Sällskapet för mediefostran
Finnish Society on Media Education Hace 13 años