Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio

Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD.pptx

Första seminariumet i B2B-byrån Crescandos frukostserie: Så får du nya leads och kunder med inbound och content marketing.
Tre grundpelare för din content-strategi 2023

Första seminariumet i B2B-byrån Crescandos frukostserie: Så får du nya leads och kunder med inbound och content marketing.
Tre grundpelare för din content-strategi 2023

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Crescando (20)

Anuncio

Frukostseminarium - Content-strategins tre pelare - Crescando 20221110 UPLOAD.pptx

 1. 1. Frukostserie: Så får du nya leads och kunder med inbound och content marketing Tre grundpelare för din content-strategi 2023 Malin Sjöman malin@crescando.se linkedin.com/in/malinsjoman Anette Jarmert anette@crescando.se linkedin.com/in/anettejarmert
 2. 2. Vi hjälper B2B-företag växa genom att bygga varumärken, relationer och affärer i det digitala marknadsförings- och säljlandskapet.
 3. 3. MARKNADSSTRATEGI CONTENT MARKETING DIGITAL AKTIVERING • Marknadsstrategi & plan • Budskapsplattform • Värdeerbjudande • Redaktionell planering • Processer och verktyg • Content-produktion • Processer för leadgen • Kanaler och verktyg • Aktivering & uppföljning Formulera Organisera Planera Inventera Producera Paketera Aktivera Mäta Optimera Affärsdrivande marknadsföring
 4. 4. Agenda • B2B-affären 2022 • Digitala relationer i fokus • Så blir strategin ryggraden • Kundinsikt – marknad & sälj tillsammans • Värdeerbjudandet och kundens ”Job to be done” • Budskapen som följer kundresan • Summering
 5. 5. Image courtesy of Ohmega1982 at FreeDigitalPhoto.net Börjar i probleminsikt
 6. 6. Komplexa, kostsamma, kundanpassade lösningar
 7. 7. Val av lösning & leverantör Behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar & leverantörer Urval lösningar/ leverantörer Köpbesluten tar tid Vi har en utmaning… Vi gör något åt det! Hur löser vi det? Vem kan göra jobbet? Här har vi tre alternativ att titta närmare på. Vi väljer att jobba med dem!
 8. 8. Gartner 2019: New B2B Buying Journey & its Implication for Sales Så fördelas köparens tid under köpresan
 9. 9. 33% of all buyers desire a seller-free sales experience 44% of millennials* prefer no sales rep interaction in a B2B purchase setting The future of sales: Transformational strategies for B2B sales organizations – Gartner 2020 *Millennials: Personer födda 1981-1996 (Gen Y).
 10. 10. 80% of B2B sales interactions between suppliers and buyers will occur in digital channels by 2025 The future of sales: Transformational strategies for B2B sales organizations – Gartner 2020
 11. 11. Den gemensamma faktorn • Inbound marketing • Account based marketing (ABM) • Demand generation • Customer life-cycle management
 12. 12. Content marketing hjälper potentiella kunder genom köpprocessen genom att löpande erbjuda paketerad kunskap, erfarenhet och inspiration – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse, förtroende och i slutändan affären.
 13. 13. Val av lösning & leverantör Behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar & leverantörer Urval lösningar/ leverantörer Content som stödjer köpresan
 14. 14. Köp Onboarding Content – skapar relationer och bygger lojalitet
 15. 15. Fem anledningar att jobba med content marketing 60% 60% 70% 75% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Generate demand/leads Build loyalty with existing clients/customers Educate audience(s) Build credibility/trust Create brand awarenesss 2022 B2B Content Marketing Trends – North America: CMI/Marketing Profs
 16. 16. B2B-företagens framgång inom content marketing Mycket framgångsrika Mindre framgångsrika How would you characterize the success of your organization’s current overall content marketing approach? 15 % 56 % 29 % 2022 B2B Content Marketing Trends – North America: Content Marketing Institute/Marketing Profs SKILLNAD?
