Kohti digirohkeutta

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer en Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Kohti digirohkeutta!
UFO - Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt
#UFOhanke-päätösseminaari
Kiipula, Janakkala 4.5.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm
Kuva tehty AI:n avulla: www.craiyon.com / ML
Suomen digitaalinen kompassi
Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
Digikompassi on kansallinen strateginen
etenemissuunnitelma digitalisaation
edistämiseen vuoteen 2030 asti.
Tavoitteiden osa-alueet:
• digitaalisesti osaava väestö ja työvoima,
• digitaalinen infrastruktuuri,
• yritysten digitalisaatio ja
• digitaaliset julkiset palvelut.
Arvot digikompassin pohjana
Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
Kestävyys: Edistetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti
kestävää digivihreää siirtymää.
Luottamus: Palveluiden turvallisuus, läpinäkyvyys, vastuullisuus ja reiluus.
Ihmiskeskeisyys: Lähtökohtana ihmisten tarpeet (omadata, yksityisyys).
Osallisuus: Kaikki halutaan pitää mukana ja vaalia vapautta oppia,
innovoida ja yrittää. Taitojen lisäksi tarvitaan digiajan sivistystä.
Uudistuminen: Uudet toimintamallit ja teknologiat välttämättömiä.
Varmistettava vapaus innovoida, tarjota ja valita parhaita teknologioita.
Digitaalinen turvallisuus: Tietoturva, kyberturva ja tietosuoja.
Digiturva on jokaisen vastuulla!
Digitaalinen sivistys
Osaamisen strategiset tavoitteet ja avaintulokset 2030, tavoite 1.
Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
”Suomi on digitaalisesti sivistynyt maa, jossa
jokaisella on valmiudet digimaailmassa toimimiseen ja
keskinäinen kunnioitus ja luottamus ovat korkealla tasolla.”
Digitaalinen sivistys
• tiedollinen, eettinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus.
• kertoo, mitä on tiedettävä, miten toimittava ja miten osallistuttava,
jotta päästään digikompassin visioon.
• näkyy ja vaikuttaa luovuutena, osallisuutena, globaalina ja
yhteiskunnallisena vastuuna, moninaisuuden ymmärtämisenä,
toisista välittämisenä ja hyvinvointina.
Tarvitaan monipuolista osaamista
Arvioin, että suurin taistelu on
tulossa ihmisten mielistä.
→ Opiskelen psykologiaa.
Mitä enemmän meillä on
käytössä teknologiaa, sitä
viisaampia ja eettisempiä
meidän ihmisten tulee olla.
→ Opiskelen filosofiaa.
- Kyberturvan asiantuntija Jarno Limnéll
#Murros2023-tapahtumassa
Kuva tehty AI:n avulla: www.craiyon.com / ML
#ITK2023
www.matleenalaakso.fi/2023/04/suosittuja-itk2023-tviitteja.html
Teknologiaa kuten tekoälyä ei hallita rajaamalla,
vaan osaamisella ja sen valjastamisella oikeaan käyttöön.
• Tekoälyoppaita, sovelluksia ym: padlet.com/matlaakso/ai
• Generation AI –hanke
• Tekeillä ensiapupaketti opettajille ja opiskelijoille.
• Tukiälytorstai-webinaarit.
• Kehitämmekö perinteistä tietojenkäsittelyosaamista –
vai opetellaanko nyt myös koneoppimista ja tekoälyosaamista?
ChatGPT ja muut suuret kielimallit
Ne tuottavat tekstiä käyttäjän kehotteen perusteella sekä
sen perusteella, mikä on opetusaineiston mukaan
tilastollisesti todennäköinen seuraava sana.
Milloin
ChatGPT:n
käyttö on
turvallista?
Flowchart devised by Aleksandr Tiulkanov, AI and
Data Policy Lawyer, 2023, CC BY
www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-and-Artificial-
Intelligence-in-higher-education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
Kohti digirohkeutta
Digitaaliset perustaidot
Osaamisen strategiset tavoitteet ja avaintulokset 2030, tavoite 3.
Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
”Digitaaliset perustaidot ovat maailman huippua ja
ne vievät eteenpäin kestävää yhteiskunnallista kehitystä.”
• Koulutusjärjestelmä, kirjastot, kulttuuriperintö ja tieteen aineistot.
• Hyvät digitaidot luovat perustan ja niitä ylläpidettävä läpi elämän.
– Tekniset perustaidot, medialukutaito,
kyberturvaosaaminen,..
•
EU-kansalaisen digikompetenssit
DigComp 2.2 - The Digital Competence Framework for Citizens:
publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (CC BY)
Informaatio- ja
datalukutaito
