Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Vize trhu on-trade pro rok 2014

562 visualizaciones

Publicado el

vývoj trhu on-trade / horeca / gastro, očekávání 2013 vs. 2014, výzkum mezi provozovateli restaurací realizovaný Data Servis-informace.

Publicado en: Marketing
  • Inicia sesión para ver los comentarios

Vize trhu on-trade pro rok 2014

  1. 1. DATA  SERVIS  –  INFORMACE  s.r.o.   Vize  On  Trade  2014   Česká  republika   Jak  provozovatele  hodno0  rok  2013  a  s  jakým  očekáváním  vstupují  do  letošního  roku  j   k     Zdroj:  agenturní  průzkum  Data  Servis  -­‐  informace  s.r.o.     -­‐  velikost  vzorku  500  respondentů  v  rámci  celé  ČR   -­‐  zastoupení  všech  typů  podniků  mimo  Fast  food   -­‐  forma  pořízení  CATI     -­‐  termín  realizace  leden  2014  
  2. 2. DATA  SERVIS  –  INFORMACE  s.r.o.   JAKÝ  BYL  ROK  2013  V  ČESKÉM   ON  TRADE  ?     Klíčová  fakta  za  rok  2013  k  trhu  on  trade:   •  první  po-­‐prohibiční  rok  =  spotřeba  lihovin  v  on  trade  se  vráCla  na  úroveň  2012   •  pokračují   úspory   na   straně   návštěvníků   v   oblasW   spotřeby   hlavně   piva   a   nealka,   stále   je   vidět   přesun  spotřeby  do  domácího  prostředí   •  velká  obliba  nápojových  „novinek“  –  začalo  to  beermixy  a  pokračovalo  přes  domácí  limonády  a   nový  typ  Sládkovy  limonády  až  k  ciderům  /poslední  velká  podpora  nového  typu  nápoje/   •  povodně  v  červnu  zasáhly  cca  7%  podniků  on  trade     •  „nebylo“  léto,  velmi  špatné  počasí  v  Q2,  v  Q3  byla  velká  horka,  která  také  nepřála  žádným  větším   akCvitám  např.  posezení  na  zahrádkách,  bez  klimaCzace  nešlo  přežít.     •  závěr   roku   v   návštěvnosW   podniků   překonal   všechna   očekávání,   byl   to   nejlepší   kvartál   za   poslední  2  roky    
  3. 3. www.data-­‐servis.eu   www.data-­‐servis.eu  3   44%   34%   22%   52%   27%   21%   37%   35%   28%   Nižší   Stejná   Vyšší   7%   51%   29%   13%  9%   38%   37%   16%  11%   50%   27%   11%   Chodilo  více   hostů,  než  jsme   očekávali   Chodilo  tolik   hostů,  kolik  jsme   očekávali   Přišlo  méně   hostů,  než  jsme   očekávali   Přišlo  výrazně   méně  hostů,  než   jsme  očekávali   NÁVŠTĚVNOST   Splnil  rok  2013  Vaše  očekávání  co  se  týká  NÁVŠTĚVNOSTI?   Base  –  všechny  provozovny   Když  srovnáte  NÁVŠTĚVNOST  roku  2013  s  rokem  2012,  byla:   Base  –  všechny  provozovny   2011  2012  2013  2011  2012  2013  2011  2012  2013  2011  2012  2013   2011  2012  2013   2011  2012  2013   2011  2012  2013   Polovina  podniků  byla  spokojena  s   návštěvnosh  v  loňském  roce,  protože   přišlo  tolik  hostů,  kolik  čekali.     Více  než  10%  podniků  bylo  „mile“   překvapeno  návštěvnosh,  protože  přišlo   více  hostů  než  čekaly.       Pro  35%  podniků  se  návštěvnost   meziročně  nezměnila  a  zůstala  na  stejné   úrovni,  37%  podniků  mělo  roční   návštěvnost  nižší  než  před  rokem.     28%  podniků  uvádí  vyšší  návštěvnost   než  před  rokem  =  toto  procento  podniků   je  za  poslední  3  roky  nejvyšší.    
