Workshop onderzoek doen

Marijke van Vijfeijken
Marijke van VijfeijkenSenior Researcher
© 2015 Marijke van Vijfeijken
Centre of Expertise Leren met ict
Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN
Praktijkonderzoek
Week 7 van module
innovatie en ict
WAAROM IS ONDERZOEK LEUK?
Senior-onderzoeker
iXperium/CoE Leren met ict
Projectleider (inhoudelijk)
iXperium-ontwikkelkringen
Verantwoordelijk voor
overkoepelend onderzoek
Marijkevanvijfeijken.nl
DOEL
• Kennis over wat praktijkonderzoek is
• De relevantie van praktijkonderzoek
• Ervaren wat het is om te komen tot een goed
onderzoeksvoorstel door middel van enige opdrachten
OPBOUW
• Waarom is onderzoek doen leuk?
• Voorstellen
• De vraag in het onderzoek
• Wat is praktijkonderzoek?
• Pauze
• Cirkelen rond de vraag
• Verschillende manieren van gegevens verzamelen
• Afsluiting
ONDERZOEK BEGINT ALTIJD MET EEN VRAAG
CIRKELEN ROND EEN VRAAG
• Het maken van een goed onderzoeksplan kost tijd
• Een goede probleemstelling/plan beantwoord de volgende vragen:
 Wat wil ik weten? (soort antwoord/doel)
 Waarom wil ik dat weten? (reden/verantwoording)
 Wat is er al over bekend? (kennisgebied/theoretische verantwoording)
 Hoe kom ik dat te weten? (strategie)
Onderzoeksfunctie Voorbeeldvragen/standaardformuleringen
Beschrijven Wat zijn de kenmerken, welke eigenschappen heeft het, hoe is het, waaruit
bestaat het, wie of wat is erbij betrokken, wat zijn de belangrijkste stappen,
hoe ziet het eruit?
Definiëren In welke klasse kan het ondergebracht worden, hoort hij in deze familie
thuis, wat is de aard, wat is de plaats in het grotere geheel, wat is het
theoretisch perspectief, hoe kan het getypeerd worden, waar is het een
voorbeeld van?
Evalueren Wat is de waarde ervan, hoe goed werkt het, wat zijn de positieve punten,
wat zijn de negatieve punten, hoe geschikt is het, hoe wenselijk is het, wat
zijn de voordelen, wat zijn de nadelen?
Verklaren Waarom is dat zo, hoe komt dat, wat zijn de oorzaken, waar is dit een gevolg
van, welke redenen zijn er, wat zijn de achtergronden, hoe kon dit
gebeuren?
Ontwerpen Wat kan er aan gedaan worden, hoe kan het verbeterd worden, hoe moet
het, wat zijn geschikte maatregelen, wat moet er wel en niet gebeuren?
Gebaseerd op: Een onderzoek voorbereiden van Heinze Oost/Angela Markenhof
VIDEOFRAGMENT
• https://youtu.be/EnU54i2-ei8
OPDRACHT: BESPREKEN IN KLEINE GROEPJES(10 MIN.)
• Wat willen ze weten? Wat voor soort antwoord willen ze
krijgen op hun vraag?
• Waarom willen ze het weten?
• Welke veronderstellingen liggen er al in de vraag van de
school verborgen?
• Hoe kan een antwoord op de vraag verkregen worden?
PRAKTIJKONDERZOEK ALS EEN PROFESSIONELE
LEERSTRATEGIE
• Een werkwijze van professionals – zoals leraren,
lerarenopleiders en leidinggevenden – om zicht te blijven
ontwikkelen in en voor hun beroepsuitoefening
• Doel: weloverwogen en goed geïnformeerd handelen in de
beroepspraktijk.
(Bolhuis, 2009a).
Continuüm van leren en diverse vormen van onderzoek in
en voor het onderwijs
Doel en/of functie
1.Leren (als aspect van leven, ter onderscheid van 2) Niet geëxpliciteerd doel; wel functie: overleven,
erbij horen, iets betekenen. Spontaan proces, gebeurt
vanzelf.
