Publicidad
Motor 4t.pdf
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Motor 4t.pdf

  1. Les parts del motor funció de cada part del motor. ADMISSIÓ En aquesta fase el descens del pistó aspira la barreja d'aire combustible als motors. La vàlvula d'escapament romana tancada, mentre que la d'admissió és oberta. COMPRESSIÓ la vàlvula d'admissió es tanca, comprimint el gas contingut a la cambra per l'ascens del pistó. t. COMBUSTIÓ El gas ha aconseguit la pressió màxima. s'injecta a través de l' injector el combustible molt polvoritzat, que s'autoinflama per la pressió i temperatura existents a l'interior del cilindre. En tots dos casos, una vegada iniciada la combustió, aquesta progressa ràpidament incrementant la temperatura i la pressió a l'interior del cilindre i expandint els gasos que empenyen el pistó. Injector S'encarrega de subministrar la quantitat necessària de carburant al motor perquè es faci la combustió. Camara de combustió la càmera de combustió és l'espai on queda tancat l'aire després de la fase de compressió La vàlvula d’entrada l' entrada i la sortida de líquids i gasos a la cambra de combustió del motor i als cilindres. 1 2 3 4 Entra el combustible Es mezcla aire i el cobustible Es fa la compressió Surt el fum contaminat El moment on es produeix la combustió. Al tercer temps Quina transformació d’energia i quina transmissió de moviment es produeix al llarg d’un cicle. Es un motor que transforma l'energia química d'un combustible en energia calorífica, que alhora proporciona l'energia mecànica necessària per moure el vehicle.
Publicidad