Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen

De Rooi Pannen
De Rooi PannenDe Rooi Pannen
Beginsituatie en
werkvormen
INSTR. 7818 Locatie Tilburg, Campus Stappegoor, Gebouw P1 Lokaal
bijeenkomst datum Onderwerpen
17-1-2019 Intakegesprekken
24-1-2019 Intakegesprekken
1 31-1-2019 Kennismaking met groep en programma C 229
2 7-2-2019 POP en PAP B022
3 21-2-2019 Didactische Analyse / lesvoorbereiding / coach bijeenkomst B022
Mentorcirkel
4 14-3-2019 Lesvoorbereiding: doelstellingen / inleveren POP/PAP B004
5 21-3-2019 Individuele gesprekken B022
6 28-3-2009 Individuele gesprekken B022
7 4-4-2019 Leren, opvattingen over leren en geheugen B004
Mentorcirkel
8 18-4-2019 Leerstijlen B004
9 9-5-2019 werkvormen B004
Mentorcirkel
10 23-5-2019 Vragen stellen / onderwijsleergesprek B004
Mentorcirkel
11 6-6-2019 Evaluatie / toetsen B004
12 20-6-2019 klasmanagement
Mentorcirkel
13 12-9-2019 Samenwerking en groepsontwikkeling
Mentorcirkel
14 26-9-2019 situationeel begeleiden
15 10-10-2019 Communicatie / Roos van Leary
Mentorcirkel
16 24-10-2019 Individuele gesprekken
17 31-10-2019 Individuele gesprekken
18 14-11-2019 presentaties
19 21-11-2019 presentaties
20 28-11-2019 presentaties
21 5-12-2019 presentaties
22 12-12-2019 presentaties
Groepsbijeenkomsten
Dagverslag 18 april 2019 ( Daphne)
Wie maakt voor vandaag het verslag ?
Lesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen
De Vorige keer:
Leerstijlen
Functionele Analyse
Hoe ben je daar nog mee
bezig geweest?
Nog Vragen ?
Didaktisch Model voorbereidingsmodel
Beginsituatie
• Welke niveau?
• Welke voorkennis heeft de leerling en welke is nodig
voor mijn les?
• Motivatie van de leerling.
• Hoe groot is de klas?
• Wat is de samenstelling van de klas?
• Hoeveel tijd heb ik?
• Wanneer wordt de les gegeven?
•Interne en externe factoren spelen een rol…
Interne factoren
• Voorkennis
• Taalvaardigheid
• Intelligentie
• Motivatie
• zelfstandigheid
• Faalangst
• Maatschappelijke afkomst
Externe factoren
• Leerkracht
• Klas
• Klaslokaal
• School
• Overige factoren
Constructive alignment
het afstemmen van leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing
Leerdoelen Instructie Leeractiviteiten
Evaluatie/
Toetsing
Leerdoelen Toetsing
LEERACTIVITEITEN
Werkvormen
Lesdag 7  power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen
Is ie weer… Actief leren
Leerpiramide, Bales
Activeren van leren
• Systeem 1: Emotionele/onbewuste kant
• Systeem 2: Rationele bewuste kant (prefrontale cortex)
• Prefrontale cortex: bewust handelen en
besluitvormingsprocessen
Activeren van leren
Systeem 1:
Erg actief bij jongeren: hyperactief, fijne dingen meemaken
en plezier hebben, risico’s niet goed inschatten
Minder actief: PFC: regelen en bewust, lange termijn
handelen
Stofjes: dopamine en adrenaline
Dopamine dealer?!
Dopamine = plezierige ervaring
• Nieuwsgierigheid… nieuwe zaken/ ontdekken
• Onverwachte beloningen en verrassingen
• Uitdagend maken, wanneer is een opdracht uitdagend?!
• Competitie
• Positieve feedback > succeservaring
• Voortgang zichtbaar maken
Didactische werkvormen
• Wat ga jij doen om te zorgen dat de leerlingen
leren?
