Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál

1.683 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Tecnología
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál

 1. 1. Szervezet - és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál I. fázis Javaslati dokumentum 2008. március 17.
 2. 2. <ul><li>Projektjelentésünk a projekt jelen fázisa során a tanácsadó által elvégzett főbb tevékenységek eredményeit foglalja össze az alábbi témakörök szerint csoportosítva: </li></ul><ul><li>Helyzetfelmérés (erősségek, gyengeségek, javaslatok) : a Hivatal vezetője által kijelölt 6 vezető munkatárssal folytatott interjúkon, valamint a rendelkezésünkre bocsájtott dokumentumok elemzése során gyűjtött információkra épülő megállapításokat és javaslatokat tartalmazza. </li></ul><ul><li>Kulcsfolyamatok leírása: a Hivatal dolgozóival készített interjúk, az ennek során definiált feladatok és eljárások alapján azonosítottuk a szervezet által ellátott kulcsfolyamatokat, melyek a részletes tevékenységelemzés alapjául szolgálnak. </li></ul><ul><li>Benchmark elemzések: A szervezetfejlesztési projekt egyik fontos elemeként az erőforrás tervezéshez szükséges összehasonlítás, illetve a létszámigény alátámasztása érdekében sor került hazai, illetve nemzetközi benchmark elemzések, összehasonlítások elvégzésére. </li></ul><ul><li>Tevékenységelemzés és szervezet: A tevékenységelemzés és munkaerő-ráfordítás tervezés alapján levezetjük a Vasúti Hivatal jövőbeli javasolt szervezeti felépítését, egyúttal meghatározzuk a tervezett munkaköri struktúrát és létszámot. </li></ul><ul><li>Projektjavaslatok: Projektjelentésünk számos rövidtávú intézkedési javaslat mellett 6 jövőbeni projektre tesz ajánlást. </li></ul>Vezetői összefoglaló – projekt lépései
 3. 3. <ul><li>A létszámtervezés elsődleges kiindulópontja részletes tevékenységelemzés volt, de a tevékenységelemzés során figyelembe vettük a nemzetközi társhatóságok, illetve a Magyarországon működő, hasonló funkciót betöltő felügyeleti, ellenőrzési hatóságok létszámadatait és létszámeloszlását. A tevékenységelemzés eredményeképpen egy, a jogszabályokban előírt feladatokat optimális létszámmal, a külsős szakértői tevékenységeket minimalizáló szervezet kialakításához és működtetéséhez 61 fős munkavállalói állományt tartunk kívánatosnak. </li></ul><ul><li>A létszám tartalmazza a következő tevékenységek ellátásához szükséges létszámigényeket is: </li></ul><ul><ul><li>Vasútpolitikai szervezeti egység </li></ul></ul><ul><ul><li>Utasjogvédelmi terület </li></ul></ul><ul><ul><li>Az esetleges kormányhivatali státuszhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása </li></ul></ul><ul><li>A kalkulált létszám esetén az alábbi tevékenységek kiszervezésével számoltunk: </li></ul><ul><ul><li>Munka/tűzvédelem </li></ul></ul><ul><ul><li>Vagyonvédelem koordinálása, felügyelete </li></ul></ul><ul><ul><li>Alkalmazások üzemeltetése </li></ul></ul><ul><ul><li>Hálózatüzemeltetés </li></ul></ul><ul><ul><li>Help Desk funkció ellátása </li></ul></ul><ul><ul><li>IT oktatás </li></ul></ul><ul><ul><li>IT fejlesztések kivitelezése </li></ul></ul><ul><ul><li>Kafetéria adminisztráció </li></ul></ul>Vezetői összefoglaló – javasolt létszám
 4. 4. Vezetői összefoglaló – javasolt létszám Amennyiben egyes tevékenységcsoportok ellátását a Hivatal szervezetén kívül tervezik végezni, akkor az alábbiak szerint csökkenthető a tervezett létszám: Vasútstratégia, vasútpolitika: 3 fő Utasjogvédelem: 8 fő Egyéb, esetlegesen kiszervezhető támogató feladatok: 7 fő Összességében az alaptevékenység szervezeten belüli ellátását még nem veszélyeztető módon 18 fővel csökkenthető a tervezett 61 fős létszám.
