Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kynningarfundur Þróun eigin viðskiptahugmyndar

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Job search meeting
Job search meeting
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 14 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Kynningarfundur Þróun eigin viðskiptahugmyndar (20)

Anuncio

Kynningarfundur Þróun eigin viðskiptahugmyndar

 1. 1. ÞEV Þróun eigin viðskiptahugmyndar
 2. 2. Starfsmenn • Ásdís Guðmundsdóttir Verkefnastjóri • Edda Sif Sævarsdóttir Náms- og starfsráðgjafi • Hrefna Guðmundsdóttir Ráðgjafi • Ingibjörg Ebba Björnsdóttir Náms- og starfsráðgjafi • Hægt er að senda fyrirspurnir í netfangið vidskiptahugmynd@vmst.is
 3. 3. Verklag • Kynningarfundur – farið er yfir verklag – stoðkerfi kynnt – þátttakendur fá úthlutaðan ráðgjafa – Þátttakendur fá afrit af samning – Boð um fyrsta fund með ráðgjafa berst að fundi loknum • Þrír fundir hjá ráðgjafa
 4. 4. Þjónusta VMST • Stuðningur • Markmiðasetning • Handleiðsla • Námskeið
 5. 5. Fyrsti fundur • Farið yfir verkefnið • Skrifað er undir samning • Verkáætlun, ásamt kostnaðar- og tekjuáætlun skilað • Fræðsluþörf metin – Námsstyrkur hjá VMST: helmingur af námskeiðsgjaldi, hámark 70.000 kr. • Markmiðasetning
 6. 6. Vinnumálastofnun Febrúar 2015 Samningur um þróun eigin viðskiptahugmyndar skv. 7. gr. reglugerðar um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki nr. 12/2009, sbr. 12. gr. l. nr 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir. Nafn atvinnuleitanda: Kennitala: Heimilisfang: Póstnúmer: Sími/GSM: Netfang: Heiti viðskiptahugmyndar: Samningstímabil: Bótaréttur atvinnuleitanda: Tengiliður Vinnumálastofnunar: 1. Markmið samnings þessa er að aðstoða atvinnuleitanda við að koma á fót ofangreindri viðskiptahugmynd í þeirri von að það leiði til þess að atvinnuleitandi hverfi af atvinnuleysisskrá þar sem hann hafi náð að skapa sér starf til framtíðar. 2. Með samningi þessum skuldbindur Vinnumálastofnun sig til þess að greiða atvinnuleitanda upphæð sem nemur rétti atvinnuleitanda til atvinnuleysisbóta ásamt 8% mótframlags í lífeyrissjóð. 3. Atvinnuleitandi er undanþeginn virki atvinnuleit, sbr. 14. gr. laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar, en skal þó staðfesta atvinnuleit sína mánaðarlega. 4. Atvinnuleitandi skuldbindur sig: a. Til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar. b. Til að sinna ofangreindu verkefni í fullu starfi í samræmi við umsókn og verkáætlun. c. Til að vera í reglulegum samskiptum við ráðgjafa Vinnumálastofnunar í samræmi við verkáætlun. d. Til að skila inn framvinduskýrslu til ráðgjafa Vinnumálastofnunar í samræmi við verkáætlun sem og lokaskýrslu við lok samnings. e. Að tilkynna um allar tekjur sem atvinnuleitandi fær vegna starfa sinna við ofangreinda viðskiptahugmynd sem og aðrar tekjur sem hann þiggur meðan samningur þessi er í gildi. 5. Eftirlit með framkvæmd samnings þessa er í höndum Vinnumálastofnunar. 6. Vinnumálastofnun er heimilt að rifta samningi þessum ef: a. Atvinnuleitandi hefur ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt lögum nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar. b. Forsendur fyrir samningi þessum eru brostnar, s.s. vegna þess að fyrirséð er að viðskiptahugmyndin muni ekki ná fram að ganga. c. Atvinnuleitandi sinnir ekki vinnu við viðskiptahugmynd þessari á fullnægjandi hátt og/eða í samræmi við verkáætlun að mati Vinnumálastofnunar. d. Atvinnuleitandi skilar ekki inn framvinduskýrslu í samræmi við verkáætlun. e. Riftun á samningi af hálfu Vinnumálastofnunar er kæranlegur til úrskurðanefndar atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða. 7. Í lok samningstíma skal atvinnuleitandi afskráður af atvinnuleysiskrá. Hafi verkefni ekki borið tilætlaðan árangur er atvinnuleitanda heimilt að óska eftir áframhaldandi greiðslum atvinnuleysistrygginga við lok samningstíma en hann skuldbindur sig þá til þess að hætta vinnu við verkefnið. Vilji atvinnuleitandi halda áfram vinnu við verkefnið samhliða töku atvinnuleysisbóta þarf hann að skrá sig á launaskrá hjá verkefninu og í a.m.k. 25% hlutastarf. 8. Rísi ágreiningur um samning þennan skal vísa honum til Vinnumálastofnunar. Ákvörðun Vinnumálastofnunar um ágreining er heimilt að kæra til úrskurðanefndar atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða. __________________________ staður og dagsetning ___________________________ ____________________________ f.h. Vinnumálastofnunar atvinnuleitandi
 7. 7. Verkáætlun Verkáætlun 2015 Nafn: Verkþættir / / Ábyrgð Vika nr.: Viðskiptaáætlun Markaðsáætlun Auglýsingar og kynning Auglýsingar sala Heimasíða Vinnsla á auglýsingar efni Facebook leikir Hóp email jan.15 apr.15 maí.15 jún.15feb.15 mar.15 des.15júl.15 ágú.15 sep.15 okt.15 nóv.15
 8. 8. Kostnaðar –og tekjuáætlun
 9. 9. Annar fundur • Farið yfir framvinduskýrslu – Boð um skil send um miðbik samningstímabilsins • Staðan metin • Markmið metin • Ávinningur skoðaður
 10. 10. Þriðji fundur • Farið er yfir lokaskýrslu – Boð um skil send fyrir lokafund • Verk- og tímaáætlun • Ákvörðun um framhaldið
 11. 11. Þegar samningi lýkur Á lokafundi er tekin ákvörðun um: 1. Að viðkomandi hætti í atvinnuleit og sinni verkefninu alfarið. 2. Að viðkomandi fari í starfshlutfall og er í atvinnuleit samhliða. Félagaform og lágmark 25% starfshlutfall. 3. Að viðkomandi hætti í verkefninu og fari alfarið í atvinnuleit. Í öllum tilfellum þarf viðkomandi að skrifa undir staðfestingu á einhverju af ofangreindu
 12. 12. Verklag á landsbyggðinni • Þátttakendur mæta á fjarkynningarfund á sinni þjónustuskrifstofu • Tölvupóstur og sími notað til samskipta • Atvinnuþróunarfélög • Nýsköpunarmiðstöð
 13. 13. Á meðan á verkefninu stendur • Staðfesta atvinnuleit milli 20-25 hvers mánaðar • Tilkynna allar tekjur • Afskrá v.erlendisferða • Samskipti við ráðgjafa eftir þörfum
 14. 14. Samningar • Samningar til fjögurra mánaða – Atvinnuleitandi kemur úr sömu eða sambærilegri atvinnugrein/eða atvinnugrein þar sem er samkeppni – Ekki möguleiki á framlengingu • Samningar til sex mánaða – Viðskiptahugmynd er nýnæmi – Möguleiki á framlengingu

×