Tekoäly opetuksessa 22.3.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer en Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Tekoäly opetuksessa
Turun seudun äidinkielenopettajat ry
22.3.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla:
www.photoleapapp.com
Matleena Laakso
Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja
• Kouluttanut ympäri Suomea ja
verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti.
• Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla.
• Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa.
• Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta
aiheesta.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan
laatima esittely. Kuva on valittu sen
ehdotuksesta Instagramista.
Diojen linkkejä & muita hyviä lähteitä
padlet.com/matlaakso/ai
Tekoäly ei ole mitään uutta
ChatGPT ennätysnopeasti käyttöön
www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users
Näkökulmia
Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja.
Tarkempi määrittely on avoin,
koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä.
– Wikipedia
Teknologinen kehitys niin nopeaa,
että emme voi ennakoida, mitä on tulossa.
– Maija-Riitta Ollila
61 % eurooppalaisista suhtautuu myönteisesti tekoälyyn ja
robotteihin, mutta 88 % on sitä mieltä, että uusia teknologioita
tulee valvoa tarkasti.
– Eurobarometri
Näkökulmia
Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ.
Ei se tullut napista painamalla.
– Ylen Paratiisiperheen tekijä
Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen?
Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin.
– Kari A. Hintikka
Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla
niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme,
jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana.
– Maija-Riitta Ollila
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-
kaytetaan
• Ohjelmistot: virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot,
hakukoneet, puheen- ja kasvojentunnistusjärjestelmät
• ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja
asioiden internet.
Kapea-vahva-super-tekoäly
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
• Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa
tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa
ulkopuolella.
• Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus.
• Super-tekoäly tarkoittaisi, että se on ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
Koulutusaineistojen haasteita
• Itseohjautuva auto Australiassa.
• Google-kääntäjä: she/he?
• Tutkija Joy Boulamwini: ”Pale male data.”
Kuva haastattelusta Last week tonight -ohjelmassa: youtu.be/Sqa8Zo2XWc4
• Esim. ChatGPT:llä myös ennalta tarkistettuja vastauksia ja
syrjintää ehkäisemään pyrkiviä ”filttereitä”.
→ Ohjelmointi peruskouluissa
→ Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista
→ Informaatiolukutaito
→ Kriittinen lukutaito
→ Lähteiden merkitys ja käyttö
OpenAI:n ChatGPT-3
Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Nyt voi chattailla, tulevaisuudessa keskustella.
• Jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa kysymyksiin.
• Osaa myös tiivistää, luokitella, selkokielistää, kääntää, runoilla,..
• EI hyvä tai huono, vaan
→ ymmärrettävä mihin sopii.
→ opeteltava käyttämään.
Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia.
Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella.
OpenAI:n ChatGPT-3
Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia.
Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella.
Haasteita
• Kyse kielimallista: käsittelee sanoja, mutta ei ymmärrä merkityksiä.
• Ei ole hakukone, vaikka moni sellaisena käyttää.
• Tarjoaa myös väärää tietoa.
• Ei kerro lähteitä kuin pyydettäessä ja silloinkin saattaa ne keksiä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot.
• Tekijänoikeudet.
• Rahalla saa paremman version, englanniksi parempia vastauksia.
• Energiasyöppö.
ChatGPT-3
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt).
Tiedot ovat vuoteen 2021 asti, eikä ilmaisversiolla ole yhteyttä internetiin.
Kehotteet, komennot, prompts
Ks. esim. Niina Halonen: eduideas.fi/wp-content/uploads/AI_vinkit_2.pdf
Anna ChatGPT:lle rooli.
• Olet lukion äidinkielen opettaja, runoilija, Aku Ankka,..
Kerro tarkasti ja lyhyesti mitä haluat.
• Tee suunnitelma, tiivistelmä, 20 ideaa, käännös, runo,
tenttikysymys, itsearviointikysymys,..
Tarkenna tehtävää tai anna lisätietoja.
• Lyhennä, selkokielistä, vertaa, kysy minulta kysymyksiä,..
• Jatka vastauksen hiomista lisäkehotteilla.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