 5. 5. Tartalom <ul><li>Bevezetés </li></ul><ul><li>Erősségek, gyengeségek, javaslatok </li></ul><ul><li>Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások </li></ul><ul><li>Kulcsfolyamatok </li></ul><ul><li>Tevékenységelemzés és létszámtervezés </li></ul><ul><li>Javasolt szervezeti felépítés </li></ul><ul><li>Javasolt projektek </li></ul>
 6. 6. Bevezetés A Magyar Vasúti Hivatal megbízta a Telkes Tanácsadó ZRt.-t a jelenlegi szervezeti működés átvilágítására, valamint a jogszabályokban meghatározott, a Hivatal által ellátandó tevékenységek magas színvonalú végrehajtásához szükséges létszám-struktúra és szervezeti modell megtervezésére . A munka elvégzésére egy hónap állt a tanácsadó rendelkezésére. Jelen anyagunk a projekt során összegyűjtött információk és adatok feldolgozásával megfogalmazott helyzetelemzési megállapításainkat, és az ezekre épülő szervezeti, munkaköri és létszám tervezeteinket, valamint a működés további fejlesztését célzó projektjavaslatainkat tartalmazza.
 7. 7. Tartalom <ul><li>Bevezetés </li></ul><ul><li>Erősségek, gyengeségek, javaslatok </li></ul><ul><li>Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások </li></ul><ul><li>Kulcsfolyamatok </li></ul><ul><li>Tevékenységelemzés és létszámtervezés </li></ul><ul><li>Javasolt szervezeti felépítés </li></ul><ul><li>Javasolt projektek </li></ul>
 8. 8. Erősségek, gyengeségek, javaslatok - Bevezetés <ul><li>A Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi működésére vonatkozó helyzetfelmérésünk során az alábbi témák szerint csoportosítottuk észrevételeinket és megállapításainkat: </li></ul><ul><ul><li>Munkaerő állomány </li></ul></ul><ul><ul><li>Munkaszervezés, szervezeti felépítés </li></ul></ul><ul><ul><li>Vezetési kultúra </li></ul></ul><ul><ul><li>Ösztönzés </li></ul></ul><ul><ul><li>HR fejlesztés </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastruktúra </li></ul></ul><ul><ul><li>Külső kapcsolatok </li></ul></ul><ul><li>Helyzetfelmérésünk a Hivatal vezetője által kijelölt 6 vezető munkatárssal folytatott interjúkon, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok elemzése során gyűjtött információkra épülő megállapításokat és javaslatokat tartalmazza. </li></ul><ul><li>A megfogalmazott javaslatok témához illeszkedő részét felhasználtuk a szervezeti felépítésre és létszámösszetételre vonatkozó javaslatunk kialakításánál. </li></ul>
 9. 9. Tartalom <ul><li>Bevezetés </li></ul><ul><li>Erősségek, gyengeségek, javaslatok </li></ul><ul><li>Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások </li></ul><ul><li>Kulcsfolyamatok </li></ul><ul><li>Tevékenységelemzés és létszámtervezés </li></ul><ul><li>Javasolt szervezeti felépítés </li></ul><ul><li>Javasolt projektek </li></ul>