Viestintä ja
yhteistyö
Digisisältöjen
tuottaminen
Turvallisuus
Ongelman-
ratkaisu
Digitaalinen osaaminen
Osaamisen strategiset tavoitteet ja avaintulokset 2030, tavoite 3.
Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
”Digitaalinen osaaminen tukee innovaatioita, kilpailukykyä
ja hyvinvointia. Koulutuksen ja tutkimuksen myötä syntyy
yhteiskunnassa tarvittavaa asiantuntijuutta.
Suomi on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-
alan koulutuksen, tutkimuksen ja investointien keskuksia sekä
houkutteleva maa kansainvälisille digiosaajille.”
Selaamme viikossa 90 metriä
Facebookin somevirtaa
Osallisuuden edistäminen
Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
Varmistettava jokaisen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan.
→ Saavutettavuus ja esteettömyys
→ Digitaidot kansalaistaitona
– Edellytys työllistymiselle.
– Edellytys osallisuudelle.
– Laadukasta digitukea eri elämäntilanteissa.
– Tukea ja palveluita tarjottava myös heille, joilla ei ole
mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita.
Ketään ei ole varaa tiputtaa kelkasta.
Tämä edellyttää muutosmyönteisyyden
lisäämistä digitalisaatiota kohtaan yleisesti.
Digitaitoraportin teemana digirohkeus
Digi- ja väestötietovirasto: dvv.fi/digiosaamisen-tilannekuva
Digiosaamisen tilaa ja digituen (dvv.fi/digituki) tarpeita kartoittava
vuosittainen raportti. Ensimmäisen raportin teemana oli digirohkeus.
Mitä on digirohkeus?
Digi- ja väestötietovirasto: dvv.fi/digiosaamisen-tilannekuva
• Itseluottamusta, jonka avulla uskaltaa kokeilla ja ottaa käyttöön
digitaalisia laitteita ja palveluita tai kehittyä niiden käytössä.
• Uskallusta kohdata digitalisoituva arki.​
• Luottamusta, että epävarmuudet kyetään voittamaan ja
kokeileminen ja oppiminen on mahdollista.
Digirohkeutta kasvattavat
Digi- ja väestötietovirasto: dvv.fi/digiosaamisen-tilannekuva
• Positiiviset kokemukset omasta kyvystä oppia ja ymmärtää​.
• Ymmärrys digitaalisista palveluista ihmisen palvelijana.​
• Ympäröivä tilanne, ilmapiiri ja oppimisympäristö:
uskallus yrittää ja oppia​.
• Käyttäjäystävälliset palvelut.​
• Luottamus avun saamiseen vapaa-ajalla ja töissä.
”Digirohkeus on tärkeimpiä digitaitoja.”
Miten sinä
voit tukea
opiskelijoidesi,
kollegojesi ja
lähipiirisi
digirohkeutta?
Kuva tehty AI:n avulla: www.craiyon.com / ML
Hankkeissa tarvitaan digirohkeutta
oppijoilta ja henkilöstöltä
XR-teknologiat
Käsitteestä XR (extended reality) on tullut yleiskäsite,
joka pitää sisällään sekä fyysisen ja virtuaalisen ympäristön
sekoittamisen että hyvin immersiiviset virtuaaliset kokemukset.
• Lisätty todellisuus (AR)
• Virtuaalitodellisuus (VR)
• Mixed Reality (MR)
• Kolmiulotteiset hologrammit
• Haptiikka
ABBA Voyage, kuva: Matleena Laakso, CC BY
Jos kuva kertoo enemmän
kuin tuhat sanaa,
montako sanaa
on 360-kuva?
Kuva: Matleena Laakso, CC B
Elämyksiä
visuaalisuudesta
Kuvan oppimistehtävien työkaluina mm. ThingLink, Adobe Express ja Canva
Työllistyminen
• (Digi)rohkeutta ja digikompassin asennetta myös työnantajille.
• Pohjanmaan pienyrittäjät: halu, kello & digi.
• VR on jo monen yrityksen arkea.
– Joo, meillä oli sellainen UFO...
– Se ei oo tuttua, mutta mä oon jo kokeillu monenlaisia digijuttuja...
• Mitä Luovi voi tehdä edistääkseen työllistymistä?
– Enemmän tukea työssäoppimisen haasteisiin.
– Huomiota opiskelijavalintaan.
– Marko Tyyskän opinnäyte: www.theseus.fi/handle/10024/780361
Sitra: Megatrendit 2023
www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023
1. Luonnon kantokyky murenee
2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
3. Demokratian kamppailu kovenee
4. Kilpailu digivallasta kiihtyy
5. Talouden perusta rakoilee
Hyvät kortit toivottavien
tulevaisuuksien kuvitteluun
Korttien avulla voidaan ryhmissä kehittää kykyä kuvitella erilaisia
tulevaisuuksia ja sitä kautta harjaantua tulevaisuusajattelijana.
Tilaa maksutta: www.sitra.fi/julkaisut/hyvat-kortit-peli
Tai käytä verkkoversiota: openprocessing.org/sketch/1587358
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi:
– Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 26

