Publicidad

Descripció De Les CaracteríStiques Del Debat

tècnica ambiental
11 de Apr de 2010
Descripció De Les CaracteríStiques Del Debat
Descripció De Les CaracteríStiques Del Debat
Descripció De Les CaracteríStiques Del Debat
Descripció De Les CaracteríStiques Del Debat
Publicidad
Descripció De Les CaracteríStiques Del Debat
Descripció De Les CaracteríStiques Del Debat
Próximo SlideShare
Tema 5Tema 5
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Descripció De Les CaracteríStiques Del Debat

  1. Índex<br />Descripció de les característiques del debat virtual realitzat......pag 2<br />Elements de dinamització que han estat presents......................pag 3<br />Elements de qualitat desenvolupats i propostes de millora pel que fa al desenvolupament del debat......................................................pag3<br />Bibliografia...................................................................................pag 6<br />Miriam González Avià<br />Bloc 1 - Activitat 2: Síntesi i anàlisi del debat quot; els punts forts i els punts febles de les diferents eines de treball col·laboratiuquot; <br />Descripció de les característiques del debat virtual realitzat.<br />En aquest debat havíem de treballar entorn diferents ítems amb l’objectiu d’identificar els punts forts i febles d’una eina de treball col·laboratiu en un entorn virtual.<br />Per tal d’exposar les idees de forma ordenada vam decidir iniciar el debat fent una DAFO del recurs escollit (blocs) i a partir d’aquest anàlisi consensuat vam elaborar un document DAFO dels blocs. Els mails portaven com a títol: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, fet que ens va permetre seguir molt bé el fil a les tres, ja que si volies afegir una idea més, anaves a l’últim mail enviat amb el títol corresponent i afegies la nova aportació.<br />Un cop feta la DAFO vam iniciar el debat tenint present els ítems proposats per la consultora. Llavors els mails que enviàvem anaven titulats: ítem 1, 2, 3, 4, i quan obríem el correu enviat per les companyes, el primer que llegies era el títol del ítem amb negreta i subratllat amb groc (molt visual), això ens permetia situar-nos al moment. Les aportacions no eren gaire llargues, fet que permet un major sentit del debat (aportacions rellevants, curtes i constants). Ja que amb aportacions molt llargues i feixugues i amb molts enllaços, fa que el debat no sigui, penso, tan dinàmic i emocionant.<br />Per altra banda, també s’ha subratllat o ficat en negreta aquelles paraules o aportacions més rellevants del contingut exposat a cada missatge, allò que ens ha de quedar ben clar.<br />En les mateixes aportacions, hi ha expressions, preguntes directes i d’altres indirectes, que conviden a una participació activa,i li proporcionen un sentit de dinamisme i proximitat entre les persones que participen en el debat. En la majoria d’aportacions s’inicia amb una salutació i al final de cada opinió acabem ficant el nostre nom, detall que acaba personalitzant més les diferents col·laboracions. <br />Elements de dinamització que han estat presents.<br />Els elements de dinamització presents al nostre debat han estat els següents segons la meva opinió:<br />Ús d’expressions com: què en penseu?, som-hi!, em podríeu donar alguna solució? Creieu què és possible?, entre d’altres.<br />Començar el debat fent una anàlisi previ del recurs, això ens va permetre ordenar millor els coneixements que teníem i enriquir-nos entre nosaltres, fet que va fer que el debat fos més fluid i dinàmic, amb aportacions més riques.<br />Utilització adequada d’esmileys.<br />Debatre a partir d’exemples reals de blocs que actualment estan en funcionament.<br />Aportacions enriquides amb un exemple real i personal, que reforça l’opinió exposada.<br /> <br />Elements de qualitat desenvolupats i propostes de millora pel que fa al desenvolupament del debat.<br />En el següent quadre és defineixen aquells aspectes a tenir en compte per tal de realitzar una bona metodologia comunicativa en espais virtuals i una sèrie d’exemples on és poden visualitzar aquests en el debat realitzat. Els quadres pintats en vermell són aquells aspectes que he trobat més fluixos durant el debat i crec que hauríem de millorar.<br />Aspectes teòricsExemples del debatElaboració curosa del missatgeLa majoria de missatges presentaven una salutació, un cos i un acomiadament. Bona estructura i la brevetat o la concisió en l'exposició de les ideesAnàlisi de com l'eina condiciona la comunicació que s'hi estableix.No crec que l'eina condicioni la comunicació que s'hi estableix. En tot cas és l'edat dels alumnes (8anys) el que condiciona per aquests motius:- Poca solvència, han d'estar guiats contínuament.- La prestació dels blocs de poder editar articles queda mermada pel fet de no tenir mail propi (la majoria és perquè els pares no volen que de moment en tinguin).- Per poder editar a l'aula els articles, la mestra ha d'entrar un per un l'usuari i la contrasenya del grup.FelissaFreqüència de la comunicació: tendir a igualar-la per part de tots els participantsEn el nostre cas el debat es va iniciar el dia 11 fins el dia 17, un total de 6 dies on és van realitzar aportacions diàries i constants per part de les tres.Escollir el canal adequat a la intenció comunicativaVia mail mitjançant l’apartat de debat de la UOC. Missatges curts, per facilitar la lectura en pantalla.Hola,- Estic completament d’acord amb la Felissa quan diu que és l'edat dels nens el que condiciona el treball.- Un bloc es una eina asincrònica, i això fa que els nens no tinguin una resposta immediata. I en aquesta edat potser quot; no saben esperar la respostaquot; .