 10. 10. Benchmarking - Bevezetés <ul><li>A szervezetfejlesztési projekt egyik fontos elemeként az erőforrás tervezéshez szükséges összehasonlítás, illetve a létszámigény alátámasztása érdekében sor került hazai, illetve nemzetközi benchmark elemzésekre. Az elemzések és összehasonlítások legtöbb esetben az MVH jelenlegi szervezetére és létszámára vonatkoznak. </li></ul><ul><ul><li>A nemzetközi összehasonlítás egy, a Vasúti Hivatal által már korábban elkészített benchmark elemzésen, illetve a brit, cseh, lengyel és szlovák társhatóságoktól a projekt során bekért adatokon alapszik. </li></ul></ul><ul><ul><li>A hazai hasonló tevékenységet végző, hasonló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezetek közül a Nemzetközi Hírközlési Hatóság és a Magyar Energia Hivatal létszám adataira, azok eloszlására fókuszálva végeztünk összehasonlító elemzést. Ezen belül is az Energia Hivatallal való összevetést hangsúlyoztuk, hiszen mind szervezeti létszámában, mind pedig tevékenységében közelebb áll a Vasúti Hivatalhoz. </li></ul></ul><ul><ul><li>A jelentés végén található 2. számú melléklet a Hivatal által végzett főbb tevékenységcsoportok szerinti bontásban további részletes benchmark összehasonlításokat tartalmaz a javasolt létszám nagyságrendjének validálása céljából. </li></ul></ul>
 11. 11. Nemzetközi benchmark adatok 1. A nemzetközi színtéren a V4 országokban működő szervezetek adatai szolgálnak a legmegfelelőbb információkkal, hiszen a Vasúti Hivatal tevékenysége ezen szervezetek tevékenységéhez hasonlít leginkább, hasonló késéssel kezdték meg a szabályozó szervi és engedélyező hatósági feladatok végrehajtását. Így, amint ez az alább látható táblázatokból is kiderül, ezek a szervek a Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi szerkezetére legjobban hasonlító nemzetközi hatóságok. A feladatkörök az említett négy országban majdnem ugyanazok. A legújabb végrehajtási rendeletek alapján pedig a Vasúti Hivatal tevékenységi köre bővülni fog, ehhez társul az elmaradt feladatok pótlólagos elvégezésének, illetve az EU által megkívánt minőségi megfelelőség követelménye. A V4-ek közül is leginkább Szlovákiát érdemes kiemelni a maga 67 fős létszámával, hiszen a Hálózat hossza kb. fele a magyarországinak, az áruforgalom pedig csak kevéssel több (953 m tkm), mint Magyarországon, feladatköreiben szerepel a díjszabás, a kapacitáselosztás, illetve a versenypolitika is, melyeket a jövőben Magyarországnak is el kell látnia. A Visegrádi Csoport szerveinek adatai alapján a Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi feladataihoz igazodó indokolt létszám kb. 65-70 fő.
 12. 12. Nemzetközi benchmark adatok 2. Nemzetközi színtéren, az élen járók között már nagyobb szórás jellemző a feladatkörök tekintetében. Ami mégis látszik, hogy a Vasúti Hivatal által végzett feladatkörök ellátására a jelenleginél mindenhol nagyobb létszámot foglalkoztatnak. A norvég hatóság jelentősen szűkebb feladatkört lát el.
 13. 13. Nemzetközi benchmark adatok 3. A feladatkörről a számadatokra áttérve a következőket állapíthatjuk meg. Ha a V4 országokban az átlagosan egy főre jutó áruforgalom alapján (Magyarországi áruforgalom/átlagosan egy főre jutó áruforgalom) kívánjuk megadni a Vasúti Hivatal szükséges létszámát, akkor 38 főre van szükség . Ha az átlagosan egy főre jutó hálózathossz alapján (hálózathossz/átlagosan egy főre jutó hálózathossz), akkor 80 főre .
 14. 14. Nemzetközi benchmark adatok 4. Az élen járó országokkal az előző oldalon részletezett összevetést elvégezve a szükséges létszám 57, illetve 76 fő.