2.Leren als beoogd in het onderwijs Doelen geformuleerd in wetten, eindtermen,
leerplannen, methoden, toetsen en examens
3.Praktijkonderzoek als professionele
leerstrategie
Systematisch (nieuwe) betekenis geven aan en
verbeteren van eigen en gezamenlijk handelen
4.Kwaliteitszorg Aantonen dat wordt voldaan aan externe cri-
teria i.v.m. erkenning en subsidiering
5.Ontwerp- en ontwikkelonderzoek (=ook
onderdeel van 7)
Evalueren van theoretisch gefundeerde
maatregel in concrete situatie(s): bijdragen
aan praktijk en theorie/toetsing
6.Beleidsonderzoek (=ook onderdeel van 7) Voorspellen of evalueren van resultaten van
beleid
7.Praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek
Generaliseerbare kennis over vragen die relevant zijn voor
onderwijspraktijk
8.Fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek
Theorievorming en -toetsing, bijdragend
aan generaliseerbare kennis over leren en
onderwijs.
Gebaseerd op: Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding, S. Bolhuis en Q.Kools
WAAROM PRAKTIJKONDERZOEK?
• Zelf een bijdrage leveren aan maatschappelijke discussies
• Actief in het up to date houden en de vernieuwing van
eigen werk
• Verantwoordelijkheid voor eigen praktijk
• Serieuze bijdrage aan het opleiden van nieuwe collega’s
• Zelf bijdrage leveren aan de kennisbasis
• Cliënten als leidraad
ONTWERPGERICHT PRAKTIJKONDERZOEK
Probleem
definiëren
Probleem
definiëren
Ontwerp als
oplossing
voor het
probleem
Ontwerp als
oplossing
voor het
probleem
Imple-
menteren
van de
oplossing
Imple-
menteren
van de
oplossing
Evalueren
van de
oplossing
Evalueren
van de
oplossing
Rappor-
teren en
presen-
teren
Rappor-
teren en
presen-
teren
Praktijkvraag
Wordt het uitgevoerd
zoals bedoeld?
Diverse betrokkenen:
initiatiefnemer(s)/medeo
nderzoekers/critical
friends)/leerlingen/
leraren/leidinggevenden
/ouders/experts
Onderzoeksplan
Onderzoek uitvoeren
Gegevens analyseren
Terug naar ontwerp?
HULPMIDDEL: WERKHYPOTHESE
OPDRACHT 2
• Neem je innovatievoorstel erbij en vul de werkhypothese
zo goed mogelijk in (individueel 5 min.)
• Tweetallen: Licht je werkhypothese toe aan je partner. Je
partner stelt kritische vragen, wijzig je werkhypothese met
behulp van de nieuwe inzichten (10 min.). Daarna rol
omdraaien (10 min.)
KEUZE VOOR MANIER VAN GEGEVENS VERZAMELEN/METHODE
VAN ONDERZOEK
• Kwantitatief betekent dat er wordt geteld, geturfd of
gemeten in cijfertjes. Kwantitatief onderzoek levert als
uitkomst ook cijfers op.
• Kwalitatief betekent dat er wordt gevraagd naar
meningen, woorden, opvattingen. Kwalitatief onderzoek
levert als uitkomst een beeld van de opvattingen die de
ondervraagden hebben over een onderwerp.
MANIEREN OM GEGEVENS TE VERZAMELEN
• Observeren: tellen of interpreten van gebeurtenissen.
open observatie/observeren met een checklist (deels of
volledig)/video-opname, leerling hardop laten denken
• Vragen stellen: mondeling of schriftelijk (gesloten
vragen/open vragen/half gesloten vragen/half open
vragen)
• Documentstudie: schoolbeleidsstukken, verslagen,
proefwerken, leerlingvolgsysteem
ONDERZOEKSINSTRUMENTEN ONTWIKKELEN
• Bestaande gestandaardiseerde instrumenten (deels) gebruiken
• Zelf een instrument ontwikkelen (topics, pilot, analysekader)
• Draagt deze informatie bij aan de beantwoording van mijn
onderzoeksvraag?
• Bepaal ook bij wie je je gegevens gaat verzamelen
OPDRACHT INDIVIDUEEL
• Welke onderzoeksmethoden wil je inzetten en waarom?
Geef aan:
• Keuze kwantitatief/kwalitatief
• Type instrument bestaand of zelf ontwikkelen
• Onderzoeksgroep
Afsluiting
Eerst in tweetallen en daarna
groepsdiscussie:
Wat is er tot nu toe bij jou op school gebeurd
met de resultaten uit praktijkonderzoek?
Wat zijn positieve en negatieve ervaringen?
Wat leer je hiervan?
Welke rol is hiervoor weggelegd bij de
leidinggevende(n)?
