JM social effect pdf

58
Stel: je puberende kind krijgt les in sociaal gedrag van een tienermoeder
of een ex-drugsdealer met gouden tanden. Niet zo’n fijn idee? Toch is dat
precies wat het Rotterdamse project The Social Effect drie maanden per
jaar succesvol doet. ‘Deze jongeren zijn straatslim.’
TEKST MARGOT SMOLENAARS
Lessenvan
de
straat
59
ZIJ
pubers
Dominique spreidt zijn armen. Omringd door leerlingen van de
Mavo Delfshaven, kijkt hij met zijn donkere ogen de kring rond.
Zijn blik is open en uitdagend. ‘Wat weten jullie over mij? Nou,
kom op maar op, chefs.’ De klas aarzelt heel even. Ze bekijken
zijn grijze trainingspak met luipaardprintaccenten, zijn korte
dreads, zijn donkere huid, de littekens op zijn neus, zijn schoe-
nen - eveneens met luipaardprintaccenten - en zien zijn fiere,
ietwat agressieve houding. ‘Hoe oud ben ik? Heb ik kinderen?
Van welke afkomst ben ik? Wat zijn mijn hobby’s? Werk ik? Wat
doe ik in het weekend? Waar ga ik op vakantie? Heb ik broers of
zussen? Doe ik aan sport?’
Een spervuur aan vragen knalt hij de klas in. De pakweg twintig
leerlingen gillen enthousiast terug. ‘22!’ ‘Eén kind!’ ‘Cabo!’
‘Voetballen!’ ‘Je zit op school!’ ‘Uitgaan en chillen!’ ‘Curaçao!’
‘Minstens vijf!’ ‘Je voetbalt!’
‘Goh,’ antwoordt Dominique droog. ‘Dit is de eerste klas die níet
denkt dat ik een drugsdealer ben. Weet je hoe vaak ik dat al heb
gehoord?’ Tegen dat vooroordeel bokst Dominique, 25, twee
jonge kinderen, Surinaams, kickbokser, één broer en één zus,
zzp’ende vrachtwagenchauffeur, al zijn hele leven op. En
toegegeven, een deel van zijn leven ging gehuld in dikke
wietdampen. Maar handelen in het spul deed hij nooit. Het had
wél makkelijk die kant op kunnen gaan.
Dominique was zo’n straatschoffie van wie je als ouder niet wilt
dat je puber ermee in contact komt. Altijd hangen op straat, in
die ondoordringbare, door testosteron gedreven roedel, broek
op halfzeven, petje achterstevoren, luid converserend in straat­
taal en bezig met schimmige dealtjes. Geen ambities, behalve
snel geld verdienen, zodat er diamanten in het oor en goud op de
tanden kunnen.
Jongeren als Dominique lijken niet bij uitstek op hun plek voor
de klas, maar zijn dat tegelijkertijd juist wel. Dat zag het
Rotterdamse project The Social Effect goed toen het vorig jaar
van start ging. ‘Deze jongeren zijn anders, want ze zijn op straat
geschoold. Maar daarom weten of kunnen ze niet minder dan
een gemiddeld gymnasiumkind,’ stelt initiatiefnemer Esther
Popelier. ‘In bepaalde opzichten zijn ze juist wijzer dan een
­scholier die beschermd opgroeit binnen de cirkel van school,
hobby’s, vrienden en gezin.’
Populier en haar collega’s recruteerden de trainers op straat, in
boksscholen, winkelcentra en via jongerenwerk. Ze is de eerste
om toe te geven dat hangjongeren nou niet bepaald in aanmer-
king komen voor de ‘leraar-van-het-jaar’-award.
‘De meeste mensen lopen in een boogje om hen
heen. Wij zien wat ze zijn: jongeren met veel
levenservaring. Sommigen zijn tienermoeder of
-vader, groeiden emotioneel verwaarloosd op,
hebben maar één ouder, kenden bittere
armoede, kwamen in aanraking met drugs en
criminaliteit. Een enkeling heeft zelfs een tijd
op straat geleefd. Dat noemen wij straatslim.’
En dus niet: kansarm. Want dat impliceert een
ongelijkwaardige relatie, terwijl de verhoudin-
gen tijdens de workshops van The Social Effect
juist draaien om gelijkwaardigheid. ‘Peer to
peer onderwijs werkt voor pubers veel beter.
Scholieren tussen 14 en 16 jaar leren meer van
hun leeftijdgenoten dan van een volwassene.
Dat ontdekten we toen we vijf jaar geleden
begonnen met deze workshops. Destijds gaven
we ze zelf, en ik merkte dat ik meer gezien werd
als “de juf” die het wel even komt uitleggen.
