Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tổng Hợp, 9 Điểm.docx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 126 Anuncio

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tổng Hợp, 9 Điểm.docx

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tổng Hợp, 9 Điểm. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt tạo ra cơ sơ vật chất kỹ thuật ban đầu cho xã hội và giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong nền kinh tế quốc dân, xây dựng cơ bản là quá trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, hiện đại hoá, khôi phục các nhà máy, xí nghiệp, đường xá... nhằm phục vụ cho đời sống xã hội. Ở nước ta hiện nay hoà cùng với xu thế phát triển chung của đất nước, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, hàng năm thu hút 30% tổng vốn đầu tư của cả nước. Để tồn tại và phát triển được các đơn vị sản xuất phải đảm bảo chủ trương sản xuất có lãi. Để đảm bảo được yêu cầu đó các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện, cải tạo máy móc thiết bị quy trình công nghệ, nâng cao tay nghề công nhân.

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tổng Hợp, 9 Điểm. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt tạo ra cơ sơ vật chất kỹ thuật ban đầu cho xã hội và giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong nền kinh tế quốc dân, xây dựng cơ bản là quá trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, hiện đại hoá, khôi phục các nhà máy, xí nghiệp, đường xá... nhằm phục vụ cho đời sống xã hội. Ở nước ta hiện nay hoà cùng với xu thế phát triển chung của đất nước, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, hàng năm thu hút 30% tổng vốn đầu tư của cả nước. Để tồn tại và phát triển được các đơn vị sản xuất phải đảm bảo chủ trương sản xuất có lãi. Để đảm bảo được yêu cầu đó các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện, cải tạo máy móc thiết bị quy trình công nghệ, nâng cao tay nghề công nhân.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tổng Hợp, 9 Điểm.docx (20)

Más de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Tổng Hợp, 9 Điểm.docx

 1. 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 2. 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC MỤC LỤC.............................................................................................................. 1 DANH MỤC HÌNH VẼ......................................................................................... 7 DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................... 8 LỜI NÓI ĐẦU ..................................................................................................... 10 1 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT PHÁP............................................................................................. 12 1.1 Quá trình hình thành và phát triển.......................................................... 12 1.1.1 Một số thông tin về công ty:............................................................ 12 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển ................................................... 12 1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp 12 1.3 Tổ chức bộ máy của Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp... 13 1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý................................................... 13 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận ........................................... 14 1.4 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh chính.............................................................................................. 15 1.4.1 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất................................................ 15 1.4.2 Quy trình công nghệ sản xuất .......................................................... 16 1.5 Đặc điểm lao động.................................................................................. 16 1.6 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 17 1.7 Phương hướng phát triển Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp 18 2 PHẦN 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT PHÁP ...................................................... 19
 3. 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp 19 2.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán................................................... 19 2.1.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp 21 2.1.2.1 Quy trình hạch toán của hình thức chứng từ ghi sổ.................. 21 2.1.2.2 Quy trình luân chuyển............................................................... 23 2.1.2.3 Ưu, nhược điểm của phương pháp Chứng từ ghi sổ................. 23 2.2 Thực trạng công tác kế toán Vật liệu, Công cụ dụng cụ tại Công ty ..... 23 2.2.1 Đặc điểm VL, CCDC tại Công ty.................................................... 23 2.2.2 Phân loại NVL, CCDC tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp 25 2.2.3 Quy trình hạch toán NVL, CCDC tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp............................................................................................. 27 2.2.3.1 Nhập kho................................................................................... 28 2.2.3.2 Xuất kho.................................................................................... 29 2.2.4 Hệ thống chứng từ, sổ sách và Tài khoản sử dụng.......................... 30 2.2.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng......................................................... 30 2.2.4.2 Sổ sách sử dụng......................................................................... 30 2.2.5 Kế toán chi tiết NVL, CCDC........................................................... 30 2.2.5.1 Tại kho ...................................................................................... 31 2.2.5.2 Tại phòng kế toán...................................................................... 31 2.2.5.3 Phương pháp lập bảng phân bổ VL, CCDC tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp .............................................................. 37 2.2.6 Kế toán tổng hợp NVL, CCDC ....................................................... 40 2.2.6.1 Chứng từ ghi sổ......................................................................... 40
 4. 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.6.2 Sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ....................................... 43 2.3 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty ..................................... 48 2.3.1 Đặc điểm, phân loại và tình hình quản lý TSCĐ của Công ty......... 48 2.3.1.1 Đặc điểm và tình hình quản lý TSCĐ của Công ty .................. 48 2.3.1.2 Phân loại TSCĐ ........................................................................ 49 2.3.2 Kế toán các trường hợp biến động TSCĐ ....................................... 50 2.3.2.1 Tăng TSCĐ ............................................................................... 50 2.3.2.2 Giảm TSCĐ............................................................................... 56 2.3.3 Chứng từ, tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng ................................. 65 2.3.3.1 Chứng từ sử dụng, sổ sách kế toán sử dụng.............................. 65 2.3.3.2 Tài khoản kế toán sử dụng ........................................................ 78 2.3.4 Trình tự hạch toán tài sản cố định.................................................... 79 2.3.5 Kế toán khấu hao TSCĐ.................................................................. 79 2.3.5.1 Tài khoản sử dụng..................................................................... 79 2.3.5.2 Phương pháp khấu hao, cách tính khấu hao TSCĐ tăng giảm trong kỳ tại Công ty: ................................................................................ 80 2.3.5.3 Quá trình tính, trích khấu hao cơ bản TSCĐ ............................ 80 2.3.6 Kế toán sửa chữa TSCĐ .................................................................. 86 2.3.6.1 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ ..................................................... 88 2.3.6.2 Kế toán sửa chữa nâng cấp TSCĐ ............................................ 89 2.4 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.............................................................................................................. 90 2.4.1 Một số quy định về tiền lương của Công ty .................................... 90 2.4.1.1 Chế độ tiền lương...................................................................... 90 2.4.1.2 Chế độ tiền lương BHYT, BHXH,BHTN và KPCĐ ................ 91 2.4.2 Chứng từ sử dụng............................................................................. 92
