Publicidad

EKSPRESYON SA PAGPAPAHAYAG NG KONSEPTO O PANANAW.pptx

23 de Mar de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

EKSPRESYON SA PAGPAPAHAYAG NG KONSEPTO O PANANAW.pptx

 1. EKSPRESYON SA PAGPAPAHAYAG NG KONSEPTO O PANANAW
 2. Tignang mabuti ang mga larawan
 3. Ano ang kahalagahan ng radyo at telebisyon sa ating pang- araw-araw na pamumuhay?
 4. 1. Maikli lang ang buhay. Kailangang gumawa ng tamang desisyon sa buhay. 2. Maikli ang buhay para mamuhay tayo nang may awa sa sarili. Bilangin ang iyong pagpapala. 3. Ang buhay ay maikli lamang at ito ay mas malaki kaysa sa iyo. Live it for God. Live it for God’s purpose. Live it according to God’s will. 4. Yung araw mo ngayon ay ipagpasalamat mo sa Diyos. Do not give room for envy, sa pagrereklamo, at regret. Focus on the things that we can be thankful, for things that we can count as blessings.
 5. • Masasabi mo bang ito ay nagsasaad ng katotohanan, opinyon, personal na interpretasyon o hinuha?
 6. Ano-ano ba ang mga Ekspresyon Sa Pagpapahayag Ng Konsepto O Pananaw ?
 7. Sa pagbibigay ng konsepto o pananaw ay maaaring banggitin o magpahayag batay sa sariling damdamin, paniniwala, ideya, kaisipan, o karanasan maging ng ibang tao. Ang ganitong pahayag ay makikilala sa paraan ng pagkakalahad ng nagsasalita o nagsusulat. Ilan sa mga ekspresyong ginagamit sa pagpapahayag ng pananaw ay ang:
 8. • Alinsunod sa . . . naniniwala ako na . . . • Anupa’t ang pananaw ko sa bagay na iyan ay . . . • Ayon sa . . . • Batay sa . . . • Kung ako ang tatanungin, nakikita kong . . . • Lubos ang aking paniniwala . . . • Palibhasa’y naranasan ko kaya masasabi kong . . . • Para sa akin . . . • Sa bagay na iyan masasabi kong . . . • Sa ganang akin . . . • Sang-ayon sa . . .
 9. 9 PAGSASANAY
 10. 1. Lubos ang aking paniniwala na matatapos din ang pandemyang ito. 2. Ayon sa Saligang Batas 1987, ang opisyal na wika ng Pilipinas ay Filipino at Ingles. 3. Sang-ayon sa inilabas na memorandum ng IATF, ang mga nasa edad 15 hanggang 60 ay dapat na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. 4. Sa ganang akin, mas lalo dapat na nagtutulungan ang mga mamamayan sa panahon ngayon.
 11. 5. Kung ako ang tatanungin, nakikita kong mas lulubha pa ang pagtaas ng kaso ng may sakit kung ang iba nating kababayan ay mananatili sa hindi pagsunod sa batas. 6. Ayon sa aking sariling pananaw ay hindi dapat natin iasa ang lahat ng ating kapalaran sa Panginoon bagkus ito ay dapat na lakipan ng ibayong pagsisikap. 7. Palibhasa’y naranasan ko rin ang iyong pinagdadaanan kaya nauunawaan ko ang iyong nararamdaman.
 12. 8. Para sa akin, hindi tayo dapat pinangungunahan ng ating mga emosyon sa paggawa ng ating mga pagpapasya sa buhay. 9. Sa bagay na iyan masasabi kong dapat na makinig tayo sa mga taong nagbibigay sa atin ng mabubuting payo. 10. Sa ganang akin ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay ay magbibigay sa atin ng magandang aral.
 13. Salamat po!
Publicidad