Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer en Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Yhteisöllinen työskentely
verkon välineillä
Lähellä ja langoilla - Digi opetuksen apuna 3 op
Webinaari 2/6
Oulun yliopisto 3.4.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Kuvat: Blickpixel & Auricadina75, Pixabay
Ohjelma klo 15-17
• Tervetuloa!
• Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
• Yhteisöllisen työskentelyn menetelmiä ja välineitä
• Opitun reflektio
• Seuraavan webinaarin sovellusten valinta
Kuva: Alexandra_Koch, CC0, pixabay.com
Kameran peukutus
Kuva: Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
Vaaksamitta
Kuva: Newsong, Pixabay
Ryhmärengin kysymyskortit
Ryhmärengin Kirsi Alastalon materiaalit ja kuvien lähde: ryhmarenki.fi
Hyödynnä esim. erilaisia tutustumiskysymyksiä.
• Tulosta tai käytä wordwall.net-sovelluksella tehtyjä interaktiivisina
verkkoversioita. Pääosa materiaaleista jaettu CC BY-NC-SA -lisenssillä.
• Kielinä su, ru, en
Mitä haluat oppia?
Työkaluna Flinga Wall
Keskeisimmät oppimiseen
vaikuttavat tekijät
Yhteistyö muiden kanssa
Omien ja ryhmän yhteisten
oppimisen prosessien säätely
Teknologian tuki
Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning
upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
Jako pareihin tai pienryhmiin
www.matleenalaakso.fi/2023/02/jako-pienryhmiin.html
• Wilman istumajärjestystyökalu
• Satunnaiset ryhmät
• Kyselyt: satunnaiset ryhmät tai jako vastausten perusteella
• Nurkat
Kiertävät roolit
• PBL-työskentelyn mukaisesti: pj, kirjuri ja tarkkailija.
• Kuusi ajatteluhattua: www.matleenalaakso.fi/2013/02/ajatteluhatut.html
• Mikä on vahvuutesi?
• Uusia rooleja tarpeen mukaan, esim. aikataulusta huolehtija.
https://twitter.com/VPaajanen/status/1382275912666873857?s=20
Yhteisöllisyyden kehitysportaat
verkko-oppimisympäristössä
Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf
Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen
yhdessä kehittäminen
– pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä
Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken
– pääpaino kommunikaatiotaidoissa
Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja
kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon
esittämistaidoissa
Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä
– pääpaino oppisisällöissä
Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin
välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
Itsesäätelyn taitojen tukeminen
Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©):
oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia
ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac
Kokko-hankkeen webinaari 14.2.23: www.oamk.fi/fi/koulutus/ammatillinen-opettajakorkeakoulu/kopeyhteiso
• ”Mitä taitavammin opiskelijat pyrkivät tietoisesti
vaikuttamaan omaan motivaatioonsa, sitä
vähemmän he kokevat haasteita opiskeluhyvin-
voinnissa ja sitä parempia ovat oppimistulokset.
• Kyky säädellä motivaatiota vaihtelee yksilöllisesti
ja eri oppimistilanteissa.
• Useat henkilökohtaiset ja tilannesidonnaiset tekijät
vahvistavat korkeatasoista motivaation säätelyä.”
Esimerkkejä keinoista:
• Osallistavat menetelmät
• Vuorovaikutus
• Tutkiva oppiminen
• Simulaatiot
• Kannustus ja palaute
Oppimistehtävillä ohjaat oppimaan
Hanne Koli, CC BY: aoe.fi/#/materiaali/13
”Voit ohjata sisältöä eli sitä mitä tietoa
oppija prosessoi tehtävässä.
…tiedonhakua: mistä oppija löytää
tehtävässä tarvittavaa tietoa?
…havainnointia, ajatteluprosesseja:
miten oppija prosessoi tietoa tehdessään tehtävää?
…oppimisprosessia: miten oppijaa ohjataan /
mitä palautetta annetaan?
…työskentelyä: miten oppijaa ohjataan /
mitä palautetta annetaan?
