Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Knowing the enemy

426 visualizaciones

Publicado el

God is so good,He wants us to stand in victory and live as overcomers.

Publicado en: Desarrollo personal
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Knowing the enemy

 1. 1. KNOWING OUR ENEMY
 2. 2. SATAN’S PRIMARY PURPOSE: Patigasin ang puso ng tao,at hadlangan o isarado ang isipan sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos upang di niya maintindihan ang mensahe ng kaligtasan at ito’y di niya pakinggan at tanggapin
 3. 3. Kung may tabing pa ang Magandang Balitang ipinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng Magandang Balita tungkol sa kaluwalhatian ni Cristo na siyang larawan ng Diyos. 2 Corinto 4:3- 4
 4. 4. SATAN’S ORGANIZATION AND CHARACTER 1. May kasanayan sa organisasyon na tulad ng isang bihasang sundalo. 2. Napakatuso, Mapanlinlang, Mandaraya (Gen 3:1) 3. Mapanira (Isa. 54:16) 4. Mapanukso (Matt. 4:7) 5. Akusador (Rev. 12:10) 6. Nagbabalatkayo bilang isang anghel ng liwanag (2 Cor. 11:14)
 5. 5. ANG DIABLO AY HINATULAN Nang si Jesus ay nasa mundo, ang Kanyang presensya ang nagpahirap ng husto sa mga demonyo at kampon ng diyablo. (Mark 1:24-25)
 6. 6. In order for the kingdom of God to be established in any city or nation, it is of utmost importance that the church rise up in authority against demons and cast them out.
 7. 7. HOW TO EXERCISE THE JUDGMENT OF GOD AGAINST THE ENEMY?
 8. 8. 1. GAMITIN ANG IYONG KAPANGYARIHAN AT TALIAN ANG MALAKAS NA TAO "Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Mateo 12:29
 9. 9. “SATAN WAS THAT STRONG MAN THAT HAD BOUND THE LIVES OF MEN, WOMEN, YOUNG PEOPLE, AND CHILDREN, MAKING THEM SLAVES TO SIN.
 10. 10. 2.MAMUHAY NG MAY INTEGRIDAD “Sinasabi ninyong mabuti ang punongkahoy kung mabuti ang kanyang bunga at masama ang punongkahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno.” (Matt.
 11. 11. Kapag lumayas ang kasamaan sa buhay ng tao, pinapalitan ito ng Diyos ng buhay kay Cristo. Ang taong pinananahanan ng buhay ni Cristo ay kailangang mamunga ng mabuti :  integridad,  katarungan  katotohanan.
 12. 12. MAKE SURE YOUR LIFE BEARS THE FRUIT OF THE LORD.
 13. 13. 3. BANTAYAN ANG IYONG SINASABI “Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso” (Matt. 12:34b-35)
 14. 14. SINASABI LAMANG NG BIBIG MO KUNG ANO ANG LAMAN NG IYONG PUSO.
 15. 15. 4.KANSELAHIN ANG LAHAT NG ARGUMENTO LABAN SA IYO
 16. 16. “KAYA’T ISUOT NINYO ANG KASUOTANG PANDIGMA NA MULA SA DIYOS. SA GAYON, MAKALALABAN KAYO KAPAG DUMATING ANG MASAMANG ARAW NA SUMALAKAY ANG KAAWAY, UPANG PAGKATAPOS NG LABANAN AY MATATAG PA RIN KAYONG NAKATAYO.” (EPHESIANS 6:13)
 17. 17. PAGHAHANDA PARA SA KALAYAANG ESPIRITUWAL 1. Magkaroon ng isang tunay na pagnanais na mabuhay nang malaya (Mat.11:28) 2. Kilalanin ang dahilan ng pagkaalipin (Psa 139:23- 24) 3. Magsisi at ipahayag ang kasalanan (Luke 13:3) 4. Magkaroon ng pananampalataya (Heb. 11:6) 5. Panghawakan ang katotohanan (Jn. 8:31-32, 36) 6. Manalangin at mag-ayuno (Matt. 17:21)
 18. 18. KEY PRINCIPLES TO REMEMBER: 1.DAPAT MAUNAWAAN AT MALAMAN NATIN KUNG SINO ANG ATING KAAWAY… …SI SATAN2. SATAN’S PRIMARY PURPOSE :Patigasin ang puso ng tao,at hadlangan o isarado ang isipan sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos upang di niya maintindihan ang mensahe ng kaligtasan at ito’y di niya pakinggan at di tanggapin. 3.TAKTIKANG GAMIT: Ipaisip sa tao na “balewalain” o “ipagwalang bahala” o “laruin” ang KASALANAN
 19. 19. APPLYING THESE PRINCIPLES: 1. GAMITIN ANG IYONG KAPANGYARIHAN AT TALIAN ANG MALAKAS NA TAO;SATAN 2.MAMUHAY NG MAY INTEGRIDAD. 3. BANTAYAN ANG IYONG SINASABI, NAKA DEPENDE SA IYONG PANANALITA ANG IYONG BUNGA. 4. KANSELAHIN ANG LAHAT NG ARGUMENTO LABAN SA IYO.

×