Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bisnestä biomassoista -pyrolyysipäivä Tampere-talolla 12.11.2014, Kari Tiilikkala, MTT

1.035 visualizaciones

Publicado el

Bisnestä biomassoista -pyrolyysipäivä Tampere-talolla 12.11.2014, Kari Tiilikkala, MTT

Publicado en: Ciencias
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Bisnestä biomassoista -pyrolyysipäivä Tampere-talolla 12.11.2014, Kari Tiilikkala, MTT

 1. 1. Kari Tiilikkala Pyrolyysipäivä – Tehdään bisnestä biomassoista! 12.11.2014 Tampere-talo Pyrolyysillä lisäarvotuotteita, nesteet ja filtterimateriaalit, 11.11.2014
 2. 2. Kulttuurin muutos biotaloudessa 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2 1 Yritysten yhteistyö ketjuissa, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti 2 Yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten sekä rahoittajien yhteistyö 3 Kuluttajaviestintä 4 Mallina Edinburgh Centre for Carbon Innovation
 3. 3. Sisältö tänään: rajattu yhteen teknologiakokonaisuuteen •Hitaan pyrolyysin ja biohiilen määrittelystä (EBC) •Tietämysperustana T&K hankkeiden tuottama tieto •Esimerkkeinä : Pyrolyysinesteet ja Biohiilipohjaiset filtterit •En puhu ravinne-, maanparannus- tai lannoite asiaa •> pyrolyysituotteet ( Rasa, Ylivainio) •> ravinteilla rikastetut hiilituotteet, filtterit uusia hankkeita valmistelussa ja salassapitosopimusten takana (IPR !) • 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 3
 4. 4. Biohiili - Määrittely •Hidaspyrolyysissä puuta tai muuta biomassa lämmitetään hitaasti hapettomassa tilassa, jolloin biomassa hajoaa lämmön vaikutuksesta muodostaen kaasuja, nesteitä ja hiiltä. Prosessin aikana lämpötilaa nostetaan keskimäärin 5-10 oC /min siten, että lopullinen lämpötila on yli 400 oC •The European Biochar Certificate: ”Biochar is here defined as a charcoal - like substance that is pyrolysed from sustainable obtained biomass under controlled conditions and which is used for any purpose which does not involve its rapid mineralisation to CO 2 •Biochar is produced by biomass pyrolysis, a process whereby organic substances are broken down at temperatures ranging from 350°C to 1000 °C in a low -oxygen (<2%) thermal process. •Torrefaction, hydrothermal carbonisation and coke production are further carbonisation processes whose end products cannot however be called biochar under the above definition”. 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 4
 5. 5. Muita termisiä tekniikoita •Nopea (500 oC) > nestemäisiä polttoaineita •Kaasutus>> kaasua > sähköä •Torrefiointi (alle 270 oC ) >> kiinteät polttoaineet •”Märkähiilto” Hydrothermal Carbonization (180-280 oC ) >> ”hydrochar •>> lannoitteita, energiaa ja raaka-ainetta moniin tuotteisiin •HITAASSA pyrolyysissä saadaan: •Kaasua (1/3) ja siitä nesteitä (1/3), jos halutaan •Kiinteää hiiltä (1/3). 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 5
 6. 6. Tietoperustaa yrityslähtöisistä t&k hankkeista 2003- ja kv-yhteistyöllä •1 MMM: n hankkeella tietoa nesteiden käyttöpotentiaalista torjunta- aineena •TEKES : Biorefiner- ohjelman hankkeet •2 Yrityshanke (BIOKO) nesteiden kaupallistamisesta •3 HIDASPYRO I pyrolyysinesteiden ominaisuudet ja kaupallistaminen •4 HIDASPYRO II Biohiilen ominaisuudet ja kaupallistaminen •5 FSKK OY:n ” Envi Grow Park ” mobiilin hidaspyrolyysin demonstraatio yrityksissä” •6 UM:n ICI hanke Pohjois-Siinailla, osaamista ja teknologiasiirtoa •7 COST1107 verkosto 2102 -2016: 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 6
 7. 7. Puusta saatavat nesteet 2003 ---2014 •Nesteessä satoja yhdisteitä: etikkahappoa eniten, metanoli, furfuraali, esetonia, aromaattisia hiilivetyjä, fenolit jne. •Vesiliukoiset ja liukenemattomat ! •Chemical Composition of Birch Wood Slow Pyrolysis Products •Leena Fagernäs, Eeva Kuoppala, Kari Tiilikkala, Anja Oasmaa •Tehokkaitakin torjunta-aineita: •- rikkakasvien ja tautien torjuntaan, hyönteisten ja nilviäisten karkottamiseen 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 7 oho ? 2005
