Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tietotyön tuottavuuden mittaus

#Popupresearch - Näkökulmia ja välineitä tietotyön tuottavuuden mittaamisen @ Strateginen työympäristöjohtaminen ja tietotyön suorituskyky –klinikan 3. työpaja ma 9.11.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Tietotyön tuottavuuden mittaus

 1. 1. TIETOTYÖN TUOTTAVUUDEN MITTAUS 9.11. RAKLI KLINIKKA @ MaijuVuolle #popupresearch Kuva: Sanna Peltoniemi
 2. 2. Pop up – Tietotyön tuottavuus #popupresearch Tietotyön tuottavuutta ja hyvinvointia parantavien työympäristöjen ja työtapojen suunnittelu, testaus ja mittaus. http://popupknowledgework.wordpress.com PATI – Palvelu korvaa tilan Monipaikkaista työskentelyä tukevan älykään palvelun kehittäminen. Palvelu ohjaa työntekijöitä ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn. http://pati.aalto.fi/fi/ NEMO – Business Value from Negative emotions #Nemohanke Tunteet ja tuottavuus tietotyössä, palvelukokemus. TUTKIMUSHANKKEET
 3. 3. MIKSI? Pop Up -mittausnäkökulmia Tietotyön tuottavuuden mittaus auttaa konkretisoimaan tavoitteita ja työn tuloksia, huomioitava työn yksilölliset piirteet ja aineettomuus. Mittaaminen jatkuvana prosessina, työntekijöiden mittarointi – Toimintaa ja oppimista ohjaavat mittarit – Mittausdatan omistajuus ja yksityisyys Tavoite ennen mittaria – Tarve riippuu tavoitteesta – yksilön tuottavuus, luovuuden ja tiimityön lisääminen, uusien ideoiden ja kohtaamisten saaminen, houkuttelevuuden parantaminen? – Mitataanko tuottavuuden tilaa, muutosta vai vaikutusta? 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch
 4. 4. 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch MITÄ SITTEN? MITTAUS JA TOIMINTA MITEN? MITTARIEN KEHITTÄMINEN JA VALINTA MITÄ? MITATTAVIEN TEKIJÖIDEN TUNNISTAMINEN MITTARIEN KEHITYS MIKSI? TARVE & TAVOITE
 5. 5. MITÄ - Tuottavan työn elementit? • Autonomia – valinnan- ja toiminnan vapaus • Aikaansaaminen – merkityksellisissä työtehtävissä edistyminen • Hallinnan tunne – Keskittyminen, suunnittelu ja sujuva vuorovaikutus • Vaihtelu - Riittävä palautuminen ja energisoituminen • Kahvi - yhteisöllisyys
 6. 6. MITÄ - Työntekijöiden mittaaminen KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Brain activity Heart rate variation ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvon ilmeet, äänensävy, asento, toiminta 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle #popupresearch
 7. 7. MITEN - Mitataanko tilaa vai käyttäjää?
 8. 8. MITEN – Mittausmenetelmiä SmartWoW analyysi Työntekijä- ja Asiakaskokemus- indeksi Tunneintensiteetin mittaus Aktiivisuuden, unen ja sykkeen mittaus Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen Tuottavuuspäivä- kirja LifeScope (ml. paikkatieto, kuva, syke, tunneintensiteetti, kokemus)
 9. 9. MITEN? – Esimerkkinä SmartWoW 1. TOIMINTALÄHTÖINEN TYÖYMPÄRISTÖ - Fyysinen - Digitaalinen - Sosiaalinen 2. JOUSTAVAT TYÖTAVAT - Proaktiivisuus - Keskittyminen - Vuorovaikutus - Palautuminen ASIAKASARVO JA -KOKEMUS 3. HYVINVOINTI Työnimu, työtyytyväisyys, stressi, arvostus, joustavuus, ilmapiiri 4. TIETOTYÖN TUOTTAVUUS Tehokkuus, vaikuttavuus, luovuus, taidot, laatu, asiakastyytyväisyys, tiimityö ORGANISAATION SUORITUSKYKY MUUT SIDOSRYHMÄT YHTEISKUNTA JA KESTÄVÄ KEHITYS + 5. KPIt
 10. 10. MITEN? - Smartwow analyysi (Vuolle et al., 2014) Organisaatio 1 (N=28) Organisaatio 2 (N=26) Organisaatio 3 (N=35) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Negative (%) Positive (%) Suorituskykysajurit Fyysinen ympäristö (5) 40 52 24 64 21 71 Virtuaalinen (6) 29 56 19 66 5 85 Sosiaalinen (9) 33 50 23 60 9 75 Työnteon tavat (10) 23 66 31 54 24 60 Vaikutukset Työhyvinvointi (8) 25 55 12 72 8 82 Tuottavuus (7) 9 78 8 76 2 88 Toteutettu 14 organisaatiossa, yli 1 800 vastaajaa
 11. 11. MITEN? – Tunneintensiteetin vaihtelu Päivittäinen raportointi tunneintensiteetistä, aikaansaamisesta ja tuottavuuskokemuksesta. Työntekijä tunnistaa mitä asiat kuluttaa, energisoi ja palauttaa.
 12. 12. MITÄ SITTEN? - Tuottavuuden taustalla kahvi ja suurempi lounaspöytä (Pentland, 2012; Waber et al., 2014)
 13. 13. Kiitos! Lisätietoja Pop Up –hankkeesta sekä tietotyön tuottavuuden kehittämisestä ja mittaamisesta: Maiju Vuolle Projektipäällikkö, yliopisto-opettaja TTY tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi maiju.vuolle@tut.fi @MaijuVuolle Tietotyön tuottavuuden ja työympäristöjen kehittäminen Prodia Oy
