Tekoäly opetuksessa 6.9.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer en Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Tekoäly opetuksessa
ChatSLN – Älyä opiskeluun! -hanke
Savonlinnan lyseon lukio 6.9.2923
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva Savonlinnasta on tehty tekoälyn
avulla Microsoft Bingillä (DALL.E)
Matleena Laakso
• Digipedagoginen asiantuntija ja freelancer-kouluttaja,
työskentelee sivutoimisesti TAMKissa.
• Bloggaaja ja avoimen oppimisen vaikuttaja.
• Kouluttaa ympäri Suomea ja paljon myös verkossa.
• Koulutukseltaan KM, AmO.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely, jota on
hieman lyhennetty. Valokuvaehdotuksen sijaan sain tuloksia kuvahausta.
Ohjelma klo 14-17
• Johdanto tekoälyyn
• Näkökulmia opetukseen ja oppimiseen
• Suuret kielimallit, kehotteet ja esimerkkejä opetuskäytöstä
• Muita tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia: kuvat, videot, diasarjat ym.
– Mm. Adobe Express
Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
padlet.com/matlaakso/ai
Lisään nämä diat
muistitaulun
alimmalle riville.
Face-
book
Ensimmäiset miljoona käyttäjää
Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
Tekoäly kykenee tekemään
älykkäinä pidettäviä toimintoja.
Tarkempi määrittely on avoin,
koska älykkyyttä itsessään
on vaikea määritellä.
– Wikipedia
Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
Scifiä?
Kuva: anaterate (AI-kuva), pixabay.com
Ainakin todellisuutta
Tekoäly on kuin…
Mitä on tekoäly?
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Tekoäly on tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen
toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen
ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
Koneoppiminen
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä
tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin
kohdannut.
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä:
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan
• Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
• ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot,
droonit ja asioiden internet.
Tekoäly opetuksessa 6.9.23
Tekoälyn muotojen jaottelu
Euroopan komission määritelmä:
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan
Ohjelmistot:
hakukoneet,
virtuaaliset avustajat,
kuvia analysoivat ohjelmistot,
puheen- ja kasvojen
tunnistusjärjestelmät.
”Ruumiillistettu” tekoäly:
itseohjautuvat autot,
droonit, robotit ja
asioiden internet.
Tekoälyn integroituu arjen työkaluihin
Nykyinen tekoäly on heikkoa
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
• Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa
rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa
eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella.
• Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja
ihmisen kaltainen tietoisuus.
• Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
Tuli on keksitty
Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1):
areena.yle.fi/podcastit/1-62282689
Me ollaan nyt siinä vaiheessa,
että tuli on keksitty ja osataan
keittää vettä ja mietitään mitä
muuta sillä voisi kypsentää.
Meillä on vielä muutama askel
siihen höyrykoneeseen.
- Teemu Hallamaa
Ei tullut napista painamalla
Juuso Pekkisen podcast: areena.yle.fi/podcastit/1-50765271
Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ.
Ei se tullut napista painamalla.
– Ylen Paratiisiperheen tekijä
Tekoäly toimii parhaiten yhdessä
ihmisen kanssa eli tukiälynä
Kuvat: pixabay.com
Opettaja luo tehtävät tekoälyn avulla.
Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla.
Kuvat tehty em. kehotteella sovelluksella www.canva.com
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
suositusten tiivistys 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-
tekoalysovellusten-kayttoon
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei
huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia,
hänen tulee kertoa, miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa
perustellusta syystä.
Otteita Taitotalon ohjeistuksesta
www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa
”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen
apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​
• selventää vaikeita käsitteitä​
• antaa esimerkkejä​
• antaa ideoita​
• luo ohjeita…​”
”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon
osien arvioitavissa materiaaleissa.​”
”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden
arvioitavissa tehtävissä.​”
Tekoäly ei opi oppijan puolesta
Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa.
• Muilta kopioimalla ei opi.
• Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi.
• Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus
voi kasvaa liiaksi.
Arvioinnin haasteet
• Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti?
• Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
Heräsikö epäilys?
Mahdollisia oireita:
• Teksti syntyy nopeasti eikä vaikuta opiskelijan kieleltä.
• Teksti on ympäripyöreää tai vaikuttaa konekäännökseltä.
• Asiavirheitä – tai virheettömyyttä.
• Olemattomia tai opiskelijoille ei-tyypillisiä lähteitä.
Plagiaatintunnistukseen ei ole luotettavia työkaluja.
• Kysy asiasta suoraan.
