Syllabus-EN1114-Literature and Media Studies I

Main Uddin-Al-Hasan
Main Uddin-Al-HasanElectrical Engineer and Professional Programmer en AHIIRO Systems
Blekinge Tekniska Högskola
Sektionen för DSN, Humaniora
KURSPLAN
Litteratur och Mediestudier I
Literature and Media Studies I
7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credit points)
Kurskod: EN1114
Nivå: Grundnivå
Fördjupning: A
Utbildningsområde: Humaniora, Teknik
Huvudområde: Engelska
Version: 2
Gäller från: 2007-09-14
Fastställd: 2007-09-14
1. Kursens benämning och omfattning
Kursen benämns Litteratur och Mediestudier I /
Literature and Media Studies I och omfattar 7,5
högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en
poäng i European Credit Transfer System (ECTS).
2. Beslut om fastställande av kursplan
Denna kurs är inrättad av Sektionen för
Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad
2007-09-14. Kursplanen har reviderats av Sektionen
för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad
och gäller från 2007-09-14.
3. Syfte
Det huvudsakliga målet med kursen är att
introducera studenter till den Anglo-amerikanska
litteraturen från Romantiken med tematisk
fördjupning inom hur dessa texter behandlar
teknologi i sin estetik, teman och ideologi. Kursen
ger studenter nödvändigt vokabulär för analys av
narrativa tekniker.
4. Innehåll
I den här kursen laser och analyserar studenterna ett
urval av litterära texter och kulturella artefakter från
Romantiken till samtida hypertextromaner, med
fokus på dess representationsteknologier och
narrativa tekniker. Särskilt studeras och analyseras
förhållandet mellan berättande, kultur, och identitet
i relation till teknisk och medieteknisk utveckling.
Studenterna redogör för sin inhämtade kunskap
genom att producera egna akademiska och kreativa
texter.
5. Mål
Efter genomförd kurs skall studenten:
•Demonstrera kunskap och förståelse för litterära
perioder och deras karaktäristiska
produktionsmetoder.
•Analysera kulturella artefakter i relation till dess
historiska kontext
sida 1
•Känna igen och förklara olika synsätt på teknikens
roll i samhället och dess relation till berättande
•Dokumentera och syntetisera sin kunskap genom
produktion av egna texter
6. Generella förmågor
I kursen tränas följande generella förmågor:
•Kritiskt läsande och skrivande på engelska
•Kritiskt tänkande och dess kreativa tillämpning
•Datorvana
7. Lärande och undervisning
Kursen är utformad kring seminarier och
gruppdiskussioner som baseras på kurslitteraturen
och studenternas reflektioner och tolkningar av
denna. Dessa reflektioner problematiseras och
konkretiseras i klassrumsdiskussioner med läraren
och i individuella uppgifter. Föreläsningar
introducerar ett teoretiskt ramverk och ger insikt i
kultur-, litteratur-, och mediestudier. Individuella
ger möjlighet för reflektion.
8. Bedömning och examination
Examinationsmoment för kursen
-------------------------------------------------
Kod Benämning Omfattning Betyg
-------------------------------------------------
0805 Tentamen 7.5 hp U/G/VG
-------------------------------------------------
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd
eller Väl godkänd.
Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.
9. Kursvärdering
Kursansvarig ansvarar för att studenternas
synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet
inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika
former påverkar kursens utformning och
utveckling.
10. Förkunskapskrav
Kursens förkunskapskrav är grundläggande
behörighet samt godkänt betyg i följande
gymnasiekurser: Engelska B.
11. Utbildningsområde och huvudområde
Kursen tillhör utbildningsområdet Humaniora,
Teknik och ingår i huvudområdet engelska.
12. Begränsningar i examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars
innehåll helt eller delvis överensstämmer med
innehållet i denna kurs.
13. Övrigt
Kursen ingår i programmet Litteratur, kultur och
digitala medier. Ges även som fristående kurs.
14. Kurslitteratur och övriga lärresurser
Litteraturförteckning
The instructor will choose from the following texts:
Mary Shelley, Frankenstein. 1818.
Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric
Sheep? 1968.
Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale. 1987.
Shelley Jackson, Patchwork Girl. 1995.
Mary Shelley’s Frankenstein, film dir. Kenneth
Branagh
Blade Runner, film dir. Ridley Scott
2001: A Space Odyssey, film dir. Stanley Kubrick
H.G. Wells, The Time Machine. 1895.
The Time Machine, film dir. Simon Wells
Online and other critical resources may be provided
by the instructor.
s
sida 2

