Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici

DIVERSITATE TEMATICĂ,
STILISTICĂ ȘI DE VIZIUNE
ÎN OPERA MARILOR
CLASICI

 Mihai Eminescu
 Ion Luca Caragiale
 loan Slavici
 Ion Creangă
Cei 4 mari clasici
Mihai Eminescu
Poetul naţional al românilor
“omul deplin al culturii
româneşti” ( Constantin
Noica )
“Mânuirea perfectă a limbii
materne”
ROMANTISMUL IN POEZIA
EMINESCIANĂ
• Romantismul este un curent literar, apărut la începutul secolului al
XIX-lea, ca o manifestare vehementă față de ordinea social-feudală
și, implicit față de curentul clasicist. Romantismul exaltă
sentimentele, frenezia, pasionalul, imaginația creatoare, misterul si
fantasticul, sensibilitatea față de natura, evaziunea în vis dar și
trecutul istoric.Cel mai mare poet romantic al nostru este Eminescu,
ultimul romantic pe plan european care s-a si autodefinit ca atare în
poezia "Eu nu cred nici în Iehova"; "Eu ramîn ce am fost: un
romantic".A vorbi despre unviersul poeziei eminesciene si a-i releva
diversitatea înseamna a-i determina temele principale, vibrația
interioară, ordinea particulară, specifică, în sensul în care G.
Calinescu definește termenii: "Poezia își are universul ei, asa cum
un continent are fauna si flora lui". Ne ramâne să-l descifrăm si să-l
descriem pe scurt, așa cum am descrie o lume.
POEZIA EMINESCIANĂ
• Există inainte de toate, o anumită natură exterioară pe care
poezia eminesciană ne-o relevă si pe care o recunoaștem
îndată. Elementele specifice naturii eminesciene sunt cele
terestre (lacul, teiul, codrul, etc) care constituie un labirint al
carui parcurgere presupune inițiere si cele cosmice (stelele,
luna, mările, cerul, soarele) care sunt surprinse în ipostaza lor
fundamentală de trecere a timpului. Natura eminesciană este
tipic romantică. Ea încadrează și amplifică un sentiment, o
idee, o atitudine: devine paradis al indragostiților în poezia
erotică ("Sara pe deal", "Lacul", "Dorința"), personaj care face
"teoria spețelor vesnice" în "Revedere", realitate metafizică în
"Mai am un singur dor".
TEME LITERARE
• Arta poetică - menirea poetului și a poeziei în
societate ("Epigonii")
• Trecutul istoric ("Scrisoarea III")
• Dragostea și natura - se contopesc, iar natura
apare în două ipostaze: terestră și cosmică
("Dorința", "Floare albastră", "Sara pe deal")
• Poezia folclorică ("Revedere")
• Poezia filozofică - se referă la condiția omului de
geniu ("Luceafărul")
Motive literare
• 1. Cosmogonia
• 2. Relativitatea timpului și
spațiului
• 3. Macro și micro-cosmosul
• 4. Călătoria cosmică
• 5. Zburătorul
• 6. Geniul, demonul și
titanul
• 7. Mortul frumos
• 8. Codrul, lacul, luna și
stelele
• 9. Onirismul
Curente literare
• Eminescu a realizat o
adevărată sinteză
organică între
romantism și rigoarea
spiritului clasic.
OPERE
• „Sărmanul Dionis”, în care se face simţită
reflectarea subiectivă asupra lumii, reuneşte o
serie de teme tipic romantice existente şi în
literatura universală: natura, iubirea, precum şi
condiţia omului de geniu.
• Luceafarul se incadreaza in specia litarera a poemului, specie
de interferenta a epicului cu liricul, de intindere relativ mare,
cu un continut filozofic si caracter alegoric. Tema poemului
este romantica: problematica geniului in raport cu lumea,
iubirea si cunoasterea. Compozitia romantica se realizeaza prin
opozitia planurilor cosmic si terestru si a doua ipostaze ale
cunoasterii: geniul si omul comun.
REALIZARE ARTISTICĂ
• Soarta lui de mare poet universal abia acum începe,
după o sută de ani de la naștere și în preajma a trei
sferturi de veac de la stingere, când toți oamenii
poporului său, pe care l-a iubit cu dragoste
neschimbata, se apropie toti, din ce in ce mai mult, cu
sete de frumusete si cultura, de opera lui uimitoare.
Este un rod al suferintei sale ca om, al dramei sale ca
artist si al dragostei sale fata de poporul nostru. Nimic
nu exprima mai intreg legatura acestui poet national
cu fiinta poporului sau decat cuvintele pe care el
insusi le-a scris, intr-o clipa din acelea rare de
constiinta lucida asupra geniului sau atat de
reprezentativ: "Dumnezeul geniului m-a sorbit din
popor cum soarbe soarele un nour de aur din marea
de amar".