• Pyydä selittämään asia omin sanoin.
• Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti:
Kysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Waselius, Pölönen ym. CC BY 4.0.
– Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi?
– Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä?
– Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
Suuret kielimallit
”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään
ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.”
Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0.
www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa
• Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua.
• Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia.
• Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin.
• Kehotteilla annat oman panoksesi tekstille/sisällölle!
.
Suuret kielimallit tuottavat tekstiä
koulutusdatan ja käyttäjän antaman
kehotteen perusteella
ennustamalla sanan kerrallaan.
Ne eivät ymmärrä tai
osaa perustella tekstiään.
Kuva: Blickpixel, pixabay.com
Suuret kielimallit kuten ChatGPT
Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Viesti kirjoittaen tai puhuen.
• Voi osata matematiikkaa tai
koodausta.
• Usein muistaa keskustelua
taaksepäin, joten
jatkokysymykset mahdollisia
vs. hakukone, joka vastaa
yksittäisiin kysymyksiin.
• Ei hyvä tai huono
→ opeteltava käyttämään.
Haasteita
• Ei ymmärrä merkityksiä.
• Parhaimmillaan lyhyehköissä
teksteissä.
• Ei ole hakukone!
• Valehtelee usein ja vakuuttavasti.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot.
• Tekijänoikeuskysymykset epäselviä.
• Taustalla yrityksen arvot.
• Ei kerro luotettavasti lähteitä.
• Rahalla saa paremman version.
• Toimii usein paremmin englanniksi.
• Jokainen fakta tarkistettava!
• Energiasyöppö.
Milloin ChatGPT:n
käyttö on turvallista?
Flowchart devised by Aleksandr
Tiulkanov, AI and Data Policy
Lawyer, 2023, CC BY, suom.
energiaa.vamk.fi
www.iesalc.unesco.org/wp-
content/uploads/2023/04/ChatGPT-
and-Artificial-Intelligence-in-higher-
education-Quick-Start-
guide_EN_FINAL.pdf
* Muista tarkistaa
jokaisen syötetyn sanan
ja lauseen tarkkuus ja
käytä tervettä järkeä.
Kielimallien hyödyntäminen
Ideoinnin apu. Palaute.
Selko- tai
puhekielistä-
minen.
Kääntäminen.
Tehtävien ja
materiaalien
eriyttäminen.
Tiedonhankinta tai
käsitelista.
Selittäminen roolin
tai näkökulman
mukaan.
Yhteenveto,
tiivistys, luokittelu,
kysymysten teko
Asioiden
yhdistäminen tai
vertailu.
Esimerkkien
tuottaminen.
Parannus- ja
korjaus-ehdotukset
Virheiden
selittäminen.
Voi auttaa tyhjän
paperin kammoon.
Oppimateriaalien
ja arviointi-
kriteerien teko.
Testaa
tehtävänanto
tarkentaaksesi
ohjetta.
Kahden kurssin
Integrointi-
suunnitelma.
Kuvageneraattorit eivät ole puheliaita.
Niiden kanssa nopeasti oppii,
että saadakseen haluamansa kuvan,
täytyy kehote suunnitella hyvin.
- Ethan Mollick
Kuva: FelixMittermeier, pixabay.com
Kehotteen elementit
Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille!
Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa
elementtejä matkan varrella.
• ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan.
• Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia
tuottamaan parempia vastauksia.
• Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada
vastauksen.
• Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.”
GitHub: Kehotesuunnitteluopas (MIT License):
www.promptingguide.ai/fi
ChatGPT-kielimalli
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus.
– Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan.
– Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti.
– Maksulliseen 4-versioon voi asentaa lisäosia ja niillä voi päästä nettiin.
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan kysy lisätietoja,
pyydä tarkennusta, tiivistystä, tiettyä tyyliä yms.
www.bing.com/new
• Edellyttää Microsoft-kirjautumista.
• Kielimalli + hakukone.
• Osaa luoda myös kuvia.
• Toimii Edgellä,
rajatusti myös Chromella.
• Osaa luonnostella s-postin tai
blogijulkaisun valitulla tyylillä.
• Tulossa osalle 365-käyttäjiä
tietoturvallisena työkaluna.
Kuvan generointi Bingillä (DALL-E)
bard.google.com
• Google-kirjautuminen (18 v.).
• Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi,
esim. vastausten sävyn valinta ja
Google Lens -työkalun hyödyntäminen.
Asetukset mm.
yksityisyyteen liittyen.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
Teknologiateollisuus ry:n kilpailun satoa.
