Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Luận Văn Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123.doc

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 83 Anuncio

Luận Văn Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123.doc

Luận Văn Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123. Trong những năm trở lại đây, đã có nhiều bài viết, tài liệu cũng như nghiên cứu của Việt Nam cũng như của quốc tế viết về quản trị nguồn nhân lực hay bàn về vấn đề nhân sự tại các tổ chức kinh doanh Bất động sản. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít những công trình chuyên sâu để góp phần khắc hoạ đầy đủ bức tranh quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản Việt Nam hiện nay.

Luận Văn Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123. Trong những năm trở lại đây, đã có nhiều bài viết, tài liệu cũng như nghiên cứu của Việt Nam cũng như của quốc tế viết về quản trị nguồn nhân lực hay bàn về vấn đề nhân sự tại các tổ chức kinh doanh Bất động sản. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít những công trình chuyên sâu để góp phần khắc hoạ đầy đủ bức tranh quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản Việt Nam hiện nay.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Luận Văn Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123.doc (20)

Anuncio

Más de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Luận Văn Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123.doc

 1. 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHẠM THỊ HÀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S NGUYỄN THỊ NGỌC
 2. 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CAM ĐOAN Đồng hành cùng Công ty TNHH Bất cộng sản Tuấn 123 đã 5 năm từ khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã hiểu rõ được rằng “nhân tố con người là yếu tố then chốt tạo nên thành công của bất kỳ một tổ chức, của một DN nào” mà nhất là với Công ty Bất động sản Tuấn 123 chuyên về dịch vụ Môi giới Bất động sản Thổ cư Hà Nội. Kỹ năng chăm sóc khách hàng ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi Tuấn 123 muốn khẳng định mình trong lĩnh vực Môi giới Bất động sản. Với thời gian gắn bó lâu dài và những trải nghiệm xương máu tại môi trường này, tôi đã mạnh dạn chọn cho mình một đề tài nghiên cứu về Công ty nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân lực tại Công ty. Tôi cam đoan rằng, luận văn thạc sĩ khoa học “Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu được đưa ra chính xác cũng như kết quả nghiên cứu chưa được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào trước đây. Hà Nội ngày 4 tháng 5 năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Hà
 3. 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC MỞ ĐẦU..................................................................................................................................................... 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP................................................................................................................................... 6 1.1. Khái quát về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.............................................................6 1.2 Tính đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Bất động sản .....................................8 1.3 Khái quát về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.............................................8 1.4 Nội dung của quản trị nhân lực................................................................................................ 11 1.5 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực................................................................................... 16 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực ....................................................... 16 Tiểu kết Chương 1.................................................................................................................................18 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 .........................................................................................19 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123......................................................... 19 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123............................... 23 2.3 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123 ............. 24 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123.................................................................................................................................................... 47 2.5. Đánh giá chung hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 12348 Tiểu kết Chương 2.................................................................................................................................51 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC TẾ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123. 52 3.1. Định hướng phát triển của Công ty....................................................................................... 52 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123.................................................................................................................................................... 54 3.3 Một số kiến nghị............................................................................................................................. 64 Tiểu kết Chương 3.................................................................................................................................65 KẾT LUẬN..............................................................................................................................................65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 4. 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV: CNTT: CTV: CV: DN: ĐC: ĐK: HĐBA: HH: HRM: HV: NLĐ: NNL: NV: NXB: TNHH: TP: TV: Cán bộ công nhân viên Công nghệ thông tin Cộng tác viên Chuyên viên Doanh nghiệp Đầu chủ Đầu khách Hội đồng Bảo an Hoa hồng Human Resource Management Quản lý nguồn nhân lực Học viên Người lao động Nguồn nhân lực Nhân viên Nhà xuất bản Trách nhiệm hữu hạn Trưởng phòng Thành viên
 5. 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Trình độ học vấn và thâm niên công tác của nguồn nhân lực Bất động sản Tuấn 123....................................................................................................................................................24 Bảng 2.2: Nhu cầu nhân lực trong năm tới, Phòng nhân sự Công ty..............................28 Bảng 2.3: Bảng biến động nhân lực theo số lượng giai đoạn 2013 đến 2017.............29 Bảng 2.4: Thống kê kết quả sử dụng thời gian lao động năm 2016................................36 Bảng 2.5: Bản đánh giá hiệu quả đào tạo....................................................................................39 Bảng 2.6: Mức thưởng của Công ty qua các năm....................................................................41 Bảng 2.7: Bảng đánh giá mức độ hài lòng về lương, chế độ, đãi ngộ của Công ty..43 Bảng 2.8: Nhận xét về đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên từ 200 CBCNV trong Công ty .....…………………………………………………..46 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mối liên hệ giữa kết quả đánh giá nhân viên với các hoạt động khác ... 16 Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Bất động sản Tuấn 123 ...........................20 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình hoạch định chiến lược nhân lực................................................26 Hình 2.3: Sơ đồ bố trí và sử dụng nguồn nhân lực ................................................................34 Hình 2.4: Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .................................................36 Hình 2.5: Sơ đồ quy trình tuyển dụng Công ty Bất động sản Tuấn 123...................... 56
 6. 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Những năm gần đây, cuộc sống của con người ngày một trở lên tốt đẹp hơn. Sự xuất hiện của Internet, điện thoại thông minh, các ứng dụng tiện ích... đã giúp cho thế giới ngày một thông minh hơn, con người ngày càng được giải phóng sức lao động hơn. Nhưng nhìn lại, khoa học công nghệ tiên tiến hay những tiện ích trong cuộc sống, trong lao động lại đều do con người tạo ra. Chính vì thế tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của yếu tố con người trong sự phát triển của xã hội loài người là vô cùng to lớn, thậm chí mang yếu tố quyết định đến sự sống còn của một tổ chức, một lãnh thổ, một quốc gia. Đã từ lâu, nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố NNL trong sự phát triển của tổ chức mình, các nhà hoạch định chiến lược đã đặt sự quan tâm hàng đầu đến yếu tố con người: Tuyển dụng, đào tạo, quản lý, giám sát, động viên, khen thưởng...nhằm góp phần vun trồng các tài năng cho quốc gia cũng như giúp phát triển ổn định và vững mạnh DN mình. Và bản thân học viên, tôi - là một nhà quản lý trong 1 tổ chức Kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản càng thấu hiểu triết lý kinh doanh “Con người là yếu tố then chốt tạo nên sự sống còn và thành công của một tổ chức”. Bởi ngành nghề kinh doanh dịch vụ mà cụ thể là kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản, mỗi một nhân viên phải tiếp xúc, chăm sóc những đối tượng khách hàng có thu nhập, giữ vị trí cao, rất cao trong xã hội. Chính vì lẽ đó đòi hỏi yếu tố con người được đào tạo về tư duy, đẳng cấp giao tiếp, khả năng đọc hiểu tâm lý khách hàng để giúp khách hàng mua những căn nhà ưng ý nhất là rất quan trọng. Bên cạnh đó là những khó khăn nhất định trong quản trị NNL mà Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123 gặp phải như: Doanh nghiệp gặp các khó khăn khi tìm kiếm nhân tài phần vì do “nhân tài như lá mùa thu”, một phần là do thiếu các căn cứ cơ bản cho việc xác định các loại kĩ năng cần thiết để tuyển dụng. Công tác đào tạo, đánh giá, phân bổ đúng người đúng vị trí thường thiếu thông tin và cơ sở. Và khó khăn làm thế nào để hài hòa được lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động là công việc mà người phụ trách nhân sự phải lo tính toán hàng ngày .Vậy nên tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài “Quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123” làm đề tài nghiên cứu. Trong đề tài tác giả mong muốn có những phân tích, điều tra, nghiên cứu và đưa ra những giải pháp quản lý NNL Công ty Bất động sản Tuấn 123 đạt hiệu quả cao nhất. 1
