Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

KDV Tek Tebliği Basın Toplantısı

 • Sé el primero en comentar

KDV Tek Tebliği Basın Toplantısı

 1. 1. Kıymetli Basın Mensupları ve Ekranları Başında Bizleri İzleyen Değerli Vatandaşlarımız, • Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoşgeldiniz. • Bugün sizlere, 30 yıla yaklaşan KDV uygulamasında yeni bir dönem açaçak değişiklikler içeren KDV genel uygulama tebliğimiz hakkında bilgiler vereceğim. • Bu Tebliğ ile tüm paydaşların görüş ve önerilerini alarak KDV uygulamalarını günümüz koşullarına uygun bir şekilde revize ettik. • 120’nin üzerinde olan tebliğ sayısını tek tebliğ altında topladık. Örnekler ile basit ve anlaşılır haline getirdik. 1
 2. 2. • KDV iade süreçlerinde etkinliği artıracak; ancak haksız iadelerin de önüne geçecek şekilde düzenlemeler yaptık. Saygıdeğer Konuklar, • Söz konusu tebliğde getirilen düzenlemeler ile ilgili bazı bilgileri paylaşmadan önce birkaç hususu vurgulamak istiyorum. • KDV bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemiz için de önemli bir gelir kaynağıdır. Yıllara göre KDV tahsilat rakamlarına bakıldığında, KDV’den elde edilen gelirlerin vergi gelirleri içerisindeki payının yüzde 30 civarında olduğu görülmektedir. 2
 3. 3. • KDV iadeleri de önemli bir işlem hacmine sahiptir. Tahsil edilen KDV’nin yaklaşık yüzde 20’si iade edilmektedir. Rakamsal olarak 2013 yılında tahsil edilen KDV tutarı yaklaşık 124 milyar TL olmuş; bu tutarın yaklaşık 23 milyar TL’si mükelleflerimize iade edilmiştir. • İade edilen KDV tutarının yüksekliği, bir yandan haksız iadelerin önlenmesini gerekli kılmaktadır. Öte yandan iade talep eden mükellefler bakımından talebin doğru ve hızlı bir şekilde karşılanması gereğini ortaya koymaktadır. Değerli basın mensupları, • Ülkemizde 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulanmakta olan KDV mevzuatında ekonomik gelişmelere paralel olarak çok sayıda değişiklik yapılmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda 3
 4. 4. istisna ve indirimli oran uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir. Dolayısıyla mevzuat ve uygulamada ortaya çıkan bu durum idare ile mükellefler arasında ihtilaflara sebebiyet vermiştir. • Bildiğiniz üzere mükellef hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele temel misyonumuzdur. Bu çerçevede, KDV uygulamalarını günümüz koşullarına uygun bir şekilde revize ederek basit ve anlaşılır tek tebliğ haline getirdik. • Böylece; o Mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi o İhtilaf konusu olan alanların netleştirilmesi 4
 5. 5. o Iade süreçlerinin hızlandırılması ve o Haksız iadelerin önlenmesine yönelik önemli bir uygulamayı hayata geçirmiş olduk. • Bu çalışmalar sırasında Bakanlığımıza intikal eden sorunları da dikkate aldık. Konu ile ilgili tüm tarafların katılımını sağlayacak şekilde görüş alış verişinde bulunduk. Tüm bu sonuçları bu çalışmaya yansıttık. • Bu tebliğ ile ana hedefimizin KDV iadelerini daha etkin, doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek olduğunu net bir şekilde tanımladık. 5
 6. 6. • Öte yandan, özellikle sahte belge düzenleme ve kullanmaya ilişkin tespitler ve buna ilişkin uygulamaları daha belirgin hale getirdik. Saygıdeğer Konuklar, • Şimdi size hazırlanmış olan genel tebliğ ile getirilen önemli düzenlemelerden bahsetmek istiyorum. • Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği 1985 yılından bugüne kadar yayımlanmış olan 123 tebliği kaldırarak tek bir tebliğe dönüştürüyoruz. • Bu sayede mevzuattaki dağınıklığın önüne geçmiş olacağız. Bunu yaparken mevzuatta ve uygulamada yaşanan 6
 7. 7. aksaklıkların da önüne geçmek yönünde düzenlemeler yapıyoruz. • Bununla birlikte ifadeleri güncelledik; konuları, verilen özelgeleri de dikkate alarak, örneklerle daha açık ve anlaşılır hale getirdik. • İmal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde “proje uygulaması”na geçtik. • İstisna uygulamalarında genel usul ve esasları açık bir şekilde ortaya koyduk. • Tecil-terkin uygulamasından yararlanacak “imalatçı”ların kapsamını tarımsal üretim yapanları da kapsayacak şekilde genişlettik. 7
 8. 8. • Halen uygulamada olan Hızlandırılmış İade Sisteminden (HİS) yararlanma koşullarını hafiflettik. Bu çerçevede mükelleflerin bilanço büyüklükleri (aktif, MDV, öz sermaye ve net satış tutarı) ile ilgili 4 kriterden herhangi 3’ünü sağlamış olması yeterli sayılacaktır. Ayrıca çalıştırılması gereken asgari işçi sayısını 350’den 250’ye düşürdük. • Bildiğiniz gibi bu uygulama büyük hacimli mükelleflerimizin KDV iadelerini herhangi bir inceleme olmaksızın ve beş iş günü içerisinde almalarına imkan vermektedir. Tebliğ çalışması ile bu uygulamadan daha fazla mükellefimizin yararlanmasına imkan sağlıyoruz. [Uygulamadan yararlanan mükellef sayısı sadece 20’dir.] 8
