Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

El Franquisme (1939 59).

12.100 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

El Franquisme (1939 59).

 1. 1. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Primer: Fase Totalitària (1939-1959) 1. Característiques del règim. 2. Els suports del règim. 3. L’organització de l’estat. 3.1. Les lleis fonamentals. 3.2. La democràcia orgànica. 4. Autarquia econòmica. 5. Fases de l’etapa totalitària. 5.1. Segona Guerra Mundial. 5.2. Etapa d’aïllament (1945-1953). 5.3. Etapa del reconeixement internacional (1953-59) 6. El funcionament de la repressió. 7. L’oposició a la dictadura.
 2. 2. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). • Segon: Fase Tecnocràtica i de descomposició (1959-1975)
 3. 3. Objectius Tema 5: El règim franquista (1939-1975) FASE TOTALITÀRIA (1939-1959) Segona Guerra Mundial (1939-45) Guerra Freda (1947-1989) Etapa Totalitària (1939-1959) Etapa Tecnocràtica Etapa de Descomposició Aliança amb el règims feixistes (1939-45) Aïllament Internacional (1946-51) Reconeixement internacional. Acords amb els EEUU i el vaticà (1953-75) Característiques del Franquisme Actituds davant la dictadura Autarquia econòmica C o n t e x t Adhesió ResistènciaPassivitat Classes altes i pagesia rica i mitjana Classes mitjanes i populars Classes treballadores Dictadura Totalitària. Cabdillisme. Antidemocràcia. Repressió sistemàtica. Centralisme i uniformisme. Integrisme catòlic. Intervenció de l’estat Autosuficiència econòmica. Discurs patriòtic en matèria econòmica. Pilars del règim 1.Exèrcit espanyol 2.Església espanyola 3. Movimiento Nacional
 4. 4. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). a)Dictadura totalitària. b)El cabdillisme. c) El règim franquista defensava una Espanya unitària i centralista de l’estat. d)Repressió constant i planificada contra el bàndol vençut. e)Va instaurar una rígida censura. f)Catolicisme integrista. 1.Les característiques del règim.
 5. 5. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Fase totalitària (1939-1959) a) Dictadura totalitària 1. Les característiques del règim. L'Entrevista a Hendaia fou una trobada entre Francisco Franco i Adolf Hitler el 23 d'octubre de 1940 a l'estació de tren de la localitat francesa d'Hendaia prop de la frontera amb Espanya. La dictadura s’inspirava en els règims feixistes alemany i italià. Totalitarisme: règim polític que exerceix una forta intervenció en tots els ordres de la vida d'una nació o d'un estat i que, sense admetre cap forma d'oposició legal, concentra la totalitat dels poders estatals en mans d'un grup o partit, no respectant o reduint els drets cívics i polítics i les llibertats públiques.
 6. 6. b) El cabdillisme. 1. Les característiques del règim. La figura de Franco concentrava tots els poders en la seva persona. Cabdill: líder carismàtic, especialment militar i polític. Terme molt utilitzat a Sud-Amèrica. El 12 de febrer de 1941, Franco s'entrevista amb Mussolini a Bordighera (Itàlia). Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Fase totalitària (1939-1959)
 7. 7. c) Concepció unitarista i centralista de l’Estat. 1. Les característiques del règim. El Franquisme va fomentar l’espanyolització de tot el territori. La idea de nació espanyola del franquisme era exclusivista i no admetia l’existència de cap altra nacionalitat dins de l’Estat. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Fase totalitària (1939-1959)
 8. 8. d) Repressió constant i planificada contra el bàndol vençut. 1. Les característiques del règim. El Franquisme va crear un aparell legislatiu i institucional encarregat d’eliminar els opositors. Celebració d’una missa a la presó model de Barcelona (1939) Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Fase totalitària (1939-1959) Entre 1939 i 1975 el règim franquista va fer de la presó una peça clau de repressió de la ciutadania i aplicà de manera sistemàtica el càstig i la tortura contra la disconformitat política. La mortalitat entre els presoners va ser molt alta deguda a les pèssimes condicions higièniques, a la mala alimentació i a la gran concentració de gent. Molts dels reclusos van haver de formar part dels batallons de treballadors, que eren aquells presoners que eren castigats realitzant treballs forçats com la reconstrucció de tots els danys que es van produir durant la Guerra Civil.
 9. 9. e) Control dels mitjans de comunicació 1. Les característiques del règim. Tot allò que es publicava a l’Espanya franquista havia de passar una rígida censura. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Fase totalitària (1939-1959)
 10. 10. f) Integrisme catòlic 1. Les característiques del règim. La religió catòlica fou un element clau per legitimar el règim franquista. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Fase totalitària (1939-1959) L'Església espanyola, que havia beneït el Movimiento com a Cruzada, va assolir una posició privilegiada dins la societat: no només fou finançada per l'Estat, que proclamà la religió catòlica com a única i obligatòria per a tothom, sinó que va tenir un paper decisiu de repressió ideològica i de control social i de la vida pública.