 15. 15. Hazai benchmark adatok 1. Az itt feltüntetett táblázat a Magyar Energia Hivatal, illetve a Nemzetközi Hírközlési Hatóság létszámadatait hasonlítja a Magyar Vasúti Hivataléhoz, az adott területen dolgozó munkatársak számának szervezeten belüli eloszlásával együtt. Az általános vezetés területén tapasztalható nagy eltérés a MVH és a másik két szervezet között nyilvánvalóan a Vasúti Hivatal kis létszámából adódik, egy létszámbővítés alkalmával természetesen az általános vezetők aránya is csökkenne amellett, hogy további szakterületi vezetők kerülnének a szervezetbe. A piacelemzési és árszabályozási tevékenységet ellátók megoszlása a Vasúti Hivatal jelenlegi létszámát alapul véve a három szervezet közül középértéken van. A jelenlegi kis létszám miatt azonban az előírt tevékenységek ellátatlanok. A tevékenységelemzés alapján tervezett létszámbővítéssel (61 fő), a benchmark adatokat figyelembe véve és az aránytalanságokat korrigálva, a szakmai területek közül az elemzés és árszabályozás kb. 10 főt, a piacfelügyelet kb. 15 főt igényelne.
 16. 16. Hazai benchmark adatok 2. Az utasjogvédelmi terület idén kerül kialakításra a Vasúti Hivatalban, szükséges létszáma a benchmark adatok alapján 8 fő. A kabinet, titkárság (8), nemzetközi kapcsolatok (2) együttesen körülbelül 10 főt igényel. A gazdálkodási és a humán terület a létszámnövekedéssel együtt járó feladatkör bővülés miatt dupla ennyi erőforrással látható el (6, ill. 2 fő) Ennél a létszámnál már szükségessé válik egy IT csapat folyamatos jelenléte a Hivatalnál, így a jelenleg kiszervezett tevékenység egy, inkább koordinációs tevékenységeket végző része bekerülne a Hivatalhoz. Az összehasonlító adatok alapján a szakmai tevékenység jogi támogatására, illetve a jogszabály-előkészítési tevékenység ellátására minimálisan 7-8 fő erőforrásigény mutatkozik.
 17. 17. Hazai benchmark adatok 3. <ul><li>Az egyes funkciók létszámarányait tekintve a tervezett szervezet számos tekintetben közelít a MEH arányaihoz: </li></ul><ul><li>Vezetők aránya </li></ul><ul><li>Ügyintézők aránya </li></ul><ul><li>Gazdálkodási terület </li></ul><ul><li>A legnagyobb különbség az alap és támogató tevékenységet végzők arányában van, a Vasúti Hivatal javára, mely a 25%-körüli értékével közelebb van a nemzetközileg is elfogadott best practice arányokhoz. </li></ul>
 18. 18. Tartalom <ul><li>Bevezetés </li></ul><ul><li>Erősségek, gyengeségek, javaslatok </li></ul><ul><li>Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások </li></ul><ul><li>Kulcsfolyamatok </li></ul><ul><li>Tevékenységelemzés és létszámtervezés </li></ul><ul><li>Javasolt szervezeti felépítés </li></ul><ul><li>Javasolt projektek </li></ul>
 19. 19. Kulcsfolyamatok - Bevezetés <ul><li>Az elmúlt hónap során, a Hivatal dolgozóival készült részletes interjúk, az ennek során definiált feladatok és eljárások alapján azonosítottuk a szervezet által ellátott főbb tevékenység-láncokat, folyamatokat. Részletes folyamatábrát az alábbi - az alaptevékenységi körbe tartozó, összetettebb - folyamatokra készítettünk: </li></ul><ul><li>A Hivatal működési engedélyek elbírálásával kapcsolatos eljárásrendje </li></ul><ul><li>Monitoring tevékenység </li></ul><ul><li>Piacfelügyeleti eljárások </li></ul><ul><li>Határforgalmi ellenőrzések </li></ul><ul><li>Az alábbiakban az ezekre a tevékenységekre készült folyamatábrákat kívánjuk szemléltetni, melyek a részletes elemzéshez, a feladat és hatáskörök beazonosításához is segítséget nyújtanak. A folyamatok alapján készítettük el a létszámtervezés alapjául szolgáló tevékenységelemzésünket. </li></ul>
 20. 20. Engedélyezési eljárás
 21. 21. Monitoring tevékenység
 22. 22. Piacfelügyeleti tevékenység I.
