Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Resum Projecte R+D FlexWork

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

Resum Projecte R+D FlexWork

Descargar para leer sin conexión

Resum dels principals aspecctes del projecte de R+D, FlexWork, per a la incorporació de les modalitats de treball de Flexible Working a les Organitzacions.
Tot el material és disponible a www.flexwork.cat

Resum dels principals aspecctes del projecte de R+D, FlexWork, per a la incorporació de les modalitats de treball de Flexible Working a les Organitzacions.
Tot el material és disponible a www.flexwork.cat

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Resum Projecte R+D FlexWork (20)

Anuncio

Más de MICProductivity (20)

Anuncio

Resum Projecte R+D FlexWork

 1. 1. Resum Projecte R+D Gener 2012 – Juny 2013 Juliol de 2013 Membre de:
 2. 2. Pla d’Ajuts a Centres Projecte Flexible Working (R+D) Concepció holística d'un cos procedimental per a la introducció, present i futura, de models exitosos de Treball Flexible al teixit empresarial català  Model de treball de Flexible Working Definir els elements que permeten la posta en marxa de models de treball flexible que garanteixin la màxima productivitat i beneficis per a empleats i empresaris.  Model d’implantació del Flexible Working Definir els canvis necessaris a introduir en els processos empresarials més propers a les persones, així com en els nous llocs de treball.
 3. 3.  L1.1. Definició d'un Model de Treball Flexible  L2.1. Vademècum d'Espais  L3.1. Vademècum de Tecnologies  L4.1. Tecnologies i tècniques d'aprenentatge  L5.1. Transformació social i econòmica de les empreses amb el Treball Flexible FlexWork Principals resultats (lliurables) i model Model d’implantació del Flexible Working a les organitzacions
 4. 4. FlexWork Publicació resultats: www.flexwork.cat http://www.flexwork.cat/
 5. 5.  PT1. El ‘Flexible Working (FW)’ a les organitzacions  PT2. Oficines ‘flexibles’  PT3. Tecnologies per al ‘Flexible Working (FW)’  PT4. Les bases per als futurs treballadors en ‘Flexible Working (FW)’  PT5. Impacte empresarial del ‘Flexible Working (FW)’ FlexWork Pla de Treball
 6. 6.  Model de Flexible Working  Flexible Time  Aspectes a considerar des d’una visió gerencial  Aspectes legals  Consideracions a l’hora d’implantar el model FlexWork PT1. El ‘Flexible Working (FW)’ a les organitzacions
 7. 7. FlexWork PT1. El ‘Flexible Working (FW)’ a les organitzacions Horari flexible Teletreball Treball de durada determinada Treball fora de temps ‘al lloc’ Hores comprimides Treball part-time Hores anualitzades Treball compartit Hores esglaonades Auto-gestió Zero hores ...
 8. 8. FlexWork PT2. Oficines flexibles
 9. 9. FlexWork PT2. Oficines flexibles
 10. 10. FlexWork PT2. Oficines flexibles
 11. 11. FlexWork PT2. Oficines flexibles
 12. 12. FlexWork PT2. Oficines flexibles
 13. 13. FlexWork PT2. Oficines flexibles
 14. 14. FlexWork PT2. Oficines flexibles
 15. 15. FlexWork PT3. Tecnologies per al ‘Flexible Working’ Model BPIO (Business Productivity Infraestructure Optimization) Comunicar-se Col·laborar Cercar Crear Gestionar Continguts Analitzar Securitzar Model adaptat per l’estudi FlexWork
 16. 16. FlexWork PT3. Tecnologies per al ‘Flexible Working’ LLEGENDA +++=úsprincipal/imprescindible ++=úsfreqüent +=úspuntual Tecnologies (Software) Necessitats del treballador flexible Comunicar-se Col·laborar Cercar Crear Gestionar Continguts Analitzar Securitzar 1 Correu electrònic (client) +++ ++ ++ + ++ 2 Correu electrònic (web) +++ ++ + 3 Missatgeria Instantània pública + + 4 Missatgeria instantània corporativa +++ +++ + +++ 5 Veu /Audioconferència +++ +++ 6 Video conferència +++ +++ 7 Reunions virtuals +++ +++ 8 Espais col·laboratius + +++ +++ +++ 9 Portal corporatiu ++ +++ +++ +++ ++ 10 Gestor Documental (ECM) +++ +++ +++ +++ ++ 11 Gestor de Clients i activitats (CRM, ERP, BI) +++ ++ ++ +++ ++ 12 Gestió del Temps (calendari, tasques, contactes) +++ +++ ++ ++ 13 Suite ofimàtica ++ + +++ +++ +++ ++ 14 Xarxes socials corporatives ++ +++ + + + 15 Xarxes socials públiques ++ + 16 Bloc corporatiu (privat) ++ ++ + + + 17 Bloc corporatiu (públic) + + + + + 18 Wiki corporatiu + ++ ++ ++ ++ 19 Microblogging ++ ++ + + 20 Entorns e-Learning +++ + +++ 21 Transferència de fitxers +++ ++ +++ 22 Disc dur virtual (cloud) +++ ++ 23 Bloc de notes digital + +++ ++ +++ ++ 24 Antivirus corporatiu +++ 25 Backup +++ 26 Eines VPN +++ 27 Escriptori virtual +++ ++ +++ +++ Quadre de relació entre Necessitats del treballador flexible i les eines software disponibles. Elaboració pròpia, MIC Productvity 2013.
 17. 17. FlexWork PT3. Tecnologies per al ‘Flexible Working’ Quadre de relació entre Necessitats del treballador flexible i les dispositius hardware disponibles. Elaboració pròpia, CIP 2013. Tecnologies (Hardware) Necessitats del treballador flexible Comunicar-se Col·laborar Cercar Crear Gestionar Continguts Analitzar Se PC de sobretaula +++ +++ +++ +++ +++ +++ Ordinador portàtil +++* +++ +++ +++ +++ +++ Ultrabook +++* +++ +++ +++ +++ +++ Híbrid / Convertible +++* +++ +++ +++ +++ +++ Tableta (OS lleuger) ++* ++ ++ ++ ++ + Tableta (OS complert) +++* ++ +++ ++ ++ ++ Telèfon mòbil +++ o o o o o Telèfon intel·ligent (smartphone) +++ + + ++ ++ + Phablet +++ + + ++ ++ + LLEGENDA +++ = dispositiu idoni ++ = dispositiu amb algunes limitacions + = dispositiu molt limitat o = dispositiu no funcional * Sempre que el dispositiu tingui dels elements necessaris per fer-ho (audio –micròfon i altaveus-, vídeo –webcam-, software i connectivitat)
 18. 18. FlexWork PT3. Tecnologies per al ‘Flexible Working’ Quadrant d’entorns d’ús dels dispositius hardware segons les necessitats de potència i portabilitat dels treballadors flexibles a les empreses. Elaboració pròpia, CIP 2013.
 19. 19. FlexWork PT4. Tecnologies i tècniques d’aprenentatge
 20. 20. FlexWork PT4. Tecnologies i tècniques d’aprenentatge Àmbit personal  suport en l’estimulació de la transparència en el canal família-escola [M,E]  organització personal [M,E]  especialització [M] Àmbit espacial  ajudar a alumnat i família a definir un bon espai de treball a la llar [M] Àmbit relacional  transparència d’informació [E]  compartir informació [E]  lideratge constructiu [M,E]  comunicació interpersonal [E]  ús eficient de la informació [E] Àmbit tecnològic  domini de les eines tecnològiques que habiliten el treball flexible [E]  coneixement de les regles associades als diferents canals de comunicació [M]
 21. 21. FlexWork PT5. Impacte empresarial del Flexible Working
 22. 22. FlexWork PT5. Impacte empresarial del Flexible Working Reducció de Costos Generals Micro Petita Mitjana Gran Explotació de l'espai utilitzat No No Si Si Per reducció d'espai (si és possible alliberar-se de costos d'espais) No No Si Si Per disposar de més espais (si es preveu creixement) (No valorat en el model) Si Si Si Si Viatges i Desplaçaments Si Si Si Si Costos de Telefonia (Roaming; vinculat a la realització de viatges internacionals) No No Si Si Absentisme No No Si Si Rotació d'empleats No No Si Si Menjar No No Si Consumibles No No Si Si Vestuari No No Si Si Impacte Medi-Ambiental (vinculat a 'Viatges i Desplaçaments') Si Si Si Si Guanys en Productivitat Per reducció d'interrupcions Si Millor gestió del correu Si Reunions més efectives Si Menors costos de mobilitat Si Cerca més efectiva Si Processos col·laboratius àgils Si Dimensió Empleats Facturació Valor Actiu Microempresa 1-9 <2M€ <2M€ Petita Empresa 10-49 <10M€ <10M€ Mitjana Empresa 50-249 <50M€ <43M€