 7. 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong những năm trở lại đây, đã có nhiều bài viết, tài liệu cũng như nghiên cứu của Việt Nam cũng như của quốc tế viết về quản trị nguồn nhân lực hay bàn về vấn đề nhân sự tại các tổ chức kinh doanh Bất động sản. Tuy nhiên, vẫn còn rất ít những công trình chuyên sâu để góp phần khắc hoạ đầy đủ bức tranh quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản Việt Nam hiện nay. Về các nghiên cứu có liên quan tới đề tài luận văn, có thể kể đến một số nghiên cứu tiêu biểu sau: + Trần Kim Dung (2005), Quản trị NNL, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM: Công trình cung cấp những kiến thức về giới thiệu quản trị NNL; thu hút NNL; đào tạo và phát triển NNL; duy trì NNL; quản trị NNL trong môi trường hiện đại; các tình huống về quản trị nhân lực. Thành công của tác giả là đã giới thiệu các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực cho các quản trị gia, sinh viên ngành quản trị kinh doanh và những bạn đọc khác có quan tâm. Tuy nhiên công trình vẫn còn hạn chế là mang nặng tính lý thuyết, thiếu ví dụ trực quan, dẫn đến người đọc nhiều chỗ khó hiểu, không nhớ được ngay. + Nguyễn Duy Dũng, Trần Thị Nhung, (2005) Phát triển nguồn nhân lực trong các công ty Nhật Bản hiện nay, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội. Lấy tấm gương là các công ty thành công của Nhật Bản với chương 1: Thực trạng nguồn nhân lực trong các công ty Nhật Bản, chương 2: Đào tạo nguồn nhân lực trong các công ty ở Nhật Bản, chương 3: Những biến đổi trong hệ thống quản lý lao động tại các công ty Nhật Bản gần đây, tuy nhiên hạn chế của công trình nghiên cứu là tác phẩm còn chưa tập trung đề xuất một số định hướng phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp ở Việt Nam. + Tô Ngọc Hưng, Nguyễn Đức Trung (2010), Quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020. Bài viết tiếp cận toàn diện vấn đề quản trị nguồn nhân lực từ góc nhìn chiến lược chung cho các doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản ở Việt Nam. Trong đó, có những đánh giá hết sức sắc sảo về thực trạng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản hiện nay, tuy nhiên tác phẩm chưa đưa ra được nhiều giải 2
 8. 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 pháp thực tiễn để nâng cao quản trị nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản trong giai đoạn 2017 – 20120. + Ngô Hoài An (2015), Quản trị NNL tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM. Công trình tập trung vào quản trị nhân lực trong tổ chức kinh dịch vụ Môi giới Bất động sản. Với những đặc trưng trong nghề, bài viết đã nên ra những điểm khác biệt trong bán hàng Bất động sản so với bán hàng tiêu dùng. Người bán hàng cần những trình độ, kỹ năng như thế nào để bán được hàng Bất động sản. Điều này rất quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ lao động để trở lên tinh vi hơn, sắc sảo hơn. Bên cạnh những điểm đạt được của tác phẩm, công trình còn chưa nêu được bao quát các nội dung của quản trị nguồn nhân lực mà mới chỉ tập trung vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. + David Devins và Steven Johnson (2003) “Hoạt động đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Anh”. Mặc dù có nhiều điểm khác biệt về điều kiện phát triển, nhưng tài liệu đã thống nhất cao ở tính đặc biệt cấp thiết của vấn đề quản trị nguồn nhân lực. Bài viết đưa ra các hoạt động đào tạo và phát triển NNL trong doanh nghiệp ở Anh như những bài học vô cùng đắt giá cho các doanh nghiệp Việt Nam học tập. Nói tóm lại, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu trước đây bàn về vấn đề quản trị nguồn nhân lực, với nhiều ý tưởng hay có thể kế thừa. Tuy nhiên, một phần các nghiên cứu hoặc đã được viết từ cách đây khá lâu, hoặc của nước ngoài nên được viết trong những bối cảnh tương đối đối khác biệt so với điều kiện hiện tại ở Việt Nam. Một số khác các nghiên cứu chuyên sâu lại chủ yếu tập trung vào các nhìn nhận ở cấp độ quốc gia, cấp độ ngành. Vì vậy, việc thực hiện một nghiên cứu có tính hệ thống về vấn đề quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123 là một hướng đi mới. Đây cũng chính là điểm khác biệt của luận văn này so với các công trình khác đã được công bố trước đây. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích Trên cơ sở phân tích đánh giá hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này tại Công ty. 3
 9. 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản quản trị nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123. - Đánh giá thực trạng việc quản trị nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123 - Đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện quản trị quản trị nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123 trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123. - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào quan hệ quản trị nhân lực tại các Phòng ban tại Công ty Bất động sản Tuấn 123, những vấn đề khác có liên quan chỉ nghiên cứu với mục đích bổ trợ làm rõ việc quản trị nhân lực tại Công ty. Số liệu nghiên cứu trong 03 năm gần đây (2014, 2015 và 2016). - Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2017 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp tiếp cận Để làm rõ nội dung cơ bản dặt ra của luận văn, trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận cơ bản duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Việc sử dụng phương pháp này giúp đánh giá, phân tích đáp ưng nhu cầu nghiên cứu. 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cơ bản: phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp điều tra phỏng vấn qua bảng hỏi. Phương pháp này được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp quá trình nghiên cứu để làm rõ vấn đề một cách tốt nhất. - Phương pháp phân tích thống kê: là phương pháp dựa trên số liệu sẵn có để tiến hành so sánh, đối chiếu, đánh giá các sự kiện. Từ đó tìm ra cách lý giải, xác định được tính hợp lý của các thông tin về các hoạt động của doanh nghiệp. - Phương pháp so sánh: đối chiếu các chỉ tiêu đã được lượng hóa có cùng một nội dung, một tính chất tương tự nhau qua các kỳ phấn tích để biết được sự biến động của các chỉ tiêu phân tích. Từ đó có cơ sở để phân tích sâu hơn nhằm tìm ra nguyên nhân của hiện tượng đó. 4
 10. 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Phương pháp tổng hợp: tổng hợp số liệu và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình những vấn để liên quan đến đề tài nghiên cứu kết hợp với phương pháp phân tích thống kê so sánh để đưa ra kết quả chính xác, cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác nhất. - Phương pháp điều tra phỏng vấn qua bảng hỏi là cuộc nói chuyện được tiến hành theo một kế hoạch nhất định thông qua cách thức hỏi đáp giữa người phỏng vấn và người cung cấp thông tin dựa theo một bảng câu hỏi (phiếu điều tra được chuẩn bị trước) trong đó người phỏng vấn nêu các câu hỏi cho các đối tượng cần khảo sát, lắng nghe ý kiến trả lời và ghi nhận kết quả vào phiếu điều tra. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Đề tài góp phần hoàn thiện, định hướng từng bước phát triển công tác quản lý NNL tại Công ty Bất động sản Tuấn 123 trong các năm tiếp theo. 7. Cơ cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, bố cục luận văn gồm 3 chương chính như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123. Chương 3: Những giải pháp thực tế nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123. 5