• Uitleggen, voordoen, vragen stellen,
demonstreren etc.
• Werken de leerlingen individueel of in groepjes?
• Welke werkvormen zijn geschikt voor deze
groep en het doel wat ik wil bereiken?
Opdracht didactische werkvormen
• Welke werkvormen gebruik je vooral?
( Check de groepsapp. Instr. Groep 7818 )
10 Minuten !!
Kijk in het boek
of op internet
Bijvoorbeeld:
http://www.werkvormen.info/werkvorm/overzicht.php?search=true&thema=sa
menwerken
naar een indeling/ordening van
werkvormen:
hoe past jouw lijst hierin?
Vul eventueel jouw lijst aan met nieuwe ideeën
(Boek René van Kralingen: bladzijden 58 t/m 60)
Werk individueel: Tijd: 20 minuten
Portfolio Materiaal !!!!!!
Bespreek het volgende met elkaar:
• Wat is de rol van de leerling? Wat moet hij kunnen?
• Wat is de rol van jou als instructeur en past de werkvorm
bij jou?
• Is de werkvorm geschikt om je doel te bereiken?
• Is de werkvorm effectief voor de groep waarmee je werkt
en voor het vak?
• Doet de werkvorm een beroep op: begrijpen, integreren
of toepassen?
• In hoeverre houdt de werkvorm rekening met de
verschillende leerstijlen?
Mentorcirkel opdracht 30 minuten)
Nabespreking plenair.
- redenen om een werkvorm te kiezen?
- welke leeractiviteiten zijn aan de orde: begrijpen, integreren,
toepassen?
- waar zijn je lessen op gericht?
- welke werkvormen zijn dan nodig?
Smakelijk eten
Activerende werkvormen.
inhoud van het boek
Hoofdstuk 1 conceptualiseren
achtergrond informatie over de belanrijke componenten van het
activerend leren. De soorten werkvormen worden hierin beschreven.
Hoofdstuk 2 toepassen
Hoe kun je de theorie in de praktijk toepassen, hoe kies je een werkvorm,
voorbeelden en tips
Hoofdstuk 3 ervaren
De 130 werkvormen en een toelichting op de beschrijving ervan
Hoofdstuk 4 reflecteren
De schrijvers vertellen wat over zichzelf, de samenwerking
en hoe het boek tot stand is gekomen
het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk
- Toelichting op de beschrijving van de werkvormen
- Titel werkvorm (bijvoorbeeld; eilanden, portret van de toekomst etc)
- Doelen (bijvoorbeeld; kennismaking, concrete ervaring opdoen, ervaringen uitwisselen etc)
- Fase van ervaringsleren (conceptualiseren, toepassen, ervaren, reflecteren)
- Kenmerken (groepsgrootte, voorbereidingstijd, uitvoeringstijd, soort werkvorm (ijsbrekers
etc) en moeilijkheidsgraad)
- 130 werkvormen
het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk
Soorten werkvormen
• IJsbrekers
“IJsbrekers zijn korte, onverwachte, leerzame activiteiten die de deelnemers letterlijk of
figuurlijk in beweging brengen. De ongedwongen sfeer die door het toepassen van een
ijsbreker ontstaat, helpt de deelnemers inzichten te verwerven en creatief mee te denken.”
• Spelvormen
“Spelvormen zijn goed bruikbaar binnen alle fasen van activerend leren. Spelvormen zorgen
voor stimulering, afwisseling, belangstelling, concentratie en motivatie. Ze verhogen meestal
de interesse en betrokkenheid van de deelnemers en kunnen het zelfvertrouwen van de
deelnemers vergroten.”
• Discussievormen
“Discussievormen zijn met name in de reflectiefase van activerend leren goed
toepasbaar. Een groot voordeel van discussie is dat er weinig materiaal voor nodig
is behalve de vraagstelling of casus op een bord of papier, terwijl de inrichting van
de ruimte makkelijk is aan te passen.
het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk
Soorten werkvormen
• Werkopdrachten
“Uitdagende werkopdrachten vormen een essentieel onderdeel van een stimulerende
leeromgeving en zijn dan ook een belangrijk hulpmiddel bij doelgericht en activerend
leren. Goede opdrachten doen een beroep op verschillende soorten compententies.
