Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

סדרי יום כנסים קודמים - הוועידה החצי שנתית לניהול משאבי אנוש

192 visualizaciones

Publicado el

סדרי יום כנסים קודמים - הוועידה החצי שנתית לניהול משאבי אנוש
מידע כנסים
בניהולה של הלי ליפמן, סמנכ"לית מידע כנסים

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

סדרי יום כנסים קודמים - הוועידה החצי שנתית לניהול משאבי אנוש

 1. 1. 03 | 2016 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 12 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ‫הטווח‬ ‫ארוך‬ ‫והחיסכון‬ ‫בפנסיה‬ ‫מגמות‬ - 2016 ‫הפניקס‬ ‫קבוצת‬ ,‫ופרישה‬ ‫גמל‬ ‫פנסיה‬ ,‫שמיר‬ ‫ירון‬ ‫עו”ד‬ 09:05 09:20 ‫מודעות‬ ,‫גיוס‬ ‫לצרכי‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫לרתום‬ ‫איך‬ .‫ברשת‬ ‫לשגרירים‬ ‫עובדים‬ ‫להפוך‬ ‫איך‬ ‫ברשת‬ ‫ומכירות‬ ‫מעורבות‬ ,‫חשיפה‬ ‫הגדלת‬ ,‫למותג‬ ‫ברשת‬ ‫חדשנות‬ ‫להוביל‬ RedFrog ‫מנכ”ל‬ ,‫ישראל‬ ‫אורי‬ 09:20 09:35 ‫לצמיחה‬ ‫כמנוף‬ ‫בארגון‬ ‫בריאות‬ ‫קידום‬ ‫תהליכי‬ ‫בארגונים‬ ‫בריאות‬ ‫לקידום‬ ‫מומחה‬ - ‫פרואקטיב‬ ‫חברת‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫פפו‬ ‫אורן‬ 09:35 09:45 ‫המעסיק‬ ‫על‬ ‫והשפעתם‬ ‫עבודה‬ ‫בדיני‬ ‫והתפתחויות‬ ‫חידושים‬ ’‫ושות‬ ‫לין‬ ‫ארנה‬ ‫דין‬ ‫עורכות‬ ‫משרד‬ ,‫שותפה‬ ,‫רוזנטל‬ ‫קליימן‬ ‫מיה‬ ‫עו”ד‬ 09:45 10:15 ‫לעובד‬ ‫התגמול‬ ‫חבילת‬ ‫של‬ ‫אפקטיבית‬ ‫הצגה‬ ‫לצד‬ ‫השכר‬ ‫בהוצאות‬ ‫התייעלות‬ ‫תגמול‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫רשתי‬ ‫גיל‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫רשתי‬ ‫גיל‬ 11:25 11:40 ‫בארגון‬ ‫הפנסיוני‬ ‫ההסדר‬ ‫ניהול‬ ‫במודל‬ ‫חדש‬ ‫עידן‬ ‫פנסיונית‬ ‫ובקרה‬ ‫ייעוץ‬ ‫לחמן‬ ‫את‬ ‫שאול‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫לחמן‬ ‫ישראל‬ 11:40 11:55 ‫שיפור‬ ,‫מוטיבציה‬ ‫היבטי‬ – ‫תגמול‬ ‫ומערכות‬ ‫עובדים‬ ‫הערכת‬ ,‫עובדים‬ ‫בהנעת‬ ‫חדשנות‬ :‫פאנל‬ ‫העובדים‬ ‫רצון‬ ‫ושביעות‬ ‫ביצועים‬ .‫בארגון‬ ‫ליישום‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫למשתתפים‬ ‫וייתן‬ ‫חדשניות‬ ‫בשיטות‬ ‫יעסוק‬ ‫הפאנל‬ 10:15 10:55 :‫הפאנל‬ ‫מנחת‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫אורן‬ ‫רוית‬ ‫טוב‬ ‫עוף‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ,‫זינגר‬ ‫רונן‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ‫תהל‬ ,‫אלדר‬ ‫רונן‬ ‫משותף‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫ארגוני‬ ‫יועץ‬ ‫פיתוח‬ – ‫ב”אלדר-זמיר‬ ”‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ ,‫ארגוני‬ ‫התערוכה‬ ‫במתחם‬ ‫וקפה‬ ‫כיבוד‬ - ‫הפסקה‬ 10:55 11:25 ‫פתיחה‬ ‫דברי‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫וחבר‬ ‫נילית‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫רובינזון‬ ‫אבי‬ :‫הוועידה‬ ‫מנחה‬ ‫בישראל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עמותת‬ 09:00 09:05 11:25 ,‫שינא‬ ‫אריאלה‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”לית‬ ‫מיקרוסופט‬ ,‫אנוש‬ ‫ישראל‬ ,‫ניר‬ ‫אבי‬ ‫מנכ”ל‬ Compvision :‫משתתפים‬ ‫מעורב‬ ‫בארגון‬ ‫יומיומיים‬ ‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ – ‫בתעסוקה‬ ‫גיוון‬ :‫פאנל‬ ,‫חרדים‬ ,‫מבוגרים‬ ,‫מוגבלויות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ :‫שונות‬ ‫גיוון‬ ‫באוכלוסיות‬ ‫ויישום‬ ‫תיאוריה‬ ‫היבטי‬ ‫על‬ ‫ידבר‬ ‫הפאנל‬ .‫ועוד‬ ‫נשים‬ ,‫ערבים‬ ,‫וחסרונות‬ ‫ליתרונות‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ,‫בארגון‬ ‫תעסוקתי‬ ‫גיוון‬ ‫עם‬ ‫מהתמודדות‬ ‫הנגזרים‬ ‫יומיומיים‬ ‫באתגרים‬ ‫ידונו‬ ‫הפאנל‬ ‫משתתפי‬ .‫העובדים‬ ‫של‬ ‫מבטם‬ ‫מנקודת‬ ‫וכן‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫מבטו‬ ‫מנקודת‬ 11:55 12:25 ‫נילית‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫רובינזון‬ ‫אבי‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ‫בישראל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫וחבר‬ -‫ענבל‬ ‫מיכל‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫יעקבסון‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫האפט‬ ‫זיו‬ BDO ,‫קירמאיר‬ ‫יודפת‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫פלסטו-קרגל‬ ‫קבוצת‬ ,‫גולדרייך‬ ‫ריקי‬ ‫משאבי‬ ‫מנהלת‬ IL HPE ,‫אנוש‬ SOFTWARE :‫משתתפות‬ Huggies ‫מבית‬ ‫מושלמות‬ ‫לידה‬ ‫מתנות‬ 3 ‫יוגרלו‬ ‫הכנס‬ ‫משתתפי‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫ומתנות‬ ‫האגיס‬ ‫ממוצרי‬ ‫מגוון‬ ‫כוללים‬ Huggies ‫של‬ ‫הלידה‬ ‫מארזי‬ .‫הורה‬ ‫כל‬ ‫שישמחו‬ ‫מפנקות‬ )‫מרכז‬ ‫ריימן‬ ‫(אולם‬ ‫יום‬ ‫סדר‬‫ראשית‬ ‫מליאה‬
 2. 2. )‫מרכז‬ ‫ריימן‬ ‫(אולם‬ ‫בארגון‬ ‫ובקרה‬ ‫לחיסכון‬ ‫ותרומתם‬ ‫עובדים‬ ‫נוכחות‬ ‫לניהול‬ ‫שונים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫אמצעים‬ OK2go ‫חברת‬ ‫ובעלים‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫מדר‬ ‫שמואל‬ 13:25 13:35 :)‫האנגלית‬ ‫בשפה‬ ‫תועבר‬ ‫(ההרצאה‬ ‫מחו”ל‬ ‫דובר‬ – ‫אורח‬ ‫הרצאת‬ ?‫מוכנים‬ ‫אתם‬ .‫אחרים‬ ‫הבא‬ ‫בעשור‬ ‫שלכם‬ ‫העובדים‬ .‫כאן‬ ‫רגע‬ ‫עוד‬ 2020 .‫שלו‬ ‫בארגון‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫וניהול‬ ‫גיוס‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫את‬ ‫המתכנן‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫לכל‬ ‫חובה‬ ‫הרצאת‬ .‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫שינויים‬ ‫והטמעת‬ ‫לכידות‬ ,‫עובדים‬ ‫נאמנות‬ ,‫בארגונים‬ ‫ייעוד‬ ‫למציאת‬ ‫בינלאומי‬ ‫מומחה‬ ,‫קלי‬ ‫טים‬ 14:05 14:25 IN ‫בריאות‬ ‫קידום‬ ,OUT ‫ארגונים‬ ‫בתוך‬ ‫כושר‬ ‫חדרי‬ :‫פאנל‬ ‫הנוכחי‬ ‫במילניום‬ ‫ומשפחתו‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫הבריאות‬ ‫בקידום‬ ‫הארגון‬ ‫תפקיד‬ 12:40 12:55 ‫החדש‬ ‫בעידן‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ – ‫מחייה‬ ‫יוקר‬ ‫של‬ ‫בעידן‬ ‫תאגידית‬ ‫חברתית‬ ‫אחריות‬ :‫פאנל‬ ‫לעזרה‬ ‫דרכים‬ ‫ויציג‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫מצוקה‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהלי‬ ‫כיצד‬ ‫ידגים‬ ‫הפאנל‬ .‫הארגון‬ ‫בתוך‬ ‫וטיפול‬ 13:35 14:05 ,‫צור‬ ‫ברק‬ ,‫בע”מ‬ ‫אקטיב‬ ’‫סוויץ‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫בעלים‬ )‫הבריאות‬ ‫ערוץ‬ ,‫אודטה‬ ,”‫בגדול‬ ‫(“לרדת‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫מתוכניות‬ ‫מאמן‬ ‫נילית‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫רובינזון‬ ‫אבי‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ‫בישראל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫וחבר‬ ,‫מקסיק‬ ‫דבורה‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫ישראל‬ ‫שטראוס‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫הילה‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫מסופים‬ ‫גדות‬ ,‫אנוש‬ ‫בע”מ‬ ‫וכימיקלים‬ ‫פיתוח‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫שפלטר‬ ‫נועם‬ ‫עו”ד‬ ,‫הפיננסי‬ ‫החינוך‬ ‫תחום‬ ‫ומנהל‬ ‫עסקי‬ ‫פיננסית‬ ‫השכלה‬ ‫שפלטר‬ ‫אורין‬ ‫התערוכה‬ ‫במתחם‬ ‫וקפה‬ ‫כיבוד‬ ‫הפסקת‬ 12:55 13:25 ‫ההגשמה‬ ‫אומנות‬ ‫וארגוניים‬ ‫אישיים‬ ‫שינויים‬ ‫ליישום‬ ‫דרך‬ ‫ופורץ‬ ‫ייחודי‬ ‫מודל‬ ‫יוצג‬ ‫בה‬ ‫מרתקת‬ ‫סיום‬ ‫הרצאת‬ ‫טרנספורמטיביים‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫חוקרת‬ ,‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫מרצה‬ ,‫אדלר‬ ‫במכון‬ ‫בכירה‬ ‫מרצה‬ ,‫שקד‬ ‫אנאבלה‬ ‫ד”ר‬ 14:25 14:40 ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ :‫משתתפים‬ .₪ 3,800 ‫בשווי‬ ‫איש‬ 30 ‫עד‬ ‫אירוע‬ :‫היום‬ ‫בסוף‬ ‫הגרלה‬ .‫שתרצו‬ ‫לאן‬ ‫שמגיעים‬ ‫משחקים‬ 3 - ‫ניידים‬ ‫בריחה‬ ‫חדרי‬ !‫חברים‬ ‫או‬ ‫משפחה‬ ‫עם‬ ‫כבילוי‬ ‫או‬ ‫גיבוש‬ ‫יום‬ ‫לטובת‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ .‫הזוכה‬ ‫על‬ ‫ההכרזה‬ ‫בעת‬ ‫באולם‬ ‫נוכח‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫הפרס‬ ‫*מקבל‬ ‫מופעים‬ ‫במגוון‬ ‫למימוש‬ ,‫לבחירה‬ ‫למופע‬ ‫זוגי‬ ‫כרטיס‬ ‫משתתף‬ ‫כל‬ ‫יקבל‬ ‫הוועידה‬ ‫בתום‬ .‫ועוד‬ ‫אביבי‬ ‫שי‬ ,‫אלתרמן‬ ‫עידן‬ ,‫קרן‬ ‫דרור‬ :‫כולל‬ .‫ומועדים‬ ‫ההיגיון‬ ‫לגבולות‬ ‫מעבר‬ :‫מופע‬ ‫חושי‬ ‫על‬ ‫אמן‬ ,‫חיימוביץ‬ ‫ניר‬ 12:25 12:40 ,‫ההרצאה‬ ‫בתום‬ ‫מפתיעה‬ ‫הפעלה‬ ‫וקופצנית‬ Drums Alive ‫יום‬ ‫סדר‬‫ראשית‬ ‫מליאה‬ 05 | 2016 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 12 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬
