Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

GRAMATIKA, TALASALITAAN ATLEKSIKON.pptx

 1. GRAMATIKA, TALASALITAAN ATLEKSIKON
 2. • Ang gramatika ay pinangangalagaan ang kawastuhanparamagingmalinawangpagpapahayag.Anggramati kaaymaykaugnayan sa pag-aaral at uri ng mgasalita, tamang gamit ng mga salita attamangpagkakaugnay– ugnayngmgasalitasapahayagupangmakabuongmalinaw na kaisipang pang-gramatika.
 3. • -Balarila o gramatika angtawagsaaghamnatumatalakay sa mga salita atsa kanilang pagkakaugnay-ugnay.
 4. NG at NANG NG– ginagamit kapag may tinutukoy o may pinag-uukulan. Ginagamit ito kung; Sinusundan ng pangngalan Sinusundan ng pang-uri Sinusundan ng pamilangMga halimbawa; 1.Ang tokador ay puno NG damit. 2.Kumuha siya NG malamig na tubig. 3.Pumitas siya NG isangbulaklak na rosas.
 5. • NANG-bilang pangatnig sa hugnayang pangungusap atbilang panimula ng katulong na sugnay na di-makapagiisa. • Ang NANG ay ginagamit na;Kasingkahulugan ng NOONG • Kasingkahulugan ng UPANG • Kasingkahulugang ng NA at ANG • Kasingkahulugang ng NA at NG • Pang-angkop ng pandiwang INUULIT
 6. Mga halimbawa 1.NANG (noong) nakita kita, nabighani ako sa iyongganda. 2.Mag-aral kang mabuti NANG (upang) makapagtaposka sa iyong pag- aaral. 3.Labis NANG (na ang) panglalait ang natamo niya. 4.Napahamak NANG (na ng) tuluyan ang kaniyanganak NANG (noong) ito’y kaniyang iwan. 5.Kain NANG kain pero payat, tulog NANG tulog peropuyat.
 7. MAY AT MAYROON MAY–sinusundan ng pangngalan, pandiwa, pang-uri at panghalip na panao sa kaukulang paari. Halimbawa;May mahabang buhok si Lucy. MAYROON–sinusundan ng isang kataga at pasagot sa tanong. •Halimbawa;Mayroon po bang natirang ulam?
 8. KUNG AT KONG • Kung- ginagamit sa pangatnig sa mga sugnayna di makapag- iisa sa mga pangungusap na hugnayan. •Kong– ginagamit bilang panghalip na ko,nilagyan ng pang- angkop na NG Halimbawa; 1. Matutulog na ako kung papatayin mo na ang ilaw. 2. Nabasâ ang binili kong aklat.
 9. KAPAG AT KUNG • KAPAG-ginagamit ito sa isang kalagayang tiyak. • KUNG-ginagamit sa di-tiyakan ng isang kalagayan. Halimbawa; 1.Magiging makinis ang iyong mukha kapag ginamit mo ang sabon na Kojic. 2.Mag-ingat ka kung ikaw ang magmamaneho ngkotse.
 10. KUNG DI AT KUNDI KUNG DI-ito ay galling sa salitang kung hindi. “If not” sa Ingles. KUNDI- ay except. 1.Aalis na sana kami kung di ka dumating. 2.Walang sinuman ang pwedeng manood kundi iyong mga may tiket lamang
 11. •SINA at NINA– mga pantukoy kaya laging sinusundan ng pangngalang tinutukoy. •SILA at NILA– mga panghalip na panao kaya’t nakapag-iisa. Halimbawa;1. Nadulas sina Joy at Mark sa sahig. 2. Sila ang may kasalanan sa pangyayaring naganap kahapon.
 12. DIN, RIN, DAW, RAW, DOON, at ROON• • Din, Daw, Doon– kapag ang nauunang salita dito ay nagtatapos sa katinig dito ay nagtatapos sa katinig maliban sa malapatinig na W at Y.
Publicidad