Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
“KAYIT DIŞI EKONOMİYE GEÇİŞTE
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BULUŞMA”
Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in
Konuşma Notu
26 Ş...
Bildiğiniz üzere, yürütülen mücadeleyi daha etkin kılma adına
2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren 201...
Nitekim yürütülen kararlı mücadelenin neticesinde, ülkemizde kayıt
dışı ekonominin GSYH’ye oranlanan tahmini büyüklüğü yıl...
Kayıt dışılık oranını AB ortalamasına çekmek demek,
 2015 yılı için yaklaşık 58 milyar TL ek vergi geliri demektir.
(2013...
yandan da bu alanda meydana çıkan vergi kayıp ve kaçağının
kavranabilmesi önem kazanmıştır. Bu kapsamda dünya
uygulamaları...
geçenlerde Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla bir Protokol
imzaladık.
İki Bakanlığımızın yerine getirdiği çok önemli...
Sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını önemsiyoruz
Bu çerçevede, toplumumuzun tüm kesimlerinin ve özellikle de Sivil
Topl...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Kayıtdışılık ile Mücadelede STK'lar ile buluşma 26 2-2013 v3

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Kayıtdışılık ile Mücadelede STK'lar ile buluşma 26 2-2013 v3

 1. 1. “KAYIT DIŞI EKONOMİYE GEÇİŞTE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BULUŞMA” Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in Konuşma Notu 26 Şubat 2013 İstanbul Sivil Toplum Kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, Değerli katılımcılar, Daha önce birçok kez ifade ettiğim gibi kayıt dışılık ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. Kayıt dışılıkla mücadele terörle mücadele kadar önem arz eden bir sorundur. Kayıt dışılık demek: • Haksız rekabet demektir • Küçük ölçek ve dünya ile rekabet edememek demektir • 75 milyonun hakkı olan vergi ve primlerin tahsil edilememesi demektir • Yani vergi yükünün hafifletilememesi demektir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanında Hükümet olarak kararlılıkla mücadele ediyoruz. 1
 2. 2. Bildiğiniz üzere, yürütülen mücadeleyi daha etkin kılma adına 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren 2011-13 dönemi Eylem Planını uyguluyoruz. Değerli katılımcılar, 14 kurumla birlikte yürüttüğümüz Eylem Planımızın üçer aylık gerçekleşmelerini yayınlıyoruz. Çeşitli vesilelerle düzenlediğim basın toplantılarında bu alanda yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyorum. Ayrıca, Eylem Planımızı etkin bir izleme sistemi ile takip ediyoruz. Bu çerçevede, Planı altı ayda bir Ekonomi Koordinasyon üyesi bakanlar ve ilgili bakanlarımızdan oluşan İzleme ve Yönlendirme Kurulumuzda da değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu gelişmeleri Sayın Başbakanımızın başkanlık edeceği Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulunda da en üst düzeyde ele alacağız. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, bu alanda ciddi mesafeler kat ediyoruz ve Eylem Planımızı başarı ile uyguluyoruz. Değerli katılımcılar, Son yıllarda kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin son derece önemli adımlar attık. 2
 3. 3. Nitekim yürütülen kararlı mücadelenin neticesinde, ülkemizde kayıt dışı ekonominin GSYH’ye oranlanan tahmini büyüklüğü yıllar itibariyle azalma trendine girmiştir. Örneğin, kayıt dışı istihdam oranı 2002 yılında %52 seviyesinden Kasım 2012’de % 38,5’e gerilemiştir. Benzer şekilde uluslararası çalışmalar da ülkemizde kayıt dışılığın azaldığını göstermektedir. Avusturya Johannes Kepler Üniversitesinden Prof. F. Schneider tarafından yapılan son çalışmaya göre, 2003 yılında %32,2 olan kayıt dışı ekonominin tahmini büyüklüğü 5 puan azalmış ve 2012 yılında %27,2 seviyesine inmiştir. Bu ihmal edilemeyecek kadar önemli bir başarıdır. Ancak bu oran AB ülkeleri için ölçülen %19,2’lik oranın da oldukça üstündedir. Orta vadede hedefimiz ülkemizde kayıt dışılık oranını AB ortalamasına çekmektir. Orta vadede kayıt dışılık oranını AB ortalamasına çekmek demek GSYH’nin yaklaşık %3’ü kadar daha fazla mali imkanımız olması demektir. Prof. F. Schneider’ın çalışmalarına göre kayıt dışılık ülkemizde GSYH oran olarak %5,7’lik bir vergi kaybına yol açmaktadır. Oysa bu oran AB ülkelerinde %2,8’dir. 3