1 de 21

Recomendados

131204 presentatie studiedag project curriculum HAN Pabo por
131204 presentatie studiedag project curriculum HAN Pabo131204 presentatie studiedag project curriculum HAN Pabo
131204 presentatie studiedag project curriculum HAN Pabomwvanbockel
1.2K vistas28 diapositivas
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
556 vistas43 diapositivas
Workshop versterk je les met lesson study por
Workshop versterk je les met lesson studyWorkshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson studyFelix van Vugt
190 vistas14 diapositivas
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014 por
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Ilya Zitter
760 vistas29 diapositivas
Ixperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegen por
Ixperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegenIxperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegen
Ixperium als leerwerkplaats startconferentie ixperium nijmegenMarijke van Vijfeijken
583 vistas25 diapositivas
Behoeftengericht en Gecoördineerd Aanbod por
Behoeftengericht en Gecoördineerd AanbodBehoeftengericht en Gecoördineerd Aanbod
Behoeftengericht en Gecoördineerd AanbodSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
498 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014 por
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Ilya Zitter
903 vistas50 diapositivas
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
576 vistas24 diapositivas
Wat je ziet, vegeet je niet por
Wat je ziet, vegeet je nietWat je ziet, vegeet je niet
Wat je ziet, vegeet je nietRob Houben
322 vistas26 diapositivas
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014 por
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014Ilya Zitter
1.1K vistas78 diapositivas
Module oo toelichting module v20nov2013 por
Module oo toelichting module v20nov2013Module oo toelichting module v20nov2013
Module oo toelichting module v20nov2013Ilya Zitter
417 vistas25 diapositivas
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
483 vistas14 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014 por Ilya Zitter
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17maart2014
Ilya Zitter903 vistas
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por Ilya Zitter
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie5 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter576 vistas
Wat je ziet, vegeet je niet por Rob Houben
Wat je ziet, vegeet je nietWat je ziet, vegeet je niet
Wat je ziet, vegeet je niet
Rob Houben322 vistas
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014 por Ilya Zitter
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014
Sessie2 module onderwijsontwerpen_v6maart2014
Ilya Zitter1.1K vistas
Module oo toelichting module v20nov2013 por Ilya Zitter
Module oo toelichting module v20nov2013Module oo toelichting module v20nov2013
Module oo toelichting module v20nov2013
Ilya Zitter417 vistas
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por Ilya Zitter
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie3 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter483 vistas
Presentatie cvi 260515 por Aukje Oudman
Presentatie cvi 260515Presentatie cvi 260515
Presentatie cvi 260515
Aukje Oudman276 vistas
Presentatie algemene gedeelte workshop Learning on the Go iXperium Dec 11 por Frank Thuss
Presentatie algemene gedeelte workshop Learning on the Go iXperium Dec 11Presentatie algemene gedeelte workshop Learning on the Go iXperium Dec 11
Presentatie algemene gedeelte workshop Learning on the Go iXperium Dec 11
Frank Thuss795 vistas
Presentatie praktische gedeelte workshop Learning on the Go iXperium Dec 11 por Frank Thuss
Presentatie praktische gedeelte workshop Learning on the Go iXperium Dec 11Presentatie praktische gedeelte workshop Learning on the Go iXperium Dec 11
Presentatie praktische gedeelte workshop Learning on the Go iXperium Dec 11
Frank Thuss803 vistas
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider por Gerard Dummer
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleiderVelon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Velon presentatie themagroep ICT en de lerarenopleider
Gerard Dummer6.7K vistas
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014 por Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014
Ilya Zitter601 vistas
#evalu8 - sessie Begeleid Leren in TeamS por #evalu8
#evalu8 - sessie Begeleid Leren in TeamS#evalu8 - sessie Begeleid Leren in TeamS
#evalu8 - sessie Begeleid Leren in TeamS
#evalu8420 vistas
Workshop Leren Innoveren Lh Hl por VanHuisUit
Workshop Leren Innoveren  Lh HlWorkshop Leren Innoveren  Lh Hl
Workshop Leren Innoveren Lh Hl
VanHuisUit374 vistas
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por Ilya Zitter
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter783 vistas
OWD2011 - 7 - College geven? Het kan ook anders! Didactisch inzetten van kenn... por SURF Events
OWD2011 - 7 - College geven? Het kan ook anders! Didactisch inzetten van kenn...OWD2011 - 7 - College geven? Het kan ook anders! Didactisch inzetten van kenn...