 5. 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.4.3 Tổ chức chứng từ hạch toán ban đầu............................................... 92 2.4.4 Trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.......... 97 2.4.4.1 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương........ 97 2.4.4.2 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương..... 97 2.5 Thực trạng công tác kế toán tính giá thành tại Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Pháp ..................................................................................... 98 2.5.1 Đối tượng tính giá thành.................................................................. 98 2.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ....................................... 98 2.5.3 Phương pháp tính giá thành và quy trình tính giá thành.................. 99 2.5.3.1 Phương pháp tính giá thành ...................................................... 99 2.5.3.2 Quy trình tính giá thành ......................................................... 100 2.5.3.3 Sổ kế toán sử dụng.................................................................. 101 2.6 Kế toán các phần hành khác ................................................................. 103 2.6.1 Kế toán vốn bằng tiền.................................................................... 103 2.6.1.1 Kế toán tiền mặt ...................................................................... 103 2.6.1.2 Kế toán Tiền gửi Ngân hàng................................................... 104 2.6.2 Thực trạng công tác kế toán thanh toán......................................... 104 2.6.2.1 Kế toán các khoản phải thu..................................................... 104 2.6.2.1 Kế toán khoản phải trả ............................................................ 108 2.7 Công tác kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ.................................... 117 2.7.1 Công tác kiểm tra kế toán .............................................................. 117 2.7.2 Kiểm toán nội bộ............................................................................ 118 3 PHẦN 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT PHÁP . 119 3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp và phương hướng hoàn thiện ............................................... 119
 6. 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3.1.1 Công tác kế toán nói chung ........................................................... 119 3.1.2 Ưu điểm ......................................................................................... 119 3.1.3 Hạn chế .......................................................................................... 121 3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp........................................................................................ 122 KẾT LUẬN........................................................................................................ 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................. 126
 7. 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ bộ máy quản lý............................................................................ 13 Hình 1.2 Quy trình sản xuất công nghệ ............................................................... 16 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.............................................................. 19 Hình 2.2 Quy trình hạch toán của hình thức chứng từ ghi sổ .............................. 22 Hình 2.3 Quy trình hạch toán NVL, CCDC......................................................... 27 Hình 2.4 Sơ đồ hạch toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song.................... 32 Hình 2.5 Trình tự vào sổ kế toán.......................................................................... 97 Hình 2.6 Quy trình tính giá thành ...................................................................... 100 Hình 2.7 Sơ đồ hạch toán tiền mặt..................................................................... 103
 8. 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng biểu 1.1 Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo trình độ học vấn. .................... 16 Bảng biểu 1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh........................................ 17 Bảng biểu 2.1 ....................................................................................................... 32 Bảng biểu 2.2 ....................................................................................................... 33 Bảng biểu 2.3 ....................................................................................................... 35 Bảng biểu 2.4 ....................................................................................................... 36 Bảng biểu 2.5 ....................................................................................................... 38 Bảng biểu 2.6 ....................................................................................................... 40 Bảng biểu 2.7 ....................................................................................................... 41 Bảng biểu 2.8 ....................................................................................................... 42 Bảng biểu 2.9 ....................................................................................................... 43 Bảng biểu 2.10 ..................................................................................................... 44 Bảng biểu 2.11 ..................................................................................................... 45 Bảng biểu 2.12 ..................................................................................................... 47 Bảng biểu 2.13 ..................................................................................................... 49 Bảng biểu 2.14 ..................................................................................................... 52 Bảng biểu 2.15 ..................................................................................................... 53 Bảng biểu 2.16 ..................................................................................................... 55 Bảng biểu 2.17 ..................................................................................................... 57 Bảng biểu 2.18 ..................................................................................................... 58 Bảng biểu 2.19 ..................................................................................................... 60 Bảng biểu 2.20 ..................................................................................................... 63 Bảng biểu 2.21 ..................................................................................................... 64 Bảng biểu 2.22 ..................................................................................................... 67 Bảng biểu 2.23 ..................................................................................................... 69 Bảng biểu 2.24 ..................................................................................................... 71 Bảng biểu 2.25 ..................................................................................................... 73 Bảng biểu 2.26 ..................................................................................................... 76 Bảng biểu 2.27 ..................................................................................................... 77 Bảng biểu 2.28 ..................................................................................................... 84
 9. 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng biểu 2.29 ..................................................................................................... 94 Bảng biểu 2.30 ..................................................................................................... 95 Bảng biểu 2.31 ................................................................................................... 102 Bảng biểu 2.32 ................................................................................................... 106 Bảng biểu 2.33 ................................................................................................... 109 Bảng biểu 2.34 ................................................................................................... 112 Bảng biểu 2.35 ................................................................................................... 114 Bảng biểu 2.36 ................................................................................................... 115
 10. 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây khi mà nền kinh tế nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã và đang trên đà phát triển đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để theo kịp xu hướng phát triển của khu vực và trên thế giới và đã đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt tạo ra cơ sơ vật chất kỹ thuật ban đầu cho xã hội và giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong nền kinh tế quốc dân, xây dựng cơ bản là quá trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, hiện đại hoá, khôi phục các nhà máy, xí nghiệp, đường xá... nhằm phục vụ cho đời sống xã hội. Ở nước ta hiện nay hoà cùng với xu thế phát triển chung của đất nước, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, hàng năm thu hút 30% tổng vốn đầu tư của cả nước. Để tồn tại và phát triển được các đơn vị sản xuất phải đảm bảo chủ trương sản xuất có lãi. Để đảm bảo được yêu cầu đó các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện, cải tạo máy móc thiết bị quy trình công nghệ, nâng cao tay nghề công nhân. Hiện nay khi nền kinh tế của nước ta phát triển theo nền kinh tế thị trường, có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của nhà nước và trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế nước ta đang có sự phát triển vượt bậc thì cũng mở ra cho các doanh nghiệp nhiều thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp ngày càng phải nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và việc sử dụng các nguồn lực sao cho hợp lý. Việc quản lý tốt các yếu tố đầu vào như nhân công, nguyên vật liệu là những khâu quan trọng giúp cho doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển trong sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cạnh tranh. Trong sự phát triển không ngừng đó hệ thống kế toán nước ta đã có những thay đổi để có thể phù hợp, giúp nhà quản lý có nguồn thông tin đáng tin cậy để ra các quyết định: điều tiết việc cung cấp nguyên vật liệu trong tình trạng ứ đọng vốn hay thiếu hụt trong sản xuất để điều tiết việc sử dụng sao cho hợp lý nhất, phát hiện việc sử dụng không hợp lý, lãng phí, thất thoát nguyên vật liệu; giảm bớt chi phí và hạ giá thành sản phẩm; sử dụng lao động sao cho hợp lý, hiệu quả; nâng cao chất lượng công trình, tăng lợi nhuận cho Công ty