AI-sovellusten suositukset 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-
maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon
Kielimalleilla on hyödyllisiä käyttömahdollisuuksia ja ne ovat tulossa
osaksi tekstinkäsittelyohjelmia, joten niitä ei kannata kieltää.
Kielimallien suositukset tiivistettynä:
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada
hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa,
miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat:
Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa
• Oppilaat saavat melko satunnaisia raaka-aineita,
joista he ChatGPT:tä hyödyntäen luovat reseptin.
• Sitten ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
• Lopuksi reseptiäkin arvioidaan ja voidaan parastaa.
Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa
• Konseptuaalisesti hankalan asian opettaminen maahan-
muuttajataustaiselle opiskelijalle:
Ks. myös: www.youtube.com/@MattiSeise/playlists
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Ilmari Vauras, kunniamaininta:
Yläkoululaisten osallistavat novellit
• Oppilas suunnittelee ja toteuttaa Google Forms -alustalla novellin,
joka haarautuu lukijan valintojen mukaan. Jokaisella sivulla on
tekstiä ja siihen liittyvä kuva.
• Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä
on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
Teknologiateollisuus ry:n kilpailu
ChatGPT:n käytöstä opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille:
• Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle.
– Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus.
– Lopuksi valittiin paras äänestäen.
• Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan konfliktin
luominen ChatGPT:n avulla.
• Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen
ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä.
• ChatGPT:tä tuntisuunnitelmien luomisen apuna (englanniksi).
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat:
1. Täysin ilman ChatGPT:tä
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja
korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia.
4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin.
Mitkä esseet mahtoivat olla parhaita?
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat:
1. Täysin ilman ChatGPT:tä
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja
korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia.
4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin.
→ Parhaita olivat kokonaan ihmisen kirjoittamat (em. järjestys).
→ Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
Luo tarina ja työstä sitä eteenpäin
Luo tarina tekoälyn avulla, esim. dandoc.co
• Ei kirjautumista. Toimii suomeksi, osaan kääntää. Voit pyytää muutoksia.
Ja mitä sitten?
• Kirjoita tarina käsin.
• Kopioi tarina tekstinkäsittelyohjelmaan.
– Täydennä tarinaa sivun verran.
– Kuvaile tarinan hahmot.
– Kirjoita itsenäinen jatko-osa.
• Kuvita tarina tai tee siitä animaatio,
käsin tai tekoälyn avustamana.
www.bing.com/new
ChatGPT osana Bing-hakukonetta
• Alkuun tarjolla
jonotusperiaatteella.
• Toimii Edgellä.
Tekoäly opetuksessa 22.3.23
ChatGPT tiivistys 57 vastauksesta
Ks. tuleva blogijulkaisu opettajien webinaarikoulutuksista 4/2023
Palautelomakkeen kysymys:
Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun
oppimistasi?
Ohje ChatGPT:lle:
Tiivistä ja luokittele vastaukset.
Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen.
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön.
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen
uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena.
Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin
hyödyllisinä materiaaleina.
Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
KORJATTAVAAKIN LÖYTYY
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen. (LAAJEMMIN)
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. (+INNOSTUS)
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen
uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena.
Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin
hyödyllisinä materiaaleina.
Luo kuvia: openai.com/dall-e-2
Dall.e2:n avulla luot kuvia antamiesi engl. sanojen mukaan.
Voit myös kertoa haluamasi tyylilajin.
• Käyttö edellyttää kirjautumista ja täysi-ikäisyyttä.
Luo kuvia: www.craiyon.com
Tarjolla maksutta ja
ilman kirjautumista.
• 1-2 min/kuvasetti
(maksaen nopeutuu).
• Kuvat saatuasi voit tarkentaa
kuvausta ja tehdä uuden
version.
Canvan text to image-toiminnolla luotu Instagram-postaus
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 29

