Publicidad
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Publicidad
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Publicidad
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Revista Limba noastra1.pptx
Publicidad
Revista Limba noastra1.pptx
Próximo SlideShare
Revista Limba noastra.pptxRevista Limba noastra.pptx
Cargando en ... 3
1 de 15
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Revista Limba noastra1.pptx

 1. 1 t7 Graiul neamului Motto: ,,Pământul, istoria și limba, cei trei piloni ai neamului,, Ion Druță Participanți: Ungureanu Iulia Hurdiș Capitolina Rotaru Olga Polișciuc Oleg Crudu Antonina
 2. Cuprins 1. Articolul de fond 2. Compunere: ,, Mult e dulce și frumoasă/Limba ce-o vorbim,, 3. Text argumentative: ,, Patria mea este limba română,, 4. Dialog intercultural- interviu 5. Creație-metaforă grafică a limbii române 6. Creatie -tinere talente 7. Vorbitorul cult de limbă română 9.Pulsul zilei ,, Limba romana :,, intre ieri si mâine’’ 10.Pagină de divertisment 2 2022
 3. ,,În al limbilor tezaur Pururi o să rămână Limba doinelor de aur, Limba noastră cea română.’’ (Grigore Vieru) Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât graiul matern, întrucât acesta este plămânul prin care respiră întregul neam și suflarea în care se contopește sufletul român. Limba este cea care ne spune cine suntem între popoarele lumii . Ea este amprenta identității noastre ,factorul care ne unește și ne oferă conștiința destinului istoric comun. Dacă în primii ani de viață limba română a fost doar un instrument cu ajutorul căruia am interacționat cu ceilalți oameni din jurul nostru ,odată cu trecerea timpului a devenit patria noastră . Ea este locul comun în care ne putem înțelege cu părinții , frații , prietenii noștri. Limba română reprezintă expresia în cuvânt a modului nostru de a fi și de a ne simți . Este limba în care a fost creată Miorița și limba în care Mihai Eminescu a scris LUCEAFĂRUL . Limba noastră se aseamănă unui tezaur de spiritualitate care trebuie ocrotit în curățenia sa , o moștenire pentru care la fel ca înaintașii noștri---trebuie să ne luptăm spre a o ști transmisă mai departe tuturor copiilor noștri. Prin graiul pe care îl vorbește un popor ,își dezvăluie spiritul patriotic moștenit din moș strămoși, arătându-le celor din urmă și un motiv demn de mândrie și admirație atât pentru generațiile actuale ,cât și pentru generațiile viitoare cu care suntem înfrățiți încă de la naștere , deacea oamenii au realizat dintotdeauna că limba este o comoară care nu are preț .Moștenirea pe care să o păstrăm cu sfințenie , ,dragoste și respect. Pentru respectul tuturor strămoșilor ,dar și respectul de sine : s-o iubim , s-o prețuim și s-o vorbim corect !! Să ne amintim cu mândrie oricând ,că suntem copiii unei limbi atât de melodioase și atât de frumoasă. Să ne bucurăm și să cinstim cu toții limba română cea străbună ,limba noastră cea română!!!!!!! ,,O ALTĂ LIMBĂ MAI FRUMOASĂ NU-I’’
 4. 4 ,,Mult e dulce și frumoasă limba /Limba ce-o vorbim’’ Limba-i o comoară ,comoara cea mai prețioasă în inima fiecărui popor . În sufletul fiecărui om arde o flacără de mândrie față de limba sa ,istoria și viitorul. Limba română este una din cele mai frumoase și melodioasă ,este putere ,viață ,un instrument de dominare și eliberare .Este ca o pasăre de noapte ce zboară neîncetat. Marii scriitori mereu au înălțat și au cântat limba română prin poezii , cântece și ode . Au luptat din răsputeri pentru a nu-și străina limba , credința și obiceiurile strămoșești .Unul din cei mai mari luptători este Alexei Mateevici. El a consacrat cea mai frumoasă odă limbii române: ,,Limba noastră’’,. Prin versurile sale ,,Limba noastr-i o comoară În adâncuri înfundată ,Un șirag de piatră rară Pe moșie revărsată. El si-a exprimat dragostea de sfânta noastră limbă .Tot ce are un popor mai scump ,limbă se numește , este comoara străbunului pământ . Grigore Vieru la fel preamărește tainele cuvântului prin poeziile sale. El caracterizează graiul prin oglindă a sufletului , cristal , stea.Poezia ,,Izvorul veșniciei’’ este un frumos imn a limbii materne ,pe care poetul o vrea mereu înfloritoare și plină cu rod ca un pom.Foarte frumos o compară poetul că e sfântă