Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 39 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques. (20)

Más de Marcel Duran (20)

Anuncio

Els espais industrials al món. Característiques i dinàmiques.

 1. 1. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya.
 2. 2. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. El sector secundari és aquell que es refereix als sectors econòmics que creen productes finals: la indústria i la construcció. Aquest sector fa ús de la producció del sector primari per manufacturar productes finals o productes que poden ser utilitzats per altres negocis, per l'exportació o per vendre als consumidors finals. Aquest sector sovint es divideix en indústria lleugera i indústria pesant.
 3. 3. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. Tipus d’Indústria Indústries de Béns de Producció i/o Indústria Pesant. Indústries de Béns de d’ús i consum i/o Indústria lleugera Ind. de primera elaboració o de base. -Ind. Extractiva. -Producció d’energia. -Siderúrgia. -Fabricació de metalls. -Química pesant. Ind. d’equipament. -Ind. Constructiva. -Indústria mecànica. -Fusta per a mobles. -Alimentació. -Tèxtils i del vestit. -Indústria del cuir. -Del calçat. -Indústria poligràfica. -Química lleugera. -Algun tipus d’indústria mecànica. Són matèria primera d’altres indústries Articles destinats directament al consumidor i/o mercat.
 4. 4. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. Mapa temàtic d’Espanya de cercles proporcionals que mostra la població activa a la Indústria i a la construcció a l’any 2008.
 5. 5. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. • Situació comparativament retardada de l’economia espanyola en relació amb els altres grans països europeus occidentals. • Espanya, Itàlia, Portugal i Grècia formen un subconjunt com a variant mediterrània d’industrialització: nivells de renda per habitant inferiors a la mitjana, segle XIX desaprofitat. Les etapes de la industrialització. El cas espanyol.
 6. 6. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. • Gran creixement econòmic després de la Segona Guerra Mundial en aquest ordre: Itàlia, Espanya, Grècia, Portugal. • Les causes d’aquest retard en el creixement econòmic espanyol són força evidents per tots nosaltres: noblesa terratinent, insuficient estímul industrial, situació política convulsa, societat poc culturitzada... Les etapes de la industrialització. El cas espanyol.
 7. 7. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Crisi industrial del 1974. Revolució tecnologicoinformàtica. NOVA ETAPA: POSTINDUSTRIAL O INFORMACIONAL. a)Noves tecnologies. Telemàtica b)Innovació i recerca. Necessitat de tenir tècnics molt preparats i qualificats INVERSIÓ EN R+D Nous factors de localització Proximitat als centres d’alta tecnologia Comunicacions eficients i d’infraestructures de telecomunicacions ??? Baix cost laboralDeslocalització
 8. 8. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. Característiques d’aquesta nova etapa Postindustrial. Mercat: Predomini d’un mercat mundial. Capital: Predomini d’un capital transestatal. Tipus de productes: Productes diversificats en funció de mercats específics. Tecnologia: Basada en la microelectrònica i la informàtica. Treball: Contracte per obra o bé treball parcial. Estat: El mercat passa a ser el regulador més important. • MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL
 9. 9. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. • MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL •R+D: Índex que mesura la inversió en recerca i desenvolupament en relació al producte interior brut (PIB).
 10. 10. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. Nou sector industrial: MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL L’ELECTRÒNICA I LA INFORMÀTICA Nous materials pel desenvolupament d’aquest sector. Fibra òptica+aparells... Revolució en els sistemes de producció industrial. Automatitzen els processos. Robotització. Major control des de qualsevol part del món. Globalització. Detecten evolució de la demanda. Poden reajustar la producció. Informació. Comunicació en temps real entre establiments i la seu central. Internet Fragmenten els processos productius i la seva dispersió geogràfica.
 11. 11. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. • MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Silicon Valley Zona sud de Califòrnia. Actualment hi tenen seu o subseu empreses que dominen el mercat de la Tecnologia punta: Hewllet- Packard, Google, Hotmail, Microsoft Windows...
 12. 12. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. • MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Països 1970 1980 1993 2000 2003 EUA 2.6 2.4 2.7 2.6 2.7 Japó 1.5 2.2 3 2.9 2.9 R.Unit 2 2.1 2 1.9 1.8 França 1.9 1.8 2.3 2.1 2,1 Itàlia 0.9 0.9 1.4 1 1 Percentatge del PIB destinat a R+D