OWD2011 - 7 - College geven? Het kan ook anders! Didactisch inzetten van kenn...
SURF Events1.9K vistas
Presentatie cvi concept 5 por Aukje Oudman
Presentatie cvi concept 5Presentatie cvi concept 5
Presentatie cvi concept 5
Aukje Oudman426 vistas
Continue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaan por ipsshare
Continue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaanContinue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaan
Continue professionele ontwikkeling gedurende een verpleegkundige loopbaan
ipsshare405 vistas

Similar a Workshop onderzoek doen

Actieonderzoek in het hbo por
Actieonderzoek in het hboActieonderzoek in het hbo
Actieonderzoek in het hboTonnie Van Der Zouwen
1.3K vistas26 diapositivas
Studentenfeedback op lesniveau por
Studentenfeedback op lesniveauStudentenfeedback op lesniveau
Studentenfeedback op lesniveauHerman Post
537 vistas9 diapositivas
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf por
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdf
230901 (WR) v1 ChatGPT EnnuOnline.pdfWilfredRubens.com
565 vistas46 diapositivas
Toelichting i xperium ontwikkelkringmethodiek 3 februari por
Toelichting i xperium ontwikkelkringmethodiek 3 februariToelichting i xperium ontwikkelkringmethodiek 3 februari
Toelichting i xperium ontwikkelkringmethodiek 3 februariMarijke van Vijfeijken
352 vistas23 diapositivas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkelingMarcelVoets4
287 vistas21 diapositivas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkelingDe Rooi Pannen
127 vistas21 diapositivas

Similar a Workshop onderzoek doen(20)

Studentenfeedback op lesniveau por Herman Post
Studentenfeedback op lesniveauStudentenfeedback op lesniveau
Studentenfeedback op lesniveau
Herman Post537 vistas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por MarcelVoets4
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling
MarcelVoets4287 vistas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por De Rooi Pannen
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling
De Rooi Pannen127 vistas
Uitvoeren nu! i&i 2010 por Kennisnet
Uitvoeren nu! i&i 2010Uitvoeren nu! i&i 2010
Uitvoeren nu! i&i 2010
Kennisnet254 vistas
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict por Marijke van Vijfeijken
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ictI xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict
I xperium als leerwerkplaats evaluatie actviteiten ixperium arnhem leren met ict
Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen por De Rooi Pannen
Lesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormenLesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen
Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen
De Rooi Pannen455 vistas
Onderzoek in HBO: Exploratie Fundatie derksen por Lisette D
Onderzoek in HBO: Exploratie Fundatie derksenOnderzoek in HBO: Exploratie Fundatie derksen
Onderzoek in HBO: Exploratie Fundatie derksen
Lisette D42 vistas
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerling por Liemers College
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerlingPresentatie IiP | actieve zelfstandige leerling
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerling
Liemers College1.1K vistas
Visie op leren voor het beroepsonderwijs por Noordhoff Health
Visie op leren voor het beroepsonderwijsVisie op leren voor het beroepsonderwijs
Visie op leren voor het beroepsonderwijs
Noordhoff Health487 vistas
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs por Noordhoff Health
Leren en innoveren in het beroepsonderwijsLeren en innoveren in het beroepsonderwijs
Leren en innoveren in het beroepsonderwijs
Noordhoff Health288 vistas
Workshop activerende didactiek praktijkleren por WilfredRubens.com