Werkopdrachten zijn goed toe te passen in alle fasen van activerend leren.”
• Docentgecentreerde werkvormen
“Docentgecentreerde werkvormen zijn werkvormen waarbij de leerstof of informatie
wordt gepresenteerd door de docent en de uitleg vaak wordt ondersteund door sheets,
PowerPoint en dergelijke. Docentgecentreerde werkvormen zijn goed toe te passen in de
fase conceptualiseren binnen het activerend leren.”
het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk
Leerlingen aan het werk zetten?!
https://fec.start.me/p/3LevL7/ict-in-het-onderwijs
https://classroomscreen.com
Classroomscreen
Ontwikkelspel
Summa College
Frank van den Ende
fc.vandenende@summacollege.nl
XERTE
Creëer een digitale leeromgeving
https://xerte.summacollege.nl/play.php?template_id=79
https://www.youtube.com/watch?v=6TkFAB1ZVvM
https://xerte-test.summacollege.nl/play.php?template_id=19
https://xerte-test.summacollege.nl/play.php?template_id=31
Opdracht
• Bekijk één van je lesvoorbereidingen. Hoe zou je die les
aantrekkelijker / uitdagender/ leerzamer kunnen maken
voor studenten?
• Pas je lesvoorbereiding aan.
Transactionele Analyse
https://www.youtube.com/watch?v=EYflfSUYM0M
SCRIPT
Huiswerk:
- Presenteer je aangepaste lesvoorbereiding in je
volgende mentorcirkelbijeenkomst
- Werkvormen: vragen stellen.
• lezen: 2.11
- Meenemen: lesopnames
• Wie wil opname in de groep laten zien?
1 de 35

Recomendados

Workshop activerende didactiek en samenwerkend leren bij de mvt 4 oktober 201... por
Workshop activerende didactiek en samenwerkend leren bij de mvt 4 oktober 201...Workshop activerende didactiek en samenwerkend leren bij de mvt 4 oktober 201...
Workshop activerende didactiek en samenwerkend leren bij de mvt 4 oktober 201...eTwinning_Nederland
672 vistas20 diapositivas
โครงงานวิตามินในไข่ por
โครงงานวิตามินในไข่โครงงานวิตามินในไข่
โครงงานวิตามินในไข่punchza
6.8K vistas29 diapositivas
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและการออกแบบการสอน por
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและการออกแบบการสอนทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและการออกแบบการสอน
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมและการออกแบบการสอนNisachol Poljorhor
24.4K vistas22 diapositivas
Procura Activa de Emprego por
Procura Activa de EmpregoProcura Activa de Emprego
Procura Activa de EmpregoHelena Rocha
13.3K vistas27 diapositivas
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม por
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมจตุรพล ชานันโท
6.7K vistas7 diapositivas
Design thinking - Aula 1 MFN 2014 UFRJ/FIRJAN - Bizzie por
Design thinking - Aula 1 MFN 2014 UFRJ/FIRJAN - BizzieDesign thinking - Aula 1 MFN 2014 UFRJ/FIRJAN - Bizzie
Design thinking - Aula 1 MFN 2014 UFRJ/FIRJAN - BizzieRafaella Cavalca
1.4K vistas52 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Planejamento financeiro pessoal e familiar por
Planejamento financeiro pessoal e familiarPlanejamento financeiro pessoal e familiar
Planejamento financeiro pessoal e familiarRonilson Sousa
2.3K vistas40 diapositivas
โครงงานข้าวต้มมัดฝอยทอง por
โครงงานข้าวต้มมัดฝอยทอง โครงงานข้าวต้มมัดฝอยทอง
โครงงานข้าวต้มมัดฝอยทอง Bunnaruenee
6.8K vistas30 diapositivas
04 e 05 secretariado (tipos de carta comercial) por
04 e 05 secretariado (tipos de carta comercial)04 e 05 secretariado (tipos de carta comercial)
04 e 05 secretariado (tipos de carta comercial)Elizeu Ferro
10K vistas28 diapositivas
3º Setor: uma visão estrategica para projetos de interesse publico por