Recomendados

Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Matleena Laakso
127 vistas37 diapositivas
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23 por
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Matleena Laakso
93 vistas32 diapositivas
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22 por
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22
Johdanto hybridipedagogiikkaan 7.11.22Matleena Laakso
94 vistas28 diapositivas
Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23 por
Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23
Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23Matleena Laakso
84 vistas35 diapositivas
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptx por
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptxVeso2023 - Tekoäly koulussa.pptx
Veso2023 - Tekoäly koulussa.pptxJyväskylä Educational Consortium
248 vistas35 diapositivas
Aktivoivia opetusmenetelmiä por
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
57.4K vistas74 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Oppimistehtävät verkossa por
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaRiikka Lehto (Vanninen)
3.5K vistas17 diapositivas
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf por
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfMatleena Laakso
209 vistas47 diapositivas
Oppimateriaalia verkosta! por
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Matleena Laakso
35.9K vistas77 diapositivas
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin por
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiinSomeketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiinMatleena Laakso
3K vistas22 diapositivas
Opiskelijan aktivointi luennolla por
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaKirsiViitanen
1.1K vistas3 diapositivas
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta por
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
5.7K vistas40 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso209 vistas
Oppimateriaalia verkosta! por Matleena Laakso
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!
Matleena Laakso35.9K vistas
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin por Matleena Laakso
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiinSomeketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Someketti, näkökulmia oppilaitosten sosiaalisen median ohjeisiin
Matleena Laakso3K vistas
Opiskelijan aktivointi luennolla por KirsiViitanen
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
KirsiViitanen1.1K vistas
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta por Matleena Laakso
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Matleena Laakso5.7K vistas
Opiskelijoiden aktivoinnin työkaluja 24.8.22 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivoinnin työkaluja 24.8.22Opiskelijoiden aktivoinnin työkaluja 24.8.22
Opiskelijoiden aktivoinnin työkaluja 24.8.22
Matleena Laakso272 vistas
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit por Harto Pönkä
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Harto Pönkä4.2K vistas
Googleログインから学ぶ OAuth por Kazuma Kimura
Googleログインから学ぶ OAuthGoogleログインから学ぶ OAuth
Googleログインから学ぶ OAuth
Kazuma Kimura4.1K vistas
Autenttiset oppimistehtävät verkossa por KirsiViitanen
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossa
KirsiViitanen1.6K vistas
リクルートのビッグデータ活用基盤とビッグデータ活用のためのメタデータ管理Webのご紹介 por Recruit Technologies
リクルートのビッグデータ活用基盤とビッグデータ活用のためのメタデータ管理Webのご紹介リクルートのビッグデータ活用基盤とビッグデータ活用のためのメタデータ管理Webのご紹介
リクルートのビッグデータ活用基盤とビッグデータ活用のためのメタデータ管理Webのご紹介
Recruit Technologies8.7K vistas
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020 por Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Matleena Laakso1.2K vistas
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset por Uraristeys
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymyksetLinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
LinkedIn: Aloittelijan usein kysytyt kysymykset
Uraristeys61.5K vistas
UI/UXが無意識に検索行動に与える影響について por Tairo Moriyama
UI/UXが無意識に検索行動に与える影響についてUI/UXが無意識に検索行動に与える影響について
UI/UXが無意識に検索行動に与える影響について
Tairo Moriyama18K vistas
タイル型ウィンドウマネージャawesomeのススメ por Takuto Matsuu
タイル型ウィンドウマネージャawesomeのススメタイル型ウィンドウマネージャawesomeのススメ
タイル型ウィンドウマネージャawesomeのススメ
Takuto Matsuu8.7K vistas
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus por Matleena Laakso
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Matleena Laakso1.7K vistas
リクルートライフスタイル流!分析基盤との賢い付き合い方 por Recruit Lifestyle Co., Ltd.
リクルートライフスタイル流!分析基盤との賢い付き合い方リクルートライフスタイル流!分析基盤との賢い付き合い方
リクルートライフスタイル流!分析基盤との賢い付き合い方