 4. 4. Kayıt dışılık oranını AB ortalamasına çekmek demek,  2015 yılı için yaklaşık 58 milyar TL ek vergi geliri demektir. (2013 için 47 milyar TL)  Ülkemizin ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarına, eğitime, sağlığa daha fazla kaynak aktarabilmek demektir  Bütçe dengelerini çok daha hızlı iyileştirmek demektir o 2015 yılı için öngörülen 17,3 milyar TL’lik bütçe açığı, o yıl için öngörülen giderlerden 40,7 milyar TL daha fazla harcanarak denkleştirilebilinir. Bu vesileyle, Hükümet olarak bu dönemde eylem planı çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik olarak yürüttüğümüz bazı faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Pre-filling sistemini uygulamaya devam edeceğiz Geçtiğimiz yıl başladığımız Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamelerinin İdarece Önceden Düzenlenmesi Projesi (pre- filling) ile mükelleflerimizin vergiye uyumunu kolaylaştırdık. Beyan dışı kalmış kira gelirlerinin kayıt altına alınmasını sağladık. Bu yıl da aynı sistemi daha etkin bir şekilde uygulayacağız. E-ticareti kayıt altına alıyoruz Bildiğiniz üzere e-ticaretin hacmi her yıl katlanarak artmaktadır. Bilgi iletişiminin kolaylaşması ile elektronik ticaret hacmi artarken bir 4
 5. 5. yandan da bu alanda meydana çıkan vergi kayıp ve kaçağının kavranabilmesi önem kazanmıştır. Bu kapsamda dünya uygulamalarını araştırdık. Hollanda güzel bir sistem geliştirmiş, e-ticaretin denetlenmesi konusunda biz onu ülkemizde uygulamaya başladık. Bu program sayesinde sanal ortamda ticaret yapan tüm firmaları tespit ediyoruz. Bunların faaliyetlerini kayıt altına alıyoruz. Bu amaçla, Gelir İdaresi bünyesinde bir müdürlük kurduk. Kurulan birimimiz e-ticaretin mevzuat alt yapısının geliştirilmesi, izlenmesi, mükelleflerin gönüllü uyum sağlamaya yönelik faaliyetler içinde olacaktır. İnşaat sektöründeki aktörleri takip ediyoruz İnşaat sektöründeki kayıt dışılık konusunda son dönemde çok önemli adımlar attık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca uygulanan, inşaat sektöründe faaliyet gösteren aktörlerin (müteahhitler, yapı kooperatifleri, yapı malzemesi üreticileri vs.) takibine yönelik sistemler ile inşaat sektöründeki faaliyetleri daha yakından izliyoruz. Çalışma Bakanlığımızla Protokol imzaladık, işbirliği içindeyiz Malumunuz olduğu üzere bu mücadelede kurumlar arası işbirliği çok önemlidir. Bakanlıklarımız arasında bilgi değişimi olmaz ise biz bu mücadeleyi daha etkin ve sürdürülebilir kılamayız. İşte bu çerçevede 5
 6. 6. geçenlerde Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla bir Protokol imzaladık. İki Bakanlığımızın yerine getirdiği çok önemli fonksiyonlar var. Bunları birleştirdiğimiz zaman kayıt dışılıkla mücadelede elimiz güçlenecektir. İşbirliğimiz sayesinde mükelleflerimizin hayatını daha da kolaylaştıracağız. Ortak veri tabanının kullanılmasıyla, denetimlerin ortak yapılmasıyla birlikte çok daha büyük başarı sağlayacağız. Bu işbirliği ile artık neredeyse 20 bin civarında bir denetim personelimiz olacak. Değerli katılımcılar, Kayıt dışılıkla mücadele; haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu mücadelede tek başına Maliye Bakanlığı ya da herhangi başka bir bakanlık tek başına başarı sağlayamaz. Tek başına devlet imkânlarıyla ancak sınırlı başarı elde edebilirsiniz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, toplumun bütün kesimlerinin sağlayacağı katkı ile daha olumlu neticeler verecektir. 6
 7. 7. Sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını önemsiyoruz Bu çerçevede, toplumumuzun tüm kesimlerinin ve özellikle de Sivil Toplum Kuruluşlarımızın katkısını önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl Aralık ayı içerisinde bazı Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ziyaretler gerçekleştirdik ve uyguladığımız stratejiyi anlattık. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarımızın mücadele stratejimize katkı sağlayacak görüş ve önerilerini de aldık, değerlendiriyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli temsilcileriyle zaman zaman bir araya geleceğiz. Bu alanda yaşanan gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Bu vesile ile, bugünkü programımızın başarılı geçmesini umuyor katkılarınızdan ve katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Gelir İdaresi Başkanlığına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 7

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

224

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×