Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Avoin jakaminen 15.3.23

 1. 15.3.2023 | 1 Avoin jakaminen: idea, käytännöt ja sivustot Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op Webinaari 15.3.2023 (1/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso TAMK: DigiPuffetti-hanke
 2. DigiPuffetti – DigiPedagogiikan noutopöytä TAMKin OPH-rahoitteinen opetustoimen täydennyskoulutushanke: www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/digipuffetti-digipedagogiikan- noutopoyta • XR uusien maailmojen avaajana 3 op (Tampere & verkko, syksy 2023) • Tämän koulutuksen uusinta syksyllä 2023. Ks. myös TAOKin pedagoginen täydennyskoulutus: www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tamk- koulutustarjonta/taokin-pedagoginen-taydennyskoulutus
 3. Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op Koulutuksessa perehdytään avoimeen jakamiseen ja oppimateriaalien jakamisen paikkoihin sekä harjoitellaan oppimateriaalien tuottamista omiin, yksikön, hankkeiden ja oppilaitosten tarpeisiin. Materiaaleja kannustetaan jakamaan avoimella Creative Commons -lisenssillä myös julkisesti esim. Avointen oppimateriaalien kirjastossa-sivulla ja YouTubessa. Huomiota kiinnitetään myös tekijänoikeuksiin ja saavutettavuuteen.
 4. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Tervetuloa: koulutuksen aloitus • Avoin jakaminen ja avoimet oppimateriaalit • Creative Commons -lisenssit • Mistä avointa materiaalia löytyy ja minne sitä voi jakaa? Webinaarien jälkeen tarjolla ohjausta ☺.
 5. Kameran peukutus Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
 6. Webinaarit klo 14.30-16.30 • ke 15.3.: Avoin jakaminen: idea, käytännöt ja sivustot • to 23.3.: Luodaan infograafeja, digijulkaisuja ja kuvatarinoita • ke 12.4.: Videoiden ja animaatioiden tekeminen, tekstittäminen ja jakaminen • ma 24.4.: Verkkotehtävien luomisen sovellukset • to 4.5.: Interaktiiviset kuvat ja videot sekä 360-sisällöt • ke 10.5.: Osallistujien tuotokset ja koulutuksen yhteenveto Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät löydät koulutuksen Padletista!
 7. 10 viikkoa, 10 suoritusta, joihin ilmoittautuessasi sitouduit ☺ • Esittäytyminen TEHTY! • ke 15.3.: Avoin jakaminen: idea, käytännöt ja sivustot TEHTY! • OPPIMISTEHTÄVÄ 1. Hyödynnä muiden jakamaa • to 23.3.: Luodaan infograafeja, digijulkaisuja ja kuvatarinoita • ke 12.4.: Videoiden ja animaatioiden tekeminen, tekstittäminen ja jakaminen • OPPIMISTEHTÄVÄ 2. #JaaJotain • ma 24.4.: Verkkotehtävien luomisen sovellukset • to 4.5.: Interaktiiviset kuvat ja videot sekä 360-sisällöt • OPPIMISTEHTÄVÄ 3. Avointen oppimateriaalien kirjastoon jako • ke 10.5.: Osallistujien tuotokset ja koulutuksen yhteenveto
 8. Kuka olet? Mikä sinua vetää puoleensa avoimissa oppimateriaaleissa? Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 9. Jakaminen on osa kulttuuriamme ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä harto.wordpress.com ”Koulutuksissa käymällä ei ikinä voida saavuttaa samaa tietomäärää, kuin aktiivisesti sosiaalista mediaa seuraamalla.” Petteri Mikkonen www.aikajaavaruus.fi ”Ihmiskunnan menestyminen tällä pallolla on aina perustunut siihen, että opimme toisiltamme ja välitämme osaamistamme yli sukupolvien.” Anne Rongas, Opeblogi (CC BY-SA) opeblogi.blogspot.fi/2014/02/jaa-jotain-paivaa-viritellessa-jaajotain.html Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 10. Avoimen oppimisen historiaa avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimen-oppimisen-historiaa • 1990-luvun lopulla monet yliopistot (esim. MIT) tekivät periaatepäätöksen avata kurssimateriaalit avoimiksi. • 2002 UNESCOn foorumi, jonka tuloksena syntyi avoimien oppimateriaalien käsite (OER, Open Educational Resources). • Ymmärrys: oppimateriaalit ovat vain osa laajempaa oppimisen avaamista. • 2010-luvun taitteessa korkeakoulujen avoimet MOOC-verkkokurssit. • 2012 laadittiin UNESCOn Avoimien oppimateriaalien maailmankonferenssissa Avoimien oppimateriaalien Pariisin julistus, missä painotettiin avoimuuden roolia inklusiivisuuden ja globaalin tasa-arvon edistäjänä. • 2010-luvulla korostunut avointen opetuskäytäntöjen käsite (OEP, Open Educational Practices), joka sisältää myös ped.menetelmiä ja arviointijärjestelmiä. • UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus (2019): globaalisti kaikille oppijoille mahdollisuus korkealaatuiseen ja elinikäiseen oppimiseen.