 13. 13. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. • MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL ALTRES CARACTERÍSTQUES D’AQUEST MODEL L’empresa industrial i la planificació. La gestió i l’estudi de com i on cal invertir el capital per obtenir-ne els beneficis més grans possibles resulten decisius. Els centres d’estudi apleguen investigadors i empreses en Parcs tecnològics.
 14. 14. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. • MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL ALTRES CARACTERÍSTQUES D’AQUEST MODEL Canvis en la contractació laboral. Moltes empreses redueixen la contractació de mà d’obra i augmenten la inversió en tecnologia avançada i la contractació de tècnics qualificats. Deslocalització+externalització
 15. 15. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. • MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL ALTRES CARACTERÍSTQUES D’AQUEST MODEL Canvis en la contractació laboral. D’aquesta manera les activitats industrials tendeixen a convertir-se en activitats de serveis o a terciaritzar-se.
 16. 16. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Substituir els treballadors per màquines Pagar menys per hora de treball ABARATIR ELS COSTOS DE PERSONAL Deslocalitzar una part de l’empresa Aplicar noves tècniques Externalitzar operacions AUGMENTAR LA PRODUCTIVITAT Automatitzar els processos INCREMENTAR LES VENDES Elaborar productes més desitjables Oferir nous productes Adaptar-se a la demanda de manera immediata Com augmentar els beneficis?
 17. 17. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Les matèries primeres El cost del transport L’energia El mercat Mà d’obra FACTORS DE LOCALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL Zones d’avantatges fiscals Proximitat centres d’alta tecnologia Comunicacions eficients+infraestructura telecomunicacions
 18. 18. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Els grans espais industrials al món.
 19. 19. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Els grans espais industrials al món. El resultat d’aquestes diverses variables de localització industrial han donat lloc a una DISTRIBUCIÓ HETEROGÈNEA de l’activitat industrial tant en l’àmbit regional com mundial (espais industrials molt desiguals).
 20. 20. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Els grans espais industrials al món. La mundialització o globalització de l’economia està canviant els espais industrials que havien protagonitzat la primera i segona Revolució Industrial en favor d’altres zones.
 21. 21. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Els grans espais industrials al món. Les indústries continuen concentrades en unes zones molt concretes dels països desenvolupats. Els països en vies de desenvolupament fabriquen menys del 20% de la producció industrial.
 22. 22. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Els grans espais industrials al món. Es troben als EUA, al Japó, a Europa Occidental i a Rússia. G8 L’anomenat CINTURÓ INDUSTRIAL: les principals àrees industrials del món es troben en l’anomenat cinturó industrial que s’estén pels EUA, Europa, Japó i altres països com la Xina i Sud-est asiàtic. PAÏSOS DE NOVA INDUSTRIALITZACIÓ (PNI). Consolidació dels països de nova industrialització del sud- est asiàtic: Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Singapur, Malàisia, Tailàndia, Indonèsia, les Filipines. Els anomenats “dracs asiàtics”.
 23. 23. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Exercici Taula Índex de desenvolupament humà (IDH). Resumiu la informació que proporciona la taula. Es tracta d’una Taula de dades que mostra els valors de l’Índex de Desenvolupament Humà de l’any 2007 en diferents països del món. Els valors del IDH que mostra la taula estan desglossats en l’esperança de vida, la taxa d’alfabetització, la matriculació en educació i el PIB per càpita. Els països que hi són representats a la taula són països força heterogenis i diferents entre si. La font està extreta del Programa de les Nacions Unides pel desenvolupament (PNUD) en el seu “Informe sobre el desarrollo humano 2009”.
 24. 24. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Exercici Taula Índex de desenvolupament humà (IDH). Resumiu la informació que proporciona la taula. La taula mostra enormes diferències entre països que tenen un bon IDH (ja sigui Noruega, EEUU i Espanya) i països que tenen un IDH molt baix (ja sigui Níger, República Democràtica del Congo i Etiòpia). Curiosament les últimes posicions del rànquing són per a països del continent Africà. Països rics en recursos naturals, però amb una greu inestabilitat política , que els incapacita per crear una societat desenvolupada. En general, i malgrat alguna excepció, les diferències es donen en tots els apartats (EV, AA, ME i PIB).
