Publicidad

New microsoft office power point presentation(true)

5 de Aug de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

New microsoft office power point presentation(true)

  1. • . .
  2. 1. Pagkalinga at pagmamahal 2. Pagdisiplina 3. Paghubog sa kabuuang pag-unlad (edukasyon) 4. Pagbigay ng mga pangunahing pangangailangang pinansyal gaya ng pagkain, damit, bahay atbp. 5. Pagturo ng mabuting asal at pakikipagkapwa- tao. 6. Pagturo ng pagmamahal at katapatan sa bayan. 7. Pagturo sa wasto at masinop na paggamit ng pera 8. Pagturo/paghubog sa mga ispiritwal na pangangailangan.
  3. • Pinagpap ala ng Panginoo ng Hesus ang isang masaya at matibay
  4. • You don't choose your family. They are God's gift to you, as you are to them. • Desmond Tutu
Publicidad