 11. UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus (2019) Ilmari Jauhiainen (CC BY-SA): avointiede.fi/fi/ajankohtaista/unescon-suositus-avoimista-oppimateriaaleista ”Suositus on osoitettu valtioille, mutta siinä ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat välillisesti myös organisaatioihin ja yksittäisiin opettajiin ja oppijoihin. Suosituksessa painotetaan viittä päämäärää: 1. Valmiuksien lisääminen 2. Tukikäytäntöjen kehittäminen 3. Laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen 4. Taloudellisen kestävyyden edistäminen 5. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.”
 12. Suomen oppilaitosten askeleita • Opetushallitus ja moni koulutuksen järjestäjä suosittelee avointa jakamista, esim. Tampereen kaupunki 2013 alk. • Jaa jotain –viikko: jaajotain.wordpress.com (Suomessa 2013 alk.) • Avoin jakaminen kehittämishankkeissa usein rahoituksen ja työsuhteen edellytys. • Korkea-aste: – Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation sivustolla laajasti suosituksia ja ohjeita opettajille, tutkijoille ja organisaatioille: avointiede.fi – Arenen ja Unifin yhteinen visio korkeakoulujen digitalisaatiolle. • Avointen oppimateriaalien kirjasto CC-lisensoiduille materiaaleille (2019): aoe.fi Kuva: Anne Rongas, CC BY
 13. Ei vain oppilaitosten asia Yksityishenkilöt • Hyötykäyttöä ja/tai näkyvyyttä omille töille. • Oman työllistymisen edistäminen. Standardilisensseiksi CC BY ja CC0 –lisenssit • Suomen julkishallinto (2014 alk.) – Kataisen hallitusohjelma 2011: "Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi.” – Sipilän hallitusohjelma 2015: "Luodaan avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.” • Euroopan komissio (2014 suositus, 2019 päätös) Yritykset • Moni yritys jakaa jotain avoimesti edistääkseen tavoitteitaan ja/tai houkutellakseen asiakkaita, joista osa päätyy myös ostamaan jotain.
 14. classroomscreen.com Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 15. Avoimen tieteen suosituksia oppimisen avoimuudelle avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus Asiantuntijaryhmä laatii suosituksia ja antaa opettajille ja organisaatioille neuvoja, miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta voi edistää. Suositukset (11/2022 mennessä): • Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa? • Miten huomioit tekijänoikeuden julkaistessasi avoimia oppimateriaaleja? • Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimateriaaleissa? • Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua? • Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata? Vaikka Avoin tiede –sivusto katsoo asiaa korkea-asteen näkökulmasta, siellä on hyviä ajatuksia muillekin ☺
 16. Avoin tiede: Suositus laadun huomioimiseksi avoimissa materiaaleissa avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-laadun-avoimissa-oppimateriaaleissa (CC BY) • ”Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa. • Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa. • Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä. • Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin. • Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.” Tutustu laatukriteerien tarkempaan esittelyyn lähteessä (kuva)!
 17. Oppimateriaalien avoimuuden viisi R:ää David Wiley viisi R:ää, ks. esim: libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit (CC BY) Avoimuus tarkoittaa maksuttomuutta, mutta ei vain sitä. https://raisd-h2020.eu/media/RAISD_Workshop_OER.pdf Oppimateriaalit ovat todella avoimia, kun kaikki viisi vaatimusta täyttyvät:
 18. Millaisia tavoitteita ja toiveita sinulla on tälle koulutukselle? Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 19. Tavoitteita koulutukselle Työkaluna Flinga Wall, linkki Padletissa
 20. Creative Commons creativecommons.fi • Kun jaat materiaaleja tai haluat hyödyntää muiden jakamaa. • Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa. • Kansainvälinen. • Epäkaupallinen. • Tekijänoikeuslakia paljon yksinkertaisempi ☺ Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
 21. CC-lisenssin edut Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY
 22. Julkaise avoimesti ja valitse lisenssi creativecommons.org/choose/?lang=fi
 23. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit. Kerro tekijä ja lähde!
 24. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Yleisin →
 25. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu Kuvaukset: avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-tekijanoikeuden-julkaistessasi-avoimia (CC BY) ”CC BY eli Nimeä (Attribution): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua. CC BY-SA eli Nimeä (ByAttribution) ja JaaSamoin (ShareAlike): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Jos muokkaaja julkistaa muokatun version, se tulee julkistaa samalla lisenssillä. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua.”