 23. 23. FlexWork PT5. Impacte empresarial del Flexible Working Beneficis de C/D per a l'Empresa €/any Any 0 Any 0 (% 1 ) Any 1 Any 1 (% 1 ) Any 2 Any 2 (% 1 ) Any 3 Any 3 (% 1 ) Explotació de l'espai utilitzat 17.177.475.809 17.177.475.809 17.177.475.809 Viatges i Desplaçaments 799.037.378 799.037.378 799.037.378 Costos de Telefonía 15.167.809 15.167.809 15.167.809 Dinar 130.920.388 130.920.388 130.920.388 Consumibles 7.539.808 7.539.808 7.539.808 Rotació d'empleats 188.495.200 188.495.200 188.495.200 Absentisme 9.082.041 9.082.041 9.082.041 Impacte medi-ambiental (tones CO2/any) 2.073.459 2.073.459 2.073.459 TOTAL 18.327.718.433 12% 18.327.718.433 12% 18.327.718.433 12% 1 Quantitats referides al VAB cf (Valor Agregat Brut) Beneficis de C/D pel Treballador €/treballador.any Viatges i Desplaçaments 2.400 2.400 2.400 Dinar 376 376 376 Vestuari 675 675 675 TOTAL 3.451 0% 3.451 0% 3.451 0% Beneficis de Productivitat Reducció d'interrupcions 386.259.709 386.259.709 386.259.709 Millores Addicionales en Productivitat Personal 8.467.523.608 8.467.523.608 8.467.523.608 TOTAL 8.853.783.317 6% 8.853.783.317 6% 8.853.783.317 6% Costos €/any Any 0 Any 0 (% 1 ) Any 1 Any 1 (% 1 ) Any 2 Any 2 (% 1 ) Any 3 Any 3 (% 1 ) Acondicionamient d'Espais 6.530.040.447 Plataforma Tecnològica 739.098.895 2.295.692.794 2.295.692.794 2.295.692.794 Formació en habilitats i Comunicació 867.390.225 TOTAL 8.136.529.567 5% 2.295.692.794 2% 2.295.692.794 2% 2.295.692.794 2%
 24. 24. FlexWork PT5. Impacte empresarial del Flexible Working Any 0 Any 0 (% 1 ) Any 1 Any 1 (% 1 ) Any 2 Any 2 (% 1 ) Any 3 Any 3 (% 1 ) Fluxe de Caixa (sense Beneficis de Productivitat) 8.136.529.567- 16.032.025.639 16.032.025.639 16.032.025.639 Fluxe de Caixa Acumulat (sense Beneficis de Productivitat) 8.136.529.567- -5% 7.895.496.072 5% 23.927.521.711 16% 39.959.547.350 27% Fluxe de Caixa (amb Beneficis de Productivitat) 8.136.529.567- 24.885.808.956 24.885.808.956 24.885.808.956 Fluxe de Caixa Acumulat (amb Beneficis de Productivitat) 8.136.529.567- -5% 16.749.279.389 11% 41.635.088.345 28% 66.520.897.301 45%
 25. 25.  Conciliación y Productividad. “La conciliación, el compromiso”. Fundación Más Família. Març 2012 http://www.slideshare.net/MICProductivity/conciliacin-y-productividad  El libro blanco del Teletrabajo en España. Juny 2012. http://www.slideshare.net/MICProductivity/el-libro-blanco-del-teletrabajo  “El nou món del treball i els seus reptes”. Regió 7. Gener 2012 http://www.slideshare.net/rcosta/article-regio720120129el- noumondeltreballielsseusreptes  “El nóu món del treball” (Foment del Treball). Febrer 2012 http://micproductivity.wordpress.com/2012/02/22/material-de-la-jornada- en-foment-del-treball-el-nuevo-mundo-del-trabajo-y-sus-retos/  “Productivity Day” (ESADE Creapolis). Abril 2012 http://micproductivity.wordpress.com/2012/05/02/material-del-productivity- day-en-esadecreapolis/  “Taller iProductivitat” (Santa Perpètua de Mogoda). Juliol 2012  http://micproductivity.wordpress.com/2012/07/06/material-taller- iproductividad-en-santa-perpetua-de-mogoda/  “Taller iProductivitat” (Vic). Setembre 2012. http://micproductivity.wordpress.com/2012/09/20/taller-de-iproductividad- en-vic/  Conclusions Workshops “Flexible Working” (ESADE Creapolis, Maig 2012) http://www.slideshare.net/MICProductivity/flexwork-valoracions- workshops-maig-2013 FlexWork Comunicació i Divulgació
 26. 26. FlexWork Espai Nework (Office Lab a ESADE Creapolis)
 27. 27. http://www.slideshare.net/MICProductivity/flexwork-valoracions-workshops-maig-2013 FlexWork Workshops (Maig 2013)
 28. 28. MIC Productivity - Centre d’Innovació en Productivitat, Fundació Privada. 2013 Avgda. Bases de Manresa, 1 – 08242 Manresa Telf: 93 877 21 00. www.micproductivity.com @: info@centreproductivitat.cat Blog: www.iproductividad.com - http://www.twitter.com/MICProductivity 2.0: www.slideshare.net/group/MICProductivity - http://www.youtube.com/MICProductivity Gràcies!

×