 11. 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Khái quát về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực. Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc: "Nguồn nhân lực là trình độ lành nghề, là kiến thức và năng lực của toàn bộ cuộc sống con ngưười hiện có thực tế hoặc tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội trong một cộng đồng". [15, tr.3] Theo giáo trình “Nguồn nhân lực” của Nhà xuất bản Lao động xã hội: “Nguồn nhân lực bao gồm toàn bộ dân cư có khả năng lao động, không phân biệt người đó đang được phân bố vào ngành nghề, lĩnh vực, khu vực nào và có thể coi đây là nguồn nhân lực xã hội” [13, tr.4]. Có thể định nghĩa chung: Nguồn nhân lực là tổng thể số lượng và chất lượng con người với tổng hoà các tiêu chí về trí lực, thể lực và những phẩm chất đạo đức - tinh thần tạo nên năng lực mà bản thân con người và xã hội đã, đang và sẽ huy động vào quá trình lao động sáng tạo vì sự phát triển và tiến bộ xã hội. 1.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực Nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho DN: Nguồn nhân lực đảm bảo mọi nguồn sáng tạo trong tổ chức. Chỉ có con người mới sáng tạo ra các hàng hoá, dịch vụ và kiểm tra được quá trình sản xuất kinh doanh đó.. Mặc dù trang thiết bị, tài sản, nguồn tài chính là những nguồn tài nguyên mà các tổ chức đều cần phải có, nhưng trong đó tài nguyên nhân văn - con người lại đặc biệt quan trọng. Không có những con người làm việc hiệu quả thì tổ chức đó không thể nào đạt tới mục tiêu. Nguồn nhân lực là nguồn lực mang tính chiến lược: Trong điều kiện xã hội đang chuyển sang nền kinh tế tri thức, thì các nhân tố công nghệ, vốn, nguyên vật liệu đang giảm dần vai trò của nó. Bên cạnh đó, nhân tố tri thức của con người ngày càng chiếm vị trí quan trọng: NNL có tính năng động, sáng tạo và hoạt động trí óc của con người ngày càng trở nên quan trọng. Nguồn nhân lực là nguồn lực vô tận: Xã hội không ngừng tiến lên, DN ngày càng phát triển và nguồn lực con người là vô tận. Nếu biết khai thác nguồn lực này 6
 12. 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 đúng cách sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của con người. 1.1.3 Các yếu tố cơ bản cấu thành nguồn nhân lực Số lượng nhân lực: là lực lượng lao động được huy động trên thực tế để giúp tổ chức hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, duy trì các hoạt động của tổ chức. Chất lượng nguồn nhân lực: là trạng thái nhất định của NNL trong tổ chức, thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nên bản chất bên trong của NNL. Cơ cấu tuổi của nguồn nhân lực: được biểu thị bằng số lượng NNL ở các độ tuổi khác nhau. Cơ cấu giới tính: Hiện nay cơ cấu giới tính trong NNL có sự thay đổi đáng kể. Phụ nữ ngoài những công việc nội trợ, họ còn tham gia vào lực lượng lao động làm cho tỷ lệ lao động nữ trong cơ cấu NNL của tổ chức cũng tăng lên. Cơ cấu cấp bậc nhân lực: Bao gồm số lượng nhân lực được phân chia từ cấp cao cho đến cấp thấp và đến những người lao động, nhân viên trong tổ chức. 1.1.4 Phân loại nguồn nhân lực Tuỳ theo từng quan điểm và khía cạnh nghiên cứu khác nhau, nguồn lực cũng được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành nguồn nhân lực được chia ra thành ba loại: - Nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động và đang có khả năng lao động. Việc quy định giới hạn độ tuổi phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng nước khác nhau. Trong từng thời kỳ lại có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Ở nước ta quy định giới hạn độ tuổi lao động từ 18 đến 55 (đối với nữ) và từ 18 đến 60 (đối với nam). - Nguồn lực tham gia hoạt động kinh tế hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế. Đây là những người có công ăn việc làm và đang hoạt động trong nền kinh tế quốc dân. - Nguồn nhân lực dự trữ: nguồn nhân lực này bao gồm những người trong độ tuổi lao động, nhưng vì lý do khác nhau nên chưa tham gia hoạt động kinh tế, song khi cần có thể huy động được cụ thể là: + Những người làm công việc nội trợ trong gia đình, đây là nguồn nhân lực đáng kể và đại bộ phận là lao động nữ. + Những người tốt nghiệp các trường phổ thông trung học và chuyên nghiệp song chưa có việc làm, là nguồn nhân lực dự trữ rất quan trọng và có chất lượng nếu tiếp tục được đào tào. 7
 13. 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Những người vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Họ đã được rèn luyện về sức khoẻ, ý chí, đạo đức cách mạng. Vì vậy, đây là nguồn nhân lực tốt khi được sắp xếp công việc phù hợp. 1.2 Tính đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Bất động sản Hoạt động mang tính mục bộ và khu vực, mọi hoạt động kinh doanh phải gắn liền với vị trí của bất động sản, mỗi vị trí của bất động sản khác nhau sẽ mang lại thu nhập cho chủ sở hữu và nhà kinh doanh những lợi ích khác nhau. Những hoạt động kinh doanh ở những địa bàn, khu vực khác nhau cũng khác nhau, không thể áp đặt mô hình kinh doanh của nơi này cho nơi khác. Môi trường xung quanh bất động sản có vai trò quan trọng đối với mỗi giá trị của bất động sản. Hoạt động có vốn đầu tư lớn và lâu dài, Bất động sản có thời gian sử dụng lâu dài, mỗi công trình bất động sản sẽ có tuổi thọ vật lí và tuổi thọ kinh tế. Tuổi thọ kinh tế sẽ chấm dứt khi trong điều kiện thị trường và trạng thái vận hành đều bình thường mà chi phí sử dụng bất động sản lại ngang bằng với lợi ích thu được từ bất động sản đó. Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đòi hỏi vốn đầu tư lớn, trong thời gian đầu tư dài hạn. Những doanh nghiệp có lợi thế về vốn thì khả năng cạnh tranh cao. Nhất là trong bối cảnh lãi suất ngân hàng và tín dụng thắt chặt đối với cho vay bất động sản. Hoạt động nhạy cảm, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp luật và chính sách Nhà nước quản lí toàn bộ bất động sản từ đất đai đến những công trình xây dựng, tài sản trên đất thông qua các bộ luật như luật đất đai, luật xây dựng, luật kinh doanh,… Đồng thời quan hệ cung cấp bất động sản khá nhạy cảm, nhìn chung cung nhỏ hơn cầu, bởi thế nên nhà nước cần phải điều tiết thông qua hệ thống pháp luật và chính sách. Hoạt động đa ngành và là hoạt động kinh doanh đặc thù. một trong những đặc điểm của thị trường bất động sản là thị trường không hoàn hảo, thông tin không đầy đủ cho các đối tượng trong thị trường và cung phản ứng chậm hơn cầu. Cầu phức tạp, chịu nhiều ảnh hưởng của các yếu tố tâm linh, tập quán, thói quen,… 1.3 Khái quát về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 1.3.1. Khái niệm Quản trị nhân lực “Quản trị NNL là những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức trong khi đồng thời cố gắng đạt được các mục tiêu xã hội và mục tiêu cá nhân.” [6, tr.3] 8
 14. 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.3.2 Phân loại nguồn nhân lực Tuỳ theo từng quan điểm và khía cạnh nghiên cứu khác nhau, nguồn lực cũng được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành nguồn nhân lực được chia ra thành ba loại: - Nguồn nhân lực trong độ tuổi lao động và đang có khả năng lao động. Việc quy định giới hạn độ tuổi phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của từng nước khác nhau. Trong từng thời kỳ lại có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Ở nước ta quy định giới hạn độ tuổi lao động từ 18 đến 55 (đối với nữ) và từ 18 đến 60 (đối với nam). - Nguồn lực tham gia hoạt động kinh tế hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế. Đây là những người có công ăn việc làm và đang hoạt động trong nền kinh tế quốc dân. - Nguồn nhân lực dự trữ: nguồn nhân lực này bao gồm những người trong độ tuổi lao động, nhưng vì lý do khác nhau nên chưa tham gia hoạt động kinh tế, song khi cần có thể huy động được cụ thể là: + Những người làm công việc nội trợ trong gia đình, đây là nguồn nhân lực đáng kể và đại bộ phận là lao động nữ. + Những người tốt nghiệp các trường phổ thông trung học và chuyên nghiệp song chưa có việc làm, là nguồn nhân lực dự trữ rất quan trọng và có chất lượng nếu tiếp tục được đào tào. + Những người vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Họ đã được rèn luyện về sức khoẻ, ý chí, đạo đức cách mạng. Vì vậy, đây là nguồn nhân lực tốt khi được sắp xếp công việc phù hợp. 1.3.3. Mục tiêu và tầm quan trọng của Quản trị nhân lực. Các hoạt động của DN đều nhằm hướng tới nhóm được hưởng lợi ích bao gồm: Khách hàng, nhân viên, cổ đông, và môi trường. Một DN thành công phải có hoạt động, tư duy một cách tổng thể phục vụ tốt cho cả bốn đối tượng này. Do đó ta có thể nói quản trị NNL hướng tới hai mục tiêu cơ bản: Một là, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của DN và của tổ chức trong quá trình hướng tới viễn cảnh. Hai là, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhóm được hưởng lợi ích. Quản trị nhân lực đóng vai trò trung tâm trong hoạt động quản lý của tổ chức, tầm quan trọng của quản trị nhân lực xuất phát từ vai trò quan trọng của con người. NNL là một trong những nguồn lực không thể thiếu của tổ chức, là NNL trung tâm do đó tổ chức 9
 15. 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nào cũng cần phải quan tâm đến vấn đề rất hệ trọng là đào tạo người, tuyển chọn, giáo dục, và phát huy năng lực trí tuệ của họ để thực hiện mục tiêu đã đặt ra của tổ chức, đó chính là quản trị nhân lực. Ngày nay, những nhà quản trị nhân lực được đặt ở vị trí cấp cao và chi phối trực tiếp đến quản lý chiến lược của tổ chức. Quản trị nhân lực là một mảng chiến lược liên quan đến tất cả việc triển khai nhân lực cho các hoạt động của tổ chức. Hoạt động quản trị NNL là một bộ phận không thể thiếu của quản lý tổ chức, để củng cố, duy trì cũng như phát triển số lượng và chất lượng nhân lực cần thiết cho tổ chức nhằm đạt mục tiêu đề ra. 1.3.4. Vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực Vai trò của Quản trị nguồn nhân lực Quản trị NNL đóng vai trò trung tâm trong việc thành lập, giúp các tổ chức tồn tại và phát triển trên thị trường. Tầm quan trọng của Quản trị NNL xuất phát từ tầm quan trọng của con người vì những lý do sau: Do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường nên các tổ chức muốn tồn tại và phát triển buộc phải cải tổ tổ chức của mình theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, năng động, trong đó yếu tố con người mang tính quyết định. Bởi vậy việc tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc đang là vấn đề đáng quan tâm đối với mọi loại hình tổ chức hiện nay. Do đó việc đào tạo, sắp xếp, điều động nhân sự trong tổ chức đạt hiệu quả tối ưu là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Chức năng của Quản trị nguồn nhân lực Nhóm chức năng thu hút nhân lực: chú trọng đến vấn đề đảm bảo đủ số lượng nhân viên phù hợp với công việc của DN. Việc áp dụng các kỹ năng tuyển dụng như trắc nghiệm và phỏng vấn sẽ giúp DN chọn được ứng viên tốt nhất cho công việc. Nhóm chức năng đào tạo, phát triển: chú trọng việc nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong DN có các kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao và tạo điều kiện cho nhân viên được phát triển tối đa năng lực cá nhân. Nhóm chức năng duy trì: chú trọng đến việc duy trì và sử dụng có hiệu quả nhân lực trong DN. Gồm hai chức năng nhỏ hơn là : kích thích, động viên nhân viên và duy trì phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong DN. 10