…yhteisöllistä toimintaa ja ryhmä-/tiimityötä:
miten ryhmä/tiimi toimii tavoitteellisesti?”
Hyviä lähteitä: bit.ly/oppimisth
Verkko-opetuksen suunnittelu on
oppimisprosessin suunnittelua
Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com
Kysy itseltäsi, mitä haluat
oppijan tekevän.
Verkossa ohjaat työskentelyä
oppimistehtävillä.
Työskentelyalustan linkkien
jakaminen lähiopetuksessa
• Ryhmän yhteinen verkkoalusta kuten Moodle, Teams tai Classroom.
• Muut ryhmän käytössä olevat palvelut kuten Wilma.
• Verkkoalusta linkkien jakamiseen & työskentelyyn, esim. Padlet.
• Linkin lyhentäminen.
• QR-koodi Chrome-selaimella.
Kuvan esimerkki: urly.fi
https://jamboard.google.com/d/11U6xcn0xkE
ozF3CrX0gOQTYqdaLDWMcjCEiEzJp5TUc/
edit?usp=sharing
on lyhennettynä urly.fi/2v6F
Urlysta saat lyhennetyn
linkin ja QR-koodin.
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Kohta alkaa pienryhmäkeskustelu
& kahvitauko (yht. 20 min)
• Sopikaa pidättekö tauon ennen vain jälkeen keskustelun.
• Esittäytykää / vaihtakaa kuulumiset.
• Jakakaa kokemuksia aiheesta yhteisöllinen työskentely
verkon välineillä.
• Listatkaa välineet sanapilveen yksi kerrallaan:
Yhteisöllisen työskentelyn välineitä
answergarden.ch/3126706
Kysymyksiä materiaalista
1. Lue, katso tai kuuntele materiaali.
2. Kirjoita tiivistelmä materiaalin herättämistä ajatuksista ja/tai
tee 2-4 kysymystä, joita jäit miettimään.
– Itselle tai pienryhmän/yhteiseen muistitauluun.
3. Seuraavalla oppitunnilla teemaa käsitellään oppijoiden kysymysten
kautta. Vaihtoehtoisesti pienryhmät valitsevat jonkun kysymyksistä,
mitä lähtevät selvittämään.
Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
Kaverigooglaus & somesiivous
1. Kuvan interaktiivinen kuva orientoi teemaan ja antoi välineitä digiarkeen.
Plus-merkeistä avautui lisätietoja ja/tai pieniä tehtäviä.
2. Kaverigooglaus.
3. Somesiivous.
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Pyramidiharjoitus
• Luokaa esim. ryhmän pelisäännöt.
• Sopii myös sisällöllisten teemojen käsittelyyn.
• Osallistava pyramidiharjoitus:
www.matleenalaakso.fi/2019/03/osallistava-pyramidi-harjoitus.html
– Sähköisessä versiossa voi hyödyntää esim. kyselylomakkeita tai Flinga Wallia.
Chat & foto
20 kuvaa/dia, jotka vaihtuvat automaattisesti 20 sekunnin välein
Diat: https://www.matleenalaakso.fi/2017/04/itk-ja-digiosallisuus.html
Microsoft Sway
Työkalu esim. sähköisen julkaisun, uutiskirjeen, portfolion tai raportin
tekemiseen: sway.office.com
• Voi työstää yhdessä.
• Ulkonäkö mukautuu käytettävän laitteen mukaan, saa pdf:ksi.
• Samankaltainen kuin Adobe Express verkkosivu.
• Esimerkki: bit.ly/miee20matleena
Google-sivustot
• Helppo työkalu verkkosivujen luomiseen
• Löytyy kuluttajaversiossa Google Driven kautta, GWE:ssä sovellusvalikosta.
Ajatuskartat
www.matleenalaakso.fi/2022/03/ajatuskartat.html (mukana seur.dian inteakt.kuva)
Ajatuskarttoja voi tehdä sitä varten suunnitelluilla sovelluksilla, mutta se
onnistuu myös tutuilla diapohjilla, esitysgrafiikkatyökaluilla tai muistitauluilla.
Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti
näkemystä yhteisöllisen oppimisen
tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.”
Yhteistä onnistuneille ryhmille
• Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän
työskentelyä.
• Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja organisointiin.
• Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen
lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden
ilmaisemiseen.
Pyydä oppijoita reflektoimaan
oppimaansa ja työskentelyään
• Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat?
• Mitä (etä)opiskelu tällä hetkellä sujuu?
• Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi?
• Mikä oli tärkein oppimasi asia? Entä yllättävin?
• Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta?
• Miten ryhmä tukee oppimistasi?
• Mistä innostuit?
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Opitun äärellä
Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi
Mitä oivalsit? vastausta vaille? haluat jakaa?
Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
Seuraavan webinaarin työkalut
Aktivointi ja osallistaminen verkossa ma 17.4.
• Webinaarissa tutustutaan erilaisiin aktivoiviin ja osallistaviin menetelmiin ja
sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää lähi-, hybridi- ja verkko-opetuksessa.
Kokeilussa ovat mm. sanapilvet, digitaaliset muistitaulut ja visailut.
Mitkä sovellukset sinua kiinnostavat eniten?
→ Seuraavissa dioissa kirjautumisohjeet valittuihin sovelluksiin.
Flingaan kirjautuminen
flinga.fi (tai korkeakoulujen Campus-
lisenssi: edu.flinga.fi)
• Kirjaudu Googlen tunnuksilla tai
valitse: ”Hanki ilmainen tunnus” ja
saat sen s-postiisi.
• Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti).
• Maksutta viisi yhtäaikaista sessiota.
Aiempia poistaen voi luoda taas uusia.
Vinkki: Kirjautuminen Googlen
tunnuksilla on helpointa.
Et tarvitse uutta salasanaa
muistettavaksi!
Kielivalinta
Blooketiin kirjautuminen
• www.blooket.com
• Kirjaudu Googlen tunnuksilla tai anna sähköposti ja luo uusi salasana.
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 34

Recomendados

Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa por
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissaKyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissa
Kyllästyttääkö yksinpuhelu koulutuksissaMatleena Laakso
25 vistas40 diapositivas
Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21 por
Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21
Ideoita ja sovelluksia etäopetukseen 24.8.21Matleena Laakso
139 vistas44 diapositivas
Verkko-opetuksen monipuolistaminen por
Verkko-opetuksen monipuolistaminenVerkko-opetuksen monipuolistaminen
Verkko-opetuksen monipuolistaminenMatleena Laakso
285 vistas23 diapositivas
Pedagogin digitystä 7.2.22 por
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22Matleena Laakso
167 vistas38 diapositivas
Verkkopedagogiikka 11.8.20 por
Verkkopedagogiikka 11.8.20Verkkopedagogiikka 11.8.20
Verkkopedagogiikka 11.8.20Matleena Laakso
295 vistas48 diapositivas
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20 por
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20
Verkkokurssin suunnittelu 21.8.20Matleena Laakso
282 vistas42 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23

Pedagogin digitystä 9.2.21 por
Pedagogin digitystä 9.2.21Pedagogin digitystä 9.2.21
Pedagogin digitystä 9.2.21Matleena Laakso
208 vistas29 diapositivas
Pedagogin digitystä 6.10.21 por
Pedagogin digitystä 6.10.21Pedagogin digitystä 6.10.21
Pedagogin digitystä 6.10.21Matleena Laakso
136 vistas38 diapositivas
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita por
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaHarto Pönkä
3.4K vistas37 diapositivas
Opiskelijan ohjausverkossa por
Opiskelijan ohjausverkossaOpiskelijan ohjausverkossa
Opiskelijan ohjausverkossaakorhonen
246 vistas44 diapositivas
Verkkopedagogiikka 20.1.22 por
Verkkopedagogiikka 20.1.22Verkkopedagogiikka 20.1.22
Verkkopedagogiikka 20.1.22Matleena Laakso
71 vistas55 diapositivas
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21 por
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21Matleena Laakso
580 vistas43 diapositivas

Similar a Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23(20)

Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita por Harto Pönkä
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteitaVerkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Verkko- ja mobiiliopetuksen perusteita
Harto Pönkä3.4K vistas
Opiskelijan ohjausverkossa por akorhonen
Opiskelijan ohjausverkossaOpiskelijan ohjausverkossa
Opiskelijan ohjausverkossa
akorhonen246 vistas
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21 por Matleena Laakso
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21
Matleena Laakso580 vistas