 25. 25. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. MODEL ACTUAL DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL Exercici Taula Índex de desenvolupament humà (IDH). Esperança de vida. Edat mitjana que se suposa podrà arribar a viure una persona, calculada a partir de les dades de mortalitat que presenta el grup de població del que forma part. Producte Interior Brut. És el valor monetari de la totalitat de la producció de béns i serveis produïda en un país i en un període de temps que acostuma a ser d’un any.
 26. 26. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Característiques • Catalunya compta amb un sector molt destacat des de fa més d’un segle. La Indústria catalana manté el primer lloc en el conjunt de les comunitats autònomes. • De totes maneres cal recordar que Catalunya no disposa de recursos naturals propis i que territorialment Catalunya és una regió força petita.
 27. 27. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Característiques • Tanmateix la Globalització i l’impacte de la deslocalització d’indústries catalanes han estat molt durs. • Especialment en el sector tèxtil. Que havia estat la Indústria capdavantera de Catalunya. • Tot i això, el tèxtil català continua sent un sector capdavanter a Espanya.
 28. 28. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Característiques • En general, la Indústria catalana ha perdut pes. L’any 1990 representava el 37% de la població ocupada a tot Catalunya. L’any 2006 ha passat al 23%. • El sector tèxtil català va perdre un 53% de l’ocupació entre els anys 2001-2007.
 29. 29. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Els sectors més importants El sector químic. El Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Tarragonès. Sobretot la indústria Petroquímica (Tarragona). La Indústria Petroquímica és aquella Indústria que transforma el Gas Natural i alguns derivats del Petroli en matèries primes .
 30. 30. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Els sectors més importants El sector químic. La Indústria farmacèutica catalana és un sector força important. El 46% del sector espanyol es concentra a Catalunya. Algunes de les empreses més importants són: Almirall, Esteve, Ferrer Grupo i Grupo Uriach. Representen el 60% de la producció espanyola.
 31. 31. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Els sectors més importants El sector químic. Altres sectors també força importants són la producció de fibres tèxtils sintètiques, la perfumeria i la cosmètica.
 32. 32. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Els sectors més importants El sector Metal·lúrgic. El Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i Occidental. Aprofiten el ferro i l'acer que es produeix a les empreses siderúrgiques o les fargues i el transformen en electrodomèstics, automòbils, vagons de tren i maquinària per altres indústries.
 33. 33. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Els sectors més importants El Sector metal·lúrgic. El Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i Occidental. És un sector molt divers. A Catalunya destaca sobretot la Indústria constructora d’automoció i d’altres matèries de transport i tota la Indústria auxiliar (components i recanvis).
 34. 34. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Els sectors més importants El Sector metal·lúrgic. A Catalunya també tenen la seva importància el subsector elèctric i electrònica (electrodomèstics, informàtica, telefonia mòbil...). Són sectors molt vinculats a empreses transnacionals.
 35. 35. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Els sectors més importants El sector de la alimentació. El Segrià, el Pla d'Urgell, el Vallès Oriental, l'Alt i Baix Penedès. Molt relacionat amb la producció agrícola i sobretot ramadera. Representa gairebé un 16% del valor total de la producció industrial catalana.
 36. 36. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Els sectors més importants Índex de Producció Industrial (IPI) Indicador quantitatiu de la producció de béns industrials (inclosos els energètics). Mesura l’evolució de la producció sense tenir en compte els preus.
 37. 37. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Índex de Producció Industrial (2008). Base 2000-100 Grans sectors Industrials a Catalunya Índex Variació Interanual 2007-2008 Béns de Consum (aliments, begudes, tabac...) 86,4 -3,2 Béns d’equipament (material de transport, maquinària...). 73,9 -10,5 Béns intermedis (productes que s'utilitzen durant el procés productius de fabricació) 58,7 -12,7 Energia 105 2,7 Índex general 74,6 -7,8
 38. 38. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA Índex de Producció Industrial (2008). Grans sectors Industrials a Espanya Índex Variació Interanual 2007-2008 Béns de Consum 87,2 -4,9 Béns d’equipament 82,4 -5,2 Béns intermedis 63,5 -11,4 Energia 125 1,4 Índex general 82,2 -6,5
 39. 39. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya. EL TEIXIT INDUSTRIAL A CATALUNYA

×