 3. 3. .1 ‫בקומה‬ ‫הממוקם‬ ‫יסמין‬ ‫באולם‬ ‫הראשית‬ ‫למליאה‬ ‫במקביל‬ ‫יתקיים‬ ‫המושב‬ ‫סגורה‬ ‫ההרשמה‬ ,‫מראש‬ ‫התבצעו‬ ‫האישורים‬ ‫ומתן‬ ‫למושב‬ ‫הרישום‬ ,‫שלישים‬ 3-‫ל‬ ‫מחולק‬ ‫המושב‬ Yojimedia - ,‫שותף‬ ‫מייסד‬ ,‫בוסתן‬ ‫ארי‬ ‫ג’יוואן‬ Internal Audio-Visual Communications 3 ‫שליש‬13:25-14:40 ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫הקשב‬ ‫על‬ ‫בתחרות‬ ‫להוביל‬ - ‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫בתקשורת‬ ‫וידאו‬ :‫סדנא‬ :‫הסדנא‬ ‫מנחי‬ .)‫סיסקו‬ ‫חברת‬ ‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫(על‬ ‫וידאו‬ ‫תהיה‬ ‫האינטרנט‬ ‫מתעבורת‬ 84% ,2018 ‫שנת‬ ‫עד‬ .‫עובדיו‬ ‫של‬ ‫הקשב‬ ‫על‬ ‫המתחרים‬ ‫אחד‬ ‫רק‬ ‫הוא‬ ‫הארגון‬ ,‫וזמן‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫וזמינה‬ ‫עשירה‬ ‫מדיה‬ ‫עמוס‬ ‫בעולם‬ :‫ביחד‬ ‫ונתבונן‬ ‫נסקור‬ ‫בסדנא‬ ,‫הניו-מדיה‬ ‫במהפכת‬ ‫בעולם‬ ‫מובילים‬ ‫ארגונים‬ ‫משתלבים‬ ‫כיצד‬ .‫עובדיהם‬ ‫של‬ ‫הקשב‬ ‫במרחב‬ ‫מרכזי‬ ‫לשחקן‬ ‫והופכים‬ ?‫ארגוני‬ ‫פנים‬ ‫וידאו-בלוגינג‬ ‫מטפחים‬ ‫איך‬ ?)‫גולשים‬ ‫לתוכן‬ ‫הארגונית‬ ‫(המקבילה‬ ‫עובדים‬ ‫לתוכן‬ ‫וידאו‬ ‫פלטפורמת‬ ‫מקימים‬ ‫כיצד‬ .‫ארגוניים‬ ‫ויעדים‬ ‫ערכים‬ ,‫אסטרטגיה‬ ‫ביותר‬ ‫היעילה‬ ‫בדרך‬ ‫ולקדם‬ ‫להפיץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לבצע‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫ארגוניות‬ ‫פנים‬ ‫פרימיום‬ ‫הפקות‬ ‫ואלו‬ .‫בעולם‬ ‫המובילים‬ ‫בארגונים‬ ‫הנעשה‬ ‫לגבי‬ ‫מתמיד‬ ‫עדכון‬ ‫על‬ ‫ושומרת‬ ,‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫בתקשורת‬ ‫וידאו‬ ‫בשילוב‬ ‫מתמחה‬ ‫יוג’ימדיה‬ .‫ועוד‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ,‫לביטוח‬ ‫חברה‬ ‫הכשרה‬ ,‫דש‬ ‫מיטב‬ ,Noble Energy, ECI, Applied Materials ‫נמצאים‬ ‫לקוחותינו‬ ‫בין‬ .‫בישראל‬ ‫ארגונית‬ ‫הפנים‬ ‫בתקשורת‬ ‫הוידאו‬ ‫במהפכת‬ ‫מובילים‬ ‫ולהיות‬ ‫אלינו‬ ‫להצטרף‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬ Precise Decisions ‫של‬ ‫והמנכ”ל‬ ‫היזם‬ ,‫הויזמן‬ ‫גיל‬ 1 ‫שליש‬ ‫תדון‬ ,‫יעילותם‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫פעם‬ ‫שאף‬ ‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫ושיפור‬ ‫השקעה‬ ‫במעגלי‬ ‫שדן‬ ,‫המסורתי‬ ‫העובדים‬ ‫שימור‬ ‫לתחום‬ ‫בניגוד‬ ‫שעזיבתם‬ ‫מאלו‬ ‫רבים‬ ‫השארת‬ ‫שמטרתו‬ ‫מוקדם‬ ‫גילוי‬ ‫דרך‬ ,‫השימור‬ ‫באחוזי‬ ‫משמעותי‬ ‫שיפור‬ ‫להשגת‬ ‫ומדידה‬ ‫חדשנית‬ ‫בשיטה‬ ‫הסדנה‬ ‫החלטת‬ ‫מקבלים‬ ‫לעזוב‬ ‫שמחליטים‬ ‫מאלה‬ ‫לפחות‬ 50% -‫ש‬ ‫בתובנה‬ ‫נעוץ‬ ‫לשיטה‬ ‫הבסיס‬ .‫קריירה‬ ‫טעות‬ ‫עבורם‬ ‫תהווה‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ .‫מבחינתם‬ ‫שגוייה‬ ‫קריירה‬ :‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫הסדנא‬ ‫תעסוק‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫והשלכותיו‬ ‫לעזוב‬ ‫לרצון‬ ‫שגרמו‬ ‫האמיתיות‬ ‫לסיבות‬ ‫שעוזב‬ ‫העובד‬ ‫שמנפק‬ ‫ההסבר‬ ‫בין‬ ‫הפער‬ ‫הבנת‬ • ‫הארגון‬ ‫מטעם‬ ‫יעוץ‬ ‫לגבי‬ ‫העובד‬ ‫חשדנות‬ ‫על‬ ‫והתגברות‬ ‫פתיחות‬ ‫יצירת‬ • ‫הספציפי‬ ‫למקרה‬ ‫התגובה‬ ‫והתאמת‬ ,‫מתמודדים‬ ‫עימם‬ ‫המקרים‬ ‫סוגי‬ ‫פילוח‬ • ‫מוקדם‬ ‫לגילוי‬ ‫תשתית‬ ‫יצירת‬ • ,‫ובחו”ל‬ ‫בארץ‬ ‫לחברות‬ ‫וארגוני‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ביעוץ‬ ‫שנה‬ 15 ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬ Precise Decisions ‫של‬ ‫והמנכ”ל‬ ‫היזם‬ :‫המנחה‬ ‫אודות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לאנשים‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ Precise decisions ‫את‬ ‫הקים‬ 2009-‫ב‬ .‫משלו‬ ‫בפרקטיקה‬ ‫והן‬ ‫מקינזי‬ ‫בחברת‬ ‫בכיר‬ ‫כיועץ‬ ‫הן‬ ‫לטעויות‬ ‫שנחשף‬ ‫לאחר‬ .‫עסקיות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫החלטות‬ ‫מקבלת‬ ‫במתודולוגיות‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫ביניים‬ ‫ומנהלי‬ ‫לבכירים‬ ‫מדויקות‬ ‫קריירה‬ .‫עובדים‬ ‫בשימור‬ ‫דרך‬ ‫פריצת‬ ‫להשגת‬ ‫חדשנית‬ ‫שיטה‬ ‫גיל‬ ‫פיתח‬ ,‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫הרבות‬ 09:00 10:55 09:00-10:55 ‫מצליחים‬ ‫עובדים‬ ‫בשימור‬ ‫דרך‬ ‫פריצת‬ ‫השגת‬ :‫סדנא‬ ‫שעובדת‬ ‫הדרכה‬ ‫תכנית‬ - ‫בלמידה‬ ‫ויצירתיות‬ ‫חדשנות‬ Improve-IT ,‫ביצועים‬ ‫ושיפור‬ ‫למידה‬ ‫מתודולוגיות‬ ‫אחראית‬ ,‫שותפה‬ ‫מנהלת‬ ,‫גת-שחם‬ ‫ענבר‬ 11:30 11:50 ‫ארגוני‬ ‫לפיתוח‬ ‫כמשאב‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ’‫התרבות‬ ‫‘מקורות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫לפסיכולוגיה‬ ‫במחלקה‬ ,21 -‫ה‬ ‫במאה‬ ‫מנהיגות‬ ‫לפיתוח‬ ‫מרצה‬ ,‫רוטקוביץ‬ ‫יעקב‬ ‫ד”ר‬ ‫אריאל‬ ‫אוניברסיטת‬ 12:20 12:40 movie-ing -‫ה‬ ‫בשיטת‬ ‫ניהולית‬ ‫חדשנות‬ – ‫להצלחה‬ ‫אנושי‬ ‫ניהול‬ ,‫בישראל‬ ‫העסקיים‬ ‫היועצים‬ ‫לשכת‬ ‫חבר‬ ,‫ניהולי‬ ‫ויועץ‬ ‫בכיר‬ ‫מרצה‬ ,‫נתיב‬ ‫חברת‬ ,‫ברק‬ ‫אילן‬ ‫רגשי‬ ‫לניהול‬ ‫החדשנית‬ movie-ing -‫ה‬ ‫שיטת‬ ‫מפתח‬ 11:50 12:20 2 ‫שליש‬11:30-12:40 ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬ ,‫הדרכה‬ ‫מושב‬ Yojimedia - Internal ,‫ראשי‬ ‫במאי‬ ,‫שוהם‬ ‫יואב‬ Audio-Visual Communications 13:25 14:40 ‫יום‬ ‫סדר‬‫מקביל‬ ‫מושב‬ 07 | 2016 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 12 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ )1 ‫קומה‬ ,‫יסמין‬ ‫(אולם‬
 4. 4. )‫קרקע‬ ‫קומת‬ ,‫ריימן‬ ‫(אולם‬ ‫ראשית‬ ‫מליאה‬ :‫יום‬ ‫סדר‬ 07 | 2016 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 11 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ .‫יוקרתית‬ ‫תרמית‬ ‫כוס‬ ‫יקבלו‬ ‫ראשונים‬ ‫שיגיעו‬ ‫המשתתפים‬ 200 ‫הדי‬ ‫סוכנות‬ ‫מתנת‬ ‫של‬ ‫האסטרטגי‬ ‫תפקידו‬ ‫על‬ ‫והשלכותיהן‬ ‫העבודה‬ ‫בעולם‬ ‫המרכזיות‬ ‫המגמות‬ :‫פתיחה‬ ‫הרצאת‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫פתרונות‬ ‫סרור‬ ‫הייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫סרור‬ ‫חיים‬ 09:00 09:15 ‫אסטרטגיים‬ ‫פתרונות‬ ‫סרור‬ ‫הייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫סרור‬ ‫חיים‬ :‫הוועידה‬ ‫מנחה‬ ”‫מהבועה‬ ‫“יוצא‬ ‫חירשים‬ 5 ‫בת‬ ‫למשפחה‬ ‫שומע‬ ‫בן‬ ,‫סירואה‬ ‫סמי‬ :‫העשרה‬ ‫הרצאת‬ ‫קסום‬ ‫לעולם‬ ‫אתכם‬ ‫חושף‬ ‫ומשעשע‬ ‫מרגש‬ ‫ובמפגש‬ ‫הסימנים‬ ‫בשפת‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫ומתורגמן‬ ”‫הסימנים‬ ‫“קול‬ ‫בחברת‬ ‫שותף‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫סירואה‬ ‫סמי‬ 09:30 09:45 ‫החדשים‬‫המחר‬‫בארגוני‬‫האנוש‬‫משאבי‬‫מנהל‬‫של‬‫בתפקידו‬‫מהפך‬.21-‫ה‬‫המאה‬‫ארגוני‬‫של‬ CCO -‫ה‬ ,‫ארגונית‬ ‫יועצת‬ .‫חדש‬ ‫מחר‬ ‫יצירת‬ – ‫ארגניה‬ ‫מכון‬ ‫בעלת‬ ,‫תאיר‬ ‫קליין‬ ‫ברכה‬ ‫ד”ר‬ ‫דרכים‬ ‫ופורצת‬ ‫מרצה‬ ,‫מנחה‬ 10:25 10:40 ‫נכון‬ ‫אסטרטגי‬ ‫לניהול‬ ‫קווים‬ :‫עובדים‬ ‫עם‬ ‫משפטי‬ ‫סכסוך‬ ‫ברץ‬ ‫לצר‬ ‫צדק‬ ‫כהן‬ ‫פרל‬ ,‫עבודה‬ ‫דיני‬ ‫מחלקת‬ ‫וראש‬ ‫בכירה‬ ‫שותפה‬ ,‫קליין‬ ‫קליה‬ ‫עו”ד‬ 09:15 09:30 !‫ובתמצית‬ ‫החדשות‬ ‫כל‬ - ‫לישראל‬ ‫זרים‬ ‫מומחים‬ ‫לניוד‬ ‫חדשים‬ ‫נהלים‬ ‫עכו‬ & ‫תור‬ ‫קן‬ ,‫בכיר‬ ‫שותף‬ ,‫עכו‬ ‫עמית‬ 10:10 10:25 ‫זן‬ ‫סיפורי‬ ‫דרך‬ ‫שינוי‬ ‫לתהליכי‬ ‫מבוא‬ ‫הגיאוגרפית‬ ‫החברה‬ ‫למנכ”ל‬ ‫משנה‬ ,‫שוסטר‬ ‫חיים‬ 10:40 10:55 ‫הזדמנות‬ ,‫מובילות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫זו‬ ‫אחר‬ ‫בזו‬ ‫יוצגו‬ ‫בו‬ ‫ייחודי‬ ‫סשן‬ – HR -‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫מיטב‬ .‫השוטפת‬ ‫בעבודה‬ ‫תהליכים‬ ‫ולייעל‬ ‫חדשים‬ ‫לפתרונות‬ ‫להיחשף‬ 09:45 10:10 ‫פנסיה‬ ‫חילן‬ – ‫החדש‬ ‫בעולם‬ ‫פנסיוני‬ ‫תפעול‬ ‫חילן‬ ,‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ,‫אלפרט‬ ‫אסף‬ ‫הגיוס‬ ‫בעולם‬ ‫טכנולוגית‬ ‫חדשנות‬ Top Solutions ,‫למנכ”ל‬ ‫משנה‬ ,‫ברנע‬ ‫אייל‬ ‫עבודה‬ ‫סידורי‬ ‫לתכנון‬ ‫ממוחשבת‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫אינטליגנציה‬ ,‫אמטו‬ ‫איתי‬ ‫משמרות‬ ‫מנכ”ל‬ ‫התערוכה‬ ‫במתחם‬ ‫וקפה‬ ‫כיבוד‬ – ‫הפסקה‬ 10:55 11:30
 5. 5. )‫קרקע‬ ‫קומת‬ ,‫ריימן‬ ‫(אולם‬ 09 | 2016 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 11 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ‫ראשית‬ ‫מליאה‬ :‫יום‬ ‫סדר‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫מעגלי‬ ‫על‬ ‫הפרישה‬ ‫והשלכות‬ ‫לפרישה‬ ‫עובדים‬ ‫הכנת‬ ‫חשיבות‬ - ‫פרישה‬ ‫עם‬ ‫פגישה‬ ‫העובד‬ ‫הישראלי‬ ‫הפרישה‬ ‫מרכז‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫קלנר‬ ‫צחי‬ 12:25 12:35 ‫לרפורמות‬ ‫היערכות‬ – ‫ופרישה‬ ‫פנסיה‬ :‫פאנל‬ ‫עינברים‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫והבעלים‬ ‫פנסיוני‬ ‫יועץ‬ ,‫עייש‬ ‫אבי‬ :‫מנחה‬ 12:35 13:05 ,‫קלי‬ ‫רן‬ ‫קלי‬ ‫קבוצת‬ ‫מנכ”ל‬ ‫שפיר‬ ‫רחלאה‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ,‫והטבות‬ ‫שכר‬ ‫מוצרי‬ ‫אלקטרה‬ ‫בע”מ‬ ‫צריכה‬ :‫משתתפים‬ ?‫עבודה‬ ‫במציאת‬ ‫מתקשים‬ ‫פלוס‬ 40 ‫בני‬ ‫באמת‬ ‫האם‬ :‫פאנל‬ !‫פלוס‬ 40 ‫בגיל‬ ‫עבודה‬ ‫מציאת‬ ‫על‬ ‫מבט‬ ‫זוויות‬ 3 -‫ו‬ ‫מיתוסים‬ ,‫עובדות‬ 13:25 14:05 ‫וארקיע‬ AGE POSITIVE ‫מתנת‬ !‫לאירופה‬ ‫טיסה‬ ‫כרטיסי‬ 2 ‫יוגרלו‬ ‫הפאנל‬ ‫במסגרת‬ ‫התערוכה‬ ‫למתחם‬ ‫בכניסה‬ ‫הממוקם‬ AGE POSITIVE ‫של‬ ‫בדוכן‬ ‫קצר‬ ‫בסקר‬ ‫להשתתף‬ ‫יש‬ ‫בהגרלה‬ ‫להשתתפות‬ ,‫שטיינברג‬ ‫גיל‬ :‫מנחה‬ AGE POSITIVE ,‫משותף‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫מנחם‬ ‫בן‬ ‫ראובן‬ Fundtech ‫חברת‬ ‫ומייסד‬ ‫יזם‬ ,‫פארי‬ ‫שלמה‬ Landa Digital Printing ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫בר‬ ‫שמואל‬ Looking For My Next Challenge ,‫פרויקטים‬ ‫מנהל‬ :‫משתתפים‬ ‫התערוכה‬ ‫בשטח‬ ‫וקפה‬ ‫פוקאצ’ות‬ ‫הפסקת‬ 13:05 13:25 ?‫הנהלה‬ – ‫עובדים‬ ‫ועד‬ – ‫מי‬ ‫את‬ ‫מנהל‬ ‫מי‬ ‫לאומית‬ ‫הסתדרות‬ ,‫מקצועי‬ ‫לאיגוד‬ ‫האגף‬ ‫יו״ר‬ ,‫לוי‬ ‫מצר‬ ‫בטי‬ ‫עו״ד‬ :‫מנחה‬ 11:30 12:10 ‫העובדים‬ ‫בשיתוף‬ ‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫חדשנות‬ Cal-‫ב‬ ‫ופיתוח‬ ‫תכנון‬ ‫תפעול‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫פורטניק‬ ‫אירנה‬ 12:10 12:25 :‫משתתפים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬ ’‫ושות‬ ‫נ.פינברג‬ ‫משרד‬ ‫שותף‬ ,‫קרמר‬ ‫ירון‬ ‫עו”ד‬ • ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫אפיקים‬ ‫חברת‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫רוזנברג‬ ‫יצחק‬ • ‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫אלקטרה‬ ‫עובדי‬ ‫ועד‬ ‫יו”ר‬ ,‫נגר‬ ‫רן‬ • )‫(אייפקס‬ ‫זאפ‬ ‫עובדי‬ ‫ועד‬ ‫יו”ר‬ ,‫הלוק‬ ‫מיטל‬ • ,‫אלבז‬ ‫מור‬ ‫דורית‬ ‫שירות‬ ‫מנהלת‬ ,‫ותהליכים‬ ‫סימון‬ ‫מבטח‬