 9. 9. • Ayrıca, daha önce sadece imalat veya ihracat yapan mükelleflerin yararlanabildiği İndirimli Teminat Uygulaması Sistemini (İTUS) KDV iadesi alan tüm mükelleflerin, gerekli şartları sağlaması kaydıyla, yararlanabileceği bir şekle dönüştürdük. • İTUS dediğimiz bu uygulama ile gerekli koşulları sağlayan mükellefler KDV iadelerini yüzde 100 teminat yerine sadece yüzde 4 veya yüzde 8 oranında teminat göstererek alabilecekler. • Böylece ihracatçının üzerindeki vergi yükünü hafifleterek ihracatı teşvik ediyoruz. 9
 10. 10. • Bunların yanı sıra mal teslimlerine yönelik tevkifat uygulamalarından kaynaklanan mahsuben iade taleplerinde incelemesiz ve teminatsız iade alınabilmesine imkan sağladık. 10
 11. 11. • Sahte belgeye dayalı KDV iadelerinin önlenmesi amacıyla Özel Esaslar uygulamasını yeni baştan belirledik. Bu çalışmamızla mevcut sistemde mükelleflerin mağduriyetine yol açan tüm uygulamaları tamamen değiştiriyoruz. • Özel esaslara alınma kriterlerini belge ve işlemin gerçek mahiyetine bakarak belirledik. Özel esaslara alınmadan önce mükelleflerimize, yaptıkları işlemin gerçekliğini, delil serbestisi içerisinde, her türlü delil ile ispat etme imkanını sağladık. 11
 12. 12. • Özel esaslar kapsamından çıkış için daha net belirlemeler yaptık. • Buna göre, özel esaslara alınma tarihinden itibaren aynı fiili tebliğde belirlenen süreler içerisinde işlememek koşuluyla; o Sahte belge düzenleme raporu olanlar 5 yıl o Sahte belge düzenleme tespiti olanlar 4 yıl o Sahte belge kullanma raporu olanlar 4 yıl o Sahte belge kullanma tespiti olanlar 3 yıl süre geçtikten sonra müracaatlarına gerek kalmaksızın kapsamdan çıkabilecektir. 12
 13. 13. • [Bu uygulama sonrasında halen Özel Esaslar kapsamında bulunan yaklaşık 209 bin gelir ve kurumlar vergisi mükellefinden ilk etapta yaklaşık 150 binin sistemden çıkacağını tahmin ediyoruz.] • Mevcutta özel esaslar kapsamında bulunan mükelleflerimizin de yararlanmasına imkan sağlayan “geçiş hükümleri” öngördük. • Buna göre; o İkinci ve daha alt mükelleflerden kaynaklanan sebeplerle özel esaslar kapsamında bulunan mükellefler o Tebliğ ile getirilen süreleri dolduran mükellefler ile 13
 14. 14. o Beyanlarını düzelten veya işlemin gerçekliğini ispat eden mükellefler özel esaslar kapsamından çıkabilecektir • Mükelleflerimizin KDV iade taleplerini daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yerine getirmek üzere Mayıs ayında KDV İade Takip Sistemini tüm Türkiye’de uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda, mükelleflerin iade taleplerini online takip edebilecekleri yeni bir sistemi hayata geçiriyoruz. • Mükellef, talepte bulunduğu iadenin en son durumu hakkında, örneğin hangi memurun önünde, hangi aşamada olduğu hakkında, bilgi sahibi olacak. İade dosyasının o ana kadar hangi aşamalardan geçtiğini ve sonuçlanması için hangi aşamalardan geçmesi gerektiği öğrenecek. 14
 15. 15. • Sistemin uygulamaya geçmesinden kısa bir süre sonra mükelleflere iadesinin kaç günde sonuçlanacağı ile ilgili bilginin de bu ekrandan gösterilmesini planlıyoruz. • Bunların yanı sıra KDV iade takip sistemi sayesinde; o İade süreçlerinde yaşanan sorunları tespit ederek hızlı çözümler üreteceğiz. İadenin daha hızlı, şeffaf ve sağlıklı yapılmasını sağlayacağız. o İadeyi gerçekleştiren vergi dairesinin performansını ölçerek otokontrol mekanizmasının işlerliğini artıracağız. o İade türlerine göre, sonuçlandırma süreleri için standartlar belirleyeceğiz 15
 16. 16. Değerli basın mensupları, • Özetle; bu tebliğ çalışmasını son derece katılımcı bir ortamda, hemen hemen ilgili herkesin görüş ve önerilerini alarak hazırladık. Yapılan bu çalışma ile bir yandan haksız KDV iadesinin engellenmesi yönünde önemli bir adım attık. Diğer yandan mükelleflerimizin KDV iade sürecinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasını sağladık. • Ben bu vesileyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ülkemiz ve mükelleflerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tebliğin hazırlamasında katkısı geçen Gelir İdaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 16

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • NumanUZUN

  Apr. 25, 2014
 • Iemplate

  Apr. 29, 2014

Vistas

Total de vistas

5.649

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

3.471

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

2

×