Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Oracions compostes

  1. L’oració composta
  2. L’oració composta Conté més d’una predicació (apareix més d’un verb) En Marc riu i la Marta canta Em consta que és veritat El noi que vaig conèixer és amic teu
  3. L’oració composta coordinades subordinades Independents Tenen el mateix nivell sintàctic Dependents d’una oració principal Diferent jerarquia sintàctica La mare fa de cartera però el pare és a l’atur La Sandra pensava que ell tornaria Nexe coordinador Nexe subordinador
  4. Coordinació Copulatives (expressen suma) Distributives (expressen alternança) Disjuntives (expressen alternativa) Adversatives (expressen oposició) Il·latives (expressen conseqüència) Explicatives (expressen aclariment) Nexes Exemples i, ni ni/ni, o/o, ara/ara no solament/sinó... o, o bé Però, sinó, tanmateix no obstant això... doncs, per tant així que... és a dir, o sigui això és... En Marc riu i la Marta canta Ni estudia ni deixa estudiar Ara canta ara balla Fes-ho ara o deixa-ho estar És tard, però hi arribarem a temps Hi anirem; tanmateix no en tenim ganes Vols venir? Doncs compra el bitllet M’agrada el vermell, així que el compraré La Roser està cantant, és a dir, avui està contenta
  5. O. Subordinades Substantives Adjectives Adverbials Equivalen a un substantiu o a un sintagma nominal i realitza les funcions del nom Equivalen a un adjectiu i, com els adjectius, realitzen la funció de complement del nom Exerceixen una funció adverbial i poden fer de complement circumstancial No sé quant val aquesta bossa Els jugadors que estan lesionats no han jugat Anirem on tu vulguis
  6. FUNCIONS O. subordinada substantiva 1. subjecte : concorda en gènere i nombre amb el predicat. 2. complement directe : es pot substituir pels pronoms de CD ( el, la, els, les, en, ho ). Es converteix en subjecte si passem la frase a passiva. 3. complement indirecte : es pot substituir pels pronoms de CI ( li, els ). Va introduït per la preposició a . Només poden anar introduïdes per un pronom relatiu. Hem decidit que farem un viatge per Nadal Ens convé que vinguis més de pressa La Marta va regalar l’entrada a qui li va semblar CD Subjecte CI
  7. FUNCIONS O. subordinada substantiva 4. complement del nom : acompanya i complementa el nom. 5. complement de l’adjectiu : acompanya i complementa l’adjectiu. 6. complement de l’adverbi : acompanya i complementa un adverbi. És incapaç de recordar la data d’aniversari Tinc la impressió que això va molt bé Érem lluny de trobar la solució C. adjectiu CN C. adverbi
  8. FUNCIONS O. subordinada substantiva 7. atribut : l’oració principal té un verb copulatiu ( ser, estar, semblar ). 8. complement agent : l’oració principal és sempre una oració passiva. La subordinada va introduïda per la preposició per . 9. complement de règim verbal : el verb principal demana una preposició que introduirà la subordinada. No t’oblidis de portar els apunts La consigna és acabar els primers L’examen serà aprovat pels qui estudiïn CRV Atribut C. agent L’editor insisteix que la feina es revisi dues vegades CRV
  9. O. subordinada substantiva Anàlisi de les funcions: recomanacions 1. Identificar el verb de la oració principal 2. Identificar l’oració subordinada 3. Identificar la funció de la subordinada: a. Substituir l’oració per un pronom ( ell/a/s/es, això ...) b. Comprovar si és el subjecte c. Si no l’és, mirar de quin element depèn (nom, adjectiu, verb...) d. Si depèn d’un verb, identificar el tipus de complement que demana el verb
Publicidad