 11. 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Xuất phát từ thực tế cũng như được thực tập tại Công ty, với những kiến thức đã được học tại nhà trường, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo ………………………….. và ban lãnh đạo, cùng toàn thể nhân viên phòng kế toán công ty, em đã chọn đề tài: “Thực trạng công tác kế toán tại Công ty CP tư vấn và thiết kế xây dựng Việt Pháp” là chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Báo cáo của em do được hoàn thành trong thời gian ngắn với những kiến thức còn nhiều khiếm khuyết. Vì vậy bản báo cáo này không thể tránh khỏi những vướng mắc và khiếm khuyết, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các thành viên của phòng kế toán công ty. Em xin cảm ơn! Báo cáo chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Công ty cổ phần Tư vấn thết kế và xây dựng Việt Pháp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn thết kế và xây dựng Việt Pháp Chương 3: Phương hướng và những giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn thết kế và xây dựng Việt Pháp
 12. 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1 PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT PHÁP 1.1 Quá trình hình thành và phát triển 1.1.1 Một số thông tin về công ty: - Địa chỉ: Nhà số 1, lô a1, khu đô thị mới Đại Kim, Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - Mã số thuế: 0102050708 - Người ĐDPL: Hoàng Thị Thanh - Ngày hoạt động: 30/10/2006 - Giấy phép kinh doanh: 0102050708 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển Từ năm 2006 đến nay Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp đã và đang tham gia tư vấn xây dựng nhiều công trình trên toàn quốc, đã đạt được những thành tựu đáng kể, được các đối tác, công ty đánh giá rất cao về năng lực và chất lượng công trình. Với đội ngũ- đội hình kỹ sư, công nhân viên của toàn công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, phát triển kinh tế. Chắc chắn sẽ đem lại sức mạnh, phát huy khả năng trong tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư vấn, xây dựng công trình dân dụng- công nghiệp và thi công công trình. Ngoài ra công ty luôn có đầy đủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại để phục vụ công trình trên khắp các vùng miền của đất nước. Công ty luôn mong muốn góp phần đưa nền kinh tế của các khu vực nói riêng và các nước nói chung tiến lên tầm thế giới. Hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng phát triển. 1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp - Tư vấn, thi công, xây dựng các công trình giao thông, công trình dân dụng- công nghiệp, xây dựng nhà các loại; - Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng;
 13. 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Lắp đặt hệ thống điện; - Hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng lò sưởi, điều hoà không khí, hoàn thiện công trình xây dựng 1.3 Tổ chức bộ máy của Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp 1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý Dựa trên thực tế về đặc điểm và tính chất của mình Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp đã xây dựng cho mình một bộ máy quản lý phù hợp được thực hiện bằng sơ đồ sau: Hình 1.1 Sơ đồ bộ máy quản lý Tổng giám đốc Giám đốc điều hành Giám đốc kế toán tài chính Phòng kế hoạch tổng hợp Phòng kỹ thuật Phòng kế toán tài chính Phòng tổ chức hành chính Đội xây dựng điện Xưởng cơ khí Xưởng sản xuất vật liệu xây dựng Đội xây lắp điện nước Đội xây dựng công trình giao thông Đội xây dựng dân dụng- công nghiệp Đội sản xuất, lắp đặt cốt thép Đội thi công cơ giới Đội hoàn thiện và trang trí nội thất
 14. 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận Chức năng chủ yếu của các phòng ban trong công ty Tổng giám đốc: Đứng đầu công ty là Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, là người đứng ra quyết định kí kết các hợp đồng cân nhắc thiệt hơn trong sản xuất kinh doanh. Đảm bảo đủ công ăn việc làm và đời sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Là người chịu trách nhiệm bảo toàn vốn của Công ty Giám đốc điều hành: Là người giúp việc cho tổng giám đốc công ty về lĩnh vực kỹ thuật, về kinh tế tài chính. Họ có trách nhiệm trực tiếp điều hành công việc, báo cáo tình hình của công ty theo yêu cầu Giám đốc kinh tế tài chính: Là người giúp việc cho tổng giám đốc công ty về lĩnh vực kinh tế, hoạch định các chiến lược sản xuất kinh doanh để đưa ra những chiến lược hợp lý nhất, mang lại hiệu quả cao nhất Phòng kế hoạch tổng hợp: Lập kế hoạch tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, quá trình sản xuất, tiêu hao vật tư, định mức lao động, tổ chức công tác nội bộ Phòng kỹ thuật: Có chức năng và nhiệm vụ là khai thác sản phẩm mới, cải tiến kỹ thuật, nắm vững các quy trình sản xuất trạng thái kỹ thuật của sản phẩm. Phòng kỹ thuật phải thường xuyên kết hợp với phòng cung ứng vật tư và các đội để kiểm tra chất lượng NVL đầu vào và sản phẩm hoàn thành. Khi có vấn đề về kỹ thuật xảy ra, phòng kỹ thuật có trách nhiệm đề xuất các phương án giải quyết cho các phòng ban có liên quan Phòng kế toán tài chính: Tổ chức hạch toán các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tính toán và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản ký nguồn tài sản, nguồn vốn tính lương cho công nhân viên, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và cơ quan nhà nước về tất cả các thông tin tài chính đã được phản ánh trên các báo cáo của Công ty. Tổ chức hệ thống kế toán phù hợp chính xác với quy mô loại hình quản lý của Công ty. Phòng kế toán tài chính có chức năng báo cáo thường xuyên tình hình tài chính Công ty, lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm gửi cho cơ quan Nhà nước
 15. 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Phòng tổ chức hành chính: quản lý hồ sơ của công ty, thực hiện chế độ chính sách của nhà nước, quản lý tình hình đời sống chính trị cho tất cả mọi người, tổ chức công tác văn hoá- chính trị- tinh thần cho toàn thể công nhân, giải quyết chế độ chính sách của toàn thể công ty Tiếp theo là các đội, các xưởng, đây là đơn vị cuối cùng của công ty, nơi đây diễn ra các hoạt động sản xuất chế tạo sản phẩm. Thực hiện trực tiếp kế hoạch của phòng kế hoạch 1.4 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh chính 1.4.1 Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất Khâu đầu tiên tham gia là đấu thầu xây dựng, công ty coi khâu này hết sức quan trọng vì nếu biết được thị hiếu nhu cầu của khách hàng thì công ty mới có khả năng trúng thầu và nhận được các công trình xây dựng. Các kiến trúc sư có kinh nghiệm có trách nhiệm thu thập các thông tin hay yêu cầu của khách hàng để hoàn thiện bản vẽ thiết kế Sau khi trúng thầu, các hợp đồng xây dựng được ký kết thì bộ phận sản xuất bắt tay vào xây dựng, thu mua NVL, bố trí mặt bằng xây dựng và phân bổ công nhân hợp lý Trong quá trình thi công xây dựng cử người giám sát công trình xây dựng, có trách nhiệm thực hiện đúng các yêu cầu trong hợp đồng cũng như các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật trong bản thiết kế Cuối cùng là nghiệm thu và bàn giao công trình
 16. 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.4.2 Quy trình công nghệ sản xuất Hình 1.2 Quy trình sản xuất công nghệ 1.5 Đặc điểm lao động Bảng biểu 1.1 Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo trình độ học vấn. Đơn vị: Người Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Trên Đại học 2 2 4 Đại học 7 15 28 Cao đẳng 13 18 22 Trung cấp 5 3 7 Lao động phổ thông 116 146 177 Tổng 143 184 238 (Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) Thiết kế và hoàn thiện bản vẽ Ký kết hợp đồng xây dựng Tập hợp công nhân Chuẩn bị mặt bằng sản xuất Chuẩn bị nguyên vật liệu Tổ chức thi công Bàn giao và nghiệm thu
