và tác phong của người kế toán. Đặc biệt là sự chỉ bảo của thầy Nguyễn Thanh Hùng, người đã hướng dẫn tận tình và giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc công ty, anh Trương Thanh Hồng, anh Lê Hồng Sơn, các anh chị trong phòng Kế toán Công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm nghiệp Kiên Giang đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian thực tập. Do thời gian và vốn kiến thức có hạn, nên bài đề tài của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của thầy cô, cũng như các anh chị trong phòng kế toán của Công ty để đề tài em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Kiên Giang, ngày … tháng …. năm 2015 SINH VIÊN THỰC HIỆN Tăng Chí Bảo
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... Kiên Giang , ngày ..… tháng….. năm 2015 Công ty TNHH MTV Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... Bình Dương, ngày ….. tháng ….. năm 2015 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn. MTV Một thành viên TNDN Thu nhập doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng XNK Xuất nhập khẩu TTĐB Tiêu thụ đặc biệt KQKD Kết quả kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh HĐKD Hoạt động kinh doanh CPSX Chi phí sản xuất CĐKT Cân đối kế toán BCTC Báo cáo tài chính LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế BH&CCDV Bán hàng và cung cấp dịch vụ NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn QLDN Quản lý doanh nghiệp CPBH Chi phí bán hàng BH Bán hàng TK Tài khoản K/c, KC Kết chuyển UNC Ủy nhiệm chi TSCĐ Tài sản cố định BĐS Bất động sản NVKT Nghiệp vụ kinh tế NSNN Ngân sách Nhà nước NVKD Nguồn vốn kinh doanh HĐTC Hoạt động tài chính
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý của công ty. Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức Bộ máy kế toán tại công ty. Sơ đồ 3: Sơ đồ kế toán theo hình thức Nhật ký chung. Sơ đồ 4: Sơ đồ Kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính. Sơ đồ 5: Sơ đồ hạch toán tài khoản 511 (512). Sơ đồ 6: Sơ đồ hạch toán các tài khoản 521, 532, 531. Sơ đồ 7: Sơ đồ hạch toán tài khoản 515. Sơ đồ 8: Sơ đồ hạch toán tài khoản 711. Sơ đồ 9: Sơ đồ hạch toán tài khoản 632. Sơ đồ 10: Sơ đồ hạch toán tài khoản 635. Sơ đồ 11: Sơ đồ hạch toán tài khoản 641. Sơ đồ 12: Sơ đồ hạch toán tài khoản 642. Sơ đồ 13: Sơ đồ hạch toán tài khoản 811. Sơ đồ 14: Sơ đồ hạch toán tài khoản 821. Sơ đồ 15: Sơ đồ hạch toán tài khoản 911. DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng tóm tắt tình hình nhân sự công ty năm 2011-2013. Bảng 2: Bảng chỉ tiêu doanh số năm 2011-2013. Bảng 3: Bảng phân tích báo cáo KQKD theo thời gian năm 2011-2013. Bảng 4: Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013. Biểu đồ 1: Biểu đồ nhân sự công ty qua các năm 2011- 2013. Biểu đồ 2: Biểu đồ trình độ lao động qua các năm 2011-2013. Biểu đồ 3: Biểu đồ doanh thu của công ty năm 2011-2013. Biểu đồ 4: Biểu đồ chi phí của công ty năm 2012-2013. Biểu đồ 5: Biểu đồ Lợi nhuận của công ty năm 2012-2013.
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI MỞ ĐẦU “Lợi nhuận” là mục tiêu hàng đầu của mọi doanh nghiệp, là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, với “Một chiến lược quyết định sáng suốt” sẽ làm tăng vượt bậc lợi nhuận, nâng cao uy tín của doanh nghiệp, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Hoạt động có lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ tồn tại và phát triển hay mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; ngược lại có thế dẫn doanh nghiệp đi đến phá sản, giải thế. “Kế toán xác định kết quả kinh doanh” là công cụ để nhà quản lý kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Việc xác định kết quả kinh doanh đầy đủ, chính xác, kịp thời là thông tin cơ sở đáng tin cậy giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đề ra các quyết định, giải pháp cải tiến đúng đắn để đạt được mục tiêu, chiến lược kinh doanh như khắc phục các nhược điểm, phát huy ưu điểm, khai thác khả năng tiềm tàng góp phần vào việc thúc đẩy tuần hoàn vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Từ nhận thức trên, em đã chọn đề tài: “KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH” tại Công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm Nghiệp Kiên Giang”, để thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Báo cáo được thực hiện trên cơ sở số liệu Quý IV năm 2013 tại Bộ phận kế toán công ty trong khoản thời gian từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/01/2015. Nội dung báo cáo thực tập được trình bày bao gồm 3 phần:  Phần 1: Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Nông Lâm nghiệp Kiên Giang.  Phần 2: Thực hiện phỏng vấn các chuyên viên làm công tác kế toán tại Công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm nghiệp Kiên Giang.  Phần 3: Bài tập tình huống chuyên ngành. Chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Thanh Hùng, anh Lê Hồng Sơn và anh Trương Thanh Hồng cùng các anh chị Kế toán trong công ty đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập này.
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 PHẦN 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM NGHIỆP KIÊN GIANG 1.1 . LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 1.1.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty.  Tên đầy đủ: Công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm nghiệp Kiên Giang.  Tên giao dịch quốc tế: Kiên Giang Foresty Argo Limited Company.  Tên viết tắt: KIFACO.  Trụ sở chính: Số 03, Lô 06 đường Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.  Điện thoại: 077-3503531.  Fax: 077-3947302.  Mã số thuế: 1700519353.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 1700519353 do Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 30/06/2010.  Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng Việt Nam.  Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty: Trần Đức Thiện.  Chủ sở hữu công ty: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang - Số 06, đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề kinh doanh: Lĩnh vực nông nghiệp: Trồng lúa, trồng cây ngắn ngày; kinh doanh lúa gạo, kinh doanh phân bón các loại, thuốc bảo vệ thực vật các loại; dịch vụ nông nghiệp. Lĩnh vực lâm nghiệp: Trồng, chăm sóc, khai thác và tiêu thụ các sản phẩm từ rừng trồng, v,v… Lĩnh vực nông thủy hải sản: Kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hải sản, thủy sản; Kinh doanh các mặt hàng máy thủy cũ đã qua sử dụng; v.v… Lĩnh vực phân bón hữu cơ vi sinh: Khai thác, sản xuất các mặt hàng phân hữu cơ vi sinh như Phân cây lúa, phân cây hoa màu, các loại phân tổng hợp, v.v…
 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.1.3. Các cơ sở trực thuộc: 1.1.3.1. Lâm trường Hòn Đất  Địa chỉ: Xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  Hình thức hoạt động: Trồng cây giống, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng, mua bán sản xuất gỗ. 1.1.3.2. Nông trường Kiên Lương  Địa chỉ: Xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang  Hình thức hoạt động: Trồng các loại cây ngắn ngày, canh tác đất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, mua bán lương thực, thực phẩm. 1.1.3.3. Chi nhánh xuất nhập khẩu Hà Tiên  Địa chỉ: Phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.  Hình thức hoạt động: Thu mua hàng từ các thương lái trong nước, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài (thị trường chủ yếu là Campuchia) hoặc tiêu thụ nội địa. Cụ thể tổ chức kinh doanh, thu mua, xuất nhập khẩu các mặt hàng nông-thủy-hải sản. 1.1.3.4. Nhà máy sản xuất phân hữu cơ  Địa chỉ: Xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.  Hình thức hoạt động: Khai thác, chế biến than bùn, sản xuất và kinh doanh phân hữu cơ. 1.1.4. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm nghiệp Kiên Giang ban đầu có tên là Công ty Nông Lâm nghiệp Kiên Giang, được thành lập dựa trên sự chia tách từ Công ty Nông Lâm nghiệp Kiên Giang theo Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 01/08/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang với chức danh là Công ty Nhà nước hoạt động theo doanh nghiệp nhà nước và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2006. Đến ngày 01/07/2010, Công ty Nông Lâm nghiệp Kiên Giang đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm nghiệp Kiên Giang theo quyết định số 1067/QĐ ngày 11/06/2010 và được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700519353 ngày 30/06/2010.