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Jaakko Korpela
• Kotitalouden tunnilla luodaan satunnaisista raaka-aineista
resepti. Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
Matti Seise
• Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen S2-opiskelijalle.
Benjamin Värre
• Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. Valittiin
aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus.
Äänestettiin paras ja analysoitiin kehotteita.
• Hahmojen ja tarinan luominen pöytäroolipeliin.
Ilmari Vauras: Osallistavat novellit
ChatGPT lukiolaisen tukiälynä
Timo Ilomäki ja Jarkko Sairanen: Tekoäly koulussa, Gradia-lukioiden veso 7.8.2023:
www.slideshare.net/Ilotimo/veso2023-tekoly-koulussapptx
• Osaamistarpeiden hahmottaminen ja itsensä kehittäminen.
• Keskustelukumppani motivaation ylläpitämiseen ja omien
tavoitteiden asettamiseen.
• Ajanhallinta ja stressinhallintastrategioiden löytäminen.
• Harjoittelu ja kertaaminen kokeisiin.
• Vinkit tehokkaaseen opiskeluun.
Opiskelijan tukiäly
• Juttele opiskelevasta aiheesta ja pyydä selittämään se
yksinkertaisesti. Saat idean ja hakusanoja ja voit edetä
luotettavampiin lähteisiin.
• Pyydä tekemään sinulle kysymyksiä ja antamaan vastauksistasi
palautetta. Helpota/vaikeuta osaamiseni perusteella
• Pyydä apua tekstin korjaamiseen ja viimeistelyyn tai
kääntämiseen
– Pyydä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
Tärkeät jatkokysymykset ☺
Tiedekulma, prof. Hannu Toivonen: youtu.be/ipz_Ece8MkU
Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta
www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html
Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin
oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset.
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen.
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön.
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien
sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja
verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
Esseet muutoksessa
• Lisää henk.koht. esimerkkejä, oman oppimisen reflektointia tai
sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn.
• Vertaa tekoälyn antamia vastauksia muihin lähteisiin.
• Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista, paneeli tai väittely.
• Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen.
→ Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee.
• Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa.
Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus.
• Esseen sijaan videoessee, podcast,
ajatuskartta, infograafi, verkkokeskustelu,..
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt
Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee.
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat.
1. Täysin ilman ChatGPT:tä.
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa.
4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt
Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee.
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat.
1. Täysin ilman ChatGPT:tä.
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa.
4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
→ Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4.
→ Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet,
ei korjaamaan niitä.
Kuvia tekoälyn avulla
Esimerkkejä ja ideoita Keudasta
• Sotkuiset hotellihuoneet.
• Sisustussuunnittelu.
• Mallikuvat hiusväreistä ja partamalleista.
• Logosuunnittelun idointi.
Yksinkertaisia työkaluja kuvien luomiseen
• www.craiyon.com, toimii kirjautumatta
• Padlet, vain opettaja kirjautuu.
firefly.adobe.com
Fireflyn avulla voi mm. luoda
ja editoida kuvia lisenssistä
riippuen mm. Adobe Expressin
new.express.adobe.com
ja Photoshopin kautta tai
suoraan Fireflyn sivulla:
firefly.adobe.com
Beta-vaiheessa sisältöjen
kaupallinen käyttö ei ole
sallittua.
new.express.adobe.com
Erinomainen työkalu verkkosisältöjen
luomiseen yksin ja yhdessä.
• Esim. kuvat, grafiikat, julisteet,
somepostaukset, animaatiot, videot
ja verkkojulkaisut.
• Premium käytössänne.
• Jos tekoälyllä generointi ei onnistu,
kokeile Fireflyä.
• Express päivittynyt perusteellisesti!
Päivitän ohjeet piakkoin:
www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Luo animaatio: www.steve.ai
1. Kehittele tarina itse tai suuren kielimallin avulla
2. Luo tarinasta animaatio tai kuvita se käsin tai tekoälyn avulla.
• Esim. www.steve.ai (Animaker): lisää tarina tekstinä, valitse
animaatiopohja, hahmot, musiikki, haluatko tekstityksen ym.
• AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi
Pikainen demo:
youtu.be/O9Otj9pb8zY
Luo animaatio: lumen5.com
Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. Valitse videolle mallipohja. Voit äänittää
selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata automaattisesti
tehtyä videota, minkä kuvitus on valittu tekoälyn avulla.