3º Setor: uma visão estrategica para projetos de interesse publico3º Setor: uma visão estrategica para projetos de interesse publico
3º Setor: uma visão estrategica para projetos de interesse publicoPaulo Sérgio Regel
919 vistas214 diapositivas
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง por
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัน พัน
26.7K vistas14 diapositivas
การรณรงค์ให้งดบุหรี่ por
การรณรงค์ให้งดบุหรี่การรณรงค์ให้งดบุหรี่
การรณรงค์ให้งดบุหรี่Wan Ngamwongwan
1.6K vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(16)

Planejamento financeiro pessoal e familiar por Ronilson Sousa
Planejamento financeiro pessoal e familiarPlanejamento financeiro pessoal e familiar
Planejamento financeiro pessoal e familiar
Ronilson Sousa2.3K vistas
โครงงานข้าวต้มมัดฝอยทอง por Bunnaruenee
โครงงานข้าวต้มมัดฝอยทอง โครงงานข้าวต้มมัดฝอยทอง
โครงงานข้าวต้มมัดฝอยทอง
Bunnaruenee6.8K vistas
04 e 05 secretariado (tipos de carta comercial) por Elizeu Ferro
04 e 05 secretariado (tipos de carta comercial)04 e 05 secretariado (tipos de carta comercial)
04 e 05 secretariado (tipos de carta comercial)
Elizeu Ferro10K vistas
3º Setor: uma visão estrategica para projetos de interesse publico por Paulo Sérgio Regel
3º Setor: uma visão estrategica para projetos de interesse publico3º Setor: uma visão estrategica para projetos de interesse publico
3º Setor: uma visão estrategica para projetos de interesse publico
Paulo Sérgio Regel919 vistas
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง por พัน พัน
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัน พัน26.7K vistas
การรณรงค์ให้งดบุหรี่ por Wan Ngamwongwan
การรณรงค์ให้งดบุหรี่การรณรงค์ให้งดบุหรี่
การรณรงค์ให้งดบุหรี่
Wan Ngamwongwan1.6K vistas
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน por Natthawut Sutthi
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชนโครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
โครงการเก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน
Natthawut Sutthi33.6K vistas
Apresentação curriculum vitae por BibJoseRegio
Apresentação curriculum vitaeApresentação curriculum vitae
Apresentação curriculum vitae
BibJoseRegio1.6K vistas
โครงงาน กล่องแห่งความทรงจำ por Vikaen Nantasen
โครงงาน กล่องแห่งความทรงจำโครงงาน กล่องแห่งความทรงจำ
โครงงาน กล่องแห่งความทรงจำ
Vikaen Nantasen18.9K vistas
Aimportnciadopr natal-140915235207-phpapp01 por lucianemarinho3
Aimportnciadopr natal-140915235207-phpapp01Aimportnciadopr natal-140915235207-phpapp01
Aimportnciadopr natal-140915235207-phpapp01
lucianemarinho348 vistas
กล่องนม por NIng Bussara
กล่องนมกล่องนม
กล่องนม
NIng Bussara2.9K vistas
Entraine ton cerveau à avoir de l'audace! par Johane Aubut por Agile Montréal
Entraine ton cerveau à avoir de l'audace! par Johane AubutEntraine ton cerveau à avoir de l'audace! par Johane Aubut
Entraine ton cerveau à avoir de l'audace! par Johane Aubut
Agile Montréal184 vistas
Como elaborar projetos sociais: Sustentabilidade de um projeto por Fundação Abrinq
Como elaborar projetos sociais: Sustentabilidade de um projetoComo elaborar projetos sociais: Sustentabilidade de um projeto
Como elaborar projetos sociais: Sustentabilidade de um projeto
Fundação Abrinq34.8K vistas
Empreendedorismo por josedornelas
EmpreendedorismoEmpreendedorismo
Empreendedorismo
josedornelas19.3K vistas

Similar a Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen

Lesdag 3 didactische analyse por
Lesdag 3  didactische analyseLesdag 3  didactische analyse
Lesdag 3 didactische analyseDe Rooi Pannen
80 vistas22 diapositivas
Lesdag 3 didactische analyse por