 6. 6. )‫קרקע‬ ‫קומת‬ ,‫ריימן‬ ‫(אולם‬ 11 | 2016 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 11 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ‫ראשית‬ ‫מליאה‬ :‫יום‬ ‫סדר‬ ‫נופש‬ ‫קל‬ ‫מתנת‬ ,‫הגרלה‬ ₪ 1,290 – ‫שובר‬ ‫כל‬ ‫ערך‬ ,‫בארץ‬ ‫לבחירה‬ ‫זוגית‬ ‫לחופשה‬ ‫שוברים‬ 3 ‫הזוכים‬ ‫על‬ ‫ההכרזה‬ ‫בעת‬ ‫באולם‬ ‫נוכח‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫הפרס‬ ‫*מקבל‬ ,‫לבחירה‬ ‫למופע‬ ‫זוגי‬ ‫כרטיס‬ ‫משתתף‬ ‫כל‬ ‫יקבל‬ ‫הוועידה‬ ‫בתום‬ ‫טאלנט‬ ‫סיגמא‬ ‫מתנת‬ .‫ומועדים‬ ‫מופעים‬ ‫במגוון‬ ‫למימוש‬ Huggies ‫מבית‬ ‫לידה‬ ‫מתנת‬ ,‫הגרלה‬ ‫ש”ח‬ 260 – ‫מתנה‬ ‫כל‬ ‫שווי‬ ,‫הוועידה‬ ‫משתתפי‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫לידה‬ ‫מתנות‬ 3 ‫יוגרלו‬ ‫הזוכים‬ ‫על‬ ‫ההכרזה‬ ‫בעת‬ ‫באולם‬ ‫נוכח‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫הפרס‬ ‫*מקבל‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫ומספרים‬ ‫סוקרים‬ ‫בתחום‬ ‫מומחים‬ :HR ‫אסטרטגיות‬ :‫פאנל‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫פתרונות‬ ‫סרור‬ ‫הייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫סרור‬ ‫חיים‬ :‫מנחה‬ 14:05 14:30 :‫משתתפים‬ ,‫אלוני‬ ‫גליה‬ ‫מנהלת‬ ,‫שותפה‬ – EY ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫יאנג‬ ‫אנד‬ ‫ארנסט‬ ,‫קרן‬ ‫פנינה‬ ‫חטיבת‬ ‫מנהלת‬ ,‫ומינהל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫הילה‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫מסופים‬ ‫גדות‬ ,‫אנוש‬ ‫בע”מ‬ ‫וכימיקלים‬
 7. 7. ICG - Integra Consulting Group ‫הייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫שותף‬ ,‫סרור‬ ‫חיים‬ :‫מנחה‬ )‫מרכז‬ ‫ריימן‬ ‫(אולם‬ ‫ראשית‬ ‫מליאה‬ :‫יום‬ ‫סדר‬ ‫אכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫בעידן‬ ‫מעסיק‬ ‫ע”י‬ ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫הרבה‬ ‫ולהרוויח‬ ‫מעישון‬ ‫בגמילה‬ ‫מעט‬ ‫להשקיע‬ ‫האינטרנט‬ ‫בעידן‬ ‫תעסוקתית‬ ‫יושרה‬ ”‫ההיגיון‬ ‫לגבולות‬ ‫“מעבר‬ :‫מופע‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנקודת‬ – ?‫הזדמנות‬ ‫או‬ ‫סיוט‬ - ‫משרד‬ ‫מעבר/חידוש‬ ‫כקבוצה‬ ‫והארגון‬ ‫כמאמן‬ ‫המנהל‬ - ”‫למצוינות‬ ‫“ניהול‬ ‫אכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫בעידן‬ ‫מעסיק‬ ‫ע”י‬ ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫הרבה‬ ‫ולהרוויח‬ ‫מעישון‬ ‫בגמילה‬ ‫מעט‬ ‫להשקיע‬ ‫האינטרנט‬ ‫בעידן‬ ‫תעסוקתית‬ ‫יושרה‬ ”‫ההיגיון‬ ‫לגבולות‬ ‫“מעבר‬ :‫מופע‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנקודת‬ – ?‫הזדמנות‬ ‫או‬ ‫סיוט‬ - ‫משרד‬ ‫מעבר/חידוש‬ ‫כקבוצה‬ ‫והארגון‬ ‫כמאמן‬ ‫המנהל‬ - ”‫למצוינות‬ ‫“ניהול‬ ,‫לוין‬ ‫אילן‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ‫עבודה‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫לשעבר‬ ‫התעשיינים‬ ‫בהתאחדות‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫והממונה‬ ‫בישראל‬ ‫האוצר‬ ‫במשרד‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫סרור‬ ‫חיים‬ ‫סרור‬ ‫הייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫מנכ”ל‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫פתרונות‬ ,‫אמסלם‬ ‫קובי‬ ‫השכר‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫עבודה‬ ‫והסכמי‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫בילדנר‬ ‫עדי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ECI ,‫יעקובי‬ ‫אריאל‬ ‫הסתדרות‬ ‫יו”ר‬ ‫המדינה‬ ‫עובדי‬ ,‫קזז‬ ‫נאוה‬ Head of HR Israel & Greece, Broadcom ,‫וולוך‬ ‫גליה‬ ‫נעמת‬ ‫יו”ר‬ ,‫אנושי‬ ‫תבור‬ ‫דירקטור‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ Deloitte ‫סמנכ”ל‬ ,‫רובינזון‬ ‫אבי‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫הוועד‬ ‫וחבר‬ ‫נילית‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫בישראל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ,‫זינגר‬ ‫רונן‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫תהל‬ ‫קבוצת‬ ,‫דיבון‬ ‫עדה‬ ”‫“מצבים‬ ‫חברת‬ ‫מנכ”ל‬ ‫משברים‬ ‫לניהול‬ ‫מומחית‬ ‫ותמיכה‬ ‫יעוץ‬ – ‫בארגונים‬ ‫וכלים‬ ‫הדרכות‬ ,‫לעובדים‬ ‫אנוש‬ ‫ולמשאבי‬ ‫למנהלים‬ ‫וציפיות‬ ‫מגמות‬ – ‫הבחירות‬ ‫לאחר‬ ‫העבודה‬ ‫עולם‬ :‫פאנל‬ ‫עסקיים‬ ‫בתהליכים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ :‫פאנל‬
 8. 8. ‫התפוקות‬ ‫להרחבת‬ ‫הבשורה‬ :‫הסדנאות‬ ‫בתחום‬ ‫החדש‬ ‫הדור‬ ‫שותפויות‬ ‫לניהול‬ ‫ממשקים‬ ‫מניהול‬ ‫עובדים‬ ‫בהתארגנות‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ?‫עובדים‬ ‫מוועד‬ ‫מפחד‬ ‫מי‬ ‫המודרני‬ ‫בעידן‬ ?‫בשבועיים‬ ‫זר‬ ‫מומחה‬ ‫להעסקת‬ ‫היתר‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ?‫עסקים‬ ‫קידום‬ = ‫תשוקה‬ + ‫זוגיות‬ ‫ופוקאצ’ות‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ ?‫הארגונית‬ ‫במשוואה‬ ‫העובדים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫איך‬ :”‫נעלם‬ ‫בלי‬ ‫“משוואה‬ !‫באמת‬ ‫שחשוב‬ ‫מה‬ ‫על‬ - ‫הניהול‬ ‫ודמי‬ ‫התחלופה‬ ‫שיעור‬ ‫הפנסיוניים‬ ‫ההסדרים‬ ‫מהפכת‬ :‫מבטחים‬ ‫מנורה‬ ‫מטעם‬ ‫הגרלה‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫התפוקות‬ ‫להרחבת‬ ‫הבשורה‬ :‫הסדנאות‬ ‫בתחום‬ ‫החדש‬ ‫הדור‬ ‫שותפויות‬ ‫לניהול‬ ‫ממשקים‬ ‫מניהול‬ ‫עובדים‬ ‫בהתארגנות‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ?‫עובדים‬ ‫מוועד‬ ‫מפחד‬ ‫מי‬ ‫המודרני‬ ‫בעידן‬ ?‫בשבועיים‬ ‫זר‬ ‫מומחה‬ ‫להעסקת‬ ‫היתר‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ?‫עסקים‬ ‫קידום‬ = ‫תשוקה‬ + ‫זוגיות‬ ‫ופוקאצ’ות‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ ?‫הארגונית‬ ‫במשוואה‬ ‫העובדים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫איך‬ :”‫נעלם‬ ‫בלי‬ ‫“משוואה‬ !‫באמת‬ ‫שחשוב‬ ‫מה‬ ‫על‬ - ‫הניהול‬ ‫ודמי‬ ‫התחלופה‬ ‫שיעור‬ ‫הפנסיוניים‬ ‫ההסדרים‬ ‫מהפכת‬ :‫מבטחים‬ ‫מנורה‬ ‫מטעם‬ ‫הגרלה‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫סרור‬ ‫חיים‬ ‫סרור‬ ‫הייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫מנכ”ל‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫פתרונות‬ ,‫שינא‬ ‫אריאלה‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”לית‬ ‫מיקרוסופט‬ ,‫אנוש‬ ‫ישראל‬ ,‫מנה‬ ‫שאקו‬ ‫לימור‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫קבוצת‬ ,‫ותפעול‬ ‫אנוש‬ ‫ובינוי‬ ‫שיכון‬ ,‫ורבנר‬ ‫טל‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”לית‬ ‫אלביט‬ ,‫אנוש‬ ‫מודיעין‬ ‫מערכות‬ ,‫בשן‬ ‫אודליה‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”לית‬ ,‫ולוגיסטיקה‬ ‫אנוש‬ ‫לביטוח‬ ‫חברה‬ ‫הכשרה‬ ‫ארגוני‬ ‫כאינטגרטור‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ :‫פאנל‬ )‫מרכז‬ ‫ריימן‬ ‫(אולם‬ ‫ראשית‬ ‫מליאה‬ :‫יום‬ ‫סדר‬