 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.1.5. Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng phát triển của Công ty 1.1.5.1. Chức năng của công ty Công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm nghiệp Kiên Giang có chức năng tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp: Trồng và bảo vệ rừng; trồng lúa, trồng cây lương thực có hạt khác; sản xuất, khai thác và tiêu thụ sản phẩm từ rừng; chế biến các sản phẩm từ gỗ; trồng, sản xuất cây công nghiệp; chăn nuôi gia súc; mua bán kim khí, vật liệu xây dựng; mua bán hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ; xuất khẩu thủy-hải sản; chế biến sản xuất kinh doanh phân hữu cơ … 1.1.5.2. Nhiệm vụ và phương hướng phát triển của công ty Công ty đưa ra chiến lược kinh doanh mang tính an toàn, hiệu quả ổn định. Với nhiệm vụ và định hướng chiến lược, công ty sẽ phát triển trên ba lĩnh vực chính:  Về Lâm nghiệp Khai thác rừng Tràm, sản xuất, cải tạo đất, chăm sóc rừng Bạch đàn; hoàn chỉnh hệ thống kênh mương, hệ thống cống xả phèn, đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường, khu sinh thái môi trường sạch.  Về Nông nghiệp Đưa khoa học kỹ thuật áp dụng trong nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu sản xuất lương thực sạch, bao tiêu sản phẩm, xây dựng nhà máy, kho bãi, từng bước hình thành cụm lương thực thu mua, sản xuất cung cấp lúa gạo trong nội địa cũng như xuất khẩu. Thực hiện thành công mô hình sản xuất lúa sạch theo chương trình “Việt- Gap” của Chính phủ. Từng bước hình thành “Cụm lương thực” thu mua, sản xuất, cung cấp lúa gạo trong nội địa cũng như xuất khẩu; Mục tiêu hoàn thành “Cụm lương thực vùng tứ giác Long Xuyên”.  Sản xuất phân hữu cơ Khai thác nguyên liệu sơ chế, sản xuất phân hữu cơ phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, hoạt động chủ yếu trên địa bàn ba huyện: Hòn Đất, Kiên Lương và Hà Tiên. và định hướng phát triển của công ty là từng bước mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hoạt động ra các huyện, tỉnh thành lân cận.
 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.2 . TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 1.2.1. Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý của công ty Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý của công ty (Nguồn: Phòng kế toán) 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 1.2.2.1. Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 1.2.2.2. Giám đốc công ty Là người tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đại diện Công ty trước pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.2.2.3. Phó Giám đốc Là Người phụ trách trực tiếp tài chính của công ty, đại diện công ty ký kết các hợp đồng kinh tế. Tham mưu cho giám đốc và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ của mình khi được giám đốc ủy quyền. 1.2.2.4. Phòng Tài chính Kế toán Chức năng và nhiệm vụ của phòng Tài chính Kế toán là Quản lý, điều hành tài chính của công ty. Theo dõi quản lý tổng hợp sổ sách và chịu trách nhiệm về chế độ báo cáo tài chính của toàn công ty; Đồng thời Tham mưu cho Ban giám đốc tình hình tài chính của công ty. 1.2.2.5. Phòng Kế hoạch Kinh doanh Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kế hoạch Kinh doanh là Quản lý, điều hành việc kinh doanh của công ty; Chịu trách nhiệm và tham mưu Ban giám đốc về việc tổ chức kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. 1.2.2.6. Phòng Tổ chức hành chính Chức năng và nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính là Quản lý điều hành nhân sự công ty, thực hiện các công tác liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động như chuyển xếp hệ số lương, nâng lương, chế độ bảo hiểm,…chịu trách nhiệm và tham mưu cho Ban giám đốc tổ chức nhân sự tại công ty, tổ chức khen thưởng, kỷ luật nhằm nâng cao năng suất lao động, khích lệ tinh thần làm việc của công nhân viên. 1.2.3. Nhận xét về Bộ máy tổ chức của công ty Bộ máy tổ chức của công ty tương đối gọn nhẹ, hiệu quả với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, năng lực, nhiệt tình và được bố trí phù hợp với từng công việc. Trong quá trình hoạt động luôn có sự kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hướng dẫn kịp thời ở mọi cấp quản lý và có sự phối hợp một cách có hiệu quả giữa các phòng, ban với nhau và giữa các phòng ban với các phần hành. Vì thế trong những năm qua công ty luôn giải quyết tốt các công việc hàng ngày và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao trước những biến động của nền kinh tế thế giới.
 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.3 . TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY Bảng 1: Bảng tóm tắt tình hình nhân sự công ty năm 2011-2013 Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số lượng (người) Tỷ trọng (%) Số lượng (người) Tỷ trọng (%) Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 1. Số lượng lao động đang bố trí: 97 100 104 100 79 100 -Hội đồng thành viên 5 5,1 5 4,8 5 6,3 -Văn phòng công ty 19 19,6 20 19,2 32 40,5 -Lâm trường Hòn Đất 32 33 30 28,8 10 12,6 -Nông trường Kiên Lương 10 10,3 9 8,6 9 11,4 -Chi nhánh XNK Hà Tiên 3 3,1 3 2,9 4 5,0 -Nhà máy SXKD phân hữu cơ 28 29 37 35,6 29 36,7 2. Trình độ lao động: 97 100 104 100 79 100 -Trình độ đại học, trên đại học. 18 18,5 16 15,4 16 20,2 -Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp. 28 29 34 32,7 27 34,2 -Lao động phổ thông. 51 52,6 54 51,9 36 45,6 (Nguồn: Phòng kế toán) Qua bảng số liệu trên cho ta thấy, Lực lượng lao động trong công ty có sự biến động rõ rệt qua các năm, dưới sự tác động của cuộc khủng hoảng suy thoái kinh tế thế giới.  Xét về số lượng nhân sự Từ năm 2011–2012: Số lượng lao động tăng lên nhưng không đáng kể chủ yếu là việc tăng cường nhân sự tại nhà máy SXKD phân hữu cơ, đồng thời nhân sự tại Lâm trường Hòn Đất có xu hướng giảm. Đến năm 2013: Số lượng lao động giảm đi rõ rệt chủ yếu là do việc cắt giảm nhân sự tại Lâm trường Hòn Đất, từ 30 người xuống còn 10 người và nhà máy SXKD phân hữu cơ, từ 37 người giảm xuống còn 29, tuy nhiên lại có sự tăng vọt nhân sự tại văn phòng công ty, từ 20 người lên 32 người, xét về tổng thể qui mô sản xuất thu hẹp trong năm 2013 do việc giảm bớt số lượng lao động dội dư nhằm giảm bớt chi phí, đồng thời tăng cường nhân sự cho các phòng ban phục vụ cho việc phân phối và tiêu thụ sản phẩm hướng đến việc thành lập thêm phòng Marketing.
 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Biểu đồ 1: Biểu đồ nhân sự của công ty qua các năm 2011-2013 Biểu đồ 2: Biểu đồ trình độ lao động qua các năm 2011-2013  Xét về tổng thể trình độ lao động trong công ty  Trình độ đại học, trên đại học trong công ty từ năm 2011-2013 tương đối ổn định duy trì ở mức 15% - 20% phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh hiện nay.  Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp trong công ty từ năm 20011-2013 có biến động nhẹ nhưng vẫn duy ở mức 30% - 35%. Tỷ lệ này không cao vì đây là lực lượng trực tiếp sản xuất, trực tiếp đưa khoa học kỹ thuật đến với nông nghiệp.  Lao động phổ thông từ năm 2011-2013 dao động ở mức 45% -55%, tỷ lệ này vẫn còn cao, công ty cần có thêm nhiều chính sách đào tạo nhằm nâng cao tay nghề và năng lực làm việc của nhân viên trong những năm sau này.