Daardoor had het geen impact. Toen de jongere
trainers het vorig jaar overnamen, kwam het
veel harder binnen. Om dat ervaringsleren was
het ons te doen: hoofd uit, hart aan.’
Een schot in de roos, beaamt Eveline Crone,
hoogleraar neurocognitieve ontwikkelings­
psychologie en schrijver van het boek Het
puberende brein. Jongeren richten zich vanaf
een jaar of 14 inderdaad meer op hun leeftijd­
genoten dan op hun ouders. ‘Logisch, want in
sociaal opzicht moet een kind het met zijn
leeftijdgenoten zien te rooien in het leven.
Vanaf pakweg 14, 15 jaar krijgen kinderen pas
oog voor anderen. Tot die tijd bepalen ze hun
zelfbeeld aan de hand van hun eigen prestaties.
Bij de start van de puberteit gaan jongeren
zichzelf vergelijken met anderen en dat kan een
dip in hun zelfbeeld veroorzaken. Wie ben ik
eigenlijk? Hoe kan het dat ik thuis extravert
ben en in de klas verlegen? Dat is een worste-
ling, ook omdat sommige emoties voor het
eerst om de hoek komen kijken. Schaamte is
zo’n gevoel dat een tiener pas ervaart in de
puberteit. Pubers spieken bij hun leeftijd- ➽
genoten om te bepalen hoe ze zich moeten opstellen, en hoe ze
zichzelf moeten zien.’
Op die ontwikkeling haakt The Social Effect in. ‘Door jongeren
in een vroeg stadium écht contact met elkaar te laten maken,
hopen we dat ze in de toekomst verder blijven kijken dan hun
neus lang is,’ zegt Esther Popelier. ‘Immers, negentig procent
van wat iemand tot een individu maakt, bevindt zich onder de
oppervlakte. Als je dat vroeg leert, kan het je veel ellende
besparen én veel mooie contacten opleveren.’
Dat ‘onder de oppervlakte duiken’ gaat via de ijsbergmethode.
Tien procent boven de waterlijn staat voor het uiterlijk, en daarop
baseren we onze eerste indruk. De negentig procent daaronder is
onzichtbaar, maar essentieel om iemand te leren kennen. Op de
Mavo Delfshaven schrijven de leerlingen anoniem drie dingen
op een briefje waarvan ze balen, en drie dingen waar ze trots op
zijn. Alles onder de waterlijn, dus niet af te lezen aan uiterlijk of
gedrag. Dominique en zijn collega Purdey (moeder van twee
kinderen, christelijk) kijken scherp toe. Vooral Dominique roept
met zijn zware stem regelmatig een giechelend jochie tot de
orde. ‘Hé chef, stil zijn, luisteren. Nee, wij lezen die briefjes voor.
Niemand weet van wie ze zijn. Nee, dat zie je niet aan de kleur
stift. Niks erbij tekenen, ook geen piemeltjes. En als je gaat
lachen, schop ik je eruit.’
Purdey en Dominique gaan met hun ruggen tegen elkaar zitten.
Purdey leest met zachte stem voor waar de leerlingen van balen.
‘Dat mijn ouders gescheiden zijn. Dat ik niet goed mijn best doe
op school. Dat ik te veel eet.’ Twee jongens lachen besmuikt.
Dominique staat op en wijst naar de deur. ‘Ik heb het je gezegd.
Eruit. Nu.’ Purdey gaat verder met voorlezen. ‘Ik baal ervan dat
ik onzeker ben. Dat mensen denken dat ik homo ben. Dat ik mijn
opa en oma nooit heb gekend. Dat ik altijd lach, terwijl ik serieus
moet zijn. Dat niemand ziet wie ik echt ben.’
De klas is muisstil. De leerlingen kijken met grote ogen naar
Purdey of staren naar hun tenen. Dit is niet een béétje onder de
waterlijn; deze klas duikt diep. Binnen een uur krijgen de twee
Social Effect-trainers boven water waar deze kinderen in het
diepst van hun ziel door geraakt worden. Het is een indruk­
wekkend schouwspel.
‘Het is niet ongebruikelijk dat er een flink potje gejankt wordt
tijdens die eerste waterlijn-workshop,’ vertelt Popelier. ‘Het zijn
vaak heftige, hartverscheurende dingen die je hoort. Maar dat is
ook de bedoeling. De school richt zich op de intellectuele
60
‘Ik
baalervan
dat ik
onzeker
ben’
‘Dat
zedenkendat ik
homoben’
‘Datniemand
ziet wie
ikechtben’
61
ZIJ
pubers
stimulering van haar leerlingen, en dat is logisch. The Social
Effect is gestart vanuit de overtuiging dat er veel meer aandacht
moet komen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
pubers. Welk effect heeft positief of negatief gedrag op je
omgeving? Onze trainers komen bijvoorbeeld met heel andere
oplossingen voor ongewenst gedrag in de klas. Wil er eentje niet
luisteren? Nou, dan maar vijftig keer opdrukken.’