• Esimerkki: www.matleenalaakso.fi/2023/04/haastepallot.html
Luo dokumentti: invideo.io
Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai
3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja
vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
Diasarjojen luominen
www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html
• ChatGPT:n avulla voi luoda PowerPoint-dioja.
• gamma.app
• Kirjaudu (maksutta 400 AI-krediittiä, suosittelijan linkillä +200).
• Kuvaa sisällöt, suomikin toimii.
• Saat ehdotuksen dioista otsikkotasolla muokattavaksi.
• Valitse teema ja diasarja luodaan sinulle.
Gamman sisältöehdotus
Tekoälysovelluksia
Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan
YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja
ramblefix.com
• Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim.
muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa.
goblin.tools Magic ToDo
• Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa
taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista
oppijoille.
videohighlight.com
• Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten
tai kopioitavaksi videon kuvaukseen.
lightpdf.com / www.chatpdf.com
• Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä vain lataamaasi PDF-tiedostoa.
gpt-persona.com
• Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa.
• Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
Kielten
opettajat
Reaaliaineet
Luovat alat Ma-fy-ke
Kaikki muut
www.matleenalaakso.fi/2023/04/itkn-tyopajapaivassa-nakyy-tekoaly.html
www.matleenalaakso.fi
• Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa.
• Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti
materiaalia verkon palveluista.
– Tekoälykohdasta löydät Padletin ja
pian päivittyvät Adobe Express -ohjeet.
• Sähköisten kokeiden sivu:
esimerkkikyselyitä ja ohjediat.
• H5P-työkalujen sivu:
videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki.
• Webinaarikoonti: maksuttomia
webinaareja ja satoja tallenteita.
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 56

Recomendados

Tekoäly opetuksessa 4.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Matleena Laakso
18 vistas38 diapositivas
Tekoäly opetuksessa 13.10.23 por
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Matleena Laakso
39 vistas54 diapositivas
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 vistas68 diapositivas
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Matleena Laakso
18 vistas50 diapositivas
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Matleena Laakso
6 vistas100 diapositivas
Tekoäly opetuksessa 11.9.23 por
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Tekoäly opetuksessa 11.9.23
Tekoäly opetuksessa 11.9.23Matleena Laakso
28 vistas58 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Tekoäly opetuksessa 6.9.23

Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Matleena Laakso
18 vistas72 diapositivas
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Matleena Laakso
133 vistas37 diapositivas
Tekoäly tuli 9.11.23 por
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Matleena Laakso
37 vistas70 diapositivas
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Matleena Laakso
71 vistas52 diapositivas
Digi opetuksessa 20.2.23 por
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Matleena Laakso
1.5K vistas33 diapositivas
Tekoäly opetuksessa 9.8.23 por
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Matleena Laakso
2.8K vistas50 diapositivas

Similar a Tekoäly opetuksessa 6.9.23(20)

Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso71 vistas
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Opiskelijoiden aktivointi luennoilla 10.12.15
Matleena Laakso5.9K vistas
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23 por Matleena Laakso
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Matleena Laakso20 vistas
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op por Matleena Laakso
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 opSähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Sähköinen arviointi opetuksessa 2 op
Matleena Laakso585 vistas
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus por Matleena Laakso
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuusOppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus
Oppimisympäristöjen kehittämisen nykytilanne ja tulevaisuus
Matleena Laakso617 vistas
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso66 vistas
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20 por Matleena Laakso
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Matleena Laakso106 vistas
Digioppimisen käytännöt ja välineet por Matleena Laakso
Digioppimisen käytännöt ja välineetDigioppimisen käytännöt ja välineet
Digioppimisen käytännöt ja välineet
Matleena Laakso491 vistas
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21 por Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Matleena Laakso147 vistas

Más de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
8 vistas29 diapositivas
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
7 vistas40 diapositivas
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 vistas37 diapositivas
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 vistas68 diapositivas
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
21 vistas34 diapositivas
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
29 vistas29 diapositivas

Más de Matleena Laakso(20)

Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso7 vistas
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 vistas
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso21 vistas
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso29 vistas
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 vistas
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 vistas
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23 por Matleena Laakso
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Tutut sovellukset muuttuneet 19.10.23
Matleena Laakso1.5K vistas
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Matleena Laakso22 vistas

Tekoäly opetuksessa 6.9.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa ChatSLN – Älyä opiskeluun! -hanke Savonlinnan lyseon lukio 6.9.2923 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Kuva Savonlinnasta on tehty tekoälyn avulla Microsoft Bingillä (DALL.E)
 • 2. Matleena Laakso • Digipedagoginen asiantuntija ja freelancer-kouluttaja, työskentelee sivutoimisesti TAMKissa. • Bloggaaja ja avoimen oppimisen vaikuttaja. • Kouluttaa ympäri Suomea ja paljon myös verkossa. • Koulutukseltaan KM, AmO. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely, jota on hieman lyhennetty. Valokuvaehdotuksen sijaan sain tuloksia kuvahausta.