  4. 4. www.data-­‐servis.eu   www.data-­‐servis.eu  4   TRŽBY   45%   36%   19%   63%   17%   21%   30%   44%   26%   Nižší   Stejné   Vyšší   Když  srovnáte  TRŽBY  roku  2013  s  rokem  2012,  byly:   Base  –  všechny  provozovny   7%   48%   30%   15%   7%   35%   38%   20%   9%   47%   33%   10%   Tržby  byly  vyšší,   než  jsme  čekali   Tržby  byly   takové,  jaké   jsme  čekali   Tržby  byly  nižší,   než  jsme  čekali   Tržby  byly   výrazně  nižší,   než  jsme  čekali   Splnil  rok  2013  Vaše  očekávání  co  se  týká  TRŽEB?   Base  –  všechny  provozovny   2011  2012  2013   2011  2012  2013   2011  2012  2013   2011  2012  2013   2011  2012  2013   2011  2012  2013   2011  2012  2013   Téměř  polovina  podniků  byla  spokojena   s  tržbami  v  loňském  roce,  protože   naplnily  jejich  představy,  které  čekaly.       Téměř  10%  podniků  utržilo  více  než   čekalo  a  naopak  10%  podniků  mělo   výrazně  nižší  tržby  než  čekaly.     Nejvíce  44%  podniků  uvádí,  že  mělo  v   roce  2013  stejné  tržby  jako  před  rokem.   Nižší  tržby  v  meziročním  srovnání  uvádí   30%  podniků.     26%  podniků  uvádí  vyšší  tržby  než  před   rokem  =  toto  procento  podniků  je  za   poslední  3  roky  nejvyšší  a  vykazuje   poziWvní  trend.    
  5. 5. DATA  SERVIS  –  INFORMACE  s.r.o.   ZVYŠOVÁNÍ  CEN,  SNIŽOVÁNÍ   NÁKLADŮ  A  ÚSPORNÁ  OPATŘENÍ     ZA  ZVYŠOVÁNÍM  TRŽEB  STOJÍ  HLAVNĚ:   •  větší  návštěvnost  podniků,  příchod  nových  hostů   •  zlepšování  kvality  služeb,  nabídka  akcí  a  programů   •  zavedení  novinek,  rozšíření  nabídky  a  sorCmentu   •  rekonstrukce  podniku   •  větší  popularita  podniků,  zviditelnění,  reklama  na  webu  aj.   KLESAJÍCÍ   TRŽBY   A   DOPADY   NA   JEJICH   EXISTENCI   A   BUDOUCNOST   připoušj   cca     3%   podniků   v   horizontu  9  měsíců.   SNIŽOVÁNÍ  NÁKLADŮ  uvádí  36%  podniků  a  se  týká  především:   •  vstupních  cen  u  dodavatelů  /37%/,     •  na  zaměstnancích  /35%/     •  na  nájmech  /17%/,  dále  pak  na  energiích,  vodě.  vybavení  aj.    
  6. 6. www.data-­‐servis.eu   www.data-­‐servis.eu  6   NÁKLADY  PROVOZOVNY   36%  podniků    se  podařilo   snížit  NÁKLADY?     7%   9%   7%   3%   5%   8%   5%   20%   36%   26%   21%   33%   29%   6%   7%   12%   73%   55%   67%   76%   62%   63%   93%   91%   83%   2011   2012   2013   2011   2012   2013   2011   2012   2013   Ano,  hodně   Ano,  trochu   Ne   Na  nájmu   U  dodavatelů   jako  vstupní   ceny  zboží   Na   zaměstnancích   PODMÍNKY  S  DODAVATELI   Kolika  provozovnám  se  podařilo   vyjednat  PODMÍNKY  s   dodavateli?   Nejčastěji  se  jednalo  o:   -­‐lepší  ceny,  slevy   -­‐bonusy   -­‐akční  nabídky   21%   9%   14%   10%   3%   26%   17%   18%   17%   2%   18%   12%   15%   13%   5%   PIVA   LIHOVIN   NEALKA   JÍDLA   JINÉHO   SORTIMENTU   2011   2012   2013  