 16. 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.3.5 Những thách thức đối với quản trị nhân lực hiện nay. a, Thách thức từ môi trường bên ngoài, liên quan đặc biệt đến các vấn đề: Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh đã tạo ra áp lực cho cả DN lẫn NV phải linh hoạt thích ứng và biết chấp nhận rủi ro. Sự phát triển mạnh mẽ của internet tạo nhiều cơ hội trong giao lưu, tiếp xúc, phá bỏ các hàng rào ngăn cản trong thị trường lao động truyền thống, v.v… Nhưng cũng gây áp lực cạnh tranh lớn hơn trong việc thu hút và duy trì những nhân viên giỏi. Toàn cầu hóa đã làm cho cạnh tranh giữa các DN thêm khốc liệt. Các DN phải cạnh tranh vô cùng khó khăn đối với các công ty cả trong và ngoài nước. Văn hóa toàn cầu bắt đầu tác động đến văn hóa tổ chức trong các DN. Đội ngũ nhân viên điều khiển từ xa thông qua internet hoặc các nhân viên công tác nước ngoài nhưng vẫn ở trong nước tăng lên, v.v…Tất cả đều gây sức ép buộc DN phải áp dụng các phương thức quản lý hiện đại, chuyên nghiệp. Hệ thống pháp luật buộc các DN ngày càng phải quan tâm đến quyền lợi của nhân viên và môi trường sinh thái. b, Thách thức của tổ chức liên quan đến các vấn đề thuộc nội bộ của DN, thường là sản phẩm của các áp lực từ môi trường bên ngoài như: Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN thông qua các biện pháp kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng và tạo môi trường sáng tạo cho người lao động. Tái cấu trúc công ty, thực hiện tinh thể biên chế, phát triển hình thức mở rộng liên kết với bên ngoài, thu hút thêm các vệ tinh,v.v… c, Thách thức từ các cá nhân liên quan đến tất cả quyết định cuả DN có quan hệ đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động, đặc biệt là các quyết định về: Làm cho nhân viên phù hợp với tổ chức, nâng cao trách nhiệm và đạo đức trong kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo công việc an toàn và ổn định, kích thích động viên nhân viên trung thành với DN, giảm thiểu tỉ lệ thuyên chuyển, nghỉ việc. 1.4 Nội dung của quản trị nhân lực 1.4.1 Phân tích công việc Công việc: bao gồm một số công tác cụ thể phải hoàn thành nếu một tổ chức muốn đạt được các mục tiêu của mình. [14 tr.8] Phân tích công việc là quá trình thu thập các tư liệu và đánh giá một cách có hệ thống các thông tin quan trọng có liên quan đến các công việc cụ thể trong tổ chức nhằm làm rõ bản chất của từng công việc. 11
 17. 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Những người tiến hành phân tích công việc: chuyên gia bên ngoài, chuyên gia bên trong, người giám sát (cấp trên trực tiếp), người thực hiện công việc. Các bước tiến hành phân tích công việc: xem xét lại cơ cấu tổ chức và điểm lại tất cả các dạng công việc có trong tổ chức; chọn các công việc cần phân tích; kết hợp thông tin dữ liệu cần thiết bằng các phương pháp thích hợp; thiết kế bảng mô tả công việc; thiết kế bảng tiêu chuẩn công việc. Mô tả công việc là một tài liệu cung cấp thông tin liên quan đến các công tác cụ thể, các nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc. [14 tr.12] Đó là sản phẩm đầu ra đầu tiên của quá trình phân tích công việc một cách hệ thống. Một bản mô tả chính xác, tỷ mỷ, kỹ lưỡng và cập nhật kịp thời đóng vai trò rất quan trọng đối với một tổ chức. Bản tiêu chuẩn công việc là văn bản liệt kê tất cả các yêu cầu chủ yếu đối với nhân viên thực hiện công việc. [5 tr.7] Bản tiêu chuẩn công việc được suy ra từ bản mô tả công việc, nhằm tới câu hỏi : Những đặc điểm và kinh nghiệm cá nhân nào cần phải có để hoàn thành công việc một cách hiệu quả? Nó cung cấp các chỉ dẫn công hiệu để tuyển dụng và sàng lọc nhân viên. Bất cứ một đặc điểm hay kỹ năng nào đó được nói đến trong bản tiêu chuẩn công việc đều thật sự cần thiết để công việc được thực hiện một cách tốt nhất. Tóm lại: Phân tích công việc đóng một vai trò cực kỳ to lớn trong các hoạt động và các chương trình về quản trị nhân lực. Từng đặc điểm của mỗi công việc trong một tổ chức đều cần phải được hiểu một cách rõ ràng. 1.4.2 Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực Hoạch định nghĩa là tiên liệu, tiên đoán hay dự báo những những thay đổi hay biến thiên, cũng như phòng ngừa các rủi ro trong tương lai, giúp cho đơn vị chủ động thấy được các khó khăn và tìm biện pháp khắc phục, xác định rõ khoảng cách giữa tình trạng hiện tại và định hướng tương lai của tổ chức, tăng cường sự tham gia của những người những người quản lý trực tuyến vào quá trình kế hoạch hoá chiến lược, nhận rõ các hạn chế và cơ hội của NNL trong tổ chức. 1.4.3 Tuyển dụng nhân lực Là quá trình thu hút khuyến khích những người có đủ tiêu chuẩn từ bên trong và bên ngoài DN tham gia dự tuyển vào các chức danh cần thiết trong DN. Những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn đề ra sẽ được tuyển chọn vào làm việc. Có rất nhiều yếu 12
 18. 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân viên, đó có thể là uy tín, tình hình tài chính, chính sách về nhân sự (tiền lương, thăng tiến, đãi ngộ) và cung cầu về lao động trên thị trường. Các nguồn lao động chủ yếu của DN bao gồm nguồn bên trong và nguồn bên ngoài. Nguồn bên trong đó là sự thuyên chuyển lao động từ bộ phận này sang bộ phận khác của DN. Nguồn bên ngoài là việc thu nhận ứng cử viên từ bên ngoài vào làm việc tại DN. - Các bước tuyển dụng nhân lực: Bước 1: Thông báo tuyển dụng. Bước 2: Quy trình tuyển chọn bao gồm: Nghiên cứu và xem xét hồ sơ dự tuyển, phỏng vấn sơ bộ, trắc nghiệm tuyển chọn, phỏng vấn tuyển chọn. Bước 3: Thẩm tra lại trình độ và tiểu sử công làm việc. Bước 4: Kiểm tra sức khoẻ. Bước 5: Ra quyết định tuyển dụng. Giai đoạn này kết thúc quá trình tuyển chọn (Sau khi đã làm thử và đánh giá kết quả công việc). Giám đốc Công ty sẽ căn cứ vào kết quả của các bước trên để ra quyết định tuyển chọn hoặc từ chối. Những việc ra quyết định này phải được thông qua cả hội đồng tuyển chọn và sự đồng ý của giám đốc Công ty chứ không dựa vào ý kiến chủ quan của từng cá nhân riêng biệt. 1.4.4 Sử dụng nhân lực Theo cách tiếp cận thông thường, sử dụng nguồn lực được gắn với việc dùng người, sử dụng con người trong công việc. Tuy nhiên trong luận văn này, dựa vào cách tiếp cận của lý thuyết quản trị nhân lực thì sử dụng nhân lực là một nội dung quan trọng trong chuỗi hoạt động quản trị nhân lực: thu hút, sử dụng và phát triển nguồn nhân sự. Vì vậy sử dụng NNL trong DN bao gồm các hoạt động: quy hoạch, kế hoạch hóa NNL; bố trí sắp xếp nhân sự thật linh hoạt nhằm đảo bảo khai thác hiệu quả tối đa của sử dụng lạo động. [10 tr.30] 1.4.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực a) Khái niệm: đào tạo là các hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ năng của một cá nhân đối với công việc hiện hành. [14, tr.154] Phát triển là những nỗ lực nhằm cung cấp cho nhân viên những khả năng mà tổ chức sẽ cần trong tương lai và phù hợp với nguyện vọng của nhân viên. [9 tr.56] 13
 19. 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Phát triển được hiểu là quá trình làm tăng kiến thức, kỹ năng, năng lực và trình độ của cá nhân người lao động để họ hoàn thành công việc ở vị trí cao hơn trong nghề nghiệp của bản thân. Phát triển xét trên phạm vi phát triển con người thì đó là sự gia tăng giá trị cho con người về cả tinh thần, đạo đức, tâm hồn, trí tuệ, kỹ năng…lẫn thể chất. Phát triển nguồn lực con người nhằm gia tăng các giá trị ấy cho con người, làm cho con người trở thành những người lao động có năng lực và phẩm chất cần thiết, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. b) Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Đào tạo trong công việc: Là phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc, người học sẽ học những kiến thức từ công việc thực tế tại nơi làm việc dưới sự hướng dẫn của công nhân lành nghề bao gồm: Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn, đào tạo theo kiểu học nghề, kèm cặp chỉ bảo, luân chuyển và thuyên chuyển công việc. Đào tạo ngoài công việc là phương pháp đào tạo ngoài trụ sở làm việc bao gồm: tổ chức các lớp cạnh DN, cử nhân viên đi học ở các trường chính quy, nghe các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo với những nghề phức tạp, đòi hỏi trình độ cao, đào tạo theo kiểu chương trình hoá với sự trợ giúp của máy tính, đào tạo theo phương thức từ xa: đào tạo từ xa là phương thức đào tạo mà người học tự học qua sách, tài liệu hoc tập, băng hình băng đĩa CD và VCD, internet, đào tạo theo kiểu phòng thí 1.4.6 Lương, chế độ và đãi ngộ Lương, chế độ và đãi ngộ là công cụ để kích thích người lao động hăng say với công việc, làm việc có năng suất cao hơn, thu hút nhân tài và duy trì họ gắn bó với công ty. Tuy vậy nếu muốn trở thành một công cụ hữu hiệu như mong muốn và đạt được hiệu quả về chi phí và lợi thế cạnh tranh thì chế độ lương bổng và đãi ngộ của công ty phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh với bên ngoài, đảm bảo sự công bằng (sự liên kết nội bộ và sự đóng góp của người lao động), sự đồng tình của người lao động, tuân thủ luật pháp và tính khả thi (quản lý và triển khai thực hiện). Ngược lại chế độ lương bổng và đãi ngộ sẽ là nguyên nhân thất bại của công ty. Nếu không đảm bảo tính cạnh tranh, sự công bằng và sự đồng tình dẫn đến người lao động không thỏa mãn trong quan hệ việc làm kết quả là năng suất lao động thấp, muốn rời bỏ công ty (có thể mang cả công nghệ của công ty ra đi và thật sự bất lợi cho công ty 14