 17. 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Dựa vào bảng phân loại nguồn nhân lực theo trình độ học vấn tại Công Ty Cổ Phần Thiết kế và xây dựng Việt Pháp, ta có thể thấy rõ Công ty có đa số lao động chỉ có trình độ ở mức phổ thông. Họ có học vấn không cao nhưng là những người trẻ tuổi, có khả năng tiếp thu kinh nghiệm và học việc rất nhanh chóng. Tuổi trung bình của công nhân trong Công ty rất trẻ khoảng 25 tuổi, người trẻ nhất là 22 tuổi và người cao tuổi nhất là trên 45 tuổi. Với đội ngũ lao động trẻ như vậy là một lợi thế của Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng có những nhân viên có trình độ học vấn cao làm ở các công việc văn phòng, thiết kế, quản lý, còn các lao động có trình độ thấp hơn làm công việc sản xuất trực tiếp tại công trường. Việc phân công lao động này rất hợp lý vì sẽ sử dụng hết khả năng và năng lực của người lao động. 1.6 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây Bảng biểu 1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Vốn 9.000 13.000 15.000 Doanh thu 12.623 11.246,3 14.633 Lợi nhuận 1.103 1.032 1.947,4 (Nguồn: Phòng Kế toán tổng hợp – Kinh doanh) Qua bảng số liệu trên, ta có thể nhận thấy rằng, so với năm 2016 thì năm 2017 doanh thu giảm 1.376,7 triệu đồng, nhưng đến năm 2018, công ty đã có những chính sách, biện pháp để khắc phục hậu quả từ đó làm tăng doanh thu cho công ty. Tổng doanh thu của công ty tăng nhanh đặc biệt là năm 2018. Nếu như vào năm 2016, tổng doanh thu của công ty đạt 12.623 triệu đồng thì sang năm tiếp theo nữa, năm 2018 tổng doanh thu đã nhảy vọt lên tới 14.633 triệu đồng, tức là tăng thêm 2.010 triệu đồng. Đây là năm mà công ty đã đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016 – 2018.
 18. 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.7 Phương hướng phát triển Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp - Ổn định và phát triển thiết kế, tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao năng lực. - Đa dạng hóa các thiết kế phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thị trường - Xây dựng và phát triển thương hiệu công ty - Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đởi sống và giữ người lao động
 19. 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2 PHẦN 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT PHÁP 2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp 2.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Chức năng chủ yếu của các kế toán trong Công ty: Kế toán trưởng: Có trách nhiệm quản ký phân công công việc, giám sát các kế toán viên, phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách quy định, chế độ, chính sách về tài chính do Nhà nước quy định. Ngoài ra kế toán trưởng có trách nhiệm cung cấp kịp thời chuẩn xác các quy định của Bộ tài chính và phát luật về các quy định mới nhất cho toàn thể các thành viên của phòng. Lập các báo cáo tài chính của Công ty xây dựng và hoàn thiện chế độ hạch toán, kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý của Công ty, tổng hợp được toàn bộ tình hình tài chính của Công ty… Kế toán trưởng Kế toán giá thành và lương, BHXH, TSCĐ Kế toán thanh toán Kế toán tiêu thụ Kế toán nguyên vật liệu Thủ quỹ
 20. 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Kế toán giá thành và tính lương BHXH, TSCĐ: Phản ánh chính xác kịp thời, theo dõi được tính khấu hao TSCĐ, lập báo cáo khấu hao. Hàng năm tính lương và các khoản trích theo lương cho các cán bộ một cách chính xác, kịp thời. Kế toán thanh toán: có trách nhiệm lập phiếu thu, phiếu chi mở sổ theo dõi và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Theo dõi các khoản liên quan đến tiền mặt, tiền gửi, công nợ Kế toán tiêu thụ: Có trách nhiệm lập các sổ tổng hợp chi tiết và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Theo dõi chi tiết toàn bộ công nợ, viết hoá đơn bán hàng, báo cáo thuế và báo cáo sử dụng hoá đơn… Kế toán nguyên vật liệu: Có trách nhiệm mở các sổ chi tiết và tổng hợp để theo dõi và phản ánh tình hình tăng giảm vật liệu trong tháng, kết hợp với thủ kho để lập báo cáo toàn bộ vật tư nhập xuất tồn trong Công ty, lập các báo cáo phân bổ vật tư cho từng đối tượng để tính giá thành Thủ quỹ: Có trách nhiệm quản lý tiền mặt của Công ty một cách an toàn, đầy đủ, tránh thất thoát hoặc mất mát khi thu, chi tiền mặt
 21. 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Hình thức kế toán mà Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp hiện nay đang áp dụng là “Chứng từ ghi sổ” 2.1.2.1 Quy trình hạch toán của hình thức chứng từ ghi sổ Ghi chú: Ghi ngày tháng: Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: Đối chiếu, kiểm tra Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp kế toán chứng từ cùng loại Chứng từ ghi sổ Sổ, thẻ kế toán chi Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ quỹ
 22. 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 2.2 Quy trình hạch toán của hình thức chứng từ ghi sổ
 23. 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1.2.2 Quy trình luân chuyển Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra hợp lệ, lấy kết quả lập chứng từ ghi sổ theo từng loại nghiệp vụ có cùng nội dung kinh tế. Đối với các nghiệp vụ phát sinh nhiều lần thì lập bảng tổng hợp chứng từ gốc. Căn cứ vào bảng tổng hợp chứng từ gốc lập chứng từ ghi sổ Các nghiệp cụ liên quan đến tiền mặt thì đồng thời ghi vào sổ quỹ, liên quan đến đối tượng hạch toán chi tiết thì đồng thời ghi vào sổ thẻ kế toán chi tiết, cuối cùng lập bảng kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ được đăng ký vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ sau đó được ghi vào sổ cái. Cuối tháng căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối phát sinh, sau khi đối chiếu với bảng tổng hợp chi tiết đảm bảo khớp đúng. Căn cứ vào sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết, bảng cân đối số phát sinh và một số tài liệu liên quan để lập báo cáo tài chính. 2.1.2.3 Ưu, nhược điểm của phương pháp Chứng từ ghi sổ Ưu điểm: Giảm bớt số lần ghi chép, không đòi hỏi nghiệp vụ, trình độ cao. Trong quá trình làm sử dụng nhiều số tờ rời để phân công công tác, để tổng hợp số liệu, tiết kiệm được chi phí thích hợp với những doanh nghiệp có quy mô lớn Nhược điểm: Bên cạnh những ưu điểm nêu trên phương pháp này còn có những nhược điểm sau: việc ghi chép dồn vào cuối tháng do đó báo cáo thường bị chậm. Khối lượng ghi chép nhiều, có sự trùng lặp, hiệu suất công tác kế toán thấp, việc cung cấp số liệu không được nhanh bằng các phương pháp kế toán khác. 2.2 Thực trạng công tác kế toán Vật liệu, Công cụ dụng cụ tại Công ty 2.2.1 Đặc điểm VL, CCDC tại Công ty  Khái niệm NVL, CCDC Vật liệu là đối tượng lao động, thể hiện dưới dạng vật hoá, là một trong những yếu tố cần thiết theo yều cầu và mục đích đã định Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ về giá trị và thời gian sử dụng quy định (Theo chế độ hiện hành gíá trị < 10 triệu, thời gian sử dụng < 1 năm)
 24. 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864  Đặc điểm của NVL, CCDC tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Nguyên vật liệu trong Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp được hiểu là những đối tượng lao động do Công ty mua ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Do nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở để hình thành lên sản phẩm mới vì thế mà nếu thiêú nó thì không thể tiến hành sản xuất được. Nhận biết rõ về vấn đề này nên công ty rất chú trọng đến vấn đề nguyên vật liệu. Với tính chất và ngành nghề sản xuất kinh doanh là xây dựng, lắp đặt…vì thế mà nguyên vật liệu sử dụng chủ yếu là: cát, đá, xi măng, sắt, gạch, ngói, các thiết bị lắp đặt…Các loại NVL mà Công ty sử dụng để sản xuất chủ yếu được nhập trong nước, chỉ còn một phần nhỏ là phải nhập ngoại. Số lượng và chủng loại vật tư mà công ty cần dùng cho sản xuất hàng năm đều có các nhà máy, xí nghiệp cung ứng theo kế hoạch sản xuất của Công ty. Công ty chỉ cần báo trước 5 đến 7 ngày thì các đơn vị sẽ chở đến đầy đủ số lượng, chủng loại đến giao tại Công ty hoặc chân công trình. Vì thế mà Công ty hoàn toàn yên tâm về nguồn vật tư cung ứng. Các cơ sở sản xuất kinh doanh chủ yếu mà công ty thường nhập vật liệu là: Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây, Công ty thép Nam Tiến, Công ty sơn Đại Bàng, Công ty xi măng Hoàng Thạch …  Vai trò của NVL, CCDC Đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong ngành xây dựng thì không thể thiếu được tư liệu sản xuất. Nguyên vật liệu là một bộ phận trọng yếu của tư liệu sản xuất. Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chi phí sản xuất cho ngành xây dựng gắn liền với việc sử dụng nguyên nhiên vật liệu, máy móc và thiết bị thi công. Trong quá trình đó vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên sản phẩm công trình. Chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn từ 65%- 70% trong tổng giá trị công trình. Do vậy việc cung cấp NVL, CCDC kịp thời hay không có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra việc cung cấp NVL, CCDC còn cần quan tâm đến chất lượng, chất lượng các công trình phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của vật liệu, mà chất lượng công trình là
 25. 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có uy tín và tồn tại trên thị trường. Trong cơ chế thị trường hiện nay việc cung cấp vật liệu còn cần đảm bảo giá cả hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần nắm rõ những khái nhiệm cơ bản về nguyên vậy liệu để từ đó có cơ sở đưa ra những biện pháp quản lý tốt hơn nguồn NVL trong quá trình xây dựng 2.2.2 Phân loại NVL, CCDC tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Trong các doanh nghiệp xây dựng nói chung và trong Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp nói riêng thì để tiến hành xây dựng Công ty cần sử dụng nhiều loại VL, CCDC khác nhau, mỗi loại có tính năng lý, hoá khác nhau, yêu cầu người quản lý phải viết từng loại, thứ VL, CCDC. Vì vậy để quản lý và hạch toán VL, CCDC được thuận tiện cần phải phân loại VL, CCDC. Phân loại VL, CCDC là sắp xếp VL, CCDC thành từng loại, từng nhóm theo một tiêu thức nhất định. Có rất nhiều tiêu chí để phân loại, đánh giá về NVL nhưng Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp đã tìm ra cho mình một phương pháp đánh giá phù hợp với quá trình sản xuất đó chính là phân loại căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị cụ thể trong công ty được phân loại như sau: Nguyên vật liệu chính: Là những loại NVL khi tham gia vào quá trình sản xuất nó cấu thành thực thể vật chất của sản phẩm như sắt, thép, gạch, đá, cát, xi măng… Nguyên vật liệu phụ: là những loại VL khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành thực thể chính của sản phẩm, mà nó có thể kết hợp với nguyên liệu, vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, hình dáng bề ngoài của sản phẩm…, làm tăng giá trị sử dụng, tăng chất lượng và hoàn chỉnh sản phẩm. Ví dụ như que hàn, nhựa, bay, bàn xoa, thước, đinh… Phụ tùng thay thế: là các chi tiết bộ phận dùng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất như ổ bi, các loại dây điện, dây quay… Trong công ty lúc nào cũng phải dự trữ những phụ tùng thay thế này phòng trong quá trình sản xuất bị hỏng hoặc thiếu hụt