Similar a Kohti digirohkeutta

Digikompassi ja digisivistys por
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysHarto Pönkä
50 vistas24 diapositivas
Digiosalliseksi-workshop 23. por
Digiosalliseksi-workshop 23.Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Matleena Laakso
598 vistas22 diapositivas
Verkkopalveluiden trendit 2013 por
Verkkopalveluiden trendit 2013Verkkopalveluiden trendit 2013
Verkkopalveluiden trendit 2013Jarno Malaprade
895 vistas42 diapositivas
Tvt terveystiedon opetuksessa, huhtikuu 2018 por
Tvt terveystiedon opetuksessa, huhtikuu 2018Tvt terveystiedon opetuksessa, huhtikuu 2018
Tvt terveystiedon opetuksessa, huhtikuu 2018Matleena Laakso
263 vistas86 diapositivas
Tvt terveystiedon opetuksessa 4.4.19 por
Tvt terveystiedon opetuksessa 4.4.19Tvt terveystiedon opetuksessa 4.4.19
Tvt terveystiedon opetuksessa 4.4.19Matleena Laakso
259 vistas39 diapositivas
Digitalisaatio muuttaa kaiken - opetuksenkin? por
Digitalisaatio muuttaa kaiken - opetuksenkin?Digitalisaatio muuttaa kaiken - opetuksenkin?
Digitalisaatio muuttaa kaiken - opetuksenkin?Jukka Huhtamäki
1.2K vistas34 diapositivas

Similar a Kohti digirohkeutta(20)