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21 por Matleena Laakso
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21 Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21
Ohjauksellisuus verkossa 29.1.21
Matleena Laakso102 vistas
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20 por Matleena Laakso
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Matleena Laakso169 vistas
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 por Matleena Laakso
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Matleena Laakso478 vistas
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18 por Matleena Laakso
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Etä- ja verkko-opetuksen kehittämispäivä 6.9.18
Matleena Laakso155 vistas
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 16.5.23 por Matleena Laakso
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 16.5.23Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 16.5.23
Digivälineet ohjauksen ja arvioinnin tukena 16.5.23
Matleena Laakso35 vistas
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena por Harto Pönkä
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukenaSoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
SoMe oppimisen ja toimintakulttuurin muutoksen tukena
Harto Pönkä5.1K vistas
Mitä huomioida verkko-opetuksessa por Matleena Laakso
Mitä huomioida verkko-opetuksessaMitä huomioida verkko-opetuksessa
Mitä huomioida verkko-opetuksessa
Matleena Laakso62 vistas
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21 por Matleena Laakso
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Opiskelun ja työskentelytapojen muutos verkossa 9.4.21
Matleena Laakso110 vistas
Osallistava pedagogiikka 2.2.22 por Matleena Laakso
Osallistava pedagogiikka 2.2.22Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Osallistava pedagogiikka 2.2.22
Matleena Laakso273 vistas
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20 por Matleena Laakso
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Verkkopedagogiikkaa ja erilaisia oppimistehtäviä 12.10.20
Matleena Laakso240 vistas
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21 por Matleena Laakso
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Matleena Laakso160 vistas
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso22 vistas
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14 por Matleena Laakso
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Pedagoginen piristysruiske 24.4.14
Matleena Laakso751 vistas

Más de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 vistas29 diapositivas
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
5 vistas40 diapositivas
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 vistas37 diapositivas
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 vistas68 diapositivas
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
10 vistas68 diapositivas
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 vistas34 diapositivas

Más de Matleena Laakso(20)

Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso5 vistas
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso10 vistas
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 vistas
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso52 vistas
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso58 vistas
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 vistas
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 vistas
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 vistas

Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä 3.4.23

 • 1. Yhteisöllinen työskentely verkon välineillä Lähellä ja langoilla - Digi opetuksen apuna 3 op Webinaari 2/6 Oulun yliopisto 3.4.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuvat: Blickpixel & Auricadina75, Pixabay
 • 2. Ohjelma klo 15-17 • Tervetuloa! • Oppimiseen vaikuttavia tekijöitä • Yhteisöllisen työskentelyn menetelmiä ja välineitä • Opitun reflektio • Seuraavan webinaarin sovellusten valinta Kuva: Alexandra_Koch, CC0, pixabay.com
 • 5. Ryhmärengin kysymyskortit Ryhmärengin Kirsi Alastalon materiaalit ja kuvien lähde: ryhmarenki.fi Hyödynnä esim. erilaisia tutustumiskysymyksiä. • Tulosta tai käytä wordwall.net-sovelluksella tehtyjä interaktiivisina verkkoversioita. Pääosa materiaaleista jaettu CC BY-NC-SA -lisenssillä. • Kielinä su, ru, en
 • 7. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 • 8. Jako pareihin tai pienryhmiin www.matleenalaakso.fi/2023/02/jako-pienryhmiin.html • Wilman istumajärjestystyökalu • Satunnaiset ryhmät • Kyselyt: satunnaiset ryhmät tai jako vastausten perusteella • Nurkat
 • 9. Kiertävät roolit • PBL-työskentelyn mukaisesti: pj, kirjuri ja tarkkailija. • Kuusi ajatteluhattua: www.matleenalaakso.fi/2013/02/ajatteluhatut.html • Mikä on vahvuutesi? • Uusia rooleja tarpeen mukaan, esim. aikataulusta huolehtija.