 26. 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Phế liệu thu hồi: Là các vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất sản phẩm như gỗ, thép, sắt, gạch…các loại thừa ra hoặc phế liệu thu hồi trong quá trình thanh lý TSCĐ Nhiên liệu bao gồm các loại ở thể lỏng, khí, rắn như xăng, dầu, than, củi, hơi đốt… Công cụ dụng cụ: Công cụ dụng cụ phục vụ cho thi công công trình như giàn giáo, mác, cuốc, xẻng, quần áo…; Công cụ dung cho bộ phận quản lý như bàn, ghế, tủ, bút, giấy....; Công cụ dụng cụ dung cho thuê như máy cẩu, máy xúc, máy trộn bê tông...; bao bì luân chuyển như vỏ bao xi măng
 27. 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.3 Quy trình hạch toán NVL, CCDC tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Hình 2.3 Quy trình hạch toán NVL, CCDC Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Bảng kê mua hàng NVL của người trực tiếp sản xuất Hoá đơn mua NVL Hoá đơn GTGT Phiếu chi, GBN, GBC Chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết tình hình thanh toán với người bán Bảng tổng hợp tình hình thanh toán với người bán Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Thẻ kho Sổ chi tiết NVL, CCDC Bảng tổng hợp N- X- T NVL, CCDC Sổ cái TK 152, 153 Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo kế toán
 28. 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Việc hạch toán NVL phải được tiến hành đồng thời ở cả kho và phòng kế toán trên cơ sở các chứng từ nhập, xuất. Các doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống chứng từ, mở các sổ kế toán chi tiết trên cơ sở lựa chọn vận dụng phương pháp kế toán chi tiết NVL cho phù hợp nhằm tăng cường công tác quản lý NVL 2.2.3.1 Nhập kho Nguồn nhập NVL của công ty chủ yếu từ nguồn mua ngoài (trong và ngoài nước) mua từ nhiều nguồn khác nhau nên chi phí mua hàng là khác nhau. Để thuận tiện cho công tác kế toán công ty chỉ tính giá thực tế để hạch toán. Một trong những nguyên tắc cơ bản của kế toán VL là phải theo giá thực tế. Giá thực tế VL nhập kho được tính theo từng nguồn nhập nên giá thực tế VL sẽ khác nhau. Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp là doanh nghiệp có nguồn nhập NVL chủ yếu là mua ngoài (trong và ngoài nước). Do đó giá thực tế VL, CCDC mua ngoài bao gồm giá mua thực tế (giá ghi trên hoá đơn) trừ các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua cộng cả thuế nhập khẩu hoặc thuế khác (nếu có) cộng chi phí thu mua thực tế Trong đó, chi phí mua thực tế gồm: chi phí vận chuyển bốc dỡ, bảo quản từ nơi mua về đến doanh nghiệp; chi phí thuê kho bãi, tiền mặt, tiền bồi thường; công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập. Vì vậy công ty tổ chức thu mua NVL là trọn gói, chi phí mua đã tính trong giá mua của NVL nên khi NVL về nhập kho là kế toán có thể tính ngay được giá trị thực tế của số NVL đó Giá thực tế vật liệu tự chế bao gồm giá thực tế VL xuất chế biến và chi phí chế biến (chi phí nhân công chế biến, khấu hao máy móc thiết bị) Trị giá vốn Trị giá mua Thuế Chi phí Các khoản thực tế ghi trên nhập trực tiếp giảm giá của NVL = hoá đơn + khẩu + phát sinh - và hàng nhập kho (không bao (nếu có) trong mua trả lại trong kỳ gồm thuế khâu mua VAT)
 29. 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Công thức tính: Trị giá vốn Trị giá thực tế Chi phí thực tế của = của VL xuất + chế biến NVL nhập kho gia công chế biến trong kỳ Giá thực tế VL thuê ngoài gia công chế biến bao gồm giá thực tế VL xuất chế biến, chi phí vận chuyển VL từ doanh nghiệp đến nơi chế biến và từ nơi chế biến đến những doanh nghiệp và tiền thuê ngoài chế biến Công thức tính: Trị giá vốn thực Trị giá vốn thực Chi phí Tiền công tế của NVL = tế của NVL + giao nhận + gia công gia công nhập xuất gia công trong kỳ Chế biến Ví dụ: Ngày 06/ 03/ 2018 phiêú nhập số 61 hoá đơn GTGT 154 Công ty mua tại Công ty CPĐT và thương mại Thành Nam với số lượng 121 kg thép ống Ф 38 đơn giá 16.859 đ/kg (chưa bao gồm thuế GTGT 10 %) . Hàng đã được kiểm nghiệm nhập kho Giá thực tế NVL = (12116.859) + 250.000 = 2.289.939 (đồng) 2.2.3.2 Xuất kho Để xác định giá thực tế VL, CCDC xuất dùng trong kỳ tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng doanh nghiệp yêu cầu quản lý và trình độ nghiệp vụ của kế toán có thể sử dụng một trong các phương pháp sau: - Phương pháp nhập trước- xuất trước (FIFO) - Phương pháp nhập sau- xuất trước (LIFO) - Phương pháp đơn giá bình quân Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp mà em đang thực tập tính giá VL, CCDC xuất dùng theo phương pháp Nhập trước- xuất trước Phương pháp này dựa trên giả thiết VL, CCDC nhập trước được coi là xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến lần nhập sau. Như vậy, giá trị VL,
 30. 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CCDC tồn kho cuối kỳ trước sẽ là giá thực tế của số VL mua vào sau cùng. Phương pháp này đảm bảo việc tính giá trị thực tế của VL, CCDC xuất dung kịp thời, chính xác và thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm. Công thức tính: Giá trị VL xuất dùng = Đơn giá Số lượng VL xuất trong kỳ Ví dụ: Ngày 14 tháng 03 năm 2018, phiếu xuất số 54 Công ty xuất 375 kg thép ống Ф 38 đơn giá 16.859 đ/ kg (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) Trị giá VL xuất dùng = 16.859375= 6.322.125 (đ) 2.2.4 Hệ thống chứng từ, sổ sách và Tài khoản sử dụng 2.2.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng Nhập kho: Công ty sử dụng các loại chứng từ và tài liệu sau: hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho, thẻ kho, phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hoá, biên bản kiểm nghiệm vật tư. Ngoài ra còn có giấy báo nhận hàng Xuất kho: Các chứng từ có liên quan: phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu vật tư theo hạn mức, thẻ kho 2.2.4.2 Sổ sách sử dụng - Thẻ kho - Sổ chi tiết NVL,CCDC - Sổ tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn NVL, CCDC 2.2.5 Kế toán chi tiết NVL, CCDC Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp hạch toán chi tiết VL, CCDC theo phương pháp “Ghi thẻ song song”. Nguyên tắc hạch toán của phương pháp này được chia ra làm tại kho và phòng kế toán: Thứ nhất tại kho ghi chép về mặt số lượng (hiện vật), ở phòng kế toán ghi chép cả về số lượng và giá trị từng thứ VL, CCDC. Trình tự ghi chép tại kho và phòng kế toán như sau:
 31. 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.5.1 Tại kho Thủ tục tiến hành mở các thẻ kho. Thủ kho sử dụng thẻ kho theo dõi tình hình nhập- xuất- tồn kho của từng VL theo chỉ tiêu số lượng. Hàng ngày khi nhận được các chứng từ nhập, xuất kho, thủ kho tiến hành kiểm tra tính hợp lý của các chứng từ, sắp xếp, phân loại cho từng thứ VL theo từng kho và ghi số lượng thực nhập, thực xuất vào thẻ kho. Mỗi chứng từ được ghi vào một dòng trên thẻ kho. Cuối ngày, thủ kho phải tính ra số lượng tồn kho của từng thứ VL trên thẻ kho Căn cứ vào tình hình nhập xuất vật tư trong tháng, căn cứ vào mùng 1 đầu tháng thì thủ kho lập thẻ kho. Một kho được lập cho một loại vật tư hàng hoá. Thẻ kho cho biết lượng NVL nhập, xuất, tồn của một loại vật tư hàng hoá trong tháng. Căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT để ghi vào thẻ kho 2.2.5.2 Tại phòng kế toán Định kỳ 10- 15 ngày một lần kế toán VL đem chứng từ lẻ đối chiếu với thẻ kho và ký xác nhận vào thẻ kho. Đồng thời kế toán sau khi nhận được các chứng từ nhập, xuất, tồn VL. Kế toán chi tiết VL kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ rồi ghi vào sổ chi tiết vật tư theo cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị Cơ sở lập: Căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Phương pháp lập: mỗi chứng từ ghi một dòng trên thẻ kho, cuối tháng kế toán tổng hợp lại để tính ra số lượng nhập, xuất, tồn kho của từng VL
 32. 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 2.4 Sơ đồ hạch toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song Theo phương pháp hạch toán này của Công ty trong quá trình thực hiện có thể thấy có những mặt tốt và không đó là: Theo phương pháp này việc ghi sổ thẻ đơn giản, rõ ràng, dễ kiểm tra đối chiếu số liệu và phát hiện sai sót trong việc ghi chép và quản lý, công việc kiểm tra thường xuyên, do đó hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán trong quản lý. Nhưng bên cạnh đó ta thấy việc ghi chép còn trùng lặp giữa kho và phòng kế toán Bảng biểu 2.1 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp THẺ KHO Ngày lập thẻ: 01/03/2018 Tờ số : Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: thép ống Ф 38 Đơn vị tính: Kg Mã số: Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Số lượng Ghi chú Số phiếu Ngày tháng Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn cuối tháng 02 115 Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Thẻ hoặc sổ chi tiết vật tư