 17. 17. Skillnaden mellan de som lyckas och de som inte gör det 2022 B2B Content Marketing Trends – North America: Content Marketing Institute/Marketing Profs Most successful All respondents Least successful Has a documented content marketing strategy 64% 40% 19% Spends +50% of total marketing budget on content marketing 33% 21% 8% Provides customers with a consistent experience across journey 87% 65% 40% Organization measures content performance accurately 80% 49% 19%
 18. 18. Marknadsstrategi & planering Segment/ICP Persona MÅLGRUPP Teman Taktiska budskap BUDSKAP VÄRDEERBJUDANDE Blogg/Portal SEO Epost Nyhetsbrev Sociala medier Köpt media Marketing automation WEBB Artiklar Case studies Video Rapporter Event/ Webinar Guider/ Whitepaper AKTIVERING PAKETERING
 19. 19. Marknadsstrategi & planering – Tre hörnstenar Segment/ICP Persona MÅLGRUPP Teman Taktiska budskap BUDSKAP VÄRDEERBJUDANDE Blogg/Portal SEO Epost Nyhetsbrev Sociala medier Köpt media Marketing automation WEBB Artiklar Case studies Video Rapporter Event/ Webinar Guider/ Whitepaper AKTIVERING PAKETERING
 20. 20. Företagssegment Ideal Customer Profile (ICP) Beslutsfattare Personas
 21. 21. Kommunicerar du likadant med alla du möter? Johan Lagerchef Lisa Brand manager Gustav Etableringsansvarig Angela Handlare
 22. 22. Vår IT-säkerhetslösning bygger på säkerhetsstandarden PKI och PKCS #11. Det gör att den är lätt att integrera i alla applikationer och målsystem i din IT-miljö. Du slipper kundanpassad integration, sparar pengar och kommer igång snabbare! Jag är djupt oroad över den debatt som förs kring patientsäkerheten på våra sjukhus men jag vet inte vad vi ska göra åt det. Personalen är så väldigt stressad redan som det är. ÖVERLÄKAREN PRODUKTMARKNADSFÖRAREN
 23. 23. Buyer personas enable you to create marketing content that is for someone, not for everyone.
 24. 24. FRAMGÅNGS- FAKTORER BARRIÄRER KÖPRESA BESLUTS- KRITERIER PROFIL Persona UTMANINGAR DRIVKRAFTER Vad inom verksamheten och ansvars- området triggar intresset för det du och ditt företag har att erbjuda? Vilka utmaningar står personan inför? Roll i organisationen? Ansvar och befogenheter? Rapporteringslinje? Man eller kvinna? Utbildning? Erfarenhet? Vilka kriterier utvärderas i valet av lösning och leverantör? Vilka nyckelfaktorer är avgörande? Vilket resultat förväntas? Hur utvärderas framgång? Vad hindrar en förändring? Vilka hinder finns för att välja dig/ditt erbjudande? Var i köpprocessen möter vi våra olika personas? Vad är personans roll i köpprocessen? Var och hur samlar personan information, kunskap och inspiration?
 25. 25. Tre sätt att skapa personas Baserad på: Adele Revella, BuyerPersona Institute 1. Involvera de interna experterna 2. Enkäter och kvantitativa studier 3. Intervjua riktiga köpare Fördelar: Snabbt och enkelt. Samlar ihop organisationens kunskap och insikter. Ger samsyn. Nackdelar: Ger inga nya insikter till företaget. Risk för stereotyper baserat på förutfattade meningar. Fördelar: Billigt. Statistisk, kvantitativ information. Validerar (och förkastar) antaganden. Nackdelar: Internt genererade frågor minskar chansen till nya insikter. Riskerar att missa ”offline”-beteenden. Fördelar: Ger nya insikter. Öppna frågor ger nya vinklingar. Möjlighet att diskutera känslor och värderingar. Nackdelar: Mer tidskrävande. Behöver tillgång till riktiga kunder. Kräver kunskap för att fråga och lyssna.
 26. 26. MARKNAD FÖRSÄLJNING
 27. 27. MARKNAD SÄLJ
 28. 28. Value proposition (värderbjudande) – a promise of value to be delivered, communicated, and acknowledged. It is also a belief from the customer about how value (benefit) will be delivered, experienced and acquired. Identifies clear, measurable and demonstrable benefits customers get when buying a particular product or service. It should convince customers that this product or service is better than others on the market. This proposition can lead to a competitive advantage when customers pick that particular product or service over other competitors because they receive greater value.