Opdrukken is er in de les van twee andere Social Effect-trainers
op het Melanchton College niet bij. Zij geven aan gymnasium-
klas 2G de tweede workshop, die volledig geënt is op waarde-
ring. Waar kickbokser Dominique de mavo-leerlingen strak
onder de duim hield, laat Rémi (19) de touwtjes regelmatig
vieren. Zijn lange, magere lijf, gehuld in baseballjack, spijker-
broek en glimmend gepoetste schoenen, beweegt zich soepel
door de kring. Zijn vriendelijke ogen en rustige uitstraling doen
de rest. De leerlingen voelen zich op hun gemak bij hem. Het
gekakel en gegiechel bereikt regelmatig een piek, maar komt tot
een hoogtepunt als de leerlingen een leeg A4’tje op hun rug
geplakt krijgen waarop de rest van de klas complimenten
schrijft. De teksten die daarop verschijnen, zijn typerend voor
deze school. ‘Je bent goed in hockey.’ ‘Je maakt de beste grappen
ever.’ ‘Je bent ultiem slim.’ ‘Kan goed schaken.’ Maar ook: ‘Je
bent echt aan. Gangster!’
De blonde jongen op wiens rug die laatste opmerking staat -
hoge stem, witte hoodie, lange ledematen, maar duidelijk nog
niet uitgegroeid - stapt naar Rémi. ‘Meester, wat betekent aan?
Rémi kijkt hem glimlachend aan. ‘Je bent áán, gast. Cool. Lauw.’
De jongen keert glimmend terug naar zijn stoel.
‘Het mooie van dit soort projecten,’ zegt hoogleraar Eveline
Crone, ‘is dat je eraan kunt aflezen hoe wetenschap en samen­
leving elkaar voortdurend inspireren. Pas sinds kort bezien we de
hersenontwikkeling van pubers in een positief licht. Voorheen
was er vooral oog voor problematisch pubergedrag - denk
bijvoorbeeld aan comazuipen - waarvoor een verklaring
gevonden moest worden.’ Die verklaring is er nu, dankzij Crone
en haar puberhersenonderzoek. Pubers kunnen slecht risico’s
inschatten en zijn al even slecht in het beheersen van hun
impulsen. ‘Dat wordt veroorzaakt door een disbalans in de
hersenen. Op het “puberpunt” van de hersenontwikkeling is het
emotiesysteem overgevoelig. Bovendien is het controlesysteem
nog niet goed ontwikkeld. Dat overgevoelige emotiesysteem
geeft ook ingangen om zaken als empathie, aardig zijn en
prosociaal gedrag te stimuleren en ontwikke-
len.’ Het muntje, betoogt Crone, kan dus prima
de positieve kant op vallen, want overemotio-
nele pubers bieden ook veel kansen.
‘We zijn volop bezig om die positieve beïnvloe-
ding beter te begrijpen. Zo loopt er momenteel
in ons Leids laboratorium een studie naar hoe
pubers omgaan met geld. Als de consensus in
de groep is dat je je centen lekker voor jezelf
moet houden, dan doen pubers dat. Andersom
werkt het precies hetzelfde. Is delen de norm,
dan geeft de meerderheid hun geld weg. Het is
overigens niet zo dat pubers zich alleen door
hun leeftijdgenoten laten beïnvloeden. Maar
wat hun peers doen, heeft nou eenmaal meer
impact.’
Na afloop van de lessen in beide klassen
drommen de leerlingen nog een tijdje om de
trainers heen. Die laten alle aandacht rustig
over zich heen komen. Het mooie van The
Social Effect is dat niet alleen de scholieren uit
hun comfortzone gehaald worden, maar dat
ook de jongeren die voor de klas staan stappen
zetten in hun ontwikkeling. Met hun workshops
verdienen ze een startkwalificatie om door te
leren. Want dat is een van de vereisten om
Social Effect-trainer te worden: alleen jongeren
zonder startkwalificatie en met de wil om iets
te maken van hun leven, komen in aanmerking.
Via The Social Effect krijgen ze een kans op
een andere toekomst die ze eerder niet hadden,
niet grepen of waarvan ze het nut niet inzagen.
