Publicidad
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Publicidad
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Publicidad
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Publicidad
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Publicidad
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Publicidad
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Publicidad
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Publicidad
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Publicidad
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx
Próximo SlideShare
Xây dựng kế hoạch kinh doanh xưởng in tại công ty tnhh bao bì nam giang ...Xây dựng kế hoạch kinh doanh xưởng in tại công ty tnhh bao bì nam giang ...
Cargando en ... 3
1 de 44
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx(20)

Más de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Publicidad

Último(20)

Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại công ty tnhh bao bì nam giang đến năm 2025.docx

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING ---------***--------- CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỬA HÀNG GIÀY TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ NAM GIANG ĐẾN NĂM 2025 Họ và tên : Bùi Đình Thức Lớp : OD28 Ngành : Quản Trị Kinh Doanh Thời gian thực tập : 01/10/2018 – 30/11/2018 Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Thu Hường Năm 2018
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING ---------***--------- CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CỬA HÀNG GIÀY TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ NAM GIANG ĐẾN NĂM 2025 Họ và tên : Bùi Đình Thức Lớp : OD28 Ngành : Quản Trị Kinh Doanh Thời gian thực tập : 01/10/2018 – 30/11/2018 Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Thu Hường Năm 2018
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------o0o------------- XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đơn vị thực tập: Công ty TNHH Bao Bì Nam Giang Có trụ sở tại: 115/75, đường số 51, P.14, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 5427 3114 Website: www.baobinamgiang.com.vn Email: namgiangprint@gmail.com Xác nhận: Anh/chị: Bùi Đình Thức Sinh ngày: 10/11/1973 Số CMT: 272877967 Sinh viên lớp: OD28 Mã Sinh viên: 15C-42-40.1-02625 Có thực tập tại đơn vị (Công ty) trong khoảng thời gian: 01/10/2018 đến ngày30/11/2018 Nhận xét: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ……….Ngày…. tháng …. năm ….. Xác nhận của đơn vị thực tập Chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E – LEARNING NHẬN XÉT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ....Ngày…... Tháng…... Năm..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên)
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP I. Yêu cầu Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụng tại doanh nghiệp nơi anh/chị đang công tác hoặc thực tập. II. Thông tin Sinh viên: Họ và tên Sinh viên: Bùi Đình Thức Mã Sinh viên: 15C-42-40.1-02625 Lớp: OD28 Ngành: Quản trị kinh doanh Đơn vị công tác : Công ty TNHH Bao Bì Nam Giang Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập : Phan Thanh Hải Điện thoại: 0908 687618 Email: namgiangprint@gmail.com Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: “XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH GIÀY THỂ THAO TẠI CÔNG TY TNHH BAO BÌ NAM GIANG ĐẾN NĂM 2025” III. Nội dung bài tập STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP GIẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GIẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN 1 2 3 4 Xác nhận của đơn vị công tác (hoặc đơn vị thực tập) TP.HCM, Ngày … tháng … năm 2018 (Ký tên và đóng dấu) Học viên (Ký và ghi rõ họ tên)
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của báo cáo:............................................................................1 2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo:................................................................1 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo..............................................1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN..........................................................2 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh................................................................2 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng...........................................................2 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng.....................................................................2 1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng..........................................................3 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh ................................4 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh ...............................................................................5 1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp ..............................................................5 1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp....................................................6 1.4.1. Mục tiêu kinh doanh:...........................................................................6 1.4.2. Nhiệm vụ: ............................................................................................6 1.5 Các yếu tố quyết định thành công ............................................................7 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING...........................................................8 2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp......................................8 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp ...........................8 2.1.1.1. Môi trường vĩ mô..........................................................................8 2.1.1.2. Môi trường tác nghiệp (môi trường kinh doanh ngành).............13 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường................15 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường....................................................................15 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu......................................................15 2.1.2.3 Định vị thị trường .......................................................................17 2.1.3 Mục tiêu marketing ..........................................................................17 2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix)..........................17 2.1.4.1. Chiến lược sản phẩm ..................................................................17 2.1.4.2. Chiến lược giá.............................................................................18 2.1.4.3. Chiến lược phân phối..................................................................18 2.1.4.4. Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing).....................18
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.5 Ngân quỹ Marketing.........................................................................18 2.2 Nội dung kế hoạch Marketing ................................................................19 2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing........................................................19 2.2.2 Phân tích môi trường........................................................................20 2.2.2.1 Phân tích thị trường ....................................................................20 2.2.2.2 Phân tích SWOT.........................................................................21 2.2.3 Chiến lược Marketing ......................................................................23 2.2.3.1 Thị trường mục tiêu ....................................................................23 2.2.3.2 Định vị thị trường .......................................................................23 2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm ..................................................................24 2.2.3.4 Chiến lược giá.............................................................................24 2.2.3.5 Chiến lược phân phối..................................................................25 2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán..............................................................25 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ............................................................27 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp .....................................................27 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận ......................................27 3.1.1.1. Chi phí ban đầu. ..........................................................................27 3.1.1.2. Chi phí hàng tháng......................................................................27 3.1.1.3. Những giả định và dự kiến quan trọng .......................................27 3.1.1.4. Các chỉ số tài chính cơ bản .........................................................28 3.1.1.5 Lỗ lãi dự kiến ...............................................................................29 3.2. Nội dung kế hoạch tài chính.....................................................................30 3.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường......................................................30 3.2.2. Hoạt động thu mua.............................................................................30 3.2.3. Hoạt động lưu giữ hàng:....................................................................31 3.2.4. Hoạt động quảng cáo sản phẩm.........................................................31 3.2.5. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm .............................................................31 3.2.6. Khung giám sát dự án........................................................................31 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ...............................................................34 4.1. Giới thiệu về kế hoạch nhân sự ................Error! Bookmark not defined. 4.2. Nội dung kế hoạch nhân sự ......................Error! Bookmark not defined. 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự ................Error! Bookmark not defined. 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức...................Error! Bookmark not defined.
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốtError! Bookmark not defined. CHƯƠNG 5: DỰ PHÒNG RỦI RO...................Error! Bookmark not defined. 5.1 Phân tích rủi ro ..........................................Error! Bookmark not defined. 5.1.1. Rủi ro về chất lượng sản phẩm..........Error! Bookmark not defined. 5.1.2.Rủi ro trong việc nhập và nhận hàng từ nhà cung cấpError! Bookmark not de 5.1.3. Rủi ro từ phía khách hàng..................Error! Bookmark not defined. 5.2. Phương án khắc phục rủi ro......................Error! Bookmark not defined. 5.3. Ý nghĩa kinh tế xã hội . ............................Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN.........................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 39
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Phân đoạn thị trường ................................................................................15 Bảng 2.2: Mục tiêu marketing...................................................................................17 Bảng 2.3: Phân tích SWOT.......................................................................................21 Bảng 2.4: Thị trường mục tiêu..................................................................................23 Bảng 3.1: Khung giám sát dự án...............................................................................31
 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1. 1: Hình ảnh sản phẩm.....................................................................................6 Hình 2.1: Kênh phân phối .........................................................................................25 Hình 4.1: Cơ cấu tổ chức ..........................................Error! Bookmark not defined.