Workshop activerende didactiek praktijklerenWorkshop activerende didactiek praktijkleren
Workshop activerende didactiek praktijkleren
WilfredRubens.com252 vistas
Introductie tiib 01 09-2011 por Ernst Phaff
Introductie tiib 01 09-2011Introductie tiib 01 09-2011
Introductie tiib 01 09-2011
Ernst Phaff308 vistas
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie por Henk Orsel
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructieDigitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie
Henk Orsel882 vistas
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1 por CVO-SSH
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1Overzicht syllabus beroepspraktijk 1
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1
CVO-SSH717 vistas
Winterschool+ 2013 Flipping the classrooml por Kennisnet
Winterschool+ 2013 Flipping the classroomlWinterschool+ 2013 Flipping the classrooml
Winterschool+ 2013 Flipping the classrooml
Kennisnet273 vistas

Workshop onderzoek doen

 • 1. © 2015 Marijke van Vijfeijken Centre of Expertise Leren met ict Kenniscentrum Kwaliteit van Leren HAN Praktijkonderzoek Week 7 van module innovatie en ict
 • 3. Senior-onderzoeker iXperium/CoE Leren met ict Projectleider (inhoudelijk) iXperium-ontwikkelkringen Verantwoordelijk voor overkoepelend onderzoek Marijkevanvijfeijken.nl
 • 4. DOEL • Kennis over wat praktijkonderzoek is • De relevantie van praktijkonderzoek • Ervaren wat het is om te komen tot een goed onderzoeksvoorstel door middel van enige opdrachten
 • 5. OPBOUW • Waarom is onderzoek doen leuk? • Voorstellen • De vraag in het onderzoek • Wat is praktijkonderzoek? • Pauze • Cirkelen rond de vraag • Verschillende manieren van gegevens verzamelen • Afsluiting
 • 6. ONDERZOEK BEGINT ALTIJD MET EEN VRAAG
 • 7. CIRKELEN ROND EEN VRAAG • Het maken van een goed onderzoeksplan kost tijd • Een goede probleemstelling/plan beantwoord de volgende vragen:  Wat wil ik weten? (soort antwoord/doel)  Waarom wil ik dat weten? (reden/verantwoording)  Wat is er al over bekend? (kennisgebied/theoretische verantwoording)  Hoe kom ik dat te weten? (strategie)
 • 8. Onderzoeksfunctie Voorbeeldvragen/standaardformuleringen Beschrijven Wat zijn de kenmerken, welke eigenschappen heeft het, hoe is het, waaruit bestaat het, wie of wat is erbij betrokken, wat zijn de belangrijkste stappen, hoe ziet het eruit? Definiëren In welke klasse kan het ondergebracht worden, hoort hij in deze familie thuis, wat is de aard, wat is de plaats in het grotere geheel, wat is het theoretisch perspectief, hoe kan het getypeerd worden, waar is het een voorbeeld van? Evalueren Wat is de waarde ervan, hoe goed werkt het, wat zijn de positieve punten, wat zijn de negatieve punten, hoe geschikt is het, hoe wenselijk is het, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen? Verklaren Waarom is dat zo, hoe komt dat, wat zijn de oorzaken, waar is dit een gevolg van, welke redenen zijn er, wat zijn de achtergronden, hoe kon dit gebeuren? Ontwerpen Wat kan er aan gedaan worden, hoe kan het verbeterd worden, hoe moet het, wat zijn geschikte maatregelen, wat moet er wel en niet gebeuren? Gebaseerd op: Een onderzoek voorbereiden van Heinze Oost/Angela Markenhof
 • 10. OPDRACHT: BESPREKEN IN KLEINE GROEPJES(10 MIN.) • Wat willen ze weten? Wat voor soort antwoord willen ze krijgen op hun vraag? • Waarom willen ze het weten? • Welke veronderstellingen liggen er al in de vraag van de school verborgen? • Hoe kan een antwoord op de vraag verkregen worden?
 • 11. PRAKTIJKONDERZOEK ALS EEN PROFESSIONELE LEERSTRATEGIE • Een werkwijze van professionals – zoals leraren, lerarenopleiders en leidinggevenden – om zicht te blijven ontwikkelen in en voor hun beroepsuitoefening • Doel: weloverwogen en goed geïnformeerd handelen in de beroepspraktijk. (Bolhuis, 2009a).
