Publicidad

Competències emocionals per docents

14 de Oct de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Competències emocionals per docents

 1. Les emocions i la intel·ligència emocional
 2. Contingut  Concepte d’intel·ligència emocional  Educadors emocionalment intel·ligents  Autoconsciència emocional  Emocions primàries i secundàries  Escolta activa, legitimació d’emocions  Empatia  Assertivitat  Autoestima
 3. Què és la intel·ligència? “LA CAPACITAT DE PODER DONAR RESPOSTES ADEQUADES A LES SITUACIONS I PROBLEMES” Howard Gardner, investigador i psicòleg, amb la seva Teoria de les intel·ligències múltiples, explica que el cervell està format per 8 “ordinadors” (parts diferents del nostre sistema nerviós) relativament independents que ens proporcionen diferents destreses i habilitats. Això fa que podem destacar en un aspecte, tenir facilitat en altres i dificultat en d’altres. Parlem doncs de les diferents intel·ligències que posseïm, que es classifiquen en: lingüística-verbal, lògico-matemàtica, espacial, musical, corporal- cinestèssica, naturalista, intrapersonal, interpersonal. Aquestes no es presenten en estat pur, i tots tenim una mica de cadaescuna. Totes són importants i necessàries per viure plenament.
 4. La intel·ligència emocional La intel·ligència emocional està integrada per aquestes dues: Intel·ligència intrapersonal: És la capacitat d’entendre’s a si mateix i autogestionar-se. De reconèixer i controlar els sentiments i emocions propis i dels altres Intel·ligència interpersonal: És la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i saber tractar- lo. De discriminar entre els sentiments propis i dels altres, fent servir aquesta informació per guiar el nostre pensament i les nostres accions
 5. 3 dimensions de la intel·ligència emocional El món Els altres Jo
 6. Educadors emocionalment competents Els educadors emocionalment intel.ligents es caracteritzen per:  Se centren en els fenòmens, en els fets, en el context, en la realitat que tenen davant. Estan presents en el aquí i ara  Reconeixen les seves emocions i se’n fan càrrec  Sintonitzen emocionalment amb el grup, mantenint el seu centre  Saben contenir i transformar els estats emocionals propis i del grup  Són creadors de climes emocionals positius  Tenen una mirada inclusiva i orientada a les solucions  Saben gestionar i harmonitzar diferències i contradiccions  Tenen una mirada comprensiva i amorosa als pares i a la seva realitat Font: Eva Bach@winsartorio.com
 7. Requisits per madurar emocionalment (nivell profund)EvaBach@winsartorio.com
 8. Autoconsciència emocional “La intel·ligència emocional la podem desenvolupar i practicar, no és màgia...és gimnàstica” El primer pas, i el més important, és saber identificar les nostres emocions i pensaments a les situacions viscudes cada dia/moment. El segon pas, és decidir “què fem” amb aquestes emocions.
 9. Autoconsciència emocional Les emocions i el pensament estan estretament relacionades. Això vol dir que sempre que tinc una emoció, tinc un pensament associat. Aquest influeix en que l’emoció sigui agradable o desagradable. Com em sento? Què penso?
 10. Com es treballen les emocions ? 1.- Identificar: donar-nos compte que tenim emocions, i QUINES 2.- Regular: utilitzar les emocions de forma adequada, generar emocions positives 3.- Autonomia emocional: autoestima, actitud positiva davant la vida, responsabilitat 4.- Competència social: saber-nos relacionar bé amb els altres i entendre les altres persones 5.- Competència per la vida i el benestar: orientar millor la nostra vida personal i social Font: GROP - Grup de Recerca en Orientació Psicopegagògica - UB
 11. Classificació d’emocions CLASSIFICACIÓ QUÈ GENEREN? Emocions Primàries Emocions secundàries DESAGRA DABLES DANY O PÈRDUA TRISTESA Depressió, frustració, decepció, pena, dolor, solitud, desgana, etc. AMENAÇA IRA, FÀSTIC Còlera, rancor, ressentiment, gelosia, enveja, impotència, etc. DESAFIAMENT POR, ANSIETAT Temor, horror, pànic, angoixa, desesperació, inquietud, estrès, etc. AGRADABLES BENEFICI ALEGRIA, AMOR, FELICITAT Entusiasme, eufòria, tendresa, simpatia, gratitud, pau interior, serenitat, satisfacció, etc. SOCIALS AMBIGÜES VERGONYA Culpabilitat, timidesa, pudor, SORPRESA Desconcert, sobresalt, admiració ESPERANÇA, compassió
 12. Identificar i regular les emocions Per decidir “què fem” amb les nostres emocions i dirigir-les cap allà on volem hem de modificar els nostres pensaments. Per això ens serà molt útil:  L’empatia: capacitat d’entendre les emocions dels altres  L’ assertivitat: capacitat d’expressar els nostres sentiments adequadament L’objectiu per al nostre benestar, i el de l’equip, és potenciar les emocions agradables (alegria, felicitat, plaer, etc.) i “eradicar” les emocions desagradables (ira, por, angoixa, enveja, etc.) de la nostra vida.
 13. Escolta activa Quan practiquem bé l’escolta activa, estem acollint els sentiments i emocions de l’altre. Això fa que, encara que no tinguem “solucions” per aquesta persona, només el fet d’escoltar-la bé, i entendre bé el què està visquent (com si fóssim ell/a), faci que l’ajudi a alliberar tensions pel simple fet de compartir-ho i sentir-se comprès. D’això en diem legitimar les emocions i els sentiments Necessitem compartir les preocupacions, però també les bones notícies. Els humans necessitem que ens legitimin els nostres sentiments. D’aquí ve la necessitat que tenim de relacionar-nos amb els altres i el perquè som éssers socials.