 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của báo cáo: Trong cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay, khi mà việc gặp gỡ giao tiếp giữa con người với con người diễn ra hàng ngày hàng giờ, thì quan tâm tới hình thức bên ngoài của bản thân đã trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với mỗi người. Đặc biệt đối với những người làm việc trong môi trường năng động như hiện nay thì giày thể thao là một trong những đồ vật không thể thiếu. Giày thể thao không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu thời trang mà còn thể hiện phong cách, cá tính, cũng như năng động thoải mái trong công việc, học tập cũng như hoạt động hằng ngày của người tiêu dùng. Xét một cách tổng quan về thị trường giày thể thao Việt Nam nói chung và thị trường tại TP.HCM nói riêng, có thể nói trên thị trường hiện nay xuất hiện khá nhiều loại giày với nhiều mẫu mã, chủng loại, chất lượng khác nhau, mang lại cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn nhưng đồng thời cũng khiến cho người tiêu dùng cảm thấy khó khăn khi lựa chọn cho mình một đôi giày thể thao như mong muốn với giá cả phải chăng.. Nhận thấy nhu cầu thị trường này có thể phát triển kinh doanh nên tôi quyết định lựa chọn đề tài Xây dựng kế hoạch kinh doanh cửa hàng giày tại Công ty TNHH Bao Bì Nam Giang đến năm 2025 tôi hi vọng dự án này sẽ được sự ủng hộ và góp ý từ thầy cô và bạn bè! 2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo: - Tìm hiểu, phân tích thị trường giày thể thao cho nam tại Tp. HCM để từ đó lên kế hoạch cho ý tưởng kinh doanh cửa hàng giày thể thao cho Công ty Nam Giang 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo - Phạm vi nghiên cứu : Thị trường kinh doanh cửa hàng giày thể thao - Đối tượng nghiên cứu: Ngành hàng giày dép
 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu về ý tưởng kinh doanh 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng Khi đời sống con người được nâng cao, cải thiện đáng kể cũng là lúc các ngành dịch vụ, kinh doanh phát triển một cách chóng mặt. Trong bối cảnh đó thì phong cách riêng và nổi bật đi cùng với đáp ứng đúng thị hiếu của khách hàng chính là chìa khoá cho những sự bứt phá và thành công. Trong xã hội hiện đại con người không chỉ quan tâm đến nhu cầu vật chất mà còn chú trọng tới nhu cầu đời sống tinh thần như giải trí, làm đẹp…Sau khi khảo sát thị trường, tác giả nhận thấy những sản phẩm giày thể thao do giới trẻ năng động và nhóm người tiêu dùng hoạt động thể thao ngày càng có nhiều nhu cầu. Nhờ đó, bạn sẽ cảm thấy tự tin, năng động hơn trong công việc cũng như trong giao tiếp. 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng a.Quy mô thị trường: Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường giày ở các quốc gia đã phục hồi trở lại . Mức độ thị trường giày tăng mạnh thể hiện qua các chỉ tiêu: + Số lượng đơn đặt hàng giữa các hãng sản phẩm tăng. + Sức cầu tăng nhanh trong các ngành giày thể thao và thời trang, phù hợp với nhiều mức giá khác nhau cho nhiều tầng lớp người tiêu dùng. + Thương hiệu nghành được gia tăng. + Thị phần của các hãng sản phẩm được mở rộng. Sức lan tỏa từ các thị trường lớn đã xâm nhập vào các thị trường nhỏ, lẻ tạo ra một sự chuyển dịch lớn về cạnh tranh trong thị trường trong nước cũng như ngoài nước. b. Xu hướng ngành hàng giày: Một số xu hướng thị trường giày đang tiếp cận tới người tiêu dùng:
 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3 + Xu hướng đổi mới: Sản phẩm giày thể thao luôn kèm theo tính thời trang và có thêm những đặc điểm kỹ thuật cho từng ngành nghề. +Xu hướng về phân khúc: Phân khúc giày thể thao được chi phối bởi loại giày thể thao sử dụng với mục đích thường xuyên, dùng để đi bộ, hoặc giày thể thao có đặc tính kỹ thuật cao. + Xu hướng về sản phẩm: Xu hướng sử dụng các loại giày dép từ trang trọng sang thoải mái, dễ đi cũng tiếp tục tăng trong giới tiêu dùng. Trọng lượng các đôi giày dép nhẹ hơn, đi thoải mái hơn và màu sắc nhạt và sáng hơn với chỉ màu nâu hoặc màu đen. 1.1.3 Sự độc đáo, mới lạ của ý tưởng Đối với mỗi ngành nghề kinh doanh lại có những hướng đi khác nhau để phát triển và nếu không có một kế hoạch được hoạch định rõ ràng trước khi bạn bước đi, sớm muộn bạn sẽ rơi vào thế bí, lạc lõng và không có lỗi thoát. Kinh doanh giày thể thao cũng không ngoại lệ, đặc biệt là hiện nay, lĩnh vực giày dép đang có sự cạnh tranh rất lớn trên thị trường. Nếu không có hướng đi đúng đắn, thất bại sẽ là điều tất nhiên. Thế giới kinh doanh rất rộng lớn và các doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng nhiều như nấm sau mưa, nhưng không phải đơn vị nào cũng tồn tại được và thành công. Cùng một thị trường mục tiêu, có hàng chục, hàng trăm đơn vị khác cũng có sản phẩm tương tự, thậm chí, có những shop có tiếng lâu hơn, có địa điểm đẹp hơn và dịch vụ của họ còn được đầu tư và đánh giá cao rồi. Đầu tiên, tác giả cần trang bị cho mình “vũ khí” trước khi ra trận, đó là kiến thức và hiểu biết về những đối thủ chính trên thị trường của mình, điều này sẽ cần tác giả mất thời gian và công sức để nghiên cứu và thu thập dữ liệu để lập kế hoạch kinh doanh giày. Bạn hãy tập trung vào những gì đối thủ đã và đang làm, cách họ vận hành doanh nghiệp, cách họ tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng… tác giả cũng rất cần phải trải nghiệm thực tế dịch vụ và sản
 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 4 phẩm của họ, trao đổi với những khách hàng cũ và tìm kiếm trên Internet để nắm được rõ những điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ. Càng có trong tay nhiều thông tin về đối thủ, bạn càng có nhiều cơ hội tìm ra điểm khác biệt cho mình. Đôi khi, mình khó có thể chạy đua về điểm mạnh với đối thủ thì điểm mạnh của mình sẽ được xây dựng trên điểm yếu của họ. Ví dụ như về giá cả của các đôi giày, cửa hàng giày thể thao cho nam Nam Giang chỉ là một cửa hàng nhỏ nên khó có thể cạnh tranh về giá thì việc cạnh tranh về chế độ bảo hành, dịch vụ chăm sóc sẽ giúp cửa hàng của tác giả ghi điểm nhiều hơn trong mắt khách hàng. 1.1.4 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh - Bán được nhiều sản phẩm Bán được 200 sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong tháng thứ 1 và 400 sản phẩm cho tháng thứ 2. - Chất lượng sản phẩm Chất lượng của sản phẩm được khách hàng phản ánh tốt. - Giá cả hợp lý : Sự cạnh tranh về giá: giá cả của mình thấp hơn từ 0 đến 5.000đ so với những sản phẩm cùng loại khác đang có trên thị trường của đối thủ cạnh tranh. - Chất lượng bán hàng và dịch vụ bán hàng Thời gian giao hàng kể từ khi khách hàng ra quyết định mua: 1 ngày Số lần giao hàng không đúng hẹn trên tổng số hàng bán…: 0.