Recomendados

Syllabus-FM1111-Planning in Sweden-An Introduction por
Syllabus-FM1111-Planning in Sweden-An IntroductionSyllabus-FM1111-Planning in Sweden-An Introduction
Syllabus-FM1111-Planning in Sweden-An IntroductionMain Uddin-Al-Hasan
38 vistas2 diapositivas
Klicka! por
Klicka!Klicka!
Klicka!MKFC
278 vistas19 diapositivas
Electricity por
ElectricityElectricity
ElectricityMain Uddin-Al-Hasan
22 vistas2 diapositivas
Applied Adaptive Signal Processing Report por
Applied Adaptive Signal Processing ReportApplied Adaptive Signal Processing Report
Applied Adaptive Signal Processing ReportMain Uddin-Al-Hasan
288 vistas108 diapositivas
Syllabus_SFI_English por
Syllabus_SFI_EnglishSyllabus_SFI_English
Syllabus_SFI_EnglishMain Uddin-Al-Hasan
181 vistas14 diapositivas
Syllabus-SV0002-Swedish for International Students 2 por
Syllabus-SV0002-Swedish for International Students 2Syllabus-SV0002-Swedish for International Students 2
Syllabus-SV0002-Swedish for International Students 2Main Uddin-Al-Hasan
86 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Main Uddin-Al-Hasan

Syllabus-EN1204-Language and Communication II por
Syllabus-EN1204-Language and Communication IISyllabus-EN1204-Language and Communication II
Syllabus-EN1204-Language and Communication IIMain Uddin-Al-Hasan
81 vistas2 diapositivas
Syllabus-EN1103-Culture and Media Studies I por
Syllabus-EN1103-Culture and Media Studies ISyllabus-EN1103-Culture and Media Studies I
Syllabus-EN1103-Culture and Media Studies IMain Uddin-Al-Hasan
71 vistas2 diapositivas
Syllabus-EN1105-Language and Communication I por
Syllabus-EN1105-Language and Communication ISyllabus-EN1105-Language and Communication I
Syllabus-EN1105-Language and Communication IMain Uddin-Al-Hasan
130 vistas2 diapositivas
Syllabus-ME1101-Media, Form and Design-An Introduction to Visual Communication por
Syllabus-ME1101-Media, Form and Design-An Introduction to Visual CommunicationSyllabus-ME1101-Media, Form and Design-An Introduction to Visual Communication
Syllabus-ME1101-Media, Form and Design-An Introduction to Visual CommunicationMain Uddin-Al-Hasan
183 vistas2 diapositivas
Syllabus-TIG021-Software Processes por
Syllabus-TIG021-Software ProcessesSyllabus-TIG021-Software Processes
Syllabus-TIG021-Software ProcessesMain Uddin-Al-Hasan
108 vistas4 diapositivas
Syllabus-ET2566-Master´s Thesis por
Syllabus-ET2566-Master´s ThesisSyllabus-ET2566-Master´s Thesis
Syllabus-ET2566-Master´s ThesisMain Uddin-Al-Hasan
84 vistas2 diapositivas

Más de Main Uddin-Al-Hasan(13)

Syllabus-ME1101-Media, Form and Design-An Introduction to Visual Communication por Main Uddin-Al-Hasan
Syllabus-ME1101-Media, Form and Design-An Introduction to Visual CommunicationSyllabus-ME1101-Media, Form and Design-An Introduction to Visual Communication
Syllabus-ME1101-Media, Form and Design-An Introduction to Visual Communication
Main Uddin-Al-Hasan183 vistas
Syllabus-ET2546-Multidimensional Signal Processing por Main Uddin-Al-Hasan
Syllabus-ET2546-Multidimensional Signal ProcessingSyllabus-ET2546-Multidimensional Signal Processing
Syllabus-ET2546-Multidimensional Signal Processing
Main Uddin-Al-Hasan133 vistas
Syllabus-ET2571-Advanced Applied Signal Processing por Main Uddin-Al-Hasan
Syllabus-ET2571-Advanced Applied Signal ProcessingSyllabus-ET2571-Advanced Applied Signal Processing
Syllabus-ET2571-Advanced Applied Signal Processing