 20. 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nếu họ bị thu hút bởi các đối thủ cạnh tranh). Lương bổng và đãi ngộ bao gồm hai phần: Phần lương bổng và đãi ngộ về mặt tài chính và phần về mặt phi tài chính. Đãi ngộ tài chính là hình thức đãi ngộ của doanh nghiệp được thực hiện thông qua các công cụ bằng tiên bạc nhằm giúp người lao động tái sản xuất sức lao động bao gồm: tiền lương, cổ phần, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi... Đãi ngộ phi tài chính là hình thức đãi ngộ của DN được thực hiện thông qua các công cụ không phải bằng tiền bạc: Công việc hay & phù hợp, cơ hội đảm nhận các công việc có trọng trách, cơ hội tham gia quá trình ra quyết định, không khí làm việc, quy định quan hệ ứng xử, điều kiện vệ sinh & an toàn lao động, hoạt động phong trào, đoàn thể. 1.4.7 Đánh giá, giám sát Là đánh giá, giám sát những hoạt động, phương thức làm và kết quả công việc của một nhân viên, xảy ra trong một giai đoạn nhất định, và phải dựa trên những tiêu chí rõ ràng đã định sẵn. [9 tr.78] Mục tiêu của hoạt động đánh giá, giám sát là: Truyền đạt mục tiêu của tổ chức tới cá nhân và ngược lại, tăng năng suất lao động dẫn tới tăng hiệu quả của tổ chức, tăng động lực làm việc, phát triển con người, điều chỉnh những hành vi không phù hợp với mục tiêu của tổ chức và đặt nền tảng cho các hoạt động quản lý nhân sự khác. Hoạt động đánh giá, giám sát mang lại các lợi ích cho cả nhân viên và tổ chức: tổng kết điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên so với yêu cầu công việc, cho phép nhân viên tự điều chỉnh mình thích ứng với công việc, truyền đạt với nhân viên những đánh giá về kết quả công việc, nêu ra những nhu cầu trợ giúp để hoàn thiện năng lực, tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa nhân viên và lãnh đạo, tăng cường tinh thần trách nhiệm của nhân viên. Từ đó tổ chức có thể: xác định được những nhân viên có năng lực để có chế độ đãi ngộ hợp lý, kiểm tra chất lượng của việc tuyển dụng và phân tích công việc, thiết lập một cơ sở để xây dựng chương trình quản trị nhân lực hiệu quả hơn, lý giải những quyết định thuyên chuyển, giáng cấp và nắm bắt nhu cầu đào tạo. Các tiêu chí để đánh giá, giám sát: nhân cách, hành vi, năng lực, kết quả đạt được, và tiềm năng phát triển. Người đánh giá, giám sát có thể là: cấp trên trực tiếp; cấp dưới; đồng nghiệp; nhóm đánh giá; tự đánh giá; khách hàng, đối tác,v.v. …Các phương pháp đánh giá, giám sát gồm: cho điểm, bảng kiểm, ghi chép các sự kiện quan trọng, cho điểm dựa trên hành vi, phân loại theo tỷ lệ cố định, quản lý theo mục tiêu. 15
 21. 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Kết quả đánh giá Tuyển dụng Phát triển và đề bạt Đào tạo Chế độ độ đãi ngộ Lựa chọn và bố trí Hình 1.1: Mối liên hệ giữa kết quả đánh giá nhân viên với các hoạt động khác. [9 tr.79] 1.5 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực nghiên cứu các vấn đề về quản trị con người trong các tổ chức ở tầm vi mô và có các mục tiêu cơ bản sau: - Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức. - Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tối đa các năng lực cá nhân, được kích thích, động viên nhiều nhất tại nơi làm việc và trung thành, tận tâm với doanh nghiệp. - Đảm bảo đủ số lượng người lao động với mức trình độ và kỹ năng phù hợp, bố trí họ vào đúng công việc và đúng thời điểm để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực 1.6.1 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài Văn hóa - xã hội: Mỗi quốc gia có một nền văn hóa riêng biệt, có ảnh hưởng đến tư duy và hành động của con người trong đời sống kinh tế xã hội của nước đó. Do vậy, các vấn đề thuộc về văn hóa-xã hội: lối sống, nhân quyền, dân tộc... có ảnh hưởng nhất 16
 22. 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nói chung và hoạt động quản trị NNL nói riêng. Kinh tế: Mức tăng trưởng, lạm phát… luôn ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị trong công tác quản trị NNL. Tình hình kinh tế đất nước thay đổi, yêu cầu các DN phải có những sự điều chỉnh về kế hoạch, chiến lược kinh doanh của mình dẫn đến sự thay đổi trong các chiến lược và chính sách quản trị NNL của DN. Kỹ thuật công nghệ: Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật công nghệ làm cho các DN phải đầu tư vốn cao và tốn kém chi phí đào tạo nhân lực, đồng thời các DN có thể phải đối diện với việc giải quyết lao động dư thừa. Môi trường: Sự thay đổi nhanh chóng và ở phạm vi rộng lớn của môi trường kinh doanh tạo ra áp lực tâm lý cho cả DN, lẫn nhân viên phải linh hoạt thích ứng, thay đổi phương thức hoạt động, phương thức quản lý cho phù hợp với môi trường mới. Luật pháp - chính trị: công tác quản trị NNL trong các DN chịu trách nhiệm trực tiếp bởi yếu tố luật pháp, chính trị. Hệ thống pháp luật bắt buộc các DN ngày càng quan tâm đến quyền lợi của nhân viên và môi trường lao động kể cả môi trường sinh thái. 1.6.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong Đội ngũ lãnh đạo: Đội ngũ lãnh đạo ảnh hưởng rất nhiều đến công tác quản trị NNL trong một DN, thể hiện qua phong cách giao tiếp, cách áp dụng các công cụ khích lệ cho nhân viên. Ban lãnh đạo phải có đủ năng lực và những phẩm chất cần thiết của một nhà lãnh đạo cùng nghệ thuật lãnh đạo để sử dụng NNL một cách hiệu quả. Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu tổ chức là cách sắp xếp bộ máy phòng ban, các mối quan hệ, các luồng thông tin giữa các công việc, các cấp. Nó là yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả kinh doanh của một công ty. Chính sách và quy định của DN: Mọi chính sách, quy định trong DN đều quy định về cách bố trí, sắp xếp, cách tuyển dụng, đào tạo nhân sự, chế độ lương thưởng, nội quy lao động…Khi chính sách của DN thay đổi thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến các vấn đề trên. Văn hóa DN: Là hệ thống các chuẩn mực về tinh thần và vật chất quy định mối quan hệ, thái độ và hành vi ứng xử của tất cả các thành viên trong tổ chức, phản ánh quá khứ và định hình tương lai cho tổ chức. 17
 23. 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tiểu kết Chương 1 Qua phân tích, tổng hợp ở trên, chúng ta đã phần nào hình dung ra được các nội dung của quản trị nhân lực. Các khái niệm được trình bày rất cụ thể, chi tiết cũng như các phân tích cơ bản liên quan đến lý luận chung của quản trị nhân lực đã được nêu lên rất rõ trong chương I. Từ đó chúng ta thấy rằng quản trị nhân lực không đơn giải là của một hay hai quy trình mà nó là tổng hợp của rất nhiều yếu tố mang tính chất khoa học và có cả nghệ thuật. Quản lý con người là quản lý đòi hỏi trình độ cao siêu nhất, các quyết sách đưa ra phải thiên biến, vạn hóa trong nhiều trường hợp để phù hợp với sự thay đổi về nội dung liên quan đến tâm lý con người. Lấy cái khoa học đậm chất nghệ thuật trong quản lý nhân lực để đo độ bền vững và phát triển lâu dài của bất kỳ một tổ chức nào cũng hoàn toàn là xứng đáng bởi nhân lực chính là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của tổ chức. Và để tìm hiểu khoa học quản lý con người thế nào vừa là khoa học vừa là nghệ thuật, chúng ta cùng đóng lại chương I với cơ sử lý luận chung về Quản trị nhân lực để đến với Chương II tìm hiểu thật kỹ về hoạt động quản trị nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123 trong thời gian qua. 18
 24. 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TUẤN 123 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123 2.1.1 Lịch sự hình thành và phát triển Khởi nghiệp từ năm 2013, Công ty Bất động sản Tuấn 123 đã xây dựng được một tinh thần làm việc sáng tạo, kiên định và khát vọng vươn tới đỉnh cao của một tập thể hơn 1000 thành viên năng động, giàu tâm huyết, làm việc hết mình. Bất động sản Tuấn 123 đã đứng vững và lớn mạnh không ngừng trong nhiều năm qua. Sau hơn 3 năm hình thành và phát triển, với sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể các thành viên, và tầm nhìn chiến lược nhạy bén của Ban lãnh đạo, đến nay Tuấn 123 đã phát triển một hệ thống phân phối rộng khắp với 1 Tổng Công ty tại Hà Nội và một trụ sở tại Miền Nam (đầu năm 2017) phục vụ khách hàng một cách tận tâm, chuyên nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất. Hiện tại, Công ty đang dẫn đầu Việt Nam về dịch vụ Môi giới Bất động sản Thổ cư được các chuyên gia địa ốc và khách hàng đánh giá là một trong những công ty Địa ốc uy tín bậc nhất với “Sản phẩm thật – giá trị thật”, cam kết giá tốt nhất thị trường. Chính sách bán hàng nhiều ưu đãi và minh bạch, sản phẩm phong phú, đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau được phân phối tận gốc nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. Cộng hưởng những thành công đã gặt hái được cùng với thế mạnh về tiềm lực tài chính, nhân lực, kinh nghiệm...Trong thời gian tới, Tuấn 123 sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát triển hệ thống bán hàng, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đồng thời Tuấn 123 sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của thị trường và khẳng định khả năng và tầm vóc của một công ty Bất động sản hàng đầu. [1, tr.5] 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Công ty TNHH Bất động sản Tuấn 123 hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản Thổ cư. Cơ cấu tổ chức của Công ty 19