 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 5 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh 1.3 Các sản phẩm của doanh nghiệp Sản phẩm: Nối tiếp quá trình kinh doanh này, khi đã có một nguồn lực tài chính và kinh nghiệm đủ lớn cửa hàng Nam Giang sẽ thực hiện kinh doanh cả về c. balo, ví da. Theo nhận định của bản thân thì đây sẽ cũng là một loại dịch vụ đã phát triển nhiều nhưng tác giả vẫn sẽ tạo ra những điểm riêng của mình nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh. Những mẫu giày tây nam cao cấp và sang trọng tại Tâm Anh Shop sẽ giúp bộ trang phục của bạn hoàn thiện và ấn tượng hơn. Sản phẩm giày thể thao cao cấp tại Nam Giang được làm hoàn toàn từ da thật với độ thoáng khí cao, chất liệu mềm mại và dẻo dai cùng những form đa dạng kiểu dáng và màu sắc giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn cho phong cách của mình. Chất liệu giày tây nam hàng hiệu da cao cấp dùng càng lâu càng mềm mịn, sáng bóng. Nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt Nam Phân phối được nhiều sản phẩm đến người tiêu dùng Đảm bảo chất lượng nguồn sản phẩm đầu vào Giá cả đa dạng, tuy theo sản phẩm Dịch vụ bán hàng phong phú Đa dạng hóa hình thức quảng cáo Đáp ứng nhu cầu giày thể thao cho nam của khách hàng Tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp
 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 6 Giày thể thao tại Nam Giang không chỉ được sản xuất từ dòng chất liệu cao cấp mà còn được chú trọng trong thiết kế cũng như họa tiết trang trí. Giày tây được may tỉ mỉ với các đường may nổi, đồng thời là đường trang trí đầy tinh tế, kết hợp với những họa tiết dập nổi, đôi giày trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục của bạn thêm phần sang trọng, lịch lãm. Hình 1. 1: Hình ảnh sản phẩm Dịch vụ: Cửa hàng sẽ thực hiện các đơn đặt hàng của khách và việc mua hàng của khách sẽ được thực hiện qua email nhằm tiêt kiệm thời gian cho một số đối tượng. Đây là một hình thức dịch vụ phát triển ở nhiều nước phát triển trong những năm gần đây. Tuy nhiên đối với đất nước ta thì chưa thể áp dụng được khi mà nền kinh tế còn chưa phát triển. Vì thế thời gian tốt nhất để áp dụng hình thức này là trong những năm tới. Lúc đó tác giả sẽ đưa ra những chiến lược phù hợp. 1.4. Mục tiêu và nhiệm vụ của doanh nghiệp 1.4.1. Mục tiêu kinh doanh: Cửa hàng đặt ra mục tiêu kinh doanh có lãi ròng trong tháng đầu tiên đạt mức trên 10 triệu đồng, hoàn vốn trong vòng 3 tháng khi cửa hàng đi vào hoạt động, mở thêm 1 cửa hàng giày thể thao cho nam trong vòng 1 năm sau 1.4.2. Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo đúng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh và mục đích thành lập công ty.
 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 7 Cửa hàng hoàn toàn độc lập, tự chủ về tài chính, tự chủ về kế hoạch kinh doanh. Cửa hàng hoạt động theo nguyên tắc “một người chỉ huy”, Giám đốc cửa hàng là người quyết định tất cả mọi vấn đề liên quan đến mọi mặt hoạt động của công ty. Tuỳ theo từng thời điểm Giám đốc cửa hàng ban hành việc phân cấp quản lý đối với các đơn vị trực thuộc của công ty. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu của thị trường. Ưu tiên sử dụng lao động trong khu vực và trong nước, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên. Có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhân viên. Tôn trọng quyền tổ chức của các tổ chức quần chúng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp cho người lao động. 1.5 Các yếu tố quyết định thành công - Nghiên cứu của Công ty Cimigo được thực hiện nhằm đánh giá lại nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong lĩnh vực giày thể thao. Cũng theo kết quả nghiên cứu này, phần lớn người tiêu dùng chú trọng đến giá cả, chất lượng các sản phẩm giày thể thao. Người tiêu dùng sẽ ưu tiên chọn mua những sản phẩm giày thể thao giá rẻ, đẹp, bền và có nhiều mẫu mã để lựa chọn. Cửa hàng giày thể thao cho nam Nam Giang đang hòa nhịp với xu hướng của người tiêu dùng - Về mặt vốn khởi sự kinh doanh, có sự trợ giúp của gia đình, nhận được sự ủng hộ, động viên từ phía bạn bè. - Với 4 năm học tập kiến thức, kỹ năng kinh doanh tại trường Đại học, cộng thêm 1 năm làm thêm ngoài có một số kinh nghiệm cần thiết về ngành hàng dự định kinh doanh, em tự tin rằng mình có thể đứng ra làm chủ công việc kinh doanh.
 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 8 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING 2.1 Đánh giá công tác Marketing của doanh nghiệp 2.1.1 Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp 2.1.1.1. Môi trường vĩ mô a.Nhóm các yếu tố kinh tế Trong năm qua kinh tế nước ta đã đạt được kết quả ngoạn mục và đáng phấn khởi: Tốc độ GDP tăng gần 6.7%/năm. GDP bình quân đầu người đến năm 2016 gấp hơn 1,8 lần so với năm 2000. Lạm phát được kiểm soát, các chính sách kinh tế vĩ mô được vận hành ngày càng có hiệu quả nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sự hoạt động ổn định của thị trường chứng khoán từ năm 2016, như thêm một tín hiệu tốt lành trên bước đường chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường của đất nước. Chỉ số chứng khoán Việt Nam Index giờ đây bước đầu đi vào luồng thông tin của các phương tiện truyền thông đại chúng. Nền kinh tế phát triển sẽ thúc đẩy quá trình hiện đại hoá các hệ thống cơ sở hạ tầng của đất nước, đời sống của người dân đang từng ngày được củng cố, nhu cầu không chỉ là "ăn no mặc ấm "mà có xu thế chuyển sang " ăn ngon mặc đẹp" và còn phải đúng "mốt"đang được phần đông dân cư coi trọng đặc biệt nhất là trong giới trẻ thanh thiếu niên hiện nay. Đây là dịp để các doanh nghiệp nắm thời cơ, tạo ra sự thay đổi về hình thức, mẫu mã, bao bì, chất lượng sản phẩm …để lôi kéo khách hàng về với doanh nghiệp. Điều này sẽ thúc đẩy thị trường tiêu thụ sản phẩm giày dép trong nước trở nên nhôn nhịp, nhu cầu người dân tăng cao sẽ cung cố và tạo tiền đề thuận lợi cho sự tham gia thị trường tích cực thị trường trong nước của công ty. Tỉ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng ngoại tệ tương đối cao. Cửa hàng Nam Giang là doanh nghiệp chuyên doanh gia công sản xuất- xuất nhập khẩu nhận thanh toán bằng ngoại tệ với các đối tác nước ngoài. Nguồn nguyên liệu cho công ty phần nhiều được nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu
 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 9 được nhập khẩu từ ba nguồn cung ứng lớn là : Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có sự khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm đối tác làm ăn trong và ngoài nước. Sự khuyến khích cán bộ công nhân viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần sẽ làm cho năng xuất lao động và hiệu quả công việc cao hơn. Do đó các doanh nghiệp thường có các phong trào thi đua sản xuất đồng thời học hỏi kinh nghiệm nâng cao tay nghề công nhân cũng chủ động tìm kiếm các đối tác đê ký kết hợp đồng sản xuất, điều này tạo điều kiện cho công ty ngày càng phát triển. b. Nhóm các yếu tố chính trị – luật pháp Thời những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, giữ vững và ổn định về chính trị, kinh tế tăng trưởng, ngoại giao mở rộng là điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển. Những năm qua, trong khi thúc đẩy quan hệ với các nước lớn, các nước công nghiệp phát triển, mở rộng quan hệ với các nước ở tất cả các khu vực, duy trì và phát triển mối quan hệ với các nước vốn có quan hệ truyền thống, chúng ta đã bình thường hoá quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, nhất là các tổ chức chuyên môn thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, tích cực tham gia các diễm đàn hợp tác khu vực, diễn đàn đa phương trước hết là Liên Hợp Quốc và tham gia vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ngoại giao đi trước một bước luôn là tiền đề cho các ngành kinh tế phát triển, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ. Hoạt động hợp tác quốc tế giữa các quốc gia được mở rộng triển khai tích cực theo đường lối mở cửa, đa dạng hoá, đa phương hoá và theo định hướng phát triển hợp tác tốt đẹp của Đảng và Nhà nước. Việc mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia như: Nga, Pháp, Đức, Mỹ, Trung Quốc... đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho công ty đây là các thị trường