 9. 9. 13 | 2 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 10 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ‫נתניה‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ – ‫עסקים‬ ‫למינהל‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫דיקאן‬ ,‫רביד‬ ‫גדי‬ ‫ד”ר‬ :‫המושב‬ ‫מנחה‬ )1 ‫קומה‬ ,‫יסמין‬ ‫(אולם‬ ‫מקביל‬ ‫מושב‬ ‫התבצע‬ ‫למושב‬ ‫הרישום‬ ‫סגורה‬ ‫ההרשמה‬ ,‫מראש‬ ‫מפגש‬ - ‫מנהלים‬ ‫בהדרכת‬ ‫אישית‬ ‫מנהיגות‬ ‫ופיתוח‬ ‫עניין‬ ,‫קשב‬ ‫ליצירת‬ ‫הדרכה‬ ‫כלי‬ ! ‫התנסותי‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫תקציב‬ ‫לבניית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ואבחון‬ ‫למיון‬ ‫תרבותי‬ ‫על‬ ‫כלי‬ – ‫שלי‬ ‫המשפיעים‬ ‫רשת‬ - MYNET ‫מפגש‬ - ‫מנהלים‬ ‫בהדרכת‬ ‫אישית‬ ‫מנהיגות‬ ‫ופיתוח‬ ‫עניין‬ ,‫קשב‬ ‫ליצירת‬ ‫הדרכה‬ ‫כלי‬ ! ‫התנסותי‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫תקציב‬ ‫לבניית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ואבחון‬ ‫למיון‬ ‫תרבותי‬ ‫על‬ ‫כלי‬ – ‫שלי‬ ‫המשפיעים‬ ‫רשת‬ - MYNET ,‫בילדנר‬ ‫עדי‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ECI ,‫אנוש‬ ,‫מיוחס‬ ‫ידידה‬ ‫סמנכ”לית‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מזרחי‬ ‫כרמל‬ ‫יקבי‬ ,‫זינגר‬ ‫אילי‬ ‫סמנכ”לית‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫קסטרו‬ ,‫מרטינז‬ ‫ענבל‬ ,‫הדרכה‬ ‫מנהלת‬ ‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬ ‫פנים‬ ‫ותקשורת‬ ‫ישראל‬ ‫דלק‬ ,‫ארגונית‬ ,‫פארי‬ ‫שלמה‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ Landa ,‫אנוש‬ Corp ,‫קזס‬ ‫אנג’ל‬ ‫ליבי‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ‫מגה‬ ,‫ארגוני‬ ‫קמעונאות‬ ,‫גולן‬ ‫צורית‬ ‫סמנכ”לית‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ RR Media ,‫דנטס‬ ‫אבי‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ ‫ותכנון‬ ‫גיוס‬ ‫לאומי‬ ,‫פרט‬ ‫קארד‬ ,‫מדינה‬ ‫רחלי‬ ,‫גיוס‬ ‫תחום‬ ‫מנהלת‬ ‫אדם‬ ,OS -‫ו‬ ‫השמה‬ ,‫אבחון‬ ‫מכון‬ ,‫מילא‬ ‫למשאבי‬ ‫וייעוץ‬ ‫מיון‬ ‫אנוש‬ ,‫אפק‬ ‫יעל‬ ‫סמנכ”לית‬ ,‫ומשאבים‬ ‫תפעול‬ ‫נישה‬ ‫קבוצת‬ ,‫אדם‬ ‫גבי‬ ‫מערכות‬ ‫מנתח‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫מידע‬ – ‫לוגיפס‬ ‫של‬ ‫ויזם‬ ‫פסיכוטכני‬ ‫אבחון‬ ‫ממוחשב‬ ,‫פריד‬ ‫אייל‬ ‫אלונה‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ‫דירקטור‬ ,‫אירופה‬ – ‫אינטל‬ ,‫ארגוני‬ ‫ואפריקה‬ ‫תיכון‬ ‫מזרח‬ ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫הדרכה‬ ‫מושב‬ ‫הראשית‬ ‫למליאה‬ ‫חזרה‬ ‫ואבחון‬ ‫השמה‬ ,‫גיוס‬ ‫מושב‬ ‫ומתודולוגיות‬ ‫תכנים‬ – ‫מנהלים‬ ‫בפיתוח‬ ‫חדשנות‬ :‫פאנל‬ ‫הגיוס‬ ‫בתחום‬ ‫וטיפים‬ ‫חידושים‬ :‫פאנל‬ ‫ישראל‬ ‫טבע‬ ,‫והניוד‬ ‫הגיוס‬ ‫מערך‬ ‫דירקטור‬ ,‫רייכנשטיין‬ ‫אתי‬ :‫מנחה‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫רביד‬ ‫גדי‬ ‫ד”ר‬ ‫בית‬ ‫דיקאן‬ ‫למינהל‬ ‫הספר‬ – ‫עסקים‬ ‫המכללה‬ ‫האקדמית‬ ‫נתניה‬ ‫הראשית‬ ‫למליאה‬ ‫חזרה‬
 10. 10. 15 | 2 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 10 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ?‫בארגון‬ ‫אצלך‬ ‫מקבלים‬ ‫הטבות‬ ‫אילו‬ ‫בכביש‬ ‫נסיעה‬ ?‫לימודים‬ ‫מימון‬ ?‫נישואים‬ ‫לרגל‬ ‫חופשה‬6? :‫נושאים‬ ‫רשימת‬ ‫מחלה‬ ‫חופשת‬ ,‫חופשה‬ ‫הסדרי‬ * ‫וכוננויות‬ ‫משמרות‬ ,‫נוספות‬ ‫שעות‬ * ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ,‫פיטורים‬ * ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫ואבדן‬ ‫תגמולים‬ ,‫פנסיה‬ * ‫ונסיעות‬ ‫רכב‬ * ‫לידה‬ ‫וחופשת‬ ,‫בונוסים‬ * ‫ואינטרנט‬ ‫טלפון‬ ,‫תקשורת‬ * ‫השתלמות‬ ‫קרן‬ * ‫פרישה‬ ‫ותנאי‬ ‫התפטרות‬ * ‫והלוואות‬ ‫מקדמות‬ * ‫מיוחדים‬ ‫ואירועים‬ ‫לחגים‬ ‫שי‬ * ‫הצטיינות‬ ‫ותגמול‬ ‫עמלות‬ * ‫רפואיים‬ ‫ביטוחים‬ * ‫אקדמיים‬ ‫ולימודים‬ ‫הדרכה‬ * ‫לחו"ל‬ ‫נסיעות‬ * ‫ארוחות‬ ‫הסדרי‬ * ‫ושארים‬ ‫לגמלאים‬ ‫הטבות‬ * ‫הוני‬ ‫תגמול‬ * ‫חברתית‬ ‫ופעילות‬ ‫רווחה‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫סקר‬ ‫נלוות‬ ‫והטבות‬ 5102 .‫עדכני‬ ‫נתונים‬ ‫ניתוח‬ ‫על‬ ‫המושתתת‬ ‫מושכלת‬ ‫ניהולית‬ ‫החלטה‬ ‫ולקבל‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫אפשר‬ ‫עכשיו‬ ‫והטבות‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫סקר‬5102‫מ‬ ‫מידע‬ ‫וכולל‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫יצא‬-011‫התנאים‬ ‫מכלול‬ ‫אודות‬ ‫חברות‬ ‫מוצר‬ ‫מהווה‬ ‫הסקר‬ .‫עיקריים‬ ‫ומגזרים‬ ‫החברות‬ ‫מאפייני‬ ‫בחתך‬ ‫מנותחים‬ ‫הממצאים‬ .‫בשוק‬ ‫המקובלים‬ .‫בחברה‬ ‫הנהוגה‬ ‫הכוללת‬ ‫ההשתכרות‬ ‫חבילת‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫ומאפשר‬ ‫השכר‬ ‫לסקרי‬ ‫משלים‬ ‫החלטה‬ ‫תומך‬ ‫וככלי‬ ‫ניתוח‬ ‫לצורך‬ ‫במידע‬ ‫למעוניינים‬–,‫בודדים‬ ‫פרקים‬ ‫או‬ ‫כמכלול‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ .‫באנגלית‬ ‫או‬ ‫בעברית‬ :‫לרשותך‬ ‫לעמוד‬ ‫נשמח‬ ‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ 2747575-10surveys@zviran.co.il )1 ‫קומה‬ ,‫יסמין‬ ‫(אולם‬ ‫מקביל‬ ‫מושב‬ ‫ופוקאצ’ות‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬‫ופוקאצ’ות‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ ‫למנהל‬ ‫כלים‬ ‫מושב‬ ‫הראשית‬ ‫למליאה‬ ‫חזרה‬ ,‫דהב‬ ‫מיקי‬ ‫הרוח‬ ‫מנכ”ל‬ ‫הישראלית‬ ‫שאקו‬ ‫לימור‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫מנה‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫קבוצת‬ ,‫ותפעול‬ ‫ובינוי‬ ‫שיכון‬ ,‫עולמי‬ ‫שרית‬ VP, Human Resources Ex Libris ,‫רובינזון‬ ‫אבי‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫וחבר‬ ‫נילית‬ ‫בישראל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫עמותת‬ ,‫שדות‬ ‫נגה‬ Employee care and community manager, Verint ,‫זינגר‬ ‫רונן‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫תהל‬ ‫קבוצת‬ ,‫ברזילי‬ ‫דנה‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫בוועד‬ ‫וחברה‬ syber bit ‫לניהול‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המנהל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ופיתוח‬ ‫חקר‬ ,‫אפרימי‬ ‫יהודית‬ ‫סמנכ”לית‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בינת‬ ‫ניהולית‬ ‫בגישה‬ – ‫ישראלית‬ ‫ברוח‬ ‫חברתית‬ ‫אחריות‬ :‫פאנל‬ ‫דורי‬ ‫רב‬ ‫בארגון‬ ‫למנהל‬ ‫כלים‬ :‫פאנל‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫רביד‬ ‫גדי‬ ‫ד”ר‬ ‫בית‬ ‫דיקאן‬ ‫למינהל‬ ‫הספר‬ – ‫עסקים‬ ‫המכללה‬ ‫האקדמית‬ ‫נתניה‬
 11. 11. ?‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫בארגון‬ ‫מטמיעים‬ ‫איך‬ - ‫קונפליקטים‬ ‫ופתרון‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ ,‫זמן‬ ‫ניהול‬ .‫למנהלים‬ ‫חווייתית‬ ‫טעימות‬ ‫סדנת‬ – ‫יצירתי‬ ‫לחשוב‬ ,‫לזוז‬ ,‫לצחוק‬ -‫יישומית‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ?‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫בארגון‬ ‫מטמיעים‬ ‫איך‬ - ‫קונפליקטים‬ ‫ופתרון‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ ,‫זמן‬ ‫ניהול‬ .‫למנהלים‬ ‫חווייתית‬ ‫טעימות‬ ‫סדנת‬ – ‫יצירתי‬ ‫לחשוב‬ ,‫לזוז‬ ,‫לצחוק‬ -‫יישומית‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫ואפקטיבית‬ ‫חוויתית‬ ”‫“טעימה‬ ‫סדנת‬ )‫ויצמן‬ ‫נורית‬ ‫של‬ ‫(פיתוח‬ ‫איזון‬ ‫ומשולשי‬ ‫ניהול‬ ‫סגנונות‬ ‫ופוקאצ’ות‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ ‫למנהלים‬ ‫סדנא‬ - ‫החדש‬ ‫הדור‬ ‫של‬ ‫מנהלים‬ ‫פיתוח‬ ,‫כמאמן‬ ‫המנהל‬ ?‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫בארגון‬ ‫מטמיעים‬ ‫איך‬ - ‫קונפליקטים‬ ‫ופתרון‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ ,‫זמן‬ ‫ניהול‬ .‫למנהלים‬ ‫חווייתית‬ ‫טעימות‬ ‫סדנת‬ – ‫יצירתי‬ ‫לחשוב‬ ,‫לזוז‬ ,‫לצחוק‬ -‫יישומית‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ?‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫בארגון‬ ‫מטמיעים‬ ‫איך‬ - ‫קונפליקטים‬ ‫ופתרון‬ ‫אפקטיבית‬ ‫תקשורת‬ ,‫זמן‬ ‫ניהול‬ .‫למנהלים‬ ‫חווייתית‬ ‫טעימות‬ ‫סדנת‬ – ‫יצירתי‬ ‫לחשוב‬ ,‫לזוז‬ ,‫לצחוק‬ -‫יישומית‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬ ‫ואפקטיבית‬ ‫חוויתית‬ ”‫“טעימה‬ ‫סדנת‬ )‫ויצמן‬ ‫נורית‬ ‫של‬ ‫(פיתוח‬ ‫איזון‬ ‫ומשולשי‬ ‫ניהול‬ ‫סגנונות‬ ‫ופוקאצ’ות‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ ‫למנהלים‬ ‫סדנא‬ - ‫החדש‬ ‫הדור‬ ‫של‬ ‫מנהלים‬ ‫פיתוח‬ ,‫כמאמן‬ ‫המנהל‬ )1 ‫קומה‬ ,‫רקפת‬ ‫(אולם‬ ‫סדנאות‬ ‫יום‬ ‫סדר‬ Dynamic Teams M&C ,‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬ ‫תהליכי‬ ‫הטמעת‬ ‫תחום‬ ‫ראש‬ ,‫פרץ‬ ‫לירז‬ :‫הסדנא‬ ‫מנחת‬ ‫הרצאות‬ ‫פסיפס‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫ברנר‬ ‫אייל‬ :‫הסדנא‬ ‫מנחה‬ ‫“עוצמה‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ובעלים‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫תכנים‬ ‫יוצרת‬ ,‫מנחים‬ ‫מנחת‬ ,‫ויצמן‬ ‫נורית‬ :‫הסדנא‬ ‫מנחת‬ ”‫בע”מ‬ ‫למאמנים‬ SQ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ובעלים‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫חיון‬ ‫שי‬ :‫הסדנא‬ ‫מנחה‬ ‫הראשית‬ ‫למליאה‬ ‫חזרה‬ ‫הראשית‬ ‫למליאה‬ ‫חזרה‬ :‫ראשונה‬‫קבוצה‬:‫ראשונה‬‫קבוצה‬:‫שנייה‬‫קבוצה‬:‫שנייה‬‫קבוצה‬ ,‫מראש‬ ‫התבצע‬ ‫סדנא‬ ‫לכל‬ ‫הרישום‬ ‫סגורה‬ ‫הסדנאות‬ ‫לכל‬ ‫ההרשמה‬ 17
