Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

RAPORT FINAL.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 34 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a RAPORT FINAL.pptx (20)

Más reciente (20)

Anuncio

RAPORT FINAL.pptx

 1. 1. RAPORT Proiect de Parteneriat Transfrontalier “Educație Online Fără Hotare” “Între viață și cărți” Septembrie 2022-Decembrie 2022 Prof. Popovici Cristina Antonela
 2. 2. Parteneri implicați Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni, România INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ,,MITROPOLIT NESTOR VORNICESCU” COMUNA LOZOVA, RAIONUL STRĂȘENI, REPUBLICA MOLDOVA Școala Gimnazială Nr.1 Bogdănești, Suceava, România
 3. 3. Echipa de proiect  Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni:  ✓ prof. documentarist Mattyllena Boicu (coordonator proiect), prof. dr. Palaghia Radion (director), prof. dr. Mariana-Silvia Ţuca (director adjunct), prof. Valentina Nazarov, prof. Daniela Alexa, prof. Geanina Moroşan, prof. Maria Peiu, prof. Olimpia Apetrei, prof. Elena Deleanu, prof. Raluca Horvat, prof. Nicolae Butnariu, prof. Claudia Suseanu, Simona Murărescu, prof. Mihaela Jarcău.  Instituţia Publică Liceu Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu”, Comuna Lozova, raionul Străşeni, Republica Moldova:  ✓ bibliotecar Vera Ciocan (coordonator), profesor Gabriela Oprea (director), prof. Lucia Ciocan (director adjunct pentru educaţie), Nadejda Mamaliga (prof. limba şi literatura română), Birdan Stela (prof. de matematică), Viorica Gori (CDS), Pislaru Olga (prof. de chimie).
 4. 4. Şcoala Gimnazială nr. 1 Bogdăneşti: ✓ bibliotecar Marcela Pavăl (coordonator), prof. Nicoleta Ursuţu (director), prof. Acatrinei Mihaela, prof. Gabriela Tomegea, prof. Mihaela Ţibichi, prof. Popovici Cristina Antonela.
 5. 5. Scopul Proiectului Creşterea interesului tinerilor pentru actul de cultură, gustul de a se documenta şi plăcerea de a se socializa.
 6. 6. Obiective ✓ dezvoltarea competenţei de „a învăţa să înveţi”; ✓ dezvoltarea, transferul şi implementarea de practici inovatoare în educaţie prin intermediul platformelor web de comunicare la distanţă; ✓ implementarea de iniţiative educaţionale comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european; ✓ îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al elevilor; ✓ dezvoltarea autonomiei în învăţare; ✓ dezvoltarea simţului critic; ✓ dezvoltarea lucrului în echipă; ✓ dezvoltarea abordării transdisciplinare a conţinuturilor şi susţinerii inovaţiei didactice.
 7. 7. Competențe cheie  Competența de comunicare în limba romănă;  Competența de a lucra în echipă;  Exprimarea sentimentelor,mesajelor și ideilor utilizând mesajul artistic-vizual;  Compențe utilizare tehnologii TIC.
 8. 8. ACTIVITĂŢI/ ACŢIUNI PROPUSE: 1. Arc peste timp - locuri, oameni şi scrisori ... ✓ documentare despre istoria scrisorilor (în lume, în ţară sau în zona unde este aflată şcoala). Fiecare elev din echipa formată și-a ales o scrisoare pe care a citit-o, a redactat-o, apoi a căutat informații despre ea, în baza cărora a fost creat JURNALUL VIRTUAL ,,Scrisorile între Viață și Cărți”. Coordonatorii, împreună cu elevii, identifică elemente pentru „Salutul virtual”.
 9. 9. Scrisori din zona Bogdănești  Scrisoarea scrisă de Nicolae Cârlănescu, care a slujit Școala din Bogdănești cu dăruire și pasiune timp de 32 de ani, adresată Revizoratului școlar cu ocazia ieșirii la pensie.  Scrisori adresate Academicianului Mihai Băcescu la împlinirea vârstei de 90 de ani.  Scrisoarea renumitului sculptor Ion Irimescu adresată Școlii Bogdănești la aniversarea a 140 de învățământ.  Scrisoarea familiei Hălăucescu adresată Școlii Bogdănești la aniversarea a 140 de învățământ la Bogdănești.
 10. 10. ,,Domnule Revizor, Sunt peste 30 de ani de când muncesc în ogorul culturii naționale. Obosit de o muncă atât de îndelungată în care cârduri, cârduri de tinere generații au primit hrana sufletească din modestul meu izvor de lumină, vremea care slăbește totul, au slăbit și puterile mele fizice și mă fac a nu mai putea lucra pentru cultura semenilor mei. Cedez dar locul în care atâta vreme m-am străduit a răspândi adevărul în lume altora mai tineri, cărora le doresc tot succesul în spinoasa și nobila carieră a apostolatului ce au ocupat, rugându-vă a mă cunoaște demisionat pe ziua de 1 octombrie a.c. când voi trece la pensie. În același timp, pentru că în vremea cât am fost sub controlul Domniei voastre nu m-ați lipsit de îndemnuri și sfaturi luminate, primiți acum când ies ldin rândurile soldaților care luptă contra ignoranței, mulțumirile cele mai sincere, rugându-vă tot odată pe o parte a fi pe lângă înaltul Guvern interpretul celei mai curate recunoștinți și a adâncului devotament ce i-am păstrat și păstrez, iar pe de alta să binevoiți a primi deosebită stimă și recunoștință ce vă conserv. 5 august 1893. N. Cârlănescu”