 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 10 tiêu thụ tiềm năng về các mặt hàng giầy dép đối với Công ty. Ngoài ra, nước ta còn tăng cường hợp tác với Lào, xây dựng và giữ quan hệ tốt với Campuchia, phát triển quan hệ hợp tác với tất cả thành viên ASEAN, khôi phục và củng cố quan hệ hợp tác các lĩnh vực với thị trường truyền thống Liên bang Nga(vốn là thị trường gia công mũ giầy của công ty trong những năm trước), các nước trong cộng đồng quốc gia độc lập, phát triển quan hệ hợp tác với các nước trong cộng đồng có sử dụng tiếng Pháp, với các nước Nam á, Châu á - Thái Bình Dương, bước đầu xây dựng quan hệ hợp tác với Mĩ, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và khu vực như WTO, PATA, ASEANTA. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp của nước ta chưa đồng bộ, đầy đủ nhưng ngày càng được hoàn chỉnh hơn tạo hành lang pháp lí cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã quy định giảm 0% thuế VAT đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu nói chung trong đó có mặt hàng giầy dép, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất giầy dép xuất khẩu nói chung và Cửa hàng Nam Giang nói riêng kinh doanh có hiệu quả hơn. c. Nhóm các yếu tố kĩ thuật- công nghệ Chúng ta đang chứng kiến những biến đổi hết sức lớn lao trong những lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và còn thấm rộng trong các lĩnh vực triết lí, văn hoá, gia đình, đoàn thể. Những biến đổi này có tầm rộng lớn về số lượng và sâu sắc về chất lượng mang tính chất khuynh đảo, định hình lại nét mặt của xã hội con người. Một trong những nguyên nhân chủ yếu của những biến đổi này là sự tác động tiến bộ khoa học công nghệ. Một môi trường khoa học công nghệ tốt là một định hướng hết sức quan trọng và cần thiết để tạo mọi điều kiện cho sự phát triển, tạo ra năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Môi trường khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay đang có sự biến đổi mạnh mẽ xu hướng chuyển giao công nghệ mới từ nước ngoài về là phổ biến, có nhiều lĩnh vực công nghệ có ảnh hưởng lớn đến ngành kinh doanh của doanh nghiệp .
 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 11 Kĩ thuật công nghệ thế giới luôn ở trạng thái động, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất giầy dép nói riêng cần phải có giải pháp mua và thực hiện vận hành và sử dụng nó để đảm bảo phát triển kinh tế cùng việc bảo vệ môi trường sinh thái để tạo ra sự cam kết lâu dài cho hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững. d. Nhóm các nhân tố về văn hoá - xã hội Văn hóa, xã hội cũng là một nhân tố quan trọng tác động mạnh đến tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Các giá trị văn hóa truyền thống có tính bền vững qua các thế hệ có tác động mạnh mẽ tới thái độ, hành vi mua và tiêu dùng hàng hóa của từng cá nhân, từng nhóm người. Đây là một đặc điểm có tính ổn định, giúp cho hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp có thể luôn duy trì được mảng thị trường truyền thống này. Tuy vậy, khi có sự xâm nhập của những lối sống mới được du nhập từ nước ngoài, toàn cầu hóa đời sống kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia thì các doanh nghiệp buộc phải từng bước thích ứng theo các nhu cầu mới xuất hiện. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng phải tính đến thái độ tiêu dùng, sự thay đổi của tháp tuổi, tỉ lệ kết hôn và sinh đẻ, vị trí vai trò của phụ nữ tại nới làm việc và ở tại gia đình, sự xuất hiện của hiệp hội những người tiêu dùng. Môi trường văn hoá xã hội biểu hiện ở các nhân tố như : phong tục tập quán, các giá trị và định kiến, ngôn ngữ quan điểm, động cơ khuyến khích, các định chế xã hội sẽ tác động đến thói quen tiêu dùng của dân cư và tư tưởng kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Thị trường tiêu dùng của mỗi một quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của môi trường văn hoá xã hội. Ví dụ : với các doanh nghiệp sản xuất giầy dép Việt Nam có nhu cầu tham gia xuất khẩu sang thị trường Pháp thì cần phải biết đặc tính của người tiêu dùng Pháp là không thích những đường nét cầu kỳ mà chỉ cần đơn giản, hài hoà và có màu sắc sang trọng. Môi trường văn hoá xã hội trong nước như phong tục tập quán, lối sống, trình độ dân trí, tôn giáo, tín ngưỡng cũng có tác động mạnh mẽ đến tư duy
 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 12 kinh doanh của chủ doanh nghiệp, biểu hiện rất rõ nét ở Việt Nam. Việt Nam với nền văn minh nông nghiệp hàng nghìn năm cộng với sự giao lưu văn hoá tư tưởng của Trung Quốc, ấn Độ đã tạo ra một cách suy nghĩ, tư duy kinh nghiệm, đề cao kinh nghiệm đã tác động không nhỏ đến tư duy các nhà kinh doanh Việt Nam với cách tư duy đối phó thụ động, mong muốn đạt được hiệu quả kinh doanh tức thì chứ không phải dạng tư duy có tầm chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, trong thời kỳ hiện nay, các nhân tố thời đại đã làm thay đổi mạnh mẽ tư duy và lối sống nhân dân Việt Nam ta. Sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật và quá trình giao lưu mở cửa với nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ doanh nghiệp tiếp nhận tri thức mới, có phong cách tư duy năng động nhạy bén. Dân số Viêt Nam hiện nay khoảng 90 triệu người, tốc độ tăng dân số hàng năm vào khoảng 1,8% với mức thu nhập bình quân đầu người 4.832.702 đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người có tăng nhưng vẫn còn thấp. Bên cạnh đó mức thu nhập không đều giữa các vùng nông thôn thành thị, các miền Bắc, Trung, Nam. Chính vì vậy, nhu cầu giầy dép thời trang chưa phát triển mạnh và đồng đều chủ yếu chỉ để phục vụ giữ ấm đôi chân. Ở những nước có nền kinh tế phát triển, mức sống của người dân cao vì dân số của họ hàng năm phát triển với tốc độ vừa phải, thậm chí rất thấp, thu nhập cao, trình độ nhận thức cao, do vậy họ luôn có nhu cầu chăm sóc bản thân, cho nên thị trường hàng tiêu dùng có phần phát triển mạnh hơn, theo điều tra cho thấy "nhu cầu giày dép của người dân Mỹ là 5-6 đôi/ năm trong khi ở nước ta con số này là 1-2 đôi/năm." Thống kế cho thấy hàng năm lượng Giầy dép nhập khẩu vào thị trường Mỹ 1.4tỷ USD Như vậy Mỹ hiện đang là thị trường đầy tiềm năng về mặt hàng này. e. Nhóm các yếu tố tự nhiên Nước nằm ở vị trí thuận lợi cho các giao dịch thông thương với các quốc gia khác, hệ thống giao thông thuỷ bộ đều thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá, nhập khẩu nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất. Hệ thống giao
 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 13 thông vận tải thuận tiện cho vận chuyển hàng hoá xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ. Môi trường tự nhiên là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Đặc biệt nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến các doanh nghiệp sản xuất có tính chất mùa vụ và các doanh nghiệp khai thác sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tính chất mùa vụ có tác động mạnh mẽ đến việc đề ra các giải pháp hỗ trợ thực hiện chiến lược kinh doanh, nó sẽ tác động tích cực khi doanh nghiệp sản xuất theo đúng mùa vụ và sẽ gây cản trở khi trái mùa. Tài nguyên thiên nhiên là một yếu tố đầu vào quan trọng của các doanh nghiệp khai thác, vì vậy trữ lượng, quy mô, cách phân bố tài nguyên sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp . 2.1.1.2. Môi trường tác nghiệp (môi trường kinh doanh ngành) a. Khách hàng Khách hàng là một phần của cửa hàng, khách hàng trung thành là một lợi thế lớn của công ty và sự trung thành đó chỉ có thể được tạo dựng bằng cách thảo mãn tối đa nhu cầu mong muốn của khách. b.Đối thủ tiềm năng ( Protential competitor ) Như ta thấy công nghệ sản xuất không đòi hỏi đầu tư trang thiết bị tối tân đăta tiền, nơi làm việc không đòi hỏi khắt khe trong quá trình sản xuất chủ yếu dựa và nguồn sức lao động thủ công. Mặt khách đặc tính công nghệ sản xuất giày là có thể chia nhỏ các bước công việc trong quy trình lắp ráp sản phẩm là cơ sở cho việc áp dụng hình thức chuyên môn hóa. Nhờ đó sản xuất sản phẩm giầy mang tính linh hoạt dễ dàng bố trí nơi sản xuất ở các vùng, miền khác nhau. Điều này cho thấy sự phát triển các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn trong ngành công nghiệp sản xuất giầy là tuỳ thuộc vào các điều kiện kinh tế xã hội, các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp của nhà nước. Thực tế cho thấy trong năm 2000 nước ta đã phát triển thêm các doanh nghiệp tư nhân, các liên doanh sản xuất giầy dép ra đời.
