Se ha denunciado esta presentación.

Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa

47

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 35
1 de 35

Más Contenido Relacionado

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa

 1. 1. Entrepreneurship Aralin 5 Matagumpay na Entrepreneur sa ating Bansa
 2. 2. •Kilala ba ninyo ang mga nasa larawan? •Alam ba ninyo kung ano ang kanilang mga negosyo?
 3. 3. Siya ang nagmamay-ari ng Philippine Airlines na pangunahing paliparan sa bansa. Siya rin ang nasa likod ng Asia Brewery at Fortune Tobacco
 4. 4. Siya ang punong tagapamahala San Miguel Corporation, ang pinakamalaking korporasyon ng pagkain, inumin at iba pang produkto na may mga tanggapan pa sa China, Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam.
 5. 5. Ang Pampanga’s Best ang nangunguna sa pagbebenta ng tocino at iba iba pang produktong gawa sa karne
 6. 6. Si Cecilio Pedro ang sinasabing isa sa mga matagumpay na negosyante sa Pilipinas . Siya ang nagmamay-ari ng Hapee Toothpaste. Ang kaniyang pagiging malikhain sa paggawa ng panlinis ng ngipin ang naging susi sa kaniyang pagiging maunlad
 7. 7. Ang paglalagay ng juice sa pakete ay naisip ni Alfreo Yao noong 1980. Nagsimula ang interes niya sa negosyo sa pagpapakete hanggang naisip niya ang naisip niya ang pagpapakete ng juice na Zest-O
 8. 8. Nagsimula ang National Bookstore sa isang barong-barong ng pamilyang Ramos pagkatapos ng pananakop ng mga Hapon sa maynila
 9. 9. Si David Consunji ay ang namamahala sa pinakamalaking kompanya sa konstruksiyon sa bansa na gumagawa ng mga produktong konstruksiyon sa bansa na gumagawa ng mga produktong konkreto at mga gawaing elektrikal. Ang DMCI Holdings Inc. ay abala rin sa paggawa ng mga konstruksiyon at pangangasiwa at pamumuhunan ng mga power plant.
 10. 10. Umabot ang kita niya sa 680 milyong dolyar noong 2008. Ang kaniyang mga ari-arian ay iba-iba gaya ng; pananlapi, kemikal na galing sa petrolyo, pagpapalipad ng eroplano tulad ng Cebu Pacific Air, telekomunikasyon tulad ng Digital Communications Philippines, pagpapalaki ng mga baboy, tulad ng Universal Robina Corporation, at pagnenegosyo sa lupa tulad ng Robinson’s Land
 11. 11. Noong 1975, napagpasiyahan ni Tony at ng kaniyang mga kapatid na lalaki na magtayo ng ice cream parlor hanggang ito’y lumago at nabuo ang pinakamalaking kainan sa bansa. Ito ang Jollibee.
 12. 12. Siya’y nagsimula sa kapital na P10 000 na ginamit sa pagpapatayo ng isang maliit na negosyong pangkonstruksiyon na kinalaunan ay lumaki at naging isang malawakang proyektong pabahay
 13. 13. Hawak niya ang ilan sa mga nagungunang bangko sa bansa: ang Banco de Oro at China Banking Corporation. Siya rin ang kinilalang pinakamayamang negosyante noong 2008 dahil sa paglaki ng kita ng mga bangko at ng SM supermalls na kaniyang pagmamay-ari
 14. 14. Pagpapalalim ng Kaalaman Punan ang dyagram ng mga pangalan ng entrepreneur o negosyanteng tinalakay.
 15. 15. Paglalahat
 16. 16. Pagtataya • Paghambingin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa kuwaderno A. 1.Danding Cojuanco 2.Socorro Ramos 3.Lucio Tan 4.Henry Sy 5.David Consunji 6.Tony Tan Caktiong 7.Alfredo Yao 8.Cecilio Pedro 9.John Gokongwei Jr. 10.Lolita Hizon B. A.Aklatan B.Konstruksiyon at power plant C. Sa pananalapi, kemikal na galing sa petrolyo D.Panlinis ng ngipin E. Pinakanangungunang bangko sa bansa F. Juice G.Kainan hango sa Bee H.Produkto gawa sa karne I. Pinakamalaking korporasyon ng pagkain J. Pinakaunang kompanya ng eroplano