  7. 7. DATA  SERVIS  –  INFORMACE  s.r.o.   VIZE  PRO  ROK  2014     JAKÉ  JSOU  OČEKÁVÁNÍ  PRO   LETOŠNÍ  DOK?     OČEKÁVÁTE,  že  rok  2014  bude  oproC     předchozímu  roku  pro  Vaši  provozovnu:   Base  –  všechny  provozovny   23%   29%   32%   15%   27%   28%   30%   15%   52%   12%   25%   11%   Lepší   Stejný   Horší   Nevím   2011  2012  2013   2011  2012  2013   2011  2012  2013   2011  2012  2013   Více  než  polovina  provozovatelů  věří,  že  letošní   rok  bude  lepší  než  2013,  což  je  výborná  zpráva   pro  všechny,  kteří  na  tomto  trhu  působí.       Snad   již   špatných   zpráv   bylo   dost   a   tradice   “posezení  s  přáteli“,  „zajít  si  na  čepované  pivo“   nebo   „jít   na   dobré   jídlo“   do   restaurací   bude   častějším   důvodem   pro   hosty,   aby   se   opět   častěji  vydávali  ze  svých  domovů  a  odreagovali   se  v  příjemné  atmosféře  podniků.   Za  růstem  trhu  je  VYŠŠÍ  NÁVŠTĚVNOST  HOSTŮ.  
  8. 8. www.data-­‐servis.eu   www.data-­‐servis.eu  8   Změny  pro  rok  2014:     "   Změna  nabídky,  sorWmentu  20  %   "   Změna  jídelního  lístku    16  %   "   Akce,  večírky    9  %                                                                                                                                                                                         36%   28%   34%   2011   2012   2013   ZMĚNY  PRO  ROK  2014   Připravujete  pro  rok  2014  nějaké  ZMĚNY  v  chodu  Vaší  provozovny?   Base  –  všechny  provozovny   Odpovědi  „ANO“   Vybrané  doslovné  odpovědi:     Novinky:   "   Nový  jídelníček,  nový  nápojový  lístek,  zařadit  cizí  kuchyni,  speciality,  vlastní  výroba  zákusků,  míchané   nápoje     "   Nový  design  podniku,  nový  sorCment,  nekuřácké  prostory,  dětský  koutek,  změna  pracovní  doby.       Komunikace  a  propagace:   "   Více  propagaci  na  internetu,  slevové  portály,  věrnostní  programy  –  sbírej  a  dostaneš,  čím  větší  útrata   jm  více  odměn  ..     Akce  pro  hosty:   "   TemaCcké  programy  v  sobotu  a  i  jiné  dny  než  v  pátek,  pravidelné  temaCcké  večery,  ochutnávky,   promo  akce,  workshopy  pro  hosty  /vaření,  recepty,  míchané  drinky../   "   Akční  večery    např.  typu  mrtvák  (zaplaj  danou  cenu  a  pije  kolik  snese),  2+1,  combo  nápoje  a  jídlo  ...                                                                                                                                                                                  
  9. 9. DATA  SERVIS  –  INFORMACE  s.r.o.   DĚKUJEME  ZA  POZORNOST   Ing.  Marcela  Šimková   ředitelka   marcela.simkova@data-­‐servis.eu   tel:  +420  603  412  021   Data  Servis  –  informace  s.r.o.   www.data-­‐servis.eu   tel:  +420  597  430  500     Ing.  Zdeňka  Strakuľová   projektový  manager     zdenka.strakulova@data-­‐servis.eu   tel:  +420  737  208  540  

×