 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 14 c. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại Hiện tại cửa hàng Nam Giang đang đứng trước rất nhiều vấn đề khó khăn do sức ép cạnh tranh của các của doanh nghiệp lớn trong ngành cùng với các sản phẩm của Trung Quốc tham gia vào thị trường giày dép. d. Các nhà cung ứng các yếu tố đầu vào Các nhà cung ứng là các đối tác cung cấp các yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các yếu tố đầu vào có tác động mạnh đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhà cung cấp sản phẩm cho công ty Nam Giang như: Công ty giầy Thăng Long, Công ty Giầy Thụy Khuê, Công ty Giầy Thượng Đình, Công ty Giầy Hà Nội, Công ty Giầy Hiệp Hưng, Công ty Giầy An Lạc...Ngoài ra, một số sản phẩm chủ yếu nhập từ Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc hiện là 3 cường quốc sản xuất giầy dép: e. Sản phẩm thay thế Sản phẩm thay thế trong các ngành hàng sản xuất tiêu dùng ngày càng đa dạng và phong phú nhưng đối với cửa hàng Nam Giang nói riêng và ngành sản xuất giày dép nói chung sản phẩm thay thế không phải là một trở ngại quá lớn đối với công ty vì hiện nay do đặc trưng riêng có của loại hình sản phẩm giầy dép nên các sản phẩm này chưa có sản phẩm thay thế, mặt khác hiện nay công ty đang cố gắng tích cực hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng sản phẩm. Về thị trường nội địa có thể nói rằng nhu cầu về giầy dép da hiện nay thực sự phát triển hơn bao gì hết cùng với sự phát triển của nền kinh tế, mức sống của những người dân được nâng cao xã hội phát triển nhu cầu về giao tiếp tăng nên thì giầy dép ngày càng được coi trong. Nó nhằm phục vụ đòi hỏi thiết yếu và tôn vinh sự sang trọng lịch thiếp trong giao tiếp.
 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 15 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường 2.1.2.1 Phân đoạn thị trường Bảng 2.1: Phân đoạn thị trường Lối sống Sang trọng Năng động Giản dị Lợi ích tìm kiếm Chất lượng sản phẩm tốt, bền, đẹp, mẫu mã thiết kế cầu kỳ, sang trọng. Thể hiện đẳng cấp cái tôi cá nhân. Chất lượng sản phẩm bền, thể hiện phong cách trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc, chủng loại đa dạng phong phú phù hợp với giới trẻ. Chất lượng tốt, bền, mẫu mã đơn giản đường nét tinh tế. Hành vi tiêu dùng Siêu thị, đại lý độc quyền, trung tâm thương mại. Tần suất mua thấp Siêu thị, cửa hàng, đại lý độc quyền. Tần suất mua trung bình Chợ, siêu thị, cửa hàng, đại lý. Tần suất mua cao Mức độ trung thành Tương đối cao Trung bình Thấp Thu nhập Cao Trung bình, khá Trung bình, thấp Nhãn hiệu tiêu dùng Mont Blanc Doctor Martens Banuli Thị phần 15% 38% 25% 2.1.2.2 Xác định thị trường mục tiêu Thị trường những nhóm khách hàng năng động có thu nhập trung bình.
 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 16
 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 17 2.1.2.3 Định vị thị trường - Nhóm sang trọng: Mua ở các cửa hàng độc quyền, chính hãng, giá cao, sản phẩm chất lượng, kiểu dáng sang trọng. - Nhóm năng động: Mua ở các cửa hàng, đại lý phân phối, giá trung bình, kiểu dáng thời trang. - Nhóm giản dị : Mua ở các cửa hàng, chợ, đại lý nhỏ lẻ, giá thấp, không yêu cầu cao về kiểu dáng. 2.1.3 Mục tiêu marketing Bảng 2.2: Mục tiêu marketing Tiêu thức Mục tiêu Thị phần 30 % Phân khúc Thu nhập trung bình và khá thuộc nhóm đối tượng năng động. Truyền thông Ti vi: kênh VTV1 & VTV3. Báo: Tiếp thị và gia đình, thể thao, tuổi trẻ, thanh niên. Internet: mua&sam.com, 123mua.com,... Doanh số 100 đôi/ tháng 2.1.4 Chiến lược Marketing hỗn hợp (Marketing – mix) 2.1.4.1. Chiến lược sản phẩm Sản phẩm là những hàng hoá, dịch vụ với những thuộc tính nhất định, với những ích dụng cụ thể nhằm thoả mãn những nhu cầu đòi hỏi của khách hàng.Sản phẩm có giá trị sử dụng và giá trị. Nó có thể là hữu hình hay vô hình. Sản phẩm dịch vụ là một tập hợp gồm các giá trị làm thoả mãn khách hàng. Khi mua hàng hoá hay dịch vụ, khách hàng mua những lợi ích và giá trị toàn bộ những gì dịch vụ mang đến.
 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 18 2.1.4.2. Chiến lược giá Giá cả là số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để có được sản phẩm hay dịch vụ. Giá chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài công ty. Giá là một trong các biến số quan trọng của Marketing mix. Giá đóng vai trò quyết định trong việc mua hàng này hay hàng khác đối với người tiêu thụ. Đối với công ty, giá có vị trí quyết định cạnh tranh trên thị trường. 2.1.4.3. Chiến lược phân phối Phân phối là những hoạt động khác nhau của cửa hàng nhằm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng mà cửa hàng đang muốn hướng đến. Khi chọn kênh phân phối ta cần cân nhắc loại nào di chuyển được sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách kịp thời và phù hợp với tập quán mua bán của họ. Quá trình phân phối còn là quá trình mà ở đó ta cũng thu thập từ việc bán sản phẩm, do vậy phân phối tốt còn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Ngoài ra việc lựa chọn một chiến lược phân phối còn ảnh hưởng tích cực đến chiến lược Marketing chung: quá trình kinh doanh an toàn, giảm được cạnh tranh. 2.1.4.4. Chiến lược xúc tiến bán (truyền thông marketing) Chiêu thị bao gồm các biện pháp và nghệ thuật mà các nhà kinh doanh dùng để thông tin về sản phẩm, tác động khách hàng, lôi kéo khách hàng về phía mình. Nội dung của chiến lược chiêu thị gồm bốn hoạt động chủ yếu:  Quảng cáo  Khuyến mãi  Chào hàng hay bán hàng cá nhận  Tuyên truyền 2.1.5 Ngân quỹ Marketing Công ty sẽ lập ngân sách marketing là : 10%/Doanh thu.
