Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

3 sodnomragchaa

Disaster management

 • Inicia sesión para ver los comentarios

3 sodnomragchaa

 1. 1. GIS day HAPPY
 2. 2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд гео-мэдээллийн технологи хэрэглээ хошууч Д. Содномрагчаа
 3. 3. Гео-Мэдээллийн технологи Зайнаас тандан судлал Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS) Дэлхийн байршлын систем (GPS) Мэдээллийн технологи Харилцаа холбооны технологи
 4. 4. Classification Type Disasters Natural disasters Climatic Hazardous Phenomena Snow storm Severe snowfall Dzud Dust storm Flood Steppe and forest fire Desertification Thunderstorm Drought Geological threats Earthquake Landslides Biological threats Spread of detrimental rodents Human infectious diseases Livestock and animal infectious diseases Man made disasters Technological accidents Industrial accidents Traffic accidents Leakage of chemical and radiological substances Explosion Building fire Social Public disorder Terrorist attack
 5. 5. Эрт дээр үеэс Монголчууд хүн төрөлхтөн хэрхэн аюулд бэлдэх, яаж давж гарах талаар “УГТАЖ МЭД, УРЬДЧИЛЖ БЭЛД, ТЭСЧ ГАР” хэмээн их эзэн Чингис Хаан зарлигдаад, хэрхэн урьдаас бэлдэх арга замыг нэгд нэгэнгүй зааж сургадаг байжээ. Энэ нь өнөө үед аюулд бэлдэх, давж гарах ухаан нь гамшгийн менежмент болтлоо хөгжиж иржээ. Гамшгийн менежментэд “Mitigation”-гамшгийн аюулыг бууруулах, “Response”- аврах, хөнөөл уршгийг арилгах, “Recovery”-сэргээн босгох, хохирлыг гэтлэн давах, “Vulnerable”- эмзэг байдал гэсэн гамшгийн үе мөчүүдэд хуваан үзэж байна.
 6. 6. ГМС-ийн хүрээнд эрсдэлийг бууруулах ГМС-ийн хүрээнд бэлэн байдлыг хангах Гамшгийн сэрэмжлүүлэг идэвхжүүлэх, тохиолдлыг багасгах, мөн эд хогшлын хохирлыг багасгах арга хэмжээг ГМС-д илрүүлж эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг авах Гамшгийн өмнөх үе шат, Гамшгийн бэлэн байдлыг хангах ажлуудыг ГМС-д төлөвлөж бэлэн байдлыг хангах ГМС-ийн хүрээнд сэргээн босгох ГМС-ийн хүрээнд хийх хариу арга хэмжээ авах Гамшгийн тохиолдлын дараах үе шат, хэвийн байдалд нь оруулахад шаардлагатай газруудыг ГМС-д илрүүлэх Гамшгийн тухайн үе шат, хүний амь насыг аврах, эд хөрөнгийн хохирлыг бууруулах ажлыг ГМС-ээр илэрхийлж шаардлагатай хариу арга хэмжээг авах Газарзүйн мэдээллийн системд суурилсан гамшгийн цикл
 7. 7. •Байршил (хаана байна…?) •Нөхцөл байдал (аль нь вэ…?) •Чиг хандлагууд (юу өөрчлөгдсөн бэ…?) Байршил (хаана байна…?): Эхний асуултын хүрээнд хаана, юу аль байршилд байгааг олж мэдэх зорилготой. А байрлал олон янзаар тодорхойлж болно (жишээ нь уртраг / өргөрөгөөр, байрны нэр, дугаар, шуудангийн код, эсвэл газар зүйн байршлаар). Нөхцөл байдал (аль нь вэ…?): Хоёр дахь асуултын хүрээнд нэгдүгээр асуултын хүрээнд болон шаардлагатай оронзайн мэдээллийг ашиглан ярилцаж хичнээн хэмжээний талбайд ямар зайд, ямар нөхцөл байдал тохиолдсон байгааг илрүүлж өмнөх нөхцөл байдлын зурагтай харьцуулан тодорхойлно. Чиг хандлагууд(юу өөрчлөгдсөн бэ…?): Гуравдугаар асуултын хүрээнд тодорхой цаг хугацааны туршид ямар ямар өөрчлөлт гарсан байгааг илрүүлнэ. (барилга байгууламж, нурсан, эвдэрсэн болон газар ашиглалт, өндрийн хувьд гарсан өөрчлөлт гэх мэт).
 8. 8. http://geo.disasterinfo.mn:8081/