 12. 12. :‫הרצאה‬ + ‫פתיחה‬ ‫דברי‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫בתפקידו‬ ‫ותמורות‬ ‫העבודה‬ ‫בעולם‬ ‫שינויים‬ ...‫כסף‬ ‫עולה‬ ‫גיוס‬ ‫כי‬ ,‫מוטיבציה‬ - ‫מחר‬ ‫מר‬ ‫עבודה‬ ‫בדיני‬ ‫פרקטיות‬ ‫בסוגיות‬ ‫חידושים‬ ‫הצלחה‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ :‫הרצאה‬ + ‫פתיחה‬ ‫דברי‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫בתפקידו‬ ‫ותמורות‬ ‫העבודה‬ ‫בעולם‬ ‫שינויים‬ ...‫כסף‬ ‫עולה‬ ‫גיוס‬ ‫כי‬ ,‫מוטיבציה‬ - ‫מחר‬ ‫מר‬ ‫עבודה‬ ‫בדיני‬ ‫פרקטיות‬ ‫בסוגיות‬ ‫חידושים‬ ‫הצלחה‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫לוין‬ ‫אילן‬ ,‫העבודה‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫התעשיינים‬ ‫התאחדות‬ ‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫בכר‬ ‫יואב‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫וחבר‬ ‫המלונות‬ ‫התאחדות‬ ‫נשיאות‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫ועדת‬ ‫העסקיים‬ ‫הארגונים‬ ,‫קלי‬ ‫רן‬ ‫קלי‬ ‫קבוצת‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫כרמי-ברק‬ ‫עינת‬ ‫וראש‬ ‫שותפה‬ ,‫עבודה‬ ‫דיני‬ ‫תחום‬ ,‫סלומון‬ ‫יעקב‬ – ’‫ושות‬ ‫ליפשיץ‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ,‫עוז‬ ‫איציק‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫משותף‬ ‫לידרים‬ ‫אגם‬ ,‫מרגלית‬ ‫הדס‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫מנורה‬ ,‫אנוש‬ ‫מבטחים‬ ,‫רוזין‬ ‫קובי‬ ‫אי.בי.אי‬ ‫מנכ”ל‬ ‫בע”מ‬ ‫גמל‬ ,‫מאור‬ ‫דפנה‬ ‫המטה‬ ‫מנהלת‬ ‫אנשים‬ ‫לשילוב‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ,‫שדות‬ ‫אילן‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫וארגון‬ ‫אנוש‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ,‫כרמלי‬ ‫ענת‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סונול‬ ,‫ונכסים‬ ,‫גרינולד‬ ‫יעל‬ ‫מנהלת‬ ,‫למנכ”ל‬ ‫משנה‬ ,‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ‫אגף‬ ‫פנסיה‬ ‫מבטחים‬ ‫מנורה‬ ‫המשתנים‬ ‫השוק‬ ‫בתנאי‬ ‫הפנסיוני‬ ‫המערך‬ ‫ניהול‬ :‫פאנל‬ ‫החדש‬ ‫החוק‬ ‫יישום‬ – ‫מוגבלויות‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫העסקת‬ :‫פאנל‬ ‫ל‬‫ו‬‫ה‬‫י‬‫נ‬‫ל‬ ‫ש‬‫ו‬‫נ‬‫א‬ ‫י‬‫ב‬‫א‬‫ש‬‫מ‬ 2015 9-‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫ת‬‫נ‬‫ש‬ ‫י‬‫צ‬‫ח‬‫ה‬ ‫ה‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬ 07 | 2015 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 9 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ICG - Integra Consulting Group ‫הייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫שותף‬ ,‫סרור‬ ‫חיים‬ :‫מנחה‬ ‫ראשית‬ ‫מליאה‬ :‫יום‬ ‫סדר‬
 13. 13. ‫ראשית‬ ‫מליאה‬ :‫יום‬ ‫סדר‬ ‫ואתגרים‬ ‫חידושים‬ ,‫רפורמות‬ - ‫הפנסיה‬ ‫שוק‬ ?‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫המשאב‬ ‫הינו‬ ‫הידע‬ ‫בה‬ ‫לחברה‬ ‫הפכנו‬ ‫מתי‬ ‫ו...בעבודה‬ ‫בחיים‬ ‫אלוף‬ ‫להיות‬ ‫שוברים‬ ‫באמצעות‬ ‫לעובדים‬ ‫המוטיבציה‬ ‫הגדלת‬ :‫זוכים‬ ‫כרטיסים‬ 3 – ‫מתנת‬ ‫הגרלה‬ ‫מתנת‬ ‫ואתגרים‬ ‫חידושים‬ ,‫רפורמות‬ - ‫הפנסיה‬ ‫שוק‬ ?‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫המשאב‬ ‫הינו‬ ‫הידע‬ ‫בה‬ ‫לחברה‬ ‫הפכנו‬ ‫מתי‬ ‫ו...בעבודה‬ ‫בחיים‬ ‫אלוף‬ ‫להיות‬ ‫שוברים‬ ‫באמצעות‬ ‫לעובדים‬ ‫המוטיבציה‬ ‫הגדלת‬ :‫זוכים‬ ‫כרטיסים‬ 3 – ‫מתנת‬ ‫הגרלה‬ ‫מתנת‬ ‫בחברה‬ ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫תהליכים‬ ‫כמנהל‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ :‫פאנל‬ ‫ל‬‫ו‬‫ה‬‫י‬‫נ‬‫ל‬ ‫ש‬‫ו‬‫נ‬‫א‬ ‫י‬‫ב‬‫א‬‫ש‬‫מ‬ 2015 9-‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫ת‬‫נ‬‫ש‬ ‫י‬‫צ‬‫ח‬‫ה‬ ‫ה‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬ 09 | 2015 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 9 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫סרור‬ ‫חיים‬ ‫הייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫שותף‬ ICG - Integra Consulting Group ,‫וקסלר‬ ‫ליטל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫תקשוב‬ ,‫עינת‬ ‫אבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫התעשייה‬ ‫הצבאית‬ ,‫ליקסנברג‬ ‫שלי‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫מועדון‬ ,‫אנוש‬ ‫מכבי‬ ‫הכדורגל‬ ‫תל-אביב‬ ,‫ענבר‬ ‫ליאת‬ ,‫ארגונית‬ ‫יועצת‬ ‫בפיתוח‬ ‫מומחית‬ ‫שירות‬ ,‫ניהול‬ ‫מיומנויות‬ ‫בארגונים‬ ‫ומכירה‬
 14. 14. ‫מקביל‬ ‫מושב‬ :‫יום‬ ‫סדר‬ 11 | 2015 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 9 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ 10:50-11:20 ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 13:00-13:10 ‫יצירתית‬ ‫וחשיבה‬ ‫חדשנות‬ ‫בנושא‬ ‫מוביל‬ ‫מרצה‬ ,‫כהן‬ ‫רפאל‬ :‫מנחה‬ ‫יותר‬ ‫לכם‬ ‫שווה‬ ‫מגוונת‬ ‫העסקה‬ ‫שימוש‬ ‫ע”י‬ - ‫בתהליך‬ ‫לשותפים‬ ‫המועמדים‬ ‫הפיכת‬ ‫באמצעות‬ ‫הגיוס‬ ‫אפקטיביות‬ ‫הגדלת‬ ‫נוספות‬ ‫ובטכניקות‬ ‫רגשות‬ ‫בחשיפת‬ ,‫חיובית‬ ‫בפסיכולוגיה‬ ‫הגיוס‬ ‫בתחום‬ ‫ויישומים‬ ‫חידושים‬ :‫פאנל‬ ‫יותר‬ ‫לכם‬ ‫שווה‬ ‫מגוונת‬ ‫העסקה‬ ‫שימוש‬ ‫ע”י‬ - ‫בתהליך‬ ‫לשותפים‬ ‫המועמדים‬ ‫הפיכת‬ ‫באמצעות‬ ‫הגיוס‬ ‫אפקטיביות‬ ‫הגדלת‬ ‫נוספות‬ ‫ובטכניקות‬ ‫רגשות‬ ‫בחשיפת‬ ,‫חיובית‬ ‫בפסיכולוגיה‬ ‫הגיוס‬ ‫בתחום‬ ‫ויישומים‬ ‫חידושים‬ :‫פאנל‬ ‫והשמה‬ ‫גיוס‬ ‫סשן‬ | 09:00-10:30 ,‫צ’יזיק‬ ‫דובי‬ ‫מאיה‬ ‫מנכ”ל‬ ‫וייעוץ‬ ‫חוץ‬ ‫מיקור‬ ‫בע”מ‬ ,‫וקסלר‬ ‫ליטל‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫תקשוב‬ ,‫אנוש‬ ,‫גביש‬ ‫אילת‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫קופת‬ ,‫אנוש‬ ‫מאוחדת‬ ‫חולים‬ ,‫הרוניאן‬ ‫דקלה‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫הולנדיה‬ ,‫אנוש‬ ,‫שדות‬ ‫אילן‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫וארגון‬ ‫אנוש‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫ג’ימבורי‬ ‫או‬ ‫קריירה‬ – ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫הורים‬ ‫למנהיגות‬‫טיפוס‬ ‫יעיל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ ‫פרקטיים‬ ‫טיפים‬ ‫נותנים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”לי‬ :‫פאנל‬ ‫ג’ימבורי‬ ‫או‬ ‫קריירה‬ – ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫הורים‬ ‫למנהיגות‬‫טיפוס‬ ‫יעיל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ ‫פרקטיים‬ ‫טיפים‬ ‫נותנים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”לי‬ :‫פאנל‬ ‫למנהל‬ ‫כלים‬ – ‫מנהלים‬ ‫סשן‬ | 11:20-12:50 ,‫גביש‬ ‫אילת‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫קופת‬ ,‫אנוש‬ ‫מאוחדת‬ ‫חולים‬ ,‫הרוניאן‬ ‫דקלה‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫הולנדיה‬ ,‫אנוש‬ ,‫גלייטמן‬ ‫צביקה‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫אלבר‬ ,‫אנוש‬ ,‫כרמלי‬ ‫ענת‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫ונכסים‬ ‫אנוש‬ ‫סונול‬ ‫הראשית‬ ‫למליאה‬ ‫חזרה‬ ‫הימים‬‫מצפה‬‫במלון‬‫לילות‬ 2–‫טיימס‬‫אפוק‬‫מתנת‬‫הגרלה‬‫התערוכה‬‫בשטח‬‫תתקיים‬‫ההפסקה‬‫במהלך‬ 09:00 09:20 09:20 09:40 09:40 10:30 10:30 10:50 11:20 11:40 11:40 12:00 12:00 12:50
 15. 15. 2014 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 8 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ | 04 10:50 11:20 ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ 10:50 11:20 ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫לוין‬ ‫אילן‬ ,‫העבודה‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ‫התעשיינים‬ ‫התאחדות‬ ,‫קריגר‬ ‫גיא‬ ‫מנהל‬ ,‫למנכ״ל‬ ‫משנה‬ ,‫ופיתוח‬ ‫מוצרים‬ ‫אגף‬ ‫מבטחים‬ ‫מנורה‬ ‫בע״מ‬ ‫וגמל‬ ‫פנסיה‬ ,‫קלי‬ ‫רן‬ ‫מנכ”ל‬ ‫קלי‬ ‫קבוצת‬ ,‫אור‬ ‫בן‬ ‫יואב‬ ,‫עמיתים‬ ‫מנכ”ל‬ ‫הפנסיה‬ ‫קרנות‬ ‫הוותיקות‬ ‫החדש‬ ‫הפנסיוני‬ ‫בשוק‬ ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫ומקומו‬ ‫אחריותו‬ :‫פאנל‬ ‫ראשית‬ ‫מליאה‬ :‫יום‬ ‫סדר‬ ‫מזוז‬ ‫ניצה‬‫בר-און‬ ‫שרית‬
 16. 16. 05 | 2014 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 8 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ Drums Alive ‫כדורים‬ ‫על‬ ‫המוני‬ ‫תיפוף‬ - ‫ההרצאה‬ ‫בתום‬ ‫פעילות‬ 13:00 13:20 ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ Drums Alive ‫כדורים‬ ‫על‬ ‫המוני‬ ‫תיפוף‬ - ‫ההרצאה‬ ‫בתום‬ ‫פעילות‬ 13:00 13:20 ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫יוחננוף‬ ‫עופר‬ ‫עו”ד‬ ‫המחלקה‬ ‫ומנהל‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫בהתאחדות‬ ‫עבודה‬ ‫למשפט‬ ‫בישראל‬ ‫התעשיינים‬ ,‫סולימני‬ ‫יפה‬ ‫המנהל‬ ‫ראש‬ ,‫ואכיפה‬ ‫להסדרה‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ,‫שטרוסברג‬ ‫ברק‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אסם‬ ‫קבוצת‬ ,‫בכר‬ ‫יואב‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ‫התאחדות‬ ,‫אנוש‬ ‫בישראל‬ ‫המלונות‬ ?‫הולכים‬ ‫אנו‬ ‫לאן‬ :‫וחידושים‬ ‫התפתחויות‬ ,‫מגמות‬ – ‫שביניהם‬ ‫ומה‬ ‫מעסיקים‬ ,‫עובדים‬ :‫פאנל‬ ‫ל‬‫ו‬‫ה‬‫י‬‫נ‬‫ל‬ ‫ש‬‫ו‬‫נ‬‫א‬ ‫י‬‫ב‬‫א‬‫ש‬‫מ‬ 2014 8-‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫ת‬‫נ‬‫ש‬ ‫י‬‫צ‬‫ח‬‫ה‬ ‫ה‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬
 17. 17. 2014 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 7 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ | 02 11:00 11:20 ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ 11:00 11:20 ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ‫שלי‬ ‫גיל‬ ‫צבירן‬ ‫משותף‬ ‫מנכ”ל‬ ‫בע”מ‬ ‫וסקרים‬ ‫ייעוץ‬ ‫ג’רבי‬ ‫ניסים‬ ,‫פנסיוני‬ ‫ייעוץ‬ ,‫מנהל‬ ‫שותף‬ Consulting JTG ‫טוב‬ ‫רונן‬ ‫למנכ”ל‬ ‫משנה‬ ‫דש‬ ‫מיטב‬ ‫גורן‬ ‫אייל‬ ‫דוידוף‬ ‫מנכ”ל‬ ‫הסדרים‬ ‫פנסיוניים‬ ‫גרינולד‬ ‫יעל‬ ,‫למנכ”ל‬ ‫משנה‬ ‫שיווק‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬ ‫מנורה‬ ,‫ומכירות‬ ‫פנסיה‬ ‫מבטחים‬ ‫קלי‬ ‫מנחם‬ ‫קבוצת‬ ‫יו”ר‬ ‫פורום‬ ‫ויו”ר‬ ,‫קלי‬ ‫ההסדרים‬ ‫הפנסיוניים‬ ?‫עובדיו‬ ‫של‬ ‫הפנסיוני‬ ‫לעתיד‬ ‫אחריות‬ ‫קיימת‬ ‫למעסיק‬ ‫האם‬ – ‫הפנסיה‬ ‫בעיית‬ ‫בנושא‬ ‫פאנל‬ :‫יום‬ ‫סדר‬2014 ‫ינואר‬ – ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 7 -‫ה‬ ‫השנתית‬ ‫הוועידה‬
 18. 18. 03 | 2014 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 7 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ 13:00 13:20 ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ 14:45 15:05 ‫בידרמן‬ ‫ערן‬ ‫של‬ ‫המופע‬ ”‫המאסטר‬ ‫את‬ ‫יפיל‬ ‫“מי‬ ‫התכנית‬ ‫זוכה‬ ,‫חושים‬ ‫אמן‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ 13:00 13:20 ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ 14:45 15:05 ‫בידרמן‬ ‫ערן‬ ‫של‬ ‫המופע‬ ”‫המאסטר‬ ‫את‬ ‫יפיל‬ ‫“מי‬ ‫התכנית‬ ‫זוכה‬ ,‫חושים‬ ‫אמן‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫רביד‬ ‫גדי‬ ‫ד”ר‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫דיקאן‬ ‫סגן‬ ‫המכללה‬ - ‫עסקים‬ ‫למינהל‬ ‫נתניה‬ ‫האקדמית‬ ,‫רובינזון‬ ‫אבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫פלסטיק‬ ‫כתר‬ ,‫דביר‬ ‫נירית‬ ‫חברת‬ ‫מנכ”ל‬ ‫חברה‬ - sight ‫פיתוח‬ ,‫לייעוץ‬ ‫ואימון‬ ‫ארגוני‬ ,‫נחמיה‬ ‫רם‬ ‫שונרא‬ ‫מנכ”ל‬ ‫כישורי‬ ‫פיתוח‬ - ‫ומיומנויות‬ ‫חשיבה‬ ‫ניהול‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫כלים‬ ‫בנושא‬ ‫פאנל‬ ‫לניהול‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ 2014 7-‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ,‫סמילנסקי‬ ‫יונתן‬ ’‫פרופ‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫האקדמי‬ ‫המנהל‬ ‫למנהל‬ ‫בפקולטה‬ ‫הקריירה‬ ‫ת”א‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫עסקים‬ ,‫גנות‬ ‫שרון‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סרגון‬ ,‫עינת‬ ‫אבי‬ ‫סמנכ”ל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫התעשייה‬ ‫הצבאית‬ ,‫סילס‬ ‫איל‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהל‬ ,‫הגיוס‬ ‫שטראוס‬ ‫ישראל‬ ,‫סוראסקי‬ ‫רונן‬ HEAD ‫מנכ”ל‬ HUNTING ‫שימושיים‬ ‫וטיפים‬ ‫תהליכים‬ ,‫כלים‬ – ‫בכירים‬ ‫גיוס‬ ‫בנושא‬ ‫פאנל‬ :‫יום‬ ‫סדר‬ ‫המשך‬
 19. 19. 2014 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ 7 -‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ | 04 :‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫מקצועיות‬ ‫סדנאות‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫ניהול‬ ‫ספרי‬ 12 ‫של‬ ‫מחברם‬ ,‫לניהול‬ ‫בכיר‬ ‫ומרצה‬ ‫יועץ‬ ,‫שטאובר‬ ‫שוקי‬ :‫המושב‬ ‫מנחה‬ ,‫בלבד‬ ‫מראש‬ ‫לרישום‬ ‫בהתאם‬ ‫היא‬ ‫לסדנאות‬ ‫*הכניסה‬ .‫סדנאות‬ ‫של‬ ‫צמדים‬ ‫לפי‬ ‫הינו‬ ‫הרישום‬ .‫המשתתפים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫הגבלה‬ ‫סדנא‬ ‫לכל‬ ‫לניהול‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ 2014 7-‫ה‬ ‫שנתית‬ ‫החצי‬ ‫הוועידה‬ ,‫עטייה‬ ‫עמי‬ ,‫לוברני‬ ‫שרון‬ ,‫עכו‬ ‫עמית‬ ‫עו”ד‬ ,‫אזולאי‬ ‫סינדי‬ ‫עו”ד‬ 11:00-11:20‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫בע”מ‬ ‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ ‫באלאנס‬ ,‫ובעלים‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫שלו‬ ‫ארז‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫לשיפור‬ – ‫סינרגיה‬ ‫מרכז‬ ‫ראש‬ ,‫ישי‬ ‫בן‬ ‫רמי‬ ‫ד”ר‬ 13:00-13:20‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫מגדל‬ ,‫השלישי‬ ‫הגיל‬ ‫תחום‬ ,‫דוויק‬ ‫ירון‬ ‫החיים‬ ‫משחק‬ ‫ומייסד‬ ‫ק‬ ֵ‫ׂח‬ ְ‫ש‬ ַ‫מ‬ ְ‫מ‬ ,‫ברנט‬ ‫אור‬ ‫מקצועי‬ ‫ומנהל‬ ‫ק‬ ֵ‫ׂח‬ ְ‫ש‬ ַ‫מ‬ ְ‫מ‬ ,‫מסחרי‬ ‫תומר‬ 14:40‫של‬ ‫למופע‬ ‫המרכזית‬ ‫במליאה‬ ‫ואיחוד‬ ‫סדנאות‬ ‫סיום‬ ”‫המאסטר‬ ‫את‬ ‫יפיל‬ ‫“מי‬ ‫התכנית‬ ‫זוכה‬ ,‫חושים‬ ‫אמן‬ - ‫בידרמן‬ ‫ערן‬ ,‫עטייה‬ ‫עמי‬ ,‫לוברני‬ ‫שרון‬ ,‫עכו‬ ‫עמית‬ ‫עו”ד‬ ,‫אזולאי‬ ‫סינדי‬ ‫עו”ד‬ 11:00-11:20‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫בע”מ‬ ‫והדרכה‬ ‫ייעוץ‬ ‫באלאנס‬ ,‫ובעלים‬ ‫מנכ”ל‬ ,‫שלו‬ ‫ארז‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫לשיפור‬ – ‫סינרגיה‬ ‫מרכז‬ ‫ראש‬ ,‫ישי‬ ‫בן‬ ‫רמי‬ ‫ד”ר‬ 13:00-13:20‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ ‫מגדל‬ ,‫השלישי‬ ‫הגיל‬ ‫תחום‬ ,‫דוויק‬ ‫ירון‬ ‫החיים‬ ‫משחק‬ ‫ומייסד‬ ‫ק‬ ֵ‫ׂח‬ ְ‫ש‬ ַ‫מ‬ ְ‫מ‬ ,‫ברנט‬ ‫אור‬ ‫מקצועי‬ ‫ומנהל‬ ‫ק‬ ֵ‫ׂח‬ ְ‫ש‬ ַ‫מ‬ ְ‫מ‬ ,‫מסחרי‬ ‫תומר‬ 14:40‫של‬ ‫למופע‬ ‫המרכזית‬ ‫במליאה‬ ‫ואיחוד‬ ‫סדנאות‬ ‫סיום‬ ”‫המאסטר‬ ‫את‬ ‫יפיל‬ ‫“מי‬ ‫התכנית‬ ‫זוכה‬ ,‫חושים‬ ‫אמן‬ - ‫בידרמן‬ ‫ערן‬ 2+1 ‫סדנאות‬ 4+3 ‫סדנאות‬ 6+5 ‫סדנאות‬ ‫לוברני‬ ‫שרון‬ ‫קן-תור‬ ‫צבי‬ ‫עו”ד‬ ‫עכו‬ ‫עמית‬ ‫עו”ד‬ ‫אזולאי‬ ‫סינדי‬ ‫עו”ד‬ ‫שלו‬ ‫ארז‬ ‫ישי‬ ‫בן‬ ‫רמי‬ ‫ד”ר‬ ‫דוויק‬ ‫ירון‬ ‫ברנט‬ ‫אור‬‫מסחרי‬ ‫תומר‬ ‫דרנגר‬ ‫שלומית‬ ‫שטאובר‬ ‫שוקי‬ ‫עטייה‬ ‫עמי‬
 20. 20. :‫יום‬ ‫סדר‬ 10:45-11:05‫אפ‬ ‫סטנד‬ ‫במופע‬ ‫נוסבאום‬ ‫אבי‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ :‫בנושא‬ ‫פאנל‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ :‫בנושא‬ ‫פאנל‬ ‫תן-ביס‬ ‫מתנת‬ ₪ 2,000 ‫בשווי‬ ‫במסעדות‬ ‫לארוחות‬ ‫הגרלה‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ 10:45-11:05‫אפ‬ ‫סטנד‬ ‫במופע‬ ‫נוסבאום‬ ‫אבי‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ :‫בנושא‬ ‫פאנל‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ :‫בנושא‬ ‫פאנל‬ ‫תן-ביס‬ ‫מתנת‬ ₪ 2,000 ‫בשווי‬ ‫במסעדות‬ ‫לארוחות‬ ‫הגרלה‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫פ‬‫א‬‫ד‬‫נ‬ ‫ט‬‫ס‬ ‫ע‬‫פ‬‫ו‬‫מ‬‫ב‬ ‫ם‬‫ו‬‫א‬‫ב‬‫ס‬ ‫ו‬‫נ‬‫י‬‫ב‬‫א‬ ‫ינקלביץ‬ ‫עדי‬ ‫עו"ד‬ ‫ל‬‫ו‬‫ה‬‫י‬‫נ‬‫ל‬ ‫ש‬‫ו‬‫נ‬‫א‬ ‫י‬‫ב‬‫א‬‫ש‬‫מ‬ 2013 6-‫ה‬ ‫ת‬‫י‬‫ת‬‫נ‬‫ש‬ ‫י‬‫צ‬‫ח‬‫ה‬ ‫ה‬‫ד‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ו‬‫ה‬
 21. 21. 5-‫ה‬ ‫השנתית‬ ‫הוועידה‬ 2013 ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ ‫קל‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ 10:45-11:05 :‫הוועידה‬ ‫מנחה‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ“לי‬ ‫ומלווה‬ ‫יועץ‬ ,‫גל‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ...‫פתיחה‬ ‫דברי‬ ‫במקום‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ“לי‬ ‫ומלווה‬ ‫יועץ‬ ,‫גל‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ‫פרישה‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ניהול‬ - ‫נגמר‬ ‫לא‬ ‫לחיים‬ ‫התיאבון‬ ‫מגדל‬ ,‫חדשים‬ ‫חיים‬ ‫תחום‬ ‫סמנכ“ל‬ ,‫רובינשטיין‬ ‫תומר‬ ‫מר‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫איתו‬ ‫שמביא‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ :‫בנושא‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ“לי‬ ‫פאנל‬ ‫לארגון‬ ‫ארץ‬ ‫דרך‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"לית‬ ,‫ירוחם‬ ‫חני‬ ‫גברת‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ,‫וארגון‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫שדות‬ ‫אילן‬ ‫מר‬ ‫בע"מ‬ ‫ויזל‬ ‫פוקס‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫איינהורן‬ ‫איריס‬ ‫גברת‬ ‫רשתות‬ ‫פישמן‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫שדמי‬ ‫ארן‬ ‫מר‬ ‫בארגונים‬ ‫אומץ‬ ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬ – ‫עירום‬ ‫הוא‬ ‫המלך‬ ‫ואימון‬ ‫ארגוני‬ ‫פיתוח‬ ,‫לייעוץ‬ sight ‫חברת‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫דביר‬ ‫נירית‬ ‫גברת‬ ‫עובדים‬ ‫ונוכחות‬ ‫שכר‬ ,HR ‫יישומי‬ ‫שבניהול‬ ‫הקלות‬ - ‫המודרני‬ ‫בעולם‬ HR ‫ניהול‬ ‫פייוויי‬ ‫מלל‬ ‫סינאל‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫שכר‬ "‫"הרמוני‬ ‫מוצר‬ ‫מנהל‬ ,‫דרורי‬ ‫גיא‬ ‫ד"ר‬ (‫למעסיק‬ - ‫פחות‬ ‫)ולא‬ ‫לעובד‬ ‫כהטבה‬ ‫המשפחתי‬ ‫התקציב‬ ‫ניהול‬ ‫כלכלי‬ ‫וייעוץ‬ ‫אימון‬ - ‫יבולים‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫אורלי‬ ‫גיל‬ ‫מר‬ 09:00-09:10 09:10-09:30 09:30-10:05 10:05-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 ‫הגדולה‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫–לראות‬ ‫הארגוני‬ ‫הדרוויניזם‬ ‫לבן‬ ‫כחול‬ ‫מידע‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫יועץ‬ ,‫גלאור‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬ ‫קבלן‬ ‫עובדי‬ ‫וזכויות‬ ‫התאגדות‬ ,‫עבודה‬ ‫ביחסי‬ ‫האכיפה‬ ‫הגברת‬ '‫ושות‬ ‫ברוך‬ ,‫גל‬ ,‫סטריקובסקי‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬ ,‫שותף‬ ,‫גל‬ ‫דרור‬ ‫עו"ד‬ ‫באינדונזיה‬ ‫האבודים‬ ‫השבטים‬ - ‫העולם‬ ‫ואת‬ ‫עצמך‬ ‫את‬ ‫דע‬ "‫אחר‬ ‫מעולם‬ ‫"הרצאות‬ ,‫בעלים‬ ,‫צ'רני‬ ‫עידן‬ ‫מר‬ ‫המודרני‬ ‫התעסוקה‬ ‫בעולם‬ ‫בגיוס‬ ‫סוגיות‬ HEAD HUNTING ,‫שותפה‬ ,‫צוק‬ ‫דבורה‬ ‫גברת‬ ‫מנהלים‬ ‫לפיתוח‬ ‫ככלי‬ ‫התנהגותית‬ ‫סימולציה‬ - ‫המשחק‬ ‫שם‬ ‫בנושאי‬ ‫וייעוץ‬ ‫הוראה‬ ,‫במחקר‬ ‫עוסקת‬ ,MSC ‫בקבוצת‬ ‫בכירה‬ ‫שותפה‬ ,‫פרידמן‬ ‫שלומית‬ ‫ד"ר‬ ‫מנהלים‬ ‫ופיתוח‬ ‫בארגונים‬ ‫והדרכה‬ ‫למידה‬ ‫עליכם‬ ‫גם‬ ‫משפיע‬ ‫לעובדים‬ ‫המיטבי‬ ‫הפנסיוני‬ ‫העתיד‬ ‫פנסיוני‬ ‫ייעוץ‬ ‫סיטרין‬ ,‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫ברישיון‬ ‫פנסיונית‬ ‫יועצת‬ - ‫אבני‬ ‫אילה‬ ‫גברת‬ "‫הגדולות‬ ‫"חמש‬ ‫מודל‬ ‫באמצעות‬ ‫האישיות‬ ‫אבחון‬ ‫ממוחשב‬ ‫פסיכוטכני‬ ‫–אבחון‬ ‫לוגיפס‬ ‫מערכת‬ ,‫ובעלים‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫אדם‬ ‫גבי‬ ‫מר‬ ‫חיפה‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫מרצה‬ ,‫דוקטורנטית‬ ,‫פסיכולוגית‬ ,‫חמי‬ ‫מירב‬ ‫גברת‬ ‫לוגיפס‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ ‫וראש‬ 11:30-11:40 11:40-12:00 12:00-12:15 12:15-12:25 12:25-12:35 12:35-12:50 12:50-13:00 ‫חדש‬ ‫סטנד-אפ‬ ‫במופע‬ ‫בנאי‬ ‫אורנה‬ 11:05-11:30 ‫הפסקה‬ 13:00-13:20