ca mama ,bogată ca toamna ,cu un foc ce mângăe și încălzește . Poetul este atât de plin de dragoste față de țară și limbă , încât exclamă cu entuziasm: ,,Nu-i găsește sub cer pereche’’. Graiul matern este o bogăție fără de preț a omului și a poporului din care el face parte Foarte frumos ne vorbește despre limbă Mihai Eminescu : ,,Limba română la sine acasă e o împărăteasă bogată , căreia multe popoare i-au plătit bani în metal ,aur,pe când ea nu pare a fi dat nimănui nimic. Toate aceste versuri ale marilor poeti ne face să simțim o iubire nesfârșită a limbii care o vorbim, limba în care ne-am născut ,trăim și vom muri. Limba este cea mai de preț comară lăsată de bunii noștri strămoși.Să o iubim și să luptăm mereu pentru ea.Limba unui popor este istoria lui ,să o vorbim frumos cu totii.Ea ca și o ființă vie este mereu în dezvoltare . Marea noastră datorie ,a tuturor ,este s-o studiem,s-o învățăm și s-o cunoaștem în profunzime. Îmi iubesc patri și limba ce-o vorbesc ,limba maternă este cea mai frumoasă,cea mai sonoră,cea mai bogată,cea mai dulce de pe glob. Rotaru Olga
 5. 5 Pentru început ,pot afirma că limba română este și va fi mereu patria mea .Ce mai minunată limbă pe care am auzit-o de mic copil . În primul rând , primele gânduri și trăiri le-am avut pe acest meleag minunat și plin de viață .Nimic nu este mai important pentru o țară decât limba natală.Fiecare om ca și la rândul meu trebuie s-o iubim .Sunt multe limbi frumoase ,dar cea mai minunată ,cea mai aproape de suflet și de inima mea este limba maternă în care m- am născut.Ea este plină de culoare și cuvinte frumoase pe înțelesul tuturor. În al doilea rând nu contează unde trăim,important să fim fericiți și mulțumiți de ceea ce ne aparține .Pe acest meleg și cu această minunată limbă am învățat a iubi,a simți,a crede și a visa.Limba română este glia noastră ,reprezintă trecutul ,prezentul și viitorul .Cele mai frumoase cuvinte sunt rostite în limba maternă ,mama patria,neam și dor. În ultimul rând nu mă pot lăsa de limba noastră,indiferent de situație.Până la sfârșit voi fi mândră de limba mea și o voi păstra cu demnitate.Nu voi lăsa pe nimeni s-o neglijească ,deoarece este bucata noastră de diamant pe care nu trebuie să dispară sau să fie distrusă . Așadar, mereu voi fi mândră de limba și patria de care sunt legată. Patria mea este limba română
 6. 6 Interviu Intervievator: Ungureanu Iulia Intervievat: Grigore Vieru - Domnule , Grigore Vieru , ce este limba română pentru Dumnevoastră ? - Limb a unui popor este istoria lui . - Limba nu este a scriitorilor, a savantilor lingvisti , a profesorilor de limbă si literatură ,ea apartine poporului , celor care au trudit de-a lungul veacului înălțându-i strălucitoarea fiinta. -Ce înseammnă pentru dumneavoastră a vorbi corect si frumos limba Română ? -Vorbindu-ne corect si frumos limba ,omenim astfel pe străbuni , pe cei care au creat-o .Uitând un cuvânt trebuincios , necesar, o expresie din comoara graiului matern, uitâți ceva din istoria poporului tău . -Trăim într-o perioadă când toți aleargă după ceva nou,modern,nu mai sunt mulțumiți cu ce au avut ieri .Această tendință se vede și în vorbirea noastră .Ce părere aveți despre folosirea la fiecare pas a neologismelor pe care nu le cunosc ceilalți ? -Să fiu înțeles drept nu ne războim cu neologismele ! Limba este o ființă vie mereu în drezvoltare ,mereu sensibilă la înnoirile vieții. Ea trebuie să altoiască pe trunchiul său toate cuvintele noi ,necesare ,bine înțeles după firea și legile ei . -Astăzi putem întâlni mulți cetățeni ,printer ei și mulți elevi care au un vocabular sărac ,nu-și pot exprima corect gândurile . Ce i-ați sfătui ,cum să rezolve această problemă ? -In primul rând să citească mai mult ,să răsfoiască zilnic câte o carte , un DEX ,ca să găsească cuvântul potrivit . Deoarece a vorbi corect și frumos limba mamei este o datorie a fiecăruia dintre noi. -Vă mulțumesc Domnule Vieru pentru intrviul acordat ,că v-am răpit din prețiosul timp . La încheiere aș vrea să vă întreb ce le-ați dori tuturor cetățenilor din Republica Moldova ? - Să nu uite că suntem români, vom fi liberi atât timp ,Cât libere vor fi limba și istoria noastră ! Să stea la straja limbii și istoriei noastre.