 11. 11. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Institucionals Socials Polítiques Exèrcit Església Falange Española Tradicionalista i de las JONS Elits polítiques Classes mitjanes (passivitat) Classes populars (resistència) Coalició franquista: falangistes, carlins i monàrquics. Organitzacions catòliques: ACNDP, Opus Dei... Frente de Juventudes Sección Femenina Sindicato Español Universitario Central Nacional Sindicalista 2.Els suports del règim A partir dels anys 60. Movimiento Nacional Autors del cop d’estat. Proclamen el caràcter de “croada” a la Guerra Civil.
 12. 12. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Els franquistes catalans. Industrials Les reformes de la República. Els franquistes catalans van ocupar llocs polítics secundaris. 2.Els suports del règim Portada de Lavanguardia el dia de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya. 26/01/39 El general Yagüe, cap del cos del exèrcit marroquí, el coronel Barrón i Dioniso Ridruejo a la Plaça Catalunya (1939). Joan Antoni Samaranch (1920-2010) fou un dirigent esportiu, polític i empresari català. Va ser president del Comitè Olímpic Internacional entre 1980 i 2001. Afiliat a FET-JONS des de molt jove, inicià la seva carrera política a l'Ajuntament de Barcelona en ser nomenat regidor d'Esports. Propietaris agraris Financers Grans comerciants La revolució a la zona republicana En contra La Lliga Catalana (alguns membres). Alguns antics lerrouxistes. Visita de Franco a Reus (1940)
 13. 13. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3.1 Les Lleis fonamentals. Fuero del Trabajo (1938) De clara inspiració feixista, basada amb la Carta del Lavoro italiana. Creació d’un sindicat únic que agrupava a treballadors i empresaris. 3. Organització de l’estat. El general Franco amb la seva esposa Carmen Polo. Filla d'una família de la classe alta, es va casar amb Franco, tot i l'oposició inicial de la seva família (1923) i tingueren una única filla. No sembla que exercís gaire influència en la política espanyola.
 14. 14. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3.1 Les Lleis fonamentals. Llei Constitutiva de les Corts (1942) Establia la formació d'una assemblea unicameral, les Corts Espanyoles. Solament tenia caràcter consultiu i d’assessorament. 3. Organització de l’estat. La llei definia les corts com a “òrgan superior de participació del poble espanyol en les tasques de l’estat”. Tots els seus representats eren anomenats procuradors i eren designats pel poder.
 15. 15. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3.1 Les Lleis fonamentals. Fuero de los españoles (1945) Volia ser una mena de constitució del règim per tal d’aparentar una obertura que no tenia. Eren un conjunt de drets i de deures dels espanyols. 3. Organització de l’estat. Franco i els seus generals amb la mà alçada durant el “desfile de la victòria”. Burgos (1939).
 16. 16. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3.1 Les Lleis fonamentals. Llei del referèndum nacional (1945) El cap d’estat podia sotmetre a consulta popular algunes de les qüestions que considerés oportunes. 3. Organització de l’estat. Per ratificar les Lleis Fonamentals i donar una aparença de legitimació popular, el règim franquista celebrà dos referèndums, un per a votar la Ley de Sucesión (1947) a la Jefatura del Estado i l’altre per a votar la Ley Organica del Estado (1967)
 17. 17. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3.1 Les Lleis fonamentals. Llei de successió (1947) Establia Espanya com a regne i preveia la monarquia com a successora del franquisme. 3. Organització de l’estat. L’any 1969, i d’acord amb el que estipulava la Llei de Successió, Franco va designar com a successor, amb el títol de Príncep d’Espanya, Joan Carles de Borbó.
 18. 18. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3.1 Les Lleis fonamentals. Llei de “Principios del Movimiento” (1958) Actualitzava els principis de l’estat. Tots els funcionaris estaven obligats a jurar els “principios del Movimiento”. 3. Organització de l’estat. Visita del general Franco a Barcelona (1970). Al costat del general Franco hi ha l’alcalde Porcioles.
 19. 19. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3.1 Les Lleis fonamentals. Ley orgánica del estado (1967). Defineix el sistema polític espanyol com “una democracia orgánica”. 3. Organització de l’estat. La llei introduïa retocs en algunes lleis fonamentals, depurava el seu llenguatge de la retòrica feixista, confirmava la institució monàrquica del règim i pretenia deixar el futur “atado y bien atado”.
 20. 20. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3. Organització de l’estat. Esquema del llibre (ed. Vicens Vives) pàgina 311. 3.2. La democràcia orgànica.
 21. 21. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3. Organització de l’estat. Democràcia Orgànica 3.2. La democràcia orgànica. El franquisme, com a règim totalitari, rebutjava obertament el sistema democràtic basat en la voluntat popular expressada mitjançant el sufragi universal. Per això, en la construcció del Nuevo Estado va inspirar-se en el model corporativista del feixisme italià, el qual organitzava la participació popular a partir de tres unitats bàsiques artificioses: la família, el municipi i el sindicat. El nom fou una invenció del franquisme, el qual pretenia donar legitimitat democràtica al règim.