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

ChatGPT Guide.pdfChatGPT Guide.pdf
ChatGPT Guide.pdf
ssuser0dac022.1K vistas
ChatGPT_Prompts.pptxChatGPT_Prompts.pptx
ChatGPT_Prompts.pptx
Chakrit Phain88 vistas
ChatGPT.pptxChatGPT.pptx
ChatGPT.pptx
SomnathSinghari1224 vistas
ChatGPT 101 - Vancouver ChatGPT ExpertsChatGPT 101 - Vancouver ChatGPT Experts
ChatGPT 101 - Vancouver ChatGPT Experts
Ali Tavanayan1.1K vistas
ChatGPT Training SessionChatGPT Training Session
ChatGPT Training Session
Kristine Schachinger SEO and Online Marketing60 vistas
OpenAI Chatgpt.pptxOpenAI Chatgpt.pptx
OpenAI Chatgpt.pptx
Nawroz University832 vistas
40+ Tech Video Ideas for YouTube40+ Tech Video Ideas for YouTube
40+ Tech Video Ideas for YouTube
Renderforest28.8K vistas
Miro-työpohjien luominen ja osallistujien ohjaus.pdfMiro-työpohjien luominen ja osallistujien ohjaus.pdf
Miro-työpohjien luominen ja osallistujien ohjaus.pdf
Osana yhteistä ratkaisua Oy611 vistas
ChatGPT Prompt TipsChatGPT Prompt Tips
ChatGPT Prompt Tips
John Allan436 vistas
Projeto roda de leituraProjeto roda de leitura
Projeto roda de leitura
Leonarda Macedo35K vistas
SharePoint Online 外部共有を考えるSharePoint Online 外部共有を考える
SharePoint Online 外部共有を考える
Teruchika Yamada3.3K vistas
UTILIZAÇÃO DOS JOGOS EDUCATIVOS UTILIZAÇÃO DOS JOGOS EDUCATIVOS
UTILIZAÇÃO DOS JOGOS EDUCATIVOS
Marcos Alves13.6K vistas
Atividades permanentes para ed. infantilAtividades permanentes para ed. infantil
Atividades permanentes para ed. infantil
orientacoesdidaticas7.4K vistas

Similar a Tekoäly opetuksessa 22.3.23

Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Matleena Laakso
1.5K vistas33 diapositivas
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
2.7K vistas50 diapositivas

Similar a Tekoäly opetuksessa 22.3.23(20)

Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23
Matleena Laakso1.5K vistas
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Matleena Laakso2.7K vistas
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Matleena Laakso22 vistas
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Matleena Laakso18 vistas
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso29 vistas
THO2023.pdfTHO2023.pdf
THO2023.pdf
Jyväskylä Educational Consortium217 vistas
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Matleena Laakso17 vistas
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso34 vistas
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso6 vistas
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso35 vistas
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso126 vistas
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Matleena Laakso20 vistas
Tekoäly opetuksessa 6.9.23Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Matleena Laakso47 vistas
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso15 vistas
Digiä esityksiin 17.9.19Digiä esityksiin 17.9.19
Digiä esityksiin 17.9.19
Matleena Laakso541 vistas
Verkon helpot palvelut 16.5.17Verkon helpot palvelut 16.5.17
Verkon helpot palvelut 16.5.17
Matleena Laakso1K vistas
Tekoäly opetuksessa 31.8.23Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Tekoäly opetuksessa 31.8.23
Matleena Laakso27 vistas
Tvt terveystiedon opetuksessa 9.5.19Tvt terveystiedon opetuksessa 9.5.19
Tvt terveystiedon opetuksessa 9.5.19
Matleena Laakso200 vistas
Digiä esityksiin 23.10.19Digiä esityksiin 23.10.19
Digiä esityksiin 23.10.19
Matleena Laakso266 vistas