 7. Metaforă graficăa limbiiromâne
 8. 8 TINERE TALENTE Limba română Limba ce noi o vorbim Foarte mult o prețuim Limba noastră-i cea mai sfântă În fiecare zi ne-ncântă. Frumoasă este limba noastră Căci este și limba voastră, Așai mândră și măiastră , Așai este limba noastră. Limba matern Limba noastră este dulce Limba maternă este Ca fagurul de miere, Ca un personaj din pove3ste Emăreațăși frumoasă Ea te poartă pe oriunde Ca luceafărul într stele. Doar că nu îi poți răspunde Altă limbă mai frumoasă Despre limbă se poate scrie Nicăeri nu mai găsești Un basm sau o poezie Limba noastră cea română Pe care nu o poți închide Limba gliei strămoșești. Că ea mereu se va extinde. Hurdiș Capitolina Crudu Antonina Jos s-o dea au vrut Limbile străine Dar limba română S-a ținut mai bine Atrăit în vremuri grele Limba românească Și de-acum în acolo Tot o să trăiască. Ungureanu Iulia
 9. 9 Limba unui popor prosperă numai dacă este iubită ,ocrotită Și transmisă generațiilor următoare. Cuvintele limbii române sunt ca razele de lună ,ca steluțele de nea ,adică sunt luminoase. Limba pe care o cunosti este un bun noroc și o mare avere. Tot ce are un popor mai scump limbă se cheamă.Căci în limbă e totul:comoara stră- -bunului pământ ,graiul pânii,frunza verde a Codrilor,apa râurilor . O limbă are mama, O limbă am și eu E cea mai căutată La noi între români. Aceasta-i limba care În ea vorbim,iubim Părinții,cartea,țara Și poate si-un străin Îubiți această limbă De ea să vă mândriți Ca fost cu greu lăsată De-ai noștri buni părinți Polișciuc Oleg
 10. 10 Vorbitorul cult Frați ce-n dulcea Românie Limba ,țara ,vorbe sfinte Nașteți și muriți La strămoși erau; Și-n lumina ei cea vie Vorbiți ,scrieți românește, Dulce viețuiți. Pentru Dumnezeu. chibrituri Mariei Maria Deobicei De obicei Greșit:; eu creiez eu,agreiez eu întemeez eu încleez Corect; eu creez eu agreez eu întemeiez eu încleiez
 11. 11 MERG În Franța La Paris Regula: folosim prepoziția LA pentru orașe ,iar prepoziția ÎN pentru țări. Â-se folosește în interiorul cuvântului Ex .România , mâncare Î-se folosește la începutul sau la sfârșitul cuvântului Ex. a hotărî , început Se pune virgulă înainte de : dar ,iar ,însă,ci, precum și , deci, prin urmare, așadar, în concluzie. Ex .Eu voiam să te văd, dar tu nu erai acasă. Dictare S-a expus , cartea sa , l-a ignorat , vorbea la telefon i-a oferit un pix , ea este stăruitoare , într-o zi cu soare , într-un copac. Adjective fără grade de comparație: Perfect , complet Principal , întreg Mort ,egal Viu , minunat , excelent SA- Mama sa este minunată.(ei, ,lui) S-A -Mama s-a dus la piață Într-o pădure Într-o bancă Într-o excursie Într-un oraș Într-un caiet Într-un dulap ,,Într-o’’ și ,, Într-un’’se scriu întodeauna cu cratimă! ,,Cultura și comunicarea înseamnă putere . Cei care îi stăpânesc modul de utilizare ,pot schimba modul în care percep lumea.’’ Anton Robbins