 14. Legitimar els sentiments Legitimar és practicar aquestes 3 passes: Empatia Assertivitat Escolta activa
 15. EMPATIA El concepte empatia sol confondre’s sovint per: - sentir igual que l’altra persona - Actuar de forma simpàtica o de forma tendra - Estar d’acord o aprovar a l’altre Pensa uns moment què entens per empatia i anota-ho.
 16. EMPATIA El concepte empatia significa comprendre a l’altre/s persona/es des de les seves creences, comportaments, idees i emocions, de forma que tenen sentit per ella, encara que per nosaltres resultin estranys i siguin contraris als nostres. L’empatia consisteix en acceptar a l’altre i respectar-lo encara que no coincideixin amb les nostres pròpies valoracions.
 17. EMPATIA L’empatia és el procés en que: 1r. Faig introspecció de les meves emocions 2n. Connecto emocionalment amb l’altre per sentir el que ell/a sent 3r. Transmeto emocionalment que sento el que ell/a sent Hi ha empatia quan “JO SENTO QUE TU SENTS EL QUÈ JO SENTO” Parlem també de “connexió emocional” Font: Ramon Riera
 18. EMPATIA Principals objectius de l' EMPATIA: - Comprendre i sentir a l’altre - Practicar la compassió - Donar respostes afectives i responsables pel benestar de l’altre - Obrir la porta a la comunicació eficaç i a la gestió positiva dels conflictes
 19. ASSERTIVITAT Al tindre una conversa o diàleg amb una altre persona, podem reflexionar envers a si ens sentim valorats i respectats per aquesta, en funció del “com ens hagi tractat” (per exemple, si ha tingut una escolta activa amb nosaltres, empatia…). Però la satisfacció final d’aquesta conversa, en gran part depèn de nosaltres, independentment de com ens hagin tractat: és a dir, que depèn de la nostra capacitat d’assertivitat, que no és més que una habilitat. L’assertivitat s’aprèn, i per incorporar-la s’ha de practicar.
 20. ASSERTIVITAT Entenem per assertivitat a la capacitat de respondre correctament als altres de forma que respectem els nostres drets (pe: dret a ser escoltat/ada) i siguem capaços/ces de manifestar la nostra opinió, respectant al mateix temps a l’altre (pe: “m’agradaria que m’escoltessis” enlloc de dir “fes el favor d’escoltar-me”). La clau fonamental de l’assertivitat, és expressar els nostres sentiments envers una situació donada. També ho anomenem “missatges jo”: no és el mateix dir “estic farta que siguis impuntual” a dir “sento que no em tens en compte quan quedem a una hora i arribes tard”.
 21. ASSERTIVITAT: les 4 passes per dur-ho a la pràctica
 22. L’Autoestima Com hem vist, les nostres creences influeixen en les nostres emocions i pensaments. Els éssers humans actuem, sentim i ens comportem d’acord amb el que imaginem que és cert respecte nosaltres mateixos i el nostre entorn. Es concreta en l’actitud envers un/a mateix/a i la forma en que ens jutgem. Les aportacions dels altres ens ajuden a completar l’autoconcepte. És necessària una autoestima positiva per relacionar-nos amb els altres d’igual a igual. És el motor que ens impulsa al creixement i ens motiva i determina gran part de les nostres experiències vitals. Es manifesta en diverses àrees: o Social: envers l’amistat i les relacions amb les altres persones o Sentimental: envers la relació de parella o Acadèmica i laboral: avaluació internament de l’aptitud i l’èxit o Familiar: com a membre de la família o Imatge corporal: combinació de l’aspecte i les capacitats físiques del cos o Autoestima global: és la valoració general d’un mateix i es basa en l’avaluació de totes les àrees
 23. QUÈ ÉS L’AUTOESTIMA? L’autoestima té 4 eixos bàsics i necessaris: És la “combinació” que tenim de nosaltres mateixos en relació a com ens percebem en relació a: Sentir-nos estimats pels altres: sentir que pertanyem al nucli familiar, escola, amics, societat, etc. Acceptar-nos tal com som (personalitat, físic, capacitat intel·lectual, cultura, orígens) tots som mereixedors que ser com som Sentir-nos capaços i hàbils (“jo puc”) capacitat de dirigir la pròpia vida, d’automotivar-se per tenir reptes personals de millora Eradicar les creences negatives d’un/a mateix/a : deixar de responsabilitzar-se d’esdeveniments negatius, minimització d’esdeveniments positius, pensament de “tot o res”, etc
 24. El meu “jo ideal” Un altre factor relacionat amb l’autoestima és la distància que hi ha entre el “com em veig” i el meu “jo ideal”
 25. Com podem millorar la nostra Autoestima No criticar-nos. Substituir diàlegs mentals negatius per positius Distorsions cognitives Valorar-nos. Buscar els aspectes positius de nosaltres mateixos Autoconeixement Aprendre a escoltar-nos i identificar el que necessitem Consciència emocional Aprendre a expressar els nostres sentiments Assertivitat Aprendre a dir “NO” Assertivitat Ser positius davant dels problemes. Què hi puc fer? Veure la part plena del got Afrontar els conflictes interpersonals. No deixar fer “les coses velles” Empatia i assertivitat Dedicar-nos temps (descans i lleure) “Voluntat”Tenir cura de la nostra salut i aspecte físic Viure el moment “aquí i ara” - mindfullness
Publicidad