Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Sector terciario

  1. O sector servizos ou sector terciario engloba a todas as actividades que se adican a producir e ofertar servizos ós consumidores, tales coma: transporte, comunicacións, comercio, turismo, educación ou sanidade. Podemos diferenciar entre servizos privados ( co fin de obter un beneficio económico; p.ex: un banco, unha compañía de seguros,…) e servizos públicos ( ofrecidos polo Estado ; p.ex: sanidade ou educación ). viaxeaitaca.blogaliza.org
  2. O transporte de persoas ou mercadorías por vía terrestre, aérea ou marítima. Requiren unha serie de infraestructuras coma aeroportos, estradas, portos, vías ferroviarias,…. viaxeaitaca.blogaliza.org
  3. Actividade comercial, a través da cal se poñen no mercado á disposición do condumidor os bens e servizos producidos polas actividades económicas. Engloba desde os mercados locais ( mercadiños, pequenas tendas, prazas de abastos, supermercados,….), ata mercados entre empresas de distintas cidades, rexións ( mercado interior, dentro do país ) ou mesmo entre países ou continentes ( mercado exterior ) viaxeaitaca.blogaliza.org
  4. Denota un elevado nivel de vida, xa que se require unha alta capacidade adquisitiva. Hai diversas actividades relacionadas directamente co turismo: hoteis, bares e restaurantes, axencias de viaxe, medios de transporte e comunicación ,… viaxeaitaca.blogaliza.org
  5. Teñen relación cos movementos de diñeiro: bancos, compañias de seguro, a Bolsa,… viaxeaitaca.blogaliza.org
  6. Están directamente relacionados co grao de desenrolo e riqueza dun país, xa que proporcionan benestar ó cidadán : sanidade, educación, cultura, prestacións sociais,….. viaxeaitaca.blogaliza.org
  7. POBOACIÓN ACTIVA NO SECTOR TERCIARIO Menos do 25% Do 25 ó 40% Do 40 ó 60% Máis do 60% viaxeaitaca.blogaliza.org
  8. 7% 26% 67% % Pob. por sectores económicos ( Galicia, 2010 ) Sector 1º Sector 2º Sector 3º 1900 1960 2008 72 26.6 4.5 12.5 32.1 26 15.5 41.3 69.5 Evolución % Poboación por sectores económicos en España Sector 1º Sector 2º Sector 3º viaxeaitaca.blogaliza.org
Publicidad