 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.4 . TÌNH HÌNH DOANH SỐ CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2012-2013. 1.4.1. Bảng chỉ tiêu doanh số năm 2011-2013 Bảng 2: Bảng chỉ tiêu doanh số năm 2011-2013 Chỉ tiêu Năm 2011 (đồng) Năm 2012 (đồng) Năm 2013 (đồng) So sánh 2012/ 2011 So sánh 2013/ 2012 Số tiền (đồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (đồng) Tỷ lệ (%) Doanh thu 59.374.760.960 68.220.646.573 94.734.602.838 8.845.885.613 14,9 26.513.956.265 38,9 Chi phí 56.586.152.535 65.235.883.292 88.313.159.481 8.649.730.757 15,3 23.077.276.189 35,4 Lợi nhuận trước thuế 2.788.608.425 2.984.763.281 6.421.443.357 196.154.856 7,0 3.436.680.076 115,0 Biểu đồ 3: Biểu đồ doanh thu của công ty năm 2011-2013 Biểu đồ 4: Biểu đồ chi phí của công ty năm 2012-2013
 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Biểu đồ 5: Biểu đồ Lợi nhuận của công ty năm 2012-2013 1.4.2. Nhận Xét: Trong những năm này, có nhiều biến động lớn về thị trường thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế nước ta, lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng tăng theo đà lạm phát, nguồn vốn khó tiếp cận. Trước tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đều tăng trưởng ổn định. Doanh thu qua các năm đều tăng trưởng, bên cạnh đó chi phí tăng cao và lợi nhuận kế toán sau thuế cũng tăng theo. Cụ thể:  Doanh thu  Năm 2011-2012: Doanh thu BH&CCDV tăng 10.027657.632 đồng, tỷ lệ 16,9%. Doanh thu thuần BH&CCDV tăng 8.596.271.910 đồng, tỷ lệ tăng 14,5%, tuy nhiên các khoản giảm trừ doanh thu trong năm 2012 tăng gấp 6 lần so với năm 2011 một con số không tốt đối với chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 102.980.809 đồng, tỷ lệ tăng 78,9%. Thu nhập khác tăng 146.632.894 đồng, tỷ lệ tăng 143,5 %.  Năm 2012-2013: Doanh thu BH&CCDV tăng 25.624.303.706 đồng, tỷ lệ 36,9%. Doanh thu thuần BH&CCDV tăng 26.878.552.996 đồng, tỷ lệ tăng 39,7% cho thấy tình hình kinh doanh của công ty có xu hướng phát triển tốt, đạt được kết quả trên là do công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng
 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 nhu cầu của khách hàng mà điển hình là tỷ lệ các khoản giảm trừ giảm 75,6%. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 138.481.638 đồng, tỷ lệ giảm 59,3%. Thu nhập khác giảm 226.115.093 đồng, tỷ lệ giảm 91 %.  Chi phí  Năm 2011-2012: Giá vốn hàng bán tăng 2.249.533.953 đồng, tỷ lệ tăng 4,8%. Chi phí tài chính tăng 4.565.467.454 đồng, tỷ lệ tăng 95,5% trong đó chi phí lãi vay tăng 4.138.799.635 đồng, tỷ lệ tăng 86,6%. Chi phí bán hàng giảm 314.557.291 đồng, tỷ lệ giảm 30,8% Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1.959.660.860 đồng, tỷ lệ tăng 54,3% Chi phí khác tăng vọt từ 0 đến 189.625.781 đồng.  Năm 2012-2013: Giá vốn hàng bán tăng 20.790.494.847 đồng, tỷ lệ tăng 42%. Chi phí tài chính giảm 13.421.244 đồng, tỷ lệ giảm 0,15% trong đó chi phí lãi vay tăng 413.246.575 đồng, tỷ lệ tăng 4,6%. Chi phí bán hàng tăng 1.345.330.408 đồng, tỷ lệ tăng 195,5% (gấp 2 lần). Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 199.302.040 đồng, tỷ lệ giảm 3,6%. Chi phí khác tăng 1.154.174.218 đồng, tỷ lệ tăng 608,6% (gấp 6 lần).  Lợi nhuận kế toán trước thuế  Năm 2011-2012: Lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 196.154.856 đồng, tỷ lệ tăng 7%, trong đó: Lợi nhuận thuần từ HĐKD tăng 239.147.743 đồng, tỷ lệ tăng 8,9%. Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 413.031.064 đồng, tỷ lệ tăng 18,5%.  Năm 2012-2013: Lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 3.436.680.076 đồng, tỷ lệ tăng 115 %, trong đó: Lợi nhuận thuần từ HĐKD doanh tăng 4.816.969.387 đồng, tỷ lệ tăng 164,6%. Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 2.820.334.510 đồng, tỷ lệ tăng 106,7%.
 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bảng 3: Bảng phân tích báo cáo KQKD theo thời gian năm 2011-2013 Chỉ tiêu Năm 2012 so với 2011 2013 so với 2012 2011 2012 2013 Sô tiền (đồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (đồng) Tỷ lệ (%) Doanh thu BH&CCDV 59.370.448.091 69.398.105.723 95.022.409.429 10.027657.632 16,9 25.624.303.706 36,9 Các khoản giảm trừ doanh thu 228.380.188 1.659.765.910 405.516.620 1.431.385.722 627,5 (1.254.249.290) (75,6) Doanh thu thuần BH&CCDV 59.142.067.903 67.738.339.813 94.616.892.809 8.596.271.910 14,5 26.878.552.996 39,7 Giá vốn hàng bán 47.196.365.543 49.445.899.496 70.236.394.343 2.249.533.953 4,8 20.790.494.847 42 Lợi nhuận gộp BH&CCDV 11.945.702.360 18.292.440.317 24.380.498.466 6.346.737.957 53,1 6.088.058.149 33,3 Doanh thu hoạt động tài chính 130.530.117 233.510.926 95.029.288 102.980.809 78,9 (138.481.638) (59,3) Chi phí tài chính 4.777.709.069 9.343.176.523 9.329.755.279 4.565.467.454 95,5 (13.421.244) (0,15) -Trong đó: chi phí lãi vay 4.777.709.069 8.916.508.704 9.329.755.279 4.138.799.635 86.6 413.246.575 4,6 Chi phí bán hàng 1.002.458.608 687.901.317 2.033.231.725 (314.557.291) (30.8) 1.345.330.408 195,5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.609.619.315 5.569.280.175 5.369.978.135 1.959.660.860 54,3 (199.302.040) (3,6) Lợi nhuận thuần từ HĐKD 2.686.445.485 2.925.593.228 7.742.562.615 239.147.743 8,9 4.816.969.387 164,6 Thu nhập khác 102.162.940 248.795.834 22.680.741 146.632.894 143,5 (226.115.093) 91 Chi phí khác - 189.625.781 1.343.799.999 1.154.174.218 608,6 Lợi nhuận khác 102.162.940 59.170.053 1.321.119.258 (42.992.887) (42,1) 1.261.949.205 2.133 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2.788.608.425 2.984.763.281 6.421.443.357 196.154.856 7 3.436.680.076 115,1 Chi phí thuế TNDN hiện hành 557.721.685 340.485.477 957.191.043 (217.236.208) (39) 616.705.566 181,1 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - - - - - - Lợi nhuận sau thuế TNDN 2.230.886.740 2.643.917.804 5.464.252.314 413.031.064 18,5 2.820.334.510 106,7 (Nguồn: Phòng kế toán)
 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.5 . TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 1.5.1. Sơ đồ tổ chức Bộ máy kế toán tại Công ty Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức Bộ máy kế toán tại công ty (Nguồn: Phòng kế toán) 1.5.2. Nhân sự của phòng kế toán Nhân sự phòng kế toán tài chính gồm có 08 người nhân sự: Trưởng phòng kế toán (Kế toán trưởng); Phó phòng kế toán phụ trách kế toán tổng hợp; Phó phòng kế toán phụ trách công tác tổ chức cán bộ và hành chính; Kế toán thanh toán; Kế toán doanh thu và công nợ; Kế toán TSCĐ, CCDC,… ; Kế toán tiền lương và Thủ quỹ. 1.5.3. Chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán  Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.  Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ phải thu, phải nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.  Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính của doanh nghiệp.  Cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho những người ra quyết định.  Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu của pháp luật.
 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.5.3.1. Kế toán trưởng (Trưởng phòng kế toán)  Người điều hành chung phòng tài chính kế toán, chỉ đạo trực tiếp và phân công, phân nhiệm cho từng kế toán viên.  Phân tích tình hình tài chính, nghiên cứu chỉ đạo lập và thực hiện kế hoạch cân đối thu chi tài chính của công ty đảm bảo sử dụng đồng vốn năng động, đúng chế độ nhằm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.  Quản lý, điều hành công tác hạch toán kế toán của công ty theo các quy định hiện hành. 1.5.3.2. Phó phòng kế toán  Cung cấp các số liệu có liên quan cần thiết theo yêu cầu quản lý của kế toán trưởng và ban lãnh đạo công ty.  Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu các phát sinh của các tài khoản liên quan giữa kế toán tổng hợp với kế toán phần hành và giữa kế toán phần hành với nhau.  Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.  Theo dõi tổng hợp các số liệu kế toán, tổng hợp các số liệu của các phần hành kế toán, lập báo cáo quyết toán tài chính tháng, quý, năm theo quy định. 1.5.3.3. Kế toán doanh thu và công nợ  Khi nhận chứng từ có liên quan từ phòng kinh doanh, kế toán tiến hành hạch toán doanh thu phát sinh đồng thời theo dõi phần công nợ thanh toán của khách hàng,  Phối hợp các phòng ban có liên quan để thu hồi kịp thời các khoản nợ. 1.5.3.4. Kế toán thanh toán  Căn cứ vào chứng từ gốc đã được duyệt, kiểm tra, kiểm soát về số lượng, tính hợp pháp, hợp lý để lập các chứng từ thu chi theo mẫu quy định như phiếu thu, phiếu chi, cập nhật từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền mặt vào chương trình kế toán trên máy vi tính, cuối tháng in sổ chi tiết, sổ quỹ tiền mặt đối chiếu với thủ quỹ.  Quản lý, theo dõi các khoản nợ tạm ứng của cán bộ công nhân viên để đôn đốc thu hồi nợ kịp thời.