• Figurile de stil cele mai folosite sunt epitetul apreciativ și
cromatic, comparația abstractă sau concretă, metafora, atât de
specific eminesciană.
• Limbajul eminescian este surprinzător și inegalabil prin
valorificarea lexicului popular, a formelor cu iz arhaic, uimind
prin sintagme și imagini inedite, prin armonie și plasticitate
stilistică ("clopotul vechi împle cu glasul lui sara").
• Opera eminesciană inspirată din „izvorul curat ca
lacrima şi mai preţios ca aurul” –literatura
populară.Folclorul reprezintă doar punctele de plecare
în creaţia eminesciană, poetul conferind textului
popular noi simboluri şi semnificaţii(„Luceafărul”).
• Concluzii: Eminescu înţelegea prin fondul folcloric
însăşi existenţa artei şi valoarea ei naţională şi
originală, prin care se poate exprima în universalitate.
După istoria romanticilor, că istoria oricărui popor
începe cu mitologia lui, Eminescu a încercat „să
reconstituie din credinţele şi poveştile poporului
român, din „eresurile” lui , un mit românesc”.
Este cel mai
mare
dramaturg din
literatura
română.
I.L.Caragiale a
creat o operă
în care se
disting cu
usurintă 3
universuri
diferite:
comic, tragic
si fantastic.
ION LUCA
CARAGIALE
Viziunea comică e suverană în comedii si schițe, unde se surprinde puternicul
contrast între fondul si forma clasei burgheze românești de la sfârsitul
secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Caragiale prezintă evoluția
burgheziei, formele parvenirii ei, trăsăturile afișate și cele reale, ambiția și
orgoliul unei lumi care traiește într-un moment istoric favorabil afirmării.
Această preocupare este evidentă încă de la prima lui piesa, care aducea in
dramaturgia românească moravuri și tipuri specifice societății noastre. Mica
burghezie, dornică să avanseze cât mai rapid pe scara socială, nu mai este
înfățișată după modele straine, ca acelea de care se folosiseră primii noștrii
dramaturgi.
DESPRE STILUL
OPERELOR SALE
O scrisoare pierdută” atrage atenţia şi prin arta compoziţiei. Scriitorul
crează un conflict fundamental – pierderea scrisorii , prin care dă unitate
operei, dar şi altele secundare iscate, de exemplu, de alerta cuplului
Farfuridi-Brânzovenescu, care se tem că nu sunt consideraţi membride
marcă ai partidului lor, pe care îl apără cu fanatism, sau de apariţia lui
Dandanache, care încurcă situaţia.
Nuvela „În vreme de război” urmăreşte un caz psihologic, în contextul unui
mediu social în care setea de înavuţire veştejeşte spiritele.
OPERA
Comicul:Registrul comic este plin de savoare și-l demonstrează în comediile
sale și în "Momente și schițe"
Tragicul:Registrul tragic este ilustrat magistral în drama "Năpasta" și în
nuvelistica de factură psihologică, dar cu certe influențe naturaliste.
Complexitatea:Decurge din îmbinarea celor două registre, deoarece, în
spatele întâmplărilor, numai aparent de factură comică, se ascund veritabile
tragedii omenești.
TRĂSĂTURILE OPEREI
Comicul de situație:Reiese din situații surprinzătoare, coincidențe, încurcături,
confuzii.
Comicul de nume:Numele personajelor sugerează nu numai o trăsătură
dominantă, ci chiar un întreg caracter.
Comicul de caracter: prin crearea unor tipologii de personaje:demagogul
(Nae Catavencu)incornoratul (Trahanache)cocheta adulterina (Zita, Veta,
Zoe, Mita)cetateanul alegator (conu Leonida)confidentul (coana
Efimita)functionarul public (Pristanda)junele prim (Rica Venturiano, Stefan
Tipatescu)
Comicul de limbaj:Reiese din: asocieri neașteptate de cuvinte ("12 trecute
fix")pronunții greșite ("bampir", "catindrală")nonsensul ("Nu cunosc la un așa
rezon fără motiv")clișeul comparativ ("Te iubesc precum iubește sclavul lumina
și orbul libertatea")construcții ilogice ("Industria română e sublimă, dar lipsește
cu desăvârșire")
TIPURI DE COMIC
Ioan Slavici
El este considerat
“părintele nuvelei
româneşti” şi “un Balzac al
satului românesc”.
Nuvela “Moara cu noroc”
este una dintre cele mai
reuşite din cele aproape 100
de nuvele şi schiţe scrise de
Slavici.
Alături de Caragiale este
considerat creatorul nuvelei
realiste şi psihologice.
Trăsăturile operei
• Prin nuvelele sale, Slavici fundamentează analiza psihologică ,
prin crearea unor personaje care au o viață interioară
tensionată, determinată de aspecte exterioare , de natura
socială.
