Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Til rette vedkommen

129 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Til rette vedkommen

  1. 1. Til rette vedkommen 2. Juli 2014 Anbefaling Det skal hermedbekræftesatMajbrittSteinickeChildcpr.120368-0380, har arbejdetsomadministrativi FamiliecentretHolbæk,herunderBørne- ogfamilieafdelingen i perioden28.3.2014 til den31.7.2014. Børne- og familieafdelingensmålgruppe erbørnmedsærlige behov,derharbrugfor enforanstaltningefter Lov om social service §52 og genereltbestemmelserefterkapitel 11.Majbritthar dermedbeskæftigetsig medalt fra økonomiskstøtte til anbringelserogtvangsanbringelseri forbindelse medadministrative opgaver. Majbritthar ligeledes - håndteretarkiveringsopgaver, - hjulpetmedopgaveri forbindelse medfamilieplejeområdet, - givetintrotil itsystemertil nyansatte, - udarbejdetvagtplaner, - ført dokumenterfraAcardre ogKMD til § 50 i DUBU, - lavetAktindsigtertil borgernesamtmaterialetil ankestyrelsen, - hjulpettil medatudfyldelseaf bevillingsskemaer - varetagetafdelingensakuttelefon, påanerkende ogkonstruktivmåde til gavnfor frustreret borgererog samarbejdspartnersamtsagsbehandler. Majbrittoplevesmegetloyal, fremmøde ogarbejdsstabil,initiativrigog behjælpeligmedaltfrastorttil småt. Med hendesbaggrundsomadministrativerhun godtil at prioritere opgaverneogtager udfordringernemedetsmil ogenpositivtilgang.
  2. 2. I afdelingenharvi haftstor glæde af Majbrittssociale engagementharhumør,ogfagligkompetencersamt ansvarsbevidsthedomatfå opgaverafsluttet. Med venlig hilsen Henrik Kjer afdelingsleder Telefon:7236 3253 E-mail: henkj@holb.dk Holbæk Kommune Børne- og familieafdelingen Jernbanevej 6 4300 Holbæk www.holbaek.dk

×