 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.5.3.5. Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thuế và các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước.  Theo dõi tình hình tăng giảm và tính khấu hao tài sản cố định.  Theo dõi tình hình nhập xuất nguyên vật liệu, sản phẩm, công cụ dụng cụ, phân bổ công cụ dụng cụ.  Kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra, các thuế phí khác và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN. 1.5.3.6. Kế toán tiền lương Thực hiện tính toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương, các khoản trợ cấp, phụ cấp cho toàn thể công nhân viên, theo dõi bậc lương công nhân viên. 1.5.3.7. Thủ quỹ  Có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt của công ty và các hồ sơ được công ty quản lý (trái phiếu, cổ phiếu).  Kiểm tra nội dung, tính hợp lý, hợp pháp của phiếu thu, phiếu chi tiền mặt theo mẫu theo đúng chế độ quy định (chú ý: các trường hợp người nhận tiền và người đứng tên trong phiếu chi tiền nếu khác nhau thì phải có giấy ủy quyền hoặc có người bảo lãnh).  Nộp tiền, rút tiền mặt tại các ngân hàng có nhu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.  Tuyệt đối không được cho mượn hoặc sử dụng tiền quỹ của công ty vào mục đích cá nhân. 1.5.4. Nhận xét về Bộ máy kế toán của công ty  Bộ máy kế toán của công ty tổ chức theo hình thức hỗn hợp (vừa tập trung, vừa phân tán). Ở những đơn vị trực thuộc (chi nhánh) có bố trí nhân viên làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu hoặc làm một số phần hành công việc kế toán. Định kỳ chuyển chứng từ ban đầu, các bảng kê, báo cáo kế toán về văn phòng kế toán công ty.  Bộ máy kế toán của công ty tương đối hoàn chỉnh luôn giải quyết tốt các công việc hàng ngày, hàng tháng, khai báo nộp thuế đúng thời hạn và luôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Bộ máy kế toán của công ty có đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ, năng lực, nhiệt tình và được bố trí phù hợp với từng công việc; Tuy nhiên, với tình hình nhân sự ít ỏi và khối lượng công việc quá lớn đòi hỏi phải chính xác, kịp thời … kế toán công ty luôn chịu nhiều áp lực nặng về thời gian như hiện nay và hướng phát triển trong tương lai. 1.6 . HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÔNG TY. 1.6.1. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty Công ty đăng ký áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện kèm theo. 1.6.2. Hình thức kế toán Hình thức kế toán đang áp dụng tại công ty là kế toán trên máy vi tính theo hình thức nhật ký chung. 1.6.2.1. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.  Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị đó có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.  Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan. Định kỳ (3,5,10,.. ngày) hoặc cuối tháng, tùy khối lượng nghiệp vụ
 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 phát sinh, tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên sổ Cái, sau khi loại trừ số trùng lặp do một số nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).  Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên các sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhật ký đặc biệt) cùng kỳ. Sơ đồ 3: Sơ đồ kế toán theo hình thức Nhật ký chung
 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.6.2.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính Sơ đồ 4: Sơ đồ Kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính  Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.  Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập Báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 1.6.3. Chính sách kế toán áp dụng  Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.  Đơn vị tiền tệ: Tiền Đồng Việt Nam (VND).  Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Theo phương pháp đường thẳng.  Phương pháp khấu hao TSCĐ:
 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Khấu hao TSCĐ được ghi nhận theo phương pháp đường thắng, theo quy định của Bộ Tài chính (Quyết định 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính).  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thực tế thực tế tại thời điểm ghi trên hóa đơn tài chính.  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.  Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền. Giá vốn hàng bán được ghi nhận theo trị giá thực tế xuất kho.  Phương pháp kê khai thuế GTGT Công ty áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các hoạt động bán hàng và CCDV có tính thuế GTGT thống nhất là 10%. 1.6.4. Hệ thống sổ sách kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng Hệ thống sổ kế toán công ty áp dụng bao gồm: Nhật ký chung, sổ Cái, sổ chi tiết hàng hoá, sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán), sổ quỹ tiền mặt, bảng tổng hợp chi tiết… Hệ thống tài khoản kế toán theo hệ thống tài khoản quy định chung công ty mở chi tiết thêm các điều khoản nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và báo cáo kịp thời. Hệ thống chứng từ kế toán được ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính gồm có các chứng từ bắt buộc và các chứng từ hướng dẫn. Danh mục chứng từ, sổ sách kế toán tại đơn vị: Công ty sử dụng các chứng từ, sổ sách theo qui định và hướng dẫn của Bộ Tài chính như: Phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn, phiếu xuất-nhập kho, bảng kê hàng hóa mua vào không có hóa đơn, bảng kê thanh toán, phiếu tạm ứng, sổ nhật ký mua hàng, sổ nhật ký bán hàng, bảng phân bổ khấu hao, thẻ tài sản, sổ chi tiết, sổ tổng hợp, sổ cái tài khoản…và các chứng từ, sổ sách khác theo yêu cầu quản lý của công ty.
 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.6.5. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán.  Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau:  Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán.  Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình Giám đốc công ty ký duyệt.  Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán.  Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.  Nội dung của việc kiểm tra chứng từ kế toán, gồm:  Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán.  Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan.  Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán. Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện (Không xuất quỹ, thanh toán, xuất kho,…) đồng thời báo ngay cho Giám đốc doanh nghiệp biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hiện hành. Đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ. 1.7 . NGHIỆP VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 1.7.1. Nhiệm vụ của doanh nghiệp về Báo cáo tài chính 1.7.1.1. Khái niệm về Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là Báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và
 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 công nợ, đồng thời phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình Lưu chuyển tiền tệ và khả năng sinh lời trong kỳ của doanh nghiệp. Hệ thống báo cáo tài chính định kỳ hiện nay có 4 loại:  Loại 1. Bảng Cân đối kế toán.  Loại 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  Loại 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.  Loại 4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. 1.7.1.2. Mục đích của Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được lập ra nhằm mục đích:  Cung cấp những thông tin về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.  Cung cấp những thông tin cho việc đánh giá tình hình tài chính và những biến động về tình hình tài chính của doanh nghiệp.  Cung cấp thông tin cho việc tạo ra tiền và sử dụng tiền trong kỳ như thế nào tại doanh nghiệp.  Cung cấp những thông tin liên quan đến việc tuân thủ các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán và diễn giải những nội dung mà các báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ không thể hiện một cách rõ ràng và dễ hiểu. 1.7.1.3. Quy định của pháp luật về Báo cáo tài chính Doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó. Việc lập Báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp Báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký. Người ký Báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm
 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 về nội dung của báo cáo. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật. 1.7.1.4. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ theo nguyên tắc chung được quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính”. Các yêu cầu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” như sau:  Kế toán trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.  Kế toán phải lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra các quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy, khi trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính và tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; Phản ánh đúng các bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng; Trình bày khách quan, không thiên vị; Tuân thủ nguyên tắc thận trọng; Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. 1.7.2. Các Báo cáo tài chính được lập tại công ty Kỳ lập Báo cáo tài chính năm bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm tài chính; Báo cáo giữa các niên độ được lập theo từng quý; Kỳ kế toán công ty áp dụng hiện nay theo quý. Báo cáo tài chính năm của công ty bao gồm:  Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DN  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN  Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN
 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Hệ thống Báo cáo tài chinh của công ty được lập vào cuối năm, do kế toán viên thực hiện, sau đó chuyển sang kế toán trưởng kiểm tra xác nhận, trình Giám đốc công ty ký tên, đóng dấu trước khi gửi cho các cơ quan có liên quan: Cục Thống kê, Cục Thuế, Sở Tài chính, ... 1.7.3. Bảng cân đối kế toán 1.7.3.1. Mục đích của Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán của công ty là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) là tài liệu quan trọng đối với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau: bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Cơ cấu gồm 2 phần luôn bằng nhau: Tài sản và Nguồn vốn tức nguồn hình thành nên tài sản. Dữ liệu cung cấp trên bảng cân đối kế toán thuộc về quá khứ. 1.7.3.2. Nguyên tắc lập Bảng cân đối kế toán Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” khi lập và trình bày Bảng Cân đối kế toán phải tuân thủ nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. Khi lập Bảng cân đối kế toán cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau:  Đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ so sánh để phân tích tài chính.  Sự đồng nhất nội tại trong một nhóm.  Tính lưu động giảm dần, khi sắp xếp các loại.  Không được bù trừ giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả kể cả cho cùng một đối tượng. 1.7.3.3. Cơ sở số liệu để lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán  Căn cứ vào Sổ kế toán tổng hợp.  Căn cứ vào Bảng tổng hợp chi tiết.  Căn cứ vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết.  Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước.