 23. 23. Piacfelügyeleti tevékenység II.
 24. 24. Határforgalom ellenőrzése
 25. 25. Tartalom <ul><li>Bevezetés </li></ul><ul><li>Erősségek, gyengeségek, javaslatok </li></ul><ul><li>Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások </li></ul><ul><li>Kulcsfolyamatok </li></ul><ul><li>Tevékenységelemzés és létszámtervezés </li></ul><ul><li>Javasolt szervezeti felépítés </li></ul><ul><li>Javasolt projektek </li></ul>
 26. 26. Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés <ul><li>A létszámtervezés elsődleges kiindulópontja a részletes tevékenységelemzés volt, de a tevékenységelemzés során figyelembe vettük a nemzetközi társhatóságok, illetve a Magyarországon működő, hasonló funkciót betöltő felügyeleti, ellenőrzési hatóságok létszámadatait és létszámeloszlását (lásd részletesen a Benchmarking fejezetben). A nemzetközi és hazai benchmarkok alapján egy hasonló feladatokat ellátó központi hatóság létszámkerete átlagosan 60 és 80 fő között található, a Hivatal esetében is indokolt ezt a tartományt kívánatosnak tekinteni. </li></ul><ul><li>A részletes tevékenységelemzés alapján 2009 végéig (a személyszállítási piac újraszabályozásának szabályozási koncepciója még nem készült el, ezért a 2009. márciustól, illetve 2009. decembertől emiatt várható többletlétszám nem becsülhető) a jogszabályokban előírt feladatokat optimális létszámmal, a külsős szakértői tevékenységeket minimalizáló szervezet kialakításához és működtetéséhez 61 fős létszámot tartunk indokoltnak. </li></ul><ul><li>Létszámtervezésünk során az alábbi tervezési szempontokat vettük figyelembe: </li></ul><ul><ul><li>Az Elnöktől kapott információk alapján szó lehet arról, hogy H ivatal 2009-től kormányzati szervként működik, létszám-kalkulációnk számol az ezzel kapcsolatos többletfeladatok elvégzésével is (pl. a fejezeti költségvetés készítése és ellenőrzése). </li></ul></ul><ul><ul><li>Az utasjogvédelmi területtel kapcsolatos feladatok Hivatalon belüli ellátása (e nélkül az indokolt létszám 8 fővel 53 főre csökkenne). </li></ul></ul><ul><ul><li>A létszámterv nem tartalmazza a 2010-től ellátandó, a személyszállítási árszabályozással és az univerzális szolgáltatási kassza működtetésével kapcsolatos feladatok munkaerő-igényét. </li></ul></ul>
 27. 27. Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés <ul><li>A létszám tartalmazza a következő, a Hivatal által eddig részben vagy egészében el nem látott tevékenységek végzéséhez szükséges létszámigényeket is: </li></ul><ul><ul><li>Vasútpolitikai szervezeti egység </li></ul></ul><ul><ul><li>Utasjogvédelmi terület </li></ul></ul><ul><ul><li>Teljesítményösztönző rendszerek értékelése, módosítása </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiegyenlítő rendszerek jóváhagyása </li></ul></ul><ul><ul><li>Nemzetközi vasúti határforgalommal kapcsolatos ellenőrzési feladatok </li></ul></ul><ul><ul><li>Különleges