 • 3. Ohjelma klo 14-17 • Johdanto tekoälyyn • Näkökulmia opetukseen ja oppimiseen • Suuret kielimallit, kehotteet ja esimerkkejä opetuskäytöstä • Muita tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia: kuvat, videot, diasarjat ym. – Mm. Adobe Express Tässä diasarjassa on käytetty PowerPointin kuvakkeita.
 • 5. Ensimmäiset miljoona käyttäjää Statista: www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users (CC BY-ND)
 • 6. Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. – Wikipedia Kuva: Susan-lu4esm, Generated by leonardo.ai, pixabay.com
 • 10. Mitä on tekoäly? Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Tekoäly on tietojenkäsittelyn osa-alue, jossa kehitetään älykkääseen toimintaan pystyviä ohjelmistoja, jotka pystyvät esim. itsenäiseen ongelmanratkaisuun tai reagoimaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin.
 • 11. Koneoppiminen Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0 www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa Ohjelma koulutetaan suoriutumaan tehtävistä tilanteissa, joita se ei ole välttämättä aiemmin kohdannut.
 • 12. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä: www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan • Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. • ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet.
 • 14. Tekoälyn muotojen jaottelu Euroopan komission määritelmä: www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-kaytetaan Ohjelmistot: hakukoneet, virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, puheen- ja kasvojen tunnistusjärjestelmät. ”Ruumiillistettu” tekoäly: itseohjautuvat autot, droonit, robotit ja asioiden internet.
 • 16. Nykyinen tekoäly on heikkoa Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) • Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. • Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. • Super-tekoäly olisi ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 17. Tuli on keksitty Juuso Pekkinen, Yle: Räjäytyskuva-podcast, Kausi 3: Tekoäly ja tulevaisuus (jakso 1): areena.yle.fi/podcastit/1-62282689 Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että tuli on keksitty ja osataan keittää vettä ja mietitään mitä muuta sillä voisi kypsentää. Meillä on vielä muutama askel siihen höyrykoneeseen. - Teemu Hallamaa
 • 18. Ei tullut napista painamalla Juuso Pekkisen podcast: areena.yle.fi/podcastit/1-50765271 Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ. Ei se tullut napista painamalla. – Ylen Paratiisiperheen tekijä
 • 19. Tekoäly toimii parhaiten yhdessä ihmisen kanssa eli tukiälynä Kuvat: pixabay.com
 • 20. Opettaja luo tehtävät tekoälyn avulla. Oppija ratkaisee tehtävät tekoälyn avulla. Kuvat tehty em. kehotteella sovelluksella www.canva.com
 • 21. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean suositusten tiivistys 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus- tekoalysovellusten-kayttoon 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 22. Otteita Taitotalon ohjeistuksesta www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tekoalyn-ja-kielimallien-kaytto-taitotalossa ”Tekoälyn käyttö on aina sallittu oman oppimisen apuna ja tukena.​ Pyydä, että tekoäly​ • selventää vaikeita käsitteitä​ • antaa esimerkkejä​ • antaa ideoita​ • luo ohjeita…​” ”Tekoälyn käyttö on rajoitettua tutkintojen ja tutkinnon osien arvioitavissa materiaaleissa.​” ”Tekoälyn käyttö on kokonaan kielletty YTO-aineiden arvioitavissa tehtävissä.​”
 • 23. Tekoäly ei opi oppijan puolesta Oppiminen on edelleen oppijan aktiivista toimintaa. • Muilta kopioimalla ei opi. • Toisen tuotosta ei saa väittää omaksi. • Jos tavoitteena ei ole oppia vaan vain suorittaa kursseja, houkutus voi kasvaa liiaksi. Arvioinnin haasteet • Miten arvioidaan luotettavasti ja tasapuolisesti? • Kaikkea ei voi aina kontrolloida.