Lesdag 3  didactische analyseLesdag 3  didactische analyse
Lesdag 3 didactische analyseMarcelVoets4
27 vistas22 diapositivas
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven) por
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)ExpoSchoolaanZet
646 vistas20 diapositivas
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten por
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenPersonaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenKennisnet
809 vistas61 diapositivas
Lesdag 5 leren en geheugen por
Lesdag 5  leren en geheugenLesdag 5  leren en geheugen
Lesdag 5 leren en geheugenMarcelVoets4
39 vistas43 diapositivas
Lesdag 5 leren en geheugen por
Lesdag 5  leren en geheugenLesdag 5  leren en geheugen
Lesdag 5 leren en geheugenDe Rooi Pannen
55 vistas43 diapositivas

Similar a Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen(20)

Lesdag 3 didactische analyse por MarcelVoets4
Lesdag 3  didactische analyseLesdag 3  didactische analyse
Lesdag 3 didactische analyse
MarcelVoets427 vistas
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven) por ExpoSchoolaanZet
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
Gert van der Horn, omgaan met verschillen om OGW te ondersteunen (Eindhoven)
ExpoSchoolaanZet646 vistas
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten por Kennisnet
Personaliseren in nederland nassaucollege gietenPersonaliseren in nederland nassaucollege gieten
Personaliseren in nederland nassaucollege gieten
Kennisnet809 vistas
Lesdag 5 leren en geheugen por MarcelVoets4
Lesdag 5  leren en geheugenLesdag 5  leren en geheugen
Lesdag 5 leren en geheugen
MarcelVoets439 vistas
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1 por CVO-SSH
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1Overzicht syllabus beroepspraktijk 1
Overzicht syllabus beroepspraktijk 1
CVO-SSH717 vistas
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerling por Liemers College
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerlingPresentatie IiP | actieve zelfstandige leerling
Presentatie IiP | actieve zelfstandige leerling
Liemers College1.1K vistas
Winterschool+ 2013 Flipping the classrooml por Kennisnet
Winterschool+ 2013 Flipping the classroomlWinterschool+ 2013 Flipping the classrooml
Winterschool+ 2013 Flipping the classrooml
Kennisnet273 vistas
De cyclus van formatief evalueren por Judith Gulikers
De cyclus van formatief evaluerenDe cyclus van formatief evalueren
De cyclus van formatief evalueren
Judith Gulikers330 vistas
Lesdag 4 didactische analyse doelstellingen por MarcelVoets4
Lesdag 4  didactische analyse doelstellingenLesdag 4  didactische analyse doelstellingen
Lesdag 4 didactische analyse doelstellingen
MarcelVoets437 vistas
Lesdag 4 didactische analyse doelstellingen por De Rooi Pannen
Lesdag 4  didactische analyse doelstellingenLesdag 4  didactische analyse doelstellingen
Lesdag 4 didactische analyse doelstellingen
De Rooi Pannen45 vistas
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie por Henk Orsel
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructieDigitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie
Digitale didactiek | Leerlab leerling 2020 | volledige instructie
Henk Orsel882 vistas
De leerling maakt zelf het verschil guido van hoek por ExpoSchoolaanZet
De leerling maakt zelf het verschil guido van hoekDe leerling maakt zelf het verschil guido van hoek
De leerling maakt zelf het verschil guido van hoek
ExpoSchoolaanZet415 vistas
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool por Glynis Kromopawiro
