Publicidad

Framgångsrika workshops unionen bildspel 2

18 de Nov de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Framgångsrika workshops unionen bildspel 2(20)

Publicidad

Framgångsrika workshops unionen bildspel 2

 1. FRAMGÅNGSRIKA WORKSHOPS Unionen, Malmö, 2014-11-06
 2. Vi fyller på i verktygslådan! Du som chef, medlem eller arbetsplatsombud ska få god insikt om processledning och konkreta verktyg och tips för att själva anordna effektiva workshoppar och möten. Målsättning idag:
 3. Idag  Mötesdeltagare – Vilka behöver delta för att mötet ska fylla sitt syfte och nå sitt mål? Hur man får deltagarna att känna att ”det finns en anledning till att just jag sitter här” och inte ”vad gör jag här?”.  Rollen som processledare - Ska jag följa mitt körschema eller gruppen? Coachande förhållningssätt – vad innebär det?  Dokumentation - Formella beslutsprotokoll eller minnesanteckningar? Vad är en Action Plan? Agenda:  Utvärdering av mötet – Allt från en runda då alla får säga några ord om mötet till skriftliga sammanställningar. Exempel på enkla och effektiva utvärderingsformer.
 4. Tre saker…
 5. Förväntningar och farhågor…
 6. …och förhållningsregler
 7. Mötesdeltagare? ”Det finns en ”Vad gör jag här?” anledning till varför just jag är med på mötet.”
 8. Reflektion…. Tänk på… den bästa chef/ledare du mött…
 9. Sammanställning av kompetenser, förmågor, egenskaper, attityder som gör dig till bra ledare: Energisk Närvarande Inspirerande Intresse för människor Drivande Tillit Pålitlig Värnande Tydlig Kunnig inom området Använder gruppens kompetens -lyssnar av, tar hjälp, lyfter fram, får varje individ att känna sig viktig Bra attityd Tidseffektiv Bra struktur Bra kommunikation/förväntan på mötet Pondus Målinriktad
 10. Sammanställning av kompetenser, förmågor, egenskaper, attityder som gör dig till bra ledare: Uppmärksam Stödjande Ställa krav Ovillkorlig lojalitet Humor Helhetssyn – se till hela personen, hälsa etc. Mottaglig/öppensinnad Anpassa till gruppen Ge ansvar Ej känna sig hotad Ta tid till medarbetare Positiv inställning Hjälpsam inställning Öppen med egna arbetsuppgifter (ingen dold agenda) Motiverar och engagerar Tillgänglig, har tid Prestigelös – hjälper när det behövs
 11. Sammanställning av kompetenser, förmågor, egenskaper, attityder som gör dig till bra ledare: Uppmuntrande Vill att jag utvecklas Utmana mig Skapa engagemang och känsla Backar upp mig Bollplank Vill mig väl Ser mig Frihet under ansvar Tillåter misstag Skapar dynamik Långsiktigt tänkande Kompetens i yrket, specialist Bra mentor Bra förebild Ställa rätt frågor Framåtblickande Målmedveten Ger riktning Kommunikativ Förtroende Inspiration Energi Feedback Ser och lyfter mig som person Tillgänglig Öppen Sätter sig i ”besöksstolen” i mitt rum Lyssnar Intresserad av människor Vågar testa nytt Erkänner svagheter Teamets prestation före ego
 12. Coachande förhållningssätt Innebär att du som ledare: Strävar efter dialog och mindre monolog Hela tiden har deltagarna i fokus Har en positiv grundsyn Har förmågan att vara självkritisk och reflekterar över hur du leder Har en vilja att hela tiden utvecklas Relaterar till och tror på varje individs potential och kapacitet Är prestigelös gentemot omgivningen
 13. Rollen som processledare De åtta mötesledarförmågorna: Lyssnaren Trollkarlen Den nyfikne Den öppne Den närvarande Akrobaten Den passionerade Den uppsamlande • Vilka förmågor har du? • Vilken mötesledare vill du vara? • Vilken förmåga är du bäst på? • När använder du de olika förmågorna? • Vilka förmågor behöver du träna på? • Utmana dig själv – hur ska du träna dem under nästa möte? ur ”Mer kreativa möten” av Ulrika Eklund
 14. Mötesdokumentation Allas ansvar eller sekreterare? Anteckna för hand? Skriva direkt i dator? Skriva på tavlan? Skriva på blädderblad? Grafisk facilitering? Inte alls? Fotografera ? Ljudinspelning? Filma? Sända live? Protokoll, Minnesanteckningar eller Action Plan?
 15. Action Plan Ärende: Beslut - Vilka åtgärder har ni tagit beslut om? Vad är det som ska göras? Ansvarig - Vem är ansvarig för genomförandet? Tidplan - När kommer det att göras och när ska det vara klart? Resurser - Vilka resurser krävs i form av pengar och personal? Kommunikation – vilka behöver information och vilken information behöver dom?
 16. Utvärdering -> reflektion ”En icke reflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet!” Christer Olsson, företagare och föreläsare Effektiv?
 17. 3+3+3 Tips:
 18. Handens fem fingrar Tummen = Det här var bra! Pekfingret = Det här vill jag påpeka Långfingret = Det här var mindre bra Ringfingret = Det här tar jag med mig Lillfingret = Det här vill jag ha mer av
 19. Flow – när kompetens och utmaning möts
 20. Marie Westling 073-4048405 marie.metodbanken@gmail.com www.metodbanken.se
Publicidad