 25. 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Ban điều hành Tổng Giám đốc: Là ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1978 – trong công ty được gọi là Thủ lĩnh TUẤN 123, người chỉ huy cao nhất, có nhiệm vụ quản lý toàn diện, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động kinh doanh và đời sống trong Công ty. Trợ giúp trực tiếp cho Tổng Giám đốc là các Giám đốc bộ phận, Thư ký, Trưởng Ban và các Chủ tịch hội đồng chức năng. Giám đốc kinh doanh: Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty tới các Trưởng Phòng kinh doanh, theo dõi các hoạt động cũng như kết quả triển khai công việc của từng phòng, nhanh chóng khắc phục các lỗi trong hoạt động kinh doanh nhằm thúc đẩy các giao dịch Bất động sản diễn ra luôn đảm bảo đạt chỉ tiêu của Công ty đề ra. Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Bất động sản Tuấn 123 Tổng giám đốc Giám đốc Kinh Đào Pháp doanh tạo lý Nhân sự Trưởng ban Thể Tâm thao linh Chủ tịch Hội Hội đồng đồng Bảo Thẩm an định Phòng kinh doanh 48 Trưởng phòng kinh doanh Phòng pháp chế Phòng Nhân sự Cố vấn Ban Thể thao Ban trị sự tâm linh Hội đồng Bảo an Hội đồng Thẩm định Nguồn: Phòng Thư ký, Công ty Bất động sản Tuấn 123 Giám đốc Đào tạo: Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Lãnh đạo có giảng viên là Tổng giám đốc Công ty, Giáo sư Tiến sỹ, chuyên gia do Công ty mời về… Thường xuyên tổ chức đào tạo phòng, liên phòng giúp đánh giá, nâng cao quy trình đào tạo theo đúng mục tiêu “3 tháng biết nghề, 6 tháng vững nghề’’. 20
 26. 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Giám đốc Pháp lý: Soạn thảo và lên kế hoạch thực hiện các văn bản chế định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước. Quản lý, giám sát hệ thống văn bản Công ty: Thuế, Bảo hiểm, Hợp đồng Lao động, và các văn bản khác liên quan đến pháp luật. Giám đốc Nhân sự: Lập mục tiêu, kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho Công ty; hỗ trợ các phòng về công tác quản lý hồ sơ, phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, tiếp nhận nhân sự, đánh giá nhân sự định kỳ; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế áp dụng trong Công ty. Trưởng Phòng Thư Ký có trách nhiệm tuyển dụng, quản lý các Thư ký. Thư ký có thư ký chính thức và thư ký chính thức. Thư ký chính thức là các sinh viên đã tốt nghiệp Đại học trở lên và thư ký không chính thức là các sinh viên đang học không phải kỳ cuối của các trường tại Hà Nội. Thư ký chính thức và không chính thức phải đạt yêu cầu có điểm thi Đại học trên 25 điểm, hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba Quốc gia các môn. Các Thư ký làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng phòng Thư ký và Tổng Giám đốc Công ty. Các Hội đồng chức năng: Hội đồng Bảo an (HĐBA) là Hội đồng đảm nhiệm chức năng đảm bảo cơ sở vật chất luôn phục vụ tốt nhất cho công việc của các thành viên trong Công ty. Thanh tra, kiểm tra các tương tác giữa các cấp trong toàn Công ty nhằm đảm bảo tính bền vững của Thể chế Công ty. Xử lý các vi phạm trong Công ty về mặt Nội quy, Thể chế dựa trên các quyết định của Hội đồng và sự giám sát của Thủ lĩnh TUẤN 123. Hỗ trợ Công ty trong việc bảo vệ thương hiệu Bất động sản Tuấn 123 trước các đối thủ cạnh tranh. Thành viên Hội đồng Bảo an có trách nhiệm nhắc nhở, hướng dẫn các thành viên khác trong Công ty tương tác đúng quy trình, làm việc chuyên nghiệp, dựa trên tinh thần chính nhân quân tử. Hội đồng Thẩm định đảm nhiệm: kiểm tra, phân tích, đánh giá và đưa ra kết luận về tính khả thi của một căn nhà đã, đang chuẩn bị rao bán trên thị trường nhằm giữ vững, phát triển thương hiệu Bất động sản Tuấn 123 trên thị trường Bất động sản Thổ cư. Thành viên Hội đồng Thẩm định có trách nhiệm nhắc nhở, hướng dẫn các thành viên khác trong Công ty tương tác đúng quy trình, làm việc chuyên nghiệp, dựa trên tinh thần chính nhân quân tử. Giá Bất động sản do Chủ tịch Hội đồng Thẩm định định giá là giá có hiệu lực cao nhất. 21
 27. 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hội Thiên Đình: Bao gồm các Thư ký như một trợ lý chính thức của Giám đốc. Các Thư ký được chia ra để nhận nhiệm vụ quản lý các Phòng ban và luôn sẵn sàng nhận lệnh thực hiện công việc của Giám đốc như các Mama Đại tổng quản. Hội Thiên Đình thường xuyên họp bàn và đưa ra các chiến lược, quyết sách đưa Công ty phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Hội Thiên Đình đại diện Công ty điều chỉnh tức thời hành vi của tất cả thành viên để đi đúng hướng phát triển và đúng với những chuẩn mực mà Nội quy, Thể chế Công ty đã đề ra. Hội Thiên Đình hoạt động dựa trên tinh thần: Tự nguyện, trách nhiệm, cống hiến, có nhiệm vụ nghĩa vụ kiểm tra, thanh tra, đánh giá, nhận xét các tương tác trong toàn Công ty để sửa chữa, nhắc nhở, kỷ luật kịp thời và có nhiệm vụ, có nghĩa vụ kiểm tra, thanh tra, đánh giá, nhận xét các tương tác trong toàn Công ty để động viên, khen thưởng, phát huy kịp thời. Công ty có 2 ban, Ban Thể thao và Ban Tâm linh phụ trách các hoạt động thể thao hàng ngày, hàng tuần, hàng quý, cả năm cũng như các hoạt động tâm linh như đi lễ, đi chùa, du lịch tâm linh của toàn Công ty. Cuối cùng là 36 phòng kinh doanh được quản lý bởi các Trưởng phòng hoạt động như một Công ty con trực thuộc Công ty mẹ Bất động sản Tuấn 123. Các Phòng kinh doanh có 1 trưởng phòng và nhiều Trợ lý hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác quản lý. Mỗi một phòng kinh doanh sẽ thực hiện công tác phỏng vấn, tuyển dụng, đào tạo, quản lý...theo phong cách riêng của mình dựa trên thể chế chung của Công ty. [8, tr.10] 2.1.3. Hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty Bất động sản Tuấn 123 2.1.3.1 Quy trình tương tác trong hoạt động kinh doanh tại Công ty Bất động sản Tuấn 123 Tương tác Đầu chủ với Đầu khách trong Công ty: Đầu chủ (ĐC): Thành viên làm việc với chủ nhà để mang các sản phẩm Bất động sản có Hoa hồng cố định không phụ thuộc vào giá bán về nguồn hàng của Công ty để chào bán. Đầu khách (ĐK): Các thành viên có chuyên môn tìm kiếm khách hàng, tìm các căn nhà phù hợp cho khách trong kho hàng của Công ty mà Đầu chủ mang về nhằm mục đích kết nối, môi giới thành công chủ nhà và khách muốn mua nhà. Khi Đầu chủ ký kết hợp đồng trích thưởng với chủ nhà của một căn nhà, đảm bảo điều kiện HH đạt 3% giá trị căn nhà trở lên thì Đầu chủ sẽ gửi hàng về chủ tịch Hội đồng Bảo an. Sau 48 tiếng, hàng sẽ được HĐBA phê duyệt nếu đảm bảo theo yêu cầu 22
 28. 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nguồn hàng tốt đem về công ty, hàng sẽ được cho lên hệ thống nguồn hàng của công ty và đảm bảo các CV Đầu khách đều thấy được căn nhà. Khi ĐK nhận được thông tin nhà mới về, các ĐK sẽ chào nhà cho các khách cũ (đã xem nhiều nhà mà chưa ưng căn nào). Sau đó ĐK sẽ hẹn dẫn khách xem nhà. ĐK phải liên lạc với ĐC trước 3 tiếng để ĐC báo chủ nhà là có khách vào xem nhà vào giờ...Sau khi ĐK cho khách xem xong, kết quả thế nào cũng phản hồi lại cho Đầu chủ. Nếu khách thích ứng nhà, ĐK tiếp tục chăm khách đi qua các vòng: đưa người nhà xem lại, pháp lý, tư vấn về giá và mang tiền khi đi đàm phán, đặc cọc công chứng. Mọi vòng chăm khách, ĐK và ĐC phải kết hợp chặt chẽ với nhau, gặp nhau hàng ngày để lên phương án chăm khách, giúp khách mua được căn nhà. 2.1.3.2 Kết quả hoạt động Tổng Công ty có hơn 1000 thành viên tại Hà Nội. Tháng 1/2017 Công ty đã mở Trụ sở miền Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với Hoa hồng 3 – 5%/giá trị căn nhà, Công ty đã tăng nhanh tổng doanh thu trong 3 năm từ nă 2013 đến 2016. Năm 2013 doanh thu đạt 1 tỷ đồng nhưng đến năm 2016 danh thu đã đạt 64 tỷ đồng. Quy trình làm việc ngày càng chuyên nghiệp với nguồn hàng nhiều, đa dạng, phong phú phủ kín khắp Hà Nội. Hàng ngàn Bất động sản đã được Hội đồng Thẩm định, Hội đồng Bảo an xét duyệt, và các ĐC ký Hợp đồng Trích thưởng chờ các Chuyên viên chào bán. Và chính nhờ sự chuyên nghiệp trong các quy trình làm việc mà hoạt động kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản của Công ty ngày một phát triển, doanh số ngày càng tăng. Công ty trong năm 2016 có 7 tỷ phú – thành viên có thu nhập về túi trên 1 tỷ, sinh năm từ 1992 đến 1965 và quyết tâm sẽ có hàng chục tỷ phú, hàng trăm thành viên Vinh quy bái tổ trong năm 2017. [2, tr.3] 2.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123 2.2.1 Số lượng Hiện tại tổng số lao động trong Công ty là 1066 thành viên, trong khi đó năm 2013 mới chỉ có 80 thành viên trong đó đội ngũ lãnh đạo có 104 thành viên, 50 ĐC còn lại là các CV ở vị trí ĐK. Công ty Bất động sản Tuấn 123 có thế mạnh về nhân lực vì phần lớn thành viên đều tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Trong đó Đội ngũ Lãnh bắt buộc phải đạt trình độ thạc sĩ trở lên, hoặc đang theo học thạc sĩ. Các Chuyên viên bán hàng được đào tạo nên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn rất cao, thể hiện đẳng cấp vượt trội so với các Công ty Môi giới Bất động sản khác. 23