Más de Matleena Laakso(20)

XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso6 vistas
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso16 vistas
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso11 vistas
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso11 vistas
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso19 vistas
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso6 vistas
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 vistas
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 vistas
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.3K vistas
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 12.10.23
Matleena Laakso4 vistas
Pelillisyys ja 360-sisällötPelillisyys ja 360-sisällöt
Pelillisyys ja 360-sisällöt
Matleena Laakso7 vistas
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Matleena Laakso22 vistas
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 vistas
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Matleena Laakso17 vistas
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23
Innostava verkkoläsnäolo 3.10.23
Matleena Laakso114 vistas

Tekoäly opetuksessa 22.3.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa Turun seudun äidinkielenopettajat ry 22.3.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla: www.photoleapapp.com
 • 2. Matleena Laakso Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja • Kouluttanut ympäri Suomea ja verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti. • Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla. • Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa. • Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta aiheesta. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely. Kuva on valittu sen ehdotuksesta Instagramista.
 • 3. Diojen linkkejä & muita hyviä lähteitä padlet.com/matlaakso/ai
 • 4. Tekoäly ei ole mitään uutta
 • 6. Näkökulmia Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. – Wikipedia Teknologinen kehitys niin nopeaa, että emme voi ennakoida, mitä on tulossa. – Maija-Riitta Ollila 61 % eurooppalaisista suhtautuu myönteisesti tekoälyyn ja robotteihin, mutta 88 % on sitä mieltä, että uusia teknologioita tulee valvoa tarkasti. – Eurobarometri
 • 7. Näkökulmia Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ. Ei se tullut napista painamalla. – Ylen Paratiisiperheen tekijä Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen? Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin. – Kari A. Hintikka Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme, jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana. – Maija-Riitta Ollila
 • 8. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita- kaytetaan • Ohjelmistot: virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, hakukoneet, puheen- ja kasvojentunnistusjärjestelmät • ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet. Kapea-vahva-super-tekoäly Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) • Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. • Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. • Super-tekoäly tarkoittaisi, että se on ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 9. Koulutusaineistojen haasteita • Itseohjautuva auto Australiassa. • Google-kääntäjä: she/he? • Tutkija Joy Boulamwini: ”Pale male data.” Kuva haastattelusta Last week tonight -ohjelmassa: youtu.be/Sqa8Zo2XWc4 • Esim. ChatGPT:llä myös ennalta tarkistettuja vastauksia ja syrjintää ehkäisemään pyrkiviä ”filttereitä”. → Ohjelmointi peruskouluissa → Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista → Informaatiolukutaito → Kriittinen lukutaito → Lähteiden merkitys ja käyttö
 • 10. OpenAI:n ChatGPT-3 Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Nyt voi chattailla, tulevaisuudessa keskustella. • Jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa kysymyksiin. • Osaa myös tiivistää, luokitella, selkokielistää, kääntää, runoilla,.. • EI hyvä tai huono, vaan → ymmärrettävä mihin sopii. → opeteltava käyttämään. Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia. Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella.
 • 11. OpenAI:n ChatGPT-3 Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia. Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella. Haasteita • Kyse kielimallista: käsittelee sanoja, mutta ei ymmärrä merkityksiä. • Ei ole hakukone, vaikka moni sellaisena käyttää. • Tarjoaa myös väärää tietoa. • Ei kerro lähteitä kuin pyydettäessä ja silloinkin saattaa ne keksiä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot. • Tekijänoikeudet. • Rahalla saa paremman version, englanniksi parempia vastauksia. • Energiasyöppö.
