Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

MGC Legal Mayıs 2022 Bülteni

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Ocak 2022 Bülteni
Ocak 2022 Bülteni
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de MGC Legal (20)

Anuncio

MGC Legal Mayıs 2022 Bülteni

  1. 1. MAYIS 2022 BÜLTENİ
  2. 2. İÇİNDEKİLER ÖZEL HUKUK Sağlık Personeline Ceza Soruşturulması Başlatılması için Soruşturma İzni Alınması Zorunlu Hale Geldi KAMU HUKUKU 27.05 .2022 Tarihinde Yürürlüğe Giren TCK ve CMK Değişiklikleri Anayasa Mahkemesi Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkıyla Bağlantılı Olarak Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi Anayasa Mahkemesi Devlet Memurlarının Protesto Kararına İstinaden Verilen Disiplin Cezasının İfade Özgülüğünün İhlali Niteliğinde Olmadığına İlişkin 31.05.2022 Tarihli Kararı GÖÇMENLİK Çalışma İzni ile Ülkemizde Serbest İşyeri Açarak Çalışan Yabancıların İkinci Bir İşyeri Açıp Açamayacağı ile İlgili Genel Yazı Yayımladı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmelik
  3. 3. ÖZEL HUKUK Sağlık Personeline Ceza Soruşturulması Başlatılması için Soruşturma İzni Alınması Zorunlu Hale Geldi 27.05.2022 tarihli Resmi Gazetede yer alan son değişiklikle özellikle hekim, diş hekimi ve diğer sağlık personeli açısından getirilen düzenlemelerde Devlet Üniversiteleri dışında kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşu ve Vakıf Üniversitelerinde görev yapan hekim, diş hekimi ve sağlık personeli hakkında doğrudan ceza soruşturması başlatılamayacak. "Soruşturma İzni" verilmesi gerekecek. Diğer yandan Rücu mekanizmasının işletilmesinde de Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Devlet Üniversitelerinde görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık personelinin eylemleri sebebiyle ödenen tazminatların ilgili personele rücu edilmesi ile ilgili olarak da "Mesleki Sorumluluk Kurulunun" 1 yıl içinde vereceği karara bağlanması kararlaştırılmıştır. Derdest davalar bakımından ise idarelere 2 aylık süre verilerek (Kurul aracılığıyla) rücu edilip edilmeyeceği konusunda karar verilmesi istenecektir.
  4. 4. KAMU HUKUKU 27.05.2022 Tarihinde Yürürlüğe Giren TCK ve CMK Değişikliklerinde; 1- Takdiri indirimlerde mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranışlar, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacaktır. 2- TCK kapsamında kadına karşı işlenen yaralama suçlarında ceza alt sınırının 6 ay olacağı hükme bağlanmıştır. 3- TCK kapsamında İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ceza alt sınırının 5 yıl olacağı hükme bağlanmıştır. 4- TCK kapsamında Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde alt sınırının iki yıl altı ay olacağı hükme bağlanmıştır. 5- TCK kapsamında Tehdit suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ceza alt sınırının 9 ay olacağı hükme bağlanmıştır. 6- TCK kapsamında Kamu hizmetinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun konusunun sağlık hizmeti olması halinde verilecek cezanın altıda bir oranında arttırılacağı hükme bağlanmıştır. 7- Türk Ceza Kanunu’na 123/A maddesi eklenerek ısrarlı takip suçu düzenlenmiş olup suç şikayete şartına bağlanmıştır. 8- Tutuklama nedeni var sayılan katalog suçlardan silahla işlenmiş kasten yaralama suçundaki silah şartı kaldırılmıştır. Kadına ve sağlık personeline karşı işlenen kasten yaralama suçu ise tutukluluk nedeni olarak hükme bağlanmıştır. 9- Mağdur hakları kapsamında avukat görevlendirilmesine ilişkin kapsam genişletilerek, çocukların cinsel istismarı, ısrarlı takip suçları, kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence, eziyet suçları da kapsama eklenmiştir. 10- Katılan hakları kapsamında avukat görevlendirilmesine ilişkin kapsam genişletilerek, çocukların cinsel istismarı, ısrarlı takip suçları, kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence, eziyet suçları da kapsama eklenmiştir. 11- Israrlı takip suçunun uzlaştırma kapsamında olamayacağı hükme bağlanmıştır.
  5. 5. Anayasa Mahkemesi Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkıyla Bağlantılı Olarak Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi Başvuru; Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle müdafi yardımından yararlanma hakkıyla bağlantılı olarak Anayasanın 36., 50., 148. Maddelerinin ihlali sebebiyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin olup Anayasa Mahkemesi bu konuda ihlalin gerçekleştiğini tespit ederek ihlalin ortadan kaldırılması için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine ve yargılanmanın yeniden yapılmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi Devlet Memurlarının Protesto Kararına İstinaden Verilen Disiplin Cezasının İfade Özgülüğünün İhlali Niteliğinde Olmadığına İlişkin 31.05.2022 Tarihli Kararı Anayasa Mahkemesi önüne gelen başvuru konusu, zorunlu yaz seminerine katılmama sebebiyle verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ilişkindir. Karar konu olayda Eğitim ve Bilim iş Görenleri Sendikası üyesi olan başvurucular, Sendikanın aldığı yaz dönemi seminer programında Nurettin Topçunun ‘’Türkiye’nin maarif Davası’’ isimli kitabı ile ilgili sunum görevini yerine getirmeme, çalışma ve etkinliklere katılmamalarına yönelik protesto kararına istinaden söz konusu seminere katılmamıştır. Bu sebeple haklarında disiplin soruşturması başlatılarak eylemin verilen emir ve görevlerin kusurlu olarak yerine getirilmemesi kapsamında kaldığına ve başvurucuların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (a) alt bendi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi, mesleki çalışmaların kurum içi faaliyeti olarak öğretmenlerin asli görevi olan eğitim ve öğretim hizmetlerine temel teşkil ettiği ve nihai hizmet sunumunu doğrudan etkilediği, kendileri hakkında disiplin cezasına hükmedilmesini gerektirecek davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altında olan başvurucuların tabi oldukları devlet memurluğu statülerinin gereklerini yerine getirmediği gerekçesi ile uygulanan disiplin cezalarının zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiği sonucuna vararak ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine kanaat getirmiştir.
  6. 6. GÖÇMENLİK Çalışma İzni ile Ülkemizde Serbest İşyeri Açarak Çalışan Yabancıların İkinci Bir İşyeri Açıp Açamayacağı ile İlgili Genel Yazı Yayımladı Çalışma izni ile ülkemizde serbest işyeri açarak çalışan yabancıların İKİNCİ BİR İŞYERİ AÇIP AÇAMAYACAĞI ile ilgili Genel Yazı yayımladı. Buna göre eğer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verdiği çalışma izninde birden fazla işyeri açabileceği özel olarak belirtilmemiş ise yabancının İKİNCİ BİR İŞYERİ (işyerinin şubesi ve benzeri) açması mümkün bulunmuyor. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmeliğe Göre; 11/02/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 20nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ''250.000'' ibareleri ''400.000'' şeklinde değiştirilmiştir. Aynı yönetmeliğin 20nci maddesinde yapılan değişikliğe göre; (f) bendi eklenmiş ve 10. fıkrası değiştirilmiştir.
  7. 7. +90 850 333 86 60 +90 212 215 25 84 info@mgc.com.tr mgc.com.tr MGC LEGAL Büyükdere Cad. No:127 Astoria B Kule Kat 5 Şişli – İstanbul, TÜRKİYE İletişim

×