 29. 29. Image courtesy of Ohmega1982 at FreeDigitalPhoto.net Vad behöver kunden hjälp med? ”Job to be done”
 30. 30. Value proposition canvas GAINS What would make your customer happy? What would make their life and the job to be done easier? JOB TO BE DONE What is the job the customer wants to get done in their work or life? PAINS What is annoying or troubling your customer? What is preventing them from getting the job done? GAIN CREATORS What can you offer your customer to help them achieve their gains? PAIN RELIEVERS How can you help your customer to relieve their pains? What problems can you eradicate? PRODUCTS & SERVICES What are the products and service you can offer your customers so they can get their job done?
 31. 31. Värdeerbjudande Kundutmaning: ”Job to be done” Sjukvården kämpar med att säkerställa högsta patientsäkerhet samtidigt som de behöver möta vårdpersonalens behov av en mobil och flexibel arbetsmiljö som grunden för god vård. Lösning: Värdeerbjudande SecMaker hjälper sjukvården adressera utmaningarna genom att erbjuda möjligheten för alla medarbetare att logga in säkert och enkelt med smarta kort (som baseras på öppna standarden PKI och därmed är lätt att integrera i alla målmiljöer).
 32. 32. 35
 33. 33. Val av lösning & leverantör Behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar & leverantörer Urval lösningar/ leverantörer Content som stöttar kundens köpresa
 34. 34. Val av lösning & leverantör Behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar & leverantörer Urval lösningar/ leverantörer Budskapsplattform/kommunikativt ramverk BRAND & PRODUCT AWARENESS Erbjudande- och lösningsorienterat innehåll, som befäster oss som det starkaste alternativet PROBLEM AWARENESS Utbildande, reflekterande, innehåll som befäster behov av förändring SOLUTION AWARENESS Inspirerande, utbildande innehåll som synliggör lösningar och affärsmöjligheter Kommunikativt tema som följer en eller flera kundresor
 35. 35. Marknadsstrategi & planering Segment/ICP Persona MÅLGRUPP Teman Taktiska budskap BUDSKAP VÄRDEERBJUDANDE Blogg/Portal SEO Epost Nyhetsbrev Sociala medier Köpt media Marketing automation WEBB Artiklar Case studies Video Rapporter Event/ Webinar Guider/ Whitepaper AKTIVERING PAKETERING
 36. 36. Key take-aways för din strategi 2023 • B2B-affären 2022 i ständig förändring • Digitala relationer allt mer i fokus – i alla branscher och åldrar • Strategin är ryggraden för ditt marknadsföringsarbete • Insikt om företag och individer – i samarbete marknad & sälj • Värdeerbjudandet möter kundens ”Job to be done” • Budskapen som följer kundresan
 37. 37. Tack för idag! Glöm inte att boka konsultation! Och hoppas att vi ses 3 februari: Affärsdrivande marknadsföring med content marketing

Notas del editor

 • Gen Y, or Millennials, were born between 1981 and 1994/6. 
 • ANETTE
  An average of 11 individual stakeholders are involved in a B2B purchase: that number can occasionally flex up to nearly 20

  The future of sales: Transformational strategies for B2B sales organizations – Gartner 2020
 • ANETTE
 • The Internet is the C-Suites top information resource: 74% of C-Level executives say it’s very valuable
  53% of C-level executives said they prefer to locate information themselves
  The C-suite first turns to mainstream search engines (63%) to locate information
  6 out of 10 C-Suite executives conduct more than six searches a day
  Executives in IT are the most prevalent users of the Internet for information gathering

  Source: Forbes Insight – The Rise of the Digital C-Suite
  (http://www.forbes.com/forbesinsights/digital_csuite/index.htmll

 • ANETTE
 • ANETTE
 • ANETTE
 • ANETTE
 • ANETTE

×