 14. 14. TUTKIMUSHANKKEIDEN JULKAISUJA • Palvalin, M., Vuolle, M., Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Laihonen, H. (2015) SmartWoW – Constructing a tool for knowledge work performance analysis, Accepted for publication in the International Journal of Productivity and Performance Management. • Ruostela, J., Lönnqvist, A., Palvalin, M., Vuolle, M., Patjas, M. & Raij, A-L. (2014) ‘New Ways of Working’ as a tool for improving the performance of a knowledge-intensive company, Knowledge Management Research & Practice, doi: 10.1057/kmrp.2013.57. • Vuolle, M., Palvalin, M., Lönnqvist, A. (2014) Methods for analyzing the impacts of workplace change on knowledge work, ICICKM, 6-7 November, Sydney, Australia. • Palvalin, M., Lönnqvist, A. & Vuolle, M. (2013) Analysing the impacts of ICT on knowledge work productivity, Journal of Knowledge Management, Vol. 17, No. 4., pp. 545 – 557. • Vuolle, M. (2011) Intangible benefits of mobile business services, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 8, No. 1, pp. 50-62. • Vuolle, M. (2010) Productivity impacts of mobile office service, International Journal of Services Technology and Management, Vol. 14, No. 4, pp. 326-342. • Lönnqvist, A., Jääskeläinen, A., Kujansivu, P., Käpylä, J., Laihonen, H., Sillanpää, V., Vuolle, M (2010) Palvelutuotannon mittaaminen johtamisen välineenä. Tietosanoma. 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle
 15. 15. MITÄ? - Uusien työtapojen vaikutukset • Joustavuus, sitoutuneisuus, motivaatio, luovuus, vuorovaikutus, tuottavuus, hyvinvointiTyöntekijät • Tilojen ja teknologian tehokkaampi käyttöasteResurssien tehokkuus • Sisäisten käyttökustannusten vähentäminenKustannussäästöt • Vetovoimainen työnantajakuvaTulevat työntekijät • Arvokas asiakaskokemus, positiivinen modernin asiantuntijaorganisaation maineAsiakas • Pienentynyt hiilijalanjälki matkustamisesta ja toimistorakennuksistaKestävä kehitys (e.g., Palvalin et al., 2015 ;Ruostela et al., 2014)9.11.2015
 16. 16. Lähestymistapa Mittausväline/menetelmä Tuottavuuden subjektiivinen mittaaminen - Haastattelut, päiväkirjat, havainnointi - Kyselyt, kokemusotantamenetelmät - Vertaisarviointi, esimiehen arvio Käyttäytymisen ja työympäristöjen käytön objektiivinen mittaaminen - Sensorit, puettavat laitteet ja mobiilisovellukset, paikkatieto, logitieto Tuotosten ja vaikutusten mittaaminen - Vaikutusten ja asiakasarvon mittaaminen - Määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen Moniulotteinen mittaaminen - Matriisimalli - Moniulotteinen mittaristo (KPIt) MITEN – Mikä lähestymistapa sopii tarkoitukseen?
 17. 17. MITEN? Moniulotteinen mittaaminen 9.11.2015 Novi research center @MaijuVuolle 2008 (vanha toimisto) 2009/2010 (heti muuton jälkeen) 2011 (vuosi muuton jälkeen) RESURSSIT Tilankäytön tehokkuus 26 m2/hlö 13 m2/hlö 10 m2/hlö KUSTANNUKSET Tilakustannukset 7025 €/hlö 3570 €/hlö 2889 €/hlö KESTÄVÄ KEHITYS Ympäristövaikutukset 2650 kgCO2/hlö 1850 1470 HENKILÖSTÖ Henkilöstökysely 58% mielestä parempi tila 88% positiivinen koettu tuottavuus (SmartWoW, 2013) (Ruostela et al., 2014)
 18. 18. POP UP – TIETOTYÖN TUOTTAVUUS Pop Up –hankkeessa yhteissuunnitellaan ja testataan hetkellisiä Pop Up -työympäristöjä ja työtapoja tietotyön hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Seurataan ja mitataan kokemusta ja vaikutuksia.
 19. 19. POP UP –HANKKEEN FAKTAT Tekes Liideri-ohjelman tutkimushanke Kokonaiskesto: 1.1.2015 – 31.12.2016 Monitieteinen tutkimusryhmä: Novi tutkimuskeskus (Tietojohtaminen, TTY), Ihmiskeskeisen teknologian yksikkö (Tietotekniikan laitos, TTY), Arkkitehtuurin laitos (TTY), Virtuaalin ja mobiilin työn tutkimusyksikkö (Aalto- yliopisto) Yrityskumppanit: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen, Tredea, Suomen yliopistokiinteistöt, Martela, Moodmetric Projektin yhteyshenkilö: Maiju Vuolle, TTY http://popupknowledgework.wordpress.com/
 20. 20. http:// popupknow ledgew ork.w ordpress .com/

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

#Popupresearch - Näkökulmia ja välineitä tietotyön tuottavuuden mittaamisen @ Strateginen työympäristöjohtaminen ja tietotyön suorituskyky –klinikan 3. työpaja ma 9.11.

Vistas

Total de vistas

861

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

113

Acciones

Descargas

5

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×