 17. 17. Pangwakas na Pagtatasa • Isulat ang titik ng tamang sagot sa puwang. Piliin ang sagot mula sa hanay B. _____1. pinamayamang negosyanteng Pilipino na nagmamay- ari ng Asia Brewery, Allied Bank, Philippine Airlines, at Fortune Tobacco _____2. May-ari ng Jollibee. Tinaguriang Best Pilipino Entrepreneur. _____3. Siya ang may-ari ng SM malls. _____4. Nagmula sa mahirap na pamilya na ngkaroon ng malawakang proyektong pabahay. _____5. May-ari ng National Bookstore. _____6. Nakaisip at nagmamay-ari ng Zest-O juice. _____7. Matagumpay na negosyante na may-ari ng Hapee Toothpaste _____8. Tagapamahala ng SannMiguel Corporation _____9. Pampaga’s Best ang kaniyang negosyo _____10. May-ari ng DMCI Holdings Inc. A.Manny Villar B.Henry Sy C. Socorro Ramos D.David Consunji E. John Gokongwei Jr. F. Tony Tan Caktiong G.Eduardo “Danding” Cojuangco H.Lolita Hizon I. Ceclio Pedro J. Alfredo Yao K.Lucio Tan
 18. 18. Takdang Aralin • Isabuhay ang natutunan sa aralin. Kung ikaw ay isang entrepreneur, anong negosyo ang iyong sisimulan? • Sumulat ng isang talata sa iyong kuwaderno tungkol dito
 19. 19. Pagganyak Ano ang ipinahihiwatig ng mga larawan?
 20. 20. Ayon kay Dr. Stephen Krauss, isang sikat na dermatologist sa Atlanta, dapat daw nating tandaan ang limang elemento ng tagumpay. 1. Vision- marapat na ating tukuyin kung ano ang gusto nating marating sa buhay. 2. Estratehiya- upang matupad natin ang ating pangarap sa buhay ay dapat na mayroon tayong malinaw na layunin at plano
 21. 21. 3. Tiwala sa Sarili- Kailangang magkaroon ng tiwala sa sarili ng kakayahan. Dapat nating alamin ang magaganda nating katangian na tutulong sa atin upang makamit natin ang ating pangarap sa buhay. 4. Tiyaga – “kung may tiyaga may nilaga.” Ito ang kasabihan na dapat nating tandaan. Ang mga pagkabigo na tin sa buhay ay dapat hindi maging dahilan upang panghinaan ng loob. Ipagpatuloy natin ang pagtitiyaga dahil ito ang susi sa tagumpay.
 22. 22. 5. Pagtutuwid sa Pagkakamali- Kailangang matuto sa mga naging pagkakamali
 23. 23. Pagpapalalim ng Kaalaman • Magsulat ng mga karagdagang elemento upang magtagumpay 1.____________________________ 2.____________________________ 3.____________________________
 24. 24. Paglalahat
 25. 25. Pagtataya • Isulat ang titik ng wastong sagot. 1. Ito ay tumutukoy sa pagtupad ng ating gustong marating sa buhay. A. Estratehiya C. Vision B. Pagtitiwala sa Sarili D. Pagtitiyaga 2. Ito ang kasabihan na dapat nating tandaan. Ang mga kasawian natin sa buhay ay dapat na hindi maging dahilan upang panghinaan ng loob. Ipagpatuloy natin ang pagtitiyaga dahil ito ay susi sa tagumpay A. Pagtitiyaga C. Pagtitiwala sa Sarili B.Vision D. Pagtuwid sa pagkakamali
 26. 26. 3. Isang katangiang maganda na tutulong sa atin upang makamit natin ang ating pangarap sa buhay. A. Vision C. Pagtitiwala sa Sarili B. Estratehiya D. Pagtitiyaga 4. Ito ay pagkatuto sa mga maling hakbang at maisasagaw ang mga pagtatama sa pagkakamali. A. pagtitiyaga C. pagtitiwala sa sarili B. vision D. pagtutuwid ng pagkakamali
 27. 27. 5. Kailangan nating magkaroon ng paniniwala sa sarili nating kakayahan. Dapat nating alamin ang magaganda anating katangian na tutulong sa atin upang makamit ang ating pangarap sa buhay. A. Pagtitiyaga C. Pagtitiwala sa Sarili B. Vision D. Pagtuwid sa Pagkakamali
 28. 28. Tandaan Natin Hindi sagabal ang kahirapan upang maging matagumpay sa buhay. Maaaring indibidwal o sama-samang pagkilos ang susi sa tagumpay. Ang tagumpay ay hindi batay sa suwete kundi sa ilang hakbang na maaaring gawin ng indibidwal o grupo.
 29. 29. Pangwakas na Pagtatasa • Kung ikaw ay isa entrepreneur, anong elemento ng tagumpay ang iyong isasaalang-alang at bakit? • Gumawa ng talata na mayroong 5 pangungusap o higit pa. • Ihayag ito sa klase
 30. 30. Takdang Aralin • Ilapat ang mga natutunan sa aralin. Paano mo gagamitin ang 5 elemento ng tagumpay sa iyong pag-aaral. Ipaliwanag ang iyong mga kasagutan. 1. Vision 2. Estratehiya 3. Tiwala sa Sarili 4. Pagtitiyaga 5. Pagtutuwid sa Pagkakamali

×