 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.7.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 1.7.4.1. Khái niệm Báo cáo kết quả kinh doanh là Báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình và kết quả kinh doanh, phản ánh thu nhập qua một thời kỳ kinh doanh. Bảng 4 : Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013 ĐVT: đồng. Stt Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước (A) (B) (C) (1) (2) 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 95.022.409.429 69.398.105.723 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 405.516.620 1.695.765.910 3 Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) 10 94.616.892.809 67.738.339.813 4 Giá vốn hàng bán 11 VI.27 70.236.394.343 49.445.899.496 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) 20 24.380.498.466 18.292.440.317 6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 95.029.288 233.510.926 7 Chi phí tài chính 22 VI.28 9.329.755.279 9.343.176.523 -Trong đó: chi phí lãi vay 23 9.329.755.279 8.916.508.704 8 Chi phí bán hàng 24 2.033.231.725 687.901.317 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5.369.978.135 5.569.280.175 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21-22) – (24+25)) 30 7.742.562.615 2.925.593.228 11 Thu nhập khác 31 22.680.741 248.795.834 12 Chi phí khác 32 1.343.799.999 189.625.781 13 Lợi nhuận khác (40 = 31-32) 40 1.321.119.258 59.170.053 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 6.421.443.357 2.984.763.281 15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.30 957.191.043 340.845.477 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 VI.30 - - 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 5.464.252.314 2.643.917.804
 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.7.4.2. Nguyên tắc lập Báo cáo kết quả kinh doanh Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” khi lập và trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột và các khoản mục chủ yếu được sắp xếp theo kết cấu quy định:  Cột A: Các chỉ tiêu báo cáo.  Cột B: Mã số các chỉ tiêu tương ứng.  Cột C: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên bản thuyết minh báo cáo tài chính.  Cột số 1: Tổng số phát sinh trong năm báo cáo.  Cột số 2: Số liệu của năm trước (để so sánh). 1.7.4.3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh  Cơ sở để lập báo cáo:  Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.  Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.  Nội dung và phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Số liệu ghi vào cột C “Thuyết minh” của báo cáo này thể hiện số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm. Số liệu ghi vào cột 2 “ Năm trước” của báo cáo năm nay được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 1 “Năm nay” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước hoặc theo số đã điều chỉnh trong trường hợp phát hiện ra sai sót trọng yếu của các năm trước có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm trước phải điều chỉnh hồi tố. Các chỉ tiêu ghi vào cột 1 “Năm nay”, như sau:  Doanh thu BH&CCDV (Mã số 01): Số tiền: 95.022.409.429 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" và tài khoản 512 "Doanh thu bán hàng nội bộ"
 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 trong kỳ báo cáo trên Sổ Cái.  Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 2): Số tiền: 405.516.620 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” đối ứng với bên Có các TK 521, TK 531, TK 532, TK 333 (TK 3331, 3332, 3333) trong kỳ báo cáo trên Sổ Cái.  Doanh thu thuần về BH&CCDV (Mã số 10): Số tiền: 94.616.892.809 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số phát sinh bên Nợ của tài khoản 511 đối ứng với bên Có của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” của năm báo cáo hoặc Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 02.  Giá vốn hàng bán (Mã số 11): Số tiền: 70.236.3943343 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 632 "Giá vốn hàng bán" trong năm báo cáo đối ứng với bên Nợ của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo trên sổ Cái.  Lợi nhuận gộp về BH&CCDV (Mã số 20): Số tiền: 24.380.498.466 đ Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ với giá vốn hàng bán phát sinh trong năm báo cáo hoặc Mã số 20 = Mã số 10 - Mã số 11.  Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21): Số tiền: 95.029.288 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Nợ tài khoản 515 "Doanh hoạt động tài chính" đối ứng với bên Có của tài khoản 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ Cái.  Chi phí tài chính (Mã số 22): Số tiền: 9.329.755.279 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 635 "Chi phí tài chính" đối ứng với bên Nợ của tài khoản 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ cái.  Chi phí lãi vay (Mã số): Số tiền: 9.329.755.279 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 635 "Chi phí tài chính".  Chi phí bán hàng (Mã số 24): Số tiền: 2.033.231.725 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh Có tài khoản 641
 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 "Chi phí bán hàng", đối ứng với bên Nợ tài khoản 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ Cái.  Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 25): Số tiền: 5.396.978.135 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh Có tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp" đối ứng với Nợ tài khoản 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ Cái.  Lợi nhuận thuần từ HĐKD (Mã số 30): Số tiền: 7.742.562.615 đ Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng (+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp hoặc Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 - Mã số 22) - (Mã số 24 - Mã số 25).  Thu nhập khác (Mã số 31): Số tiền: 22.680.741 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ tài khoản 711 "Thu nhập khác" đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ Cái.  Chi phí khác (Mã số 32): Số tiền: 1.343.799.999 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có tài khoản 811 "Chi phí khác" đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên Sổ Cái.  Lợi nhuận khác (Mã số 40): Số tiền: 1.321.119.258 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa Thu nhập khác với Chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo hoặc Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32.  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50): Số tiền: 6.421.443.357 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này phản ánh tổng số Lợi nhuận kế toán thực hiện trong kỳ báo cáo trước khi trừ (-) chi phí thuế TNDN phát sinh trong năm báo cáo hoặc Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40  Chi phí thuế TNDN hiện hành (Mã số 51): Số tiền: 957.191.043 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng phát sinh bên Có tài khoản 8211 đối ứng với bên Nợ tài khoản 911 trên Sổ kế toán chi tiết TK 8211 hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ tài khoản 8211 đối ứng với bên Có tài khoản 911
 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)) trên Sổ kế toán chi tiết tài khoản 8211.  Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Mã số 52): Số tiền: 0 đ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng phát sinh bên Có tài khoản 8212 đối ứng với bên Nợ tài khoản 911 trên Sổ kế toán chi tiết tài khoản 8212  Lợi nhuận sau thuế TNDN (Mã số 60): Số tiền: 5.464.252.314 đ Số liệu ghi vào chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế TNDN) phát sinh trong kỳ hoặc Mã số 60 = Mã số 50 - (Mã số 51 + Mã số 52). 1.8 . TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY. Hiện nay, Công ty chưa thành lập được bộ phận Kế toán quản trị, công việc của kế toán quản trị chủ yếu do kế toán tài chính kiêm nhiệm. Bộ phận kế toán thực hiện lập dự toán từng loại công việc theo từng bộ phận, sau đó tập hợp số liệu thực tế về kế toán chi phí, giá thành, kết quả kinh doanh…có liên quan trực tiếp (hoặc phân bổ) để lập báo cáo quản trị cần thiết. Do đó có thể xác định Kế toán quản trị trong công ty bao gồm các nội dung cơ bản sau:  Kế toán quản trị Nguyên vật liệu, hàng hóa.  Kế toán quản trị Lao động-tiền lương;  Kế toán quản trị Tài sản cố định.  Kế toán quản trị Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.  Kế toán quản trị Doanh thu và tiêu thụ. 1.9 . KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 1.9.1. Những mặt đạt được Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm nghiệp Kiên Giang được tiến hành tương đối hoàn chỉnh.  Đối với các tổ chức hạch toán ban đầu Các chứng từ được sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu đều phù hợp
 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cơ sở pháp lý của nghiệp vụ. Các chứng từ đều được sử dụng đúng mẫu của Bộ Tài chính ban hành, những thông tin kinh tế, về nội dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi đầy đủ, chính xác vào chứng từ. Phòng kế toán có hệ thống lưu chuyển chứng từ tương đối tốt, các chứng từ được phân loại có hệ thống hóa đơn theo các nghiệp vụ, theo trình tự thời gian trước khi lưu trữ.  Đối với công tác hạch toán tổng hợp Phòng kế toán áp dụng đầy đủ Chế độ tài chính kế toán của Bộ Tài chính ban hành. Sử dụng sổ Nhật ký chung, sổ Cái và sổ chi tiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Để phù hợp tình hình và hoạt động của công ty, kế toán đã mở các tài khoản cấp 2 nhằm phản ánh một cách chi tiết, cụ thể hơn tình hình biến động của các loại tài sản của công ty, giảm nhẹ khối công việc, tránh sự chồng chéo trong việc ghi chép kế toán. 1.9.2. Những mặt hạn chế Nguồn lực kế toán của doanh nghiệp còn ít so với khối lượng công việc của doanh nghiệp. Nhân viên kế toán còn gặp một số khó khăn trong việc sử dụng phần mềm kế toán như khi phần mềm bị lỗi kế toán không thể sửa chữa được điều này làm cho công tác kế toán bị trì trệ và tốn kém chi phí. Hàng hóa chưa được tiêu thụ rộng rãi và có một vài chứng từ chưa được đầy đủ như phiếu xuất không rõ ràng. 1.9.3. Những kiến nghị về công tác kế toán Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Một thành viên Nông Lâm nghiệp Kiên Giang với đề tài “Kế toán Xác định kết quả kinh doanh”, sau khi tìm hiểu em có một số kiến nghị sau: Công ty cần có bộ máy kế toán làm việc có chiến lược rõ ràng hơn, cần duy trì lượng hàng tồn kho hợp lý nhằm giảm bớt ảnh hưởng đến giá vốn, chi phí hao hụt, chi phí bảo quản trong quá trình lưu kho. Doanh nghiệp nên bổ sung nguồn nhân lực cho phòng kế toán để giảm bớt khối lượng công việc, chia nhỏ việc làm ra để có thể làm việc có hiệu quả, chính xác
 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 hơn. Cần có chương trình đào tạo ngắn hạn để giúp cán bộ công nhân viên cập nhật thông tin về nghiệp vụ giúp cho công tác quản lý và bán hàng của công ty có hiệu quả hơn. Doanh nghiệp nên thiết lập một bộ phận kế toán quản trị để giúp chủ doanh nghiệp có thể phân tích tình hình kinh doanh và có những chính sách phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp phát triển mạnh hơn trong tương lai.