Syllabus-EN1114-Literature and Media Studies I

  • 1. Blekinge Tekniska Högskola Sektionen för DSN, Humaniora KURSPLAN Litteratur och Mediestudier I Literature and Media Studies I 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS credit points) Kurskod: EN1114 Nivå: Grundnivå Fördjupning: A Utbildningsområde: Humaniora, Teknik Huvudområde: Engelska Version: 2 Gäller från: 2007-09-14 Fastställd: 2007-09-14 1. Kursens benämning och omfattning Kursen benämns Litteratur och Mediestudier I / Literature and Media Studies I och omfattar 7,5 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 2. Beslut om fastställande av kursplan Denna kurs är inrättad av Sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad 2007-09-14. Kursplanen har reviderats av Sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad och gäller från 2007-09-14. 3. Syfte Det huvudsakliga målet med kursen är att introducera studenter till den Anglo-amerikanska litteraturen från Romantiken med tematisk fördjupning inom hur dessa texter behandlar teknologi i sin estetik, teman och ideologi. Kursen ger studenter nödvändigt vokabulär för analys av narrativa tekniker. 4. Innehåll I den här kursen laser och analyserar studenterna ett urval av litterära texter och kulturella artefakter från Romantiken till samtida hypertextromaner, med fokus på dess representationsteknologier och narrativa tekniker. Särskilt studeras och analyseras förhållandet mellan berättande, kultur, och identitet i relation till teknisk och medieteknisk utveckling. Studenterna redogör för sin inhämtade kunskap genom att producera egna akademiska och kreativa texter. 5. Mål Efter genomförd kurs skall studenten: •Demonstrera kunskap och förståelse för litterära perioder och deras karaktäristiska produktionsmetoder. •Analysera kulturella artefakter i relation till dess historiska kontext sida 1 •Känna igen och förklara olika synsätt på teknikens roll i samhället och dess relation till berättande •Dokumentera och syntetisera sin kunskap genom produktion av egna texter 6. Generella förmågor I kursen tränas följande generella förmågor: •Kritiskt läsande och skrivande på engelska •Kritiskt tänkande och dess kreativa tillämpning •Datorvana 7. Lärande och undervisning Kursen är utformad kring seminarier och gruppdiskussioner som baseras på kurslitteraturen och studenternas reflektioner och tolkningar av denna. Dessa reflektioner problematiseras och konkretiseras i klassrumsdiskussioner med läraren och i individuella uppgifter. Föreläsningar introducerar ett teoretiskt ramverk och ger insikt i kultur-, litteratur-, och mediestudier. Individuella ger möjlighet för reflektion. 8. Bedömning och examination Examinationsmoment för kursen ------------------------------------------------- Kod Benämning Omfattning Betyg ------------------------------------------------- 0805 Tentamen 7.5 hp U/G/VG ------------------------------------------------- Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Vid begäran ges även betyg enligt ECTS. 9. Kursvärdering Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling. 10. Förkunskapskrav Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande
  • 2. gymnasiekurser: Engelska B. 11. Utbildningsområde och huvudområde Kursen tillhör utbildningsområdet Humaniora, Teknik och ingår i huvudområdet engelska. 12. Begränsningar i examen Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs. 13. Övrigt Kursen ingår i programmet Litteratur, kultur och digitala medier. Ges även som fristående kurs. 14. Kurslitteratur och övriga lärresurser Litteraturförteckning The instructor will choose from the following texts: Mary Shelley, Frankenstein. 1818. Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep? 1968. Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale. 1987. Shelley Jackson, Patchwork Girl. 1995. Mary Shelley’s Frankenstein, film dir. Kenneth Branagh Blade Runner, film dir. Ridley Scott 2001: A Space Odyssey, film dir. Stanley Kubrick H.G. Wells, The Time Machine. 1895. The Time Machine, film dir. Simon Wells Online and other critical resources may be provided by the instructor. s sida 2