• De aceea, aceste personaje se afla în conflict continuu cu
lumea, fiind copleșite de un neiertator zbucium interior. În
nuvele sunt reliefate vechile rânduieli rurale, obiceiurile,
datinile,prejudecățile oamenilor simpli, Slavici încercând să
creeze un amplu tablou al satului transilvănean sub aspect
social, psihologic și moral.
• Caracteristica dominantă a intregii sale creații literare este intenția
moralizatoare, finalitatea etică. Aceasta s-a afirmat însă
precumpănitor în multe scrieri, in detrimentul realizării artistice,
lăsând cititorului impresie de artificial și neverosimil. Ficțiunea
moralizatoare a operelor lui Slavici ține- așa cum singur
mărturisește- de insșsi firea sa.
Opera
• Nuvela „Moara cu noroc”, reprezintă în literatura română
curentul realist, prin vocaţia de a picta mediul social şi de a crea
tipologii umane complexe. Moralist şi fin psiholog, Ioan Slavici
este precursor al lui Liviu Rebreanu, realitatea fiind zugrăvită
obiectiv, din perspectivă auctorială.
Realizare artistică
• Exactitatea termenilor, exprimarea impersonală, raritatea
ornamentelor retorice, repetiții, aglomerări enumerative,
comparații cu elemente concrete.
• Regionalismele și expresiile populare tipic ardelenești dau
culoare locală mediilor sociale prezentate într-un stil veridic.
• Stilul literar este denotativ, fapt care îi conferă precizie,
sobrietate și concizie.
Ion Creanga
Creangă este cel mai mare
povestitor român şi unul
dintre cei mai mari
povestitori europeni- Fraţii
Grimm, Perault şi Anderson.
Opera de maturitate este
scrierea memorialistică
“Amintiri din copilărie”.
“Povestea lui Harap-Alb”
este cel mai reprezentativ
basm al lui Creangă.
TRĂSĂTURILE OPEREI
 Caracterul popular, deși este predominant, totuși nu face din Creangă un simplu
autor popular, deoarece el valorifică în mod creator folclorul , prin talentul sau
adaptându-l unor concepții de viață mai vechi și mai noi. Influența folclorului se
observă în primul rând în faptul că majoritatea personajelor sale sunt construite pe
motivul luptei dintre bine și rău , luptă în care tiumfă întotdeauna binele și
dreptatea. Explotatorii și personajele negative sunt întotdeauna înfrânte și chiar
eliminate: soacra cu cele trei nurori este omorâtă, lupul asasin este pedepsit
exemplar de capra care are concepțiile unei lumi lucrative, spinul este nimicit de
calul lui Harap Alb. Toate acestea dovedesc o dragoste de viață nemaipomenită și o
fierbinte sete de libertate și dreptate, trăsături caracteristice poporului nostru.
 O altă trăsătură a lui Creangă este umorul, dublat adesea de ironie critică foarte
fină. În general umorul rezultă la Creangă din tot felul de situații hazlii, în care se
pun divers personaje ale operei și chiar și el însuși. Umorul mai poate să rezulte și
din descrierea personajelor sau a unor formule hazlii folosite de autor ca
"Dumnezeu să-l iepure”. "Na-ţi-o frântă că ţi-am dres-o” , "Ai să trăiești trei zile
cu cea de alaltaieri.” "Poftim, pungă, Ia masă, / Dacă ţi-ai adus de-acasă."
OPERA
 În „Amintiri din copilărie” este relevată evoluţia
tânărului de la primii ani se şcoală până la despărţirea lui
de satul natal pentru a se duce la şcoala din Fălticeni.
Este capodopera cu caracter naţional şi universal.
 „Povestea lui “Harap-Alb” – concluzii: În toate poveştile
sale Ion Creangă, improvizează pe marginea schemei
universale a basmului o imagine a vieţii ţărăneşti de
altădată cu tipurile ei morale, cu tradiţiile şi obiceiurile
ei, cu comportamentul şi limbajul ei specific.
 Opera lui Creangă nu este o simplă
memorialistică, ci o operă de artă în toată
puterea cuvântului, născută din nostalgia
după satul natal și spectacolul fascinant al
vârstei fericite. Astfel, întreaga citadelă a
lui Creangă, luată în totalitatea ei,
reprezintă o valoare incontestabilă a
literaturii române.
Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici
1 de 26

Recomendados

Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici por
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciDiversitate tematică și stilistică în opera marilor clasici
Diversitate tematică și stilistică în opera marilor clasiciCristiana Temelie
29.3K vistas78 diapositivas
Importanta marilor clasici por
Importanta marilor clasiciImportanta marilor clasici
Importanta marilor clasiciBianca Pavel
23.6K vistas49 diapositivas
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica por
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelicaDiversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelica
Diversitate tematica, stilistica si de viziune în perioada interbelicaAngesha
8.5K vistas41 diapositivas
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista por
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaAngesha
59.6K vistas70 diapositivas
Rolul literaturii in perioada Pasoptista por
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada PasoptistaVlad Bodareu
38.3K vistas16 diapositivas
Formarea conştiinţei istorice por
Formarea conştiinţei istoriceFormarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istoriceUrsuletu Ucigas
24K vistas35 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Caracterizarea de personaj - TIPOLOGII por
Caracterizarea de personaj - TIPOLOGIICaracterizarea de personaj - TIPOLOGII
Caracterizarea de personaj - TIPOLOGIIDaniela Munca-Aftenev
2K vistas33 diapositivas
Dimensiunea religioasă a existenței por
Dimensiunea religioasă a existențeiDimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existențeiNoName0000
31.1K vistas15 diapositivas
Titu maiorescu por
Titu maiorescuTitu maiorescu
Titu maiorescuTeo Delaport
1.4K vistas14 diapositivas
Luceafarul por
LuceafarulLuceafarul
LuceafarulElena Drug
8.2K vistas24 diapositivas
Modele epice in romanul interbelic por
Modele epice in romanul interbelicModele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelicNina Sulea
38.1K vistas19 diapositivas
Formarea constiintei istorice por
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceAnneroman
32.5K vistas11 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Dimensiunea religioasă a existenței por NoName0000
Dimensiunea religioasă a existențeiDimensiunea religioasă a existenței
Dimensiunea religioasă a existenței
NoName000031.1K vistas
Luceafarul por Elena Drug
LuceafarulLuceafarul
Luceafarul
Elena Drug8.2K vistas
Modele epice in romanul interbelic por Nina Sulea
Modele epice in romanul interbelicModele epice in romanul interbelic
Modele epice in romanul interbelic
Nina Sulea38.1K vistas
Formarea constiintei istorice por Anneroman
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
Anneroman32.5K vistas
128701665 caracterizare-chirita por Maria Crina
128701665 caracterizare-chirita128701665 caracterizare-chirita
128701665 caracterizare-chirita
Maria Crina1.3K vistas
Studiu de caz 5 - criticismul junimist por ChiricutaIulian
 Studiu de caz 5 - criticismul junimist Studiu de caz 5 - criticismul junimist
Studiu de caz 5 - criticismul junimist
ChiricutaIulian22.1K vistas
Analiza la oda in metru antic por hostsname
Analiza la oda in metru anticAnaliza la oda in metru antic
Analiza la oda in metru antic
hostsname43.9K vistas
Rolul literaturii in perioada pasoptista por rusuis
Rolul literaturii in perioada pasoptistaRolul literaturii in perioada pasoptista
Rolul literaturii in perioada pasoptista
rusuis4.1K vistas
Pasoptism por BGZDTR
PasoptismPasoptism
Pasoptism
BGZDTR13.3K vistas
Mari clasici ai literaturii romane por katha23
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
katha2329.3K vistas
Comedia o scrisoare pierduta por Sorelitad
Comedia o scrisoare pierdutaComedia o scrisoare pierduta
Comedia o scrisoare pierduta
Sorelitad10.8K vistas
Studiu de caz 2 por guesta4d19b
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2
guesta4d19b37K vistas
Portretul lui Stefan cel Mare.doc por DexteR914621
Portretul lui Stefan cel Mare.docPortretul lui Stefan cel Mare.doc
Portretul lui Stefan cel Mare.doc
DexteR9146211.8K vistas
Eminescu oda in metru antic-note de lectura por IOANR
Eminescu oda in metru antic-note de lecturaEminescu oda in metru antic-note de lectura
Eminescu oda in metru antic-note de lectura
IOANR583 vistas

Destacado

Regulatory Public Policies: The Possibility And Impossibility Of Rational Reg... por
Regulatory Public Policies: The Possibility And Impossibility Of Rational Reg...Regulatory Public Policies: The Possibility And Impossibility Of Rational Reg...
Regulatory Public Policies: The Possibility And Impossibility Of Rational Reg...COSKUN CAN AKTAN
1.5K vistas32 diapositivas
Omninomics Creating a more connected value chain por
Omninomics Creating a more connected value chainOmninomics Creating a more connected value chain
Omninomics Creating a more connected value chainFrank Smith
120 vistas12 diapositivas
How to Send the Right Email in 5 Steps por
How to Send the Right Email in 5 Steps How to Send the Right Email in 5 Steps
How to Send the Right Email in 5 Steps Cause Forward U.S.
139 vistas30 diapositivas
toyota sedan por
toyota sedantoyota sedan
toyota sedanarna banerjee
117 vistas8 diapositivas
Dinamica uap por
Dinamica uapDinamica uap
Dinamica uapFernando Carranza Bustamante
326 vistas5 diapositivas
Should we fear Russia? por
Should we fear Russia?Should we fear Russia?