 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 PHẦN 2. THỰC HIỆN PHỎNG VẤN CÁC CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM NGHIỆP KIÊN GIANG. 2.1 . THỰC HIỆN PHỎNG VẤN 2.1.1. Đối tượng phỏng vấn 1 1.Họ và tên 2.Chức danh Phó giám đốc 3.Phòng ban công tác Ban Giám đốc 4.Trình độ học vấn 5.Năm thâm niên công tác 6.Chuyên ngành theo học 7.Hiện làm chuyên môn gì 8.Điện thoại liên hệ 2.1.1.1. Chi tiết công việc người được phỏng vấn  Hàng ngày, hàng tuần: Quan sát tình hình công việc ngày qua của các bộ phận trong công ty, đồng thời kiểm tra báo cáo của các bộ phận và giải quyết các vấn đề có liên quan.  Cuối năm: Xem xét quá trình hoạt động của công ty trong 1 năm đồng thời ra kế hoạch trong năm tới, công bố đánh giá khen thưởng cho những bộ phận làm việc xuất sắc trong năm. 2.1.1.2. Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí Người phụ trách trực tiếp tài chính của công ty, đại diện công ty ký kết các hợp đồng kinh tế. Tham mưu cho giám đốc và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ của mình khi được giám đốc ủy quyền. Cho nên người được bố trí đòi hỏi phải có kiến thức kỹ năng cần thiết như:  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hay cử nhân luật và có thâm niên công tác trong lĩnh vực hoạt động kinh tế tài chính, quản lý
 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 doanh nghiệp ít nhất 5 năm.  Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và được đào tạo qua các lớp cao, trung cấp chính trị, quản lý doanh nghiệp hoặc quản lý nhà nước.  Có sức khỏe tốt, có năng lực quản lý điều hành công ty để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. 2.1.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong công việc  Thuận lợi Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngân hàng thương mại và sự hỗ trợ của các ngành liên quan. Có sự ủng hộ và phối hợp đồng bộ của các địa phương nơi các đơn vị công ty đóng trên địa bàn. Sự đoàn kết nhất trí của tập thể Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên chức công ty, không ngại khó khăn cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.  Khó khăn Công ty còn hạn chế nguồn vốn đầu tư, khó tiếp cận được nguồn vốn vay trung và dài hạn do lãi suất cao. Cơ sở vật chất chưa đủ mạnh, dây chuyền sản xuất còn thủ công, đầu tư hạ tầng cơ sở chưa đúng tầm dẫn đến năng suất lao động còn thấp, ảnh hưởng đến nhiệm vụ kinh doanh và bỏ lỡ nhiều cơ hội. 2.1.1.4. Điều tâm đắc của lãnh đạo được phỏng vấn “Kỹ năng giao tiếp ngoài xã hội” là 1 trong những yếu tố cấu thành “Thành công trong cuộc sống” và điều này trường Đại học Bình Dương đã lồng ghép kiến thức này thông qua “Phần phỏng vấn các chuyên viên” trong Báo cáo thực tập giúp cho sinh viên có cách nhìn thực tế về nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi. 2.1.1.5. Những kiến thức kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp Ngoài Bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ là điều kiện tiên quyết phải có khi xin việc làm, sinh viên ra trường cần phải biết thêm ngoại ngữ, tin học (càng nhiều, càng
 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 tốt, nếu có điều kiện) để phục vụ cho công việc và nghiên cứu sau này, một vấn đề không kém phần quan trọng là nên rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong công việc và ngoài xã hội. 2.1.1.6. Nhận định về sự phát triển của ngành nghề Nghề kế toán hiện nay không chỉ phát triển theo chiều rộng mà còn theo chiều sâu, len lõi qua mọi tầng lớp trong xã hội, từ người trí thức đến người lao động… Trong hoạt động kinh doanh “Người làm kế toán” là không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp và để thành công trong kinh doanh, bạn cần phải có kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực kế toán. 2.1.1.7. Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp  Dù làm bất kỳ công việc gì, ở đâu cũng phải có tâm huyết nghề nghiệp, có như vậy mới đạt hiệu quả cao.  Sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thử thách; 2.1.2. Đối tượng phỏng vấn 2 1.Họ và tên 2.Chức danh Kế toán trưởng 3.Phòng ban công tác Phòng Kế toán 4.Trình độ học vấn 5.Năm thâm niên công tác 6.Chuyên ngành theo học 7.Hiện làm chuyên môn gì 8.Điện thoại liên hệ 2.1.2.1. Chi tiết công việc người được phỏng vấn  Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán: Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao tài sản TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, lập quyết toán văn phòng công ty.  Lập và theo dõi danh mục TSCĐ, các chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước,
 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 chi phí trích trước.  Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.  Tổng hợp số liệu, lập và đối chiếu kiểm tra báo cáo thuế GTGT hàng tháng từ hai bộ phận kế toán phải thu và phải trả.  Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.  Lập báo cáo tài chính theo năm và các báo cáo giải trình chi tiết cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.  Thống kê và cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.  Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu In sổ chi tiết, sổ tổng hợp và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định. 2.1.2.2. Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí Là người phụ trách trực tiếp tài chính của công ty, quản lý điều hành toàn bộ nhân viên kế toán trong công ty. Tham mưu cho giám đốc và chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ của mình về các chế độ chính sách kế toán hiện hành. Cho nên người được bố trí làm Kế toán trưởng phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn và có ý thức chấp hành pháp luật như:  Là 1 kế toán giỏi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán, có chứng chỉ “Chứng nhận Kế toán trưởng” theo quy định của Bộ Tài chính và có thâm niên công tác ít nhất 5 năm trong lĩnh vực Kế toán tài chính, kế toán quản trị thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.  Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và được đào tạo qua các lớp cao, trung cấp chính trị và quản lý nhà nước hay kế toán hành chính sự nghiệp.  Có sức khỏe tốt, có năng lực quản lý điều hành công việc kế toán toàn công ty để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. 2.1.2.3. Thuận lợi và khó khăn trong công việc  Thuận lợi Được sự quan tâm của Ban giám đốc và có được 1 đội ngũ nhân viên kế toán
 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 giỏi, năng động, nhiệt tình không ngại gian khó cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hoàn thành tốt công việc.  Khó khăn Nhân viên kế toán ít có thời gian tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ và thường xuyên đối mặt với một khối lượng công việc rất lớn đảm bảo tính chính xác cao, kịp thời trong điều kiện nhân sự kế toán ít ỏi, điều này tạo cho phòng kế toán 1 áp lực nặng trong công việc. 2.1.2.4. Điều tâm đắc của chuyên gia được phỏng vấn Phương pháp “Thu thập và xử lý thông tin” tại một doanh nghiệp thực tế là phương pháp học hiệu quả nhất, vừa mang tính thực tiễn, vừa dễ tiếp thu … việc thu thập và xử lý thông tin được chính xác, hiệu quả đòi hỏi sinh viên phải có kỹ năng giao tiếp và kiến thức nghiệp vụ. Những kỹ năng này tùy thuộc vào bản thân mỗi người và phải mất nhiều năm rèn luyện, học hỏi mới đi đến hoàn thiện được. Ở đây, Trường Đại học Bình Dương đã giúp các sinh viên tự mình khảo sát, trãi nghiệm thông qua “Các bước hướng dẫn cho sinh viên làm báo cáo thực tập”, điều này rất hữu ích cho công việc kế toán sau này. 2.1.2.5. Những kiến thức kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp Ngoài Bằng cấp chuyên môn nghiệp là điều kiện tiên quyết phải có khi xin việc làm, sinh viên ra trường cần phải biết thêm ngoại ngữ, tin học (càng nhiều, càng tốt, nếu có điều kiện) để phục vụ cho công việc và nghiên cứu sau này, một vấn đề không kém phần quan trọng là phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho mình. 2.1.2.6. Nhận định về sự phát triển của ngành nghề Nghề kế toán đang chất chứa tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo, cùng với nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,… cần tuyển dụng một số lượng lớn các kế toán viên hàng năm, đây là cơ hội tốt cho các sinh viên đã và đang học nghề kế toán. 2.1.2.7. Lời khuyên cho sinh viên sắp tốt nghiệp Sau này khi tốt nghiệp ra trường, dù làm bất kỳ công việc gì, ở đâu cũng phải có tâm huyết nghề nghiệp, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, những thay