 • 24. Heräsikö epäilys? Mahdollisia oireita: • Teksti syntyy nopeasti eikä vaikuta opiskelijan kieleltä. • Teksti on ympäripyöreää tai vaikuttaa konekäännökseltä. • Asiavirheitä – tai virheettömyyttä. • Olemattomia tai opiskelijoille ei-tyypillisiä lähteitä. Plagiaatintunnistukseen ei ole luotettavia työkaluja. • Kysy asiasta suoraan. • Pyydä selittämään asia omin sanoin. • Laita oppija pohtimaan tekoaan kriittisesti: Kysymykset: Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n MOOC. Waselius, Pölönen ym. CC BY 4.0. – Mitä uusia taitoja ja käsitteitä olet oppinut ChatGPT:tä käyttäessäsi? – Kuinka käyttäisit uusia taitojasi ja käsitteitä käytännössä? – Mitä haasteita kohtasit tehtävissä ChatGPT:n avulla?
 • 25. Suuret kielimallit ”Suuri kielimalli on tietokonealgoritmi, joka on koulutettu käsittelemään ihmiskieltä ja tuottamaan luonnolliselta kuulostavaa tekstiä.” Tekoäly opetuksen tukena 1 op, JY:n avoimen yliopiston MOOC. Tomi Waselius, Ilkka Pölönen ym. CC BY 4.0. www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/miten-tekoaly-toimii-nain-kannattaa-suhtautua-chatgpt-hen-opetuksessa • Tuottavat pientä satunnaista vaihtelua. • Joihinkin kysymyksiin valmiita vastauksia. • Kieltäytyvät vastaamasta joihinkin kysymyksiin. • Kehotteilla annat oman panoksesi tekstille/sisällölle! .
 • 26. Suuret kielimallit tuottavat tekstiä koulutusdatan ja käyttäjän antaman kehotteen perusteella ennustamalla sanan kerrallaan. Ne eivät ymmärrä tai osaa perustella tekstiään. Kuva: Blickpixel, pixabay.com
 • 27. Suuret kielimallit kuten ChatGPT Ks. esim: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Viesti kirjoittaen tai puhuen. • Voi osata matematiikkaa tai koodausta. • Usein muistaa keskustelua taaksepäin, joten jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa yksittäisiin kysymyksiin. • Ei hyvä tai huono → opeteltava käyttämään. Haasteita • Ei ymmärrä merkityksiä. • Parhaimmillaan lyhyehköissä teksteissä. • Ei ole hakukone! • Valehtelee usein ja vakuuttavasti. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot. • Tekijänoikeuskysymykset epäselviä. • Taustalla yrityksen arvot. • Ei kerro luotettavasti lähteitä. • Rahalla saa paremman version. • Toimii usein paremmin englanniksi. • Jokainen fakta tarkistettava! • Energiasyöppö.
 • 28. Milloin ChatGPT:n käyttö on turvallista? Flowchart devised by Aleksandr Tiulkanov, AI and Data Policy Lawyer, 2023, CC BY, suom. energiaa.vamk.fi www.iesalc.unesco.org/wp- content/uploads/2023/04/ChatGPT- and-Artificial-Intelligence-in-higher- education-Quick-Start- guide_EN_FINAL.pdf * Muista tarkistaa jokaisen syötetyn sanan ja lauseen tarkkuus ja käytä tervettä järkeä.
 • 29. Kielimallien hyödyntäminen Ideoinnin apu. Palaute. Selko- tai puhekielistä- minen. Kääntäminen. Tehtävien ja materiaalien eriyttäminen. Tiedonhankinta tai käsitelista. Selittäminen roolin tai näkökulman mukaan. Yhteenveto, tiivistys, luokittelu, kysymysten teko Asioiden yhdistäminen tai vertailu. Esimerkkien tuottaminen. Parannus- ja korjaus-ehdotukset Virheiden selittäminen. Voi auttaa tyhjän paperin kammoon. Oppimateriaalien ja arviointi- kriteerien teko. Testaa tehtävänanto tarkentaaksesi ohjetta. Kahden kurssin Integrointi- suunnitelma.