- Si falla la connexió a Internet, no pots treballar amb el bloc. Laura.Fer servir adequadament les majúscules, les negretes i sangries, paràgrafs, llistes, i d'altres elements que contribueixin a la lectura comprensiva.Hola a totes,Referent a la quot; resposta immediataquot; de veure publicat al bloc el seu comentari, jo el que faig és tenir al meu ordinador el meu correu i a mesura que van enviant els comentaris, els vaig aprovant a mesura que vant arribant (prèviament a l'enviament hem fet algunes correccions ortogràfiques amb els nens).Si aquell dia tenim mala sort i no ens funciona la connexió a Internet, sempre ho podem editar des del processador de textos i desar-ho. En una altre sessió podem copiar i enganxar al bloc i enviar-ho.FelissaHan de portar una línia d'assumpte clara, que ajudi a classificar-los i a anticipar el seu contingutAnàlisi de com l'eina condiciona la comunicació que s'hi estableix.No crec que l'eina condicioni la comunicació que s'hi estableix. En tot cas és l'edat dels alumnes (8anys) el que condiciona per aquests motius:- Poca solvència, han d'estar guiats contínuament.- La prestació dels blocs de poder editar articles queda mermada pel fet de no tenir mail propi (la majoria és perquè els pares no volen que de moment en tinguin).- Per poder editar a l'aula els articles, la mestra ha d'entrar un per un l'usuari i la contrasenya del grup.FelissaOrganitzats amb una estructura clara, i han d’estar corregits pel que fa a la llengua i a la gramàtica.Anàlisi de com l'eina dificulta o afavoreix el treball col·laboratiu.La dinàmica dels blocs afavoreix el treball col·laboratiu pels següents motius:Es poden editar articles que han de comentar els diferents participants.Els articles els poden editar varies persones aportant les seves idees i anotant-les de manera asincrònica.Serveixen com a font d'informació per a la resta de la comunitat educativa.La resta de la comunitat educativa pot aportar amb els seus comentaris nova informació.Si fan referència a un missatge anterior, el contingut citat es presenta, de manera que el lector ho pot identificar i tenir-ho present. Tanmateix, cal citar les fonts.Pel que fa això que diu la Felissa: Però el procediment que ha seguit l'alumne a l'hora d'aconseguir la informació editada, com l'avaluem? és quantificable? Penso que per poder tindre en compte la part procedimental com un ítem més de l’avaluació de l’alumne, sí que podria ser quantificable amb una bona rubrica d’avaluació ben definida i que els alumnes la coneguessin. Per exemple, la rúbrica podria tindre en compte aspectes com: expressió amb paraules pròpies en relació a l’article que treballen per aconseguir la informació , número de fonts consultades i contrastades per obtenir la informació editada, dificultat de la informació consultada, entre d’altres. I per poder dur a terme això, els alumnes sota cada informació editada haurien d’especificar la font o fonts utilitzades per elaborar allò que consideren interessant entorn el tema que estem treballant. Què en  penseu?MiriamNo incorporen arxius adjunts de gran volum. Al debat realitzat no s’han adjuntat arxius de gran volum.No s'han d'enviar missatges de caràcter privatDurant el debat les aportacions fetes pel nostre grup, en cap moment han estat de caràcter privat.Cal ser cortès i respectuós amb el grup i amb els seus membresEl vocabulari emprat i les expressions utilitzades no han faltat el respecte de cap membre del grup.Utilitza majúscules y minúscules correctament. LAS MAJÚSCULES DONEN LA IMPRESSIÓ D’ESTAR CRIDANT. (Netiqueta)FORTALESES:LA FÀCIL EDICIÓ D'ARTICLES.FOMENTA EL TREBALL COOPERATIU.FA QUE A MÉS GENT S'INVOLUCRI EN EL PROJECTE.PAPER ACTIU DE L'ALUMNAT.FACILITA L'ENSENYAMENT A DISTÀNCIA I ASINCRÒNIC.PERMET REALITZAR CANVIS D'UNA MANERA SENSILLA EN ELS CONCEPTES D'APRENENTATGE.Utilitza símbols per donar èmfasi.(Netiqueta) Hola,És cert que costa de fer un seguiment dels procediment que l'alumne fa per a buscar informació, aprendre...Unes de les coses que estic aprenent en aquest postgrau és l’ utilitat dels porfolis. Per això darrerament faig als alumnes fer un portfoli del procés que fan per a buscar informació, on la busquen, què se'n recorden de les coses que han buscat (el que és significatiu per ells).Us poso aquí un enllaç d'alguns portfolis en format comentari del bloc de les aus:http://projecteaus.blogspot.com/2010/03/e-portfoli-del-projecte-els-ocells.html?showComment=1268651810781#c4656685187566707121Escriuen el que se'n recorden de la informació que s'ha buscat i podem veure el que busca, el que encara no ho ha fet, el que es queda amb informació del que busca...Tota una experiència per descobrir...!El mail ha de portar un títol adequat que reflexi el contingut del missatge.(Netiqueta)Tots els missatges portaven un bon títol relacionat directament amb el contingut, així que abans d’obrir-lo sabies de quin tema anava a fer l’aportació aquella persona.Saluda abans del missatge i acomiadat amb el teu nom (Netiqueta) Hola,El fet que puguin treballar des de casa crec que seria una oportunitat, si partim de que tots els nens tenen internet a casa, però si hi ha nens que no en tenen internet a casa i deixem que els nens puguin fer comentaris des de casa, és injust per aquests nens que no tenen internet. Crec que em de donar les mateixes oportunitats a tots. Laura.<br />Bibliografia <br />http://cv.uoc.edu/app/mediawiki5/index.php/A64.<br />http://www.netiqueta.org/<br />Orientacions sobre el debat virtual. Professorat de multimèdia i comunicació a la UOC.<br />
Publicidad