 • 12. Continuüm van leren en diverse vormen van onderzoek in en voor het onderwijs Doel en/of functie 1.Leren (als aspect van leven, ter onderscheid van 2) Niet geëxpliciteerd doel; wel functie: overleven, erbij horen, iets betekenen. Spontaan proces, gebeurt vanzelf. 2.Leren als beoogd in het onderwijs Doelen geformuleerd in wetten, eindtermen, leerplannen, methoden, toetsen en examens 3.Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie Systematisch (nieuwe) betekenis geven aan en verbeteren van eigen en gezamenlijk handelen 4.Kwaliteitszorg Aantonen dat wordt voldaan aan externe cri- teria i.v.m. erkenning en subsidiering 5.Ontwerp- en ontwikkelonderzoek (=ook onderdeel van 7) Evalueren van theoretisch gefundeerde maatregel in concrete situatie(s): bijdragen aan praktijk en theorie/toetsing 6.Beleidsonderzoek (=ook onderdeel van 7) Voorspellen of evalueren van resultaten van beleid 7.Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Generaliseerbare kennis over vragen die relevant zijn voor onderwijspraktijk 8.Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek Theorievorming en -toetsing, bijdragend aan generaliseerbare kennis over leren en onderwijs. Gebaseerd op: Praktijkonderzoek als professionele leerstrategie in onderwijs en opleiding, S. Bolhuis en Q.Kools
 • 13. WAAROM PRAKTIJKONDERZOEK? • Zelf een bijdrage leveren aan maatschappelijke discussies • Actief in het up to date houden en de vernieuwing van eigen werk • Verantwoordelijkheid voor eigen praktijk • Serieuze bijdrage aan het opleiden van nieuwe collega’s • Zelf bijdrage leveren aan de kennisbasis • Cliënten als leidraad
 • 14. ONTWERPGERICHT PRAKTIJKONDERZOEK Probleem definiëren Probleem definiëren Ontwerp als oplossing voor het probleem Ontwerp als oplossing voor het probleem Imple- menteren van de oplossing Imple- menteren van de oplossing Evalueren van de oplossing Evalueren van de oplossing Rappor- teren en presen- teren Rappor- teren en presen- teren Praktijkvraag Wordt het uitgevoerd zoals bedoeld? Diverse betrokkenen: initiatiefnemer(s)/medeo nderzoekers/critical friends)/leerlingen/ leraren/leidinggevenden /ouders/experts Onderzoeksplan Onderzoek uitvoeren Gegevens analyseren Terug naar ontwerp?
 • 16. OPDRACHT 2 • Neem je innovatievoorstel erbij en vul de werkhypothese zo goed mogelijk in (individueel 5 min.) • Tweetallen: Licht je werkhypothese toe aan je partner. Je partner stelt kritische vragen, wijzig je werkhypothese met behulp van de nieuwe inzichten (10 min.). Daarna rol omdraaien (10 min.)
 • 17. KEUZE VOOR MANIER VAN GEGEVENS VERZAMELEN/METHODE VAN ONDERZOEK • Kwantitatief betekent dat er wordt geteld, geturfd of gemeten in cijfertjes. Kwantitatief onderzoek levert als uitkomst ook cijfers op. • Kwalitatief betekent dat er wordt gevraagd naar meningen, woorden, opvattingen. Kwalitatief onderzoek levert als uitkomst een beeld van de opvattingen die de ondervraagden hebben over een onderwerp.
 • 18. MANIEREN OM GEGEVENS TE VERZAMELEN • Observeren: tellen of interpreten van gebeurtenissen. open observatie/observeren met een checklist (deels of volledig)/video-opname, leerling hardop laten denken • Vragen stellen: mondeling of schriftelijk (gesloten vragen/open vragen/half gesloten vragen/half open vragen) • Documentstudie: schoolbeleidsstukken, verslagen, proefwerken, leerlingvolgsysteem
 • 19. ONDERZOEKSINSTRUMENTEN ONTWIKKELEN • Bestaande gestandaardiseerde instrumenten (deels) gebruiken • Zelf een instrument ontwikkelen (topics, pilot, analysekader) • Draagt deze informatie bij aan de beantwoording van mijn onderzoeksvraag? • Bepaal ook bij wie je je gegevens gaat verzamelen
 • 20. OPDRACHT INDIVIDUEEL • Welke onderzoeksmethoden wil je inzetten en waarom? Geef aan: • Keuze kwantitatief/kwalitatief • Type instrument bestaand of zelf ontwikkelen • Onderzoeksgroep
 • 21. Afsluiting Eerst in tweetallen en daarna groepsdiscussie: Wat is er tot nu toe bij jou op school gebeurd met de resultaten uit praktijkonderzoek? Wat zijn positieve en negatieve ervaringen? Wat leer je hiervan? Welke rol is hiervoor weggelegd bij de leidinggevende(n)?

Notas del editor

 1. Ik start met een activiteit met iPads die ik meegenomen heb. Het doel is er achter te komen hoe ieder tegen het doen van onderzoek aan kijkt en een kleine discussie op te starten over het nut van onderzoek. Vanuit een positieve kijk: namelijk wat lijkt je leuk aan het doen van onderzoek in het onderwijs? Met een klik op de poster van Loesje kom je op de muur van padlet.