 8. 8. Kaupallistaminen ? •Tehoista on näyttöä •Erottelutekniikkaa tarvitaan •Käyttöteknologian kehitystä tarvitaan paljon •Biohajoavien valmisteiden kysyntä kasvaa •Korvaajia synteettisille kemikaaleille •Esteet: •Regulaatioviidakko •Turvallisuus ja ympäristövaikutus datan kalleus •Asenteet PK- yritysten tukemisessa ? •Yritysyhteistyön puute 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 8
 9. 9. Biohiili: ei yksi tuote vaan ominaisuudet vaihtelee paljon , samoin käyttötarkoitus 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 9 lehtipuusta kuusesta
 10. 10. Hiilifiltterit – osa Clean Tech kehitystä ? 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 10
 11. 11. Glyfosaatin valuntakoe •Marleena Hagner 2013 Väitöskirjan johtopäätökset: •”Biohiilen avulla on mahdollista vähentää tiettyjen •pestisidien huuhtoutumista pelloilta vesistöihin” •ja •hidaspyrolyysillä tuotettuja koivutuotteita voidaan käyttää yhtenä keinona synteettisten •kemikaalien aiheuttamien ympäristöriskien hallinnassa” •VESI RATKAISEE TULEVAISUUDEN 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 11 Hiiltä sekoitettu multaan Mitattiin glyfosaatin valuntaa
 12. 12. Hajut ja kaasupäästöt (KHK) 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 12 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Yhteensä ei hiili hiili_tisle tisle Keskiarvo / N20 g N2O- N/ha/day Hiiltä ja koivutislettä Sekoitettu kompostiin Hajut ja KHK ?
 13. 13. Hiilen sidonta ja hiilineutraali tuotanto •Can Irish Agriculture be Carbon-Neutral by 2050? •02 December 2013 •A major report: “Carbon Neutrality as a ‘horizon point’ for Irish agriculture: a qualitative appraisal of potential pathways to 2050”. In this report, Teagasc assesses how Irish agriculture can approach carbon-neutrality by 2050. •The report concludes that partial carbon-neutrality for agriculture may be achieved by 2050 by the selective implementation of all five pathways simultaneously. • However, the report emphasises that immediate action is needed in order to set a course towards carbon-neutrality by 2050. 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 13
 14. 14. Biohiilen monet käyttömuodot 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 14
 15. 15. Biohiilen kaupallistaminen •Ajurit: •Hiilinielut ja KHK-politiikka •Ravinnekierrot (P) •Vedenpidätyskyky •Maan orgaaninen aines •Elintarvikeomavaraisuus •Ympäristöteknologiat •Turpeen käytön osittainen korvaaminen kasvualustoissa (COST1107) •Regulaatiot ? •EBC ja IBI Vapaaehtoisesti noudatettavat laatuohjeet on jo •TULOSSA EU:n viralliset kriteerit tuotannolle, laadulle ja käytölle •Kasviperäinen kasvualustahiili on hyväksytty Suomessa jo 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 15 Mutta esteitä on PALJON Ei niistä yksin selviä kukaan ! Biotalouden kehitys vaatii kaikkien sitoutumista yritysten tukemiseen eli symbioosia yli organisaatiorajojen Tässä tutkimus haluaa olla mukana tänäänkin
 16. 16. Muita termisiä tekniikoita •Nopea pyrolyysi (2 sek , 500 oC), nesteiden tuotanto •Kaasutus, energiakaasujen (sähkön) tuotanto •Torrefiointi (alle 270 oC), kiinteää polttoainetta •Märkäpyrolyysi 11.11.2014 © Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 16 SUOMESSA ? Kuullaanko tänään ?
 17. 17. MTT:n Kalusto meni Ismailiaan ja hommat saatiin pyörimään 11.11.2014 © MTT Agrifood Research Finland 17 Euroopan tilanne: http://cost.european-biochar.org/en
 18. 18. MTT, RKTL, Metla ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen 11.11.2014 © MTT Agrifood Research Finland 18

×