 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 19 2.2 Nội dung kế hoạch Marketing 2.2.1 Tổng quan kế hoạch Marketing Kế hoạch marketing cho Cửa hàng Even Fashion bao gồm các nội dung: phân tích, xác định mục tiêu, định vị, chiến lược và giải pháp giá trị, kế hoạch triển khai thực hiện và kế hoạch tài chính. a. Tổng quan Bối cảnh thị trường. Giới thiệu bối cảnh ra đời của bản kế hoạch marketing. Đánh giá tình hình kinh doanh các năm trước, xác định mục tiêu marketing. b.Phân tích Phân tích vĩ mô và vi mô, tập trung nhấn mạnh các xu hướng, diễn biến bất thường về nhu cầu, đối thủ, nhận diện các thách thức có thể có tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. c. Xác định thị trường mục tiêu Phân khúc thị trường và xác định các phân khúc mục tiêu theo thứ tự ưu tiên, xác định các phân khúc không cạnh tranh. d. Định vị Định vị nhãn hàng/sản phẩm/dịch vụ trong từng phân khúc tương ứng với phân tích định vị các đối thủ. e. Chiến lược và đề xuất giá trị Xác định các định hướng chiến lược then chốt, xây dựng đề xuất giá trị (CVP) cho từng phân khúc, và cụ thể hóa vào marketing mix (4Ps) của từng phân khúc. f. Kế hoạch thực hiện Cụ thể hóa các nội dung của marketing mix thành hành động cụ thể có thể thực thi được, gắn liền với việc phân bổ nguồn lực (nhân lực, thời gian, và ngân sách thực hiện). g. Dự báo tài chính Các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch vốn gắn liền với kế hoạch marketing.
 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 20 2.2.2 Phân tích môi trường 2.2.2.1 Phân tích thị trường a. Đánh giá nhu cầu/ mong muốn: - Sản phẩm đẹp, thời trang, chất lượng, giá cả phải chăng phù hợp với phong cách trẻ trung năng động của giới trẻ. - Sản phẩm đa dạng phong phú nhiều chủng loại, nhiều màu sắc với những kích cỡ khác nhau phù hợp với từng đối tượng. - Ngoài những chức năng chuyên dụng thông thường cần kết hợp với những công nghệ phụ trợ kèm theo. b.Yếu tố hấp dẫn của sản phẩm: - Phần đế giày có độ đàn hồi cao không ảnh hưởng đến bàn chân, khớp chân khi cử động. - Lớp đệm, lớp massage bọc da ở ngoài thiết kế lồi lõm linh hoạt, vừa ôm sát chân nhưng vẫn tạo được sự thoải mái khi di chuyển và hạn chế được tối đa các chấn thương thường gặp. - Thiết kế trẻ trung, thanh nhã, đường nét tinh tế tao cho người mang hưởng được giá trị vô hình của sản phẩm. c.Lợi ích trải nghiệm: - Chất lượng kiểu dáng năng động, có nhiều màu sắc đặc biệt có màu trắng tinh khôi êm ái, tính đàn hồi cao, có thể lau bằng nước, có thể sử dụng trong những trường hợp điều kiện thời tiết ẩm ướt. - Sản phẩm có nhiều loại với nhiều kích cỡ khác nhau, giá thành phải chăng thích hợp với mọi người. - Sản phẩm nhẹ nhàng, dễ sử dụng, tiện lợi, hợp thời phù hợp với giới trẻ. d.Hành vi quyết định tiêu dùng: - Sản phẩm được trưng bày, bố trí theo một phong cách nhất định, được đặt ở các kệ tủ bắt mắt.
 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 21 - Được bày bán tại các siêu thị, các shop thời trang, cửa hàng, trung tâm thương mại, đại lý độc quyền. 2.2.2.2 Phân tích SWOT Bảng 2.3: Phân tích SWOT Môi Trường kinh doanh Doanh Nghiệp Những cơ hội (O) 1.Thị trường địa phương rộng lớn; 2.Sự ổn định về chính sách của nhà nước theo hướng có lợi cho ngành. 3.Nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào; 4.Tỷ giá hối đoái xu hướng có lợi cho doanh nghiệp ; 5.Chính sách xuất khẩu thông thoáng; 6.Nguồn nhân công lao động rẻ, lành nghề; Những nguy cơ (T) 1.Thị trường có nhiều đối thủ mạnh; 2.Đồng ngoại tệ biến động và khan hiếm; 3.Nền kinh tế suy thoái; 4.Tình hình chính trị có thay đổi kém ổn định 5.Thủ tục hải quan gặp nhiều phiền hà. 6.ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính khu vực; Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn phát triển; Những điểm mạnh (S) (SO) (ST) 1.Thế mạnh về công nghệ; 2.Chât lượng sản phẩm cao; 3.Giá cả cạnh tranh; 4.Vị trí thuận tiện; 5.Cơ cấu tổ chức gọn 1. Chiến lược phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu; 2. Nghiên cứu triển khai các chiến lược chiếm lĩnh thị trường trong nước; 1. Chiến lược hội nhập về phía trước xây dựng hệ thông phân phối tiêu thụ sản phẩm; 2. Tăng cường quan hệ ngoại giao củng cố
 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 22 nhẹ; 6.Giá nhân công rẻ; 7.Khả năng huy động vốn dễ dàng, đúng lúc; 3. Củng cố và tăng cường vị trí dẫn đầu về giá và chất lượng sản phẩm; 4. Đa dạng hoá sản phẩm chiếm lĩnh thị trường. niềm tin và tăng cường vị thế của công ty, thăm dò các đối thủ khác; Những điểm yếu (W) (WO) (WT) 1.Hoạt động maketing yếu; 2.Hệ thống phân phối hạn hẹp; 3.Quan hệ ngoại giao yếu; 4.Khả năng huy động tài chính kém; 5.Hệ thồng thông tin hạn chế; 6.Chi phí lãng phí trong quá trình sản xuất lớn; 1. Chiến lược chỉnh đốn lại tổ chức, phát triển hệ thống Maketing, quảng cáo chiếm lĩnh thị trường; 2. Chiến lược hội nhập về phía sau để có hậu phương vững chắc; 3. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác hoạch định và quản lý chiến lược kinh doanh; 1.Tăng cường quảng bá sản phẩm công ty; đào tạo đội ngũ maketing có năng lực tìm hiểu thị trường; 2.Xây dựng hệ thống chính sách hoàn thiện tổ chức doanh nghiệp và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm của công ty;
 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 23 2.2.3 Chiến lược Marketing 2.2.3.1 Thị trường mục tiêu Bảng 2.4: Thị trường mục tiêu Nhóm khách hàng Sang trọng Năng động Giản dị Qui mô và tăng trưởng Tỷ lệ nhỏ Tăng trưởng tăng, biên độ nhỏ Tỷ lệ khá lớn Tăng trưởng mạnh, biên độ lớn Tỷ lệ lớn Tăng trưởng chậm Tính hấp dẫn Cạnh tranh với các thương hiệu dẫn đầu. Công nghệ ở giai đoạn bão hòa và nghiên cứu nên không thể cạnh tranh ở phân khúc này. Cạnh tranh với các sản phẩm có vị thế kém hơn. Công nghệ hiện đại sẵn có, dễ dàng ổn định giá cả, khả năng cạnh tranh cao. Cạnh tranh với sản phẩm giá rẻ chất lượng trung bình. Công nghệ kém. Mục tiêu và nguồn lực Đầu tư mọi nguồn lực cho R&D, chưa đủ nguồn lực cho nhóm khách hàng này. Đủ nguồn lực để thâu tóm thị trường thu nhập trung bình khá, lấy nguồn lực đầu tư R&D. Không đủ điều kiện đáp ứng mục tiêu thu hút nguồn lực đầu tư R&D. Chọn thị trường Thị trường năng động 2.2.3.2 Định vị thị trường Công dụng và ích lợi của sản phẩm: - Kiểu dáng lịch lãm, sang trọng, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng muốn thể hiện cá tính của bản thân. - Áp dụng những công nghệ tiên tiến với mục tiêu bảo vệ sức khỏe khách hàng.