Zo verzucht Dominique tijdens de nazit dat hij
zichzelf eigenlijk best een lerarenopleiding ziet
volgen. ‘Ja, waarom niet?’ zegt een leerling
tegen hem. ‘Ik wil je wel als leraar hebben,
hoor. Lauw toch!’ ➽
Meer informatie
www.thesocialeffect.nl

Recomendados

Avenir Magazine 0 por
Avenir Magazine 0Avenir Magazine 0
Avenir Magazine 0PimHermans
1.9K vistas27 diapositivas
Is Een Pleegpuber Echt Anders por
Is Een Pleegpuber Echt AndersIs Een Pleegpuber Echt Anders
Is Een Pleegpuber Echt Andersapocalyp
297 vistas11 diapositivas
Liga Fruit4Kids por
Liga Fruit4KidsLiga Fruit4Kids
Liga Fruit4KidsPeter Vermeer
457 vistas37 diapositivas
Jongerenwerk en social media por
Jongerenwerk en social mediaJongerenwerk en social media
Jongerenwerk en social mediaSteven Zwerink
432 vistas102 diapositivas
Autisme en ADHD, nieuwe wegen in onderzoek naar de genetische achtergrond - d... por
Autisme en ADHD, nieuwe wegen in onderzoek naar de genetische achtergrond - d...Autisme en ADHD, nieuwe wegen in onderzoek naar de genetische achtergrond - d...
Autisme en ADHD, nieuwe wegen in onderzoek naar de genetische achtergrond - d...Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie
617 vistas41 diapositivas
Examenstress howest por
Examenstress  howestExamenstress  howest
Examenstress howestDirk Laverge
1.2K vistas57 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

DHO Workshop Religie en Natuur 2007 por
DHO Workshop Religie en Natuur 2007DHO Workshop Religie en Natuur 2007
DHO Workshop Religie en Natuur 2007guest45cc3
374 vistas20 diapositivas
First steps to mindfulness_ofo por
First steps to mindfulness_ofoFirst steps to mindfulness_ofo
First steps to mindfulness_ofoOFO - IFA
652 vistas31 diapositivas
Workshop > Jongeren begrijpen en bereiken por
Workshop > Jongeren begrijpen en bereikenWorkshop > Jongeren begrijpen en bereiken
Workshop > Jongeren begrijpen en bereikenEls Dragt
1K vistas66 diapositivas
Adhd groeit mee v2 (2) por
Adhd groeit mee v2 (2)Adhd groeit mee v2 (2)
Adhd groeit mee v2 (2)MartineHeiremans
559 vistas33 diapositivas
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt por
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van LiemtNIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van LiemtNIMA
848 vistas52 diapositivas
He, wat gebeurt er op gebied van leren por
He, wat gebeurt er op gebied van lerenHe, wat gebeurt er op gebied van leren
He, wat gebeurt er op gebied van lerenEllen Schuurink
773 vistas39 diapositivas

Destacado(19)

DHO Workshop Religie en Natuur 2007 por guest45cc3
DHO Workshop Religie en Natuur 2007DHO Workshop Religie en Natuur 2007
DHO Workshop Religie en Natuur 2007
guest45cc3374 vistas
First steps to mindfulness_ofo por OFO - IFA
First steps to mindfulness_ofoFirst steps to mindfulness_ofo
First steps to mindfulness_ofo
OFO - IFA652 vistas
Workshop > Jongeren begrijpen en bereiken por Els Dragt
Workshop > Jongeren begrijpen en bereikenWorkshop > Jongeren begrijpen en bereiken
Workshop > Jongeren begrijpen en bereiken
Els Dragt1K vistas
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt por NIMA
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van LiemtNIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA Marketing in de zorg congres 30 november 2009 / Guy Van Liemt
NIMA848 vistas
He, wat gebeurt er op gebied van leren por Ellen Schuurink
He, wat gebeurt er op gebied van lerenHe, wat gebeurt er op gebied van leren
He, wat gebeurt er op gebied van leren
Ellen Schuurink773 vistas
Opitso austine cat luhya culture abaluhya community por Opitso Austine
Opitso austine cat luhya culture abaluhya communityOpitso austine cat luhya culture abaluhya community
Opitso austine cat luhya culture abaluhya community
Opitso Austine1.5K vistas
Klinische les puberteit por Roel Schats
Klinische les puberteitKlinische les puberteit
Klinische les puberteit
Roel Schats2.5K vistas
Knaplastig! por LPC
Knaplastig!Knaplastig!
Knaplastig!
