Arima dự báo mực nước.ppt

27 de Mar de 2023
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
Arima dự báo mực nước.ppt
1 de 28

Más contenido relacionado

Similar a Arima dự báo mực nước.ppt

Mot phuong phap_tinh_do_tin_cayMot phuong phap_tinh_do_tin_cay
Mot phuong phap_tinh_do_tin_caytrungbao10
Ung dung excel trong phan tich hoi quy va tuong quanUng dung excel trong phan tich hoi quy va tuong quan
Ung dung excel trong phan tich hoi quy va tuong quanNghịch Ngợm Rồng Con
Luận văn: Quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp, HAYLuận văn: Quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp, HAY
Luận văn: Quá trình quá độ điện từ trong lưới điện trung áp, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
Dieu khien soDieu khien so
Dieu khien so98a14567
L2.pdfL2.pdf
L2.pdftlvit1
Bai tap lon_lo_nhiet_do_7266Bai tap lon_lo_nhiet_do_7266
Bai tap lon_lo_nhiet_do_72665 Phút Giải Lao

Similar a Arima dự báo mực nước.ppt(20)

Arima dự báo mực nước.ppt

Notas del editor

  1. Chia bộ dữ liệu thành 2 phần: dataset và validation. + Phần đầu tiên là tập dữ liệu huấn luyện (dataset) em sử dụng để huấn luyện mô hình. Tập dữ liệu này gồm 3552 bản ghi đầu tiên. + Phần thứ hai là tập dữ liệu thử nghiệm (validation) em dùng để kiểm thử mô hình. Tập dữ liệu này gồm 120 bản ghi cuối cùng.