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschoolDIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool
DIY Kick-off Tumultmateriaal - Tumult op de basisschool
Glynis Kromopawiro81 vistas

Más de De Rooi Pannen

Projectvoorstel onderwijsvernieuwing team por
Projectvoorstel onderwijsvernieuwing teamProjectvoorstel onderwijsvernieuwing team
Projectvoorstel onderwijsvernieuwing teamDe Rooi Pannen
100 vistas4 diapositivas
Presentatie coaching docenten (2) por
Presentatie coaching docenten (2)Presentatie coaching docenten (2)
Presentatie coaching docenten (2)De Rooi Pannen
133 vistas15 diapositivas
Opstart klas 2 content media opdracht offline por
Opstart klas 2 content media opdracht offlineOpstart klas 2 content media opdracht offline
Opstart klas 2 content media opdracht offlineDe Rooi Pannen
34 vistas19 diapositivas
Ovk model docenten por
Ovk model docentenOvk model docenten
Ovk model docentenDe Rooi Pannen
58 vistas6 diapositivas
Geheugentest por
GeheugentestGeheugentest
GeheugentestDe Rooi Pannen
84 vistas36 diapositivas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkelingDe Rooi Pannen
127 vistas21 diapositivas

Más de De Rooi Pannen(7)

Projectvoorstel onderwijsvernieuwing team por De Rooi Pannen
Projectvoorstel onderwijsvernieuwing teamProjectvoorstel onderwijsvernieuwing team
Projectvoorstel onderwijsvernieuwing team
De Rooi Pannen100 vistas
Presentatie coaching docenten (2) por De Rooi Pannen
Presentatie coaching docenten (2)Presentatie coaching docenten (2)
Presentatie coaching docenten (2)
De Rooi Pannen133 vistas
Opstart klas 2 content media opdracht offline por De Rooi Pannen
Opstart klas 2 content media opdracht offlineOpstart klas 2 content media opdracht offline
Opstart klas 2 content media opdracht offline
De Rooi Pannen34 vistas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por De Rooi Pannen
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling
De Rooi Pannen127 vistas
Lesdag 6 leercyclus en leerstijlen van kolb 2e concept por De Rooi Pannen
Lesdag 6  leercyclus en leerstijlen van kolb 2e conceptLesdag 6  leercyclus en leerstijlen van kolb 2e concept
Lesdag 6 leercyclus en leerstijlen van kolb 2e concept
De Rooi Pannen135 vistas

Lesdag 7 power pointpresentatie beginsituatie en werkvormen

 • 2. INSTR. 7818 Locatie Tilburg, Campus Stappegoor, Gebouw P1 Lokaal bijeenkomst datum Onderwerpen 17-1-2019 Intakegesprekken 24-1-2019 Intakegesprekken 1 31-1-2019 Kennismaking met groep en programma C 229 2 7-2-2019 POP en PAP B022 3 21-2-2019 Didactische Analyse / lesvoorbereiding / coach bijeenkomst B022 Mentorcirkel 4 14-3-2019 Lesvoorbereiding: doelstellingen / inleveren POP/PAP B004 5 21-3-2019 Individuele gesprekken B022 6 28-3-2009 Individuele gesprekken B022 7 4-4-2019 Leren, opvattingen over leren en geheugen B004 Mentorcirkel 8 18-4-2019 Leerstijlen B004 9 9-5-2019 werkvormen B004 Mentorcirkel 10 23-5-2019 Vragen stellen / onderwijsleergesprek B004 Mentorcirkel 11 6-6-2019 Evaluatie / toetsen B004 12 20-6-2019 klasmanagement Mentorcirkel 13 12-9-2019 Samenwerking en groepsontwikkeling Mentorcirkel 14 26-9-2019 situationeel begeleiden 15 10-10-2019 Communicatie / Roos van Leary Mentorcirkel 16 24-10-2019 Individuele gesprekken 17 31-10-2019 Individuele gesprekken 18 14-11-2019 presentaties 19 21-11-2019 presentaties 20 28-11-2019 presentaties 21 5-12-2019 presentaties 22 12-12-2019 presentaties Groepsbijeenkomsten
 • 3. Dagverslag 18 april 2019 ( Daphne) Wie maakt voor vandaag het verslag ?