LPC607 vistas
PM Amsterdam Noord nr 1 por Carine Damen
PM Amsterdam Noord nr 1PM Amsterdam Noord nr 1
PM Amsterdam Noord nr 1
Carine Damen437 vistas
Identity Workshop By David por david
Identity Workshop By DavidIdentity Workshop By David
Identity Workshop By David
david3.8K vistas

Similar a JM social effect pdf

TALT201606_p16-19_Bok_Zelfbewustzijn por
TALT201606_p16-19_Bok_ZelfbewustzijnTALT201606_p16-19_Bok_Zelfbewustzijn
TALT201606_p16-19_Bok_ZelfbewustzijnKasper Ponte
359 vistas4 diapositivas
Huub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten por
Huub Nelis, Puberbrein BinnenstebuitenHuub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten
Huub Nelis, Puberbrein BinnenstebuitenSURFfoundation
7.1K vistas44 diapositivas
Prima Onderwijs | 21st Century Skills vragen om inspirerend onderwijs! por
Prima Onderwijs | 21st Century Skills vragen om inspirerend onderwijs!Prima Onderwijs | 21st Century Skills vragen om inspirerend onderwijs!
Prima Onderwijs | 21st Century Skills vragen om inspirerend onderwijs!Henk Orsel
668 vistas4 diapositivas
Verhoeven zp8 por
Verhoeven zp8Verhoeven zp8
Verhoeven zp8Sanne Verhoeven
133 vistas2 diapositivas
Iedereen is een talent (publicatie hetkind.org) por
Iedereen is een talent (publicatie hetkind.org)Iedereen is een talent (publicatie hetkind.org)
Iedereen is een talent (publicatie hetkind.org)Marcel Kesselring
345 vistas3 diapositivas
Rapport Begrensd Kansen Bieden por
Rapport Begrensd Kansen BiedenRapport Begrensd Kansen Bieden
Rapport Begrensd Kansen BiedenMara Frank
669 vistas21 diapositivas

Similar a JM social effect pdf(20)

TALT201606_p16-19_Bok_Zelfbewustzijn por Kasper Ponte
TALT201606_p16-19_Bok_ZelfbewustzijnTALT201606_p16-19_Bok_Zelfbewustzijn
TALT201606_p16-19_Bok_Zelfbewustzijn
Kasper Ponte359 vistas
Huub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten por SURFfoundation
Huub Nelis, Puberbrein BinnenstebuitenHuub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten
Huub Nelis, Puberbrein Binnenstebuiten
SURFfoundation7.1K vistas
Prima Onderwijs | 21st Century Skills vragen om inspirerend onderwijs! por Henk Orsel
Prima Onderwijs | 21st Century Skills vragen om inspirerend onderwijs!Prima Onderwijs | 21st Century Skills vragen om inspirerend onderwijs!
Prima Onderwijs | 21st Century Skills vragen om inspirerend onderwijs!
Henk Orsel668 vistas
Iedereen is een talent (publicatie hetkind.org) por Marcel Kesselring
Iedereen is een talent (publicatie hetkind.org)Iedereen is een talent (publicatie hetkind.org)
Iedereen is een talent (publicatie hetkind.org)
Marcel Kesselring345 vistas
Rapport Begrensd Kansen Bieden por Mara Frank
Rapport Begrensd Kansen BiedenRapport Begrensd Kansen Bieden
Rapport Begrensd Kansen Bieden
Mara Frank669 vistas
The Dark Side van Evalueren #toetscongresVO por Pedro De Bruyckere
The Dark Side van Evalueren #toetscongresVOThe Dark Side van Evalueren #toetscongresVO
The Dark Side van Evalueren #toetscongresVO
Pedro De Bruyckere1.6K vistas
20081105 Me, My Space and I por Apestaartjaren
20081105 Me, My Space and I20081105 Me, My Space and I
20081105 Me, My Space and I
Apestaartjaren935 vistas
2010 11-17 communicerenmetouders por Gouw Gent
2010 11-17 communicerenmetouders2010 11-17 communicerenmetouders
2010 11-17 communicerenmetouders
Gouw Gent699 vistas
Nieuwsbrief april [1] por guestce3cab
Nieuwsbrief april [1]Nieuwsbrief april [1]
Nieuwsbrief april [1]
guestce3cab492 vistas
ssga_nieuwsbrief_25 (1) por Tacey Benig
ssga_nieuwsbrief_25 (1)ssga_nieuwsbrief_25 (1)
ssga_nieuwsbrief_25 (1)
Tacey Benig266 vistas
Samen leren, het onderwijs volgens Generatie Z- Remco Pijpers, Paulien Kreutz... por SURF Events
Samen leren, het onderwijs volgens Generatie Z- Remco Pijpers, Paulien Kreutz...Samen leren, het onderwijs volgens Generatie Z- Remco Pijpers, Paulien Kreutz...