 11. 11. 1. Scrisoarea lui J.R.R. Tolkien (scriitorul romanului „Stăpânul inelelor”), dându-se drept Moș Crăciun către fiii săi, 1925 Elev: Mucileanu Ștefan, clasa a VIII-a 2. Scrisoarea lui Tolstoi către fiul său Ilya Elev: Baltag Alexandra, clasa a VII-a B 3. Scrisoarea lui Dostoievski către fratele său, Nikolai Elev: Pavăl Carina, clasa a VII-a B
 12. 12. 2. Salutul Virtual Prima întâlnire virtuală din cadrul proiectului ,,Între Viață și Cărți” ,,Joc Bingo” 23.11.2022
 13. 13. Pe parcursul primei întâlniri se prezintă sceneta umoristică Telegramă telefonică. Apoi, fiecare partener va adresa și va răspunde la câte o întrebare pe rând pe baza listei de scrisori. Se asigură interactivitatea sesiunii, unde elevii discută între ei direct, prezintă clasa și instituția unde învață.
 14. 14. 3. „Scrisori … înşirate pe ghem de sfoară” – expoziţie cu scrisori celebre ✓ ateliere de lucru - studiu individual/echipă al elevilor în vederea realizării de portofolii (selectarea, documentarea, întocmirea materialelor corespunzătoare temelor / Medalion „Scriitorii – între viaţă şi cărţi”). ✓ fiecare echipă selectează scrisori, le listează, organizează o expoziţie cu scrisori (scrisorile, pot fi expuse pe sfoară …) În această etapă s-au derulat activități care au încurajat elevii să pună în practică cunoștințele accumulate: expoziție de scrisori, mini concerte.
 15. 15. “Între viață și cărți” Medalion „Scriitorii – între viaţă şi cărţi” 7 Decembrie 2022 Ziua Internațională a Scrierii Scrisorilor
 16. 16. S-a desfășurat o întâlnire online cu partenerii. S-au discutat activitățile, modul cum au fost organizate și ce s-a învățat din ele. S-au implicat toți elevii – fiecare copil a prezentat unul dintre aspectele activităților organizate.
 17. 17. ,,Un mesaj de la Moș Nicolae” -activitate desfășurată în cadrul proiectului ,,Scrisorile- între viață și cărți” când elevii școlii noastre, după o lungă perioadă de documentare, au înmânat scrisorile cadrelor didactice, colegilor, părinților, bunicilor, persoanelor din comunitate.
 18. 18. 4. Poşta cu scrisori - scrisori cu mesaje motivaţionale  Fiecare echipă scrie/ se documentează/ selectează mesaje motivaţionale/ le scrie într-o mică scrisoare, introduce scrisoarea în plic; un copil îmbrăcat în poștaș înmânează scrisorile profesorilor/ elevilor/ părinţilor/ persoanelor din comunitate; destinatarii pot găsi „întîmplător” un mesaj de prietenie care să-l folosească ca o soluţie la problemele zilnice;  mesajul din scrisoare va reda un plus de încredere, energie, zâmbete;  elevii vor scrie felicitări de Crăciun pentru colegii lor din şcolile partenere.
 19. 19. A doua întâlnire virtuală - imagini din activitățile desfășurate-
 20. 20. Prezentarea jurnalului virtual,discuții libere în baza documentării realizate
 21. 21. Modalități de evaluare  Documentarea  Prezentarea  Dezbaterea  Expoziția  Jurnalul virtual  Proiectul
 22. 22. Rezultatele colaborării ✓ cunoaşterea obiectivelor proiectului şi participarea conştientă la realizarea lor a membrilor grupului ţintă; ✓ creşterea gradului de conştientizare a grupului ţintă faţă de importanţa lecturii.
 23. 23. Impresiile elevilor și cadrelor didactice implicate în proiect  Un proiect frumos, interesant am descoperit lucruri noi, ne-am adus aminte de copilărie, de scrisorile pe care le trimiteam cu drag bunicilor și rudelor apropiate.  Prof. Popovici Cristina  Mă bucur că am avut ocazia de a participa la un astfel de proiect pentru că mi-a stimulat creativitatea, am colaborat cu alți colegi. Scrisorile îți oferă prilejul și timpul necesare pentru a pune pe hârtie cuvintele care contează, care înseamnă ceva pentru cei cărora le scrii.  Ștefan Mucileanu, cl. a VIII-a
 24. 24. Scrisorile reprezintă o surpriză frumoasă pentru cei care o primesc. Poți face cuiva ziua mai frumoasă cu un gest atât de simplu. Carina Pavăl, cl. A VII-a B Scrierea unei scrisori implică a fi alături de celălalt, a te gîndi la el, a-l avea în gînd pînă ce primeşti răspunsul. La fel cum aşteptarea răspunsului de la tine implică aceeaşi prezenţă sufletească din partea celuilalt. Alexandra Baltag, cl. A VII-a B
 25. 25. Lecții învățate  Răsfoind scrisorile din tolba poștașului, am învățat lecția prieteniei, a colaborării, a responsabilității, a mobilizării pentru îndeplinirea scopului, a spiritului de inițiativă și de autoperfecționare.
 26. 26. Concluzii  Voi rămâne cu amintiri frumoase în urma acestei frumoase colaborări. Activitățile desfășurate au fost plăcute și interesante, variate.  Elevii au fost entuziasmați să scrie persoanelor apropiate pentru că scrisorile sunt mult mai personale decât orice alt mod de comunicare. Sunt un indicator bun al gândurilor, al sentimentelor, trăirilor.  Vă mulţumesc că mi-aţi acordat oportunitatea de a face parte din această echipă minunată! Pe viitor îmi doresc să mai particip la astfel de proiecte.

×