 • 11. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 • 12. Itsesäätelyn taitojen tukeminen Kati Mäenpää (artikkeli CC BY-SA, kuvan 7 strategian infograafi ©): oamk.fi/oamkjournal/2022/monipuoliset-motivaation-saatelystrategiat-tukevat-oppimista-ja-opiskeluhyvinvointia ja Motivaation säätelyllä vaikutusta hyvinvointiin: www.youtube.com/watch?v=prIFI4PTJac Kokko-hankkeen webinaari 14.2.23: www.oamk.fi/fi/koulutus/ammatillinen-opettajakorkeakoulu/kopeyhteiso • ”Mitä taitavammin opiskelijat pyrkivät tietoisesti vaikuttamaan omaan motivaatioonsa, sitä vähemmän he kokevat haasteita opiskeluhyvin- voinnissa ja sitä parempia ovat oppimistulokset. • Kyky säädellä motivaatiota vaihtelee yksilöllisesti ja eri oppimistilanteissa. • Useat henkilökohtaiset ja tilannesidonnaiset tekijät vahvistavat korkeatasoista motivaation säätelyä.” Esimerkkejä keinoista: • Osallistavat menetelmät • Vuorovaikutus • Tutkiva oppiminen • Simulaatiot • Kannustus ja palaute
 • 13. Oppimistehtävillä ohjaat oppimaan Hanne Koli, CC BY: aoe.fi/#/materiaali/13 ”Voit ohjata sisältöä eli sitä mitä tietoa oppija prosessoi tehtävässä. …tiedonhakua: mistä oppija löytää tehtävässä tarvittavaa tietoa? …havainnointia, ajatteluprosesseja: miten oppija prosessoi tietoa tehdessään tehtävää? …oppimisprosessia: miten oppijaa ohjataan / mitä palautetta annetaan? …työskentelyä: miten oppijaa ohjataan / mitä palautetta annetaan? …yhteisöllistä toimintaa ja ryhmä-/tiimityötä: miten ryhmä/tiimi toimii tavoitteellisesti?”
 • 15. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Verkossa ohjaat työskentelyä oppimistehtävillä.
 • 16. Työskentelyalustan linkkien jakaminen lähiopetuksessa • Ryhmän yhteinen verkkoalusta kuten Moodle, Teams tai Classroom. • Muut ryhmän käytössä olevat palvelut kuten Wilma. • Verkkoalusta linkkien jakamiseen & työskentelyyn, esim. Padlet. • Linkin lyhentäminen. • QR-koodi Chrome-selaimella. Kuvan esimerkki: urly.fi https://jamboard.google.com/d/11U6xcn0xkE ozF3CrX0gOQTYqdaLDWMcjCEiEzJp5TUc/ edit?usp=sharing on lyhennettynä urly.fi/2v6F Urlysta saat lyhennetyn linkin ja QR-koodin.