vasutak engedélyezése </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapacitásbővítési tervvel kapcsolatos piacfelügyeleti feladatok </li></ul></ul><ul><ul><li>Szakosított infrastruktúra kijelölése </li></ul></ul><ul><ul><li>Keretmegállapodások jóváhagyása </li></ul></ul><ul><ul><li>Túlterhelt infrastruktúra kijelölésével kapcsolatos feladatok </li></ul></ul><ul><ul><li>A vasúti menetrendek szabályozása </li></ul></ul><ul><ul><li>Állami támogatások felhasználásának ellenőrzése </li></ul></ul><ul><ul><li>A vasúti közszolgáltatások költségeinek ellenőrzése </li></ul></ul><ul><ul><li>Felárak jóváhagyása </li></ul></ul><ul><ul><li>Díjmegállapító tárgyalás felügyelete </li></ul></ul><ul><ul><li>A díjszabási rendszer kötelező felülvizsgálata </li></ul></ul><ul><ul><li>Hálózati üzletszabályzatok nyilvántartása </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring jelentések nyilvántartása </li></ul></ul><ul><ul><li>Összehangolási eljárás </li></ul></ul><ul><ul><li>Kapacitáselemezés </li></ul></ul><ul><ul><li>A kormányhivatali státuszhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása. </li></ul></ul>
 28. 28. Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés <ul><li>A létszámterv a szakmai feladatok ellátásához szükséges optimális munkaerő-igényen alapszik, a külsősök által végzett feladatok döntő részének szervezeten belüli végrehajtását feltételezve. </li></ul><ul><li>A kalkulált létszám esetén az alábbi tevékenységek kiszervezésével számoltunk: </li></ul><ul><ul><li>Munka/tűzvédelem </li></ul></ul><ul><ul><li>Vagyonvédelem koordinálása, felügyelete </li></ul></ul><ul><ul><li>Alkalmazások üzemeltetése </li></ul></ul><ul><ul><li>Hálózatüzemeltetés </li></ul></ul><ul><ul><li>Help Desk funkció ellátása </li></ul></ul><ul><ul><li>IT oktatás </li></ul></ul><ul><ul><li>IT fejlesztések kivitelezése </li></ul></ul><ul><ul><li>Kafetéria adminisztráció </li></ul></ul><ul><li>A támogató területek esetén - költséghatékonysági elemzéseket követően - lehetőség nyílhat egyes tevékenységek kiszervezésére és ezzel párhuzamosan a belső létszámigény csökkentésére. </li></ul><ul><ul><li>Pénzügy </li></ul></ul><ul><ul><li>Számvitel </li></ul></ul><ul><ul><li>Eszközgazdálkodás </li></ul></ul><ul><ul><li>Bérszámfejtés </li></ul></ul><ul><ul><li>Humán adminisztráció </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentumkezelés </li></ul></ul><ul><ul><li>Gépjárművezető </li></ul></ul><ul><li>Ezek révén a szervezet létszáma maximálisan 7 fővel csökkenthet. </li></ul>
 29. 29. Tevékenységelemzés összefoglaló táblázat 1. A részletes tevékenységelemzést, az egyes tevékenységek ellátásához szükséges munkaidő-szükséglet számításokat és a tevékenységek munkakörökhöz, szervezeti egységekhez rendelését tartalmazó táblázatokat az 1. számú mellékelt tartalmazza.
 30. 30. Tevékenységelemzés összefoglaló táblázat 2.