Samen leren, het onderwijs volgens Generatie Z- Remco Pijpers, Paulien Kreutz...
SURF Events749 vistas

JM social effect pdf

  • 1. 58 Stel: je puberende kind krijgt les in sociaal gedrag van een tienermoeder of een ex-drugsdealer met gouden tanden. Niet zo’n fijn idee? Toch is dat precies wat het Rotterdamse project The Social Effect drie maanden per jaar succesvol doet. ‘Deze jongeren zijn straatslim.’ TEKST MARGOT SMOLENAARS Lessenvan de straat
  • 2. 59 ZIJ pubers Dominique spreidt zijn armen. Omringd door leerlingen van de Mavo Delfshaven, kijkt hij met zijn donkere ogen de kring rond. Zijn blik is open en uitdagend. ‘Wat weten jullie over mij? Nou, kom op maar op, chefs.’ De klas aarzelt heel even. Ze bekijken zijn grijze trainingspak met luipaardprintaccenten, zijn korte dreads, zijn donkere huid, de littekens op zijn neus, zijn schoe- nen - eveneens met luipaardprintaccenten - en zien zijn fiere, ietwat agressieve houding. ‘Hoe oud ben ik? Heb ik kinderen? Van welke afkomst ben ik? Wat zijn mijn hobby’s? Werk ik? Wat doe ik in het weekend? Waar ga ik op vakantie? Heb ik broers of zussen? Doe ik aan sport?’ Een spervuur aan vragen knalt hij de klas in. De pakweg twintig leerlingen gillen enthousiast terug. ‘22!’ ‘Eén kind!’ ‘Cabo!’ ‘Voetballen!’ ‘Je zit op school!’ ‘Uitgaan en chillen!’ ‘Curaçao!’ ‘Minstens vijf!’ ‘Je voetbalt!’ ‘Goh,’ antwoordt Dominique droog. ‘Dit is de eerste klas die níet denkt dat ik een drugsdealer ben. Weet je hoe vaak ik dat al heb gehoord?’ Tegen dat vooroordeel bokst Dominique, 25, twee jonge kinderen, Surinaams, kickbokser, één broer en één zus, zzp’ende vrachtwagenchauffeur, al zijn hele leven op. En toegegeven, een deel van zijn leven ging gehuld in dikke wietdampen. Maar handelen in het spul deed hij nooit. Het had wél makkelijk die kant op kunnen gaan. Dominique was zo’n straatschoffie van wie je als ouder niet wilt dat je puber ermee in contact komt. Altijd hangen op straat, in die ondoordringbare, door testosteron gedreven roedel, broek op halfzeven, petje achterstevoren, luid converserend in straat­ taal en bezig met schimmige dealtjes. Geen ambities, behalve snel geld verdienen, zodat er diamanten in het oor en goud op de tanden kunnen. Jongeren als Dominique lijken niet bij uitstek op hun plek voor de klas, maar zijn dat tegelijkertijd juist wel. Dat zag het Rotterdamse project The Social Effect goed toen het vorig jaar van start ging. ‘Deze jongeren zijn anders, want ze zijn op straat geschoold. Maar daarom weten of kunnen ze niet minder dan een gemiddeld gymnasiumkind,’ stelt initiatiefnemer Esther Popelier. ‘In bepaalde opzichten zijn ze juist wijzer dan een ­scholier die beschermd opgroeit binnen de cirkel van school, hobby’s, vrienden en gezin.’ Populier en haar collega’s recruteerden de trainers op straat, in boksscholen, winkelcentra en via jongerenwerk. Ze is de eerste om toe te geven dat hangjongeren nou niet bepaald in aanmer- king komen voor de ‘leraar-van-het-jaar’-award. ‘De meeste mensen lopen in een boogje om hen heen. Wij zien wat ze zijn: jongeren met veel levenservaring. Sommigen zijn tienermoeder of -vader, groeiden emotioneel verwaarloosd op, hebben maar één ouder, kenden bittere armoede, kwamen in aanraking met drugs en criminaliteit. Een enkeling heeft zelfs een tijd op straat geleefd. Dat noemen wij straatslim.’ En dus niet: kansarm. Want dat impliceert een ongelijkwaardige relatie, terwijl de verhoudin- gen tijdens de workshops van The Social Effect juist draaien om gelijkwaardigheid. ‘Peer to peer onderwijs werkt voor pubers veel beter. Scholieren tussen 14 en 16 jaar leren meer van hun leeftijdgenoten dan van een volwassene. Dat ontdekten we toen we vijf jaar geleden begonnen met deze workshops. Destijds gaven we ze zelf, en ik merkte dat ik meer gezien werd als “de juf” die het wel even komt uitleggen. Daardoor had het geen impact. Toen de jongere trainers het vorig jaar overnamen, kwam het veel harder binnen. Om dat ervaringsleren was het ons te doen: hoofd uit, hart aan.’ Een schot in de roos, beaamt Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelings­ psychologie en schrijver van het boek Het puberende brein. Jongeren richten zich vanaf een jaar of 14 inderdaad meer op hun leeftijd­ genoten dan op hun ouders. ‘Logisch, want in sociaal opzicht moet een kind het met zijn leeftijdgenoten zien te rooien in het leven. Vanaf pakweg 14, 15 jaar krijgen kinderen pas oog voor anderen. Tot die tijd bepalen ze hun zelfbeeld aan de hand van hun eigen prestaties. Bij de start van de puberteit gaan jongeren zichzelf vergelijken met anderen en dat kan een dip in hun zelfbeeld veroorzaken. Wie ben ik eigenlijk? Hoe kan het dat ik thuis extravert ben en in de klas verlegen? Dat is een worste- ling, ook omdat sommige emoties voor het eerst om de hoek komen kijken. Schaamte is zo’n gevoel dat een tiener pas ervaart in de puberteit. Pubers spieken bij hun leeftijd- ➽
  • 3. genoten om te bepalen hoe ze zich moeten opstellen, en hoe ze zichzelf moeten zien.’ Op die ontwikkeling haakt The Social Effect in. ‘Door jongeren in een vroeg stadium écht contact met elkaar te laten maken, hopen we dat ze in de toekomst verder blijven kijken dan hun neus lang is,’ zegt Esther Popelier. ‘Immers, negentig procent van wat iemand tot een individu maakt, bevindt zich onder de oppervlakte. Als je dat vroeg leert, kan het je veel ellende besparen én veel mooie contacten opleveren.’ Dat ‘onder de oppervlakte duiken’ gaat via de ijsbergmethode. Tien procent boven de waterlijn staat voor het uiterlijk, en daarop baseren we onze eerste indruk. De negentig procent daaronder is onzichtbaar, maar essentieel om iemand te leren kennen. Op de Mavo Delfshaven schrijven de leerlingen anoniem drie dingen op een briefje waarvan ze balen, en drie dingen waar ze trots op zijn. Alles onder de waterlijn, dus niet af te lezen aan uiterlijk of gedrag. Dominique en zijn collega Purdey (moeder van twee kinderen, christelijk) kijken scherp toe. Vooral Dominique roept met zijn zware stem regelmatig een giechelend jochie tot de orde. ‘Hé chef, stil zijn, luisteren. Nee, wij lezen die briefjes voor. Niemand weet van wie ze zijn. Nee, dat zie je niet aan de kleur stift. Niks erbij tekenen, ook geen piemeltjes. En als je gaat lachen, schop ik je eruit.’ Purdey en Dominique gaan met hun ruggen tegen elkaar zitten. Purdey leest met zachte stem voor waar de leerlingen van balen. ‘Dat mijn ouders gescheiden zijn. Dat ik niet goed mijn best doe op school. Dat ik te veel eet.’ Twee jongens lachen besmuikt. Dominique staat op en wijst naar de deur. ‘Ik heb het je gezegd. Eruit. Nu.’ Purdey gaat verder met voorlezen. ‘Ik baal ervan dat ik onzeker ben. Dat mensen denken dat ik homo ben. Dat ik mijn opa en oma nooit heb gekend. Dat ik altijd lach, terwijl ik serieus moet zijn. Dat niemand ziet wie ik echt ben.’ De klas is muisstil. De leerlingen kijken met grote ogen naar Purdey of staren naar hun tenen. Dit is niet een béétje onder de waterlijn; deze klas duikt diep. Binnen een uur krijgen de twee Social Effect-trainers boven water waar deze kinderen in het diepst van hun ziel door geraakt worden. Het is een indruk­ wekkend schouwspel. ‘Het is niet ongebruikelijk dat er een flink potje gejankt wordt tijdens die eerste waterlijn-workshop,’ vertelt Popelier. ‘Het zijn vaak heftige, hartverscheurende dingen die je hoort. Maar dat is ook de bedoeling. De school richt zich op de intellectuele 60 ‘Ik baalervan dat ik onzeker ben’ ‘Dat zedenkendat ik homoben’ ‘Datniemand ziet wie ikechtben’