 • 12. ChatGPT-3 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt). Tiedot ovat vuoteen 2021 asti, eikä ilmaisversiolla ole yhteyttä internetiin.
 • 13. Kehotteet, komennot, prompts Ks. esim. Niina Halonen: eduideas.fi/wp-content/uploads/AI_vinkit_2.pdf Anna ChatGPT:lle rooli. • Olet lukion äidinkielen opettaja, runoilija, Aku Ankka,.. Kerro tarkasti ja lyhyesti mitä haluat. • Tee suunnitelma, tiivistelmä, 20 ideaa, käännös, runo, tenttikysymys, itsearviointikysymys,.. Tarkenna tehtävää tai anna lisätietoja. • Lyhennä, selkokielistä, vertaa, kysy minulta kysymyksiä,.. • Jatka vastauksen hiomista lisäkehotteilla.
 • 14. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean AI-sovellusten suositukset 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja- maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon Kielimalleilla on hyödyllisiä käyttömahdollisuuksia ja ne ovat tulossa osaksi tekstinkäsittelyohjelmia, joten niitä ei kannata kieltää. Kielimallien suositukset tiivistettynä: 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 15. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat: Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa • Oppilaat saavat melko satunnaisia raaka-aineita, joista he ChatGPT:tä hyödyntäen luovat reseptin. • Sitten ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. • Lopuksi reseptiäkin arvioidaan ja voidaan parastaa. Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa • Konseptuaalisesti hankalan asian opettaminen maahan- muuttajataustaiselle opiskelijalle: Ks. myös: www.youtube.com/@MattiSeise/playlists
 • 16. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Ilmari Vauras, kunniamaininta: Yläkoululaisten osallistavat novellit • Oppilas suunnittelee ja toteuttaa Google Forms -alustalla novellin, joka haarautuu lukijan valintojen mukaan. Jokaisella sivulla on tekstiä ja siihen liittyvä kuva. • Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
 • 17. Teknologiateollisuus ry:n kilpailu ChatGPT:n käytöstä opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille: • Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. – Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. – Lopuksi valittiin paras äänestäen. • Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan konfliktin luominen ChatGPT:n avulla. • Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä. • ChatGPT:tä tuntisuunnitelmien luomisen apuna (englanniksi).
 • 18. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat: 1. Täysin ilman ChatGPT:tä 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia. 4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin. Mitkä esseet mahtoivat olla parhaita?
 • 19. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat: 1. Täysin ilman ChatGPT:tä 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia. 4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin. → Parhaita olivat kokonaan ihmisen kirjoittamat (em. järjestys). → Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
 • 20. Luo tarina ja työstä sitä eteenpäin Luo tarina tekoälyn avulla, esim. dandoc.co • Ei kirjautumista. Toimii suomeksi, osaan kääntää. Voit pyytää muutoksia. Ja mitä sitten? • Kirjoita tarina käsin. • Kopioi tarina tekstinkäsittelyohjelmaan. – Täydennä tarinaa sivun verran. – Kuvaile tarinan hahmot. – Kirjoita itsenäinen jatko-osa. • Kuvita tarina tai tee siitä animaatio, käsin tai tekoälyn avustamana.
 • 21. www.bing.com/new ChatGPT osana Bing-hakukonetta • Alkuun tarjolla jonotusperiaatteella. • Toimii Edgellä.
 • 23. ChatGPT tiivistys 57 vastauksesta Ks. tuleva blogijulkaisu opettajien webinaarikoulutuksista 4/2023 Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset.
 • 24. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 25. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? KORJATTAVAAKIN LÖYTYY Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. (LAAJEMMIN) • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. (+INNOSTUS) • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 26. Luo kuvia: openai.com/dall-e-2 Dall.e2:n avulla luot kuvia antamiesi engl. sanojen mukaan. Voit myös kertoa haluamasi tyylilajin. • Käyttö edellyttää kirjautumista ja täysi-ikäisyyttä.
 • 27. Luo kuvia: www.craiyon.com Tarjolla maksutta ja ilman kirjautumista. • 1-2 min/kuvasetti (maksaen nopeutuu). • Kuvat saatuasi voit tarkentaa kuvausta ja tehdä uuden version.
 • 28. Canvan text to image-toiminnolla luotu Instagram-postaus
 • 29. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0