 33. 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 06/03 61 06/03 Nhập kho thép ống Ф 38 121 10/03 62 10/03 Nhập kho thép ống Ф 38 420 14/03 54 14/03 Xuất kho thép ống Ф 38 375 16/03 55 16/03 Xuất kho thép ống Ф 38 101 … … … … …. … … Cộng phát sinh 1265 1278 Tồn kho cuối tháng 03 102 Ngày 31 tháng 03 năm 2018 Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Đã ký) (Đã ký (Đã ký) Bảng biểu 2.2 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp THẺ KHO Ngày lập thẻ: 01/03/2018 Tờ số : Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Thép ống Ф 23 Đơn vị tính: Kg Mã số : Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Diễn giải Số lượng Ghi chú Số phiếu Ngày tháng Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất Tồn cuối tháng 2 145 10/03 62 10/03 NK thép ống 220
 34. 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Ф 23 14/03 54 14/03 XK thép ống Ф 23 190 20/03 56 20/03 XK thép ống Ф 23 155 Cộng phát sinh 220 345 Tồn cuối tháng 3 20 Ngày 31 tháng 3 năm 2018 Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
 35. 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng biểu 2.3 SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU TK 152 (1521) Tại kho: NVL Tên vật tư: Thép ống Ф 38 Tháng 3 năm 2018 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải Đơn giá Nhập Xuất Tồn SH NT SL TT SL TT SL TT Tồn đầu tháng 115 1.938.785 PN61 06/ 03 NK thép ống Ф 38 16.859 121 2.039.939 PN62 10/ 03 NK thép ống Ф 38 16.859 420 7.080.780 PX54 14/ 03 XK thép ống Ф 38 16.859 375 6.322.125 PX55 16/ 03 XK thép ống Ф 38 16.859 101 1.702.759 PN65 23/ 03 NK thép ống Ф 38 16.859 715 12.054.185 PX57 30/ 03 XK thép ống Ф 38 16.859 802 13.520.918 Cộng phát sinh 1.265 21.326.635 1.278 21.545.802 Tồn cuối tháng 102 1.719.618
 36. 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng biểu 2.4 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU TK 152 (1521) Tên vật tư: Thép ống Ф 23 Tại kho: NVL Tháng 03 năm 2018 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Diễn giải Đơn giá Nhập Xuất Tồn SH NT SL TT SL TT SL TT Tồn đầu tháng 145 2.400.620 PN62 10/03 NK thép ống Ф 23 16.556 220 3.642.320 PX54 14/03 XK thép ống Ф 23 16.556 190 3.145.640 PX55 20/03 XK thép ống Ф 23 16.556 155 2.566.180 Cộng phát sinh 220 3.642.320 345 5.711.820 Tồn cuối tháng 20 331.120 Ngày 30 tháng 03 năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
 37. 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Cuối tháng kế toán tổng hợp tất cả các phiếu nhập kho, xuất kho NVL, CCDC cho từng công trình và lập bảng tổng hợp nhập, xuất NVL. Bảng tổng hợp nhập, xuất NVL được lập cho từng loại VL, CCDC và có chi tiết cho từng công trình Cơ sở lập: Căn cứ vào thẻ kho của từng loại NVL, kế toán tổng hợp vào bảng nhập- xuất- tồn Phương pháp lập: mỗi loại NVL, CCDC ghi một dòng Ví dụ: Tồn đầu kỳ của thép ống Ф 38 là 115 kg, đơn giá 16859 đ/kg, thành tiền 1.938.785 đ, ta ghi vào cột tồn đầu kỳ của NVL chính, tương tự cột nhập- xuất- tồn lấy số phát sinh ở thẻ kho Tác dụng: Phản ánh tổng hợp VL nhập- xuất- tồn kho trong tháng cho tất cả các loại NVL 2.2.5.3 Phương pháp lập bảng phân bổ VL, CCDC tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Dùng phản ánh tổng giá trị VL, CCDC trong tháng về giá trị một cách tổng hợp, phân bổ giá trị VL, CCDC cho từng đối tượng. Căn cứ vào phiếu xuất kho VL, CCDC, sổ chi tiết VL hoặc bảng kê tổng hợp nhập, xuất, tồn VL, CCDC Cuối tháng sau khi thu toàn bộ các phiếu xuất kế toán phân loại theo VL, CCDC. Mỗi loại VL, CCDC lại phân theo đơn vị sử dụng, sau đó tổng hợp các phiếu xuất của từng loại VL, CCDC cho từng VL, xuất cho từng đối tượng ghi vào bảng phân bổ. Các cột dọc phản ánh các loại VL, CCDC xuất dùng trong tháng. Các dòng ngang phản ánh đối tượng sử dụng VL, CCDC
 38. 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng biểu 2.5 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIÊUJ CÔNG CỤ DỤNG CỤ Tháng 03 năm 2018 Số: 15 ĐVT: Đồng Ghi Có các TK TK 152 TK 153 Ghi Nợ các TK Thép ống Ф 38 Thép ống Ф 23 Sơn chống rỉ Inox Mặt nạ hàn Kìm SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT TK621 1,278 21.545.802 345 5.711.820 118 2.006.000 150 2.550.000 TK627 113 5.876.000 130 7.410.000 TK642 .. .. .. .. … … … … … … … … … Cộng 1.278 21.545.802 345 5.711.820 118 2.006.000 150 2.550.000 113 5.876.000 130 7.410.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2018 Người lập biểu Kế toán trưỏng (Đã ký) (Đã ký)
 39. 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
 40. 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.6 Kế toán tổng hợp NVL, CCDC 2.2.6.1 Chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ là sổ các tờ rời, được đánh số từ 01 đến số n của tháng. Chứng từ ghi sổ được theo một tháng một đối với từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau khi đã tập hợp đầy đủ chứng từ, từ các chứng từ ghi sổ kế toán vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Định kỳ lập chứng từ ghi sổ của Công ty được làm vào cuối tháng tức theo định kỳ 30 ngày Đối với chứng từ gốc là phiếu nhập, phiếu xuất, hoá đơn… kế toán sẽ lưu vào các file tài liệu khác nhau. Khi chứng từ đã đầy đủ để lên chứng từ ghi sổ thì kê toán sẽ khớp với số liệu giữa hoá đơn, phiếu nhập, phiếu xuất và bảng kê tính giá xuất để lên chứng từ ghi sổ Căn cứ lập chứng từ ghi sổ số 20 là tập hợp tất cả các nghiệp vụ nhập trong tháng mà Công ty đã nhập VL, CCDC của các công ty khác được phản ánh vào bên nợ TK 152, bên có TK 152 phản ánh việc thanh toán của công ty bằng tiền gửi, tiền mặt và qua công nợ được phản ánh vào chứng từ như sau: Bảng biểu 2.6 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 30 tháng 03 năm 2018 Số: 20 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú SH NT Nợ Có PN61 06/03 NK thép ống Ф 38 152 331 2.039.939 Thuế GTGT 133 331 203.993,9 PN62 10/03 NK thép ống Ф 38 152 111 7.080.780 Thuế GTGT 133 111 708.078 NK thép ống Ф 23 152 111 3.642.320 Thuế GTGT 133 111 364.232 NK sơn chống rỉ 152 111 2.006.000 Thuế GTGT 133 111 200.600
 41. 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PN64 18/03 NK inox 152 112 2.550.000 Thuế GTGT 133 112 255.000 PN65 23/03 NK thép ống Ф 38 152 331 12.054.185 Thuế GTGT 133 331 1.205.418,5 Cộng 32.310.546,4 Kèm theo: 04 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) Căn cứ lập Chứng từ ghi sổ số 21 là tập hợp tất cả các nghiệp vụ xuất VL phát sinh trong tháng. Trong tháng công ty chủ yếu xuất NVL dung cho sản xuất, do đó sẽ được phản ánh vào bên nợ của TK 621, bên có phản ánh chủng loại NVL xuất kho được phản ánh vào bên có TK 152 Bảng biểu 2.7 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 30 tháng 03 năm 2018 Số: 21 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú SH NT Nợ Có PX54 14/03 Xuất thép ống Ф 38 cho SX 621 152 6.322.125 Xuất thép ống Ф 23 cho SX 621 152 3.145.640 Xuất sơn chống rỉ cho SX 621 152 2.006.000 PX55 16/03 Xuất thép ống Ф 38 cho SX 621 152 1.702.759 PX56 20/03 Xuất thép ống Ф 23 cho SX 621 152 2.566.180 PX57 30/03 Xuất thép ống Ф 38 cho SX 621 152 13.520.918 Cộng 29.263.622 Kèm theo: 04 chứng từ gốc
 42. 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) Căn cứ lập Chứng từ ghi sổ số 22 là các nghiệp vụ nhập CCDC trong tháng của Công ty. Bên nợ được phản ánh TK 153 về số CCDC nhập, bên Có phản ánh việc thanh toán của Công ty với đơn vị bán hàng trong tháng công ty mua và đã thanh toán bằng tiền mặt và qua công nợ. Từ căn cứ trên chứng từ số 22 được lập như sau: Bảng biểu 2.8 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 30 tháng 03 năm 2018 Số: 22 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú SH NT Nợ Có PN62 10/03 Nhập mặt nạ hàn 153 331 5.876.000 Thuế GTGT 133 331 587.600 PN63 12/03 Nhập kìm 153 112 7.410.000 Thuế GTGT 133 112 741.000 Cộng 14.515.600 Kèm theo 02 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký)
 43. 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Căn cứ lập Chứng từ ghi sổ số 23 là các nghiệp vụ phát sinh trong tháng về xuất CCDC. Trong tháng Công ty chủ yếu xuất CCDC xuống các phân xưởng, các đội thi công. Vì vậy số hiệu tài khoản bên nợ phản ánh TK 627, tài khoản đối ứng bên có là TK 153, căn cứ trên chứng từ ghi sổ số 23 được lập như sau: Bảng biểu 2.9 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 30 tháng 03 năm 2018 Số: 23 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú SH NT Nợ Có PX54 14/03 Xuất mặt nạ hàn 627 153 5.720.000 Cộng 5.720.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) 2.2.6.2 Sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp dung để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Số liệu ghi trên sổ cái dung để kiểm tra đối chiếu với số liệu ghi trên bảng tổng hợp chi tiết hoặc các sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính Cuối tháng căn cứ vào chứng từ ghi sổ và sổ đăng ký chứng từ ghi sổ để lập sổ cái và ghi vào các cột phù hợp. Cuối mỗi trang phải tổng cộng số tiền theo