 31. 31. Tartalom <ul><li>Bevezetés </li></ul><ul><li>Erősségek, gyengeségek, javaslatok </li></ul><ul><li>Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások </li></ul><ul><li>Kulcsfolyamatok </li></ul><ul><li>Tevékenységelemzés és létszámtervezés </li></ul><ul><li>Javasolt szervezeti felépítés </li></ul><ul><li>Javasolt projektek </li></ul>
 32. 32. Javasolt szervezeti felépítés - Bevezetés <ul><li>A szervezeti felépítés kialakításánál a már meglévő szervezeti struktúrából indultunk ki, a korábbi szervezet az újonnan ellátandó feladatokat végző szervezeti egységekkel egészülne ki. </li></ul><ul><li>Újonnan létrehozott szervezeti egységek: </li></ul><ul><ul><li>Vasútpolitika </li></ul></ul><ul><ul><li>Elnöki kabinet </li></ul></ul><ul><ul><li>Utasjogvédelmi terület </li></ul></ul><ul><li>A javasolt szervezetben a Vasúti Közlekedési Monitoring főosztályvezető munkakörben dolgozó vezető tölti be az elnökhelyettesi pozíciót. A kormányhivatali státusz esetleges elnyerését követően egy általános elnökhelyettesi pozíció kialakítása kívánatos. </li></ul><ul><li>A következő oldalakon a tervezett létszámokat is tartalmazó javasolt szervezeti felépítés két változatát mutatjuk be, az első az Utasjogvédelmi területet is tartalmazza, míg a második az Utasjogvédelmi terület nélküli szervezetet vázolja fel. </li></ul>
 33. 33. Javasolt szervezeti felépítés - Bevezetés A bemutatott teljes szervezet 61 fős állománylétszámot irányoz elő. A létszámterv a szakmai feladatok ellátásához szükséges optimális munkaerő-igényen alapszik, a külsősök által végzett feladatok döntő részének szervezeten belüli végrehajtását feltételezve. Amennyiben egyes tevékenységcsoportok ellátását a Hivatal szervezetén kívül tervezik végezni, akkor az alábbiak szerint csökkenthető a tervezett létszám: Vasútstratégia, vasútpolitika: 3 fő Utasjogvédelem: 8 fő Egyéb, esetleg kiszervezhető támogató feladatok (lásd 39. oldal): 7 fő Összességében az alaptevékenység szervezeten belüli ellátását még nem veszélyeztető módon 18 fővel csökkenthető a tervezett 61 fős létszám.
 34. 34. Javasolt szervezeti felépítés – teljes szervezet
 35. 35. Javasolt szervezeti felépítés – utasjogvédelmi terület nélküli szervezet
 36. 36. Tartalom <ul><li>Bevezetés </li></ul><ul><li>Erősségek, gyengeségek, javaslatok </li></ul><ul><li>Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások </li></ul><ul><li>Kulcsfolyamatok </li></ul><ul><li>Tevékenységelemzés és létszámtervezés </li></ul><ul><li>Javasolt szervezeti felépítés </li></ul><ul><li>Javasolt projektek </li></ul>
 37. 37. Javasolt projektek - Bevezetés <ul><li>A következő oldal a projekt során összegyűjtött információk és adatok feldolgozásával megfogalmazott, a működés további fejlesztését célzó projektjavaslatainkat tartalmazza. </li></ul><ul><li>A helyzetelemzési részben megfogalmazott javaslatok közül az alábbi témakörök tekintetében javasoljuk már a közeljövőben - a létszámbővítéssel párhuzamosan, vagy annak lezárultát követően - további szervezet és személyzetfejlesztési projektek megvalósítását: </li></ul><ul><ul><li>Csapatépítő tréningek </li></ul></ul><ul><ul><li>Teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és bevezetése </li></ul></ul><ul><ul><li>Vezetőfejlesztési tréning </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunikációs tréning </li></ul></ul><ul><ul><li>Karrier- és utánpótlástervezési rendszer kiépítése </li></ul></ul><ul><ul><li>Értékelő és fejlesztőközpont kiépítése </li></ul></ul>
 38. 38. Javasolt projektek Nehéz Könnyű Alacsony Magas Megvalósítás nehézségi foka Projekt stratégiai fontossága <ul><li>Javasolt projektek: </li></ul><ul><li>Csapatépítő tréning </li></ul><ul><li>Teljesítményértékelési rendszer </li></ul><ul><li>Vezetőfejlesztési tréning </li></ul><ul><li>Kommunikációs tréning </li></ul><ul><li>Karriertervezés </li></ul><ul><li>Értékelő és fejlesztőközpont </li></ul>1 2 3 4 5 6
 39. 39. Melléklet 1. számú melléklet: Az MVH által ellátandó tevékenységek részletes elemzése, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges munkaidő-szükséglet tervezése és a tevékenységek szervezeti egységekhez, munkakörökhöz rendelése
 40. 40. Melléklet 2. számú melléklet: Az MVH tevékenységcsoportjai alapján elvégzett benchmark összehasonlítások összefoglaló táblázatai

×