 • 30. Kuvageneraattorit eivät ole puheliaita. Niiden kanssa nopeasti oppii, että saadakseen haluamansa kuvan, täytyy kehote suunnitella hyvin. - Ethan Mollick Kuva: FelixMittermeier, pixabay.com
 • 31. Kehotteen elementit Älä pyydä vain tekstiä, vaan anna oma panoksesi tekstille! Voit aloittaa yksinkertaisilla kehotteilla ja lisätä ja tarkentaa elementtejä matkan varrella. • ”Ohje - tietty tehtävä tai ohje, jonka haluat mallin suorittavan. • Konteksti - ulkoinen tieto tai lisäkonteksti, joka voi ohjata mallia tuottamaan parempia vastauksia. • Syötetiedot - syöte tai kysymys, johon haluamme saada vastauksen. • Lopputuloksen haluttu muotoilu - tyyli tai formaatti.” GitHub: Kehotesuunnitteluopas (MIT License): www.promptingguide.ai/fi
 • 32. ChatGPT-kielimalli 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com tai mobiilisovellus. – Ikäraja 13 v, alle 18 v. tarvitsee huoltajan luvan. – Maksuton 3,5-versio koulutettu syyskuulle 2021 asti. – Maksulliseen 4-versioon voi asentaa lisäosia ja niillä voi päästä nettiin. 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan kysy lisätietoja, pyydä tarkennusta, tiivistystä, tiettyä tyyliä yms.
 • 33. www.bing.com/new • Edellyttää Microsoft-kirjautumista. • Kielimalli + hakukone. • Osaa luoda myös kuvia. • Toimii Edgellä, rajatusti myös Chromella. • Osaa luonnostella s-postin tai blogijulkaisun valitulla tyylillä. • Tulossa osalle 365-käyttäjiä tietoturvallisena työkaluna.
 • 35. bard.google.com • Google-kirjautuminen (18 v.). • Toimii suomeksi, monipuolisempi englanniksi, esim. vastausten sävyn valinta ja Google Lens -työkalun hyödyntäminen. Asetukset mm. yksityisyyteen liittyen.
 • 36. ChatGPT:n käyttö opetuksessa Teknologiateollisuus ry:n kilpailun satoa. FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Jaakko Korpela • Kotitalouden tunnilla luodaan satunnaisista raaka-aineista resepti. Ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. Matti Seise • Käsitteellisesti vaikean asian opettaminen S2-opiskelijalle. Benjamin Värre • Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. Valittiin aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. Äänestettiin paras ja analysoitiin kehotteita. • Hahmojen ja tarinan luominen pöytäroolipeliin. Ilmari Vauras: Osallistavat novellit
 • 37. ChatGPT lukiolaisen tukiälynä Timo Ilomäki ja Jarkko Sairanen: Tekoäly koulussa, Gradia-lukioiden veso 7.8.2023: www.slideshare.net/Ilotimo/veso2023-tekoly-koulussapptx • Osaamistarpeiden hahmottaminen ja itsensä kehittäminen. • Keskustelukumppani motivaation ylläpitämiseen ja omien tavoitteiden asettamiseen. • Ajanhallinta ja stressinhallintastrategioiden löytäminen. • Harjoittelu ja kertaaminen kokeisiin. • Vinkit tehokkaaseen opiskeluun.
 • 38. Opiskelijan tukiäly • Juttele opiskelevasta aiheesta ja pyydä selittämään se yksinkertaisesti. Saat idean ja hakusanoja ja voit edetä luotettavampiin lähteisiin. • Pyydä tekemään sinulle kysymyksiä ja antamaan vastauksistasi palautetta. Helpota/vaikeuta osaamiseni perusteella • Pyydä apua tekstin korjaamiseen ja viimeistelyyn tai kääntämiseen – Pyydä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
 • 39. Tärkeät jatkokysymykset ☺ Tiedekulma, prof. Hannu Toivonen: youtu.be/ipz_Ece8MkU
 • 40. Tiivistys 57 avoimesta vastauksesta www.matleenalaakso.fi/2023/04/opettajien-webinaarikoulutukset.html Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset. Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 41. Esseet muutoksessa • Lisää henk.koht. esimerkkejä, oman oppimisen reflektointia tai sido teksti oppitunnilla tehtyyn työskentelyyn. • Vertaa tekoälyn antamia vastauksia muihin lähteisiin. • Esseen lisäksi suullinen esitys, soveltamista, paneeli tai väittely. • Kirjoittakaa mahdollisimman hyvä essee tekoäly hyödyntäen. → Etsikää virheet ja hallusinaatiot. → Arvostelkaa essee. • Opiskelija keskustelee tekoälyn kanssa. Palautuksena chat-historia/kuvakaappaus. • Esseen sijaan videoessee, podcast, ajatuskartta, infograafi, verkkokeskustelu,..
 • 42. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee. Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat. 1. Täysin ilman ChatGPT:tä. 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa. 4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan.