Digikompassi ja digisivistys por Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä50 vistas
Tvt terveystiedon opetuksessa, huhtikuu 2018 por Matleena Laakso
Tvt terveystiedon opetuksessa, huhtikuu 2018Tvt terveystiedon opetuksessa, huhtikuu 2018
Tvt terveystiedon opetuksessa, huhtikuu 2018
Matleena Laakso263 vistas
Tvt terveystiedon opetuksessa 4.4.19 por Matleena Laakso
Tvt terveystiedon opetuksessa 4.4.19Tvt terveystiedon opetuksessa 4.4.19
Tvt terveystiedon opetuksessa 4.4.19
Matleena Laakso259 vistas
Digitalisaatio muuttaa kaiken - opetuksenkin? por Jukka Huhtamäki
Digitalisaatio muuttaa kaiken - opetuksenkin?Digitalisaatio muuttaa kaiken - opetuksenkin?
Digitalisaatio muuttaa kaiken - opetuksenkin?
Jukka Huhtamäki1.2K vistas
Eilisen keinot tappavat tulevaisuuden tiedon - Koulutus teknologian pyörteissä por Niina Nurmi
Eilisen keinot tappavat tulevaisuuden tiedon - Koulutus teknologian pyörteissäEilisen keinot tappavat tulevaisuuden tiedon - Koulutus teknologian pyörteissä
Eilisen keinot tappavat tulevaisuuden tiedon - Koulutus teknologian pyörteissä
Niina Nurmi259 vistas
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020 por Olli Pitkänen
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Olli Pitkänen558 vistas
Huomenna tänään on eilen por Jyrki Kasvi
Huomenna tänään on eilenHuomenna tänään on eilen
Huomenna tänään on eilen
Jyrki Kasvi1.3K vistas
Digitalisaatio por Verke
DigitalisaatioDigitalisaatio
Digitalisaatio
Verke460 vistas
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021 por Verke
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Verke94 vistas
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso10 vistas
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä? por Verke
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Miten digitaalisuus näkyy nuorisotyössä?
Verke474 vistas
Tulevaisuuden digivanhus por Jyrki Kasvi
Tulevaisuuden digivanhusTulevaisuuden digivanhus
Tulevaisuuden digivanhus
Jyrki Kasvi1K vistas
Opetusteknologian trendit 16.2.15 por Matleena Laakso
Opetusteknologian trendit 16.2.15 Opetusteknologian trendit 16.2.15
Opetusteknologian trendit 16.2.15
Matleena Laakso937 vistas
Millä eväillä 2070 luvulle? por Jyrki Kasvi
Millä eväillä 2070 luvulle?Millä eväillä 2070 luvulle?
Millä eväillä 2070 luvulle?
Jyrki Kasvi1.2K vistas
Kohti digistrategiaa por Virpi Slotte
Kohti digistrategiaaKohti digistrategiaa
Kohti digistrategiaa
Virpi Slotte305 vistas
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle por Matleena Laakso
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalleDigitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle
Digitaalisuuden vaikutukset oppimiseen ja työvälineitä kouluttajalle
Matleena Laakso786 vistas

Más de Matleena Laakso

Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
3 vistas40 diapositivas
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
2 vistas37 diapositivas
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 vistas68 diapositivas
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 vistas34 diapositivas
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
21 vistas29 diapositivas
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
49 vistas52 diapositivas

Más de Matleena Laakso(20)

Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso3 vistas
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 vistas
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso21 vistas
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso49 vistas
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso57 vistas
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 vistas
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 vistas
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 vistas
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23 por Matleena Laakso
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.4K vistas