Should we fear Russia?Manon Delespierre
121 vistas2 diapositivas

Destacado(15)

Regulatory Public Policies: The Possibility And Impossibility Of Rational Reg... por COSKUN CAN AKTAN
Regulatory Public Policies: The Possibility And Impossibility Of Rational Reg...Regulatory Public Policies: The Possibility And Impossibility Of Rational Reg...
Regulatory Public Policies: The Possibility And Impossibility Of Rational Reg...
COSKUN CAN AKTAN1.5K vistas
Omninomics Creating a more connected value chain por Frank Smith
Omninomics Creating a more connected value chainOmninomics Creating a more connected value chain
Omninomics Creating a more connected value chain
Frank Smith120 vistas
Power quality improvment of 1 phase por Tashif Alam
Power quality improvment of 1 phasePower quality improvment of 1 phase
Power quality improvment of 1 phase
Tashif Alam83 vistas
Slide tasawuf perbandingan fana' dan baqa por farhana sapirin
Slide tasawuf perbandingan fana' dan baqaSlide tasawuf perbandingan fana' dan baqa
Slide tasawuf perbandingan fana' dan baqa
farhana sapirin443 vistas
Herkese Sağlık Türkiye’nin Hedef Ve Stratejileri (Hedef:21) por COSKUN CAN AKTAN
Herkese Sağlık Türkiye’nin Hedef Ve Stratejileri (Hedef:21)Herkese Sağlık Türkiye’nin Hedef Ve Stratejileri (Hedef:21)
Herkese Sağlık Türkiye’nin Hedef Ve Stratejileri (Hedef:21)
COSKUN CAN AKTAN1.4K vistas
Katalog 2016 kids_print_odsh por expospb
Katalog 2016 kids_print_odshKatalog 2016 kids_print_odsh
Katalog 2016 kids_print_odsh
expospb944 vistas
6 клас урок 9. Поняття файлової системи por Юлія Артюх
6 клас урок 9. Поняття файлової системи6 клас урок 9. Поняття файлової системи
6 клас урок 9. Поняття файлової системи
Юлія Артюх138 vistas
Digital Forretningsstrategi og digitale muligheder for CEOs. por Harald Reedtz Tokerød
Digital Forretningsstrategi og digitale muligheder for CEOs. Digital Forretningsstrategi og digitale muligheder for CEOs.
Digital Forretningsstrategi og digitale muligheder for CEOs.

Similar a Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici

Prezentarescriitori littérature roumaine por
Prezentarescriitori littérature roumainePrezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumaineLaurence Ryf
2.4K vistas42 diapositivas
Lectii romana clasa a 11-a por
Lectii romana clasa a 11-aLectii romana clasa a 11-a
Lectii romana clasa a 11-aZamfir Catalin
2.4K vistas5 diapositivas
Mari clasici ai literaturii romane por
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romaneOlesea_Moldovan
356 vistas20 diapositivas
Marii clasici este o etichetă postumă por
Marii clasici este o etichetă postumăMarii clasici este o etichetă postumă
Marii clasici este o etichetă postumăElena Luminita Sandu
6.1K vistas32 diapositivas
MOMENTUL 1848. ROMANTISMUL.doc por
MOMENTUL 1848. ROMANTISMUL.docMOMENTUL 1848. ROMANTISMUL.doc
MOMENTUL 1848. ROMANTISMUL.docDorinaFir1
20 vistas3 diapositivas
Clasicii por
ClasiciiClasicii
ClasiciiElena Luminita Sandu
371 vistas6 diapositivas

Similar a Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici(20)

Prezentarescriitori littérature roumaine por Laurence Ryf
Prezentarescriitori littérature roumainePrezentarescriitori littérature roumaine
Prezentarescriitori littérature roumaine
Laurence Ryf2.4K vistas
Lectii romana clasa a 11-a por Zamfir Catalin
Lectii romana clasa a 11-aLectii romana clasa a 11-a
Lectii romana clasa a 11-a
Zamfir Catalin2.4K vistas
Mari clasici ai literaturii romane por Olesea_Moldovan
Mari clasici ai literaturii romaneMari clasici ai literaturii romane
Mari clasici ai literaturii romane
Olesea_Moldovan356 vistas
MOMENTUL 1848. ROMANTISMUL.doc por DorinaFir1
MOMENTUL 1848. ROMANTISMUL.docMOMENTUL 1848. ROMANTISMUL.doc
MOMENTUL 1848. ROMANTISMUL.doc
DorinaFir120 vistas
Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21 por Alexandrina Banari
Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21
Teme si-motive-ale-liricii-eminesciene21
Alexandrina Banari3.5K vistas
Arta poetica prezentare_profesor por liliionela
Arta poetica prezentare_profesorArta poetica prezentare_profesor
Arta poetica prezentare_profesor
liliionela19.4K vistas
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc por Mioara Cimpan
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenescSimbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Simbolismul european cimpan mioara colegiul militar campulung moldovenesc
Mioara Cimpan22.6K vistas
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri) por Grama Violeta
Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)Alecsandri vasile  muntele de foc (aprecieri)
Alecsandri vasile muntele de foc (aprecieri)
Grama Violeta1.3K vistas
Evoluţia poeziei por viviana
Evoluţia poezieiEvoluţia poeziei
Evoluţia poeziei
viviana4.8K vistas
Expresionismul în literatura universală por Ovidiu Moldovan
Expresionismul în literatura universalăExpresionismul în literatura universală
Expresionismul în literatura universală
Ovidiu Moldovan2.1K vistas
fisa de lectura Malul Siretului.docx por DianaLctu
fisa de lectura Malul Siretului.docxfisa de lectura Malul Siretului.docx
fisa de lectura Malul Siretului.docx
DianaLctu766 vistas
Prezentare literatura populara biblioteca por Lazar Viorica
Prezentare literatura populara bibliotecaPrezentare literatura populara biblioteca
Prezentare literatura populara biblioteca
Lazar Viorica2.8K vistas
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02 por Angesha
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Angesha2.6K vistas

Diversitatea tematica-stilistica-si-de-viziune-in-opera-marilor-clasici

 • 1. DIVERSITATE TEMATICĂ, STILISTICĂ ȘI DE VIZIUNE ÎN OPERA MARILOR CLASICI
 • 2.   Mihai Eminescu  Ion Luca Caragiale  loan Slavici  Ion Creangă Cei 4 mari clasici
 • 3. Mihai Eminescu Poetul naţional al românilor “omul deplin al culturii româneşti” ( Constantin Noica ) “Mânuirea perfectă a limbii materne”
 • 4. ROMANTISMUL IN POEZIA EMINESCIANĂ • Romantismul este un curent literar, apărut la începutul secolului al XIX-lea, ca o manifestare vehementă față de ordinea social-feudală și, implicit față de curentul clasicist. Romantismul exaltă sentimentele, frenezia, pasionalul, imaginația creatoare, misterul si fantasticul, sensibilitatea față de natura, evaziunea în vis dar și trecutul istoric.Cel mai mare poet romantic al nostru este Eminescu, ultimul romantic pe plan european care s-a si autodefinit ca atare în poezia "Eu nu cred nici în Iehova"; "Eu ramîn ce am fost: un romantic".A vorbi despre unviersul poeziei eminesciene si a-i releva diversitatea înseamna a-i determina temele principale, vibrația interioară, ordinea particulară, specifică, în sensul în care G. Calinescu definește termenii: "Poezia își are universul ei, asa cum un continent are fauna si flora lui". Ne ramâne să-l descifrăm si să-l descriem pe scurt, așa cum am descrie o lume.
 • 5. POEZIA EMINESCIANĂ • Există inainte de toate, o anumită natură exterioară pe care poezia eminesciană ne-o relevă si pe care o recunoaștem îndată. Elementele specifice naturii eminesciene sunt cele terestre (lacul, teiul, codrul, etc) care constituie un labirint al carui parcurgere presupune inițiere si cele cosmice (stelele, luna, mările, cerul, soarele) care sunt surprinse în ipostaza lor fundamentală de trecere a timpului. Natura eminesciană este tipic romantică. Ea încadrează și amplifică un sentiment, o idee, o atitudine: devine paradis al indragostiților în poezia erotică ("Sara pe deal", "Lacul", "Dorința"), personaj care face "teoria spețelor vesnice" în "Revedere", realitate metafizică în "Mai am un singur dor".
 • 6. TEME LITERARE • Arta poetică - menirea poetului și a poeziei în societate ("Epigonii") • Trecutul istoric ("Scrisoarea III") • Dragostea și natura - se contopesc, iar natura apare în două ipostaze: terestră și cosmică ("Dorința", "Floare albastră", "Sara pe deal") • Poezia folclorică ("Revedere") • Poezia filozofică - se referă la condiția omului de geniu ("Luceafărul")
 • 7. Motive literare • 1. Cosmogonia • 2. Relativitatea timpului și spațiului • 3. Macro și micro-cosmosul • 4. Călătoria cosmică • 5. Zburătorul • 6. Geniul, demonul și titanul • 7. Mortul frumos • 8. Codrul, lacul, luna și stelele • 9. Onirismul Curente literare • Eminescu a realizat o adevărată sinteză organică între romantism și rigoarea spiritului clasic.
 • 8. OPERE • „Sărmanul Dionis”, în care se face simţită reflectarea subiectivă asupra lumii, reuneşte o serie de teme tipic romantice existente şi în literatura universală: natura, iubirea, precum şi condiţia omului de geniu. • Luceafarul se incadreaza in specia litarera a poemului, specie de interferenta a epicului cu liricul, de intindere relativ mare, cu un continut filozofic si caracter alegoric. Tema poemului este romantica: problematica geniului in raport cu lumea, iubirea si cunoasterea. Compozitia romantica se realizeaza prin opozitia planurilor cosmic si terestru si a doua ipostaze ale cunoasterii: geniul si omul comun.