 44. 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 từng cột và chuyển sang trang sau. Cuối tháng khoá sổ cộng số phát sinh nợ, phát sinh có tính ra số dư cuối tháng. Mẫu sổ sử dụng là mẫu S02c1- DN Dư đầu kỳ: Lấy dòng số dư cuối kỳ của sổ cái tài khoản 152, 153 tháng trước để ghi vào Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ Cột B, C: Ghi số hiệu ngày tháng của chứng từ ghi sổ Cột D: Ghi tóm tắt nghiệp vụ kinh tế phát sinh Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng Cột 1, 2: Ghi số tiền nợ, có của tài khoản này Bảng biểu 2.10 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp SỔ CÁI Năm 2018 Tên tài khoản: nguyên vật liệu Số hiệu: TK 152 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK đối ứng Số tiền SH NT Nợ Có A B C D E 1 2 Số dư đầu năm Dư đầu tháng 03 8.780.000 …………….. 30/03 20 30/03 Nhập thép ống Ф 38 chưa thanh toán 331 14.094.124 30/03 20 30/03 Nhập thép ống Ф 38 trả bằng tiền mặt 111 7.080.780 30/03 20 30/03 Nhập thép ống Ф 23 trả bằng tiền mặt 111 3.642.320 30/03 20 30/03 Nhập sơn chống rỉ trả bằng tiền mặt 111 2.006.000
 45. 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 30/03 20 30/03 Nhập inox trả bằng tiền gửi ngân hàng 112 2.550.000 30/03 21 30/03 Xuất VL cho sản xuất 621 29.263.622 ……………… Cộng phát sinh tháng 03 29.373.224 29.263.622 Số dư cuối tháng 03 8.889.602 Ngày 31 tháng 03 năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Bảng biểu 2.11 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp SỔ CÁI Năm 2018 Tên tài khoản: Công cụ dụng cụ Số hiệu: TK 153 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK đối ứng Số tiền SH NT Nợ Có Số dư đầu năm Dư đầu tháng 03 4.000.000 ………… 30/03 22 30/03 Nhập mặt nạ hàn chưa thanh toán 331 5.876.000 30/03 22 30/03 Nhập kìm thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng 112 7.410.000
 46. 46. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 30/03 23 30/03 Xuất CCDC cho phân xưởng 627 5.720.000 ………………. Cộng phát sinh tháng 03 13.286.000 5.720.000 Cộng dư cuối tháng 03 11.566.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
 47. 47. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng biểu 2.12 Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp BẢNG TỔNG HỢP NHẬP-XUẤT-TỒN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ STT Tên vật tư ĐVT Đơn giá Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ SL TT SL TT SL TT SL TT I Tổng NVL 27.170.000 139.216.591 142.442.887 23.943.704 1 NVL chính 12.000.000 86.785.947 88.458.902 10.327.045 Thép ống Ф38 Kg 16.859 115 1.938.785 1.265 21.326.635 1.278 21.545.802 102 1.719.618 Thép ống Ф 23 Kg 16.556 145 2.400.620 220 3.642.320 345 5.711.820 20 331.120 … … … … … … … … … … … 2 NVL phụ 7.960.000 28.650.000 28.650.000 7.960.000 Sơn chống rỉ Lít 17.000 90 1.530.000 118 2.006.000 118 2.006.000 90 1.530.000 … … … … … … … … … … … 3 Nhiên liệu 7.210.000 23.780.644 25.333.985 5.656,659 Dầu diezen Lít 11.000 120 1.320.000 110 1.210.000 160 1.760.000 70 770.000 … … … … … … … … … … … II Tổng CCDC 12.000.000 12.990.000 12.790.000 12.200.000 4 CCDC 12.000.000 12.990.000 12.790.000 12.200.000 Mặt nạ hàn Cái 52.000 25 1.300.000 113 5.876.000 113 5.876.000 25 1.300.000 … … … … … … … … … … … Cộng 39.170.000 152.206.591 155.232.887 36.143.704
 48. 48. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.3 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty 2.3.1 Đặc điểm, phân loại và tình hình quản lý TSCĐ của Công ty 2.3.1.1 Đặc điểm và tình hình quản lý TSCĐ của Công ty Trong điều kiện khoa học kỹ thuật hiện nay và quá trình CNH - HĐH đất nước, các doanh nghiệp nói chung và Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp nói riêng phải tập trung đổi mới cơ sở vật chất kĩ thuật đổi mới công nghệ cho quá trình sản xuất, cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm. Hơn nữa, trong nền kinh tế thị trường, một vấn đề có tính chất sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của Công ty chính là uy tín và chất lượng sản phẩm. Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp có đặc điểm là thiết kết, xây dựng những công trình kiến trúc có kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian dài, lại phải chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. Chính đặc điểm này của sản phẩm nên TSCĐ của Công ty rất đa dạng và phong phú cả về chủng loại và số lượng. Máy móc thiết bị của Công ty được nâng cấp và mua sắm thêm, hỗ trợ đắc lực vào việc hoàn thành công trình đúng tiến độ. TSCĐ là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng khi mua sắm về được giao cho các đội trưởng đội công trình sử dụng và bảo quản, kế toán các đội công trình mở sổ theo dõi quản lý TSCĐ về lượng đã được Công ty giao cho, hàng tháng phải tổ chức kiểm kê một lần vào cuối tháng để xác định tình trạng thực tế của TSCĐ, phát hiện thừa, thiếu và hỏng hóc nặng hay nhẹ, báo về phòng kế toán Công ty, phòng kế toán căn cứ vào báo cáo của các đội mà tổng hợp tình hình báo cáo Giám đốc để lập kế hoạch sửa chữa lớn. Đối với bộ phận văn phòng Công ty, TSCĐ hữu hình chủ yếu là trụ sở văn phòng, nhà bếp nhà kho, v.v.. trang bị cho mỗi phòng ban tự quản lý, cuối tháng tự kiểm kê lâp báo cáo gửi về phòng kế toán, kết thúc năm tài chính, Công ty thành lập ban kiểm kê TSCĐ, đánh giá tình trạng tài sản để có kế hoạch sử lý. Tóm lại, do tổ chức kế toán Công ty theo hình thức tập chung nên công tác hạch toán kế toán TSCĐ hữu hình tập chung tại phòng kế toán, còn các bộ phận trực thuộc chỉ mở sổ theo dõi việc sử dụng và quản lý những tài sản Công ty giao cho, sổ kế toán là loại báo sổ.
 49. 49. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.3.1.2 Phân loại TSCĐ TSCĐ của Công ty bao gồm: máy móc, trang thiết bị chủ yếu được phục vụ cho thi công các công trình và công tác quản lý. Trong quá trình thi công (nhà cửa, đường xá, cầu cống…) các loại tài sản này đóng vai trò quan trọng và giá trị của nó được chuyển dịch dần vào từng công trình và hạng mục công trình. Tính đến 31 tháng 12 năm 2018 thì: - Tổng Tài sản cố định: Có 15 Tài sản - Tổng nguyên giá Tài sản cố định: 7.752.388.792 VNĐ - Tổng giá trị còn lại: 5.159.962.682 VNĐ Căn cứ vào đặc trưng kỹ thuật của từng TSCĐ mà toàn bộ TSCĐ hữu hình của Công ty được chia thành: Loại 1: Nhà cửa vật kiến trúc bao gồm: Trụ sở làm việc. Loại 2: Máy móc thiết bị bao gồm: Máy xay đá; máy khoan ép khí; máy ủi; máy xúc; máy nén khí; máy lu; máy kinh vĩ quang cơ; máy đầm cóc; máy trộn bê tông; máy phát điện… Loại 3: Phương tiện vận tải truyền dẫn thiết bị gồm: Xe ôtô FORDXLANGER; xe tải I-FABEN; xe ôtô tải IFA… Với cách phân loại này cho ta biết được TSCĐ ở Công ty được chia thành những nhóm có đặc trưng kỹ thuật khác nhau đồng thời biết được tỷ trọng của mỗi nhóm TSCĐ hữu hình chiếm trong tổng TSCĐ của công ty. Về cơ cấu TSCĐ hữu hình của Công ty như sau: Bảng biểu 2.13 BẢNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 Đơn vị tính: VND STT Tên tài sản Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị còn lại 1 Nhà cửa vật kiến trúc 3.858.174.726 998.314.021 2.859.860.705 2 Máy móc thiết bị 2.921.787.761 884.729.795 2.037.057.966 3 Phương tiện vận tải 972.426.305 263.044.011
 50. 50. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 709.520.220 2.3.2 Kế toán các trường hợp biến động TSCĐ 2.3.2.1 Tăng TSCĐ Khi đã có sự nhất trí của HĐQT Công ty, Ban Giám đốc công ty tiến hành tìm đối tác cung cấp, bàn bạc thoả thuận về giá cả, tiêu chuẩn chất lượng tài sản, phương thức giao nhận và ký hợp đồng mua bán tài sản, thành lập Hội đồng nghiệm thu kiểm nhận TSCĐ tại Công ty. Hội đồng có nhiệm vụ cùng với đại diện bên giao TSCĐ lập và ký vào biên bản giao nhận TSCĐ. Biên bản này lập cho từng đối tượng TSCĐ. Với những loại TSCĐ cùng loại giao nhận cùng một lúc, do cùng một đơn vị chuyển đến thì lập chung một biên bản, sau đó kế toán giao cho mỗi đối tượng một bản để lưu vào hồ sơ riêng của từng TSCĐ. Hồ sơ này gồm có: Hợp đồng mua bán tài sản, biên bản kiểm nghiệm, biên bản giao nhận TSCĐ, hoá đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho của đơn vị bán. Căn cứ vào hồ sơ TSCĐ, kế toán tiến hành lập chứng từ thanh toán, vào sổ kế toán có liên quan, mở thẻ TSCĐ và ghi sổ TSCĐ (phần tăng TSCĐ), đồng thời lập bảng đăng ký khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế địa phương để làm cơ sở trích khấu hao trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản. Ví dụ: Ngày 21/07/2018 theo nhu cầu phục vụ cho công tác chuyên môn, Công ty đã mua máy tính CORE I7 trị giá 11.476.190đ, thuế GTGT 10%. Bên bán phải chịu mọi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử. Công ty đã trả bằng tiền mặt, máy này được mua bằng nguồn tự bổ sung của công ty. Căn cứ vào hoá đơn GTGT, biên bản giao nhận TSCĐ số 44, kế toán hạch toán viết phiếu chi tiền mặt trả cho khách và định khoản kế toán như sau: Nợ TK 211 (5): 30.000.000 đ Nợ TK 133 (2): 3.000.000 đ Có TK 111: 33.000.000 đ Đồng thời mở thẻ TSCĐ, ghi sổ kế toán có liên quan Dưới đây là một số chứng từ sử dụng trong phần hạch toán tăng TSCĐ do mua sắm của Công ty:
 51. 51. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Đơn vị: Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Địa chỉ: PHIẾU CHI Quyển số: Ngày 21 tháng 07 năm 2018 Số: 287 Nợ: 211 Có: 111,133 Họ và tên người nhận tiền: Phạm Thị Xuyến Địa chỉ: Công ty TNHH Hoàng Ngân. Lý do chi: Mua một máy vi tính CORE I7. Số tiền: 33.000.000đ. Viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn Kèm theo: Hóa đơn (GTGT) số 0094163 Ngày 21 tháng 07 năm 2018 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mười hai triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn tám trăm linh chín đồng. + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): …………………………………… + Số tiền quy đổi: …………………………………………………………… Sau đó đơn vị bán bán máy vi tính viết hoá đơn GTGT cho Công ty với nội dung như sau: Mẫu số B 02-TT (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC)