 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 đổi về mặt pháp luật thông qua báo đài, các trang web mạng xã hội… giống như bao ngành nghề khác, người làm kế toán phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 “H” đó là “Học- Hỏi- Hiểu- Hành” có như vậy mới đạt hiệu quả cao. 2.2 . BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO SINH VIÊN SAU ĐỢT THỰC TẬP 2.2.1. Bài học về xin thực tập (Thực chất là bước tập dợt để xin việc làm) Xem xét trong các mối quan hệ của mình, gia đình, anh em, bạn bè … cung cấp cho họ những thông tin cơ bản về lĩnh vực đề tài thực tập, về bản thân, từ đó nhờ họ giúp đỡ hay giới thiệu một doanh nghiệp cho mình thực tập; hoặc tìm kiếm từ các nguồn thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi tiếp cận đơn vị muốn thực tập, sinh viên cần chú ý đến ngôn từ sử dụng, cử chỉ và điệu bộ của mình; Ăn mặc tươm tất, không model cầu kỳ, nhớ mang theo Giấy giới thiệu do trường cấp, đề cương thực tập do khoa cấp. Cần giới thiệu sơ lược về bản thân và điền đầy đủ thông tin cá nhân như email hoặc điện thoại trên hồ sơ để thuận tiện liên lạc. 2.2.2. Bài học về thu thập thông tin tại phòng kế toán ở công ty Xin được chỗ thực tập đã khó, xin được số liệu kế toán lại càng khó hơn. Để xin được số liệu, chúng ta phải tạo được mối quan hệ thân mật với các anh chị em làm công tác kế toán, từ đó tiếp cận nguồn thông tin, số liệu thông qua phòng Kế toán. Khuyến cáo: Chúng ta chỉ xin những số liệu thực sự cần thiết liên quan đến đề tài báo cáo thực tập, không nên xin tất cả các số liệu kế toán của công ty. 2.2.3. Bài học về tổ chức nghiệp vụ kế toán  Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều ghi vào nhật ký chung.  Kiểm tra, phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán trên chứng từ theo trình tự có hệ thống và có thế so sánh được trước khi ghi sổ.  Lưu trữ chứng từ (Phân loại theo thời gian lưu trữ). 2.2.4. Bài học về giao tiếp và tổ chức phỏng vấn  Trước khi thực hiện phỏng vấn  Làm quen trước với người được phỏng vấn nhằm tạo được thiện cảm ban đầu
 44. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 và xin “Cái hẹn” để được phỏng vấn (đây là bước quan trọng vì bạn ít có cơ hội được chấp nhận yêu cầu phỏng vấn của mình, do đó đừng ngạc nhiên khi bạn bị từ chối). Xác định lượng thông tin cần thu thập trong buổi phỏng vấn, từ đó đưa ra các câu hỏi phỏng vấn. Các câu hỏi phải gởi trước cho đối tượng phỏng vấn để tham khảo và liên hệ thời gian, thời lượng để tiến hành cuộc phỏng vấn (Chú ý: Thời gian cho buổi phỏng vấn không nhiều và đối tượng phỏng vấn rất bận rộn với công việc).  Khi bước vào cuộc phỏng vấn  Hãy để tâm lý tự tin, thỏa mái khi chào hỏi giao tiếp, thường xuyên theo dõi về mặt thời gian và kịp thời giải quyết những tình huống xấu có thể xảy ra để đảm bảo cuộc phỏng vấn được diễn ra nhanh chóng tốt đẹp.  Thông tin trao đổi chỉ xoay quanh các nội dung cần thu thập, khi một câu hỏi đã được giải đáp, cần nhanh chóng chuyển sang câu hỏi kế tiếp (Chú ý: Không nên cướp lời người được phỏng vấn, tránh hỏi những câu hỏi có nội dung trùng lặp hay những câu hỏi có liên quan đến đời tư).  Cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến đối tượng phỏng vấn, khi kết thúc buổi phỏng vấn.  Để giao tiếp và tổ chức phỏng vấn có hiệu quả chúng ta nên.  Có sự chuẩn bị chu đáo nội dung các câu hỏi phỏng vấn và các câu hỏi phải gởi trước để đối tượng phỏng vấn tham khảo.  Có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, ngôn từ trong giao tiếp.  Biết tóm lược kết quả phỏng vấn và đối chiếu với các nguồn dữ liệu khác. 2.2.5. Bài học kinh nghiệm từ hai lần phỏng vấn 02 đối tượng. Qua hai lần phỏng vấn, em rút ra cho mình một số kinh nghiệm sau:  Một công việc có sự chuẩn bị chu đáo từ trước (có tổ chức kế hoạch) sẽ giảm thiểu được rủi ro và hiệu quả công việc sẽ cao hơn.  “Kỹ năng giao tiếp” rất hữu ích trong công việc và trong cuộc sống.  Kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp không phải 1 ngày 1 buổi mà có được, mà phải mất nhiều năm khổ luyện, học hỏi mới đi đến hoàn thiện được. 2.2.6. Sau đợt thực tập sinh viên có nguyện vọng gì về nghề nghiệp.
 45. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có chung nguyện vọng:  Dễ dàng tiếp cận được cơ hội việc làm để có thể nuôi sống bản thân.  Được các cơ quan chức năng quan tâm nhiều hơn đến khối doanh nghiệp trong nước, đến ngành kế toán và đề ra những hướng đi mới phù hợp với thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. 2.2.7. Đề xuất ngành học cho Trường Đại học Bình Dương.  Đề xuất kiến nghị các môn học Nhìn chung sinh viên kế toán khi ra trường có đủ kiến thức chuyên ngành, có khả năng nhận thức được các vấn đề tài chính-kế toán hiện hành. Nhà trường cần bố trí thêm nhiều giờ học thực hành, hướng dẫn sử dụng nhiều phần mềm kế toán hiện hành, nhằm giúp cho sinh viên ra trường không bị bỡ ngỡ khi tiếp xúc thực tế công tác kế toán.  Đề xuất về cách thức tổ chức thực tập Để được thực tập tại một công ty thật sự không đơn giản và càng khó hơn khi xin số liệu kế toán của công ty. Một doanh ngiệp làm ăn đạt hiệu quả, qui mô lớn, Lãnh đạo, nhân viên các phòng ban luôn bận rộn với công việc hàng ngày, nhất là thời điểm cuối năm, nên việc phỏng vấn ít có cơ hội thực hiện được. Do đó Nhà trường nên tổ chức liên kết với các công ty đóng trên địa bàn, giống như là một cơ sở của trường, để chúng em có điều kiện thực tập dễ dàng hơn.
 46. 39 PHẦN 3. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHUYÊN NGÀNH “KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ IV/2013 TẠI CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM NGHIỆP KIÊN GIANG” 3.1 . KẾ TOÁN DOANH THU 3.1.1. Khái niệm Doanh thu bán hàng là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được từ hoạt động bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hay bán hàng hóa mua vào nhằm bù đắp chi phí và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Doanh thu tiêu thụ nội bộ là số tiền thu được do bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một doanh nghiệp. 3.1.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng.  Bảng kê hóa đơn bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.  Các chứng từ khác liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.  Sổ Cái tài khoản 511, 512; Sổ nhật ký chung tài khoản 511, 512. 3.1.3. Tài khoản sử dụng  TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” TK 511 “Doanh thu BH&CCDV”, tài khoản này không có số dư. Tài khoản 511 có các tài khoản cấp 2  TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa.  TK 5112: Doanh thu bán hàng thành phẩm.  TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ.  TK 5114: Doanh thu trợ cấp giá.  TK 5117: Bất động sản cho thuê.