 2. Ik licht toe wat mijn dagelijkse werkzaamheden zijn en mijn ervaring met onderzoek.
 3. De essentie van een onderzoeksplan is altijd een vraag. Een vraag die met reden gesteld wordt en een systematische manier om daarop een antwoord te vinden. Het begint altijd met iemand die iets niet weet of snapt. Die persoon heeft een vraag die hem bezig houdt, ergert, prikkelt. Het gevoel heeft het antwoord is mij niet gegund en het is niet gemakkelijk om een antwoord te vinden. Hij bedenkt een manier om achter het antwoord te komen en gaat vervolgens op onderzoek uit. Die moeilijk te beantwoorden vraag noemen we de probleemstelling. De probleemstelling vormt het hart van het onderzoek en vormt de basis van een onderzoeksplan. Even een aantal voorbeelden van onderzoeksvragen, hele opmerkelijke onderzoeksvragen (kort grappig filmpje)
 4. Hoe klein een onderzoek ook is. Het heeft altijd een plan nodig. Het is belangrijk om veel tijd te besteden aan het voorbereiden van je onderzoek. Anders kost het later heel veel tijd.
 5. Dit betekent dat bijna nooit vanaf het begin de vraag al goed geformuleerd is. Vaak blijkt als je doorvraagt dat er toch een andere vraag aan ten grondslag ligt. De vraag die uiteindelijk geformuleerd wordt bepaalt voor een belangrijk deel al hoe het onderzoek uitgevoerd gaat worden en in ieder geval wat voor soort antwoord er moet komen. Een onderzoeker maakt in zijn probleemstelling dus duidelijk of hij iets wil beschrijven, vergelijken, definieren, evalueren, verklaren of ontwerpen. In de tabel de onderzoeksfuncties en de standaardformuleringen in de vorm van voorbeeldvragen.
 6. Na het kijken naar het videofragment wordt de groep in drie groepen verdeeld en worden bovenstaande vragen besproken. Een korte plenaire bespreking van wat eruit gekomen is.
 7. Nu even theorie: Wat is praktijkonderzoek? Ik sluit me in deze aan bij de definitie die praktijkonderzoek ziet al een professionele leerstrategie. Het draagt eraan bij dat professionals bewuster na denken over de doelen en effecten van hun werk en in hun werk meer gebruik maken van kennis van anderen, waaronder resultaten van wetenschappelijk onderzoek en met meer inzicht en begrip beter onderbouwd handelen of afzien van overbodig of verkeerd handelen. Het gaat bijvoorbeeld om het uitzoeken van problemen om deze beter aan te kunnen pakken of het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe vormen van onderwijs en nagaan of die de verwachte resultaten opleveren.
 8. Onderzoeken is te zien als een vorm van leren: het is een vorm van leren waarbij regels worden afgesproken die zijn gericht op het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat. Praktijkonderzoek is ergens in het midden te plaatsen tussen aan de ene kant het spontane leren en aan de andere kant hhet fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Verder even samen kijken naar de tabel. Let op in de praktijk wordt praktijkgericht onderzoek en praktijkonderzoek soms door elkaar gebruikt. Het verschil zit hem in: Praktijkonderzoek hoeft niet noodzakelijk uitspraken te doen die geldig zijn buiten de onderzoekscontext, iets wat wel wordt verwacht van wetenschappelijk onderzoek.
 9. Op een rijtje waarom is praktijkonderzoek doen nuttig:
 10. Er is een praktijkvraag. Nu gaat het erom om tot een goede formulering van de vraag te komen en daarbij belanghebbenden en hulpbronnen te betrekken. Cirkelen rondom de vraag wordt het ook weleens genoemd of het verkennen van de handelingsverlegenheid (fase 1 probleem definieren) . Alle relevante perspectieven moeten meegenomen worden. Goed is om in deze fase stil te staan bij: wie kunnen een bijdrage leveren aan het definiëren van het vraagstuk, het uitvoeren en bespreken van het vervolg. De wens om eigen onderwijspraktijk te verbeteren vereist allereerst het expliciteren van de doelen van de eigen onderwijspraktijk: Wat is verbeteren in dit geval? Waar komt mijn handelingsverlegenheid vandaan? Waaruit bestaat de verbetering die ik na streef? Bij het formuleren van de onderzoeksvraag wordt gezocht naar relevante informatie die kan helpen om het vraagstuk te verhelderen (van de diverse betrokkenen/literatuur etc.). Let op de verschillende betrokkenen moeten bij praktijkonderzoek soms wisselen van rol (onderzoeker/leraard). Leerlingen/ouders etc. kunnen informanten zijn