 • 5. De Vorige keer: Leerstijlen Functionele Analyse Hoe ben je daar nog mee bezig geweest? Nog Vragen ?
 • 8. • Welke niveau? • Welke voorkennis heeft de leerling en welke is nodig voor mijn les? • Motivatie van de leerling. • Hoe groot is de klas? • Wat is de samenstelling van de klas? • Hoeveel tijd heb ik? • Wanneer wordt de les gegeven? •Interne en externe factoren spelen een rol…
 • 9. Interne factoren • Voorkennis • Taalvaardigheid • Intelligentie • Motivatie • zelfstandigheid • Faalangst • Maatschappelijke afkomst
 • 10. Externe factoren • Leerkracht • Klas • Klaslokaal • School • Overige factoren
 • 11. Constructive alignment het afstemmen van leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing Leerdoelen Instructie Leeractiviteiten Evaluatie/ Toetsing Leerdoelen Toetsing LEERACTIVITEITEN Werkvormen
 • 13. Is ie weer… Actief leren Leerpiramide, Bales
 • 14. Activeren van leren • Systeem 1: Emotionele/onbewuste kant • Systeem 2: Rationele bewuste kant (prefrontale cortex) • Prefrontale cortex: bewust handelen en besluitvormingsprocessen
 • 15. Activeren van leren Systeem 1: Erg actief bij jongeren: hyperactief, fijne dingen meemaken en plezier hebben, risico’s niet goed inschatten Minder actief: PFC: regelen en bewust, lange termijn handelen Stofjes: dopamine en adrenaline
 • 16. Dopamine dealer?! Dopamine = plezierige ervaring • Nieuwsgierigheid… nieuwe zaken/ ontdekken • Onverwachte beloningen en verrassingen • Uitdagend maken, wanneer is een opdracht uitdagend?! • Competitie • Positieve feedback > succeservaring • Voortgang zichtbaar maken
 • 17. Didactische werkvormen • Wat ga jij doen om te zorgen dat de leerlingen leren? • Uitleggen, voordoen, vragen stellen, demonstreren etc. • Werken de leerlingen individueel of in groepjes? • Welke werkvormen zijn geschikt voor deze groep en het doel wat ik wil bereiken?
 • 18. Opdracht didactische werkvormen • Welke werkvormen gebruik je vooral? ( Check de groepsapp. Instr. Groep 7818 )
 • 20. Kijk in het boek of op internet Bijvoorbeeld: http://www.werkvormen.info/werkvorm/overzicht.php?search=true&thema=sa menwerken naar een indeling/ordening van werkvormen: hoe past jouw lijst hierin? Vul eventueel jouw lijst aan met nieuwe ideeën (Boek René van Kralingen: bladzijden 58 t/m 60) Werk individueel: Tijd: 20 minuten Portfolio Materiaal !!!!!!
 • 21. Bespreek het volgende met elkaar: • Wat is de rol van de leerling? Wat moet hij kunnen? • Wat is de rol van jou als instructeur en past de werkvorm bij jou? • Is de werkvorm geschikt om je doel te bereiken? • Is de werkvorm effectief voor de groep waarmee je werkt en voor het vak? • Doet de werkvorm een beroep op: begrijpen, integreren of toepassen? • In hoeverre houdt de werkvorm rekening met de verschillende leerstijlen? Mentorcirkel opdracht 30 minuten)
 • 22. Nabespreking plenair. - redenen om een werkvorm te kiezen? - welke leeractiviteiten zijn aan de orde: begrijpen, integreren, toepassen? - waar zijn je lessen op gericht? - welke werkvormen zijn dan nodig?