 47. 40  TK 511 “Doanh thu bán hàng nội bộ” TK 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ”, tài khoản này không có số dư. Tài khoản 512 có các tài khoản cấp 2:  TK 5121: Doanh thu bán hàng hóa. TK 5122: Doanh thu bán thành phẩm.  TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ.  Kết cấu chung tài khoản 511, 512 Bên nợ:  Cuối kỳ, kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu.  Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu thuần (doanh thu bán hàng nội bộ).  Số thuế TTĐB hoặc thuế XNK hoặc thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phải nộp tính trên doanh thu BH&CCDVvà được xác định là tiêu thụ trong kỳ. Bên có: Doanh thu BH&CCDV của doanh nghiệp đã thực hiện trong kỳ kế toán. 3.1.4. Sơ đồ hạch toán Sơ đồ 5: Sơ đồ hạch toán tài khoản 511 (512)
 48. 41 3.1.5. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu  Phương pháp phản ánh: Hàng ngày, kế toán phản ánh doanh thu BH&CCDV phát sinh trong kỳ: Nợ TK 111, 112, 131, 136 Có TK 511 Có TK 3331 Đồng thời, căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán ghi nhận giá vốn: Nợ TK 632 Có TK 155, 156 Khi thu được tiền Nợ TK 111, 112 Có TK 131, 136 Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả kinh doanh. Nợ TK 511 Có TK 911  Nghiệp vụ minh họa:  Ngày 03/12/2013, xuất hóa đơn bán hàng cho công ty TNHH Dừ Hưng mặt hàng chân vịt tàu bằng nhôm theo hóa đơn 0001290, ký hiệu NN/11P, giá bán chưa thuế 392.787.000 đồng, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền (432.065.700 đồng).  Kết chuyển doanh thu thuần để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.  Quy trình xử lý nghiệp vụ: Khi có được hợp đồng mua bán kế toán tiến hành lập hóa đơn GTGT theo mẫu sổ của Bộ tài chính quy định (hóa đơn số 001290, ký hiệu NN/11P) để làm căn cứ ghi sổ Hóa đơn được lập gồm ba liên:  Liên 1: Lưu cùi (Màu tím để lưu vào hồ sơ gốc).  Liên 2: Giao cho khách hàng (Màu đỏ để giao cho người mua hàng, làm chứng từ đi đường và giao cho đơn vị mua).  Liên 3: Lưu nội bộ (Màu xanh được lưu tại phòng kế toán để làm chứng từ thu tiền và ghi nhận doanh thu).
 49. 42 Căn cứ vào hóa đơn, kế toán lập phiếu thu và trình duyệt lên kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt, phiếu thu sẽ được chuyển cho thủ quỹ tiến hành kiểm tra chứng từ, sau đó chuyển về kế toán để kế toán làm cơ sở cập nhật số liệu vào sổ nhật ký chung và sổ cái TK 511(512). Nợ TK 131 432.065.700 Có TK 511 392.787.000 Có TK 3331 39.278.700 Ngày 20/12, khi nhận được số tiền thanh toán bằng chuyển khoản từ công ty TNHH Dử Hưng, số tiền: 114.941.300 đồng. Nợ TK 112 114.941.300 Có TK 131 114.941.300 Cuối quý IV, kế toán tổng hợp số phát sinh của TK 511 (doanh thu thuần) trong quý, số tiền: 6.043.274.202 đồng, kết chuyến sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Nợ TK 511 6.043.274.202 Có TK 911 6.043.274.202 Cuối năm, kế toán tổng hợp số phát sinh của TK 511(doanh thu thuần) trong các quý I, II, III và IV, số tiền: 94.616.892.809 đồng, kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Nợ TK 511 94.616.892.809 Có TK 911 94.616.892.809  Hóa đơn GTGT số 0001290/NN-NP ngày 03/12/2013 (Phụ lục 1A)  Sổ cái tài khoản 511-“Doanh thu bán hàng” (Phụ lục 1B)  Bảng trích Nhật ký chung quý IV-2013 (Phụ lục 10)  Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013 (Phụ lục 8). 3.2 . KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU 3.2.1. Khái niệm: Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã
 50. 43 thanh toán cho người mua đã mua hàng (sản phẩm, hàng hóa), dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua bán hàng. Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ được doanh nghiệp bán chấp nhận trên giá đã thỏa thuận trên hóa đơn, vì lý do hàng bán kém phẩm chất, không đúng quy cách, lạc hậu so với thị hiếu hoặc không đúng thời hạn ghi trên hợp đồng. Hàng bán bị trả lại: Trị giá số sản phẩm đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do nguyên nhân vi phạm cam kết hợp đồng kinh tế như hàng bị mất, hàng kém phẩm chất, hàng không đúng chủng loại, không đúng quy cách. Khi doanh nghiệp ghi nhận trị giá hàng bán bị trả lại cần đồng thời ghi giảm tương ứng trị giá vốn hàng bán trong kỳ. 3.2.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng  Hóa đơn có ghi giảm trừ chiết khấu thương mại.  Hóa đơn xuất trả hàng.  Phiếu chi tiền, giấy báo nợ.  Biên bản xác nhận chiết khấu thương mại.  Biên bản xác nhận giảm giá hàng bán.  Biên bản xác nhận hàng bán bị trả lại.  Sổ cái TK 521, Sổ chi tiết TK 521 -“Chiết khấu thương mại”.  Sổ cái TK 532, Sổ chi tiết TK 532-“Giảm giá hàng bán”.  Sổ cái TK 531, Sổ chi tiết TK 531-“Hàng bán bị trả lại”. 3.2.3. Tài khoản sử dụng TK 521, TK 532, TK 531. Các Tài khoản này không có số dư . Kết cấu chung của các tài khoản. Bên nợ:  Chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ.  Trị giá hàng bán bị trả lại, trị giá giảm giá hàng bán trong kỳ. Bên có: Cuối kỳ, kết chuyển các khoản giảm trừ để xác định doanh thu thuần.
 51. 44 3.2.4. Sơ đồ hạch toán Sơ đồ 6: Sơ đồ hạch toán các tài khoản giảm trừ doanh thu 3.2.5. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu  Phương pháp phản ánh Hàng ngày, kế toán phản ánh các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ: Nợ TK 521, 532, 531 Nợ TK 3331 (Nếu có) Có TK 111, 112, 131 Cuối kỳ, kết chuyển sang TK 511 để xác định doanh thu thuần. Nợ TK 511 Có TK 521, 532, 531 Đối với hàng hóa bị trả lại phải ghi nhận giảm giá vốn: Nợ TK 155, 156, 157 Có TK 632  Khi chưa nhận lại hàng trả lại (còn để ở kho người mua) kế toán ghi nhận: Nợ TK 157 Có TK 632  Khi nhận lại hàng hóa bị trả lại, kế toán Nợ TK 155, 156 Có TK 157
 52. 45  Nghiệp vụ minh họa: Kết chuyển khoản giảm trừ doanh thu để xác định doanh thu thuần trong kỳ.  Quy trình xử lý nghiệp vụ: Trong quý IV, không có nghiệp vụ kinh tế phát sinh (không định khoản). Cuối năm, kế toán tập hợp số giảm trừ doanh thu phát sinh trong các quý I, II, III và IV số tiền: 405.516.620 đồng, kết chuyển sang TK 511 để xác định doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (BH&CCDV). Nợ TK 511 405.516.620 Có TK 521, 532, 531 405.516.620  Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2013 (Phụ lục 8). 3.3 . KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 3.3.1. Nội dung Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản thu do hoạt động đầu tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn mang lại bao gồm lãi cho vay, lãi tiền gửi, chiết khấu thanh toán, thu nhập từ việc cho thuê tài sản, cổ tức, lợi nhuận được chia, thu nhập chuyển nhượng, chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn. 3.3.2. Sổ sách và chứng từ sử dụng  Phiếu thu và các chứng từ thu tiền có liên quan (Giấy báo Có, séc,...).  Bảng kê tiền gửi ngân hàng.  Sổ phụ ngân hàng, sổ Cái tài khoản 515-”Doanh thu hoạt động tài chính”. 3.3.3. Tài khoản sử dụng TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”, tài khoản này không có số dư. Kết cấu của tài khoản 515: Bên nợ:  Số thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp.  Cuối kỳ, kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Bên có: Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ.
Publicidad