maar zijn ook direct betrokken etc. Het feit dat zij bij het probleem worden betrokken betekent al een verandering van de situatie. In een eerdere bijeenkomst hebben jullie gezien hoe een cyclus van ontwerpen eruit kan zien (design thinking) (fase 2 ontwerp als oplossing voor het probleem). Bij ontwerpgericht praktijkonderzoek is het van belang dat die cyclus ook goed is doorlopen. Aan het eind van deze fase heb je een ontwerp/een innovatie die getest is en zo goed mogelijk aansluit bij de oplossing van je probleem. Dan begint de fase van implementeren in de organisatie (fase 3). Pas als je vindt dat de oplossing zo uitgevoerd wordt zoals je bedoeld hebt. Kun je pas echt naar de volgende fase gaan namelijk het evalueren van de oplossing (fase 4). Hiervoor moet je een onderzoeksplan maken. In deze fase gaat het om het plannen en organiseren van het praktijkonderzoek, het uitvoeren en het analyseren van de gegevens. Bij praktijkonderzoek gaat het om zoeken naar manieren van gegevens verzamelen die haalbaar zijn in de eigen praktijk. Wetenschappelijke methoden van gegevens verzameling kunnen dienen als bron van inspiratie maar zullen vaak in informelere vormen worden vertaald. In onderzoeksplan moet nauwkeurig worden omschreven waarop de onderzoeksvraag en de conclusies van het onderzoek betrekking hebben (welke klassen, leerlingen afdeling, school etc.) Hoe grotere de groep in het onderzoek hoe minder mogelijk het wordt om bij alle betrokkenen gegevens te verzamelen. Dan dus een selectie die representatief is. Gegevens verwerken verwerken kan een hele klus zijn, goed om hierover al vantevoren na te denken. Wat zijn nu de belangrijkste punten die in de interviews genoemd zijn? Goed is om anderen bij het analyseren van de gevens te betrekken. Dit kan je ook al verwerken in je onderzoeksplan. Wat doe je als blijkt dat het ontwerp geen antwoord is op de onderzoeksvraag? Ga je dan terug naar het ontwerp? De laatste fase 5 (rapporteren) is geen einddoel maar is wel essentieel. Het dient om afspraken voor de praktijk vast te leggen en te laten zien hoe met de gegevens om is gegaan en om belanghebbende te laten zien waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Bewaar de verzamelde gegevens ook altijd. Rapporteren kan op verschillende manieren. Het dwingt je tot systematisch en concreet verwoorden van het probleem, het onderzoek en de conclusies. Toelichten van de cirkel aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Voorbeeld wellicht inzet van de app Classdojo (iets van Mondial college)
 11. Een beproefd hulpmiddel om jezelf te dwingen om na te gaan wat voor vraag je nu eigenlijk hebt is het gebruik van de werkhypothese. Dit hanteren wij in diverse leergemeenschappen op scholen die meestal ontwerponderzoek willen doen. Even de werkhypothese toelichten.
 12. Gegevens zijn alle soorten informatie die een antwoord kunnen geven op je onderzoeksvraag. Begrippen die je vaak tegenkomt: kwantitatief en kwalitatief
 13. Er zijn verschillende manieren om gegevens te verzamelen en alle manieren kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief worden toegepast. Welke manier je kiest hangt af van je onderzoeksvraag, van wat je wil weten en het soort antwoord dat je wilt hebben en van praktische omstandigheden (de leeftijd van de informantent, de ruimte, de tijd die je hebt, sommige informatie is alleen in documenten te vinden). De ene manier van onderzoek doen is niet beter dan de andere. Het is in prakijkonderzoek wel vrijwel altijd beter om meerdere manieren van gegevens verzamelen toe te passen. Je kan ook kwalitatief combineren met kwantitatief. Bijvoorbeeld eerst verkennnen hoe leraren over een bepaald onderwerp denken en welke woorden zij daarbij gebruiken. Met die informatie kun je vervolgens een vragenlijst maken die je bij meer leraren afneemt en zo krijg je toch kwalitiatieve data.
 14. Als je bepaald hebt wat voor methode van onderzoek je gaat inzetten dan moet het instrument nog ontwikkeld worden.
 15. Discussie in de groep: hoe kun je ervoor zorgen dat er ook echt iets met je onderzoek gebeurt? Welke rol heeft de leidinggevende in een school om ervoor te zorgen dat er iets gebeurd met het onderzoek dat door docent onderzoekers, student onderzoekers etc is uitgevoerd? Wat vraagt dat van de manier waarop er gerapporteerd wordt etc.