 22. 22. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). OBJECTIUS PRINCIPALS DEL FRANQUISME EN MATÈRIA ECONÒMICA Política aïllament econòmic. Autosuficiència econòmica. Substitució del lliure mercat per la intervenció de l’estat. Equiparar-se al discurs feixista d’Itàlia en matèria econòmica. Buscar un discurs patriòtic en matèria econòmica. 4. Autarquia econòmica (1939-1959)
 23. 23. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Reglamentació del comerç exterior. 4. Autarquia econòmica (1939-1959) Àmbits d’actuació: Reducció de les importacions. Encariment de productes considerats vitals.
 24. 24. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Foment de la Indústria. 4. Autarquia econòmica (1939-1959) Àmbits d’actuació: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (1941) Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE) SEAT (1950) ENHER (1946) IBERIA (1943) Instituto Nacional de Industria (1941)
 25. 25. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Intervenció estatal en el sector primari. 4. Autarquia econòmica (1939-1959) Àmbits d’actuació: L’estat va passar a regular la producció, la comercialització, el consum de la majoria de productes i els preus. Baixada oficial de preus. Baixada de producció.
 26. 26. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 1r. Espanya va patir un estancament econòmic molt dur. La modernització de l’economia espanyola es va frenar. Conseqüències 4. Autarquia econòmica (1939-1959)
 27. 27. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 2n Els productes agrícoles estaven controlats per l’estat. Manca d’abastament d’aliments i racionament dels productes (cartilla fins 1952). Conseqüències 4. Autarquia econòmica (1939-1959)
 28. 28. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 3r Existència d’un mercat negre d’aliments, matèries primeres i productes industrials. Conseqüències 4. Autarquia econòmica (1939-1959) Matèries primeres Productes industrials Mercat il·legal
 29. 29. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 4t Greus conseqüències sociosanitàries. Conseqüències 4. Autarquia econòmica (1939-1959) Esperança de vida/home 47 anys (1945) Esperança de vida/dona 53 anys (1945) Taxa de mortalitat 18,7 (per mil) Taxa de mortalitat infantil 143 (per mil)
 30. 30. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 5.1. Segona Guerra Mundial (1939-1945). Entrevista Hendaia, 1940. Entrevista Bordighera, 1941. 5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59).
 31. 31. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 5.1. Segona Guerra Mundial (1939-1945). Nom donat a la División Española de Voluntarios que lluità al front soviètic al costat dels alemanys des de l’octubre del 1941 fins el 1943. Els combatents espanyols al front soviètic foren, en conjunt, uns 40.000 dels quals 4000 van morir al front. A mesura que Hitler va anar perdent la Guerra, el règim va retirar els seus soldats.
 32. 32. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). Durant els anys 1945-47 el règim va quedar totalment aïllat internacionalment. Les Nacions Unides van condemnar el règim. França va tancar les fronteres i fins i tot les Nacions Unides van recomanar la retirada dels ambaixadors de Madrid. 5.2. Etapa d’aïllament (1945-53). 5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59).
 33. 33. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 5.3. L’Etapa del reconeixement oficial (1953-59) Finalment l’any 1953, Franco va obtenir el reconeixement internacional amb la signatura dels acords dels EEUU 5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59). Franco rep Eisenhower, president dels EEUU a Madrid (1959).
 34. 34. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 5.3. L’Etapa del reconeixement oficial (1953-59) 5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59). Signatura del concordat amb la Santa Seu (restabliment de la confessionalitat de l’estat i estatus de privilegi per a l’Església Catòlica).
 35. 35. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 5.3. L’Etapa del reconeixement oficial (1953-59) 5. Fases de l’etapa totalitària (1939-59). Tractat entre EEUU i España (1953).
 36. 36. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 6. El funcionament de la repressió Institucionalització de la repressió. Llei de Responsabilitats polítiques (1939) Llei de repressió del comunisme i de la maçoneria (1940) Depuració de l’administració pública. Repressió cultural
 37. 37. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 6. El funcionament de la repressió
 38. 38. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 7. L’oposició a la dictadura. EXILI Reorganització Govern i corts a l’exili Febleses i divisions Govern de la Generalitat
 39. 39. Tema 5: El Franquisme (1939-1975). 7. L’oposició a la dictadura. INTERIOR Reconstrucció Maquis L’esperança perduda Nova conflictivitat social.

×