 52. 52. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng biểu 2.14 HÓA ĐƠN Mẫu số: 01 GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG AS/2018B Liên 2: giao khách hàng 0094163 Ngày 21 tháng 07 năm 2018 Đơn vị bán: Công ty TNHH Hoàng Ngân Địa chỉ: Tài khoản: ………………………………………………………………… Điện thoại: MST: 0102368353 Họ tên người mua hàng: Nguyễn Tuyến Linh Đơn vị: Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Địa chỉ: . Tài khoản: - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam- CN nam HN Hình thức thanh toán: Tiền mặt MST: 0102050708 ST T Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 Máy vi tính CORE I7 Cái 01 30.000.000 30.000.000 Cộng tiền hàng 30.000.000 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 3.000.000 Tổng cộng tiền hàng 33.000.000 Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn. Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn) Khi đại diện bên bán đến giao hàng tại Công ty, Công ty cử đại diện ra nhận hàng, hai bên sẽ lập Biên bản giao nhận TSCĐ như sau:
 53. 53. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng biểu 2.15 Đơn vị: Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Địa chỉ: BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ Ngày 21 tháng 07 năm 2018 Số: 44 Nợ: 211 Có: 111 Căn cứ quyết định số: 69 ngày 20 tháng 07 năm 2018 của Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp về việc bàn giao TSCĐ Ban giao nhận TSCĐ gồm: - Ông: Lê Dương Chức vụ: Nhân viên Đại diện bên giao - Bà : Nguyễn Tuyến Linh Chức vụ: Kế toán Đại diện bên nhận Địa điểm giao nhận TSCĐ: Tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau: Mẫu số B 02-TT (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
 54. 54. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 S TT Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ) Số hiệu TSCĐ Nước sản xuất Năm sản xuất Năm đưa vào sử dụng Công suất (điện tích thiết kế) Tính nguyên giá TSCĐ Giá mua (ZSX) Chi phí vận chuyển Chi phí chạy thử … Nguyên giá TSCĐ Tài liệu kỹ thuật kèm theo A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 Máy tính CORE I7 Việt Nam 2018 2018 30.000.000 0 0 30.000.000 Cộng x x x x x 30.000.000 30.000.000 x DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO Số thứ tự Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị A B C 1 2 Giám đốc bên nhận (Ký,họ tên,đóng dấu) Kế toán trưởng bên nhận (Ký, họ tên) Người nhận (Ký, họ tên) Người giao (Ký, họ tên)
 55. 55. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sau khi hoàn thành thủ tục giao nhận TSCĐ, kế toán lập Thẻ tài sản cố định với nội dung như sau: Bảng biểu 2.16 Đơn vị: Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Địa chỉ: THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Số: 81 Ngày 25/07/2018 Lập thẻ - Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số: 44 ngày 21/07/2018 - Tên tài sản: Máy tính CORE I7 Số hiệu TSCĐ…………………. - Nước sản xuất: Việt Nam năm sản xuất: 2018 - Bộ phận quản lý, sử dụng: Phòng hành chính năm đưa vào sử dụng T7/2018 - Công suất (diện tích TK): …………………………………………………………… - Đình chỉ sử dụng ngày …. tháng…. năm…. - Lý do đình chỉ …………………………………………………………………. Số hiệu Chứng từ Nguyên giá Tài sản cố định Giá trị hao mòn Tài sản cố định Ngày, tháng Diễn giải Nguyên giá Năm trích Giá trị hao mòn Cộng dồn A B C 1 2 2 4 85060 21/06/2018 Nhập theo hóa đơn 30.000.000 2018 1.500.000 1.500.000 Mẫu số S23-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
 56. 56. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Dụng cụ phụ tùng kèm theo Số TT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị A B C 1 2 Ghi giảm TSCĐ chứng từ số: ………….ngày ….tháng …. năm…………………… Lý do giảm: ……………………………………………………………………………... Ngày 25 tháng 7 năm2018 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 2.3.2.2 Giảm TSCĐ Quá trình giảm tài sản cố định hữu hình là nghiệp vụ thường phát sinh trong đơn vị kinh doanh xây lắp, một mặt do yêu cầu cải tiến khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động làm tăng hiệu quả SXKD mà một số tài sản là máy móc thiết bị, xe chuyên dùng không thể đáp ứng được và trở nên lạc hậu hoặc những tài sản có thời gian sử dụng lâu bị hư hỏng không thể khôi phục sửa chữa được. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị công ty nhất trí cho nhượng bán hay thanh lý tài sản không cần dùng hoặc hư hỏng, kém chất lượng và giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban làm thủ tục.  Trường hợp giảm TSCĐ hữu hình do nhượng bán Đối tượng là các tài sản không cần dùng, lạc hậu về kỹ thuật không phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thủ tục như sau: Giám đốc công ty ra quyết định nhượng bán TSCĐ hữu hình giao cho Phòng kế hoạch lập hợp đồng nhượng bán, biên bản bàn giao tài sản, biên bản thanh lý hợp đồng nhượng bán tài sản, Phòng kế toán căn cứ các giấy tờ trên viết
 57. 57. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 hoá đơn GTGT bán tài sản giao cho bên mua. Đồng thời hạch toán ghi giảm nguyên giá, khấu hao TSCĐ và các bút toán khác có liên quan. Ví dụ: Ngày 10/6/2018 Công ty tiến hành nhượng bán 1 máy nổ AZUSU - 24 cũ của Liên Xô sản xuất. Nguyên giá: 20.000.000 đ Giá trị hao mòn: 12.666.667 đ Giá trị còn lại: 7.333.333 đ Đây là TSCĐ không còn tác dụng trong quá trình kinh doanh nên Giám đốc Công ty quyết định nhượng bán chiếc máy nổ trên cho ông Trần Văn Hà với giá là 9.500.000đ, đã bao gồm cả thuế GTGT. Ông Thành đã trả bằng tiền mặt. Sau khi lập hồ sơ nhượng bán tài sản, kế toán hạch toán như sau: - Bút toán 1: Nợ TK 112: 9.500.000 đ Có TK 711: 8.636.364 đ Có TK 333: 863.636 đ - Bút toán 2: Nợ TK 811: 7.333.333 đ Nợ TK 214: 12.666.667 đ Có TK 211: 20.000.000 đ Đồng thời ghi giảm tài sản trên thẻ tài sản và sổ theo dõi tài sản. Dưới đây là một số mẫu văn bản, chứng từ nhượng bán tài sản cố định hữu hình: Bảng biểu 2.17 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- HỢP ĐỒNG MUA BÁN Ngày 10 tháng 06 năm 2018 Căn cứ yêu cầu bên bán Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của bên mua. Chúng tôi gồm:
 58. 58. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bên A: (Bên bán): Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp. Đại diện là Bà: Hoàng Thị Thanh - Giám đốc công ty. Tài khoản: - Điện thoại: Bên B: (Bên mua) Ông: Trần Văn Hà Địa chỉ: Thanh trì – Hà Nội. Hai bên nhất trí hợp đồng kinh tế mua bán với điều khoản sau: Điều 1: Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp bán cho ông Trần Văn Hà máy nổ AZUSU- 24 Đặc tính kỹ thuật: Máy đã qua sử dụng, giá nhượng bán: Giá chưa có thuế: 8.636.364 Thuế VAT: 863.636 Tổng cộng giá bán: 9.500.000 Điều 2: Điều khoản giao nhận: Máy được giao trong trạng thái vẫn hoạt động bình thường. Điều 3: Bên mua thanh toán 100% tiền mặt cho bên bán trước khi nhận máy nổ AZUSU - 24. Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản ghi trong hợp đồng. Hợp đồng lập thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản. ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA Ký tên Ký tên Khi ông Thành thanh toán tiền mua tài sản kế toán lập Phiếu thu như sau: Bảng biểu 2.18 Đơn vị: Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Địa chỉ: PHIẾU THU Quyển số: Ngày 10 tháng 06 năm 2018 Số: 301 Nợ: 111 Có: 711;333 Mẫu số B 01-TT (Ban hành theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ trưởng BTC)
 59. 59. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Họ và tên người nộp tiền: Trần Văn Hà Địa chỉ: Thanh Trì – Hà Nội. Lý do nộp: Mua lại máy nổ AZUSU - 24 Số tiền: 9.500.000đ (Viết bằng chữ): Chín triệu năm trăm nghìn đồng Kèm theo: HĐMB Ngày 10 tháng 6 năm 2018 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Chín triệu năm trăm nghìn đồng +Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): …………………………………………... +Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………… Tại thời điểm giao tài sản, hai bên mua và bán cử đại diện để lập Biên bản bàn giao TSCĐ như sau:
 60. 60. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng biểu 2.19 Đơn vị: Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Địa chỉ: BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ Ngày 21 tháng 06 năm 2018 Số: 59 Nợ: 211 Có: 111 Căn cứ quyết định số: …. ngày… tháng ..năm 2018 của Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp về việc bàn giao TSCĐ Ban giao nhận TSCĐ gồm: - Bà: Hoàng Thị Thanh - Giám đốc Công ty Đại diện bên giao - Ông: Trần Văn Hà Đại diện bên nhận Địa điểm giao nhận TSCĐ: Tại Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau: Mẫu số B 02-TT (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
 61. 61. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 S TT Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ) Số hiệu TSCĐ Nước sản xuất Năm sản xuất Năm đưa vào sử dụng Công suất (điện tích thiết kế) Tính nguyên giá TSCĐ Giá mua (ZSX) Chi phí vận chuyển Chi phí chạy thử … Nguyên giá TSCĐ Tài liệu kỹ thuật kèm theo A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 Máy nổ AZUSU- 24 Liên Xô cũ 2005 2018 9.500.000 0 0 9.500.000 Cộng x x x x x 9.500.000 9.500.000 x DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO Số thứ tự Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị A B C 1 2 Giám đốc bên nhận (Ký,họ tên,đóng dấu) Kế toán trưởng bên nhận (Ký, họ tên) Người nhận (Ký, họ tên) Người giao (Ký, họ tên)

×