  • 4. 61 ZIJ pubers stimulering van haar leerlingen, en dat is logisch. The Social Effect is gestart vanuit de overtuiging dat er veel meer aandacht moet komen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van pubers. Welk effect heeft positief of negatief gedrag op je omgeving? Onze trainers komen bijvoorbeeld met heel andere oplossingen voor ongewenst gedrag in de klas. Wil er eentje niet luisteren? Nou, dan maar vijftig keer opdrukken.’ Opdrukken is er in de les van twee andere Social Effect-trainers op het Melanchton College niet bij. Zij geven aan gymnasium- klas 2G de tweede workshop, die volledig geënt is op waarde- ring. Waar kickbokser Dominique de mavo-leerlingen strak onder de duim hield, laat Rémi (19) de touwtjes regelmatig vieren. Zijn lange, magere lijf, gehuld in baseballjack, spijker- broek en glimmend gepoetste schoenen, beweegt zich soepel door de kring. Zijn vriendelijke ogen en rustige uitstraling doen de rest. De leerlingen voelen zich op hun gemak bij hem. Het gekakel en gegiechel bereikt regelmatig een piek, maar komt tot een hoogtepunt als de leerlingen een leeg A4’tje op hun rug geplakt krijgen waarop de rest van de klas complimenten schrijft. De teksten die daarop verschijnen, zijn typerend voor deze school. ‘Je bent goed in hockey.’ ‘Je maakt de beste grappen ever.’ ‘Je bent ultiem slim.’ ‘Kan goed schaken.’ Maar ook: ‘Je bent echt aan. Gangster!’ De blonde jongen op wiens rug die laatste opmerking staat - hoge stem, witte hoodie, lange ledematen, maar duidelijk nog niet uitgegroeid - stapt naar Rémi. ‘Meester, wat betekent aan? Rémi kijkt hem glimlachend aan. ‘Je bent áán, gast. Cool. Lauw.’ De jongen keert glimmend terug naar zijn stoel. ‘Het mooie van dit soort projecten,’ zegt hoogleraar Eveline Crone, ‘is dat je eraan kunt aflezen hoe wetenschap en samen­ leving elkaar voortdurend inspireren. Pas sinds kort bezien we de hersenontwikkeling van pubers in een positief licht. Voorheen was er vooral oog voor problematisch pubergedrag - denk bijvoorbeeld aan comazuipen - waarvoor een verklaring gevonden moest worden.’ Die verklaring is er nu, dankzij Crone en haar puberhersenonderzoek. Pubers kunnen slecht risico’s inschatten en zijn al even slecht in het beheersen van hun impulsen. ‘Dat wordt veroorzaakt door een disbalans in de hersenen. Op het “puberpunt” van de hersenontwikkeling is het emotiesysteem overgevoelig. Bovendien is het controlesysteem nog niet goed ontwikkeld. Dat overgevoelige emotiesysteem geeft ook ingangen om zaken als empathie, aardig zijn en prosociaal gedrag te stimuleren en ontwikke- len.’ Het muntje, betoogt Crone, kan dus prima de positieve kant op vallen, want overemotio- nele pubers bieden ook veel kansen. ‘We zijn volop bezig om die positieve beïnvloe- ding beter te begrijpen. Zo loopt er momenteel in ons Leids laboratorium een studie naar hoe pubers omgaan met geld. Als de consensus in de groep is dat je je centen lekker voor jezelf moet houden, dan doen pubers dat. Andersom werkt het precies hetzelfde. Is delen de norm, dan geeft de meerderheid hun geld weg. Het is overigens niet zo dat pubers zich alleen door hun leeftijdgenoten laten beïnvloeden. Maar wat hun peers doen, heeft nou eenmaal meer impact.’ Na afloop van de lessen in beide klassen drommen de leerlingen nog een tijdje om de trainers heen. Die laten alle aandacht rustig over zich heen komen. Het mooie van The Social Effect is dat niet alleen de scholieren uit hun comfortzone gehaald worden, maar dat ook de jongeren die voor de klas staan stappen zetten in hun ontwikkeling. Met hun workshops verdienen ze een startkwalificatie om door te leren. Want dat is een van de vereisten om Social Effect-trainer te worden: alleen jongeren zonder startkwalificatie en met de wil om iets te maken van hun leven, komen in aanmerking. Via The Social Effect krijgen ze een kans op een andere toekomst die ze eerder niet hadden, niet grepen of waarvan ze het nut niet inzagen. Zo verzucht Dominique tijdens de nazit dat hij zichzelf eigenlijk best een lerarenopleiding ziet volgen. ‘Ja, waarom niet?’ zegt een leerling tegen hem. ‘Ik wil je wel als leraar hebben, hoor. Lauw toch!’ ➽ Meer informatie www.thesocialeffect.nl