 12. 12 ,,Limba română : între ieri și mâine’’ DUMNEZEU ,făcând omul ,i-a dat stăpânire peste toate bunătățile și frumusețile pământului ,și pe lângă alte daruri graiul,pentru a-l deosebi de celelante viețuitoare,i-a dat adică limba să cuvinteze,să vorbească , deoarece prin vorbă omul își exprimă gândurile,dragostea și emoția. Istoria limbii române e ascunsă în ceața trecutului îndepărtat. Și totuși vorba legendarilor daci și a marilor romani pare a fi părintele limbii noastre.Acei eroi necunoscuți ,ai neamului nostru,care în ciuda tuturor contropitorilor n-au încetat să spună povești ,să cânte cântece de leagăn copiilor săi în limba sa dragă ,au fost înjosiți ,chinuiți și maltratați pentru ai face s-o uite,dar în ciuda tuturor greutățilo ,ei au luptat ca această frumoasă limbă să ajungă la strănepoții lor,la noi. ,, Vocabularul autohton al limbii române,,compun o listă de aproximativ 160 din acel grai străvechi ,pre-roman.Un argument că aceste vocabule sunt moștenite din limba dacă este acela că ele nu își au origine în niciuna din limbile cu care româna a avut vreo legătură :latina,greaca,slava,turca,maghiara.Cuvintele dacice păstrate în limba română ,în ordine alfabetică dintre ele ,unele nu își găsesc difiniții decât prin explicațiile unor oameni din anumite regiuni și în dicționarele de arhaisme,altele și- au pierdut de mult vorbitori,însă cele mai multe sunt pronunțate zi de zi.Doina,mămăliga ,sâmbure,căciulă, sunt câteva din cuvintele româești care au proveniență din limba dacilor. Îm multe localități din țara noastră se mai rostesc cuvintele: abur,ameți,amurg,baci,boare,bordei,bortă,brânză,brâu,brusture,bucur, burlan,burtă,caier,cătun,ciomag,cârlan,dărâmă,descălța,fărâmă,gard,ghiară, hojma și multe altele. O perioadă de timp s-au folosit două limbi :geto-daca și latina.Limba română este continuarea limbii populare , numită latină vulgară ,vorbită de păturile largi populare,fără a fi definită prin literatură și școală. Așadar ,limba română este o limbă unitară,care se vorbește la fel pe întreg teritoriul actual al țarii noastre,cu variații regionale putin semnificative,iar limba vorbită este foarte apropiată de limba romănă literară. limba română din multe limbi este adunată și ne este amestecat graiul cu al vecinilor din prejur.Limba vine din din timpurile cele mai depărtate ale trecutului nostru,ea este cea mai scumpă moștenire a strămoșilor care ne-au lăsat-o nouă din generație în generație. Să prețuim tezaurul lăsat de la străbuni și părinți,e cea mai frumoasă limbă dintre toate . Pentru a o transmite generațiilor viitoare să vorbim corect, frumos și să luptăm mereu pentru cea mai melodioasă limbă dintre toate.!!!!!!!
 13. 13 Capac cu cupa,cupa cu capac Ocioară chioară ciugule din ciur. Știu că știu că știucă-i știucă și mai știu că știuca –i pește. Știu că știu că știuca-i știucă și mai știu că știuca mușcă. CURIOZITĂȚI _Cel mai lung cuvânt din limba română ,înscris în DEX,esteElectrogioglotospectrografie și are 28 semne. _Cel mai lung cuvânt folosit în limba română ,dar nescris în DEX,este pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconicoză,are 45 semne și se folosește de către cadrele medicale. __Cuvinte care conțin toate literele cu semne diacritice din alfabetul român (ă,â,ă,ș,ț) sunt :înfățișând,îmbrățișând. A S T L I M B A M E B I C R O M Â N Ă A E V E S T E B A I C E A R G O M A I P M A R E D E C O M O A R Ă Se descoperă sintagma LIMBA ROMÂNĂ ESTE CEA MAI MARE COMOARĂ
 14. 14 A L B I N U Ț Ă C O P I I I M A M A B I C I C L E T Ă T Ă T I C 1.E micuță ,hărnicuță și la nume e ? 2.Sunt cuminți ,ascultători nu le spui de două ori ? 3.Gospodină și frumoasă ne pune mâncarea mereu pe masă ? 4.Două roți, două mânere fuge ca o scânteie ? 5. Eputernic ,grijuliu este scumpul meu ? C
 15. 15
Publicidad