 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 24 - Được chế tạo từ những nguyên liệu tốt nhất, trên dây chuyền đạt chuẩn quốc tế . Sản phẩm giày thể thao Giang có những điểm khác biệt, công dụng và ích lợi như trên nên tác giả định vị giày thể thao Giang: “Là dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe, bền bỉ thách thức thời gian và không gian, giúp người tiêu dùng có những trải nghiệm tốt nhất với mức giá phải chăng và phù hợp”. 2.2.3.3 Chiến lược sản phẩm Tên gọi: giày thể thao cho nam Nam Giang Lợi ích cốt lõi: lịch lãm, sang trọng, cá tính. Sản phẩm mong đợi: Đáp ứng mong muốn có được những đôi giày chất lượng tốt, kiểu dáng năng động mức giá phù hợp. Đặc tính sản phẩm: + Kết cấu : xẻ dọc, chất liệu PVC, da lộn, bền, dẻo dai, thoáng mát, vỏ ngoài được uốn thành hình cầu ba chiều. + Tính chất : nhẹ, bền, hút ẩm tốt, linh hoạt trong khi sử dụng. + Kiểu dáng: hợp thời trang, mạnh mẽ, năng động, lịch lãm, trẻ trung, có nhiều màu sắc và kiểu dáng đa dạng, cải tiến liên tục. + Công dụng: dùng trong các hoạt động làm việc, thời trang dạo phố. + Mức độ phù hợp: Phù hợp với tất cả các đối tượng trong thị trường mục tiêu. + Độ bền: độ bền cao, phù hợp với mọi môi trường hoạt động. 2.2.3.4 Chiến lược giá Mục tiêu: Đi sâu Thâu tóm hoàn toàn thị trường giày thể thao năng động dành cho tầng lớp thu nhập trung bình trở lên.
 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 25 Điều chỉnh giá: Bước đầu sẽ đưa ra mức giá trung bình để phù hợp với thị trường mục tiêu đã chọn, sau đó giá cả sẽ được điều chình tùy thuộc vào hiệu quả kinh doanh, mức co giãn của thị trường trong thời gian tới. Mức giá dao động: 250.000 - 800.000 đồng/ đôi. 2.2.3.5 Chiến lược phân phối Hình 2.1: Kênh phân phối Chiến lược phân phối sản phẩm được áp dụng cho mỗi kỳ kinh doanh và được điều chỉnh tùy từng mùa, từng thời điểm có các sự kiện nhạy cảm để phù hợp với nhu cầu khách hàng. 2.2.3.6 Chiến lược xúc tiến bán Quảng cáo: Thông qua các kênh truyền thông - Truyền hình: + VTV1 vào lúc 8h30 xen kẽ các phim trong giờ vàng. + VTV3 vào lúc 7h30 trước chương trình Thể thao. Nhà sản xuất Internet Nhà Nhập khẩu/bán buôn Tập đoàn mua hàng Các cửa hàng giày Nhà Bán lẻ lớn Các CH giày Các CH nhượng quyền KD Các đại lý mua hàng Đại lý bán hàng Cửa hàng thể thao Siêu thị Người tiêu dùng
 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 26 - Đài: Phát trên sóng FM vào lúc 10h30 trong chương trình sự kiện thể thao. - Báo: Thể thao, Tiếp thị gia đình, Tuổi trẻ, Thanh niên. - Internet: Trang web Adidas.com, tuoitre online, vatgia.com, mua&ban.com, 123 mua.com. - Thư chào hàng đến các tổ chức. Khuyến mãi: - Chương trình rút thăm trúng thưởng khi mua sản phẩm như vé đi xem các trận đấu lớn trên thế giới. - Bán hàng tặng kèm: Tất, Mũ, Áo thun. - Giảm giá cho khách hàng mua trong những ngày lễ lớn.
 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 27 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 3.1 Đánh giá tài chính của doanh nghiệp 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận 3.1.1.1. Chi phí ban đầu. - Chi phí cho việc thuê quán 4.000.000đ/tháng×3tháng=12.000.000đ - Chi phí trang trí cửa hàng: 3.500.000 đ trong đó bao gồm: + Chi phí sơn sửa cửa hàng, băng rôn ...: 1.000.000 đ. + Chi phí loa đài, đầu đĩa, bóng điện,...: 2.500.000 đ. - Chi phí quảng cáo: 2.000.000 - Chi phi trang bị móc treo, manocanh,...: 3.000.000 đ 3.1.1.2. Chi phí hàng tháng. - Chi phí thuê quán: 4.000.000 đ/tháng (từ tháng thứ 4 trở đi). - Chi phí nhân viên: 11.400.000 đ/tháng bao gồm: +Nhân viên bán hàng: 3.700.000đ/nhân viên/tháng*2nhân viên = 5.400.000đ/tháng. + Nhân viên quản lí cửa hàng: 6.000.000 đ/tháng. - Chi phí khác: 300.000 đ/tháng. 3.1.1.3. Những giả định và dự kiến quan trọng a) Dự kiến doanh thu và chi phí của tháng đầu: - Mỗi ngày bán được 1 đôi giày tầm trung với giá 360.000đ/1đôi và 1 đôi giày tầm cao với giá 400.000đ/1 đôi. Trong đó chi phí cho 1 đôi giày tầm trung là 220.000đ và 1 đôi giày tầm cao là 260.000đ/1 cặp(trong đó đã bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, thuế...) - Mỗi ngày bán được khoảng 100.000 đ cho các phụ kiện thời trang khác. Trong đó tỉ lệ chi phí/doanh thu là 1/2. b) Dự kiến doanh thu và chi phí cho tháng thứ hai:
 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 28 - Mỗi ngày bán được 2 đôi giày tầm trung 1 đôi giày tầm cao . Như vậy doanh thu binh quân sẽ là: 360.000*1,5+400.000*1,5=1.140.000 đ. Chi phí bình quân sẽ là: 220.000*1,5+260.000*1,5=720.000 đ - Mỗi ngày bán được 140.000 đ các phụ kiện thời trang khác. c) Từ tháng thứ 3 trở đi - Mỗi ngày bán được 2 đôi giày tầm trung và 2 đôi giày tầm cao - Mỗi ngày bán được 220.000 các sản phẩm phụ kiện. 3.1.1.4. Các chỉ số tài chính cơ bản a) Tính toán giá trị hiện tại thuần NPV với giả định dự án hoạt động trong vòng 6 tháng có thể thu hồi vốn: - Lãi suất chiết khấu là: r = 0,01(1%)/tháng Công thức: NPV = ∑((Bi – Ci)/(1+r)i ) với i=0-5 - Lợi ích tháng đầu: B1=(1*360.000+1*400.000+100.000)*30=25.800.000 đ - Chi phí cho tháng đầu là: C1=(12.000.000+3.500.000+2.000.000+3.000.000+11.400.000+300.000)+(1* 220.000+1*260.000+100.000/2)*30= 48.100.000 đ -Tính toán tương tự ta có lợi ích và chi phí cho tháng thứ 2 là: B2=(1.140.000+140.000)*30=38.400.000 đ C2=(11.400.000+300.000)+( 720.000+140.000/2)*30=35.400.000 đ -Lợi ích và chi phí của tháng thứ 3: B3= (2*360.000+2*400.000+220.000)*30= 52.200.000 đ C3=(11.400.000+300.000)+(2*220.000+2*260.000+220.000/2)*30=43.800.00đ -Lợi ích và chi phí từ tháng thứ 4 trở đi: B4=52.200.000 đ C4= 43.800.000 đ Từ những tính toán trên ta có NPV của dự án là: NPV= (B1-C1)/(1+r)0 +(B2-C2)/(1+r)1 +…+(B6-C6)/(1+r)5=48.417.000 đ NPV>0 do đó dự án mang lại lợi nhuận dương cho chủ dự án.