 • 9. REALIZARE ARTISTICĂ • Soarta lui de mare poet universal abia acum începe, după o sută de ani de la naștere și în preajma a trei sferturi de veac de la stingere, când toți oamenii poporului său, pe care l-a iubit cu dragoste neschimbata, se apropie toti, din ce in ce mai mult, cu sete de frumusete si cultura, de opera lui uimitoare. Este un rod al suferintei sale ca om, al dramei sale ca artist si al dragostei sale fata de poporul nostru. Nimic nu exprima mai intreg legatura acestui poet national cu fiinta poporului sau decat cuvintele pe care el insusi le-a scris, intr-o clipa din acelea rare de constiinta lucida asupra geniului sau atat de reprezentativ: "Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarbe soarele un nour de aur din marea de amar".
 • 10. • Figurile de stil cele mai folosite sunt epitetul apreciativ și cromatic, comparația abstractă sau concretă, metafora, atât de specific eminesciană. • Limbajul eminescian este surprinzător și inegalabil prin valorificarea lexicului popular, a formelor cu iz arhaic, uimind prin sintagme și imagini inedite, prin armonie și plasticitate stilistică ("clopotul vechi împle cu glasul lui sara").
 • 11. • Opera eminesciană inspirată din „izvorul curat ca lacrima şi mai preţios ca aurul” –literatura populară.Folclorul reprezintă doar punctele de plecare în creaţia eminesciană, poetul conferind textului popular noi simboluri şi semnificaţii(„Luceafărul”). • Concluzii: Eminescu înţelegea prin fondul folcloric însăşi existenţa artei şi valoarea ei naţională şi originală, prin care se poate exprima în universalitate. După istoria romanticilor, că istoria oricărui popor începe cu mitologia lui, Eminescu a încercat „să reconstituie din credinţele şi poveştile poporului român, din „eresurile” lui , un mit românesc”.
 • 12. Este cel mai mare dramaturg din literatura română. I.L.Caragiale a creat o operă în care se disting cu usurintă 3 universuri diferite: comic, tragic si fantastic. ION LUCA CARAGIALE
 • 13. Viziunea comică e suverană în comedii si schițe, unde se surprinde puternicul contrast între fondul si forma clasei burgheze românești de la sfârsitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Caragiale prezintă evoluția burgheziei, formele parvenirii ei, trăsăturile afișate și cele reale, ambiția și orgoliul unei lumi care traiește într-un moment istoric favorabil afirmării. Această preocupare este evidentă încă de la prima lui piesa, care aducea in dramaturgia românească moravuri și tipuri specifice societății noastre. Mica burghezie, dornică să avanseze cât mai rapid pe scara socială, nu mai este înfățișată după modele straine, ca acelea de care se folosiseră primii noștrii dramaturgi. DESPRE STILUL OPERELOR SALE
 • 14. O scrisoare pierdută” atrage atenţia şi prin arta compoziţiei. Scriitorul crează un conflict fundamental – pierderea scrisorii , prin care dă unitate operei, dar şi altele secundare iscate, de exemplu, de alerta cuplului Farfuridi-Brânzovenescu, care se tem că nu sunt consideraţi membride marcă ai partidului lor, pe care îl apără cu fanatism, sau de apariţia lui Dandanache, care încurcă situaţia. Nuvela „În vreme de război” urmăreşte un caz psihologic, în contextul unui mediu social în care setea de înavuţire veştejeşte spiritele. OPERA
 • 15. Comicul:Registrul comic este plin de savoare și-l demonstrează în comediile sale și în "Momente și schițe" Tragicul:Registrul tragic este ilustrat magistral în drama "Năpasta" și în nuvelistica de factură psihologică, dar cu certe influențe naturaliste. Complexitatea:Decurge din îmbinarea celor două registre, deoarece, în spatele întâmplărilor, numai aparent de factură comică, se ascund veritabile tragedii omenești. TRĂSĂTURILE OPEREI
 • 16. Comicul de situație:Reiese din situații surprinzătoare, coincidențe, încurcături, confuzii. Comicul de nume:Numele personajelor sugerează nu numai o trăsătură dominantă, ci chiar un întreg caracter. Comicul de caracter: prin crearea unor tipologii de personaje:demagogul (Nae Catavencu)incornoratul (Trahanache)cocheta adulterina (Zita, Veta, Zoe, Mita)cetateanul alegator (conu Leonida)confidentul (coana Efimita)functionarul public (Pristanda)junele prim (Rica Venturiano, Stefan Tipatescu) Comicul de limbaj:Reiese din: asocieri neașteptate de cuvinte ("12 trecute fix")pronunții greșite ("bampir", "catindrală")nonsensul ("Nu cunosc la un așa rezon fără motiv")clișeul comparativ ("Te iubesc precum iubește sclavul lumina și orbul libertatea")construcții ilogice ("Industria română e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire") TIPURI DE COMIC
 • 17. Ioan Slavici El este considerat “părintele nuvelei româneşti” şi “un Balzac al satului românesc”. Nuvela “Moara cu noroc” este una dintre cele mai reuşite din cele aproape 100 de nuvele şi schiţe scrise de Slavici. Alături de Caragiale este considerat creatorul nuvelei realiste şi psihologice.