 9. 9. ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ТОМЪЁОЛСОН ТЭМДЭГ /480/ Өмнөх үг Онцгой байдлын албаны тэмдэг дэмдэглэгээ зурах хэмжээ Товчилсон нэрийн тайлбар Олон улсын дадлага сургуулийн үед хэрэглэгддэг товчилсон үг хэллэг Монгол Улсын бүсчлэлийн код Олон улсын хэмжээнд хэрэглэдэг гамшгийн англи, товчилсон нэр 1 Удирдлагын байр 12 2 Нийтлэг томъёолсон тэмдэг 13 3 Аврах ажиллагааны нийтлэг томъёолсон тэмдэг 13 4 Хүч хэрэгслийн байрлал, хөдөлгөөн 13 5 Эргүүл, хяналт 16 Эмнэлэг 17 6 Цацраг, химийн ослын томъёолсон тэмдэг 19 7 Аврах албаны инженерийн томъёолсон тэмдэг 22 8 Уул уурхайн аврах ажиллагааны томъёолсон тэмдэг 25 9 Цаг, уурын үзэгдлийн тэмдэг тэмдэглэгээ 27 10 Гал түймэртэй тэмцэх тэмдэглэгээ 28 11 Холбоо, зарлан мэдээлэл 30 12 Мал амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний томъёолсон тэмдэг 31 13 Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, хамгаалах 32 14 Тэсэрч, дэлбэрэх бодисын ослын томъёолсон тэмдэг 34 15 Нөөц, бараа материалын томъёолсон тэмдэг 34 16 Худалдаа, нийтийн хоол 35 17 Цахилгаан эрчим хүчний томъёолсон тэмдэг 35 18 Машин, техник хэрэгслийн томъёолсон тэмдэг 36 19 Ариутгал цэвэрлэгээ 43 20 Аврах багаж хэрэгсэл 44 21 Ариутгал цэвэрлэгээ 45 22 Бусад томъёолсон тэмдэг 45 23 Аврах ажиллагааны бүс 47
 10. 10. ОБА-ны тэмдэг
 11. 11. Гарчиг Оршил НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ: ЗАЙНААС ТАНДАХ ТЕХНОЛОГИЙН ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН СУДАЛГАА 1. ЗАЙНАС ТАНДАХ ТЕХНОЛОГИЙН ОНОЛ 1.1 Цахилгаан соронзон орны тухай 1.2. Хиймэл дагуулын орбитын тухай 1.3. Хиймэл дагуулын мэдээний төрөл, хэрэглэх байдал 1.4. Веб-д суурилсан газарзүйн мэдээллийн системийн тухай 1.5. Хиймэл дагуулын мэдээний нарийвчлалын тухай 1.6. Түгээмэл ашиглагддаг хиймэл дагуулууд 1.7. Бодит цаг хугацаанд ой, хээрийн түймрийг илрүүлэх боломж 1.8. Нисгэгчгүй хөөрөх төхөөрөмжийн тухай 1.8.1. Нисгэгчгүй хөөрөх төхөөрөмжүүд 1.9. Ой, хээрийн түймрийн өмнөх болон дараах төлөв байдалд ENVI программыг ашиглан дүн шинжилгээ хийх 1.9. Гал түймрийн ослыг урьдчилан тооцох 1.20. Ой, хээрийн түймрийн зураглал, мониторинг, тархалтыг илрүүлэх технологиболон иргэдийг оролцуулах, хуулийн тогтоомжууд 1.21. Технологийн шийдэл ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ: САНСРЫН ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦЭРГИЙН ЗОРИУЛАЛТАЙГААР АШИГЛАХ Тээврийн хэрэгсэл, өнгөлөн далдалсан цэргийн техник, зэвсгийг илрүүлэх, объектыг таньж мэдэх Сансрын мэдээллийн боловсруулалт, объект таньж мэдэх ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ: ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ Газарзүйн мэдээллийн системийн тухай ойлголт Газарзүйн мэдээллийн системийн зургийн давхаргууд Газарзүйн мэдээллийн системийн ГМС-ийн ArcGIS програм хангамжийн тухай ойлголт ТҮГЭЭМЭЛ ХЭРЭГЛЭГДДЭГ НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР
 12. 12. Зудын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байдлаар малчид, орон нутгийн иргэдийн гамшгийн бэлтгэл бэлэн байдлын хангалт зэргийг үндэслэн нөөцийн бараа материал нэмж байрлуулах
 13. 13. CHEMICAL RISK REGION OF ULAANBAATAR CITY FIRE RISK BY SUB DESTRICT CHEMICAL PROBALE RISK BY DESTRICTCHEMICAL PROBALE RISK ASSESSMENT BY DESTRICT CHEMICAL HAZARDS RATE BY DESTRICT

×