 • 18. Kohta alkaa pienryhmäkeskustelu & kahvitauko (yht. 20 min) • Sopikaa pidättekö tauon ennen vain jälkeen keskustelun. • Esittäytykää / vaihtakaa kuulumiset. • Jakakaa kokemuksia aiheesta yhteisöllinen työskentely verkon välineillä. • Listatkaa välineet sanapilveen yksi kerrallaan:
 • 20. Kysymyksiä materiaalista 1. Lue, katso tai kuuntele materiaali. 2. Kirjoita tiivistelmä materiaalin herättämistä ajatuksista ja/tai tee 2-4 kysymystä, joita jäit miettimään. – Itselle tai pienryhmän/yhteiseen muistitauluun. 3. Seuraavalla oppitunnilla teemaa käsitellään oppijoiden kysymysten kautta. Vaihtoehtoisesti pienryhmät valitsevat jonkun kysymyksistä, mitä lähtevät selvittämään. Kuva: Geralt, CC0, pixabay.com
 • 21. Kaverigooglaus & somesiivous 1. Kuvan interaktiivinen kuva orientoi teemaan ja antoi välineitä digiarkeen. Plus-merkeistä avautui lisätietoja ja/tai pieniä tehtäviä. 2. Kaverigooglaus. 3. Somesiivous. Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 22. Pyramidiharjoitus • Luokaa esim. ryhmän pelisäännöt. • Sopii myös sisällöllisten teemojen käsittelyyn. • Osallistava pyramidiharjoitus: www.matleenalaakso.fi/2019/03/osallistava-pyramidi-harjoitus.html – Sähköisessä versiossa voi hyödyntää esim. kyselylomakkeita tai Flinga Wallia.
 • 23. Chat & foto 20 kuvaa/dia, jotka vaihtuvat automaattisesti 20 sekunnin välein Diat: https://www.matleenalaakso.fi/2017/04/itk-ja-digiosallisuus.html
 • 24. Microsoft Sway Työkalu esim. sähköisen julkaisun, uutiskirjeen, portfolion tai raportin tekemiseen: sway.office.com • Voi työstää yhdessä. • Ulkonäkö mukautuu käytettävän laitteen mukaan, saa pdf:ksi. • Samankaltainen kuin Adobe Express verkkosivu. • Esimerkki: bit.ly/miee20matleena
 • 25. Google-sivustot • Helppo työkalu verkkosivujen luomiseen • Löytyy kuluttajaversiossa Google Driven kautta, GWE:ssä sovellusvalikosta.
 • 26. Ajatuskartat www.matleenalaakso.fi/2022/03/ajatuskartat.html (mukana seur.dian inteakt.kuva) Ajatuskarttoja voi tehdä sitä varten suunnitelluilla sovelluksilla, mutta se onnistuu myös tutuilla diapohjilla, esitysgrafiikkatyökaluilla tai muistitauluilla.
 • 28. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 • 29. Pyydä oppijoita reflektoimaan oppimaansa ja työskentelyään • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat? • Mitä (etä)opiskelu tällä hetkellä sujuu? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Mikä oli tärkein oppimasi asia? Entä yllättävin? • Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta? • Miten ryhmä tukee oppimistasi? • Mistä innostuit? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 • 30. Opitun äärellä Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi Mitä oivalsit? vastausta vaille? haluat jakaa? Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
 • 31. Seuraavan webinaarin työkalut Aktivointi ja osallistaminen verkossa ma 17.4. • Webinaarissa tutustutaan erilaisiin aktivoiviin ja osallistaviin menetelmiin ja sovelluksiin, joita voidaan hyödyntää lähi-, hybridi- ja verkko-opetuksessa. Kokeilussa ovat mm. sanapilvet, digitaaliset muistitaulut ja visailut. Mitkä sovellukset sinua kiinnostavat eniten? → Seuraavissa dioissa kirjautumisohjeet valittuihin sovelluksiin.
 • 32. Flingaan kirjautuminen flinga.fi (tai korkeakoulujen Campus- lisenssi: edu.flinga.fi) • Kirjaudu Googlen tunnuksilla tai valitse: ”Hanki ilmainen tunnus” ja saat sen s-postiisi. • Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti). • Maksutta viisi yhtäaikaista sessiota. Aiempia poistaen voi luoda taas uusia. Vinkki: Kirjautuminen Googlen tunnuksilla on helpointa. Et tarvitse uutta salasanaa muistettavaksi! Kielivalinta
 • 33. Blooketiin kirjautuminen • www.blooket.com • Kirjaudu Googlen tunnuksilla tai anna sähköposti ja luo uusi salasana.
 • 34. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0