 29. 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.2 Chất lượng Bảng 2.1: Trình độ học vấn và thâm niên công tác của NNL Bất động sản Tuấn 123 STT Trình độ Vị trí Số lượng Thâm niên công tác học vấn 1 năm 2 năm 3 năm 1 Tiến sĩ Lãnh đạo 4 4 0 0 Chuyên viên 0 2 Thạc sĩ Lãnh đạo 40 26 12 2 Chuyên viên 3 1 2 0 3 Đại học Lãnh đạo 60 20 32 18 Chuyên viên 720 620 60 40 4 Cao đẳng Lãnh đạo 0 0 0 0 Chuyên viên 200 150 25 25 5 Trung cấp Lãnh đạo 0 0 0 0 Chuyên viên 49 40 3 7 Nguồn: Phòng Thư ký, Bất động sản Tuấn 123 2.3 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Bất động sản Tuấn 123 2.3.1 Phân tích công việc Phân tích công việc do tổng giám đốc cùng các giám đốc điều hành chỉ đạo, đảm bảo sự phân công rõ ràng trong nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn giữa những người lao động làm các công việc khác nhau để giúp cho người lao động hiểu rõ mình phải thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm gì. Quy trình phân tích công việc: Phòng nhân sự dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc sẽ có công văn đề nghị các trưởng phòng, trưởng ban trong công ty thực hiện công tác phân tích công việc trong phòng, ban mình. Trong đó có hướng dẫn, tại mỗi công việc cần nêu rõ cho người lao động cần phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và những quyền hạn nào qua bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc. . Sau khi được thông qua, bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc được gửi tới các phòng ban. Mỗi vị trí công ty có bản mô tả công việc, bản yêu cầu công việc đối với người thực hiện và bản tiêu chuẩn thực hiện công việc riêng. Mỗi bản này lại được chia thành 3 loại là cán bộ quản lý, nhân viên, chuyên viên. Trong bản mô tả này công ty tập trung một số nội dung sau: 24
 30. 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Phần xác định công việc bao gồm chức danh công việc, người quản lý trực tiếp, phần tóm tắt các nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc về công việc, các yêu cầu của công việc đối với người thực hiện như trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cần có để thực hiện công việc đó. Kết quả phân tích: bản phân tích công việc, tiêu chuẩn công việc cho một chức danh của công ty Bất động sản Tuấn 123. Vị trí: Đầu chủ Bản mô tả công việc Tìm nguồn hàng là các Bất động sản thổ cư đang giao bán, đi xem để khảo sát hiện trạng Bất động sản đang đẹp, chưa đẹp ở chỗ nào, thẩm định giá căn nhà, tìm hiểu các thông tin về chủ nhà để lên kế hoạch đàm phán hoa hồng, làm việc trực tiếp với người đứng tên trên sổ đỏ để trao đổi đổi về phương án bán nhà cho chủ nhà và hoa hồng của Môi giới được bao nhiêu, đem hàng đã ký hoa hồng về Công ty chào bán cho gần 2000 chuyên viên bán hàng, hằng ngày kết nối cho khách vào xem nhà, xử lý khách thích cùng Đầu khách, tư vấn khách mang tiền khi đi đàm phán và đặt cọc. Bản tiêu chuẩn công việc: Các chuyên viên có độ tuổi từ 26 tuổi trở lên, đã làm việc ở vị trí Đầu khách ít nhất 1 năm, chốt ít nhất 5 nhà, trong 5 nhà chốt phải có ít nhất 1 căn trên 20 tỷ, hoàn thành “Đường đến Đầu chủ” của Bất động sản Tuấn 123. Đánh giá của Công ty về phân tích công việc: Những điều đã làm được: Ban giam đốc đã quan tâm đến quản lý nhân lực trong Công ty, đặc biệt là công tác phân tích công việc. Tổng giám đốc và các giám đốc có quyền cao nhất, quản lý phòng nhân sự với các phòng ban khác. Điều này giúp cho quá trình quản lý được thống nhất và chuyên môn. Những điều chưa làm được: chưa có 1 quy trình phân tích cụ thể, công tác phân tích công việc chưa được thực hiện nghiêm túc ở một số bộ phận. Đánh giá của tác giả về phân tích công việc Từ số liệu điều tra khảo sát và đánh giá, tác giả có những nhận xét: 100% công việc liên quan đến tuyển dụng, quản lý nhân sự...đều được các Phòng ban soạn thảo và gửi lên Phòng nhân sự để xin phê duyệt sau đó các phòng mới đưa vào thực thi nên giữa phòng nhân sự và các phòng ban khác có mối quan hệ biện chứng với nhau không thể tách rời. 25
 31. 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc nêu ra các quá trình thực hiện công việc của các phòng ban không bị chồng chéo. Tất cả các phòng ban hành chính mà cụ thể là Phòng Thư ký thực hiện 100% công việc liên quan đến thể chế, lương thưởng, xây dựng, triển khai các hoạt động giao lưu, đại hội, sinh nhật...cho toàn công ty. 100% công việc kinh doanh do các phòng kinh doanh đảm nhận. Các Phòng có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, xử lý các giao dịch theo cách riêng của từng phòng với điều kiện phải theo sự chỉ đạo chung của công ty. Những điều chưa làm được: Các phòng ban chưa xây dựng đầy đủ các văn bản phân tích công việc, bản tiêu chuẩn thực hiện công việc và yêu cầu công việc đối với người thực hiện chưa cụ thể. Bản mô tả công việc chủ yếu nêu tên tuổi, chức danh, mỗi người, mỗi nhóm có trách nhiệm, nghĩa vụ gì, miêu tả thực hiện như thế nào và chưa đề cập đến quyền hạn của người lao động. Sự phân loại thông tin trong bản mô tả công việc còn hạn chế, sự sắp xếp thông tin không thể tránh khỏi những chỗ lộn xộn thiếu hợp lý vì không phân biệt rõ những nhiệm vụ, trách nhiệm với những quyền hạn của người lao động. Nguyên nhân: công tác phân tích công việc mới chỉ được chú trọng ở cấp công ty còn tại các phòng ban chưa được chú trọng. Lãnh đạo còn chủ quan trong vấn đề phân tích công việc. 2.3.2 Hoạch định chiến lược nhân lực Hoạch định chiến lược nhân lực do các nhà lãnh đạo đưa ra sau khi đã tham khảo và đánh giá mục tiêu cụ thể của từng phòng ban trong Công ty. Quy trình hoạch định chiến lược nhân lực gồm 5 bước cơ bản: Hình 2.2: Sơ đồ quy trình hoạch định chiến lược nhân lực 26
 32. 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Nguồn Phòng nhân sự Công ty Tuấn 123 - Phân tích thực trạng cầu nhân lực: Công ty Bất động sản Tuấn 123 có hơn 3 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Môi giới Bất động sản. Hiện tại DN có 1030 nhân viên, trong tương lai dự tính tăng lên 2000 đến 2500 nhân viên để đảm bảo mức tăng trưởng bình quân mỗi năm luôn ổn định. Công ty sử dụng hai phương pháp chính là phương pháp phân tích xu hướng và phương pháp phân tích tương quan: Phương pháp dự báo xu hướng: dựa trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu nhân sự trong các năm để xác định nhu cầu nhân sự trong giai đoạn sắp tới. Đây là phương pháp dễ thực hiện. Tuy nhiên, nó mang tính định hướng, kém chính xác do xác định chỉ dựa vào yếu tố thời gian và xu hướng phát triển chung của công ty. - Phương pháp phân tích tương quan: là xác định nhu cầu nhân viên bằng cách sử dụng hệ số giữa một đại lượng về qui mô công việc (ví dụ: số lượng sản phẩm hàng hóa – dịch vụ) và số lượng nhân viên cần thiết tương ứng. Ví như xác định số lao động trực tiếp sản xuất (L) cần có dựa vào số lượng sản phẩm cần sản xuất kỳ kế hoạch (Q) có độ dài (N) ngày và định mức lao động ()MsL: 27
 33. 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Phương pháp này ít chính xác do chưa tính đến sự thay đổi về cơ cấu và chất lượng nhân viên cũng như sự thay đổi về qui trình công nghệ, tổ chức kỹ thuật, điều kiện thực hiện công việc….Tuy nhiên theo khuyến nghị của tác giả thì trong giai đoạn tới công ty cần áp dụng thêm cả phương pháp định tính trong việc xác định cầu nhân lực vì sẽ đảm bảo được độ chính xác hơn. - Dựa vào phương pháp trên công ty xác định được cầu nhân lực trong năm tới như sau: Bảng 2.2: Nhu cầu nhân lực trong năm tới Loại cán bộ Số lượng hiện Số lượng ra đi Số lượng thăng Số lượng chắc tại cấp chắn năm tới Đầu khách 954 20 1 1200 Đầu chủ 64 0 0 100 Lao động quản 48 0 3 50 lý Tổng cộng 1066 20 4 1350 Nguồn Phòng nhân sự Công ty Bất động sản Tuấn 123 Theo phương pháp dự báo xu hướng ta thấy cầu nhân lực được tăng đều theo các năm, do vậy công ty cần phải: Tuyển thêm nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty; đào tạo nhân viên đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng bộ phận; Tuyển dụng nhân viên vào các vị trí nhân viên bán hàng trực thuộc phòng kinh doanh theo chiến lược phát triển nhân lực của công ty trong tương lai….; Sắp xếp lại nhân lực các phòng ban, công ty sẽ sắp xếp lại nhân lực tại các phòng ban sao cho phù hợp nhất với nhu cầu phát triển và tuyển dụng của công ty trong thời gian tới. Phân tích thực trạng cung nhân lực + Phân tích mức cung nội bộ Công ty Việc phân tích mức cung nội bộ được xây dựng trên cơ sở nhân lực thực tế của các bộ phận phòng ban và định hướng phát triển trong tương lai của công ty. Đầu tiên xác định xem hiện nay có bao nhiêu người trong mỗi công việc; tiếp đến, mỗi công 28
