Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

G9 Aralin 1_KTR.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a G9 Aralin 1_KTR.pptx (20)

Más reciente (20)

Anuncio

G9 Aralin 1_KTR.pptx

 1. 1. LAYUNIN: a. Natutukoy ang mga karapatan at tungklin ng tao (EsP9TT-lla-5.1); b. Nasusuri ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan, barangay/pamayanan, o lipunan/bansa (EsP9TT-lla-5.2);
 2. 2. LAYUNIN: c. Napatutunayan na nag karapata ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kaniyang tungkulin na kilalanin at unawain gamit ang kanyang katwiran, ang pagkakapantay-pantay ng dignidad ng lahat ng tao (EsP9TT-lla-5.3); at d. Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang ituwid ang mga nagawa o naobserbahang paglabag sa mga karapatang-pantao sa paaralan, barangay/pamayanan, o lipunan/bansa (EsP9TT-lla-5.4).
 3. 3. BAYHU Karapatan sa _ _ _ _ _ BUHAY
 4. 4. AIR-ARAIN Karapatan sa _ _ _ _ _ _ _ _ ARI- A R I A N
 5. 5. MAKASPAGAL Karapatang _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MAG PA K A S AL
 6. 6. MAGRISYON Karapatan sa _ _ _ _ _ _ _ _ _ MI G R AS YON
 7. 7. ROLEHIYIN Karapatan sa _ _ _ _ _ _ _ _ _ R E L I H I Y O N
 8. 8. AHNUPBAHAY Karapatan sa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ H AN A PB UH AY
 9. 9. KARAPATAN. TUNGKULIN. RESPONSIBILIDAD
 10. 10. Magbigay ng tatlong salita na iyong naiisip mula sa salitang: KARAPATAN RESPONSIBILIDAD  1. 1.  2. 2.  3. 3. TUNGKUL IN  1.  2.  3.
 11. 11. Ang karapatan ay ang mga bagay na dapat mong maranasan bilang isang mamamayan ng isang bansa. Ito ang kakayahan ng isang mamamayan ng isang bansa na gumawa ng isang bagay na malaya.
 12. 12. Anim na Uri ng Karapatang Hindi Maaalis Ayon kay Santo Tomas de Aquino: 1. Karapatan sa buhay 2. Karapatan sa ari-arian 3. Karapatang magpakasal 4. Karapatang pumunta sa ibang lugar (migrasyon) 5. Karapatan sa pananampalataya (relihiyon) 6. Karapatang maghanapbuhay
 13. 13. Isang moral na pangako o “commitment” sa isang tao. Ang tungkulin natin bilang mamamayan ay tugunan ng makabuluhang gampanin ang ating mga karapatan.
 14. 14.  Obligasyon ng tao na tagumpay na magawa ang iniatas na gawain sa kanya.  Pagbibigay sa kahulugan sa kakayahan o abilidad ng tao sa paggawa ng kilos ng walang tumitinging tagapangasiwa.
 15. 15. Ang KATARUNGAN o hustisya ay tumutukoy sa katuwiran, katumpakan, at pagkakapantay-pantay ng mga tao sa harapan ng batas o sa harap ng isang hukuman.
 16. 16. Ang pagmamahal sa bayan ay naipamamalas sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa at sa kahandaan sa paglilingkod.
 17. 17. a.Paggalang sa lahat ng miyembro ng pamilya b.Pagtulong sa gawaing-bahay c.Pagbibigay ng oras sa pamilya tulad ng mga pangyayari sa sarili at pakikinig sayo d.Pagbibigay-halaga sa kasambahay e.Pagsunod bilang anak sa magulang f. Pakikiisa sa mga Gawain at mabuting layunin ng pamilya g.Pagdarasal kasama ng pamilya
 18. 18. a.Pag-aaral ng mabuti b.Pagsunod sa tuntunin ng paaralan c.Pakikiisa sa mga programa at proyekto ng paaralan d.Paggalang sa mga namamahala ng paaralan, sa mga guro, at sa lahat ng kasapi ng komunidad e.Pag-iwas sa away o gulo f. Pagkakaroon ng pansariling-disiplina na gawin ang nararapat
 19. 19. a.Paggalang sa mga pamumunuan ng simbahan b.Pakikiisa sa pagtulong sa proyekto ng simbahan lalo na ang pagtulong sa mga nangangailangan c.Pagpapakita ng pagmamalasakit sa mga miyembro ng simbahan d. Pagsali sa mga samahan ng simbahan
 20. 20. a.Pakikilahok sa mga programa para sa mga nangangailangang pinansyal, moral at espiritwal na kababayan b.Pagsunod sa batas at pununtunan ng lipunan c.Pakikiisa sa kalinisan, kaayusan at kapayapaan d.Pag-iwas sa mga bisyo o anumang nakapagdudulot ng problema sa bayan

×