 22. 22. ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫אישיות‬ ‫מבנה‬ ‫אבחון‬ – ‫תעסוקתית‬ ‫גרפולוגיה‬ ‫בכירה‬ ‫גרפולוגית‬ ,‫שביט‬ ‫תמר‬ ‫גברת‬ ‫החדשה‬ ‫בפנסיה‬ ‫השלישי‬ ‫הרובד‬ ‫פנסיה‬ ‫מבטחים‬ ‫מנורה‬ ,‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהלת‬ ,‫סדוביץ‬ ‫לוי‬ ‫לילך‬ ‫גברת‬ ‫לעובדים‬ ‫ההנהלה‬ ‫בין‬ ‫אמון‬ ‫משבר‬ ‫מונעים‬ ‫איך‬ ?‫עובדים‬ ‫ועד‬ ‫או‬ ‫לעובדים‬ ‫הקשבה‬ Laser Coaching ‫בשיטת‬ ‫בכירה‬ ‫ארגונית‬ ‫מאמנת‬ ,‫קלדרון‬ ‫רינה‬ ‫גברת‬ BuyMe ‫מתנת‬ ipad ‫הגרלת‬ ‫בארגון‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫מיצובו‬ :‫בנושא‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"לי‬ ‫פאנל‬ ‫קל-אוטו‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫אילת‬ ‫תדמור‬ ‫זהר‬ ‫גברת‬ ‫אשדוד‬ ‫נמל‬ ‫חברת‬ ,‫משאבים‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫כהן‬ ‫עובדיה‬ ‫מר‬ ‫כלמוביל‬ ‫קבוצת‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫משי‬ ‫בני‬ ‫מר‬ ‫ישראל‬ ‫איקאה‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫שלום‬ ‫אורית‬ ‫גברת‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ 13:20-13:40 13:40-14:00 14:00-14:10 14:10-14:15 14:15-14:50 ‰¯Èη ˙È˙˜ÂÒÚ˙ ˙È‚ÂÏÂÙ¯‚ Strikovsky,Gal,Barouch&co LawOffices
 23. 23. ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ ‫מתמיד‬ ‫מרוץ‬ ‫של‬ ‫במציאות‬ ‫חדשנות‬ ‫עסקים‬ ‫פוגשות‬ ‫כשהזדמנויות‬ ‫יום‬ ‫סדר‬ ‫פתיחה‬ ‫דברי‬ CompVision ‫מנכ"ל‬ ,‫ניר‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ - ‫הוועידה‬ ‫מנחה‬ ‫לאנטארקטיקה‬ ‫מסע‬ – ‫אחרת‬ ‫מנהיגות‬ "‫אחר‬ ‫מעולם‬ ‫"הרצאות‬ ,‫בעלים‬ ,‫צ'רני‬ ‫עידן‬ ‫מר‬ :‫בנושאים‬ ‫הרצאות‬ - ‫רילוקיישן‬ ‫סשן‬ ‫גבולות‬ ‫חוצת‬ ‫בריאות‬ ‫פוליסת‬ - ‫בטוח‬ ‫רילוקיישן‬ ‫גלובל‬ ‫כלל‬ ‫מנהל‬ ,‫גלעד‬ ‫דוד‬ ‫מר‬ ‫כלכלי‬ ‫מיתון‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫רילוקיישן‬ ‫מגמות‬ ‫גלובליים‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫רילוקיישן‬ ,ORI ‫מנכ"ל‬ ,‫פרומן‬ ‫ישראל‬ ‫מר‬ ‫האכיפה‬ ‫על‬ ‫האבטלה‬ ‫השפעת‬ - ‫רילוקיישן‬ ‫עכו‬ & ‫תור‬ ‫קן‬ ‫עו"ד‬ ‫משרד‬ ,‫שותף‬ ,‫קן-תור‬ ‫צבי‬ ‫עו"ד‬ ‫בינלאומי‬ ‫רפואי‬ ‫בביטוח‬ ‫תעשה‬ ‫ואל‬ ‫עשה‬ ‫ישראל‬ ‫דיוידשילד‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫גת‬ ‫אילן‬ ‫מר‬ ‫תפוקות‬ ‫ושיפור‬ ‫מוטיבציה‬ ‫להגברת‬ ‫ככלי‬ ‫פרגון‬ ‫ביצועים‬ ‫שיפור‬ - ‫גל‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ‫לעובדים‬ ‫המתנות‬ ‫בעולם‬ ‫וחידושים‬ ‫התפתחויות‬ ‫יזם‬ ,‫קשרים‬ ‫קבוצת‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫שקד‬ ‫הראל‬ ‫מר‬ ?‫בשנה‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫אלפי‬ ‫שלך‬ ‫לארגון‬ ‫לחסוך‬ ‫יכולה‬ ‫אחת‬ ‫רווחה‬ ‫פעילות‬ ‫כיצד‬ ‫ישראל‬ ‫קאר‬ ‫אלן‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫רומנובסקי‬ ‫רמי‬ ‫מר‬ ‫מתמיד‬ ‫מרוץ‬ ‫של‬ ‫במציאות‬ ‫חדשנות‬ - ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"לי‬ ‫פאנל‬ CompVision ‫מנכ"ל‬ ,‫ניר‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ – ‫מנחה‬ ‫תל-אביב‬ ‫עיריית‬ ,‫ומינהל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫פרץ‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ Better Place ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫פנחס‬ ‫רמי‬ ‫מר‬ ‫גרופ‬ ‫בגיר‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫לאופר‬ ‫חני‬ ‫גברת‬ ‫נתניה‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ,‫עסקים‬ ‫במנהל‬ ‫בכיר‬ ‫מרצה‬ ,‫רביד‬ ‫גדי‬ ‫ד"ר‬ ‫קל‬ ‫וכיבוד‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ ‫שחשבתם‬ ‫מה‬ ‫לא‬ ,‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫לתוצאות‬ ‫מנהלים‬ ‫פיתוח‬ - ‫שאפשר‬ ‫רחוק‬ ‫הכי‬ ‫לבכירים‬ ‫אקטיבי‬ ‫אימון‬ ‫אוקיינוס‬ ,‫מנהלים‬ ‫ומלווה‬ ‫מאמן‬ ,‫שקד‬ ‫אמנון‬ ‫מר‬ ‫בקמעונאות‬ ‫העובדים‬ ‫תחלופת‬ ‫על‬ ‫התחרות‬ ‫השפעת‬ ‫שורשים‬ ‫עם‬ ‫השמה‬ - ‫השדה‬ ‫עץ‬ ‫ומנהלת‬ ‫מייסדת‬ ,‫אייזיק‬ ‫מיכל‬ ‫גברת‬ Y-‫ה‬ ‫לדור‬ ‫הדרכה‬ ‫תפישת‬ - !? ‫ללמוד‬ Y ‫ישראל‬ ‫נס‬ ,‫ההדרכה‬ ‫חטיבת‬ ‫מנהלת‬ VP ,‫זמיר‬ ‫עדי‬ ‫גברת‬ 08:50-09:00 09:00-09:15 09:15-10:05 09:15-09:25 09:25-09:40 09:40-09:55 09:55-10:05 10:05-10:15 10:15-10:25 10:25-10:35 10:35-11:15 11:15-11:35 11:35-11:55 11:55-12:05 12:05-12:20
 24. 24. ‫שביניהן‬ ‫ומה‬ ‫גיל‬ ‫מחמת‬ ‫הפליה‬ ,‫העבודה‬ ‫בעולם‬ ‫והתייעלות‬ ‫התחדשות‬ ,‫עבודה‬ ‫דיני‬ ‫מחלקת‬ ‫ומנהלת‬ ‫שותפה‬ ,‫סבן‬ ‫ויזל‬ ‫גילת‬ ‫עו"ד‬ '‫ושות‬ ‫פיש‬ ‫אדם‬ ,‫ארי‬ ‫בן‬ ‫רחל‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬ "‫מעגלים‬ ‫"קרן‬ ‫הצגת‬ ‫שוחקים‬ ‫מקצועות‬ ‫בעלי‬ ‫למען‬ ‫הקרן‬ – ‫מעגלים‬ ‫יו"ר‬ ,‫ויגודסקי‬ ‫יפה‬ ‫גברת‬ (‫)מעלות‬ 360 ‫של‬ ‫בראיה‬ ‫עובדים‬ ‫פרישת‬ ‫פנסיה‬ ‫מבטחים‬ ‫מנורה‬ ,‫שיווק‬ ‫מטה‬ ‫מנהל‬ ,‫פלד‬ ‫ירדן‬ ‫מר‬ TOPSKILLS ‫מנכ"ל‬ ,‫אלבז‬ ‫אריאל‬ ‫מר‬ ‫הארגון‬ ‫יעדי‬ ‫להשגת‬ ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫מינוף‬ ERGO Consulting Group ,‫בכירה‬ ‫פרויקטים‬ ‫מנהלת‬ ,‫עוזרי‬ ‫שולי‬ ‫גברת‬ ‫ובעלויות‬ ‫בזמן‬ ‫חסכון‬ -‫חדשניות‬ ‫מיון‬ ‫שיטות‬ HR ‫ביודאטה‬ ‫משותף‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫רובין‬ ‫אמיר‬ ‫מר‬ ‫ניהולי‬ ‫ככלי‬ ‫פוליגרף‬ ‫אזרחיים‬ ‫ביטחון‬ ‫שירותי‬ - ‫אביר‬ ,‫ובעלים‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫מלך‬ ‫יניר‬ ‫מר‬ ‫קל‬ ‫וכיבוד‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ ‫בארגון‬ ‫יידע‬ ‫עובדי‬ ‫לשימור‬ ‫ככלי‬ Outsourcing ‫בע"מ‬ ‫וייעוץ‬ ‫חוץ‬ ‫מיקור‬ ‫מאיה‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫צ'יזיק‬ ‫דובי‬ ‫מר‬ ‫ומשמעויות‬ ‫היבטים‬ – ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫ראשונית‬ ‫עובדים‬ ‫התארגנות‬ '‫ושות‬ ‫גולן‬ ‫תמר‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬ ,‫בעלים‬ ,‫גולן‬ ‫תמר‬ ‫עו"ד‬ ‫בחו"ל‬ ‫לישראלים‬ ‫רפואי‬ ‫ביטוח‬ – ‫דיוידשילד‬ ‫מתנת‬ iPad ‫הגרלת‬ • ‫מרתקת‬ ‫העשרה‬ ‫הרצאת‬ - ‫ההשפעה‬ ‫כוח‬ ‫פרקטיות‬ ‫השפעה‬ ‫וטכניקות‬ ‫ההשפעה‬ ‫עקרונות‬ 10 ‫בערוץ‬ "‫ו"העוקץ‬ "‫נתפס‬ ‫"בלתי‬ ‫התכניות‬ ‫מנחה‬ ,‫הראל‬ ‫נמרוד‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫ים‬‫ק‬‫ס‬‫ע‬ ‫ת‬‫ו‬‫ש‬‫וג‬‫פ‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ו‬‫נ‬‫מ‬‫ד‬‫ז‬‫שה‬‫כ‬ “ 12:20-12:30 12:30-12:35 12:35-12:55 12:55-13:10 13:10-13:20 13:20-13:40 13:40-14:00 14:00-14:10 14:10-14:30 14:30-14:55
 25. 25. 08:50-09:00CompVision ‫מנכ"ל‬ ,‫ר‬‫ני‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ - ‫פתיחה‬ ‫דברי‬ 09:00-09:25‫האישי‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫עם‬ ‫מתקדמת‬ ‫אוטומציה‬ ‫לשלב‬ ‫כיצד‬ - ‫עובדים‬ ‫והשמת‬ ‫גיוס‬ Jobbing ,‫מקצועי‬ ‫מנהל‬ ,‫כהן‬ ‫עמנואל‬ ‫מר‬ 09:25-09:35‫משמעתיות‬ ‫סיבות‬ ‫או‬ ,‫התאמה‬ ‫אי‬ ‫בשל‬ ‫פיטורים‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬ ‫קייזמן‬ ‫ערן‬ ,‫קייזמן‬ ‫ערן‬ ‫עו"ד‬ 09:35-09:50‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ - ‫מרכזי‬ ‫מפתח‬ ‫שחקן‬ ‫ופיננסים‬ ‫פנסיה‬ ‫ביטוח‬ ‫בע"מ‬ ‫ירושלים‬ ‫משגב‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫מנה‬ ‫ששון‬ ‫מר‬ 09:50-10:15‫הגלובלי‬ ‫בשוק‬ ‫הארגון‬ ‫להעצמת‬ ‫מעשיים‬ ‫טיפים‬ Wall street ,‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫מנהל‬ ,‫ר‬‫אש‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫מר‬ 10:15-10:25‫זהות‬ ‫מגדירה‬ ‫מנהיגות‬ - ‫האמן‬ ‫למנהל‬ ‫המיומן‬ ‫המנהל‬ ‫בין‬ :‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לבן‬ ‫כחול‬ ‫מידע‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫יועץ‬ ,‫ר‬‫גלאו‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬ 10:25-10:35‫הפיטורים‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫הפן‬ - "‫כך‬ ‫״נפרדנו‬ ‫ברשת‬ ‫ומגייסים‬ ‫משתפים‬ Sharing HR ‫אתר‬ ‫ובעלת‬ ‫מקימת‬ ,‫מגן‬ ‫מיכל‬ ‫גברת‬ 10:35-10:45?