 34. 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 việc ước tính sẽ có bao nhiêu người sẽ ở lại chỗ cũ, bao nhiêu người sẽ chuyển sang công việc khác và bao nhiêu người sẽ rời bỏ công việc của mình; Thực tế sẽ phát sinh khi luân chuyển cán bộ, nhân viên thì cần phải tuyển bổ sung cho các phòng ban bị thiếu hụt do có cán bộ nhân viên được luân chuyển sang bộ phận mới. + Phân tích mức cung bên ngoài Công ty Xác định nhu cầu nhân lực giúp công ty xác định được số lượng nhân viên với những phẩm chất, năng lực cần thiết cho công việc trong tương lai và làm cơ sở cho việc phân công bố trí lại cơ cấu tổ chức tuyển dụng thêm nhân viên; do vậy việc xác định về kế hoạch nhân lực cần phải dựa trên một số căn cứ sau: chiến lược phát triển của công ty, khối lượng công việc cần phải thực hiện, sự thay đổi về hành chính làm tăng năng suất lao động, cơ cấu ngành nghề theo yêu cầu công việc, khả năng nâng cao chất lượng công việc của nhân viên, tỉ lệ nghỉ việc của nhân viên, khả năng tài chính, đãi ngộ của DN để có thể thu hút lao động lành nghề từ bên ngoài. Từ các yếu tố đó, công ty sẽ xem xét tìm kiếm nguồn cung nhân lực từ bên ngoài công ty từ các kênh khác nhau như: quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, ti vi, hiệp hội việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm; tuyển tại các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề…,qua internet: các trang tuyển dụng như: www.timviecnhanh.com; www.mywork.vn;... qua mạng xã hội như facebook, zalo, twitter… Cân đối cung cầu nhân lực Có hai sự chênh lệch mà công ty hay gặp phải: Sự chênh lệch về lượng khi xảy ra tình trạng thiếu hoặc thừa công nhân. Chênh lệch về chất là tình trạng không có đủ số nhân viên có năng lực và kỹ thuật cần thiết để thực hiện các chức danh cần tuyển hoặc nhân viên có trình độ nghiệp vụ quá cao so với các chức danh cần bổ nhiệm. Kết quả thực hiện hoạch định nhân lực của công ty qua các năm Bảng 2.3 Bảng biến động nhân lực theo số lượng giai đoạn 2013 đến 2017 Năm 2013 2014 2015 2016 2017 Số lượng (người) 20 90 200 900 1066 Tỉ lệ so sánh năm sau so với 350 122,2 350 18,44 năm trước về số lượng (%) 29
 35. 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Theo số liệu của phòng nhân sự cung cấp (ở bảng 2.3 trên) cho thấy, số lượng nhân viên năm 2014 tăng 70 người so với năm 2013 tương ứng với tỉ lệ tăng 350%, năm 2015 tăng 110 người so với năm 2014 tương ứng với tỉ lệ tăng 122,2%, năm 2016 tăng 700 người so với năm 2015 tương ứng với tỉ lệ tăng 350%, năm 2017 tăng 166 người so với năm 2016 tương ứng với tỉ lệ tăng 18,44% nguyên nhân là do công ty mở rộng dịch vụ kinh doanh thêm các quận: Mỹ Đình, Hà Đông, Long Biên... Qua bảng biến động nhân lực theo trình độ ở trên ta thấy trong vòng 5 năm trở lại đây (từ năm 2013 đến năm 2017) đều tăng về số lượng lao động. Vấn đề đó đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng kế hoạch về cung cầu nhân lực cho phù hợp với sự phát triển của công ty. Công ty đang rất quan tâm, chú trọng phát triển NNL tạo mọi điều kiện cho người lao động có thể vừa đi học vừa đi làm, hỗ trợ tiền học phí. Đánh giá của Công ty về hoạch định chiến lược nhân sự: Việc phân tích sẽ làm rõ thực trạng về NNL hiện có của công ty và mức độ sử dụng nó có ý nghĩa rất lớn cho việc hoạch định NNL, khi hiểu hơn về NNL hiện tại của công ty và thông qua đó làm cơ sở cho sự xác định cả về nhu cầu cũng như về nguồn cung cấp nhân lực trong tương lai. Qua đánh giá và khảo sát thông qua bảng hỏi trực tiếp của tác giả trong những năm qua, đã đạt được một số kết quả: Số lượng lao động của toàn Công ty cũng như ở từng bộ phận phòng ban, khối hành chính và khối thị trường hiên tại là tương đối phù hợp với qui mô và công việc thực tế của công ty. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế: Hiện nay, có rất ít Công ty hoạch định nhân lực trong dài hạn. Công ty Bất động sản Tuấn 123 cũng đã xác định được nhu cầu về NNL trong ngắn hạn và thường chỉ căn cứ vào thời điểm và nhu cầu hiện tại để ra quyết định về nhân lực khi qui mô công ty còn nhỏ ở dưới 100 nhân viên. Nhưng từ khi qui mô tăng cao, công ty cũng đã quan tâm và đề ra chiến lược NNL, nhưng những chiến lược này còn rất sơ sài, chưa thực sự có chiến lược lâu dài về hoạch định nhân lực. Đánh giá của tác giả về hoạch định nhân lực Tháp tuổi và kinh nghiệm làm việc của lực lượng lao động: Tuổi trẻ chiếm trên 50%: nói nên sức trẻ của công ty, kinh nghiệm làm việc có sự giao thoa giữa người mới vào và người đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm, tỉ lệ này là tương đối cân bằng (51% lao động có kinh nghiệm dưới 3 năm và 49% lao động có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm). Số lượng nam, nữ phù hợp với công việc cụ thể. Trình độ 30
 36. 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 chuyên môn trong toàn công ty cũng như ở từng bộ phận của doanh nghiệp có sự tăng trưởng về chất lượng qua từng năm. Tình hình năng suất lao động bình quân của cán bộ công nhân viên tăng theo hàng năm. Nhịp độ tăng trưởng tiền lương trong một số năm gần đây có xu hướng tăng: Năng suất Lao động bình quân và tốc độ tăng trưởng tiền lương tăng đều trong các năm từ 2014 đến 2017 từ 5,55% đến 8,42%. Những hạn chế: Đối với công tác đánh giá tình hình thực hiện hoạch định nhân lực và đưa ra dự kiến cho kế hoạch của năm tiếp theo, hiện nay, Công ty vẫn chưa coi trọng quá trình này, vì vậy công tác này tại Công ty còn rất đơn giản. 2.3.3 Tuyển dụng nhân lực Công tác tuyển dụng lao động của Công ty Bất động sản Tuấn 123 hiện tại đang được tiến hành hằng ngày. Phòng Nhân sự sẽ tập hợp đầy đủ các yêu cầu tuyển dụng cho từng vị trí tuyển dụng của từng phòng ban, trình Giám đốc Nhân sự duyệt sau đó các Phòng sẽ tiến hành tự tuyển dụng và báo cáo kết quả về Phòng Nhân sự cùng Tổng giám đốc. Quy trình tuyển dụng: Bất động sản Tuấn 123 có quy trình tuyển dụng không như các công ty khác là Phòng nhân sự tuyển dụng rồi xếp nhân sự vào các phòng mà trong Công ty Tuấn 123 các Phòng kinh doanh sẽ chủ động trong việc tuyển dụng. của mình. Hiện tại Công ty Tuấn 123 sử dụng phương pháp thi tuyển, phỏng vấn để tuyển chọn ứng viên vào làm việc tại công ty. Công ty áp dụng các vòng sau để thi tuyển - phỏng vấn như sau: Vòng 1: Sơ tuyển các hồ sơ. Vòng 2: Trưởng phòng phỏng vấn trực tiếp. Vòng 3: Ứng viên tham dự “Vòng giới thiệu nghề và cách thức quản lý cũng như văn hóa của Công ty Bất động sản Tuấn 123” Vòng 4: Ứng viên tham gia vòng thực địa đi xem 36 phố tại các quận nội thành của Hà Nội Vòng 5: Giám đốc phỏng vấn Kết quả của quá trình tuyển chọn: Theo số liệu thống kê cho thấy: Tỷ lệ chọi bình quân là 0,2 (Số người xin việc được tuyển/ Tổng số người nộp đơn xin việc). Điều này thể hiện mục tiêu của Công ty là đặt số lượng lên hàng đầu chứ không phải là chất lượng tuyển dụng. 31
 37. 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chi phí tuyển dụng năm 2016 là 105,4 triệu (rất nhỏ so với con số lợi nhuận sau thuế là 2016 là 64 tỷ đồng). Có thể xét chi phí tuyển dụng không cao và công ty vẫn còn khả năng huy động nhiều khoản chi phi nữa phục vụ cho tuyển dụng để nâng cao hiệu quả cho công tác này. Theo thống kê của năm từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2017 số người được tuyển dụng là 166 mà bỏ việc là 23 chiếm 13,85%. Như vậy qua số liệu trên cho thấy, hiệu quả tuyển dụng là chưa cao, đã lựa chọn một số người chưa phù hợp với công việc. Hiệu quả tuyển dụng có lẽ được đánh giá chính xác nhất chỉ khi đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên sau khi quyết định tuyển dụng. Đánh giá của Công ty về tuyển dụng nhân sự: Các Phòng tự chủ động tuyển dụng một cách có hiệu quả: quản lý của phòng là các trưởng phòng và trợ lý hiểu được ứng viên ngay từ vòng đầu. Các trưởng phòng và trợ lý có thể truyền thông điệp, truyền tư tưởng, văn hóa của phòng do trưởng phòng đó quản lý ngay từ lúc ứng viên mới bước chân vào Công ty. Và cũng nhờ có tự phỏng vấn, tự tuyển rồi báo lên cấp trên mà các trưởng phòng có thêm tiếng nói hơn trong công tác chọn lọc hồ sơ. Quyền lực của các trưởng phòng được đẩy lên cao, giúp cho công tác quản lý của các trưởng phòng trở nên dễ hơn. Chưa khắc phục được một số nhược điểm của các Phòng tuyển dụng riêng: Có nhiều phòng, các trưởng phòng tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 1991, 1992, 1993 cũng có nên hạn chế tuyển dụng là các trưởng phòng gặp rất nhiều khó khăn khi phỏng vấn các ứng viên nhiều tuổi, dày dạn kinh nghiệm và thậm chí đã làm việc ở vị trí cao hơn của người phỏng vấn. Từ đó có thể cuộc phỏng vấn không thành công, khiến cho Công ty mất đi một nguồn ứng viên tài giỏi, có năng lực thực sự. Hơn thế nữa, nhiều khi Công ty còn bỏ mặc các Trưởng phòng trong công tác tuyển dụng. Có phòng tuyển dụng rất tốt do có người tuyển dụng tốt, bên cạnh đấy cũng có nhiều phòng tuyển dụng không đạt chỉ tiêu do phòng đó không có chiến lược tuyển dụng tốt, không có những tuyển dụng viên xuất sắc. Đánh giá của tác giả về tuyển dụng nhân sự qua khảo sát: Qua số liệu thống kê về số lượng nhân sự đang làm trong công ty, có 40% nhân sự là tuyển ngoài công ty, còn 50% việc tuyển dụng chủ yếu là thông qua giới thiệu, quen biết, người thân, họ hàng. Dẫn đến một thực tế đang diễn ra tại công ty là do tuyển quá nhiều con cháu dẫn 32
 38. 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 đến sự mất đoàn kết trong nội bộ vì một bộ phận lao động ỷ vào các mối quan hệ của mình mà lười lao động hoặc coi thường những người khác trong công ty. Mặt khác, 90% thành viên trong hội đồng tuyển dụng gần như chưa qua huấn luyện kỹ năng có liên quan (kỹ năng phân tích, kỹ năng phỏng vấn), chưa thực hiện được việc phân tích công việc thông qua bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc cho các chức danh trong công ty để làm căn cứ tuyển dụng. Do vậy dẫn đến chỉ có 30% nhân sự mới đáp ứng được yêu cầu về bằng cấp, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm còn lại 70% công ty phải mất rất nhiều thời gian để đào tạo lại cho phù hợp với yêu cầu công việc. 2.3.4 Sử dụng nhân lực Người thực hiện: Việc bố trí và sử dụng nhân lực hiện nay trong Công ty được thực hiện như sau: Tổng giám đốc trực tiếp phân công công việc của các cấp quản lý: giám đốc bộ phận, trưởng phòng, trưởng ban, chủ tịch hội đồng thẩm định, chủ tịch hội đồng bảo an. Trưởng phòng, trưởng ban, đội trưởng trực tiếp sắp xếp, bố trí công việc cho các phó phòng, phó ban, đội phó, nhân viên sao cho công việc phù hợp với khả năng, năng lực của từng người. 33

×