 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 29 Giá trị hiện tại thuần này phản ảnh luồng tiền ròng của dự án sau khi quy về cùng một thời điểm là hiện tại. b)Tỷ suất hoàn vốn nội bộ Từ công thức: NPV=∑Bi/(1+IRR)i - ∑Ci/(1+IRR)i =0 Ta đi tính IRR bằng cách: + Với r1 =0,83 ta có NPV1=340.000 đ + Với r2=0,88 ta có NPV=-424.000 đ Áp dụng công thức: IRR=r1+NPV1/(NPV1-NPV2)*(r2-r1)=0,852 hay là 85,52%.Dựa vào tỉ lệ chiết khấu này ta có thể khẳng định rằng dự án có tính khả thi rất cao. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ phản ảnh mức lãi suất mà dự án có khả năng chịu được. c) Tỉ lệ lợi ích/chi phí (BCR) BCR= (∑Bi/(1+r)i )/(∑Ci/(1+r)i ) Với I = 0-5 BCR=265.486.000/176.968.000=1,5 Tỉ lệ naỳ phản ánh dự án có hiệu quả sử dụng một đồng vốn là rất cao. Trong giai đoạn mà nguồn vốn còn hạn chế như thế này thì hiệu suất sử dụng vốn cao sẽ giúp chúng ta giảm bớt những gánh nặng về tài chính trong giai đoạn ban đầu. 3.1.1.5 Lỗ lãi dự kiến - Tháng đầu tiên ∑Doanh thu= 25.800.000 đ ∑Chi phí= 48.100.000 đ Lỗ của cửa hàng: 22.300.000 đ - Tháng thứ hai ∑Doanh thu=38.400.000 đ ∑Chi phí= 35.400.000 đ
 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 30 Lợi nhuận của cửa hàng: 3.000.000 đ - Tháng thứ ba ∑Doanh thu=52.200.000 đ ∑Chi phí= 43.800.000 đ Lợi nhuận của cửa hàng: 9.400.000 đ -Tháng thứ tư trở đi ∑Doanh thu=52.200.000 đ ∑Chi phí=47.800.000 đ Lợi nhuận của cửa hàng: 5.400.000 đ 3.2. Nội dung kế hoạch tài chính 3.2.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường - Nghiên cứu khách hàng Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả, dịch vụ… - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Tìm hiểu về các đối thủ cạnh tranh: về chất lượng sản phẩm, giá cả, dịch vụ đến người tiêu dung. - Nghiên cứu sản phẩm Nghiên cứu những sản phẩm hiện có trên thị trường. Khảo sát thực tế sản phẩm mà mình sẽ kinh doanh về chất lượng và giá cả. ( Chi phí khảo sát: 800.000 đ) 3.2.2. Hoạt động thu mua - Nơi nhập hàng: Một cửa hàng đã liên hệ tại TPHCM. - Số lượng hàng nhập: 200 sản phẩm. - Đơn giá( trung bình trên một sản phẩm): 40.000 đ/ sản phẩm. - Số vốn nhập hàng : 200 sản phẩm * 40.000 đ/sp = 8.000.000 đ. ( Hàng sẽ được chuyển về địa chỉ cất hàng tại Hà Nội. Chi phí vận chuyển đã được tính vào giá thành sản phẩm)
 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 31 3.2.3. Hoạt động lưu giữ hàng: - Hàng sẽ được chuyển về nơi cất trữ. - Địa điểm cất trữ: nhà 25 Trần Đại Nghĩa ( nhà của tác giả) - Chi phí lưu giữ hàng: 0 3.2.4. Hoạt động quảng cáo sản phẩm - Truyền thông trực tiếp đến các lớp và cá nhân. - Truyền thông bằng tờ rơi. Phát hành 1.500 tờ rơi ( in phun màu) Giá 1 tờ rơi : 800 đ Chi phí tờ rơi : 1.500 tờ * 800 đ/tờ = 1.200.000 đ. - Truyền thông bằng Internet Đăng thông tin sản phẩm lên các trang web ( én bạc , rồng bay…) Chi phí đăng tin: 50.000 đ 3.2.5. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm - Hình thức tiêu thụ + Bán lẻ trực tiếp tại trường + Bán buôn cho các đại lý và các cửa hàng nhỏ lẻ + Gửi hàng trực tiếp đến khách hàng thông qua kênh bán hàng online. - Hình thức thanh toán Các sản phẩm được thanh toán trực tiếp ngay khi giao hàng. 3.2.6. Khung giám sát dự án Bảng 3.1: Khung giám sát dự án Cấp mục tiêu Chỉ số/ Chỉ tiêu Phương tiện kiểm chứng Giả định Mục tiêu tổng quát: nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt Mục tiêu 1, tối đa - Chỉ số đánh giá: - Tổng hợp Nhà cung
 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 32 trung gian hoá lợi nhuận doanh nghiệp. lợi nhuận thu được sau một tháng . - Chỉ tiêu: sau một tháng kinh doanh thu được lợi nhuận và tính toán thông tin từ dữ liệu kinh doanh trong tháng. cấp giao hàng đúng thời gian như hợp đồng đã thoả thuận từ truớc. 2, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng về giày thể thao Đầu ra: bán được nhiều sản phẩm (200 sản phẩm/tháng đầu) 1, sản phẩm bán ra có chất lượng tốt. -chỉ số: + thời gian sử dụng của sản phẩm + màu sắc , kiểu dáng so với hàng mẫu đã kiểm tra trước khi kí hợp đồng với nhà cung cấp. -chỉ tiêu : + số sản phẩm bị lỗi : 0 sản phẩm. - lấy hàng mẫu từ khi đi khảo sát thị trường làm chuẩn để so sánh chất lượng sản phẩm. Nhà cung cấp không vi phạm hợp đồng về chất lượng sản phẩm. 2. giá bán sản phẩm -chỉ tiêu: giá bán thấp hơn hoặc bằng - dựa trên bảng thống - các đối thủ cạnh tranh
 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 33 hợp lý, có tính cạnh tranh. với các sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường. - chỉ số: giá bán thấp hơn từ 0 đến 5.000 đ so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. kê về giá bán sản phẩm của nhóm và của các đối thủ cạnh tranh khác. không có sự thay đổi về chiến lược giá. - không có sự thay đổi về giá từ phía nhà cung cấp 3, chất lượng dịch vụ tốt -chỉ tiêu: - chỉ số : mức độ hài lòng của khách hàng tăng. Mọi thành viên trong nhóm đều có thái độ làm việc tốt
 44. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 34 CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Publicidad