 • 18. Trăsăturile operei • Prin nuvelele sale, Slavici fundamentează analiza psihologică , prin crearea unor personaje care au o viață interioară tensionată, determinată de aspecte exterioare , de natura socială. • De aceea, aceste personaje se afla în conflict continuu cu lumea, fiind copleșite de un neiertator zbucium interior. În nuvele sunt reliefate vechile rânduieli rurale, obiceiurile, datinile,prejudecățile oamenilor simpli, Slavici încercând să creeze un amplu tablou al satului transilvănean sub aspect social, psihologic și moral.
 • 19. • Caracteristica dominantă a intregii sale creații literare este intenția moralizatoare, finalitatea etică. Aceasta s-a afirmat însă precumpănitor în multe scrieri, in detrimentul realizării artistice, lăsând cititorului impresie de artificial și neverosimil. Ficțiunea moralizatoare a operelor lui Slavici ține- așa cum singur mărturisește- de insșsi firea sa.
 • 20. Opera • Nuvela „Moara cu noroc”, reprezintă în literatura română curentul realist, prin vocaţia de a picta mediul social şi de a crea tipologii umane complexe. Moralist şi fin psiholog, Ioan Slavici este precursor al lui Liviu Rebreanu, realitatea fiind zugrăvită obiectiv, din perspectivă auctorială.
 • 21. Realizare artistică • Exactitatea termenilor, exprimarea impersonală, raritatea ornamentelor retorice, repetiții, aglomerări enumerative, comparații cu elemente concrete. • Regionalismele și expresiile populare tipic ardelenești dau culoare locală mediilor sociale prezentate într-un stil veridic. • Stilul literar este denotativ, fapt care îi conferă precizie, sobrietate și concizie.
 • 22. Ion Creanga Creangă este cel mai mare povestitor român şi unul dintre cei mai mari povestitori europeni- Fraţii Grimm, Perault şi Anderson. Opera de maturitate este scrierea memorialistică “Amintiri din copilărie”. “Povestea lui Harap-Alb” este cel mai reprezentativ basm al lui Creangă.
 • 23. TRĂSĂTURILE OPEREI  Caracterul popular, deși este predominant, totuși nu face din Creangă un simplu autor popular, deoarece el valorifică în mod creator folclorul , prin talentul sau adaptându-l unor concepții de viață mai vechi și mai noi. Influența folclorului se observă în primul rând în faptul că majoritatea personajelor sale sunt construite pe motivul luptei dintre bine și rău , luptă în care tiumfă întotdeauna binele și dreptatea. Explotatorii și personajele negative sunt întotdeauna înfrânte și chiar eliminate: soacra cu cele trei nurori este omorâtă, lupul asasin este pedepsit exemplar de capra care are concepțiile unei lumi lucrative, spinul este nimicit de calul lui Harap Alb. Toate acestea dovedesc o dragoste de viață nemaipomenită și o fierbinte sete de libertate și dreptate, trăsături caracteristice poporului nostru.  O altă trăsătură a lui Creangă este umorul, dublat adesea de ironie critică foarte fină. În general umorul rezultă la Creangă din tot felul de situații hazlii, în care se pun divers personaje ale operei și chiar și el însuși. Umorul mai poate să rezulte și din descrierea personajelor sau a unor formule hazlii folosite de autor ca "Dumnezeu să-l iepure”. "Na-ţi-o frântă că ţi-am dres-o” , "Ai să trăiești trei zile cu cea de alaltaieri.” "Poftim, pungă, Ia masă, / Dacă ţi-ai adus de-acasă."
 • 24. OPERA  În „Amintiri din copilărie” este relevată evoluţia tânărului de la primii ani se şcoală până la despărţirea lui de satul natal pentru a se duce la şcoala din Fălticeni. Este capodopera cu caracter naţional şi universal.  „Povestea lui “Harap-Alb” – concluzii: În toate poveştile sale Ion Creangă, improvizează pe marginea schemei universale a basmului o imagine a vieţii ţărăneşti de altădată cu tipurile ei morale, cu tradiţiile şi obiceiurile ei, cu comportamentul şi limbajul ei specific.
 • 25.  Opera lui Creangă nu este o simplă memorialistică, ci o operă de artă în toată puterea cuvântului, născută din nostalgia după satul natal și spectacolul fascinant al vârstei fericite. Astfel, întreaga citadelă a lui Creangă, luată în totalitatea ei, reprezintă o valoare incontestabilă a literaturii române.