Kohti digirohkeutta

 • 1. Kohti digirohkeutta! UFO - Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt #UFOhanke-päätösseminaari Kiipula, Janakkala 4.5.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm Kuva tehty AI:n avulla: www.craiyon.com / ML
 • 2. Suomen digitaalinen kompassi Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429 Digikompassi on kansallinen strateginen etenemissuunnitelma digitalisaation edistämiseen vuoteen 2030 asti. Tavoitteiden osa-alueet: • digitaalisesti osaava väestö ja työvoima, • digitaalinen infrastruktuuri, • yritysten digitalisaatio ja • digitaaliset julkiset palvelut.
 • 3. Arvot digikompassin pohjana Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429 Kestävyys: Edistetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää digivihreää siirtymää. Luottamus: Palveluiden turvallisuus, läpinäkyvyys, vastuullisuus ja reiluus. Ihmiskeskeisyys: Lähtökohtana ihmisten tarpeet (omadata, yksityisyys). Osallisuus: Kaikki halutaan pitää mukana ja vaalia vapautta oppia, innovoida ja yrittää. Taitojen lisäksi tarvitaan digiajan sivistystä. Uudistuminen: Uudet toimintamallit ja teknologiat välttämättömiä. Varmistettava vapaus innovoida, tarjota ja valita parhaita teknologioita. Digitaalinen turvallisuus: Tietoturva, kyberturva ja tietosuoja. Digiturva on jokaisen vastuulla!
 • 4. Digitaalinen sivistys Osaamisen strategiset tavoitteet ja avaintulokset 2030, tavoite 1. Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429 ”Suomi on digitaalisesti sivistynyt maa, jossa jokaisella on valmiudet digimaailmassa toimimiseen ja keskinäinen kunnioitus ja luottamus ovat korkealla tasolla.” Digitaalinen sivistys • tiedollinen, eettinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. • kertoo, mitä on tiedettävä, miten toimittava ja miten osallistuttava, jotta päästään digikompassin visioon. • näkyy ja vaikuttaa luovuutena, osallisuutena, globaalina ja yhteiskunnallisena vastuuna, moninaisuuden ymmärtämisenä, toisista välittämisenä ja hyvinvointina.
 • 5. Tarvitaan monipuolista osaamista Arvioin, että suurin taistelu on tulossa ihmisten mielistä. → Opiskelen psykologiaa. Mitä enemmän meillä on käytössä teknologiaa, sitä viisaampia ja eettisempiä meidän ihmisten tulee olla. → Opiskelen filosofiaa. - Kyberturvan asiantuntija Jarno Limnéll #Murros2023-tapahtumassa Kuva tehty AI:n avulla: www.craiyon.com / ML
 • 6. #ITK2023 www.matleenalaakso.fi/2023/04/suosittuja-itk2023-tviitteja.html Teknologiaa kuten tekoälyä ei hallita rajaamalla, vaan osaamisella ja sen valjastamisella oikeaan käyttöön. • Tekoälyoppaita, sovelluksia ym: padlet.com/matlaakso/ai • Generation AI –hanke • Tekeillä ensiapupaketti opettajille ja opiskelijoille. • Tukiälytorstai-webinaarit. • Kehitämmekö perinteistä tietojenkäsittelyosaamista – vai opetellaanko nyt myös koneoppimista ja tekoälyosaamista?
 • 7. ChatGPT ja muut suuret kielimallit Ne tuottavat tekstiä käyttäjän kehotteen perusteella sekä sen perusteella, mikä on opetusaineiston mukaan tilastollisesti todennäköinen seuraava sana.
 • 8. Milloin ChatGPT:n käyttö on turvallista? Flowchart devised by Aleksandr Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer, 2023, CC BY www.iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT-and-Artificial- Intelligence-in-higher-education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf
 • 10. Digitaaliset perustaidot Osaamisen strategiset tavoitteet ja avaintulokset 2030, tavoite 3. Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429 ”Digitaaliset perustaidot ovat maailman huippua ja ne vievät eteenpäin kestävää yhteiskunnallista kehitystä.” • Koulutusjärjestelmä, kirjastot, kulttuuriperintö ja tieteen aineistot. • Hyvät digitaidot luovat perustan ja niitä ylläpidettävä läpi elämän. – Tekniset perustaidot, medialukutaito, kyberturvaosaaminen,.. •
 • 11. EU-kansalaisen digikompetenssit DigComp 2.2 - The Digital Competence Framework for Citizens: publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 (CC BY) Informaatio- ja datalukutaito Viestintä ja yhteistyö Digisisältöjen tuottaminen Turvallisuus Ongelman- ratkaisu