‫לארגון‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהלי‬ ‫מוסיפים‬ ‫ערך‬ ‫כמה‬ ‫להישגים‬ ‫תובנות‬ ,‫בארגונים‬ ‫לאתיקה‬ ‫מומחה‬ ,‫אלבין‬ ‫רוברט‬ ‫ד"ר‬ 10:45-11:05‫קל‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ 11:05-11:35‫הגלובליים‬ ‫בשווקים‬ ‫יציבות‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫רילוקיישן‬ - ‫רילוקיישן‬ ‫בנושא‬ ‫פאנל‬ ‫ישראל‬ ‫אינטל‬ ‫של‬ ‫עסקיות‬ ‫ונסיעות‬ ‫רילוקיישן‬ ‫מנהלת‬ ,‫אלינסקי‬ ‫גליה‬ ‫גברת‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחת‬ ‫גלובליים‬ ‫אנוש‬ ‫ומשאבי‬ ‫רילוקיישן‬ ,ORI ‫מנכ"ל‬ ,‫פרומן‬ ‫ישראל‬ ‫מר‬ ‫ישראל‬ ‫דיוידשילד‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫גת‬ ‫אילן‬ ‫מר‬ ‫עכו‬ & ‫תור‬ ‫קן‬ ‫עו"ד‬ ‫משרד‬ ,‫שותף‬ ,‫עכו‬ ‫עמית‬ ‫עו"ד‬ 11:35-11:40‫לחו"ל‬ ‫נסיעות‬ ‫בביטוח‬ ‫הבא‬ ‫הדור‬ ‫ישראל‬ ‫דיוידשילד‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫גת‬ ‫אילן‬ ‫מר‬ 11:40-11:50"‫חדש‬ ‫לעולם‬ ‫"בדרך‬ ‫בריאות‬ ‫כלל‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫קפלן‬ ‫ראובן‬ ‫מר‬ 11:50-12:00‫הבא‬ ‫התחרותי‬ ‫היתרון‬ - ‫חיובי‬ ‫פסיכולוגי‬ ‫הון‬ Giants Consulting ‫מנכ"ל‬ ,‫קדן‬ ‫יובל‬ ‫מר‬ 12:00-12:10‫ותובענית‬ ‫משתנה‬ ‫בסביבה‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫גיוסים‬ Head Hunting ,‫ושותפה‬ ‫בכירה‬ ‫יועצת‬ ,‫צוק‬ ‫דבורה‬ ‫גברת‬ :‫יום‬‫סדר‬ ‫אבישיד‬ ‫בהפקת‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫נ‬‫כ‬ ‫ע‬‫ד‬‫י‬‫מ‬ ‫מ‬"‫ע‬‫ב‬ ‫בע"מ‬ ‫כנסים‬ ‫מידע‬ www.meda-conferences.com ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ ‫השנתית‬ ‫הוועידה‬ “‫”אדם‬ ‫תוכנת‬ ¨‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫ניהול‬ ‫ועובדים‬ ‫מועמדים‬ “ 1
 26. 26. 12:10-12:35?‫משפטית‬ ‫מבחינה‬ ‫להקפיד‬ ‫עלינו‬ ‫מה‬ ‫על‬ :‫הפיטורים‬ ‫בצל‬ ‫שבלת‬ ,‫עבודה‬ ‫דיני‬ ‫מחלקת‬ ‫ומנהלת‬ ‫שותפה‬ ,‫רקח‬ ‫הדס‬ ‫עו"ד‬ 12:35-12:45‫אמון‬ ‫למשרות‬ ‫חדשנית‬ ‫אבחון‬ ‫שיטת‬ - "‫"צפונות‬ ‫בעלים‬ - ‫ומשפטית‬ ‫תעסוקתית‬ ‫גרפולוגיה‬ - "‫גרפולוגיים‬ ‫"יישומים‬ ‫מכון‬ ,‫רווה‬ ‫קרן‬ 12:45-12:55"…The Death of Courses" SET GROUP ,‫ר‬‫בכי‬ ‫עמית‬ ,‫מתן‬ ‫דויד‬ ‫מר‬ 12:55-13:15‫קל‬ ‫וכיבוד‬ ‫הפסקה‬ 13:15-13:45‫בשווקים‬ ‫הסערה‬ ‫בהשפעת‬ ‫החלים‬ ‫שינויים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫דרכי‬ ‫בנושא‬ ‫פאנל‬ ‫בע"מ‬ ‫ישראל‬ ‫סונול‬ ,‫ושירות‬ ‫מנהל‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫קוגן‬ ‫שלמה‬ ‫ד"ר‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ‫בע"מ‬ ‫פנסיה‬ ‫מבטחים‬ ‫מנורה‬ ,‫ומכירות‬ ‫שיווק‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬ ,‫למנכ"ל‬ ‫משנה‬ ,‫ד‬‫גרינול‬ ‫יעל‬ ‫גברת‬ ‫בע"מ‬ ‫וגמל‬ ‫השתלמות‬ ‫ניהול‬ ‫אינפיניטי‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫איל‬ ‫בני‬ ‫רו"ח‬ ‫ופיננסים‬ ‫פנסיה‬ ‫ביטוח‬ ‫בע"מ‬ ‫ירושלים‬ ‫משגב‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫מנה‬ ‫ששון‬ ‫מר‬ 13:45-13:50‫מבטחים‬ ‫מנורה‬ ‫מתנת‬ iPad2 ‫הגרלת‬ 13:50-14:00‫העובדים‬ ‫בריאות‬ ‫לשמירת‬ ‫ופשוט‬ ‫קל‬ ‫מתכון‬ ‫ופיננסים‬ ‫פנסיה‬ ‫ביטוח‬ ‫כנען‬ ‫מקבוצת‬ ,‫בריאות‬ ‫כנען‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫ר‬‫טנ‬ ‫שי‬ ‫מר‬ 14:00-14:30‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫על‬ ‫הגלובליים‬ ‫בשווקים‬ ‫היציבות‬ ‫חוסר‬ ‫השפעת‬ ‫בנושא‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"לי‬ ‫פאנל‬ CompVision ‫מנכ"ל‬ ,‫ר‬‫ני‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ‫טפחות‬ ‫מזרחי‬ ,‫ומנהל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫רובינשטיין‬ ‫ריטה‬ ‫גברת‬ ‫אלון‬ ‫דור‬ ,‫קמעונאות‬ ‫במגה‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ,‫ץ‬‫ש‬ ‫משה‬ ‫מר‬ ‫ישראל‬ ‫יבמ‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫ץ‬‫הרשקובי‬ ‫אורית‬ ‫גברת‬ 14:30-14:55‫אור‬ ‫דינה‬ ‫של‬ ‫אפ‬ ‫סטנד‬ ‫מופע‬ - ‫אורח‬ ‫הופעת‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ :‫יום‬‫סדר‬‫המשך‬ ‫בהפקת‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫נ‬‫כ‬ ‫ע‬‫ד‬‫י‬‫מ‬ ‫מ‬"‫ע‬‫ב‬ ‫בע"מ‬ ‫כנסים‬ ‫מידע‬ www.meda-conferences.com ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬ ‫השנתית‬ ‫הוועידה‬ “‫”אדם‬ ‫תוכנת‬ ¨‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫ניהול‬ ‫ועובדים‬ ‫מועמדים‬ “ 2
 27. 27. ‫אבישיד‬ 09:00-09:10CompVision ‫מנכ"ל‬ ,‫ר‬‫ני‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ - ‫פתיחה‬ ‫דברי‬ 09:10-09:35‫בארגון‬ ‫מהותי‬ ‫בשינוי‬ ‫או‬ ‫משבריים‬ ‫באירועים‬ ‫העבודה‬ ‫משפט‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫נתן‬ ‫בן‬ ‫ארדינסט‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬ ,‫עבודה‬ ‫דיני‬ ‫תחום‬ ‫ומנהלת‬ ‫שותפה‬ ,‫ר‬‫קליינברגר-את‬ ‫מרים‬ ‫עו"ד‬ 09:35-10:00‫חברתית‬ ‫תיירות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫בארגון‬ ‫השונים‬ ‫הדרגים‬ ‫כמאחדים‬ ‫גיבוש‬ ‫ימי‬ ‫והפקות‬ ‫תיירות‬ ‫איתן‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫מורשת‬ ‫אלון‬ ‫מר‬ 10:00-10:45‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בניהול‬ ‫פרקטיים‬ ‫ופתרונות‬ ‫חידושים‬ :‫בנושא‬ ‫ספקים‬ ‫פאנל‬ ‫מערכות‬ ‫נועה‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫הס‬ ‫רענן‬ ‫מר‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ‫לבן‬ ‫כחול‬ ‫מידע‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫יועץ‬ ,‫ר‬‫גלאו‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬ • ‫אקטיבית‬ ‫השמה‬ ‫דואט‬ ,‫משותפת‬ ‫מנכ"לית‬ ,‫זיו‬ ‫אורית‬ ‫גברת‬ • )‫לשעבר‬ ‫טיימטק‬ ‫(לביא‬ Synerion ,‫ר‬‫מוצ‬ ‫שיווק‬ ‫מנהלת‬ ,‫שני‬ ‫יפעת‬ ‫גברת‬ • "‫"אדם‬ ‫תוכנת‬ - ‫מחשבים‬ ‫מידע‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫ר‬‫דבי‬ ‫גיא‬ ‫מר‬ • Niloosoft ,‫מכירות‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫ר‬‫בן-דרו‬ ‫ליאור‬ ‫מר‬ • 10:45-11:10‫וכיבוד‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 11:10-11:35?‫לאן‬ ‫עד‬ ‫המעסיק‬ ‫מעורבות‬ ?‫העובד‬ ‫של‬ ‫הפנסיוני‬ ‫לעתידו‬ ‫ידאג‬ ‫מי‬ ‫גמל‬ ‫אי‬ .‫בי‬ .‫אי‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫רוזין‬ ‫קובי‬ ‫מר‬ 11:35-12:00‫בארגון‬ ‫הדרגים‬ ‫לאיחוד‬ ‫מסייע‬ ‫הוא‬ ‫וכיצד‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫פורטל‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫הדור‬ Netwise -‫ב‬ ‫משתמש‬ ‫חוויית‬ ‫חטיבת‬ ‫מנהל‬ ,‫סמנכ"ל‬ ,‫מיכאלי‬ ‫יניב‬ ‫מר‬ 12:00-12:25‫העבודה‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫המיוחד‬ ‫האופי‬ ‫לאור‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ '‫ושות‬ ‫ברנע‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬ ,‫עבודה‬ ‫דיני‬ ‫תחום‬ ‫מנהלת‬ ,‫ציון‬ ‫מרי‬ ‫עו"ד‬ 12:25-12:50‫הפסיכולוגי‬ ‫מההיבט‬ - ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫הארגונית‬ ‫הפוליטיקה‬ ‫השפעת‬ :‫אורח‬ ‫הרצאת‬ ‫הרצליה‬ ,‫הבינתחומי‬ ‫במרכז‬ ‫ארגונים‬ ‫ופיתוח‬ ‫להתנהגות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫תכנית‬ ‫ראש‬ ,‫זכאי‬ ‫דן‬ ‫פרופסור‬ 12:50-13:10‫קל‬ ‫וכיבוד‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 13:10-13:40‫ודגשים‬ ‫טיפים‬ - ‫ובגיוסים‬ ‫המעסיק‬ ‫במיתוג‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫של‬ ‫מקומה‬ 2LIKE ‫ומנכ"ל‬ ‫בעלים‬ ,‫ברמלי‬ ‫אמיר‬ ‫מר‬ 13:40-14:25‫בארגון‬ ‫השונים‬ ‫הדרגים‬ ‫כמאחד‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ :‫בנושא‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"לי‬ ‫פאנל‬ CompVision ‫מנכ"ל‬ ,‫ר‬‫ני‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ :‫הפאנל‬ ‫מנחה‬ ‫אל-על‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫ורובניק‬ ‫ראובן‬ ‫מר‬ • ‫אשדוד‬ ‫נמל‬ ‫חברת‬ ,‫ומנהל‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ,‫כהן‬ ‫עובדיה‬ ‫מר‬ • HP ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"לית‬ ,‫סופרין‬ ‫ברוריה‬ ‫גברת‬ • 888 ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"לית‬ ,‫ר‬‫סרו‬ ‫סיגל‬ ‫גברת‬ • ‫מחשבים‬ ‫תקשורת‬ ‫רד‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"לית‬ , ‫אילן‬ ‫דניאלה‬ ‫גברת‬ • 14:25-14:30CompVision ‫מנכ"ל‬ ,‫ר‬‫ני‬ ‫אבי‬ ‫מר‬ - ‫סיכום‬ ‫דברי‬ ‫עשירה‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ ‫השנתית‬ ‫הוועידה‬ 2011‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לניהול‬‫בארגון‬ ‫השונים‬ ‫הדרגים‬ ‫כמאחד‬ - ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהל‬ ‫בהפקת‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫נ‬‫כ‬ ‫ע‬‫ד‬‫י‬‫מ‬ ‫מ‬"‫ע‬‫ב‬ ‫בע"מ‬ ‫כנסים‬ ‫מידע‬ www.meda-conferences.com

×