 • 43. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: bit.ly/402wVXt Tavoitteena kirjoittaa mahdollisimman hyvä essee. Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat. 1. Täysin ilman ChatGPT:tä. 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. ChatGPT käytössä vain valmiin tekstin korjaamisessa ja parantelussa. 4. ChatGPT:tä käytössä koko ajan. → Vertaisarvioinnissa parhausjärjestys oli 1., 2., 3. ja 4. → Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
 • 44. Kuvia tekoälyn avulla Esimerkkejä ja ideoita Keudasta • Sotkuiset hotellihuoneet. • Sisustussuunnittelu. • Mallikuvat hiusväreistä ja partamalleista. • Logosuunnittelun idointi. Yksinkertaisia työkaluja kuvien luomiseen • www.craiyon.com, toimii kirjautumatta • Padlet, vain opettaja kirjautuu.
 • 45. firefly.adobe.com Fireflyn avulla voi mm. luoda ja editoida kuvia lisenssistä riippuen mm. Adobe Expressin new.express.adobe.com ja Photoshopin kautta tai suoraan Fireflyn sivulla: firefly.adobe.com Beta-vaiheessa sisältöjen kaupallinen käyttö ei ole sallittua.
 • 46. new.express.adobe.com Erinomainen työkalu verkkosisältöjen luomiseen yksin ja yhdessä. • Esim. kuvat, grafiikat, julisteet, somepostaukset, animaatiot, videot ja verkkojulkaisut. • Premium käytössänne. • Jos tekoälyllä generointi ei onnistu, kokeile Fireflyä. • Express päivittynyt perusteellisesti! Päivitän ohjeet piakkoin: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
 • 47. Luo animaatio: www.steve.ai 1. Kehittele tarina itse tai suuren kielimallin avulla 2. Luo tarinasta animaatio tai kuvita se käsin tai tekoälyn avulla. • Esim. www.steve.ai (Animaker): lisää tarina tekstinä, valitse animaatiopohja, hahmot, musiikki, haluatko tekstityksen ym. • AI-avusteinen animointi onnistuu vain englanniksi Pikainen demo: youtu.be/O9Otj9pb8zY
 • 48. Luo animaatio: lumen5.com Tuo sisältö tekstinä tai linkkinä. Valitse videolle mallipohja. Voit äänittää selostuksen, lisätä musiikin ja monin tavoin muokata automaattisesti tehtyä videota, minkä kuvitus on valittu tekoälyn avulla. • Esimerkki: www.matleenalaakso.fi/2023/04/haastepallot.html
 • 49. Luo dokumentti: invideo.io Luo dokumentteja muutamassa minuutissa. Anna pelkkä otsikko tai 3000 merkin kehote. Voit tarvittaessa muokata käsikirjoitusta ja vaihtaa kuvia tai videoklippejä.
 • 50. Diasarjojen luominen www.matleenalaakso.fi/2023/08/tekoalylla-diasarjoja.html • ChatGPT:n avulla voi luoda PowerPoint-dioja. • gamma.app • Kirjaudu (maksutta 400 AI-krediittiä, suosittelijan linkillä +200). • Kuvaa sisällöt, suomikin toimii. • Saat ehdotuksen dioista otsikkotasolla muokattavaksi. • Valitse teema ja diasarja luodaan sinulle.
 • 52. Tekoälysovelluksia Nämä ja monta muuta suomeakin ymmärtävää sovellusta on esitelty Esa Riutta – Webopettajan YouTuben tekoäly-soittolistalla: www.youtube.com/c/webopettaja ramblefix.com • Puhu jäsentymättömästä ideasta ja saat siitä selkeän koonnin esim. muistiinpanojen, listauksen tai somepostauksen muodossa. goblin.tools Magic ToDo • Kirjoita tehtävä (esim. luo tiedotussuunnitelma tai video) ja kosketa taikasauvaa. Tehtävä jaetaan vaiheisiin, joita voi muokata ennen jakamista oppijoille. videohighlight.com • Saat videoon tiivistelmän tekstimuodossa aikaleimoineen kertausta varten tai kopioitavaksi videon kuvaukseen. lightpdf.com / www.chatpdf.com • Kuten ChatGPT, mutta käyttää sisältönä vain lataamaasi PDF-tiedostoa. gpt-persona.com • Chattaile mm. historiallisten henkilöiden kanssa. • Tämän dian ainoa aina kirjautumista edellyttävä sovellus.
 • 55. www.matleenalaakso.fi • Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa. • Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti materiaalia verkon palveluista. – Tekoälykohdasta löydät Padletin ja pian päivittyvät Adobe Express -ohjeet. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 • 56. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0