 • 25. inhoud van het boek Hoofdstuk 1 conceptualiseren achtergrond informatie over de belanrijke componenten van het activerend leren. De soorten werkvormen worden hierin beschreven. Hoofdstuk 2 toepassen Hoe kun je de theorie in de praktijk toepassen, hoe kies je een werkvorm, voorbeelden en tips Hoofdstuk 3 ervaren De 130 werkvormen en een toelichting op de beschrijving ervan Hoofdstuk 4 reflecteren De schrijvers vertellen wat over zichzelf, de samenwerking en hoe het boek tot stand is gekomen het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk
 • 26. - Toelichting op de beschrijving van de werkvormen - Titel werkvorm (bijvoorbeeld; eilanden, portret van de toekomst etc) - Doelen (bijvoorbeeld; kennismaking, concrete ervaring opdoen, ervaringen uitwisselen etc) - Fase van ervaringsleren (conceptualiseren, toepassen, ervaren, reflecteren) - Kenmerken (groepsgrootte, voorbereidingstijd, uitvoeringstijd, soort werkvorm (ijsbrekers etc) en moeilijkheidsgraad) - 130 werkvormen het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk
 • 27. Soorten werkvormen • IJsbrekers “IJsbrekers zijn korte, onverwachte, leerzame activiteiten die de deelnemers letterlijk of figuurlijk in beweging brengen. De ongedwongen sfeer die door het toepassen van een ijsbreker ontstaat, helpt de deelnemers inzichten te verwerven en creatief mee te denken.” • Spelvormen “Spelvormen zijn goed bruikbaar binnen alle fasen van activerend leren. Spelvormen zorgen voor stimulering, afwisseling, belangstelling, concentratie en motivatie. Ze verhogen meestal de interesse en betrokkenheid van de deelnemers en kunnen het zelfvertrouwen van de deelnemers vergroten.” • Discussievormen “Discussievormen zijn met name in de reflectiefase van activerend leren goed toepasbaar. Een groot voordeel van discussie is dat er weinig materiaal voor nodig is behalve de vraagstelling of casus op een bord of papier, terwijl de inrichting van de ruimte makkelijk is aan te passen. het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk
 • 28. Soorten werkvormen • Werkopdrachten “Uitdagende werkopdrachten vormen een essentieel onderdeel van een stimulerende leeromgeving en zijn dan ook een belangrijk hulpmiddel bij doelgericht en activerend leren. Goede opdrachten doen een beroep op verschillende soorten compententies. Werkopdrachten zijn goed toe te passen in alle fasen van activerend leren.” • Docentgecentreerde werkvormen “Docentgecentreerde werkvormen zijn werkvormen waarbij de leerstof of informatie wordt gepresenteerd door de docent en de uitleg vaak wordt ondersteund door sheets, PowerPoint en dergelijke. Docentgecentreerde werkvormen zijn goed toe te passen in de fase conceptualiseren binnen het activerend leren.” het gaat steeds beter! activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk
 • 29. Leerlingen aan het werk zetten?! https://fec.start.me/p/3LevL7/ict-in-het-onderwijs
 • 31. Ontwikkelspel Summa College Frank van den Ende fc.vandenende@summacollege.nl
 • 32. XERTE Creëer een digitale leeromgeving https://xerte.summacollege.nl/play.php?template_id=79 https://www.youtube.com/watch?v=6TkFAB1ZVvM https://xerte-test.summacollege.nl/play.php?template_id=19 https://xerte-test.summacollege.nl/play.php?template_id=31
 • 33. Opdracht • Bekijk één van je lesvoorbereidingen. Hoe zou je die les aantrekkelijker / uitdagender/ leerzamer kunnen maken voor studenten? • Pas je lesvoorbereiding aan.
 • 35. Huiswerk: - Presenteer je aangepaste lesvoorbereiding in je volgende mentorcirkelbijeenkomst - Werkvormen: vragen stellen. • lezen: 2.11 - Meenemen: lesopnames • Wie wil opname in de groep laten zien?