 • 12. Digitaalinen osaaminen Osaamisen strategiset tavoitteet ja avaintulokset 2030, tavoite 3. Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429 ”Digitaalinen osaaminen tukee innovaatioita, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Koulutuksen ja tutkimuksen myötä syntyy yhteiskunnassa tarvittavaa asiantuntijuutta. Suomi on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia- alan koulutuksen, tutkimuksen ja investointien keskuksia sekä houkutteleva maa kansainvälisille digiosaajille.”
 • 13. Selaamme viikossa 90 metriä Facebookin somevirtaa
 • 14. Osallisuuden edistäminen Valtioneuvoston julkaisuja 2022:65 (CC BY-SA): julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429 Varmistettava jokaisen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan. → Saavutettavuus ja esteettömyys → Digitaidot kansalaistaitona – Edellytys työllistymiselle. – Edellytys osallisuudelle. – Laadukasta digitukea eri elämäntilanteissa. – Tukea ja palveluita tarjottava myös heille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita. Ketään ei ole varaa tiputtaa kelkasta. Tämä edellyttää muutosmyönteisyyden lisäämistä digitalisaatiota kohtaan yleisesti.
 • 15. Digitaitoraportin teemana digirohkeus Digi- ja väestötietovirasto: dvv.fi/digiosaamisen-tilannekuva Digiosaamisen tilaa ja digituen (dvv.fi/digituki) tarpeita kartoittava vuosittainen raportti. Ensimmäisen raportin teemana oli digirohkeus.
 • 16. Mitä on digirohkeus? Digi- ja väestötietovirasto: dvv.fi/digiosaamisen-tilannekuva • Itseluottamusta, jonka avulla uskaltaa kokeilla ja ottaa käyttöön digitaalisia laitteita ja palveluita tai kehittyä niiden käytössä. • Uskallusta kohdata digitalisoituva arki.​ • Luottamusta, että epävarmuudet kyetään voittamaan ja kokeileminen ja oppiminen on mahdollista.
 • 17. Digirohkeutta kasvattavat Digi- ja väestötietovirasto: dvv.fi/digiosaamisen-tilannekuva • Positiiviset kokemukset omasta kyvystä oppia ja ymmärtää​. • Ymmärrys digitaalisista palveluista ihmisen palvelijana.​ • Ympäröivä tilanne, ilmapiiri ja oppimisympäristö: uskallus yrittää ja oppia​. • Käyttäjäystävälliset palvelut.​ • Luottamus avun saamiseen vapaa-ajalla ja töissä. ”Digirohkeus on tärkeimpiä digitaitoja.”
 • 18. Miten sinä voit tukea opiskelijoidesi, kollegojesi ja lähipiirisi digirohkeutta? Kuva tehty AI:n avulla: www.craiyon.com / ML
 • 20. XR-teknologiat Käsitteestä XR (extended reality) on tullut yleiskäsite, joka pitää sisällään sekä fyysisen ja virtuaalisen ympäristön sekoittamisen että hyvin immersiiviset virtuaaliset kokemukset. • Lisätty todellisuus (AR) • Virtuaalitodellisuus (VR) • Mixed Reality (MR) • Kolmiulotteiset hologrammit • Haptiikka ABBA Voyage, kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 21. Jos kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, montako sanaa on 360-kuva? Kuva: Matleena Laakso, CC B
 • 23. Työllistyminen • (Digi)rohkeutta ja digikompassin asennetta myös työnantajille. • Pohjanmaan pienyrittäjät: halu, kello & digi. • VR on jo monen yrityksen arkea. – Joo, meillä oli sellainen UFO... – Se ei oo tuttua, mutta mä oon jo kokeillu monenlaisia digijuttuja... • Mitä Luovi voi tehdä edistääkseen työllistymistä? – Enemmän tukea työssäoppimisen haasteisiin. – Huomiota opiskelijavalintaan. – Marko Tyyskän opinnäyte: www.theseus.fi/handle/10024/780361
 • 24. Sitra: Megatrendit 2023 www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023 1. Luonnon kantokyky murenee 2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat 3. Demokratian kamppailu kovenee 4. Kilpailu digivallasta kiihtyy 5. Talouden perusta rakoilee
 • 25. Hyvät kortit toivottavien tulevaisuuksien kuvitteluun Korttien avulla voidaan ryhmissä kehittää kykyä kuvitella erilaisia tulevaisuuksia ja sitä kautta harjaantua tulevaisuusajattelijana. Tilaa maksutta: www.sitra.fi/julkaisut/hyvat-kortit-peli Tai käytä verkkoversiota: openprocessing.org/sketch/1587358
 • 26. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi: – Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0