 26. CC-lisenssin näkyminen verkossa Verkkoympäristöjä ja -sisältöjä tehtäessä ja jaettaessa usein edellytetään valitsemaan ©-merkin ja eri CC-lisenssien väliltä. • CC-lisenssin voi kertoa myös kuvana, kirjainlyhenteenä, tekstinä, koodina. • CC-lisenssistä voi kertoa myös esim. otsikossa tai kansilehdellä. • Jossain sovelluksissa oikeudet määritellään käyttöehdoissa. • Usein palveluntarjoaja varaa itselleen laajemmat käyttöoikeudet.
 27. Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi • Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisille, kehittäjinä OKM, OPH ja CSC. • Oppimateriaalit ovat löydettävissä myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta palvelusta finna.fi • Ulkomaisia OER-sivustoja: www.merlot.org/merlot, www.oercommons.org ja discovery.x5gon.org
 28. Kulttuuri- ja tiedeaineistoja: finna.fi Avoimen tieteen koordinaatio –YT-kanava, Taru Kuhalampi: youtu.be/IGfa2vtl7fY (CC BY) • Finna-luokkahuoneesta löydät valmiiksi koostettuja kokonaisuuksia perus- ja toisen asteen opetukseen. • Aineistoja tuottavat – Arkistot, kirjastot ja museot. Kaikki materiaali ei ole CC-lisensoitua, mutta voit rajata haun esim. avoimiin tai verkkoaineistoihin. – Oppimateriaalia-kohdasta löydät Avointen oppimateriaalien kirjaston aineistot, jotka on kaikki CC-lisensoitu.
 29. Museoiden avoimet sisällöt opimuseossa.fi/opimuseossa/museoiden-avoimet-sisallot
 30. Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta: www.avoindata.fi/fi
 31. pixabay.com • Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä, musiikkia ym. • Hakutulosten ensimmäisellä rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin kuvia palvelun rahoittamiseksi. • Muita kuvapankkeja: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io • Smithsonian: kuvia, 3D-malleja ym: www.si.edu/openaccess Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 32. Minne muualle avointa materiaalia voi jakaa/koota tai sitä löytää? • YouTube (CC BY -lisenssi valittavissa) • Blogi tai muu verkkosivusto • Tiedostojenjakopalvelut: SlideShare, SpeakerDeck,.. • OneDrive, Google Drive, Dropbox (löydettävyys?) • Padlet-muistitaulu, Pinterest,.. • Suoraan palvelusta, minne oppimateriaali on tehty – Sähköiset koe- ja kyselytyökalut, Adobe Express, video- ja animaatiosovellukset, ThingLink, Microsoft Sway, Google-sivustot,.. • H5P (jakaminen esim. Moodlesta, WordPressistä tai tiedostona aoe.fi:stä) • Avoimet oppikirjat ja oppimateriaalit – opetus.tv, otavanopisto.muikkuverkko.fi – Matematiikka: open.onedu.fi/ylakoulu/ylakoulun-matematiikka, kisallioppiminen.fi, avoinoppikirja.fi – Ulkomaisia lähteitä: libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit/oer • Jne, jne, jne
 33. Monta tapaa jakaa • Lukion yhdeksällä äidinkielen opettajalla yhteiset ohjeet Moodlessa (esim. lähdeviitteet tai referaatti-ohjeet). • Ope kokoaa täydennyskoulutuksen vinkit Padletiin ja jakaa kollegoilleen. • Quizletilla yli 300 ja Kahootilla 250 miljoonaa kyselyä • Kuratointi: esim. oppimispelit: padlet.com/matlaakso/pelit • Opetusalan blogit: opehommat.purot.net/blogit • Opetusalan Facebook-ryhmät: opehommat.purot.net/facebookin-opeverkostot • Yritysten ylläpitämät opettajayhteisöt: – Emill-sovellus (Android, iOS): www.ilonait.fi/emill – Freeed-opettajayhteisö: www.freeed.com Oppimateriaalien ensisijainen jakopaikka: aoe.fi Sinne voi linkittää materiaaleja sekä päivittää jakamaansa.
 34. 1. oppimistehtävä Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 35. Ideoi, mistä teemasta teet sisältöjä ensi kerralla ja kirjaudu valmiiksi. Ohjeet Padletissa. Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 36. express.adobe.com/fi-FI/sp
 37. Kerro ääneen tai jaa chattiin yksi oppi tai oivallus tästä webinaarista. Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 38. www.matleenalaakso.fi • Yli 360 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusten diojen ja ohjeiden sivulla kymmeniä ohjeita verkon palveluista. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 39. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi
Publicidad